החיפוש הניב 4 תוצאות

על ידי חנוך
29 ספטמבר 2018, 22:15
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול על מסכת בבא בתרא
תגובות: 13
צפיות: 452

Re: אשכול על מסכת בבא בתרא

היתי שמח אם למישהו יש מראה מקומות מסודר בענין של הקשר בין היזק ראיה לחיוב החלוקה בחצר כמו שמשמע בדברי הריף שאומר "אבל ישבה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למיפלג אלא חד מינייהו פלגי דהיזק ראיה שמיה היזק" ולכאו' מה השיכות של היזק ראיה לדין ששותף שלא רוצה להישאר שותף מחויב וביותר מפורש בדברי הטור שפוסק "הלכתא ...
על ידי חנוך
28 ספטמבר 2018, 12:37
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול על מסכת בבא בתרא
תגובות: 13
צפיות: 452

Re: אשכול על מסכת בבא בתרא

הסתפקתי מאד בענין שהגמ' מנסה להביא קושיא על צ"ד היזק ראיה לאו שמיה היזק ומנסה להוכיח מהמשנה בי"א. שאו' דחצר שאין בה דין חלוקה אם רצו חולקים ואו' הגמ' מאי יחלוקו במחיצה ודוחה הגמ' לא במסיפס ולכאו' אני לא מבין איפה בכלל התחיל הצד הזה שמדובר במחיצה כל מה שכתוב שם במשנה זה שאם רצו חולקים והחידוש במשנה ה...
על ידי חנוך
28 ספטמבר 2018, 12:29
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול על מסכת בבא בתרא
תגובות: 13
צפיות: 452

Re: אשכול על מסכת בבא בתרא

גם אני מצטרף לנ"ל
על ידי חנוך
25 ספטמבר 2018, 21:36
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: סוכה שצילתה מרובה מחמתה רק למעלה
תגובות: 11
צפיות: 409

Re: סוכה שצילתה מרובה מחמתה רק למעלה

לכאו' כל הנושא הזה תלוי בהבנה במח' רש"י ותוס' בדף כ"ב: דהנה ברש"י שם מבואר דיש שני דינים אחד דין של מחיצה בסכך והשני דין של צל וממילא מצד דין של מחיצה מספיק מחצה למעלה אבל מצד דין של צל נראה ברש"י שכל הנושא הוא כלפי הלמטה אם יש שם צל או אין מהשא"כ לפי שיטת ר"ת מובא שם בתוס' הנושא הוא לא הצל בכלל ממי...