החיפוש הניב 39 תוצאות

על ידי סיני ועוקר הרים
02 אפריל 2019, 00:19
פורום: אקטואליה
נושא: מה המשמעות המעשית של פטירת הרב לנדא על ההכשר
תגובות: 90
צפיות: 4844

Re: מה המשמעות המעשית של פטירת הרב לנדא על ההכשר

תגובות לתגובות. 1.'ביטוי חריף' - רק אם לא מכירים אותו... (ומדקיי"ל שהזקנים קודמים במסיבה והחכמים קודמים בישיבה - ניתן להבין דבר מתוך דבר - שגם בין הלומדים עצמם אין צורך להתעקש שהזקנים הכי חכמים אלא יש 'יניק וחכים' - ובפרט כשהוא היה מוחבא תמיד ולא הוצרך לשרוף עשרות שנים על הטרדות הציבור...) 2. 'עוד ...
על ידי סיני ועוקר הרים
08 פברואר 2019, 10:30
פורום: ענינו של יום
נושא: מה המקור? לנשוך האתרוג ללידה קלה
תגובות: 7
צפיות: 577

Re: מה המקור? לנשוך האתרוג ללידה קלה

שמעתי [בדרך הלצה] שבמדינות אירופה היה נהוג הדבר בכדי שלא יבואו סוחרי האתרוגים וירכיבו הפיטם עם מחט, לכן הנהיגו שנשים ינשכו שם, ואוי לו לסוחר שנמצא מחט באתרוגיו.
על ידי סיני ועוקר הרים
08 פברואר 2019, 10:27
פורום: ענינו של יום
נושא: כיסוי הילדים בטלית בעת "ברכת כהנים"
תגובות: 9
צפיות: 464

Re: כיסוי הילדים בטלית בעת "ברכת כהנים"

וכי בשביל שאין הילדים עטופים בטלית הפסידו?
במ"ב הביא בשם ד"מ שנהגו העם לכסות פניהם בברכת כהנים
על ידי סיני ועוקר הרים
06 פברואר 2019, 22:47
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: עריכה לספר - דחוף
תגובות: 5
צפיות: 485

Re: עריכה לספר - דחוף

תודה לכל העונים בפרטי וכאן, אולי המילה עריכה אינה מתאימה כ"כ, העבודה היא קלה בהרבה ממה שמכונה עריכה בעולם הספר. הפרטים כדלהלן, ספר בן 150 עמודי וורד, בעניין הלכתי מסויים מאוד, החומר רובו מלוקט מספרי ראשונים אחרונים ופוסקי זמננו, העבודה הנדרשת היא לבדוק את כל 1300 המ"מ המובאים. אינו צריך הגהה ולא עימ...
על ידי סיני ועוקר הרים
03 פברואר 2019, 22:44
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: עריכה לספר - דחוף
תגובות: 5
צפיות: 485

עריכה לספר - דחוף

אני מחפש עורך לספר הלכה פשוט, רוב הדברים מלוקטים מדברי הפוסקים, העבודה היא לעבור על כל מ"מ ולבדוק אם התוכן מתאים לנכתב.
מי שיודע על מאן דהו או בעצמו, נא לפנות אלי בפרטי.
תודה
על ידי סיני ועוקר הרים
14 ינואר 2019, 13:46
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?
תגובות: 32
צפיות: 1009

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

האחד בא לגור כתב:
מבקש אמת כתב: אמנם אני מסכים שהתירוץ עפ"י דברי הגרי"ז אינו מניח את הדעת, היות ונישוק התפילין הוא דבר יותר סתמי נפוץ בקרב המון העם מאשר נישוק הקרקע, וכמו שנהוג לנשק ספר תורה וכדומה
זה לא ענין של יוהרא, אלא שאדם שלא אוחז בדרגא זו יש בזה טעם לפגם .
מנין שהוא לאו משום יוהרא?
על ידי סיני ועוקר הרים
14 ינואר 2019, 13:42
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?
תגובות: 32
צפיות: 1009

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

מהשערה בעלמא ... ידוע שהרב מבריסק כשהגיע לארץ לא גחן לנשק עפרה, וכששאלוהו הרי הרמב"ם (הלכות מלכים) כתב מנהג גדולי החכמים לנשק את קרקע א"י, נענה הרב שהיא הנותנת, שמהרמב"ם משמע שדווקא גדולי החכמים ולא כל אחד עומד בדרגא זו, א"כ אולי גם בעניננו שלשון השו"ע מנהג החכמים לנשק התפילין , שמא סבר הגראי"ל בענ...
על ידי סיני ועוקר הרים
13 ינואר 2019, 23:53
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?
תגובות: 32
צפיות: 1009

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

ח"ו אין כוונתי לברר בפלס מידת הקירוב והריחוק, כוונתי שמשמע מדבריו שאומר כן מידיעה. ובמיוחד בתוספת שהביא משמיה דהגר"מ זצ"ל אני לא עוסק במידת הריחוק והקירוב. אך בהכירי את הרב שטיינמן היטב, לא מתאים לי שזלזל בהלכה מפורשת בשו''ע. התירוץ שהובא לעיל על פי דברי הגרי''ז לענין נישוק עפר א''י אינו מניח את הד...
על ידי סיני ועוקר הרים
13 ינואר 2019, 23:37
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?
תגובות: 32
צפיות: 1009

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

הדברים מובאים משם בנו הגר"ש שליט"א
על ידי סיני ועוקר הרים
13 ינואר 2019, 23:36
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?
תגובות: 32
צפיות: 1009

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

ח"ו אין כוונתי לברר בפלס מידת הקירוב והריחוק, כוונתי שמשמע מדבריו שאומר כן מידיעה.
ובמיוחד בתוספת שהביא משמיה דהגר"מ זצ"ל
על ידי סיני ועוקר הרים
13 ינואר 2019, 23:32
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?
תגובות: 32
צפיות: 1009

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

סיפר לי אחד בשם בנו של הגראי"ל זצ"ל שהגראי"ל מעולם לא נישק את התפילין שלו וכן ציצית וכיו"ב. הוא טוען בתוקף שזה מוסמך. האם מישהו שמע על כך? ומה פשרו של דבר? לא מאמין. אולי לא נישק באמצע התפילה כנהוג, אך פשיטא שנישק התפילין בשעת הנחתן וחליצתן כדמפורש בשו''ע. (נדמה לי שראיתי בעצמי, אך אינני יכול להעיד...
על ידי סיני ועוקר הרים
13 ינואר 2019, 00:02
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?
תגובות: 32
צפיות: 1009

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

אמלתרא כתב:אולי חשש לחיוב נט"י אם יגע ברוק שבפיו
מה כוונתך?
על ידי סיני ועוקר הרים
11 ינואר 2019, 12:40
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?
תגובות: 32
צפיות: 1009

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

בר בי רב כתב:מה הקושיא?
הענין לנשק את המצוות מובא בפוסקים בהחלט. אבל מצינו אדם גדול שקיים את כל הענינים והמעלות וההידורים שיש? כל אדם גדול בוחר לעצמו את הדברים שחשוב לו לעבוד עליהם, והלואי שאני יזכה לקיים לכהפ"ח מה שאני מחוייב בתרי"ג מצוות.
אני מצאתי הרבה, לדוג' הגראי"ל זצ"ל
על ידי סיני ועוקר הרים
11 ינואר 2019, 12:34
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?
תגובות: 32
צפיות: 1009

Re: האם הגראי"ל זצ"ל לא נישק את התפילין?

הדברים מובאים וככה"נ נכונים.
ככלל, לא נישק בכל התפילה במקומות בהם נהגו כגו' אחר ברוך שאמר, גם לא משמש בתפילין במשך התפילה במקומות הנהוגים.
על ידי סיני ועוקר הרים
11 ינואר 2019, 12:15
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
תגובות: 75
צפיות: 4606

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

עוד מעשה מופת ששמעתי. (אין לי אחריות על המקור). פעם בא אל הגר"ח יהודי מחו"ל להתייעץ עמו איך לקרוא לבנו שנולד, אמר לו הגר"ח "תקרא לו אחשורוש", השואל חייך ושאל שוב, אך הגר"ח התעקש וחזר ואמר "תקרא לו אחשורוש", חשב השואל שהגר"ח לא מעוניין להתייחס ברצינות מסיבות הכמוסות עמו וכך עזב את החדר. לאחר זמן התב...
על ידי סיני ועוקר הרים
08 ינואר 2019, 21:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאכול ולשתות אחרי התפילה לפני קדיש
תגובות: 12
צפיות: 431

Re: לאכול ולשתות אחרי התפילה לפני קדיש

גם לענין נפילת אפיים איתא במ''ב סי' קל''א ס''ק א' שבשיחה בעלמא מותר להפסיק, ולכאורה שתיית מים לא חמור מזה. ועוד, דכל הענין שלא להפסיק הוא דוקא בין תפילה לנפילת אפיים, משא''כ במעריב. כנלענ''ד פשוט. א. יעויין סי' נ"א סק"ט דמשמע שאין להפסיק כלל.. ב. מנין ששתיית מים לא חמיר, מאי שייך הפסק בדיבור לאכילה?
על ידי סיני ועוקר הרים
16 דצמבר 2018, 21:00
פורום: דיני ממונות
נושא: צוואה שנכתבה שלא עפ"י דיני התורה
תגובות: 2
צפיות: 229

צוואה שנכתבה שלא עפ"י דיני התורה

אדם שכתב צוואה וחתם בפני עו"ד ולא בפני ג' כשרים ולא פעל כפי שהתורה מחייבת בכה"ג.
בצוואה כתב שחלק מהירושה יותן לבת וחלק לבן.
מה דין הצוואה עפ"י ד"ת
על ידי סיני ועוקר הרים
19 נובמבר 2018, 23:07
פורום: חנוכה
נושא: במנורה של כסף האם יש הידור להדליק בתור בזיכי המנורה ולא בכוסיות זכוכית
תגובות: 11
צפיות: 1297

Re: במנורה של כסף האם יש הידור להדליק בתור בזיכי המנורה ולא בכוסיות זכוכית

איני יודע מה התכוונו הרבנים בכותבם 'משנה בכלים' אך בשו"ת שבט הקהתי ח"ג סי' ר"א כ' שהכוסיות מתבטלות למנורה, ומקו"ט ממתני' כלים פי"ג מ"ו עץ המשמש את המתכת מקבל טומאה, אע"פ שפשוטי כלי עץ אינן מקבלים טומאה, מ"מ כיון שמשמש את המתכת בטל ונעשה דינו כדינו, ולכאו' ה"ה הכא. ויעויין עוד בעניין זה מש"כ הגרש"ו ז...
על ידי סיני ועוקר הרים
19 נובמבר 2018, 21:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנורה של כסף ודמוי כסף
תגובות: 9
צפיות: 362

Re: מנורה של כסף ודמוי כסף

ברל כתב:למעשה לא ראינו אןלי איני יודע שהקפידו מנורה של זהב
תקנה לי אני אקפיד
על ידי סיני ועוקר הרים
19 נובמבר 2018, 21:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נפילת אפים
תגובות: 5
צפיות: 176

Re: נפילת אפים

עם חכם ונבון כתב:
סיני ועוקר הרים כתב:
עם חכם ונבון כתב:מנהג כמה מקומות חסידיים דייקא לא ליפול על היד לגמרי אלא להחזיקה באויר
?
מה לא מובן מחזיקים את הראש על היד ואת היד באויר ולא על השולחן.
עד כאן היה מובן, השאלה היא מי הם ומדוע נוהגים כך?
על ידי סיני ועוקר הרים
19 נובמבר 2018, 20:39
פורום: בית המדרש
נושא: הלשון "הרבה"
תגובות: 9
צפיות: 316

Re: הלשון "הרבה"

גיטין דף מו. אי כל נדר שידעו בו רבים, לא יחזיר וכמה רבים רב נחמן אמר ג' משום שנאמר בזבה וכי יזוב זוב דמה ימים רבים, ימים ב', רבים ג'. והובא כן גבי כמה עניינים יעויין בכס"מ פ"ה מאיסו"מ ה"ז לענין חטאת גזולה שנודעה לרבים, שהביא מהירושלמי דכמה רבים שלשה. ובשו"ת מהרש"ם ח"ה סי' ס"ו דן בזה לגבי חליצה דבעינ...
על ידי סיני ועוקר הרים
19 נובמבר 2018, 20:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נפילת אפים
תגובות: 5
צפיות: 176

Re: נפילת אפים

עם חכם ונבון כתב:מנהג כמה מקומות חסידיים דייקא לא ליפול על היד לגמרי אלא להחזיקה באויר
?
על ידי סיני ועוקר הרים
19 נובמבר 2018, 20:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנורה של כסף ודמוי כסף
תגובות: 9
צפיות: 362

Re: מנורה של כסף ודמוי כסף

הסברא נותנת שככל שיפה יותר מהודר יותר. והרשימה שכתב בחסד לאברהם היא רק על החומרים היותר מצויים. מה עדיף ממה מהלשון 'כל הקודם משובח' לא משמע שהוא עניין של מצוי. ואדרבה, משמע שהוא עניין חשיבות לפי דרגה של זהב כסף דומה לזהב נחושת כלי ברזל וכו', מ"מ לעניין הנידון, אם נדון לפמש"כ הרי שעדיף כלי ברזל מכלי...
על ידי סיני ועוקר הרים
19 נובמבר 2018, 19:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נפילת אפים
תגובות: 5
צפיות: 176

Re: נפילת אפים

בוודאי שבפשטות אי"צ ראיה דבעינן להניח ראשו על ידו, כמשתמע מפלוגתת הפוסקים גבי חשיבות התפילין וכו', אך מקור מהימן יש בבה"ט קל"א סק"ב שיזהר שלא יפול אלא על הזרוע, וטעמו דעל כף היד סכנה היא, משום שבכף ידו כתובים עוונותיו של אדם [ואפי' אם מכסה ידו בבגד].
על ידי סיני ועוקר הרים
11 נובמבר 2018, 13:39
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 255
צפיות: 11721

Re: היכן המקור? דחוף!

ייש"כ לכל העונים
על ידי סיני ועוקר הרים
10 נובמבר 2018, 22:17
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 255
צפיות: 11721

Re: היכן המקור? דחוף!

היכן המקור שנוהג הבעל לפתוח האר"ק בחודש התשיעי לעיבורה, והאם ראוי שיעשה כאן כמה פעמים?
על ידי סיני ועוקר הרים
10 נובמבר 2018, 22:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
תגובות: 16
צפיות: 541

Re: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

שאר לעמו כתב:לכן הסתפקתי, כשהפמ"ג כותב לומר ד' פרשיות ק"ש עם התפילין, ומי שמניח גם ביד שניה כמו ספק איטר, ואומר ד' פרשיות, האם צריך לומר ברוך שם או שהוא כקורא בתורה ולא אומר בשכמל"ו.
אכן מעניין, לכאו' הרעיון לומר הפרשיות הוא להוכיח שמקיים מה שעושה כעת בהנחת תפילין, ומה שכתוב - כתוב ותו לא.
על ידי סיני ועוקר הרים
10 נובמבר 2018, 21:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: להניח נביא מעל חומש
תגובות: 4
צפיות: 193

Re: להניח נביא מעל חומש

יעויין בכל העניין בספר גנזי הקודש שמאריך עד למאוד בזה.
על ידי סיני ועוקר הרים
05 נובמבר 2018, 00:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילין דר"ת בעולם הליטאי
תגובות: 101
צפיות: 2079

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

תודה לכולם,
שוב, כוונתי לרבני הגולה כגו' הגר"א קוטלר, הגרב"ב, הגרנ"ט וכו'
על ידי סיני ועוקר הרים
05 נובמבר 2018, 00:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילין דר"ת בעולם הליטאי
תגובות: 101
צפיות: 2079

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

יוסף יוסף כתב:אני לא מבין אותך @סיני ועוקר הרים,
הר"ת בעצמו היה ליטאי והניח
וכי הוא לא מספיק:)
מספיק מאוד, דא עקא, שסביו "גם" היה ליטאי ולא הניח.

עבור לחיפוש מתקדם