לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 16 תוצאות

על ידי בהמה-המקשה
אתמול, 16:19
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: מילתא דבדיחותא
תגובות: 61
צפיות: 688

Re: מילתא דבדיחותא

השנה !
קדש
ורחץ
כרפס
ורחץ
יחץ
ורחץ
מגיד
ורחץ
וכו'
ורחץ
ר.כ.@
על ידי בהמה-המקשה
אתמול, 16:17
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: מילתא דבדיחותא
תגובות: 61
צפיות: 688

Re: מילתא דבדיחותא

יש להסתפק המתבונן במראה האם חייב להרחיק 2 מטר?
ואת"ל דצריך צ"ע אי מתחייב לשים מסכה גם לההוא שבמראה
ומ"מ יש לדון על מי התביעה על האיש במראה או על האדם שמסתכל?
על ידי בהמה-המקשה
אתמול, 16:03
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה
נושא: הקורונה פוגעת במיוחד ביהודי חו"ל
תגובות: 33
צפיות: 452

Re: הקורונה פוגעת במיוחד ביהודי חו"ל

מכות דף ז'
דתניא רבי יהודה בן דוסתאי אומר משום רבי שמעון בן שטח וברח מארץ לחוצה לארץ אין סותרין את דינו מחוצה לארץ לארץ סותרין את דינו מפני זכותה של ארץ ישראל
רש"י: מפני זכותה של ארץ ישראל - אולי תועיל למצוא לו פתח של זכות
אם עכשיו מי שחולה יבוא זה יכול לעזור אבל כיון שלא יכניסו אין נ"מ
על ידי בהמה-המקשה
אתמול, 15:50
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: האם בימים אלו הולך ונוצר חשש חדש שלא יצאו יד"ח ספירת העומר
תגובות: 10
צפיות: 449

Re: האם בימים אלו הולך ונוצר חשש חדש שלא יצאו יד"ח ספירת העומר

הנה לגבי כמה ענינים הדגישו הפוסקים שספירת העומר אינה סתם 'דין להגיד' אלא באמת לספור! ובלשוננו 'להחזיק ראש'. ובזכרוני שראיתי בעבר לשונות בראשונים המעידים על זה. והנה בימים אלו הספירה הולכת ונעשית יותר קשה (לקליטה אוטומטית בראש) למי שקורא מהסידור או הולך אחרי החזן ואינו שם לבו 'לחשבן בראש' ולהיות מוד...
על ידי בהמה-המקשה
07 מאי 2019, 16:39
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 427
צפיות: 24497

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

האם אפשר לקבל בקובץ PDF סדר ספירת העומר מספר לשון חכמים לבן איש חי זיע"א
בתודה מראש
על ידי בהמה-המקשה
10 אפריל 2019, 20:51
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 890
צפיות: 30901

Re: "נותנים באמונה"

למען דעת בכל נושא ביהדות דעתם הפוכה חכמים בעיני עצמם חזרו למקורו של אביהם וטמא טמא יקראו, פעילותם היא קבוצת תמיכה ריגשית ל"בעלי מכשבה" ריקנים המחפשים משמעות בחיי היהדות "המשעממים" שיים תמימים הנוהים אחרי עדרי מילים רצו והניחו את כספכם לא על קרן הצבי אלא בפי הנחש... אפשר להסיר את ההודעה וגם לנתק אותי...
על ידי בהמה-המקשה
18 פברואר 2019, 00:40
פורום: שבת קודש
נושא: זמירות שבת הם תורה או תפילה או משהו שלישי שצריך להגדיר (בעזרתכם)
תגובות: 26
צפיות: 776

Re: זמירות שבת הם תורה או תפילה או משהו שלישי שצריך להגדיר (בעזרתכם)

מי שמבין בשירה היינו בביטוי בצורה של שיר
כלומר לא לשיר בפה אלא לדעת לבטאות את עצמו בצורה כזו
יודע מה זה זמירות שבת וזה לא מסובך
ומי שלא מבין בזה בשבילו זה טורקית ולא חייב לומר זמירות
על ידי בהמה-המקשה
18 פברואר 2019, 00:34
פורום: סידור התפילה
נושא: שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה
תגובות: 7
צפיות: 300

Re: שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה

דורדיא כתב:ישנה בקשה וישנה תפילה.
בקשה היא אכן בקשת צרכים,

אך תפילה גדרה היא אחר לגמרי.

תפילה עניינה מלשון פתילה, חיבור. להתחבר עם בורא עולם

הנני בזה להמליץ בכל פה על ספרו הייחודי של בעל ה'אז נדברו'
על תפילה - "אהבתי"
יש"כ
האם אין ספרים קדומים יותר (כל כוונה לפגוע)
על ידי בהמה-המקשה
18 פברואר 2019, 00:29
פורום: סידור התפילה
נושא: שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה
תגובות: 7
צפיות: 300

Re: שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה

הנצי"ב בפרשת בראשית עה"פ ואדם אין לעבוד ביאר באורך בנוגע לחלק הראשון של השאלה אם מגיע, ולראות הטוב, וכדו'
ובנוגע לשאלה של אדם שטוב לו כבר כתב המס"י בהתחלה "או מי הוא ששמח ושליו ממש בעולם הזה"
על ידי בהמה-המקשה
18 פברואר 2019, 00:23
פורום: דיני ממונות
נושא: מציאה ברחוב עם מצלמות אבטחה-יאוש?
תגובות: 10
צפיות: 398

Re: מציאה ברחוב עם מצלמות אבטחה-יאוש?

ל- י.א.ל א. אינו לשיעורים עיין ב"מ כו: אמר רבא ההאי מאן דחזי דנפל זוזי מחבריה בי חלתא ואשכחיה ושקליה לא מיחייב לאהדורי ליה מאי טעמא ההוא דנפל מיניה מיאש הוא אע"ג דחזייה דאייתי ארבלא וקא מרבל מימר אמר כי היכי דנפול מינאי דידי הכי נפול מאיניש אחרינא ומשכחנא מידי: רש"י בי חלתא - בין החולות: ארבלא - כבר...
על ידי בהמה-המקשה
16 פברואר 2019, 22:51
פורום: דעת דורות
נושא: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א
תגובות: 183
צפיות: 18241

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

דרכי שמואל שיחות על שבת 0548442984 כל הארץ אין קשר לרב ארלנגר יצאו ב' כרכים בראשית שמות , ויקרא במדבר כולל המועדים מופיע לפי הפרשות בהם חל המועד לדוג' חנוכה במקץ וכדו'
על ידי בהמה-המקשה
06 דצמבר 2018, 19:16
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה, גמר החתימה ב"זאת חנוכה" [ודברי הגר"א בענין זה]
תגובות: 16
צפיות: 731

Re: חנוכה, גמר החתימה ב"זאת חנוכה" [ודברי הגר"א בענין זה]

לענ"ד כל כותרת המאמר היא פייק דעד עתה חוץ ממרן ידי"נ ר' מיילך אין מקור לזה ועם כל הכבוד ר' מיילך אין לו הבנה בכגון דא (ולא ציין מקור) עכ"פ הכותרת היא טועה ומתעה
על ידי בהמה-המקשה
06 דצמבר 2018, 18:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם היה מותר לשחרר את גלעד שליט - פרשת מקץ
תגובות: 29
צפיות: 547

Re: האם היה מותר לשחרר את גלעד שליט - פרשת מקץ

יש חילוק גדול בין אדם פרטי שנשבה שהנידון הוא עד כמה הציבור מחויב לפדות אותו לבין הנידו"ד שהרי גלעד שליט שהיה חייל שנשלח ע"י צה"ל אל תוך לוע הארי וא"כ העם מחויב לן לדאוג לשחררו בכל מחיר. שהרי לא יתכן שאנו נשלח אדם לשדה הקרב ונצהיר שאנו לא נדאג לו אם הוא יסתבך. אם שייך לדון זה רק על הסכנה שבשחרור מחב...
על ידי בהמה-המקשה
15 נובמבר 2018, 00:11
פורום: גיטין
נושא: האם הים הוא הגבול המערבי?!
תגובות: 10
צפיות: 423

Re: האם הים הוא הגבול המערבי?!

יצחק כתב: ידוע שהגמ' בגיטין דף ח. אומרת שרואים כאילו חוט מתוח מטורי אמנום עד נחל מצרים וכל שלפנים מן החוט שייך לאר"י, ונ"מ שהנסין (איים) שבים שלפנים מן החוט הם מאר"י. וקשה איך יתפרש הפסוק בתורה בפרשת מסעי "וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים" הרי מפורש שהים הוא גבול והגמ' אומרת גבו...
על ידי בהמה-המקשה
15 נובמבר 2018, 00:01
פורום: סידור התפילה
נושא: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים
תגובות: 95
צפיות: 12122

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

אתה מתכוין לפירושו הנודע של השיח יצחק שמפרש שמלך עוזר ומושיע - מיירי כשיש צרה - 'עוזר' זה רק עזרה יחד עם השתדלות של האדם, 'מושיע' בלי השתדלות, 'מגן' לפני בא הצרה. אולם אני רציתי לחדש פי' אחר אכן הבנתי היטב כונתך ואיני רואה איך הבנת בדברי את פירוש השיח יצחק והתכונתי לפירושך דהיינו בשלבי הצרה ואולי מ...
על ידי בהמה-המקשה
14 נובמבר 2018, 20:29
פורום: סידור התפילה
נושא: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים
תגובות: 95
צפיות: 12122

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

"מלך עוזר ומושיע ומגן" יש לבאר עוזר - היינו קודם שהגיע הצרה [כשהיה צריך רק עזרה להינצל] ומושיע - זה כאשר הצרה כבר סובבה את האדם, וה' הושיע אותו מהצרה. ומגן - מדובר כאשר האדם כבר בתוך הצרה, והקב"ה שומר עליו ומגן. וראיה מהמדרש שבשעה שהוציא הקב"ה את אברהם מאור כשדים פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך מגן אברה...

עבור לחיפוש מתקדם