החיפוש הניב 29 תוצאות

על ידי בהמה-המקשה
20 אפריל 2020, 01:48
פורום: פסח
נושא: מצוות הסיבה
תגובות: 13
צפיות: 147

Re: מצוות הסיבה

על ידי בהמה-המקשה
20 אפריל 2020, 01:47
פורום: פסח
נושא: מצוות הסיבה
תגובות: 13
צפיות: 147

Re: מצוות הסיבה

על ידי בהמה-המקשה
20 אפריל 2020, 01:45
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: הייום עשתי עשר יום במקום אחד עשר
תגובות: 12
צפיות: 134

Re: הייום עשתי עשר יום במקום אחד עשר

ערוה"ש סימן תפט סעיף ד "ויכול לספור בכל לשון, ורק שיבין מה שאומר" משמע לכתחילה מנהגינו בני תימן לספור בארמית ומקור ברב סעדיה גאון מתוך דרשו: בסידור רבי סעדיה גאון (עמ' קנד) – מובא נוסח ספירת העומר בארמית: וז"ל: ביום הראשון: "האידנא חד יומא בעומרא", וביום השני: "תרין יומי בעומרא", וביום השביעי: "יומא...
על ידי בהמה-המקשה
20 אפריל 2020, 01:19
פורום: פסח
נושא: מצוות הסיבה
תגובות: 13
צפיות: 147

Re: מצוות הסיבה

מטעם זה סובר הראבי"ה שבזמנינו שלא כזמנם, יושבים על כסאות ולא על מיטות אין צריך להסב. הובא בטור סימן תעב וז"ל וכ' אבי העזרי בזמן הזה שאין רגילות בארצנו להיסב יושב כדרכו וא"צ להיסב ע"כ. וממשיך הטור "וכשהוא מיסב". אני מבין שכונת הטור לחלוק ובפרט שקשה להעמיס בדברי הראבי"ה שכ' להדיא יושב כדרכו ואין צריך...
על ידי בהמה-המקשה
13 אפריל 2020, 14:14
פורום: בית המדרש
נושא: היחס למשנה ברורה - האם כמו שאר הפוסקים, או יותר?
תגובות: 259
צפיות: 2113

Re: היחס למשנה ברורה - האם כמו שאר הפוסקים, או יותר?

להעמיד דברים על דיוקם ידועים דברי החזון אי"ש באגרות, שהיחס למשנ"ב הוא בסדר מוסרי התורה, עד הגר"א. דברים אלו כתב מרן בקו"א חלק א' לב' על אודות הגאון וז"ל: אנו מתייחסים אל הגר"א בשורה של משה רבינו ע"ה, עזרא ע"ה, רבינו הקדוש, רב אשי, הרמב"ם הגר"א, שנתגלה תורה על ידו כקדוש מעותד לכך, שהאיר במה שלא הואר ...
על ידי בהמה-המקשה
13 אפריל 2020, 13:16
פורום: בית המדרש
נושא: היחס למשנה ברורה - האם כמו שאר הפוסקים, או יותר?
תגובות: 259
צפיות: 2113

Re: היחס למשנה ברורה - האם כמו שאר הפוסקים, או יותר?

HaimL כתב:
13 אפריל 2020, 13:04
אפשר לשאול שאלה, על כל המצטטים את הגאון בעל חזו"א?


שאל בני, שאל, על אף שאני מנחש את שאלתך
 
על ידי בהמה-המקשה
13 אפריל 2020, 12:55
פורום: ספרים
נושא: פרויקט שו"ע המבואר מתיבתא - ממשיך?
תגובות: 10
צפיות: 350

Re: פרויקט שו"ע המבואר מתיבתא - ממשיך?

יש כרגע גם פרויקט תוס' המבואר לא מה שיצא בעבר שזה תרגום לעברית אלא יותר בהבנה אין לי פרטי קישור אם זה חשוב אברר
על ידי בהמה-המקשה
13 אפריל 2020, 11:17
פורום: בית המדרש
נושא: דוגמא לש"ס מוגה בפנים ע"פ כת"י וראשונים (בבא בתרא ב.)
תגובות: 25
צפיות: 373

Re: דוגמא לש"ס מוגה בפנים ע"פ כת"י וראשונים (בבא בתרא ב.)

הנה כאן מוסבר מדברי המו"ל עצמם למה זו עבודה בלתי אפשרית אני מבין את הקושי עכ"פ במסכתות לא מדקדקות, ובקדשים, אך לפום צערא     מתוך הסבר על אופן עבודתם מתוך הקובץ שצורף מכיון שאין כ"כ כת"י של פירש"י, והם לא מדויקים בסופי דיבור, הרשינו לעצמנו לבחור בכל דפוס או כת"י בלי להעיר, ו לעתים עשינו כן מסברא . כ...
על ידי בהמה-המקשה
07 אפריל 2020, 02:43
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: דברי הרמח"ל על סגירת בתי הכנסת
תגובות: 11
צפיות: 407

Re: דברי הרמח"ל על סגירת בתי הכנסת

זה נראה חלק מעלון לפי הב' בראש העמוד אולי יטיב עמנו הרב גמח ויעלה את כולו ?
על ידי בהמה-המקשה
06 אפריל 2020, 22:49
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: על איזה עוון בא הקורונה? - תיאור מופלא לזמננו
תגובות: 2
צפיות: 90

Re: על איזה עוון בא הקורונה? - תיאור מופלא לזמננו

נדיב לב כתב:
06 אפריל 2020, 21:32
התיאור המופלא תקף גם לכמה שנים אחורה ולצערי [אם לא ישתנה המצב] גם לשנים הבאות.

"היום" אם בקולו תשמעו
על ידי בהמה-המקשה
02 אפריל 2020, 16:19
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: מילתא דבדיחותא
תגובות: 140
צפיות: 4119

Re: מילתא דבדיחותא

השנה !
קדש
ורחץ
כרפס
ורחץ
יחץ
ורחץ
מגיד
ורחץ
וכו'
ורחץ
ר.כ.@
על ידי בהמה-המקשה
02 אפריל 2020, 16:17
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: מילתא דבדיחותא
תגובות: 140
צפיות: 4119

Re: מילתא דבדיחותא

יש להסתפק המתבונן במראה האם חייב להרחיק 2 מטר?
ואת"ל דצריך צ"ע אי מתחייב לשים מסכה גם לההוא שבמראה
ומ"מ יש לדון על מי התביעה על האיש במראה או על האדם שמסתכל?
על ידי בהמה-המקשה
02 אפריל 2020, 16:03
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: הקורונה פוגעת במיוחד ביהודי חו"ל
תגובות: 89
צפיות: 1465

Re: הקורונה פוגעת במיוחד ביהודי חו"ל

מכות דף ז'
דתניא רבי יהודה בן דוסתאי אומר משום רבי שמעון בן שטח וברח מארץ לחוצה לארץ אין סותרין את דינו מחוצה לארץ לארץ סותרין את דינו מפני זכותה של ארץ ישראל
רש"י: מפני זכותה של ארץ ישראל - אולי תועיל למצוא לו פתח של זכות
אם עכשיו מי שחולה יבוא זה יכול לעזור אבל כיון שלא יכניסו אין נ"מ
על ידי בהמה-המקשה
02 אפריל 2020, 15:50
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: האם בימים אלו הולך ונוצר חשש חדש שלא יצאו יד"ח ספירת העומר
תגובות: 12
צפיות: 668

Re: האם בימים אלו הולך ונוצר חשש חדש שלא יצאו יד"ח ספירת העומר

הנה לגבי כמה ענינים הדגישו הפוסקים שספירת העומר אינה סתם 'דין להגיד' אלא באמת לספור! ובלשוננו 'להחזיק ראש'. ובזכרוני שראיתי בעבר לשונות בראשונים המעידים על זה. והנה בימים אלו הספירה הולכת ונעשית יותר קשה (לקליטה אוטומטית בראש) למי שקורא מהסידור או הולך אחרי החזן ואינו שם לבו 'לחשבן בראש' ולהיות מוד...
על ידי בהמה-המקשה
07 מאי 2019, 16:39
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 685
צפיות: 29948

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

האם אפשר לקבל בקובץ PDF סדר ספירת העומר מספר לשון חכמים לבן איש חי זיע"א
בתודה מראש
על ידי בהמה-המקשה
10 אפריל 2019, 20:51
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 1014
צפיות: 45467

Re: "נותנים באמונה"

למען דעת בכל נושא ביהדות דעתם הפוכה חכמים בעיני עצמם חזרו למקורו של אביהם וטמא טמא יקראו, פעילותם היא קבוצת תמיכה ריגשית ל"בעלי מכשבה" ריקנים המחפשים משמעות בחיי היהדות "המשעממים" שיים תמימים הנוהים אחרי עדרי מילים רצו והניחו את כספכם לא על קרן הצבי אלא בפי הנחש... אפשר להסיר את ההודעה וגם לנתק אותי...
על ידי בהמה-המקשה
18 פברואר 2019, 00:40
פורום: שבת קודש
נושא: זמירות שבת הם תורה או תפילה או משהו שלישי שצריך להגדיר (בעזרתכם)
תגובות: 29
צפיות: 886

Re: זמירות שבת הם תורה או תפילה או משהו שלישי שצריך להגדיר (בעזרתכם)

מי שמבין בשירה היינו בביטוי בצורה של שיר
כלומר לא לשיר בפה אלא לדעת לבטאות את עצמו בצורה כזו
יודע מה זה זמירות שבת וזה לא מסובך
ומי שלא מבין בזה בשבילו זה טורקית ולא חייב לומר זמירות
על ידי בהמה-המקשה
18 פברואר 2019, 00:34
פורום: סידור התפילה
נושא: שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה
תגובות: 7
צפיות: 300

Re: שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה

דורדיא כתב:ישנה בקשה וישנה תפילה.
בקשה היא אכן בקשת צרכים,

אך תפילה גדרה היא אחר לגמרי.

תפילה עניינה מלשון פתילה, חיבור. להתחבר עם בורא עולם

הנני בזה להמליץ בכל פה על ספרו הייחודי של בעל ה'אז נדברו'
על תפילה - "אהבתי"
יש"כ
האם אין ספרים קדומים יותר (כל כוונה לפגוע)
על ידי בהמה-המקשה
18 פברואר 2019, 00:29
פורום: סידור התפילה
נושא: שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה
תגובות: 7
צפיות: 300

Re: שאלה חשובה בגידרה ומהותה של התפילה

הנצי"ב בפרשת בראשית עה"פ ואדם אין לעבוד ביאר באורך בנוגע לחלק הראשון של השאלה אם מגיע, ולראות הטוב, וכדו'
ובנוגע לשאלה של אדם שטוב לו כבר כתב המס"י בהתחלה "או מי הוא ששמח ושליו ממש בעולם הזה"
על ידי בהמה-המקשה
18 פברואר 2019, 00:23
פורום: דיני ממונות
נושא: מציאה ברחוב עם מצלמות אבטחה-יאוש?
תגובות: 10
צפיות: 411

Re: מציאה ברחוב עם מצלמות אבטחה-יאוש?

ל- י.א.ל א. אינו לשיעורים עיין ב"מ כו: אמר רבא ההאי מאן דחזי דנפל זוזי מחבריה בי חלתא ואשכחיה ושקליה לא מיחייב לאהדורי ליה מאי טעמא ההוא דנפל מיניה מיאש הוא אע"ג דחזייה דאייתי ארבלא וקא מרבל מימר אמר כי היכי דנפול מינאי דידי הכי נפול מאיניש אחרינא ומשכחנא מידי: רש"י בי חלתא - בין החולות: ארבלא - כבר...
על ידי בהמה-המקשה
16 פברואר 2019, 22:51
פורום: דעת דורות
נושא: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א
תגובות: 212
צפיות: 20036

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

דרכי שמואל שיחות על שבת 0548442984 כל הארץ אין קשר לרב ארלנגר יצאו ב' כרכים בראשית שמות , ויקרא במדבר כולל המועדים מופיע לפי הפרשות בהם חל המועד לדוג' חנוכה במקץ וכדו'
על ידי בהמה-המקשה
06 דצמבר 2018, 19:16
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה, גמר החתימה ב"זאת חנוכה" [ודברי הגר"א בענין זה]
תגובות: 16
צפיות: 750

Re: חנוכה, גמר החתימה ב"זאת חנוכה" [ודברי הגר"א בענין זה]

לענ"ד כל כותרת המאמר היא פייק דעד עתה חוץ ממרן ידי"נ ר' מיילך אין מקור לזה ועם כל הכבוד ר' מיילך אין לו הבנה בכגון דא (ולא ציין מקור) עכ"פ הכותרת היא טועה ומתעה
על ידי בהמה-המקשה
06 דצמבר 2018, 18:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם היה מותר לשחרר את גלעד שליט - פרשת מקץ
תגובות: 29
צפיות: 558

Re: האם היה מותר לשחרר את גלעד שליט - פרשת מקץ

יש חילוק גדול בין אדם פרטי שנשבה שהנידון הוא עד כמה הציבור מחויב לפדות אותו לבין הנידו"ד שהרי גלעד שליט שהיה חייל שנשלח ע"י צה"ל אל תוך לוע הארי וא"כ העם מחויב לן לדאוג לשחררו בכל מחיר. שהרי לא יתכן שאנו נשלח אדם לשדה הקרב ונצהיר שאנו לא נדאג לו אם הוא יסתבך. אם שייך לדון זה רק על הסכנה שבשחרור מחב...
על ידי בהמה-המקשה
15 נובמבר 2018, 00:11
פורום: גיטין
נושא: האם הים הוא הגבול המערבי?!
תגובות: 10
צפיות: 448

Re: האם הים הוא הגבול המערבי?!

יצחק כתב: ידוע שהגמ' בגיטין דף ח. אומרת שרואים כאילו חוט מתוח מטורי אמנום עד נחל מצרים וכל שלפנים מן החוט שייך לאר"י, ונ"מ שהנסין (איים) שבים שלפנים מן החוט הם מאר"י. וקשה איך יתפרש הפסוק בתורה בפרשת מסעי "וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים" הרי מפורש שהים הוא גבול והגמ' אומרת גבו...
על ידי בהמה-המקשה
15 נובמבר 2018, 00:01
פורום: סידור התפילה
נושא: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים
תגובות: 123
צפיות: 12818

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

אתה מתכוין לפירושו הנודע של השיח יצחק שמפרש שמלך עוזר ומושיע - מיירי כשיש צרה - 'עוזר' זה רק עזרה יחד עם השתדלות של האדם, 'מושיע' בלי השתדלות, 'מגן' לפני בא הצרה. אולם אני רציתי לחדש פי' אחר אכן הבנתי היטב כונתך ואיני רואה איך הבנת בדברי את פירוש השיח יצחק והתכונתי לפירושך דהיינו בשלבי הצרה ואולי מ...
על ידי בהמה-המקשה
14 נובמבר 2018, 20:29
פורום: סידור התפילה
נושא: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים
תגובות: 123
צפיות: 12818

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

"מלך עוזר ומושיע ומגן" יש לבאר עוזר - היינו קודם שהגיע הצרה [כשהיה צריך רק עזרה להינצל] ומושיע - זה כאשר הצרה כבר סובבה את האדם, וה' הושיע אותו מהצרה. ומגן - מדובר כאשר האדם כבר בתוך הצרה, והקב"ה שומר עליו ומגן. וראיה מהמדרש שבשעה שהוציא הקב"ה את אברהם מאור כשדים פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך מגן אברה...

עבור לחיפוש מתקדם