החיפוש הניב 47 תוצאות

על ידי דע מה שתשיב
25 מרץ 2019, 13:14
פורום: ענינו של יום
נושא: גיוס המונים
תגובות: 5
צפיות: 380

Re: גיוס המונים

אפשר שהמתרימים בעצמם עוברים על שלל איסורים החל מלא תונו וכדו' וא"כ אפשר שבכה"ג שרי היכא שנוהגים שלא כהוגן
על ידי דע מה שתשיב
24 מרץ 2019, 18:38
פורום: ענינו של יום
נושא: גיוס המונים
תגובות: 5
צפיות: 380

גיוס המונים

לאחרונה נפוצה שיטת גיוס כספים המונית המכונה מצינג בעקבות כך שכמעט כל מקום שגייס כך כספים יש לי מכר וישנה אי נעימות גדולה שלא לתת והסכומים עלו למעלה מראש אף לאדם עשיר עשיתי כך שאני נותן את פרטי האשר אם שינוי של סיפרה אחת וכך ברוב המקרים זה עבד שכן עד שעידכנו במחשב וגילו שישנה טעות גם אם חזרו אלי לא ח...
על ידי דע מה שתשיב
24 מרץ 2019, 18:31
פורום: פסח
נושא: האם מי שאוכל היום לחם מקיים מצווה דאורייתא של 'תשביתו שאר מבתיכם'?
תגובות: 2
צפיות: 166

Re: האם מי שאוכל היום לחם מקיים מצווה דאורייתא של 'תשביתו שאר מבתיכם'?

ביעור משמעותו לקחת דבר מה שמצד היותו אמור להישאר ולכלותו לכל הפחות מרשותך וא"כ אם אדם קנה לחם על מנת לאוכלו הרי שאין עניין בביעורו שהרי עד הפסח יתבער ממילא שכך דרכו של עולם שהקונה לחם אוכלו ואין עניין בביעור אלא מה שאמור להישאר לימי הפסח הדברים נאמרים מסברא בלבד
על ידי דע מה שתשיב
24 מרץ 2019, 18:19
פורום: פורים
נושא: קריאת מגילה בדרך לירושלים
תגובות: 10
צפיות: 435

Re: קריאת מגילה בדרך לירושלים

לאחר בירור העניין באם לא נתחייב ביד פשוט שמהני ליה מה שקרא אף שלא היה בירושלים בשעת הקריאה וכמו שנהגו בני יד לקרוא בירושלים ולאחר מכן לנסוע לעירם אבל אם נתחייב בבני ברק צריך ברו ובפשטות נחלקו בכך הדעות
על ידי דע מה שתשיב
21 מרץ 2019, 22:19
פורום: פורים
נושא: קריאת מגילה בדרך לירושלים
תגובות: 10
צפיות: 435

Re: קריאת מגילה בדרך לירושלים

העניין הוא שאני צריך מקור ממש כדי לפרסם זאת בישיבה חשובה שכך נוהגים מזה כמה שנים
על ידי דע מה שתשיב
21 מרץ 2019, 21:42
פורום: פורים
נושא: קריאת מגילה בדרך לירושלים
תגובות: 10
צפיות: 435

Re: קריאת מגילה בדרך לירושלים

מסברא או מידיעה ואם כן מה המקור
על ידי דע מה שתשיב
21 מרץ 2019, 21:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פייטים מתחלפים
תגובות: 2
צפיות: 144

Re: פייטים מתחלפים

ישנו עלון נפלא בשם עומק הפשט שמביא בפרוטרוט את כל הצדדים וכן דן בהרבה דברים הנוגעים לימינו
על ידי דע מה שתשיב
21 מרץ 2019, 15:15
פורום: פורים
נושא: קריאת מגילה בדרך לירושלים
תגובות: 10
צפיות: 435

Re: קריאת מגילה בדרך לירושלים

הריאם ההיתי נשאר בבני ברק לא ההיתי מתחייב במגילה גם אם לא היתחייבתי ביד
על ידי דע מה שתשיב
20 מרץ 2019, 20:00
פורום: פורים
נושא: קריאת מגילה בדרך לירושלים
תגובות: 10
צפיות: 435

קריאת מגילה בדרך לירושלים

התעוררתי לשאלה מעניינת בשנה שעברה שהיתי בבני ברק ביום יד לא היתחייבתי במגילה ובחזור לירושלים אחד הנוסעים קרא מגילה באוטבוס כדי להוציא את הנוסעים ועכשיו השאלה האם יצאנו ידי חובה כיוון שבאותה שעה עדיין לא היתחייבנו כיוון שעדיין לא שהינו בירושלים
על ידי דע מה שתשיב
20 מרץ 2019, 19:47
פורום: פורים
נושא: דין שיכור לתפילה וברכת המזון
תגובות: 1
צפיות: 158

דין שיכור לתפילה וברכת המזון

מה דינו של השותה לשוכרה לעניין תפילה ובירכת המזון ובאותו עניין מה מוגדר שיכור והאם יש למונעו אם עובר וכן מתפלל לדוגמא אם אפשר תשובות מפורטות אם מקורות
על ידי דע מה שתשיב
11 מרץ 2019, 19:00
פורום: ענינו של יום
נושא: מחיית עמלק
תגובות: 4
צפיות: 260

מחיית עמלק

איך שייך מחיית עמלק היום ומה אדם מכווין במצוות מחיית עמלק
על ידי דע מה שתשיב
11 מרץ 2019, 18:58
פורום: פורים
נושא: מקורות וטעמים לטבע השחוק שברא השי"ת (מזויות מגוונות)
תגובות: 13
צפיות: 469

Re: מקורות וטעמים לטבע השחוק שברא השי"ת (מזויות מגוונות)

שחוק הוא תוצאה של דבר שאינו צפוי שאדם לא מצליח להכיל את אשר הוא חווה אבל ישנם חילוקים שהרי ישנם מצבים שאדם נבהל מהפתעה והחילוק הוא כך אם אדם חווה הפתעה שמאיימת עליו עכשיו הרי שחוסר ההכלה מתבטאת בבהלה ואם הדאגה היא על העתיד או על תוצאת מעשיו או תוצאת הנעשה מתבטא בבכי ואם ההפתעה היא ממה שרגיל בעיניו ה...
על ידי דע מה שתשיב
11 מרץ 2019, 18:51
פורום: בית המדרש
נושא: היחס הנכון לחוקי התנועה
תגובות: 22
צפיות: 734

Re: היחס הנכון לחוקי התנועה

ראיתי לנכון להעיר שאף שעצם הנידון האם החיוב לחוקי תנועה הוא חיוב הלכתי בוודאי שעצם החוק הוא אינו כחוקי התורה פירוש שהרי אם ישנו רמזור אדום בשלוש לפנות בוקר אין כאן חיוב מהתורה שהרי אין כאן סכנה (אולי שייך שאדם לא ירגיל עצמו) מה שאין כן בחוקי התורה שאינם משתנים בכל מצב וכל עת
על ידי דע מה שתשיב
25 ינואר 2019, 00:49
פורום: בית המדרש
נושא: הסיפור עם הח"ח שראה אלמנה שנזרקה מביתה
תגובות: 3
צפיות: 228

Re: הסיפור עם הח"ח שראה אלמנה שנזרקה מביתה

בספר אדבה תן בלבנו בשינוי מועט מהמקובל
על ידי דע מה שתשיב
02 דצמבר 2018, 20:49
פורום: בית המדרש
נושא: כמה נשים היו נוהגים לשאת בזמן הגמרא
תגובות: 24
צפיות: 844

Re: כמה נשים היה בזמן הגמרא

ממה שהביאו בשם הגרא ממכתב לרבי עקיבא יוסף שלזינגר צריך לדעת שהאיש ותורתו נתונים לפולמוס גדול גם דברים שהביא משמיה דהגרא
על ידי דע מה שתשיב
01 דצמבר 2018, 21:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעשה שהיה בספר שנילקח בטעות
תגובות: 4
צפיות: 224

Re: מעשה שהיה בספר שנילקח בטעות

הבית חולים אינו מנוהל על ידי שומרי תורה ומצוות ואין בכוונתם כלל וכלל לזכות בספר ואינם חפצים בו כל עיקר סוף דבר השאלה נשאלה למורה הוראה והשיב שאין עניין בדווקא להשיב לאותו הבית חולים אלא לכל מקום שיהווא זיכוי לרבים
על ידי דע מה שתשיב
25 נובמבר 2018, 23:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעשה שהיה בספר שנילקח בטעות
תגובות: 4
צפיות: 224

מעשה שהיה בספר שנילקח בטעות

מעשה שהיה באחד ששהא בבית החולים והביא עימו ספרים ובצאתו לקח עימו בטעות ספר המופץ בבתי חולים על ידי תורם מיוחד ועכשיו נישאלת השאלה האם הוא מחויב להחזיר את הספר לבית החולים בדווקא או שמ א לכל מקום שיהא בו זיכוי הרבים
על ידי דע מה שתשיב
09 נובמבר 2018, 13:16
פורום: בית המדרש
נושא: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים
תגובות: 54
צפיות: 1794

Re: אחרונים לא יכולים לחלוק על ראשונים

מי יימר שאמר לגרח שיכול אולי אמר על עצמו ומאדננו הגרא אין להוכיח שבוודאי הגרא שאני
על ידי דע מה שתשיב
06 נובמבר 2018, 23:15
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי
תגובות: 42
צפיות: 986

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

ראיתי לנכון לחלק את הנושא לשניים הא זה ברור שישנם כמה רבדים בתורה והוא המושג שיבעים פנים וכן ידוע לנו מאדוננו הגאון שנתגלו לו 2500 פירושים על הפסוק עלו זה בנגב וודאי שאין כולם מורים על אותו עניין אבל מה ששאלת מהמקרה של יהודה ששם לכאורה מה שחזל מספרים הוא הפוך והכל עניין של מה שהיה ולא על רצונו של ה׳...
על ידי דע מה שתשיב
02 נובמבר 2018, 12:31
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: יהרג ועל יעבור
תגובות: 14
צפיות: 470

Re: יהרג ועל יעבור

אם כוונתך לשאול מבחינה הלכתית מהי העבירה שמחמתה אסור לו לעבור אף במחיר מסירות נפש הרי שיש בזה מחלוקת ראשונים, לדעת הרמב"ם בפ"ה מהל' יסודי התורה ה"ד אין חיוב המסי"נ משום הג' עבירות כיון שאונס רחמנא פטריה אלא הוא משום איסור חילול השם שדוחה פיקוח נפש, וע"כ אם עבר ולא נהרג אינו חייב מיתה על העבירה שעבר...
על ידי דע מה שתשיב
02 נובמבר 2018, 09:37
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: יהרג ועל יעבור
תגובות: 14
צפיות: 470

Re: יהרג ועל יעבור

אם כוונתך לשאול מבחינה הלכתית מהי העבירה שמחמתה אסור לו לעבור אף במחיר מסירות נפש הרי שיש בזה מחלוקת ראשונים, לדעת הרמב"ם בפ"ה מהל' יסודי התורה ה"ד אין חיוב המסי"נ משום הג' עבירות כיון שאונס רחמנא פטריה אלא הוא משום איסור חילול השם שדוחה פיקוח נפש, וע"כ אם עבר ולא נהרג אינו חייב מיתה על העבירה שעבר...
על ידי דע מה שתשיב
02 נובמבר 2018, 01:32
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: יהרג ועל יעבור
תגובות: 14
צפיות: 470

יהרג ועל יעבור

מחפש מידע בעניין יהרג ועל יעבור מחמת מה אסור לו לעבור בתודה מראש
על ידי דע מה שתשיב
01 נובמבר 2018, 22:49
פורום: ברכות
נושא: ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה
תגובות: 18
צפיות: 488

Re: ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה

כתוב על אחר שבצעירותו כבר שמע שירי עגבים וסיפרי מינות נשרו מחיקו
על ידי דע מה שתשיב
01 נובמבר 2018, 22:08
פורום: בית המדרש
נושא: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה
תגובות: 8
צפיות: 338

Re: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

אף אתה עיין בדיברי האחרונים ותירווה נחת ומחמת אורך הדברים אין בידי להביאם
על ידי דע מה שתשיב
01 נובמבר 2018, 22:00
פורום: בית המדרש
נושא: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה
תגובות: 8
צפיות: 338

Re: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

עיקר כוונתי היתה לשולחו לאחרונים שאינם מרחיבים בסוגיא בכתובות אלא בגיטין וביבמות מכל מקום ברצוני להפנות קושיא לאוריאל ברשי בכתובות הדברים אינם מחוורים לי בעניין הגט רשי מצד אחד אומר שהפקיעו את הקידושי ומצד שיני כותב על הכשרת הגט נהנתי מאד ממה שכתבת על יומא דמחייך בו רבי
על ידי דע מה שתשיב
01 נובמבר 2018, 21:48
פורום: בית המדרש
נושא: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה
תגובות: 8
צפיות: 338

Re: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

יעויין רשי בגיטין או ביבמות שהזכיר
על ידי דע מה שתשיב
01 נובמבר 2018, 21:37
פורום: בית המדרש
נושא: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה
תגובות: 8
צפיות: 338

Re: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

עיין ברשי ובסוגיות הגמרא בגיטין וביבמות ובאחרונים שם
על ידי דע מה שתשיב
20 אוקטובר 2018, 23:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעשה שהיה בנתינת צדקה
תגובות: 7
צפיות: 336

Re: מעשה שהיה בנתינת צדקה

העולה מתוך הדברים שיש שני נושאים חיוב הצדקה וחיוב הנתינה לאותו עני בדווקא
על ידי דע מה שתשיב
20 אוקטובר 2018, 22:12
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מלחמת ארבעת המלכים
תגובות: 3
צפיות: 189

Re: מלחמת ארבעת המלכים

מבואר שארבעת המלכים היו נימרוד וחבריו ורצו להחזיר מחשבתם הרעה על ידי שישלטו בכל העולם בכוח הזרוע ויאחדו את כל הבריאה לעשות כנגד רצונו יתברך כמו שרצו לעשות בימי דור ההפלגה ושבו את לוט מכיוון שראו באיצטגניות שלהם שלאברהם אין זרע וחשבו שלוט היה המשכו ובאמת לאחר מכן אומר ה׳ לאברהם שיהיה לו זרע והוא יהיה...
על ידי דע מה שתשיב
20 אוקטובר 2018, 22:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעשה שהיה בנתינת צדקה
תגובות: 7
צפיות: 336

מעשה שהיה בנתינת צדקה

שאלה הילכתית מתוךמעשה שהיה עבר אדם וביקש צדקה והיה בידי רק שטר של חמישים שקלים נתתי לו את השטר ואמרתי לו שיחזיר לי עודף של 45 אמר לי שכרגע אין לו שיגמור את הסיבוב יתן לי חזר אחר כך ונתן לי הכל במטבעות קטנים אמרתי לו שאין לי מה לעשות אם מטבעות קטנים ושיחזיר יל את השטר מיד לאחר מכך היתעוררתי לחשוב שמל...

עבור לחיפוש מתקדם