החיפוש הניב 959 תוצאות

על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2020, 09:20
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף גליונות נח תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 47

אוסף גליונות נח תשפ"א

אוסף גיליונות פרשת נח תשפ'א.pdf
על ידי רוצה לדעת
22 אוקטובר 2020, 00:12
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גיליונות נח תשפ"א
תגובות: 1
צפיות: 67

קובץ גיליונות נח תשפ"א

קובץ גליונות לפרשת נח תשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
21 אוקטובר 2020, 22:51
פורום: וזאת הברכה
נושא: עם ישראל אוכלין מאכל אחד
תגובות: 7
צפיות: 50

Re: עם ישראל אוכלין מאכל אחד

איזה מאכל הם אוכלים איני יודע, רק ממה שאוכלים "מאכל אחד" זה מראה שאין אכילתם כ"תאוה" - יבקש נפרד, אלא עובדים כולם לק-ל אחד. ויש לצרף לזה לדעת הראב"ד (פ"א מהל' ברכות הי"ט) שסובר שג' שאכלו מאכלות אסורות הגם שמברכים אינן מזמנין, כי הואיל ואוכלים דבר איסור הוא כעין אכילת פירות שאין להן קביעות לזימון. וב...
על ידי רוצה לדעת
21 אוקטובר 2020, 22:12
פורום: נח
נושא: איך נח ניצל מהמבול
תגובות: 11
צפיות: 84

Re: איך נח ניצל מהמבול

בשביל זה ממש היה "תיבת נח" היינו להיות ב"עולם בפני עצמו" כמש"כ המפרשים שהתיבה היה כ"עולם בפנ"ע" ובזוה"ק איתא שהתיבה היתה בחינת "ארון ה'" ובחינת "סוכה", ויש לשונות בקדמונים שהיתה בחינת "משכן", וזהו הלשון שהתיבה היתה "קולטת" כענין "עיר מקלט".
וקיצרתי במקום שאמרו להאריך.
על ידי רוצה לדעת
18 אוקטובר 2020, 00:57
פורום: בראשית
נושא: בריאת אדה"ר וזוגתו ע"ה
תגובות: 20
צפיות: 234

Re: בריאת אדה"ר וזוגתו ע"ה

רשב"א כתובות דף ח ע"א
ור"ח ז"ל פי' חדא הואי חיה לבדה נוצרה מן הצלע, ומר סבר שתי יצירות הוו לו אחת נוצרה עמו מקדם וברחה ואח"כ ברא לו חוה מצלעו, ע"כ.
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2020, 01:55
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גליונות ואוצר הפרשה בראשית תשפ"א
תגובות: 1
צפיות: 75

קובץ גליונות ואוצר הפרשה בראשית תשפ"א

אוצר הפרשה פרשת בראשית.pdf
על ידי רוצה לדעת
11 אוקטובר 2020, 01:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה נדירה וחמורה - בעקבות מעשה שאירע בשמחת תורה.
תגובות: 9
צפיות: 475

Re: שאלה נדירה וחמורה - בעקבות מעשה שאירע בשמחת תורה.

למה זה תשאל לשמי כתב:
11 אוקטובר 2020, 01:31
שאלת בעה''ב המתעורר באמצע שיעור הדף היומי: מנלן ששיכור שהקדיש חל ההקדש?

רמב"ם הלכות מכירה פרק כט הי"ח: השכור מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו קיימין, ואם הגיע לשכרותו של לוט והוא השכור שעושה ואינו יודע מה עושה אין מעשיו כלום והרי הוא כשוטה או כקטן פחות מבן שש
על ידי רוצה לדעת
02 אוקטובר 2020, 16:34
פורום: בית המדרש
נושא: הקפות ליחיד בביתו
תגובות: 26
צפיות: 321

Re: הקפות ליחיד בביתו

ספר מהרי"ל (מנהגים) סדר תפילות חג הסוכות [טז] הג"ה: שאלו לרש"י מי שאין לו לולב להקיף בו צריך להקיף או לא. והשיב א"צ להקיף דהא שבת אין מקיפין דאין נוטלין הלולב, ה"נ לא שנא. שוב מצאתי וז"ל יחיד צריך ליטול ערבה ויאמר הושענות כו' ויוצא ידי חובתו וא"צ להקיף לפי שאין מוציאין ס"ת בפחות מעשרה כי לדוגמת המזב...
על ידי רוצה לדעת
02 אוקטובר 2020, 09:43
פורום: בית המדרש
נושא: הקפות ליחיד בביתו
תגובות: 26
צפיות: 321

הקפות ליחיד בביתו

בן איש חי שנה ראשונה פרשת האזינו  טו. ההקפות בלולב בכל ימות החג יוכל להקיף את התיבה שבבית הכנסת אף על פי שאין עליה ס"ת, דאין הנחת ס"ת על התיבה מעכבת בדבר ההקפות, כי העיקר לפי הסוד בזה הוא התיבה, מיהו אותם בני אדם שאין הולכים לבית הכנסת מחמת אונס ומניחים כסא אחד מן הבית ומקיפים אותו, אין זה כלום דאין...
על ידי רוצה לדעת
02 אוקטובר 2020, 02:14
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף גליונות האזינו ויוה"כ וסוכות תשפ"א וקובץ גליונות סוכות תשפ"א
תגובות: 6
צפיות: 161

Re: אוסף גליונות האזינו ויוה"כ וסוכות תשפ"א וקובץ גליונות סוכות תשפ"א

אביגדור אהרן כתב:
02 אוקטובר 2020, 00:32
אולי כדאי (ואפי' יותר חשוב כי יותר קשה להשיג) את הקבצים משנים שעברו

אולי תנסה לבקש מהם עפ"י הכתובת הרשומה בעלונים,
ותעלה לזיכוי הרבים
ושכרך רב ממרומים
על ידי רוצה לדעת
01 אוקטובר 2020, 23:22
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף גליונות האזינו ויוה"כ וסוכות תשפ"א וקובץ גליונות סוכות תשפ"א
תגובות: 6
צפיות: 161

Re: אוסף גליונות האזינו ויוה"כ תשפ"א

קובץ גליונות סוכות תשפ"א
אוצר הפרשה סוכות תשפ"א
קובץ גליונות לחג הסוכותתשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
28 ספטמבר 2020, 20:59
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: "למען נחדל מעושק ידינו" - גזל?
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: "למען נחדל מעושק ידינו" - גזל?

עי' נדרים ט ע"ב "למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך" ואיירי שם על עריות
ועי' זבחים קיח: שיוסף לא זנו עיניו מדבר שאינו שלו [אשת אדוניו, רש"י]
על ידי רוצה לדעת
27 ספטמבר 2020, 16:02
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש "אשמנו" מבעל החיי אדם
תגובות: 0
צפיות: 120

פירוש "אשמנו" מבעל החיי אדם

וידוי.PDF
על ידי רוצה לדעת
26 ספטמבר 2020, 21:10
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מצווה לפרסם: איך לתת לכל השנה כח של תפילת נעילה.
תגובות: 21
צפיות: 546

Re: מצווה לפרסם: איך לתת לכל השנה כח של תפילת נעילה.

יש לציין למה שהביא בהגהות החכמת מנוח בברכות דף ו' ע"א שתפילה אחת בכוונה ובציבור מתקנת "למפרע" את כל התפילות הפסולות, עיי"ש. וז"ל השערי אורה שער ב: וא"ת, נמצאו רוב התפילות שמתפלל היחיד נפסדות ונאבדות, כי אחת מני אלף לא יוכל להתכוון בתפילת יחיד בעניין שתהא ראויה להתקבל. דע שאין הדבר כן, אלא כל אותן הת...
על ידי רוצה לדעת
23 ספטמבר 2020, 20:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כפרות לתינוקות, הטעם
תגובות: 6
צפיות: 93

כפרות לתינוקות, הטעם

מה טעם המנהג לעשות כפרות לתינוקות ואף למעוברת,
הלא אין בהם חטא ועוון
אם אפשר טעם עפ"י "נגלה" [כי עפ"י סוד מסתמא יש טעמים] עם מקורות, אשמח
על ידי רוצה לדעת
17 ספטמבר 2020, 19:48
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות ראש השנה תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 54

קובץ ואוסף גליונות ראש השנה תשפ"א

אוסף גיליונות ראש השנה תשפ''א.pdf
על ידי רוצה לדעת
10 ספטמבר 2020, 21:29
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות נצבים וילך תש"פ
תגובות: 0
צפיות: 57

קובץ ואוסף גליונות נצבים וילך תש"פ

אוסף גיליונות נצבים וילך תש''פ.pdf
על ידי רוצה לדעת
03 ספטמבר 2020, 03:57
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות כי תבא תשפ
תגובות: 0
צפיות: 42

קובץ ואוסף גליונות כי תבא תשפ

קובץ גליונות לפרשת כי תבא תשפ.pdf
על ידי רוצה לדעת
27 אוגוסט 2020, 01:25
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף וקובץ גליונות כי תצא תש"פ
תגובות: 0
צפיות: 58

אוסף וקובץ גליונות כי תצא תש"פ

קובץ גליונות לפרשת כי תצא תשפ.pdf
על ידי רוצה לדעת
18 אוגוסט 2020, 01:55
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גליונות שופטים תשפ
תגובות: 0
צפיות: 67

קובץ גליונות שופטים תשפ

קובץ גליונות לפרשת שופטים.pdf
על ידי רוצה לדעת
31 יולי 2020, 02:57
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גליונות לימי בין הזמנים תשפ
תגובות: 3
צפיות: 95

קובץ גליונות לימי בין הזמנים תשפ

קובץ גליונות מורחב ומיוחד לימי בין הזמנים תשפ הבעלט.pdf
על ידי רוצה לדעת
28 יולי 2020, 01:48
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף וקובץ גליונות ואתחנן וט' באב תש"פ
תגובות: 0
צפיות: 43

אוסף וקובץ גליונות ואתחנן וט' באב תש"פ

אוסף גיליונות ואתחנן תש''פ.pdf
על ידי רוצה לדעת
23 יולי 2020, 01:36
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות דברים תשפ
תגובות: 0
צפיות: 56

קובץ ואוסף גליונות דברים תשפ

קובץ גליונות לפרשת דברים תשפ.pdf
על ידי רוצה לדעת
16 יולי 2020, 17:59
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות מטות מסעי תשפ
תגובות: 0
צפיות: 40

קובץ ואוסף גליונות מטות מסעי תשפ

קובץ גליונות לפרשת מטות מסעי תשפ.pdf
על ידי רוצה לדעת
10 יולי 2020, 01:39
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף וקובץ גליונות פרשת פנחס תשפ
תגובות: 0
צפיות: 65

אוסף וקובץ גליונות פרשת פנחס תשפ

אוסף גיליונות פינחס תש''פ (1).pdf
על ידי רוצה לדעת
03 יולי 2020, 10:22
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף וקובץ גליונות בלק תשפ
תגובות: 0
צפיות: 39

אוסף וקובץ גליונות בלק תשפ

קובץ גליונות לפרשת בלק תשפ.pdf
על ידי רוצה לדעת
25 יוני 2020, 05:37
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גליונות ואוסף גליונות חקת תשפ
תגובות: 1
צפיות: 77

קובץ גליונות ואוסף גליונות חקת תשפ

אוסף גיליונות חוקת תשפ.pdf

עבור לחיפוש מתקדם