החיפוש הניב 1145 תוצאות

על ידי מבקש אמת
15 יולי 2019, 19:30
פורום: אקטואליה
נושא: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין
תגובות: 52
צפיות: 715

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

ברור שמרן הגר"ח מכיר את החזון איש יותר מכולנו [והרי לא רק ראה את זיו דיוקונו אלא חי איתו באותו בית עד חתונתו והחזו"א חונכו ואומנו]  מאידך הדברים ברורים שהם לא מהחזון איש  ולכן אחד מארבע אפשרויות  א. שהגר"ח לא ענה כלל וזה זויף כמו שזויף כל הדברים. ב. שהגר"ח ענה על שאלה אחרת והדביקו את זה על זה.  ג. ...
על ידי מבקש אמת
15 יולי 2019, 12:52
פורום: אקטואליה
נושא: המוזיקה בחתונות בימינו
תגובות: 45
צפיות: 801

Re: המוזיקה בחתונות בימינו

לפחות בירושלים שאסרו כלי זמר, קצת קשה לעשות כדברים האלו. ואולי משום כך גזרו בשעתם. עכשיו אני מבין היטב למה בירושלים אסרו לעבוד, כי עיני העדה כבר חזו ברוח קדשם לפני מאתיים שנה את הקלקולים שיקרו בשנות האלפיים במקומות עבודה, ולכן ייסדו שהפרנסה תהיה מבוססת על החלוקה ולא על עבודה. (כמובן שכספי החלוקה ממ...
על ידי מבקש אמת
15 יולי 2019, 12:42
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: כל דפריש מרובא פריש
תגובות: 9
צפיות: 229

Re: כל דפריש מרובא פריש

אני שאלתי במקרה קיצוני, האם גם שם הנודע ביהודה יסבור שהולכים אחר חנויות, וחוץ מזה שם הנודע ביהודה זה לחומרא השאלה האם גם לקולא ז"ל הרש"ש בכתובות יד,ב: כתב התוס' רעק"א דאם היה ד"מ נ"א כשרים ונ' פסולים ובהנ"א היה כהן א' אסורה לו. דכיון דהוא יודע בעצמו שלא בא עליה א"כ הוא אינו בכלל הספק ולא נשאר רק מח...
על ידי מבקש אמת
15 יולי 2019, 12:38
פורום: אקטואליה
נושא: גזענות
תגובות: 18
צפיות: 340

Re: גזענות

מה עשה עולל עמלקי שנולד אלף שנה אחרי?! ובכלל הטיעון שהעלה @מבקש אמת בקריאה ראשונה היה אפשר לקבלו אבל כשמתבוננים עוד קצת מבינים שהוא לא עומד במבחן הביקורת הפשוט ביותר וכמו שהעירו! ונוסיף עוד דוגמאות פשוטות. איסור חיתון עם גויים. אליבא דעלמא זו גזענות לשמה. טומאת מגע של גוי ובכלל כל הדומניזציה שהיהדו...
על ידי מבקש אמת
15 יולי 2019, 11:49
פורום: אקטואליה
נושא: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין
תגובות: 52
צפיות: 715

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

אני לא מבין, הגר"ח לא מכיר את דעתו של החזו"א מעט יותר מכולנו שלא זכינו אף לחזות בזיו דיוקנו??? ואף אם רק חלק מהדברים ידועים לו, לא משנה איזה חלק זה מראה על חידוש נפלא שאולי לא היה ידוע לנו אך מישהו שהכיר היטב את מרנא החזו"א יודע ומעיד ע"כ [אכן היה רצוי לשאול את הגר"ח איזה חלק ידוע לו, בכ"מ הגר"ח אי...
על ידי מבקש אמת
12 יולי 2019, 01:22
פורום: אקטואליה
נושא: גזענות
תגובות: 18
צפיות: 340

Re: גזענות

עמלק זה לא קשור לגזענות זה נקמה אישית בהם (כמו בכל מריבה להבדיל) וז׳ עממין חטאו ואדון העולם רוצה להשמידם אבל היכן רואים פה גזענות? וכי יש שוני כל שהו בינינו? מה עשה עולל עמלקי שנולד אלף שנה אחרי?! ובכלל הטיעון שהעלה @מבקש אמת בקריאה ראשונה היה אפשר לקבלו אבל כשמתבוננים עוד קצת מבינים שהוא לא עומד ב...
על ידי מבקש אמת
11 יולי 2019, 07:11
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: סוטה יז. כיסוי הדם 'הכשר מצוה'
תגובות: 6
צפיות: 205

Re: סוטה יז. כיסוי הדם 'הכשר מצוה'

כך הקריאה: אמנם הכשר מצוה איכא, אבל הנאה ליכא. [ואין כוונת הגמ' שהכשר מצוה זה סיבה שלא מחשיבים את זה]. ועפר כיסוי הדם נקרא הכשר מצוה, כי זה לא חפץ של מצוה כמו לולב, אלא העיקר שהדם יהיה מכוסה [והרי כסהו הרוח כ"ז שלא נתגלה פטור], משא"כ עפר סוטה שהעפר עצמו חלק מהמצוה. אמנם אין הבדל בין הכשר מצוה למצוה...
על ידי מבקש אמת
11 יולי 2019, 06:57
פורום: אקטואליה
נושא: גזענות
תגובות: 18
צפיות: 340

Re: גזענות

בשבוע שעבר נקלעה המדינה לשטף מחאות נוראי של בני העדה האתיופית על רצח נער שלדעתם נרצח עקב כך שהיה שחור (כנראה שהם רואים שחור) ואני רוצה לדעת האם לגזענות יש מקום בדת מכיון ואנו רואים בתורה שאנו העם הנבחר (אצל היהודים היה שואה בגלל זה אצל הנאצים. מה שאנו נעשה בעז"ה כשיבוא המשיח ) והכהנים רק על רקע דם ...
על ידי מבקש אמת
10 יולי 2019, 13:16
פורום: בית המדרש
נושא: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי
תגובות: 39
צפיות: 843

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

  אם כך לדבריך נחש מוליד אחת ל... חרוב מוציא פירות אחרי... שנים. הכינה נוצרת בפו"ר ולא מזיעה ואסור להורגה בשבת. ומסתמא עוד רשימה של דברים הדורשים עדכון. שני הדברים הראשונים בהחלט עונים על ההגדרות של מבקש אמת. ולענין כינה, ודאי שאינני הראשון שאור לך שהכך תלוי בהסתכלות שלנו על המציאות וכו'. וגם לענין...
על ידי מבקש אמת
10 יולי 2019, 02:54
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: כל דפריש מרובא פריש
תגובות: 9
צפיות: 229

Re: כל דפריש מרובא פריש

ונודע ביהודה שחולקים בזה אני שאלתי במקרה קיצוני, האם גם שם הנודע ביהודה יסבור שהולכים אחר חנויות, וחוץ מזה שם הנודע ביהודה זה לחומרא השאלה האם גם לקולא ז"ל הרש"ש בכתובות יד,ב: כתב התוס' רעק"א דאם היה ד"מ נ"א כשרים ונ' פסולים ובהנ"א היה כהן א' אסורה לו. דכיון דהוא יודע בעצמו שלא בא עליה א"כ הוא אינו...
על ידי מבקש אמת
10 יולי 2019, 02:43
פורום: בית המדרש
נושא: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי
תגובות: 39
צפיות: 843

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

הנידון כאן תמוה לי מאד. מה שייך נידון של כפירה על שאלות מציאותיות? אם יש נידון ערכי מה רצון ה' ומה נגד רצונו, הרי נצטוינו בתורה לא לסור מדברי החכמים ימין ושמאל אפילו נראה שטועים, אבל מה שייך לומר כך על נידון במציאות? מי שלא בטוח בזה, אביא כאן כמה לשונות מהראשונים ואחרונים בזה: - הרמב"ם (מורה נבוכים ...
על ידי מבקש אמת
08 יולי 2019, 20:19
פורום: אקטואליה
נושא: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?
תגובות: 53
צפיות: 712

Re: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?

כל הקץ המגולה שדברו חז"ל הוא שהארץ תתן פריה וזה סימן לעמי ישראל "כי קרבו לבוא". ועכשיו שכבר באו, מה טעם לפלפל ב'סימנים', אם קם ונהיה הדבר בעצמו?! השאלה היא לגבי ביאת הגאולה, לא לגבי ביאת כלל ישראל סתם. גם בזמן התנאים והאמוראים היה יבול משובח מאד בא"י עוד יותר מהיום, כמבואר בסוף כתובות, ורוב ישראל ה...
על ידי מבקש אמת
08 יולי 2019, 19:40
פורום: אקטואליה
נושא: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?
תגובות: 53
צפיות: 712

Re: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?

אז בא לא נדון בזוטות עצם הדבר שהארץ הייתה שוממה אלפי שנים ולא הנפיקה יבול גדול ו כל זמן שלא היה כאן יהודים ורק בבא היהודים הארץ התחילה לפרוח ולשגשג יהא הטעם מה שיהיה זה מוכיח שיד ד' עשתה זאת ואגב תסתובבו קצת בשטחים יו"ש [בהתר רב] ותראו איך שמה הכל שומם וכאן הכל פורח ברור שיש לכך הרבה סיבות טבעיות א...
על ידי מבקש אמת
08 יולי 2019, 18:34
פורום: אקטואליה
נושא: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?
תגובות: 53
צפיות: 712

Re: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?

אז בא לא נדון בזוטות עצם הדבר שהארץ הייתה שוממה אלפי שנים ולא הנפיקה יבול גדול ו כל זמן שלא היה כאן יהודים ורק בבא היהודים הארץ התחילה לפרוח ולשגשג יהא הטעם מה שיהיה זה מוכיח שיד ד' עשתה זאת ואגב תסתובבו קצת בשטחים יו"ש [בהתר רב] ותראו איך שמה הכל שומם וכאן הכל פורח ברור שיש לכך הרבה סיבות טבעיות א...
על ידי מבקש אמת
08 יולי 2019, 13:47
פורום: בית המדרש
נושא: אפרושי מאיסורא
תגובות: 4
צפיות: 137

Re: אפרושי מאיסורא

ים של שלמה פרק המניח: ה"ה כל בר ישראל יכול להכות חבירו, כדי לאפרושי מאיסורא. וכן [הבאתי] לקמן סי' כ"ז פסק הרא"ש להדיא שמותר. וכן איתא בערכין (טז,ב) יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה כו'. אלמא שמותר להכותו על דבר תוכחה. ודוקא באדם מוחזק לכשרות, שידוע שלשם שמים עשה. והוא אדם חשוב ומופלג. אבל בסתמא ...
על ידי מבקש אמת
08 יולי 2019, 13:42
פורום: אקטואליה
נושא: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?
תגובות: 53
צפיות: 712

Re: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?

אשמח אם תציין מקור לחידוש זה שרק גודל חריג מאוד של פירות נחשבת קץ מגולה (כמו האשכול של המרגלים?)  סו"ס זהו חידוש עצום נגד פשטות הפסוק והגמרא הנ"ל שלא הזכירו שום תנאי בזה. (וכן משמע מאגרת הרמב"ן הידועה שראה בביקורו שהגויים לא מצליחים ליישבה כלל וראה בזה ברכה שהארץ דוחה זרים "ושממו עליה אוייביכם". ומ...
על ידי מבקש אמת
08 יולי 2019, 03:01
פורום: אקטואליה
נושא: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?
תגובות: 53
צפיות: 712

Re: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?

שבטי יה לא ידעו את הקץ והגר"א ידע? שבטי קה לא ידעו את הקץ ודניאל ידע? בהקשר לדניאל זה לא מוסכם ,אמנם דעת רוב הפרשנים שהוא הבין הקץ , אבל האב"ע סובר  שהוא לא הבין וידע הקץ . זה לשון הר"ן בדרוש החמישי:   ולפי הנראה מפשט הכתובים, גם לדניאל עצמו לא נתבאר כרצונו. כי במראה הראשונה אמר "ולקדישי עליונין יב...
על ידי מבקש אמת
08 יולי 2019, 02:54
פורום: אקטואליה
נושא: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?
תגובות: 53
צפיות: 712

Re: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?

ידוע מש"כ הגר"א בסוף פירושו לדניאל שהוא משביע את מי שמבין מדבריו את קץ הגאולה שלא יגלה. ​​​​​​(וצ"ע היכן מצאנו שבועה בכתב? וכן בלי קבלת 'אמן' ע"י המושבע?)   ונתקשיתי מהגמ' הידועה בסוף כתובות שאומרת על "ואתם הרי ישראל ענפכם תשאו ופריכם תתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" - אין לך קץ מגולה מזה".  האם לא גי...
על ידי מבקש אמת
08 יולי 2019, 02:18
פורום: אקטואליה
נושא: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?
תגובות: 53
צפיות: 712

Re: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?

ידוע מש"כ הגר"א בסוף פירושו לדניאל שהוא משביע את מי שמבין מדבריו את קץ הגאולה שלא יגלה. ​​​​​​(וצ"ע היכן מצאנו שבועה בכתב? וכן בלי קבלת 'אמן' ע"י המושבע?)   ונתקשיתי מהגמ' הידועה בסוף כתובות שאומרת על "ואתם הרי ישראל ענפכם תשאו ופריכם תתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" - אין לך קץ מגולה מזה".  האם לא גי...
על ידי מבקש אמת
08 יולי 2019, 02:15
פורום: אקטואליה
נושא: בדיקת לבוש שאינו הולם משעטנז
תגובות: 10
צפיות: 258

Re: בדיקת לבוש שאינו הולם משעטנז

אין שום היתר לגזול חפץ של אחר בכדי שלא יעבור על איסור, אלא מצד דיני "כופין על המצוות". ומשכך, יש לדון האם זה שייך במקרה זה בפרט ובזמננו בכלל. אני לא ידוע למה זה כל כך פשוט לך. ובפרט שהחפץ כבר אצלי ועלי להחזיר לו ואם כן אני מכשילו באיסור. זה שהחפץ אצלך אינו מעלה ולא מוריד משום שזה שייך לו, ובהשבתו א...
על ידי מבקש אמת
07 יולי 2019, 20:05
פורום: אקטואליה
נושא: בדיקת לבוש שאינו הולם משעטנז
תגובות: 10
צפיות: 258

Re: בדיקת לבוש שאינו הולם משעטנז

מעבדה לבדיקת שעטנז שנתקלת במלבוש האסור ע"פ דין, ואם לא יבדקו משטענז יש תקוה שלא ישתמשו בבגד, כיצד יש לנהוג.  מצד המציאות לכאורה מסתבר שתלך לבודק שעטנז אחר, ואפילו אם לא כן מסתבר שתקנה בגד אחר עם אותה בעיה, ונמצא שלא הועלנו כלום.  (אמנם גם באופן זה יש לחוש לאיסור לפנ"ע לדעת הגר"א, אלא א"כ יש בזה מפנ...
על ידי מבקש אמת
07 יולי 2019, 20:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם ניתן להקל על פי סברא חזקה באיסור דאורייתא
תגובות: 20
צפיות: 347

Re: האם ניתן להקל על פי סברא חזקה באיסור דאורייתא

לא הבנתי - איך תמיד פסקו בדיני דאורייתא אם לא על פי סברא, וכי לכל שאלה היה הלכה למשה מסיני? כשמביאים ראיה מאיזה ראשון או אחרון לאיזה דין, איך ידע אותו ראשון או אחרון שזה הדין אם לא מסברא? המעיין בדברי התרוה"ד יראה שמיד אחר כך כותב להתיר מסברא לקחת משני המינים לצורך סעודה אחרת כיון שלקיחה משני מינים...
על ידי מבקש אמת
07 יולי 2019, 19:50
פורום: אקטואליה
נושא: בדיקת לבוש שאינו הולם משעטנז
תגובות: 10
צפיות: 258

Re: בדיקת לבוש שאינו הולם משעטנז

תיובתא כתב:
04 יולי 2019, 23:23
אינו מן העניין ממש, אבל ראיתי חנות לתיקון בגדים ששלט המקדם את הלקוחות אומר, כי בגד שימצא שלא ע"פ גדרי הצניעות יתוקן.

השאלה הגדולה היא מה הם "גדרי הצניעות" הללו...

אמנם אם הלקוח מסר לו את הבגד הרי סבר וקיבל שההחלטה תתבצע על דעת בעל החנות, ואם כך מחל על ממונו.
על ידי מבקש אמת
07 יולי 2019, 19:48
פורום: אקטואליה
נושא: בדיקת לבוש שאינו הולם משעטנז
תגובות: 10
צפיות: 258

Re: בדיקת לבוש שאינו הולם משעטנז

מה הפירוש, לא יחזירו לו את הבגד או יאמרו לו שלא מקבלים. אם שיאמרו לו שלא מקבלים יש סיכוי שזה ימנע אותו מלהשתמש בבגד וודאי שכך ראוי לנהוג. אם לא להחזיר לכאורה גם הדין כן שהרי זה בידו כעת ואין לו לתת לאדם איסור. זו יכולה להיות שאלה מצויה גם באדם שמחזיק בידו חפץ של אדם אחר שהוא יודע שאסור לו להשתמש בו...
על ידי מבקש אמת
07 יולי 2019, 19:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם ניתן להקל על פי סברא חזקה באיסור דאורייתא
תגובות: 20
צפיות: 347

Re: האם ניתן להקל על פי סברא חזקה באיסור דאורייתא

לא הבנתי - איך תמיד פסקו בדיני דאורייתא אם לא על פי סברא, וכי לכל שאלה היה הלכה למשה מסיני? כשמביאים ראיה מאיזה ראשון או אחרון לאיזה דין, איך ידע אותו ראשון או אחרון שזה הדין אם לא מסברא? המעיין בדברי התרוה"ד יראה שמיד אחר כך כותב להתיר מסברא לקחת משני המינים לצורך סעודה אחרת כיון שלקיחה משני מינים ...
על ידי מבקש אמת
03 יולי 2019, 20:43
פורום: בית המדרש
נושא: ציצית - הנהגות מעניינות
תגובות: 8
צפיות: 262

Re: ציצית - הנהגות מעניינות

לא הבנתי את תמיהות האנשים כאן. זה ברור לכולם, שכל רגע מקיימים מצוה ושמורידים לא מקיימים. אז למה להוריד ולהפסיד? והדברים נכונים גם לחומרות ולא רק הפסד מצוות בתור למה לא. וכל הנידונים שיכולים לדבר זה האם נכון שאדם יקח את זה כפרויקט בחייים, שודאי זה יגרום שזה יהיה על חשבון חלקים אחרים ברוחניות, כי אדם...
על ידי מבקש אמת
03 יולי 2019, 20:29
פורום: סידור התפילה
נושא: את אשר הקלת החמרתי
תגובות: 10
צפיות: 274

Re: את אשר הקלת החמרתי

לכאורה צריך להבין, בשלמא בחלק של 'את אשר החמרת הקלתי', מובן חומרת החטא, והצורך בווידוי ותשובה. אלא "את אשר הקלת החמרתי", מה גרוע בזה. חשבתי:  א. לעתים מה שאדם מחמיר, מביא בסוף לידי קולא. למשל, מי שמחמיר בדבר שאין בו צורך בכשרות מאכלים, יוכל לעתים לבוא לידי איסור בל תשחית וכד', וכל כי האי גונא. ב. א...
על ידי מבקש אמת
03 יולי 2019, 16:45
פורום: דעת דורות
נושא: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל
תגובות: 189
צפיות: 2156

Re: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל

מה שמשעשע בכל האשכול הזה (גם באשכולות אחרים, אבל באשכול זה הדבר בולט מאד) הוא ששאלה שהיא ביסודה טכנית/היסטורית לחלוטין נהפכת לזירת התגוששות בין דעות השקפתיות שונות, כשהצגת המציאות ההיסטורית תואמת באופן מפתיע ומחשיד למדי להשקפה המדינית/לאומית של הכותב. ממש אובייקטיביות במיטבה...
על ידי מבקש אמת
01 יולי 2019, 20:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם ומתי ראינו שהשקפה משפיעה על פסק הלכה
תגובות: 30
צפיות: 463

Re: האם ומתי ראינו שהשקפה משפיעה על פסק הלכה

האם יש דבר כזה שפוסקים פסקו פסק הלכה [לא הנהגה] מטעם השקפה ההשקפה משפיעה על פסיקת ההלכה בכמה מישורים: יש השקפה בסגנון הלימוד - השקפת הלומד אומרת לו ללמוד באופן מסויים, ולקרב או לרחק סברות או דיוקים מסויימים, וממילא זה ישפיע על פסיקת ההלכה. (לדוגמא: יש מי שיפסוק הלכה בהתבסס על דיוק במשנה ברורה, ויש ...
על ידי מבקש אמת
01 יולי 2019, 09:29
פורום: בית המדרש
נושא: תחביבים ביהדות
תגובות: 39
צפיות: 658

Re: תחביבים ביהדות

דבר ידוע ומוסכם הוא אצל החכמים בחכמת הנפש שכוחות נפשו של האדם צריכים לבוא לידי ביטוי ומיצוי, ואם אינו עושה כן זה יגרם לו הרגשה רעה ותסכול, הרבה פעמים בתת מודע. וממילא בשביל להניח נפשו ודעתו של האדם מומלץ שיתעסק לעתים בדברים הממצים את כשרונותיו וכוחות נפשו, גם אם אין בהם תועלת כשלעצמם. והרי זה דומה ל...