החיפוש הניב 5 תוצאות

על ידי א.ב. קיסר
15 אוגוסט 2019, 18:57
פורום: אקטואליה
נושא: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.
תגובות: 40
צפיות: 1042

Re: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.

כנראה שלא קראת את דברי י.ה.א.; הוא לא רק כתב את דעת האוסרים, אלא גם כתב את ה"טעם" – לשיטתו – של המתירים. ועל זאת תגובתי.
וח"ו אני לא מזלזל באותם מגדולי ישראל שאסרו את הבחירות.
על ידי א.ב. קיסר
13 אוגוסט 2019, 14:21
פורום: אקטואליה
נושא: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.
תגובות: 40
צפיות: 1042

Re: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.

א. לכל לראש אני מוחה בזאת על דברי הבלע של י.ה.א. שפוגע בכבודם של גדולי ישראל שחייבו השתתפות בבחירות. ב. נראה שמר י.ה.א. לא הבין מה שכתבתי; אני אכן מתנגד לפעולות טבעיות להפעלת הגאולה (שעלינו להמתין "עד שתחפץ" ו"יעמוד מלך מבית דוד" כו', ונשבענו שלא לדחוק את הקץ וכו'), אך אין הכוונה שיש לחכות ולא לעשות...
על ידי א.ב. קיסר
12 אוגוסט 2019, 17:14
פורום: אקטואליה
נושא: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.
תגובות: 40
צפיות: 1042

Re: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.

האם לחכות משמעו בדווקא לשבת ולצפות ולא לעשות דבר? האם לא נתקנו ברכות בשמו"ע לבקשת הגאולה? יתכן והצפי' הוא ענין נפרד מהבקשה, אך שניהם נצרכים. וכשם שיש לבקש - כך יש לעשות. העשי' אינה אמורה להיות בהתכוננות מעשית לגאולה (שעל כגון דא נאמר שלא ידחקו את הקץ), משיח צדקנו הוא יבוא ויגאלנו ויורנו הדרך אשר נלך...
על ידי א.ב. קיסר
12 אוגוסט 2019, 16:39
פורום: אקטואליה
נושא: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.
תגובות: 40
צפיות: 1042

Re: מצו"ב מאמר מרתק ומחכים במיוחד לתשעה באב. שווה לכל נפש.

yhe כתב:
12 אוגוסט 2019, 13:32
וגם הרמב"ם במפורש כתב שיש לנו חיוב בי"ג עיקרים
"אני מאמין בביאת המשיח ואע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"
אעיר שהי"ג "אני מאמין" הם ע"פ שיטת הרמב"ם בי"ג עיקרים (המבוארת בפיה"מ תחילת פרק חלק), ולא הוא כתבם.
על ידי א.ב. קיסר
11 אוגוסט 2019, 16:48
פורום: ענינו של יום
נושא: לפני כמה זמן נחרב הבית
תגובות: 6
צפיות: 258

Re: לפני כמה זמן נחרב הבית

מחלוקת מפורסמת, ונפק"מ להלכה לגבי שנת שמיטה. לשיטת הרמב"ם החורבן הי' בשנת ג'תתכ"ט, כיוצא מדבריו בהל' שמיטה ויובל; המבי"ט ומהרלב"ח סוברים, שכ"ה גם שיטת רש"י (שכתב שהחורבן הי' בשנת ג'תתכ"ח), אלא שרש"י מנה למולד וי"ד (בריאת אדם הראשון) ואנו מונים לבהר"ד (שנה קודם בריאת אדה"ר) וע"ז סמכינן להלכה בשנת שמי...