החיפוש הניב 1286 תוצאות

על ידי האחד בא לגור
09 אוגוסט 2019, 10:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה "ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה" זה רק לגבי עצם החשבון הממוצע ואין לזה שום קשר לדחיות כמפורש שם בדברי הרמב"ם שתיקנו הדחיות בשביל להקריב כפי האפשר למולד האמי...
על ידי האחד בא לגור
09 אוגוסט 2019, 03:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה "ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה" זה רק לגבי עצם החשבון הממוצע ואין לזה שום קשר לדחיות כמפורש שם בדברי הרמב"ם שתיקנו הדחיות בשביל להקריב כפי האפשר למולד האמי...
על ידי האחד בא לגור
09 אוגוסט 2019, 02:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

בעל המאור מדבר גם על מולד אמיתי שמקדשים בשעת הדחק ע"פ חשבון וכנגד זה תיקנו במלד ממוצע . כבר עניתי  לעיל  אליבא דרב יוסף  שאין כמעט הפרש ומן הסתם לא משכחת לא מקרה שיהיה נפק"מ לאחר 13.5 חלקים . וברייתא דסוד העיבור או שהיא אליבא דרבי יהודה, ואפשר שהיא גם לפי רבי יוסי שניתן החשבון בקירוב כמו שכתב והוכיח...
על ידי האחד בא לגור
09 אוגוסט 2019, 01:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

לרוב ראשונים הלכה כרבה אליבא דרבי יהודה ורבי יוסי הוא רק לחומרא. וגם אם הלכה כרבה אליבא דרבי יהודה, עדין קשה על בעל המאור שהרי כתב שאם נולד אחר חצות בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת החמה ביום שבת בשום מקום בעולם, כי כשנראה לשוכני קצה המזרח, כבר שקע כל אור החמה ויוצא אור שבת כלומר אם נולד בשניה אחת אחר חצ...
על ידי האחד בא לגור
09 אוגוסט 2019, 01:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

  לגופו של ענין, האמת היא שאין כאן כלל הכחשה מהמציאות לכלל  זה, וזאת מכיון שיש כאן צורך לראות את החמה סמוך לשקיעה וכדלהלן, א"כ בכזה מקרה יש בהחלט צורך שיעברו 24 שעות מהמולד . אבל אם המולד היה שעתיים לפני השקיעה של היום הקודם אזי סמוך לשקיעה של היום הבא על פי המציאות יעברו יותר מ-18 שעות והלבנה תראה...
על ידי האחד בא לגור
09 אוגוסט 2019, 00:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

לרוב ראשונים הלכה כרבה אליבא דרבי יהודה ורבי יוסי הוא רק לחומרא. ודרך אגב בפשטות  אליבא דרב יוסף מחשבים מזריחה לזמן שפני מזרח מאדימים(למי שמונה מזריחה לשקיעה ) וא"כ אין כאן אלא תוספת של שלש עשרה וחצי חלקים אחרי חצות, ואף בלאו הכי פשוט שנקבע ההלכה בקירוב כשמדובר על צמצום כזה, וכמו שכתב החזו"א על מרחק...
על ידי האחד בא לגור
08 אוגוסט 2019, 21:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

  בעל המאור סבר שפירוש הגמרא הינו   שצריך לעבור  כד שעות עד שאפשר לראותה בשעה שהיא לא אמצע היום ואחרי חצות בירושלם כבר אין שום מקום שאפשר באותו יום עצמו לראותו שלא יהיה באמצע היום . וכך גם סברו כל אלו שהלכו בדעתו, (לעומת הראב"ד ועוד שסבר שאפשר אחרי ו שעות שזה מוכחש בהרבה יותר מהמציאות). גם 18 שעות(...
על ידי האחד בא לגור
08 אוגוסט 2019, 03:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שעות זמניות במעלות
תגובות: 30
צפיות: 823

Re: שעות זמניות במעלות

שמעתי לאחרונה בשם ת"ח א' שרוצה לחדש שהשעות הזמניות אינם נמדדות כמו היום, ע"י חלוקה של היום ל12 חלקים שוים, אלא לפי המעלות שהשמש נמצאת מעל האופק. ונפ"מ לדוגמא בקיץ שהשמש עולה מעל האופק במהירות גדולה יותר, כיון שהמסלול שלה הוא אליפטי, ולכן היא נמצאת 45 מע' מהאופק לפני סוזק"ש גר"א שבלוחות. האם מישהו ש...
על ידי האחד בא לגור
08 אוגוסט 2019, 01:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

אדון נכבד נא השתדל להגיב תגובות עניניות וללא שאלות ריקניות מכל תוכן, כגון האם  הרגשת , האם חשבת ,למה לא התייחסתי, למה לא כתבתי, וכיו"ב . ועכשיו אנסה להתייחס למרות המלל הדי דל מתוכן . לא הטרחתי עלי את הקולמוס כי סמכתי עליך שתבין  כמה הצעות לפניך וסומך עליך שהפעם וודאי תבין.   1. "הרגשת" בכמה סתירות ב...
על ידי האחד בא לגור
07 אוגוסט 2019, 15:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

לא רציתי להכנס לבעיות המציאות שבדעת בעל המאור - ואם כבר הרב תורתך פתח ואמר, אזי אוסיף.. 1. "ואחר שתלך הלבנה ברקיע השמים כ"ד שעות אחר המולד היא תחלת דקותה" - לא נכון במציאות, תחילת דקותה של הלבנה הינה לאחר כ-18 שעות. בעל המאור סבר שפירוש הגמרא הינו   שצריך לעבור  כד שעות עד שאפשר לראותה בשעה שהיא לא...
על ידי האחד בא לגור
07 אוגוסט 2019, 15:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

לאחד בא לגור... האם מהקטע הבא לא עולים לך כמה קושיות וסתירות? ומה מיוחד בקושיות שהעלית על פני הקושיות הנראות מהקטע הבא לכאורה? ז"ל בעל המאור: ...ולבאר הענין הזה אני נותן לך משל ודמיון באחד מן הימים שאנו קובעין בהם ר"ה שהוא ר"ח תשרי כשאנו קובעין אותו ביום שבת אין אנו קובעין אותו עד שיהא המולד בירושל...
על ידי האחד בא לגור
06 אוגוסט 2019, 16:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

כמה תשובות בדבר. א . יתכן שדעת המאור כסוברים  שכל הכלל של מולד זקן הוא רק בחודש תשרי שהוא שווה, (למרות שבר"ח זה עדיין לא מדויק אבל כך נקבע הגבול כמו הרבה דינים שהתעגלו לשיעור הקרוב, וגם כאן חצות הוא זמן קרוב לקבוע לכאן ולכאן ). ב. כיון שמדובר על מולד אמצעי שהוא נקבע ע"י סיבוב מדומה  קבוע של הלבנה אף...
על ידי האחד בא לגור
06 אוגוסט 2019, 00:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

1. על חצות היום אין מחלוקת כלל - בין לגאונים בין לר"ת חצות היום הוא אותו חצות היום. בודאי לכאורה  כך הוא, למרות שהיו  הרבה פוסקים  שע"כ לא סברו  כך . ואף בהרבה לוחות בעבר חישבנו לא כך וכנודע  . 2. יש "נולד קודם חצות נולד לאחר חצות" לעניין קביעת ראש חודש על ידי ראיית הלבנה כפי שקבעו בימי הגמרא, ופיר...
על ידי האחד בא לגור
05 אוגוסט 2019, 14:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

אכן אתה מוכיח שוב ושוב כמו שהוכחת באין ספור הודעות בעבר שאינך יודע לקרוא כלל מה שכותבים לך, ומשתולל כאחד הרקים בכתיבת מילים שאינם קשורים לענין, וכדרכך הקלוקלת וכמיטב המסורת שלך הינך מכניס לפי הבלים שמעולם לא אמרתי ולאחר שאני מתנער מהם כמתבקש, אתה אומר שאני חוזר בי וסותר את עצמי. ותוך כדי שהינך מגבב ...
על ידי האחד בא לגור
04 אוגוסט 2019, 13:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

שוב הארכת באריכות שלא ממין הענין. אתה מערב כאן שני נושאים . ב"ה לא כבר הבנתי שהחצות הוא שווה, ידעתי את זה כבר הרבה לפני שכתבת את הדברים חסרי  השייכות  שכתבת (ואגב זה גם לא מוסכם ותוספות בפשטות חולקים על זה ). אנסה להסביר לך שוב אולי הפעם תבין. הדין של נולד לפני חצות נקבע לפי חצות הממוצע של יום שווה ...
על ידי האחד בא לגור
02 אוגוסט 2019, 14:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

הרי אם חושבים שעות היום מעלות עד צאת יוצא פלג המנחה שלש דקות לפני השקיעה שזה לא משמעותי הנושא לא האם זה אותו זמן או לא ,אלא  שהנושא של פלג המנחה קשור לכך שזה החצי הראשון סוף הרבע האחרון של היום וזה הלכה בתמיד ובמנחה ובמעריב , ואין כאן קשר לענין השקיעה הניראת לדעת ר"ת, גם אם זה יוצא במקרה בזמן קרוב ...
על ידי האחד בא לגור
02 אוגוסט 2019, 14:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

חצות בנידון המולד הוא שם מושאל, והחישוב הוא האם נולד לפני שעה יח או משעה יח ולמטה, ותחילת היום בשעון זה הוא בתחילת הלילה חצות זה חצות, והגמרא  לא היתה כותבת חצות ומתכונת לשלש רבעים אחרי תחילת הלילה, בספירה מלילה ללילה שזה ספירה שלא קיימת בשום מקום, ובעל המאור כשכתב את סדר מהלך החמה   תולה במפורש את...
על ידי האחד בא לגור
02 אוגוסט 2019, 11:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

אכן חשבתי בכיון זה . ע"פ דעת הרמב"ן שזמן תוספת הוא משקיעה ואילך (סוף זמן מנחה ותחילת זמן ערבית לרבי יהודה אינו קשור, כיון שהוא מפלג המנחה ולא משקיעה ראשונה, מה שכן אפשר להביא זה סוף זמן מנחה לרבנן, לפי הצד שסופרים מהנץ לשקיעה אף לר"ת, ובכל אופן זה נקרא במשנה עד הערב אף שהוא רק שקיעה ראשונה ) אבל לד...
על ידי האחד בא לגור
02 אוגוסט 2019, 11:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

חצות בנידון המולד הוא שם מושאל, והחישוב הוא האם נולד לפני שעה יח או משעה יח ולמטה, ותחילת היום בשעון זה הוא בתחילת הלילה חצות זה חצות, והגמרא  לא היתה כותבת חצות ומתכונת לשלש רבעים אחרי תחילת הלילה, בספירה מלילה ללילה שזה ספירה שלא קיימת בשום מקום, ובעל המאור כשכתב את סדר מהלך החמה   תולה במפורש את...
על ידי האחד בא לגור
01 אוגוסט 2019, 20:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

Re: קו התאריך ובין השמשות

אכן חשבתי בכיון זה . ע"פ דעת הרמב"ן שזמן תוספת הוא משקיעה ואילך (סוף זמן מנחה ותחילת זמן ערבית לרבי יהודה אינו קשור, כיון שהוא מפלג המנחה ולא משקיעה ראשונה, מה שכן אפשר להביא זה סוף זמן מנחה לרבנן, לפי הצד שסופרים מהנץ לשקיעה אף לר"ת, ובכל אופן זה נקרא במשנה עד הערב אף שהוא רק שקיעה ראשונה ) אבל לדע...
על ידי האחד בא לגור
01 אוגוסט 2019, 14:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1433

קו התאריך ובין השמשות

דעת הרז"ה שהסיבה  שנולד אחר חצות לא קובעים באותו יום  את החודש, הוא משום שאז כבר נגמר המקום האחרון שיכול להיות בו יום שלם אחרי המולד שיהיה  ראש חודש ביום המולד  , (וכמו כן לא תספיק הלבנה להיראות באותו יום של המולד, מכיון שצריך לעבור כד שעות עד שתיראה). והנה הריטב"א והר"ן הכריעו כדעת הבעל המאור . ויש...
על ידי האחד בא לגור
30 יולי 2019, 21:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תחנון של מנחה אחרי שקיעה
תגובות: 9
צפיות: 324

Re: תחנון של מנחה אחרי שקיעה

המשנ"ב קלא ס"ק יז פסק בשם הרבה אחרונים לומר תחנון בביה"ש
אמנם מנהג ירושלים שלא ליפול אפיים אחרי שקיעה , ויש לדבר מקור בתשובות הגאונים .
אבל בדרך כלל מה שהאנשים לא אומרים תחנון, נובע מעצלות שיש תירוץ לא לומר תחנון  ...
על ידי האחד בא לגור
30 יולי 2019, 16:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15642

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

אכן, מי שצריך כל פעם שיסבירו לו חמש הודעות פעם אחרי פעם ורק אז הוא מבין מה מדברים איתו , גם עכשיו לא מבין אחרי פעם אחת .
על ידי האחד בא לגור
30 יולי 2019, 13:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15642

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...) בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראי...
על ידי האחד בא לגור
30 יולי 2019, 02:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: זמן צאת הכוכבים "חמשה מיל" לאחר השקיעה?
תגובות: 12
צפיות: 390

Re: זמן צאת הכוכבים "חמשה מיל" לאחר השקיעה?

האם אכן יש עניין לנהוג למעשה ה' מיל? המחצה"ש צידד  לבאר את דעת האנשי מעשה שכתב המ"א שנהגו לקבל שעתיים קודם שבת - משום שהם סוברים לחשוש כדעת הראשונים שיש ה מיל משקיעת החמה עד צאת הכוכבים, ולדבריו ודאי יש מקום להחמיר במוצ"ש לאלו התופסים את דברי ר"ת(דלא כמנחת כהן ) לעיקר ההלכה.(אלא שלא הבנתי כלל את עי...
על ידי האחד בא לגור
30 יולי 2019, 01:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15642

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

תורתך כתב:
30 יולי 2019, 00:55
פלא שעכשיו אתה מסתפק בשורה וקצת בתשבחת

לדבורה אומרים לא מעוקצך ולא מדבשך 
מיצינו
האחד בא לגור כתב:
30 יולי 2019, 00:44
אדון נכבד, עקב כך שאתה כותב תגובות מאוד עניניות, מנומקות  ומלאות תוכן להפליא, הרינו להצדיע לך ולומר אכן דברך עמוקים ונכונים מלאי הגיון וטענות עמוקות, חזק ואמץ חילך לאורייתא .


 
על ידי האחד בא לגור
30 יולי 2019, 00:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15642

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...) בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראי...
על ידי האחד בא לגור
30 יולי 2019, 00:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15642

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...) בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראית...
על ידי האחד בא לגור
23 יולי 2019, 20:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נטל ידיו ונגע ביד תינוק או קטן שהגיע לחינוך.
תגובות: 4
צפיות: 257

Re: נטל ידיו ונגע ביד תינוק או קטן שהגיע לחינוך.

נכון, זה גופא היה הספק שלי, האם מודדים את זה כדיני תרומה ממש ואז אף בתינוק ממש שלא הגיע לחינוך - כיון שלענין תרומה נגיעה בידו מטמאה ה"ה גבי צורך בנטילת ידים כשנגע ביד אחר, או דילמא מה שכאן נגיעה ביד חבירו מטמאה זה בגלל שאף חבירו חייב בנטילת ידים, ולפי זה בתינוק ממש לא יצטרך ליטול ידיו, ובקטן שהגיע ל...
על ידי האחד בא לגור
19 יולי 2019, 09:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15642

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

יש צורות יותר מכובדות לומר: אין לי מה לענות ... מעניין שתמיד בכל האשכולות שהתעקשת והתווכחת (בראקל חיסונים ),תמיד המתווכחים איתך הגיעו למסקנא שאין עם מי לדבר העסק אבוד. משונה לגמרי ... אנו מתווכחים כאן על נושא שאתה יכול לשאול כל אחד שאתה רק רוצה ... האם אפשר להדליק לפני פלג המנחה ... היחיד שנכנס כאן ...

עבור לחיפוש מתקדם