החיפוש הניב 11 תוצאות

על ידי הטרוד לדעת
25 מרץ 2019, 21:27
פורום: עירובין
נושא: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"
תגובות: 8
צפיות: 351

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

אעתיק כאן מש"כ בזה העניין זה מכבר: בפרשות המשכן וכליו מצינו בכמה מקומות שנמצאים מידות אורך ורוחב באותה המידה, (תצוה ל,ב, גבי מזבח הזהב "אמה ארכו ואמה רחבו" ובפקודי לט,ט, גבי החשן "זרת ארכו וזרת רחבו"). והדבר מצריך עיון דהמושכל הראשוני שאורך הוא הצד היותר גדול והרוחב הוא הצד הצר, ולכך נקבעו שמותם, וה...
על ידי הטרוד לדעת
04 דצמבר 2018, 17:21
פורום: חנוכה
נושא: האם פיוט מעוז צור קשור במיוחד לחנוכה?
תגובות: 12
צפיות: 381

Re: האם פיוט מעוז צור קשור במיוחד לחנוכה?

יתכן שיש משהו מרכזי בגלות יון, שנחשבת למרכז ד' מלכויות, וראה בספר 'נר מצוה למהר"ל שעוסק בעניני חנוכה, שבהקדמה לספר מאריך בעניני ארבעה מלכויות,
וכנראה שבדוקא הניחו המהר"ל גבי גלות יון, אין לי הסבר לזה, אבל לכאו' זה ההסבר ש'מעוז צור' שעוסק בד' מלכויות מושר דוקא בחנוכה.
על ידי הטרוד לדעת
03 דצמבר 2018, 13:52
פורום: דעת דורות
נושא: יום הולדת את פרעה
תגובות: 38
צפיות: 1084

Re: יום הולדת את פרעה

ראה מש"כ 'בן איש חי' [שנה ראשונה פרשת ראה יז']: ויש נוהגין לעשות בכל שנה את יום הלידה ליו"ט וסימן יפה הוא וכן נוהגים בביתינו. ושמעתי שיש מקומות נוהגים לעשות בכל שנה סעודה ביום שנכנס בו האדם בבריתו של אברהם אבינו, ומנהג יפה הוא וערב לי מאד, אך לא נהגנו בזה בביתנו, ורק אנא עבדא נהגתי לומר בכל שנה ושנה...
על ידי הטרוד לדעת
29 אוקטובר 2018, 23:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג עשיית עיסה להפרשת חלה, מצווה או איסור??
תגובות: 7
צפיות: 313

מנהג עשיית עיסה להפרשת חלה, מצווה או איסור??

אבקש את עזרת הציבור, בעניין המנהג הנהוג אצל חלק היהודים, שכשיש שעת צרה שצריך רחמי שמים [כגון אשה הכורעת ללדת], עושים עיסה גדולה במיוחד כדי שיעור הפרשת חלה, ומקדישים המצווה לזכות היולדת וכדו'. א. מהו מקור המנהג, האם מבוסס על דברי המשנה שעל ג' דברים נשים מתות בשעת לידתן, ואחד מהם הפרשת חלה, וכנגד זה ע...
על ידי הטרוד לדעת
25 אוקטובר 2018, 14:30
פורום: סידור התפילה
נושא: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'
תגובות: 32
צפיות: 964

Re: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'

בענינו של ר' חצקל שלא אמר 'אנא עבדא', נראה שזלא זו האמת, וכי עבד שלא עושה רצון אדונו אינו עבד?,
ואם המעשה נכון לכאו' מתייחס להמשך הקטע 'דסגידנא קמיה וכו' בכל עידן ועידן', שאולי בזה אמר בעי אנא למיסגד וכו', לא כן?
על ידי הטרוד לדעת
24 אוקטובר 2018, 23:16
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: אין ספק מוציא מידי וודאי או חזקה, מה ההבדל??
תגובות: 4
צפיות: 264

אין ספק מוציא מידי וודאי או חזקה, מה ההבדל??

רציתי לשאול את מעלת הלומדים, יש סוגיא בכ"מ בש"ס [פסחים ט. ועוד] בענין אין ספק מוציא מידי וודאי, כגון חבר שמת והניח מגורה מליאה פירות ואין ידוע האם תיקנם, דוודאי טבל וספק עישרם, ודנה בזה הגמ' האם יש כזה כלל דאסממ"ו. ויש להבין מאי שנא מכל דין חזקה המבואר בכל הש"ס, ומקורו בגמ' חולין [י:] שאם ראה הכהן נ...
על ידי הטרוד לדעת
24 אוקטובר 2018, 14:39
פורום: סידור התפילה
נושא: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'
תגובות: 32
צפיות: 964

תפילה על בנים ב'בריך שמיה'

יש בתפילת 'בריך שמיה' תפילה 'ותיהב לי בנין דכרין דעבדין ריעותך', ויש סידורים שהסגירו זאת בסוגריים. ואני מעודי לא הבנתי מה המקור להסגיר זאת, הא למיטב ידיעתי במקור לתפילה בדברי הזוהר מובא הכל בלא סוגריים, וכי בגלל שיש מתפללים רווקים שלא מצפים באופן מיידי לילדים? וכי זה מניעה להתפלל על זה על העתיד כשיב...
על ידי הטרוד לדעת
24 אוקטובר 2018, 14:31
פורום: סידור התפילה
נושא: שני דברים שאני מתקשה בהם
תגובות: 10
צפיות: 2219

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

בעניין בשכמל"ו, ראיתי פעם בספר 'תשובות והנהגות' להגר"מ שטרנבוך שליט"א, דזה מהווה השלמה לאמירת 'שמע ישראל', שאומרים ומחלקים הנהגותיו כעת ולעתיד לבא, שלעתיד תתגלה מלכותו כל כולם. אבל משלימים שכל זה בהנהגותיו, אבל בעצמו אין שום חילוק ושינוי, וברוך שמו לעולם ועד. [שם מוסיף שהבנת הדבר מעכבת בקרי"ש כפסוק ...
על ידי הטרוד לדעת
23 אוקטובר 2018, 14:34
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית
תגובות: 33
צפיות: 996

לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית

בנושא חשוב זה יש כמה נושאים שלא נתבררו באשכול הקודם, [שעסק בעיקר באקטואליות היציאה לעבודה כיום]. א. מצוות לימוד התורה קיימת בכל מצבי החיים, בין צעיר בין זקן עני וכו', יש גם חיוב ידיעת התורה שלא תלוי בזמנים. ב. אדם נשוי מחויב בחיובי הכתובה לזון את אשתו, ומחויב לעבוד ולפרנס אותה לפי צרכיה. ג. אם מוחלת...
על ידי הטרוד לדעת
23 אוקטובר 2018, 01:07
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 166
צפיות: 8923

Re: היכן המקור? דחוף!

ראיתי בכתוב משיעוריו של ר' משה שפירא זצוק"ל, שהייתה תקופה בה ירד גשם מ' יום בכל חודש חשוון, בזמן בו ירד המבול, והאריך שם לבאר.
אשמח מאוד לקבל מקור הדברים!
על ידי הטרוד לדעת
19 אוקטובר 2018, 00:12
פורום: בית המדרש
נושא: חצייה ברמזור אדום, האם מותר מצד 'חושן משפט'?
תגובות: 8
צפיות: 411

חצייה ברמזור אדום, האם מותר מצד 'חושן משפט'?

על פי ההבנה הפשוטה, שרשות הרבים בעיר שייכת בשיתוף לבני העיר, האם השימוש ברכוש המשותף תלוי בדעת רוב האנשים?, והרי רוב האנשים לא רוצים שיחצו ברמזור אדום, בין רכבים ובין הולכי רגל, לנוחיותם ומחשש לתאונות מסוכנות, והאם יאסר מחמת גזל לחצות כך?

עבור לחיפוש מתקדם