החיפוש הניב 325 תוצאות

על ידי ים סוף
12 נובמבר 2019, 20:30
פורום: בית המדרש
נושא: אם אין לחם תאכלו עוגות!
תגובות: 5
צפיות: 187

Re: אם אין לחם תאכלו עוגות!

שאל אותי אברך כיצד הכינה שרה עוגות שהרי היה הדבר בפסח, ולמש"כ א"ש
על ידי ים סוף
12 נובמבר 2019, 20:23
פורום: חנוכה
נושא: למה לא עושים בחו"ל חנוכה תשעה ימים
תגובות: 2
צפיות: 40

Re: למה לא עושים בחו"ל חנוכה תשעה ימים

שמח ששאלת, הכנתי על שאלה זו דרשה לברית של בני שנולד לבסוף בנר שמיני של חנוכה, מה שהשאיר אותי עם 'בטן מלאה': ספיקא דיומא בחנוכה א) האבודרהם (הלכות חנוכה) הק' בשם בעל העתים ז"ל "וכתב בעל העתים למה אין עושים תשעה ימי חנוכה מספק כמו שאנו עושים בחג הסכות תשעה ימים. תשיעי ספק שמיני." ואין לומר דמשום ספ"ד ...
על ידי ים סוף
04 נובמבר 2019, 01:05
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדוע כתוב לברך על פילים משנה הבריות הרי הם היו עוד בתיבת נח?
תגובות: 19
צפיות: 246

Re: מדוע כתוב לברך על פילים משנה הבריות הרי הם היו עוד בתיבת נח?

חשוקי חמד סנהדרין קט: למה מברכים על פיל וקוף משנה הבריות במלאכת שלמה בכלאים (פ"ח מ"ו) כתב ששמע מפי חכם מקובל רבי משולם זצ"ל למה מברכים רק על פיל וקוף ברכת משנה הבריות, והרי יש עוד חיות שברייתם משונה, ותירץ דבזמן דור הפלגה נפרע הקדוש ברוך הוא מן האנשים שהפכן לקופים ופילים, והיינו שהקוף דומה לאדם, והפ...
על ידי ים סוף
03 נובמבר 2019, 20:07
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מהיכן למד רש"י שהיונה היתה/היה זכר
תגובות: 19
צפיות: 211

Re: מהיכן למד רש"י שהיונה היתה/היה זכר

אשמח לתשובות. חשבתי לומר ע"פ דברי הגמ' בסנהדרין (קח. הובאה ברש"י בפרשתנו) שאמר לו העורב לנח "שמא לאשתי אתה צריך אמר לו רשע במותר לי נאסר לי בנאסר לי לא כל שכן". ואם הייתה היונה זכר מאי מעליותא, שהרי אם העורב היה נקיבה גם הוא היה מסכים ללכת. וע"כ נראה לו לרש"י שגם היונה הייתה ממין זכר. והבן יפה מאוד...
על ידי ים סוף
03 נובמבר 2019, 00:52
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מהיכן למד רש"י שהיונה היתה/היה זכר
תגובות: 19
צפיות: 211

Re: מהיכן למד רש"י שהיונה היתה/היה זכר

י'שי כתב:
02 נובמבר 2019, 19:57

אשמח לתשובות.

חשבתי לומר ע"פ דברי הגמ' בסנהדרין (קח. הובאה ברש"י בפרשתנו) שאמר לו העורב לנח "שמא לאשתי אתה צריך אמר לו רשע במותר לי נאסר לי בנאסר לי לא כל שכן".

ואם לא שהייתה היונה זכר מאי מעליותא, שהרי אם העורב היה נקיבה גם הוא היה מסכים ללכת. וע"כ נראה לו לרש"י שגם היונה הייתה ממין זכר. והבן
על ידי ים סוף
02 נובמבר 2019, 23:27
פורום: שבת קודש
נושא: בורר בפורס תפוחים
תגובות: 7
צפיות: 65

Re: בורר בפורס תפוחים

יעקב שלם כתב:
01 נובמבר 2019, 08:30
ים סוף כתב:
31 אוקטובר 2019, 23:57
יעקב שלם כתב:
31 אוקטובר 2019, 23:53


אבל לפי הידוע לי בסכין שמוציא את הלב הפוסקים אוסרים

שאלתי פעם שאלה זו את הרב רוטשילד (מקרית ספר) ופסק לי להתיר מהאי טעמא

מה הוא התיר בסכין שמוציאה רק את הלב או בפורס?

אני שאלתי רק על הפורס (כמדומני שהשם הרשמי שלו זה 'תפוחן')
על ידי ים סוף
01 נובמבר 2019, 00:32
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דל גאה הקב"ה שונאו, מה המקור ?
תגובות: 4
צפיות: 97

Re: דל גאה הקב"ה שונאו, מה המקור ?

בלא"ה קשה עוד שהוא מזכיר ג' הקב"ה שונאן, ובגמ' כתוב ד' יחד עם פרנס המתגאה על הציבור בחנם. גם בזה כנראה שיש מח' גי' עיין בחיבור התשובה למאירי שאכן שכ' "ורבותי' ע"ה אמרו שלשה אין הדעת סובלתן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף" ובאורחות צדיקים שער התשובה "כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה (פסחים קיג ב): [ארבעה ...
על ידי ים סוף
31 אוקטובר 2019, 23:57
פורום: שבת קודש
נושא: בורר בפורס תפוחים
תגובות: 7
צפיות: 65

Re: בורר בפורס תפוחים

יעקב שלם כתב:
31 אוקטובר 2019, 23:53
ayedavid כתב:
31 אוקטובר 2019, 23:27
אולי נשאר מהפרי גם בלב התפוח?

אבל לפי הידוע לי בסכין שמוציא את הלב הפוסקים אוסרים

שאלתי פעם שאלה זו את הרב רוטשילד (מקרית ספר) ופסק לי להתיר מהאי טעמא
על ידי ים סוף
29 אוקטובר 2019, 18:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מוכר ספר בתנאי שהספר לא יכרך ?
תגובות: 30
צפיות: 300

Re: מוכר ספר בתנאי שהספר לא יכרך ?

או למי שמוכר לחם על מנת שלא ימרחו עליו שוקולד, וכדו'...
(כמדומני שעל ספר ה'מסורת' נכתב כך, אשמח אם אי מי יאלפני בינה מה איכפת למוכר שיכרכו את הספר אם לא משום שהוא מעוניין שהוא יקרע ויקנו חדש, לענ"ד יש בכך מן הנבזות, לא?)
על ידי ים סוף
26 אוקטובר 2019, 22:56
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם קין והבל גם חטאו ואכלו מעץ הדעת?
תגובות: 31
צפיות: 272

Re: האם קין והבל גם חטאו ואכלו מעץ הדעת?

אם התירוץ מספיק על הבל וקין עצמם, אבל על דורותיו של קין מה נאמר, מפני מה נגזרה מיתה עליהם? מי אומר שהם מתו לפני המבול?  כבר ציינתי לעיל שנושא כבר נטחן בפורום באשכול הנכבד 'תאומות עם קין והבל' (דרך אגב גם ענין היותו של קין בן הנחש דובר שם בארוכה) אך בכ"ז אצטט את דבריו של האחד בא לגור שלא העלו המשתתפ...
על ידי ים סוף
25 אוקטובר 2019, 11:45
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם קין והבל גם חטאו ואכלו מעץ הדעת?
תגובות: 31
צפיות: 272

Re: האם קין והבל גם חטאו ואכלו מעץ הדעת?

הנושא כבר נידון בעבר כאן
viewtopic.php?f=6&t=4023
על ידי ים סוף
24 אוקטובר 2019, 20:17
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תאומות עם קין ועם הבל
תגובות: 30
צפיות: 646

Re: תאומות עם קין ועם הבל

@ים סוף מקודם הזכרת שאלה למה מתו התאומות, אף אני התקשתי מזה זמן רב בענין בנוגע לקין והבל עצמם, ומה שרצית לתרץ שכיון שנרצחו א"כ לא היו צריכים לאכול מעץ הדעת בשביל למות, בפשטות לפני שנקנסה מיתה לא היה שייך מיתה בכלל גם ע"י רציחה, שהרי אין הבדל מהותי בין אדם שנרצח לאדם שחוטף התקף לב ,או שמערכות הגוף ש...
על ידי ים סוף
22 אוקטובר 2019, 00:48
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה מקור השיר 'אבל למעלה מן השמש יש יתרון'?
תגובות: 2
צפיות: 88

מה מקור השיר 'אבל למעלה מן השמש יש יתרון'?

בישיבות נהגו לשורר על דברי הפסוק בקהלת "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש" 'תחת השמש אין יתרון אבל למעלה מן השמש יש יתרון'. אשמח אם יש ביד מאן דהוא לידעני מהו מקור השיר וכמה ימי שני חייו, אך לגופם של דברים להמעיין בדברי רש"י על הפסוק אין השיר הנ"ל מתיישב על הלב שכ' רש"י ז"ל "תחת השמש - תמורת הת...
על ידי ים סוף
10 אוקטובר 2019, 20:57
פורום: בית המדרש
נושא: תה''מ
תגובות: 31
צפיות: 443

Re: תה''מ

שמעתי שר' דן סגל כשעליו לשהות במלונות בחו"ל נוהג לישון על מיטה מתקפלת אשמח אם יש מאן דהוא שיכול לברר השמועה.
על ידי ים סוף
10 אוקטובר 2019, 01:59
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מחילה מחברי הפורום
תגובות: 6
צפיות: 194

Re: מחילה מחברי הפורום

יוזמה ברוכה גם אני הקטן מצטרף להנ"ל
על ידי ים סוף
29 ספטמבר 2019, 01:58
פורום: ענינו של יום
נושא: התרת נדרים לנשים
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: התרת נדרים לנשים

image.png
על ידי ים סוף
13 ספטמבר 2019, 01:19
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת כי תצא - תאומים זכרים מי מהם נוטל חלק בכורה?
תגובות: 7
צפיות: 132

Re: פרשת כי תצא - תאומים זכרים מי מהם נוטל חלק בכורה?

יש ערעור על השמועה הזו בשם הגר"א שהיא לא תיתכן. אבל שם האשכול מטעה. פטר רחם הוא הנוטל. ולכן עשיו בכור. ורש"י שם כבר כתב שיעקב נוצר ראשון, ובדין (=מצד המוסר) שיהיה בכור. אבל עשיו הוא הבכור אכן עיין שציינתי שיש שפקפקו באמיתות השמועה. לענ"ד שם האשכול אינו מוטעה כי אפשר שכל מה שפטר רחם הוא הנוטל הוא רק...
על ידי ים סוף
13 ספטמבר 2019, 00:53
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת כי תצא - תאומים זכרים מי מהם נוטל חלק בכורה?
תגובות: 7
צפיות: 132

פרשת כי תצא - תאומים זכרים מי מהם נוטל חלק בכורה?

איתא בספר 'סערת אליהו' "מעשה שהיה בימי הגר"א כי איש אחד לקח אשה וישנאה ויגרשה וכו' ויקח תיכף אשה אחרת והנה עוד לא כלו שבעה ירחים ותלד האשה השניה לו בן ואח"ז נודע כי בעוד ימים לא כבירים ילדה גם האשה הראשונה הגרושה ג"כ בן זכר כי נמלאו לה שתעה ירחים ואחר זמן רב נפלה מחלוקת בין משפחת הגרושה ובין האיש המ...
על ידי ים סוף
22 אוגוסט 2019, 21:56
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת עקב - 'ארץ זית שמן ודבש', למה לא כתוב זית ותמר?
תגובות: 3
צפיות: 154

פרשת עקב - 'ארץ זית שמן ודבש', למה לא כתוב זית ותמר?

פרשת עקב אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ: ודבש זה פירש"י בפרשת ביכורים (שמות פרק לד) " הוא דבש תמרים" . (והוא בספרי שם) ויש להק' לפי"ז למה לא כתוב ארץ זית ותמר, כמו בשאר המינים? ואין לומר שהחילוק הוא משום שהזיתים מיעודים בדרך כלל לשמן, והתמרים בדרך כלל ...
על ידי ים סוף
18 אוגוסט 2019, 03:12
פורום: סידור התפילה
נושא: "שמור וזכור בדיבור אחד", מדוע הקדים המחבר שמור לזכור?
תגובות: 3
צפיות: 176

Re: "שמור וזכור בדיבור אחד", מדוע הקדים המחבר שמור לזכור?

יש מהם שאומרים כתב:
17 אוגוסט 2019, 23:30
 
ולפ"ז אפשר לומר שכיון שקבלת שבת אומרים בכניסת השבת לעת לילה לכן נקט המחבר קודם לשון שמירה ולא זכירה.
 
ראיתי למי שית' כן (והוא אינו היחיד) אלא שעדיין התי' הפשוט לענ"ד יותר מתקבל עד הדעת, שהרי הפיוט מדבר על מה ש'השמיענו קל המיוחד' ולא על הזמן המסוים שבו הם נאמרים.

image.png
על ידי ים סוף
17 אוגוסט 2019, 23:10
פורום: סידור התפילה
נושא: "שמור וזכור בדיבור אחד", מדוע הקדים המחבר שמור לזכור?
תגובות: 3
צפיות: 176

"שמור וזכור בדיבור אחד", מדוע הקדים המחבר שמור לזכור?

ידועה הקו' מדוע הקדים המחבר שמור לזכור? שהרי בעשרת הדברות הכתובים ראשונה בפרשת יתרו כ' 'זכור את יום השבת לקדשו', ורק בפרשת ואתחנן כ' 'שמור את יום השבת לקדשו'. ולמה הפך את הסדר? וכן איתא בגמ' (ברכות דף כ עמוד ב ועוד מקומות) "זכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה". והתי' הרווח הוא ששינה הסדר כדי לרמו...
על ידי ים סוף
12 אוגוסט 2019, 13:25
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת דברים - מה היה גובהו של עוג מלך הבשן?
תגובות: 0
צפיות: 92

פרשת דברים - מה היה גובהו של עוג מלך הבשן?

כִּי רַק עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן נִשְׁאַר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים הִנֵּה עַרְשׂוֹ עֶרֶשׂ בַּרְזֶל הֲלֹה הִוא בְּרַבַּת בְּנֵי עַמּוֹן תֵּשַׁע אַמּוֹת אָרְכָּהּ וְאַרְבַּע אַמּוֹת רָחְבָּהּ בְּאַמַּת אִישׁ: (דברים פרק ג יא) רד"ה באמת איש - באמת עוג: וכן כ' הרמב"ן ז"ל, והוכיח דבריו דאל"כ לא ית' מה הוצ' הפס...
על ידי ים סוף
09 אוגוסט 2019, 10:15
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 22
צפיות: 944

Re: סיפורים שלא היו

גם לי קשה לקבל מעשה ההוא, ומסיבות אחרות. הסיבה הפשוטה שאתה מציין, מופרכת. היינו, ברור לך שוויתור מעין זה יכול להתרחש אצל יהודים???? נדמה לי שכוונת הרב אחד התלמידים הייתה לומר, שמעשיו של אותו גוי ותרן אינם מהוות סיבה לקביעת ביהמ"ק בנחלתו. ולא שלא ייתכן לומר שגוי יוותר. אכן יש לדון בדבריו ממעשה דדמא ...
על ידי ים סוף
08 אוגוסט 2019, 20:59
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 22
צפיות: 944

Re: סיפורים שלא היו

לי היה קשה לקבל מעשה ההוא, מסיבה הפשוטה שדוד המלך קנה מקום המקדש מארונה מלך היבוסי. וא"כ צריך לומר שמעשה זה אירע עם יבוסים ולא עם יהודים, וקצת קשה לקבל את זה. פעם שמעתי ממזרחיניק זקן, שהיה סיפור הפוך שכל אחד חשב שמגיע לו יותר ולקח מאחיו, ובמקום הזה נבנה הכנסת. א. עצם טענת כ"ת יש לפקפק שהרי אותו סיפ...
על ידי ים סוף
06 אוגוסט 2019, 15:02
פורום: דיני ממונות
נושא: ריבית - שקית חלב וחלב בקרטון
תגובות: 20
צפיות: 774

Re: ריבית - שקית חלב וחלב בקרטון

שניאור כתב:
06 אוגוסט 2019, 08:14
חוזר ומגיד כתב:
06 אוגוסט 2019, 00:01
חלב בקרטון הוא שונה גם ברכיביו ולכן טעמו שונה מעט ומרקמו סמיך יותר
נראה לי שאתה מבלבל בין חלב רגיל בקרטון לבין חלב עמיד.
אני אישית לא מבדיל בטעם, אך תאריך התפוגה של החלב בקרטון ארוך משמעותית, וקשה לי להאמין שההבדל הוא רק העטיפה.

אך כ"ז אינו נפק"מ כל זמן שהוא יקר יותר.
על ידי ים סוף
04 אוגוסט 2019, 00:33
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת מסעי - וּמִצְרַיִם מְקַבְּרִים וגו' וּבֵאלֹהֵיהֶם עָשָׂה ה' שְׁפָטִים – מה הקשר בין עשיית השפטים לקבורת המתים??
תגובות: 3
צפיות: 162

Re: פרשת מסעי - וּמִצְרַיִם מְקַבְּרִים וגו' וּבֵאלֹהֵיהֶם עָשָׂה ה' שְׁפָטִים – מה הקשר בין עשיית השפטים לקבורת המתים??

במבי כתב:
02 אוגוסט 2019, 16:56
זכור לי שהמצרים היו מקדשים את הבכור וא"כ הבכור קשור לאלוהיהם.

אכן צדקו דבריך שהבכורות היו אלוהים אך יק' סיבת הכפילות שהרי עסוקים היו בקבורתם מדין בכורתם. ומה הוסיף הפסוק ללמדנו בכך שעשה ה' שפטים באלוהיהם. (ועיין במש"כ לתרץ ע"פ הפנים יפות שהיו ב' סוגי בכורות.)
על ידי ים סוף
02 אוגוסט 2019, 14:51
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת מסעי - וּמִצְרַיִם מְקַבְּרִים וגו' וּבֵאלֹהֵיהֶם עָשָׂה ה' שְׁפָטִים – מה הקשר בין עשיית השפטים לקבורת המתים??
תגובות: 3
צפיות: 162

פרשת מסעי - וּמִצְרַיִם מְקַבְּרִים וגו' וּבֵאלֹהֵיהֶם עָשָׂה ה' שְׁפָטִים – מה הקשר בין עשיית השפטים לקבורת המתים??

וּמִצְרַיִם מְקַבְּרִים אֵת אֲשֶׁר הִכָּה ה' בָּהֶם כָּל בְּכוֹר וּבֵאלֹהֵיהֶם עָשָׂה ה' שְׁפָטִים ופירש"י ומצרים מקברים - טרודים באבלם: ונראה שלא רצה לפ' כפשוטו משום שא"כ לא ית' מה הקשר לעשיית השפטים באלוהיהם דבשלמא בבכוריהם שייכא קבורה טרדה אבל באלוהיהם צ"ב, ולכן פי' שהיו טרודים באבלם. ואפשר לייש...
על ידי ים סוף
01 אוגוסט 2019, 23:04
פורום: בית המדרש
נושא: סנהדרין שחייבה כולה
תגובות: 13
צפיות: 554

Re: סנהדרין שחייבה כולה

ולא זכיתי להשיג דבר זה דא"כ יק' איפכא כיצד האמת תאפשר להיות דין שכולו שקר? לא יקשה איפכא, כי אמת יש אחת, ושקרים יש הרבה. לדוגמה: השולחן חום. הוא לא לבן, לא שחור, לא כחול ולא צהוב. לכן יש לצערנו מקרים שהאמת נעדרת, אך טענת הגר"ש קלוגר שאין מקרים שהשקר נעדר לגמרי. כנראה שלא ירדתי לסוף דעתו. אך למיטב ה...
על ידי ים סוף
01 אוגוסט 2019, 22:31
פורום: בית המדרש
נושא: סנהדרין שחייבה כולה
תגובות: 13
צפיות: 554

Re: סנהדרין שחייבה כולה

הובא בשם הגר"ש קלוגר בקונטרס מודעא לבית ישראל (בענין מצות מכונה) שטבע העולם להיות מעורב מאמת ושקר, ולא יתכן שהשקר ישקוט על שמריו וייתן לפסוק דין שכולו אמת. ובהכרח שהכל שקר. ולא זכיתי להשיג דבר זה דא"כ יק' איפכא כיצד האמת תאפשר להיות דין שכולו שקר? ועוד דא"כ ה"ה איפכא דבכולם פוטרים נמי נחייב? אלא דזה...