החיפוש הניב 25 תוצאות

על ידי א.ב. קיסר
24 מרץ 2020, 00:52
פורום: דעת דורות
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 46
צפיות: 766

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

בכל אופן, אין לכל הנ"ל קשר לנדו"ד; שכן אין המדובר בכתבי אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, אלא בעדויות (לא שמועות, עדויות!) מחסידים שכוונתם ודאי כפשוטו ולא ע"פ קבלה.
על ידי א.ב. קיסר
24 מרץ 2020, 00:45
פורום: דעת דורות
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 46
צפיות: 766

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

ולהעיר, שעיקר עניין התלמוד הוא בעולם העשייה וממילא הכוונה הראשונה היא בעולם הגשמי א. כמדומני ששונים הדברים בנוגע לאגדות חז"ל עליהם דברתי, שכ"ק אדמו"ר הזקן מחשיבם (בד"ה לא תשבית מלח בלקוטי תורה) כחלק ממקרא; ב. גם עולם העשי' הוא עולם רוחני (עכ"פ אליבא דחסידות חב"ד); ג. כתבי אדמו"ר מוהריי"צ – נכתבו מר...
על ידי א.ב. קיסר
24 מרץ 2020, 00:33
פורום: דעת דורות
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 46
צפיות: 766

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

מסורת אבותינו כתב:
24 מרץ 2020, 00:22
בעיקר בממדים אחרים, כמבואר בחסידות מהותו של צדיק. ואכ"מ
(גם הנכתב בתנ"ך ובאגדות חז"ל – עיקר כוונתן למתרחש בעולמות הרוחניים (כמבואר בזהר שהם – החיצוניות והפנימיות – כגוף ונשמה), אך עם זאת התרחשו גם בעולם הזה הגשמי.
רק במצבי 'אין ברירה' ביארו את אגדות חז"ל כרוחניות בלבד).
על ידי א.ב. קיסר
24 מרץ 2020, 00:16
פורום: דעת דורות
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 46
צפיות: 766

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

הרב דוד קמנצקי בישורון חלק י.PNG שמעתי מהרב אהרן סורסקי, חוקר הספרות התורנית. שה'זכרונות' אכן נועדו לעיתון ילדים ולא נכתבו כיריעה היסטורית. אבל אין לזה שום שייכות לשאר ספרות חב"ד, ששמה דגש על היצמדות לעובדות. לעיתון – בהחלט, אך לא עיתון ילדים. הזכרונות נועדו להזכיר ליהודי אמריקה את החיים היהודיים ב...
על ידי א.ב. קיסר
23 מרץ 2020, 23:48
פורום: דעת דורות
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 46
צפיות: 766

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

ראשון לציון כתב:
22 מרץ 2020, 23:12
אגב, לא ממש קשור אבל ידוע שגם 'חסידותו' של הרב לנדא זצ"ל היא המצאה של החסידים
לגמרי... מן הסתם נכתב בציניות.
על ידי א.ב. קיסר
23 מרץ 2020, 23:26
פורום: דעת דורות
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 46
צפיות: 766

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

כתבתי את תגובתי האחרונה קודם קריאת התגובות האחרונות, ואבקש להזכירכם מאמר חכמינו ז"ל: "והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש". הנני מבקש ממנהלי הפורום למחוק את התגובות האחרונות הפוגעות בגדולי ישראל בצור...
על ידי א.ב. קיסר
23 מרץ 2020, 23:20
פורום: דעת דורות
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 46
צפיות: 766

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

נחזור לנושא האשכול: ההגדרה של 'חסיד חב"ד' לא מוגדרת כל צורכה. בכל אופן – הגדיר את עצמו כחסיד (כמצוטט לעיל מתשובותיו), הי' רבם של החסידים (שברובם היו חסידי חב"ד-קאפוסט), וקיים קשרי ידידות והערצה עם אדמו"רי חב"ד, כמפורט במאמרו של ר"י מונדשיין במגדל עז – המצו"ב: הרוגוצ'ובי.pdf (אך האומרים בוודאות "שככל...
על ידי א.ב. קיסר
21 מרץ 2020, 20:27
פורום: דעת דורות
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 46
צפיות: 766

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

אשתדל להשיב על ראשון ראשון: א. מה ההבדל בין חסידות שהתפלגה לבין זרם נוסף? צריך עיון גדול על כך כבר השיב יהודי: יש הבדל גדול בין ב' ממשיכים לבין ממשיך אחד שלאחר שכבר הפך לאדמו"ר חלק עזבוהו ב. בנוגע לאמינות סיפורי חסידים – זו טעות ממש, ומן הראוי שלהבא יסתמך על אישים אמינים יותר; עד ללפני מאה שנה – כמה...
על ידי א.ב. קיסר
20 מרץ 2020, 14:29
פורום: דעת דורות
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 46
צפיות: 766

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

שמעתי שהרוגצ'בר היה חסיד חב"ד השאלה אם חסיד ממש ושל איזה אדמו"ר או שרק היה בקשר עם חסידות חב"ד? הוא נולד בבית חבד"י חב"ד יודעים לספר שבהיותו ילד בן 5 או משהו כזה אביו נסע איתו לצמח צדק [זה בשביל המאמין לסיפורייהם. אבל האמת שככלל שכל סיפורי חב"ד מהמאה שנים האחרונות אין להם נאמנות כלל וכלל] מעבר לזה ...
על ידי א.ב. קיסר
20 מרץ 2020, 14:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם החזון איש חזר בו בסוף ימיו בענין השיעורין???
תגובות: 82
צפיות: 1508

Re: שיעור חזון איש ורבי חיים נאה

לא הגיוני.
החזו"א לא חזר בו (הסטייפלער הדפיס ספר על השיעורים – בה חולק על הגרא"ח נאה – אחר פטירת החזו"א).
הגרח"ק גם לא אמר זאת כנראה.
השאלה כעת היא, האם זו שמועת שוא שנאמרה לפני הגרא"נ, או שגם הוא לא אמרה.
על ידי א.ב. קיסר
16 מרץ 2020, 22:56
פורום: בית המדרש
נושא: ימות המשיח
תגובות: 14
צפיות: 361

Re: ימות המשיח

האם יש לך גם מקור לזה? או שאתה חושב שלא צריך לזה מקור. אני בהחלט חושב שאין צורך במקור. זו המשמעות המילולית הפשוטה. מן הראוי לעיין היטב ברמב"ם הל' מלכים פי"א-י"ב (שבדפוס ויניציאה נכתרו בשם "הלכות מלך המשיח"). הרמב"ם, שהוא היחיד שהתייחס לנושא מבחינה הלכתית, מבהיר את אופן ביאת המשיח בצורה ברורה ופשוטה...
על ידי א.ב. קיסר
16 מרץ 2020, 21:09
פורום: בית המדרש
נושא: ציפייה למשיח
תגובות: 36
צפיות: 431

Re: ציפייה למשיח

מקור הצפי': וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר. אלא בתורה ובמשה רבינו (רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"א). טעם הצפי': לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח. לא כדי שישלטו על כל העולם. ולא כדי שירדו בעכו"ם. ולא כדי שינשאו אותם העמים. ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. אלא כדי ...
על ידי א.ב. קיסר
16 מרץ 2020, 21:02
פורום: בית המדרש
נושא: ימות המשיח
תגובות: 14
צפיות: 361

Re: ימות המשיח

מילולית: הימים בהם ימלוך מלך המשיח.
על ידי א.ב. קיסר
13 מרץ 2020, 00:08
פורום: דעת דורות
נושא: רבי אברהם אבועלפיא
תגובות: 48
צפיות: 764

Re: רבי אברהם אבועלפיא

אני מסכים עם כך שאין לדון כאן על חב"ד, אך לא יכולתי לשתוק בשעה שפוגעים בקדושי עליון. (ברצוני להעיר על ב' דברים: א. יש לזכור שמנהג חב"ד באי שינה בסוכה הוא קבלה בקרב אדמו"רי חב"ד מבנו של בעל התניא, ואעפ"כ מעולם לא נשמע שגדולי הציבור הליטאי מחו או החרימו את חב"ד על כך, ואדרבה – כפי שאמר הרבי מליובאוויט...
על ידי א.ב. קיסר
01 מרץ 2020, 17:06
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 70
צפיות: 893

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

אותם "תינוקות מגודלים" סה"כ לא זכו לגדול בבית של יראי ה' וחושבי שמו, ואין האשמה בהם; והיא ההגדרה של "תינוקות שנשבו". את מעשיהם כמובן יש להוקיע בכל התוקף. חסידי חב"ד לא זקוקים לך ולשכמותך שיורו להם למי יראו אהבתם ולמי לא. די להם בשבעת קני המנורה החל מכ"ק רבינו הגדול בעל התניא והשו"ע נ"ע זי"ע ועד לכ"ק...
על ידי א.ב. קיסר
01 מרץ 2020, 16:55
פורום: דעת דורות
נושא: רבי אברהם אבועלפיא
תגובות: 48
צפיות: 764

Re: רבי אברהם אבועלפיא

חבדניקים לא יושנים בסוכה גם שנעים להם לא קשור לקור א. מה הקשר קור? (שים לב שהרמ"א אומר טעם אחר, ומ"מ – סה"כ הבאתי ראי' שאי־שינה בסוכה זהו מנהג קדום [ויש ראשונים שמזכירים מנהג זה]); ב. כלום חסרים מנהגים המקובלים בישראל מדורי דורות ובהשקפה שטחית נראים שלא כנהוג בשנים קדמוניות (ולשם הדוגמא – ברכת כהני...
על ידי א.ב. קיסר
01 מרץ 2020, 16:34
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 70
צפיות: 893

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

לא ברור לי מה כוונתך.
ברור שהתורה היא נצחית – אך היא מעולם לא דברה בתינוקות שנשבו.
ומה תעשה לימות המשיח? וכי אז תתבטל התורה ח"ו כיון שלא יהיו מינים ואפיקורסים?
על ידי א.ב. קיסר
01 מרץ 2020, 16:29
פורום: דעת דורות
נושא: רבי אברהם אבועלפיא
תגובות: 48
צפיות: 764

Re: רבי אברהם אבועלפיא

בחב"ד . . לא יושנים בסוכה אמונה . . באדם שעושים אותו משיח מנהג עדה מישראל שכבר הרמ"א מזכירה (סי' תרלט ס"ב: "שנוהגין להקל עכשיו בשינה שאין ישנים בסוכה רק המדקדקין במצות", ומה שאח"כ מביא טעמים – אי"ז שולל את עצם מציאות המנהג) ומקובלת בידיהם מבנו של בעל התניא נ"ע ואמירת חלקם על רבם שהוא יהי' המשיח (שכ...
על ידי א.ב. קיסר
01 מרץ 2020, 15:59
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסים?
תגובות: 70
צפיות: 893

Re: "וכל אוייביך מהרה יכרתו" - כולל גם את האפיקורסינים? או אדרבה "ורחמיו על כל מעשיו".

ככל הידוע לי, את המימרא "יתמו חטאים ולא חוטאים" אמרה ברורי' לר' מאיר, ולא לקב"ה... כרובם ככולם של בנ"י בדורנו זה שלא שומרים תומ"צ – לפיד וליברמן הם תינוקות שנשבו. יש להתנגד למעשיהם בכל התוקף, אך בנוגע לשנאתם – אין לנו אלא דברי כ"ק רבינו הגדול בעל התניא נ"ע (שאין חולק על גדולתו בנגלה ג"כ...) – תניא פ...
על ידי א.ב. קיסר
15 אוגוסט 2019, 18:57
פורום: אקטואליה
נושא: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.
תגובות: 40
צפיות: 1184

Re: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.

כנראה שלא קראת את דברי י.ה.א.; הוא לא רק כתב את דעת האוסרים, אלא גם כתב את ה"טעם" – לשיטתו – של המתירים. ועל זאת תגובתי.
וח"ו אני לא מזלזל באותם מגדולי ישראל שאסרו את הבחירות.
על ידי א.ב. קיסר
13 אוגוסט 2019, 14:21
פורום: אקטואליה
נושא: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.
תגובות: 40
צפיות: 1184

Re: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.

א. לכל לראש אני מוחה בזאת על דברי הבלע של י.ה.א. שפוגע בכבודם של גדולי ישראל שחייבו השתתפות בבחירות. ב. נראה שמר י.ה.א. לא הבין מה שכתבתי; אני אכן מתנגד לפעולות טבעיות להפעלת הגאולה (שעלינו להמתין "עד שתחפץ" ו"יעמוד מלך מבית דוד" כו', ונשבענו שלא לדחוק את הקץ וכו'), אך אין הכוונה שיש לחכות ולא לעשות...
על ידי א.ב. קיסר
12 אוגוסט 2019, 17:14
פורום: אקטואליה
נושא: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.
תגובות: 40
צפיות: 1184

Re: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.

האם לחכות משמעו בדווקא לשבת ולצפות ולא לעשות דבר? האם לא נתקנו ברכות בשמו"ע לבקשת הגאולה? יתכן והצפי' הוא ענין נפרד מהבקשה, אך שניהם נצרכים. וכשם שיש לבקש - כך יש לעשות. העשי' אינה אמורה להיות בהתכוננות מעשית לגאולה (שעל כגון דא נאמר שלא ידחקו את הקץ), משיח צדקנו הוא יבוא ויגאלנו ויורנו הדרך אשר נלך...
על ידי א.ב. קיסר
12 אוגוסט 2019, 16:39
פורום: אקטואליה
נושא: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.
תגובות: 40
צפיות: 1184

Re: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.

yhe כתב:
12 אוגוסט 2019, 13:32
וגם הרמב"ם במפורש כתב שיש לנו חיוב בי"ג עיקרים
"אני מאמין בביאת המשיח ואע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"
אעיר שהי"ג "אני מאמין" הם ע"פ שיטת הרמב"ם בי"ג עיקרים (המבוארת בפיה"מ תחילת פרק חלק), ולא הוא כתבם.
על ידי א.ב. קיסר
11 אוגוסט 2019, 16:48
פורום: ענינו של יום
נושא: לפני כמה זמן נחרב הבית
תגובות: 6
צפיות: 288

Re: לפני כמה זמן נחרב הבית

מחלוקת מפורסמת, ונפק"מ להלכה לגבי שנת שמיטה. לשיטת הרמב"ם החורבן הי' בשנת ג'תתכ"ט, כיוצא מדבריו בהל' שמיטה ויובל; המבי"ט ומהרלב"ח סוברים, שכ"ה גם שיטת רש"י (שכתב שהחורבן הי' בשנת ג'תתכ"ח), אלא שרש"י מנה למולד וי"ד (בריאת אדם הראשון) ואנו מונים לבהר"ד (שנה קודם בריאת אדה"ר) וע"ז סמכינן להלכה בשנת שמי...

עבור לחיפוש מתקדם