החיפוש הניב 414 תוצאות

על ידי ים סוף
27 יוני 2021, 02:44
פורום: וירא
נושא: פרשת וירא - מה הועילה השריטה בכותל הרי אברהם עקר מדירתו?
תגובות: 6
צפיות: 66

פרשת וירא - מה הועילה השריטה בכותל הרי אברהם עקר מדירתו?

ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו וגו' (בראשית כ"א ב') פירש"י (והוא מהמדרש תנחומא י"ג) 'למועד אשוב אליך, שרט לו שריטה בכותל ואמר לו כשתגיע חמה לשריטה זו בשנה אחרת תלד' נשאלתי ע"י ינוקא אחד יניק וחכים, שהרי לפי הפשטות הכוונה ששרט בכותל באזור ביתו, (גם אם נאמר שלא היה זה בביתו ממש שהרי ...
על ידי ים סוף
25 יוני 2021, 10:44
פורום: שמות
נושא: מדוע נענש בלעם דוקא בעינו?
תגובות: 2
צפיות: 43

מדוע נענש בלעם דוקא בעינו?

נאם הגבר שתם העין (פרק כ"ד פסוק ג') ופירש"י 'ורבותינו אמרו לפי שאמר ומספר את רובע ישראל, שהקב"ה יושב ומונה רביעיותיהן של ישראל מתי תבא טפה שנולד הצדיק ממנה, אמר בלבו מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים הללו, ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם.' ויש להקשות אם העונש בא על כך שדיבר סרה כלפי מעלה היה מן...
על ידי ים סוף
11 אפריל 2021, 01:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מחיקת השם לצורך תיקון
תגובות: 0
צפיות: 78

מחיקת השם לצורך תיקון

בענין מחיקת השם לצורך תיקון נחלקו הפוסקים אם הוא מותר מכיון שאינו דרך השחתה, ואינו בכלל הלאו ד'לא תעשון כן' וגו'. או שאסור. ראיתי ב'דעת קדושים' (סימן רע"ו ס"ק ה') שכתב שיש הסוברים שהוא מדרבנן. אך לא זכיתי למצוא מי שיאמר כן מפורש (בספר 'שולחן מלכים' הלכות קדושת השם (סימן ט') הבין כן בדעת כמה ראשונים ...
על ידי ים סוף
21 דצמבר 2020, 16:31
פורום: מקץ
נושא: בהפטרה לפרשת מקץ - מלכים א ג - במעשה שתי הנשים אצל שלמה המלך
תגובות: 22
צפיות: 244

Re: בהפטרה לפרשת מקץ - מלכים א ג - במעשה שתי הנשים אצל שלמה המלך

הלומד ילד כתב:
21 דצמבר 2020, 10:38
יושב אוהלים כתב:
21 דצמבר 2020, 10:36
 
וכי זונה זקוקה ליבום? 


לא בהכרח שהמאירי הבין זונות כפשוטו אפשר כמש"כ בתרגום "בכן אתאה תרתין נשין פונדקן למידן קדם מלכא וקמא קדמוהי:"
וכן הרלב"ג כ' כן "אחשוב שהיו פונדקאות ומוכרות מזון כטעם רחב הזונה ואפשר שהיו מפקירות עצמן" 
על ידי ים סוף
20 דצמבר 2020, 23:06
פורום: ויגש
נושא: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?
תגובות: 41
צפיות: 1443

Re: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

שמעתי שיוסף הסביר להם טעם לגזירתו שעור המילה הוא מגביר התאוה, ולכן כדי שלא יתרבו ויגמר המזון ציוה עליהם למול. עוד שמעתי (איני זוכר בשם מי אך מצאתיו כעת בספר מראה יחזקאל) טעם נוסף שהסביר להם הציווי למול משום ששניהם נקרא חרפה דחרפה לאיש אשר לו ערלה וכתיב חרפת רעב בגוי, וע"כ צוה להם שימולו את עצמם להג...
על ידי ים סוף
04 דצמבר 2020, 10:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מכתב הגרי"ז סולוביצ'יק הוראות לסופר שכתב תפילין לבנו
תגובות: 2
צפיות: 126

Re: מכתב הגרי"ז סולוביצ'יק הוראות לסופר שכתב תפילין לבנו

תודה לכל העוזרים והרוצים לעזור מצאתי שנדפס בספר חידושי הגרי"ז על הש"ס מהדורה חדשה 'מסכת סוטה' ענינים בסוגיות הש"ס עמוד סט'
על ידי ים סוף
04 דצמבר 2020, 09:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מכתב הגרי"ז סולוביצ'יק הוראות לסופר שכתב תפילין לבנו
תגובות: 2
צפיות: 126

מכתב הגרי"ז סולוביצ'יק הוראות לסופר שכתב תפילין לבנו

אני מחפש את המכתב המפורסם הנ"ל יש ביד מאן דהוא שיוכל להעלותו?
ייש"כ
על ידי ים סוף
14 נובמבר 2020, 23:34
פורום: תולדות
נושא: האם באמת מכר עשיו ליעקב אבינו את הבכורה תמורת נזיד עדשים?, ואם כן מדוע אין כאן מק"ט?
תגובות: 21
צפיות: 327

Re: האם באמת מכר עשיו ליעקב אבינו את הבכורה תמורת נזיד עדשים?, ואם כן מדוע אין כאן מק"ט?

ויעוי' עוד במש"כ בזה בפרשת כי תצא בשם הגר"א ו'הדר זקנים' : https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=6&t=6825&p=88856&hilit=%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94#p88856 לגבי מקח טעות , אני חושב שלבכורה וודאי מסוימת בין שני אחים ספציפיים, אין שווי שוק וממילא הערך שעשיו נותן לה היא ערכה בעיניו שאינו מתנגש עם...
על ידי ים סוף
24 אוקטובר 2020, 20:58
פורום: נח
נושא: פרשת נח - למה שלח דוקא עורב ויונה, והלא יש הרבה עופות שפורחים טוב יותר מהם
תגובות: 1
צפיות: 65

פרשת נח - למה שלח דוקא עורב ויונה, והלא יש הרבה עופות שפורחים טוב יותר מהם

הק' ב'העמק דבר'  'יש להתבונן למה שלח שני עופות הללו דוקא עורב ויונה, והלא יש הרבה עופות שפורחים טוב יותר מהם, ותו קשה מנין היה רשות לנח להוציאם מן התבה לפני זמן היציאה לכולם בדבר ה', יעוי"ש תי', דעורב ויונה הללו לא היו מן הזוגות שנכנסו להחיות זרע בדבר ה', אלא בשביל שהיה נח לפני מי המבול כאחד מן השר...
על ידי ים סוף
24 אוקטובר 2020, 20:49
פורום: נח
נושא: כמה בהמות טהורות נכנסו לתיבה מכל מין? 7 או 14?
תגובות: 6
צפיות: 2971

Re: כמה בהמות טהורות נכנסו לתיבה מכל מין? 7 או 14?

עיין רש"ש בסנהדרין (קח:) שדייק מדברי הגמ' שם שהיו רק ז' והק' סתירת דברי המדרש
על ידי ים סוף
19 אוקטובר 2020, 10:08
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: שאלה חינוכית קשה
תגובות: 128
צפיות: 2398

Re: שאלה חינוכית קשה

אבל אף אחד כאן לא ענה על שאלה מהותית: כיצד יתכן לומר על מישהו שעושה מעשה רציחה (עיין ערך אביו של ר' חנניה צולק, שנפטר מהקורונה עקב רציחה של מאן דהוא שידע על תסמיניו והגיע להתפלל כל נדרי והדביק כמה והנפטר ביניהם), שהוא לא רוצח? השכנים של הבן שלך לא חולים בקורונה. אותו אדם שידע על תסמיניו הוא בהחלט ר...
על ידי ים סוף
09 אוקטובר 2020, 16:39
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?
תגובות: 89
צפיות: 1189

Re: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?

image.png יש לך כאן מספיק כוונות בשביל כל אירופה כולה..  אי לאו דדלאי לך חספא מי משכחת מרגניתא תותיה? [כלומר, קודם שדיברנו על הנושא לא מצאת זאת באוצה"ח]. אם בי ובמציאותי עסקינן, אודה ולא אבוש שהסתפקתי בכוונה שמצאתי ב'מנהגי החגים' (דוקא בפרויקט השו"ת) בשם תשובת הגאונים וז"ל: 'הטעם: שכן עלי הערבה דומ...
על ידי ים סוף
09 אוקטובר 2020, 16:16
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?
תגובות: 89
צפיות: 1189

Re: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?

 המטה משה כתב דבריו מסתמא ע"פ הזוהר. זה לא זוהר. בעניותי (ובעניות אוצר החכמה שלי)  אין לי מושג מי הוא זה אותו ספר הנקרא 'ציוני' אך זה לשון המט"מ: הציוני (פרשת שלח) כתב וז"ל, י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ (תהילים צו, יא) ראשי תיבות שם של ד' אותיות, ובסופי תיבות "צלמו", כאשר האל בראשם אז צלמו קיים, כשסר ...
על ידי ים סוף
09 אוקטובר 2020, 02:48
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?
תגובות: 89
צפיות: 1189

Re: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?

מהו מסירת הפתקים. יש מקור לזה בנגלה? מטה משה: שמעוני רעיי בואו וראו ביום שהדין מתעורר בעולם צריך בן אדם לעורר עצמו בתשובה ולשוב לפני אדוניו. אם זוכה בו האדם שישוב בתשובה שלימה, אז קורעין לו כל הפתקים הכתובים עליו, ואם לא ישוב בתשובה שלימה תולין לו עד יום אחרון של חג, אם זוכה מוטב, ואם לאו יוצאים מב...
על ידי ים סוף
08 אוקטובר 2020, 18:38
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: ביטול ההקפות בצל המצב
תגובות: 69
צפיות: 1248

Re: ביטול ההקפות בצל המצב

נדבקו עד עכשיו רשמית כ 75,000 חרדים נגיד שאתה מכפיל את התוצאה כי יש רבים שלא נדבקו ויש גם א סיפטומים זה יוצא בערך 150,000 - 200,000 איש שזה בעצם כ 20% מהציבור החרדי שמונה מיליון נפש אני חושב שזה הרבה יותר מכפול משהו במספריך 'אינו עושה שכל', אם הנתון 75000 מאומתים נכון, הרי שמדובר ב25% מ300000 החולי...
על ידי ים סוף
08 אוקטובר 2020, 13:21
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?
תגובות: 89
צפיות: 1189

Re: מה כיוונו בליטא בשעת חבטת הערבה?

image.png
יש לך כאן מספיק כוונות בשביל כל אירופה כולה.. 
על ידי ים סוף
08 אוקטובר 2020, 12:58
פורום: בית המדרש
נושא: פתגמים מחכימים
תגובות: 426
צפיות: 14087

Re: פתגמים מחכימים

יעקב שלם כתב:
08 אוקטובר 2020, 12:44
משנה כתובות יג ה


הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל,

תודה.
טעיתי, אף אחד לא מפרש שם כפי הבנתי
על ידי ים סוף
08 אוקטובר 2020, 12:38
פורום: בית המדרש
נושא: פתגמים מחכימים
תגובות: 426
צפיות: 14087

Re: פתגמים מחכימים

יתרונו של פושט יד , שאינו פושט רגל. [בשם העולם] אמרה נחמדה אך לא מפתיעה. שכן הביטוי פושט רגל נגזר מהביטוי פושט יד. (אגב. שניהם נזכרים כבר במשנה). באמת?, משום מה זכור לי (כמדומני מאחד מספריו של זריצקי) שהביטוי פושט רגל נובע מ'רגלי פשוט', שהוא ההפך מין הפרש הרוכב בסוסים. וכך הפושט רגל הוא מאבד את ממו...
על ידי ים סוף
08 אוקטובר 2020, 12:13
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: ביטול ההקפות בצל המצב
תגובות: 69
צפיות: 1248

Re: ביטול ההקפות בצל המצב

גם אם כולם הולכים לנידבק חובה שזה יעשה מתוך שמירת רצון ה' שנשמור ונזהר על בריאותינו וכמאמר הפסוק "צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם" וכן הדבקה הדרגתית תאפשר טיפול איכותי בחולים. ועיקר טענתי היה שאם החורף זה מסוכן יותר מהקיץ, אז זה הסיבה להזהר דווקא בשמחת תורה כי השרשרת תתחיל בחג ותגרום לתחלוא...
על ידי ים סוף
08 אוקטובר 2020, 01:14
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: ביטול ההקפות בצל המצב
תגובות: 69
צפיות: 1248

Re: ביטול ההקפות בצל המצב

תפיסת עולמי הפסימית טוענת שאין באמת דרך לעצור את שרשרת ההדבקה לכל הפחות בקרב צעירים שממשיכים את חייהם פחות או יותר כרגיל מכיוון שהם אינם אחוזי אימה ואוחזים שאחוזי הנדבקים שאחז אותם החולי בצורה קשה הם מינוריים. (המבוגרים באמת נשמרים יותר וכולנו תפילה שינצלו) ואם צדקו דברי שבמוקדם או במאוחר כולם יעבר...
על ידי ים סוף
07 אוקטובר 2020, 22:51
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: ביטול ההקפות בצל המצב
תגובות: 69
צפיות: 1248

Re: ביטול ההקפות בצל המצב

למה לרקוד בשביל זה? בוא נפרוץ כולנו למחלקת קורונה. אתה מפחד מהחורף? למה? מה הבעיה בחורף? זה בגלל השפעת? מה מפחיד בשפעת? מפחיד גם שפעת וגם קורונה? יותר חולים? אז מה זה משנה אם יש הרבה חולים עכשיו רק בקורונה או הרבה בחורף גם משפעת? אה, מפחד מחולים בסיכון שאז שפעת וקורונה ביחד זה יותר מסוכן. אז שישארו...
על ידי ים סוף
07 אוקטובר 2020, 20:14
פורום: דיני ממונות
נושא: האם מותר לחלק את הקניה בסופר לשתים
תגובות: 6
צפיות: 101

Re: האם מותר לחלק את הקניה בסופר לשתים

נסה לעיין כאן אולי תמצא תשובה לשאלתך:
viewtopic.php?f=8&t=4283&p=50560&hilit= ... %94#p50560
על ידי ים סוף
07 אוקטובר 2020, 20:04
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: ביטול ההקפות בצל המצב
תגובות: 69
צפיות: 1248

Re: ביטול ההקפות בצל המצב

תפיסת עולמי הפסימית טוענת שאין באמת דרך לעצור את שרשרת ההדבקה לכל הפחות בקרב צעירים שממשיכים את חייהם פחות או יותר כרגיל מכיוון שהם אינם אחוזי אימה ואוחזים שאחוזי הנדבקים שאחז אותם החולי בצורה קשה הם מינוריים. (המבוגרים באמת נשמרים יותר וכולנו תפילה שינצלו) ואם צדקו דברי שבמוקדם או במאוחר כולם יעברו...
על ידי ים סוף
07 אוקטובר 2020, 08:05
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: למי אין טעם וריח?
תגובות: 9
צפיות: 135

Re: למי אין טעם וריח?

כל שחכמתו מרובה ממעשיו חכמתו מתקיימת. נמצא שהעיקר הוא החכמה, והטפל יותר, הוא המעשים. וכך גם בפירות, הטעם עיקר (משביע וחשוב יותר), והריח טפל. כתבת דברי טעם, מה גם שזכית לכוון לדברי ה'עץ יוסף' על המקום, מצו"ב image.png אלא שאני  בזה מוצא ג' טעמים לפגם: א. מנין שחוש הטעם עדיף מחוש הריח?, הרי בהנחה שהי...
על ידי ים סוף
07 אוקטובר 2020, 01:26
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: למי אין טעם וריח?
תגובות: 9
צפיות: 135

למי אין טעם וריח?

לא מדובר כאן בתסמינים של מחלה מסויימת אלא רק בקשת ביאור על מה דאיתא במדרש (ויקרא רבה ל' יב') ' כפות תמרים אלו ישראל מה התמרה הזו יש בו טעם ואין בו ריח כך הם ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים וענף עץ עבות אלו ישראל מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בה...
על ידי ים סוף
06 אוקטובר 2020, 14:39
פורום: דעת דורות
נושא: אבל בסלבודקה: הגה"צ רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר לאחר יסורים קשים
תגובות: 77
צפיות: 2214

Re: אבל בסלבודקה: הגה"צ רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר לאחר יסורים קשים

ואף על פי שהיה שם ארבעה ראשי ישיבה יחד, (ר' ברוך רוזנברג, ר' עמרם זקס, ר' משה הלל, ור' דב) והיו שונים זה מזה תכלית השוני, וגם ידועים כאנשים שיש להם דעה עצמית ותקיפות, אעפ''כ מעולם לא היה שום בלגן ומחלוקת, אלא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. חמשה. גם רק נתן שולמן בעניין זה, שמעתי סיפור שפעם ביקש אחד ...
על ידי ים סוף
06 אוקטובר 2020, 14:33
פורום: דעת דורות
נושא: אבל בסלבודקה: הגה"צ רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר לאחר יסורים קשים
תגובות: 77
צפיות: 2214

Re: אבל בסלבודקה: הגה"צ רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר לאחר יסורים קשים

  נו, ברצינות, גיס (חתן עוד מילא, הוא בחר אותו, גיס לא הוא בחר ) ולהזכיר שר׳ משה היה ר"מ בישיבה בתחילה וזה אחרי שהיה ראש ישיבה בירושלים דווקא נדמה לי שהוא כן בחר, אם אינני טועה אביו נפטר בצעירותו והוא גידל את אחיותיו. אבל למען ה' מה החיסרון בכך? להפך רק מעליותא יש בכך שהוא בחר אותו כחתן לאחותו. אינ...
על ידי ים סוף
06 אוקטובר 2020, 14:19
פורום: בית המוסר
נושא: יש מקור שמצוות אחרי טבילה נעלות יותר?
תגובות: 22
צפיות: 362

Re: יש מקור שמצוות אחרי טבילה נעלות יותר?

הכה"ג היה טובל עשר טבילות אע"פ שהיה כבר טהור בפעם א' במשנה: פשט ירד וטבל עלה ונסתפג והביאו לו בגדי זהב. לכאורה תמוה דהתינח כשפשט בגדי זהב ולבש בגדי לבן כיון שעלה בקודש הוצרך לטבילה, אבל לאחר מכן כשפשט בגדי לבן ולבש בגדי זהב שאין קדושתן חמורה כבגדי הלבן, למה יצטרך לטבילה. ותירץ בחתם סופר (על התורה) ...
על ידי ים סוף
06 אוקטובר 2020, 13:21
פורום: דעת דורות
נושא: אבל בסלבודקה: הגה"צ רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר לאחר יסורים קשים
תגובות: 77
צפיות: 2214

Re: אבל בסלבודקה: הגה"צ רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר לאחר יסורים קשים

סיפר לי אחד מראשי ישיבת סלבודקא שכשהוא שלח את בנו לפונביז' שאל אותו אחד מראשי הישיבה 'מדוע לא תשלח אותו אליכם לסלבודקא?' ענה לו אותו ר"י 'לא טוב לבן ללמוד תחת חסות אביו'. אמר לו ר"י פונביז' 'דוקא אני שלחתי את בני לפונביז' ולא היתה בכך כל בעיה'. ענה לו רה"י 'גם אצלינו כמו אצלכם בפונביז' אוחזים שישיבת...
על ידי ים סוף
06 אוקטובר 2020, 12:14
פורום: דעת דורות
נושא: אבל בסלבודקה: הגה"צ רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר לאחר יסורים קשים
תגובות: 77
צפיות: 2214

Re: אבל בסלבודקה: הגה"צ רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר לאחר יסורים קשים

אם הייתה ירידת קרנה של ישיבת סלבודקא מסתמא זה עקב היותה ממוקמת באופן עקרוני על אותה המשבצת של ישיבת חברון. ובעקבות הרוח הדי מטומטמת שתלמידי ישיבת פונביז' זרעו ברחוב הבני ברקי המתנהל כעדר המובל אחרי המשכוכית. (תשאל את כל מי שבא לפונביז' שלא למד בפונביז' הקטנה והוא יאלף אותך בינה..) ולגופם של דברים א...

עבור לחיפוש מתקדם