החיפוש הניב 973 תוצאות

על ידי רוצה לדעת
21 ינואר 2021, 20:52
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גליונות ואוסף גליונות בא תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 52

קובץ גליונות ואוסף גליונות בא תשפ"א

קובץ גליונות לפרשת בא תשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
13 ינואר 2021, 23:28
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גליונות ואוסף גליונות וארא תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 53

קובץ גליונות ואוסף גליונות וארא תשפ"א

קובץ גליונות לפרשת וארא תשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
06 ינואר 2021, 20:57
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גליונות ואוסף גליונות שמות תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 60

קובץ גליונות ואוסף גליונות שמות תשפ"א

קובץ גליונות לפרשת שמות תשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
01 ינואר 2021, 11:44
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות ויחי תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 66

קובץ ואוסף גליונות ויחי תשפ"א

קובץ גליונות לפרשת ויחי תשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
23 דצמבר 2020, 21:10
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות ויגש תשפא
תגובות: 0
צפיות: 58

קובץ ואוסף גליונות ויגש תשפא

קובץ גליונות לפרשת ויגש תשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
16 דצמבר 2020, 18:40
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גיליונות מקץ תשפא
תגובות: 0
צפיות: 75

קובץ ואוסף גיליונות מקץ תשפא

אוסף גיליונות פרשת מקץ תשפ'א.pdf
על ידי רוצה לדעת
10 דצמבר 2020, 01:46
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות וישב חנוכה תשפא
תגובות: 0
צפיות: 73

קובץ ואוסף גליונות וישב חנוכה תשפא

אוסף גיליונות פרשת וישב חנוכה תשפ''א.pdf
על ידי רוצה לדעת
03 דצמבר 2020, 01:18
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף וקובץ גליונות וישלח תשפא
תגובות: 0
צפיות: 53

אוסף וקובץ גליונות וישלח תשפא

קובץ גליונות לפרשת וישלח תשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
03 דצמבר 2020, 01:09
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות ז: מיום שברא הקב"ה את עולמו
תגובות: 8
צפיות: 400

Re: ברכות ז: מיום שברא הקב"ה את עולמו

חזק כתב:
28 נובמבר 2020, 21:59
רוצה לדעת כתב:
24 אפריל 2019, 23:21
כתב סופר.PDF
עיי"ש בכת"ס שכאן היה הודאה על דבר שנעשה בדרכי הטבע.
וי"ל שכאן היה הודאה באופן של "פרסום הנס" וע"ד דברי כבודו, והיינו שבקריאת השם זה סיפור הנס ל"כל העולם" ולא רק הודאה לעצמה.

חפשתיהו לצורך דרשה ולא מצאתיהו
תכוין אותי למקום מדוייק

 
על ידי רוצה לדעת
26 נובמבר 2020, 05:06
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף וקובץ גליונות ויצא תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 52

אוסף וקובץ גליונות ויצא תשפ"א

אוסף גיליונות פרשת ויצא תשפ'א.pdf
על ידי רוצה לדעת
19 נובמבר 2020, 20:55
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף וקובץ גליונות תולדות תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 62

אוסף וקובץ גליונות תולדות תשפ"א

אוסף גיליונות פרשת תולדות תשפ''א.pdf
על ידי רוצה לדעת
12 נובמבר 2020, 00:47
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות חיי שרה תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 48

קובץ ואוסף גליונות חיי שרה תשפ"א

אוסף גיליונות חיי שרה תשפ'א.pdf
על ידי רוצה לדעת
05 נובמבר 2020, 22:28
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות וירא תשפא
תגובות: 0
צפיות: 69

קובץ ואוסף גליונות וירא תשפא

קובץ גליונות לפרשת וירא.pdf
על ידי רוצה לדעת
29 אוקטובר 2020, 02:42
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ ואוסף גליונות לך לך תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 60

קובץ ואוסף גליונות לך לך תשפ"א

קובץ גליונות לפרשת לך לך תשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2020, 09:20
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף גליונות נח תשפ"א
תגובות: 0
צפיות: 66

אוסף גליונות נח תשפ"א

אוסף גיליונות פרשת נח תשפ'א.pdf
על ידי רוצה לדעת
22 אוקטובר 2020, 00:12
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גיליונות נח תשפ"א
תגובות: 1
צפיות: 91

קובץ גיליונות נח תשפ"א

קובץ גליונות לפרשת נח תשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
21 אוקטובר 2020, 22:51
פורום: וזאת הברכה
נושא: עם ישראל אוכלין מאכל אחד
תגובות: 7
צפיות: 60

Re: עם ישראל אוכלין מאכל אחד

איזה מאכל הם אוכלים איני יודע, רק ממה שאוכלים "מאכל אחד" זה מראה שאין אכילתם כ"תאוה" - יבקש נפרד, אלא עובדים כולם לק-ל אחד. ויש לצרף לזה לדעת הראב"ד (פ"א מהל' ברכות הי"ט) שסובר שג' שאכלו מאכלות אסורות הגם שמברכים אינן מזמנין, כי הואיל ואוכלים דבר איסור הוא כעין אכילת פירות שאין להן קביעות לזימון. וב...
על ידי רוצה לדעת
21 אוקטובר 2020, 22:12
פורום: נח
נושא: איך נח ניצל מהמבול
תגובות: 13
צפיות: 127

Re: איך נח ניצל מהמבול

בשביל זה ממש היה "תיבת נח" היינו להיות ב"עולם בפני עצמו" כמש"כ המפרשים שהתיבה היה כ"עולם בפנ"ע" ובזוה"ק איתא שהתיבה היתה בחינת "ארון ה'" ובחינת "סוכה", ויש לשונות בקדמונים שהיתה בחינת "משכן", וזהו הלשון שהתיבה היתה "קולטת" כענין "עיר מקלט".
וקיצרתי במקום שאמרו להאריך.
על ידי רוצה לדעת
18 אוקטובר 2020, 00:57
פורום: בראשית
נושא: בריאת אדה"ר וזוגתו ע"ה
תגובות: 20
צפיות: 249

Re: בריאת אדה"ר וזוגתו ע"ה

רשב"א כתובות דף ח ע"א
ור"ח ז"ל פי' חדא הואי חיה לבדה נוצרה מן הצלע, ומר סבר שתי יצירות הוו לו אחת נוצרה עמו מקדם וברחה ואח"כ ברא לו חוה מצלעו, ע"כ.
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2020, 01:55
פורום: בית המדרש
נושא: קובץ גליונות ואוצר הפרשה בראשית תשפ"א
תגובות: 1
צפיות: 83

קובץ גליונות ואוצר הפרשה בראשית תשפ"א

אוצר הפרשה פרשת בראשית.pdf
על ידי רוצה לדעת
11 אוקטובר 2020, 01:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה נדירה וחמורה - בעקבות מעשה שאירע בשמחת תורה.
תגובות: 9
צפיות: 484

Re: שאלה נדירה וחמורה - בעקבות מעשה שאירע בשמחת תורה.

למה זה תשאל לשמי כתב:
11 אוקטובר 2020, 01:31
שאלת בעה''ב המתעורר באמצע שיעור הדף היומי: מנלן ששיכור שהקדיש חל ההקדש?

רמב"ם הלכות מכירה פרק כט הי"ח: השכור מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו קיימין, ואם הגיע לשכרותו של לוט והוא השכור שעושה ואינו יודע מה עושה אין מעשיו כלום והרי הוא כשוטה או כקטן פחות מבן שש
על ידי רוצה לדעת
02 אוקטובר 2020, 16:34
פורום: בית המדרש
נושא: הקפות ליחיד בביתו
תגובות: 26
צפיות: 334

Re: הקפות ליחיד בביתו

ספר מהרי"ל (מנהגים) סדר תפילות חג הסוכות [טז] הג"ה: שאלו לרש"י מי שאין לו לולב להקיף בו צריך להקיף או לא. והשיב א"צ להקיף דהא שבת אין מקיפין דאין נוטלין הלולב, ה"נ לא שנא. שוב מצאתי וז"ל יחיד צריך ליטול ערבה ויאמר הושענות כו' ויוצא ידי חובתו וא"צ להקיף לפי שאין מוציאין ס"ת בפחות מעשרה כי לדוגמת המזב...
על ידי רוצה לדעת
02 אוקטובר 2020, 09:43
פורום: בית המדרש
נושא: הקפות ליחיד בביתו
תגובות: 26
צפיות: 334

הקפות ליחיד בביתו

בן איש חי שנה ראשונה פרשת האזינו  טו. ההקפות בלולב בכל ימות החג יוכל להקיף את התיבה שבבית הכנסת אף על פי שאין עליה ס"ת, דאין הנחת ס"ת על התיבה מעכבת בדבר ההקפות, כי העיקר לפי הסוד בזה הוא התיבה, מיהו אותם בני אדם שאין הולכים לבית הכנסת מחמת אונס ומניחים כסא אחד מן הבית ומקיפים אותו, אין זה כלום דאין...
על ידי רוצה לדעת
02 אוקטובר 2020, 02:14
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף גליונות האזינו ויוה"כ וסוכות תשפ"א וקובץ גליונות סוכות תשפ"א
תגובות: 6
צפיות: 185

Re: אוסף גליונות האזינו ויוה"כ וסוכות תשפ"א וקובץ גליונות סוכות תשפ"א

אביגדור אהרן כתב:
02 אוקטובר 2020, 00:32
אולי כדאי (ואפי' יותר חשוב כי יותר קשה להשיג) את הקבצים משנים שעברו

אולי תנסה לבקש מהם עפ"י הכתובת הרשומה בעלונים,
ותעלה לזיכוי הרבים
ושכרך רב ממרומים
על ידי רוצה לדעת
01 אוקטובר 2020, 23:22
פורום: בית המדרש
נושא: אוסף גליונות האזינו ויוה"כ וסוכות תשפ"א וקובץ גליונות סוכות תשפ"א
תגובות: 6
צפיות: 185

Re: אוסף גליונות האזינו ויוה"כ תשפ"א

קובץ גליונות סוכות תשפ"א
אוצר הפרשה סוכות תשפ"א
קובץ גליונות לחג הסוכותתשפא.pdf
על ידי רוצה לדעת
28 ספטמבר 2020, 20:59
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: "למען נחדל מעושק ידינו" - גזל?
תגובות: 3
צפיות: 83

Re: "למען נחדל מעושק ידינו" - גזל?

עי' נדרים ט ע"ב "למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך" ואיירי שם על עריות
ועי' זבחים קיח: שיוסף לא זנו עיניו מדבר שאינו שלו [אשת אדוניו, רש"י]
על ידי רוצה לדעת
27 ספטמבר 2020, 16:02
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש "אשמנו" מבעל החיי אדם
תגובות: 0
צפיות: 122

פירוש "אשמנו" מבעל החיי אדם

וידוי.PDF

עבור לחיפוש מתקדם