החיפוש הניב 58 תוצאות

על ידי שעת השקט
04 נובמבר 2019, 20:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לבש ציצית שלש פעמים. האם נחשב כאלו קבל על עצמו בנדר?
תגובות: 1
צפיות: 42

לבש ציצית שלש פעמים. האם נחשב כאלו קבל על עצמו בנדר?

הסתפקתי- ידועה ההלכה שהנוהג איסור בדבר מותר לשם סייג או פרישות או עושה איזה הנהגה טובה הרי זה כאלו קיבל על עצמו בנדר ומעתה צריך התרה על כך( עי' שו"ע יו"ד ריד). הסתפקתי מה הדין באדם שהתרגל בלבישת בגד ד' כנפות החייב בציצית. האם נאמר שמעתה הוא מחוייב להמשיך בזה מדין הנהגה טובה וכאילו קיבל ע"א בנדר, או ...
על ידי שעת השקט
02 יולי 2019, 21:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ההבדל בין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים. לשיטתם בהלכות מזוזה??
תגובות: 8
צפיות: 330

Re: ההבדל בין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים. לשיטתם בהלכות מזוזה??

כנראה שהקושי הטכני הוא התרוץ.
אין דנים אפשר בקל לשאי אפשר בקל...
על ידי שעת השקט
02 יולי 2019, 21:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ההבדל בין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים. לשיטתם בהלכות מזוזה??
תגובות: 8
צפיות: 330

Re: ההבדל בין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים. לשיטתם בהלכות מזוזה??

יהודי כתב:
02 יולי 2019, 21:15
לגבי התליה בין ס"ת למזוזה, כך מקובל, אך אינני זוכר היכן.
כמדומה שלגבי תפילין אין צד שהם בשכיבה, ולכך בזה לכו"ע בעמידה. במזוזה יש מח' אם ישר או שוכב והכריע הרמ"א לעשות באלכסון.

" וכן פרשיות של תפילין נמי היה אומר רבינו תם שמניח מושכב ולא מעומד" ( תוס' מנחות לג)
וכן במרדכי משמו ובספר הישר.
על ידי שעת השקט
02 יולי 2019, 21:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ההבדל בין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים. לשיטתם בהלכות מזוזה??
תגובות: 8
צפיות: 330

Re: ההבדל בין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים. לשיטתם בהלכות מזוזה??

ועוד אוסיף לשאול על אחינו האשכנזים ואני בתוכם.

אם חוששים לדעת ר"ת ומניחים המזוזה והספר תורה באלכסון. מדוע לא נחוש לדבריו גבי תפילין ונניח הפרשיות באלכסון בתוך הבתים?
על ידי שעת השקט
02 יולי 2019, 21:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ההבדל בין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים. לשיטתם בהלכות מזוזה??
תגובות: 8
צפיות: 330

ההבדל בין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים. לשיטתם בהלכות מזוזה??

בהלכות מזוזה נחלקו רש"י ור"ת . לדעת רש"י יש להניח את המזוזה זקופה לאורך הפתח ולדעת ר"ת באופן כזה הוא בזיון ודומה לקבורת חמור על כן יש להניח המזוזה שוכבת לרוחב הפתח. וכן סבר רבינו תם שיש להניח הספר תורה שוכב בארון ואת פרשיות התפילין שוכבות בתוך הבתים.  השו"ע  פסק כרש"י וכן נוהגים בני ספרד( ותלמידי הג...
על ידי שעת השקט
17 אפריל 2019, 11:11
פורום: ענינו של יום
נושא: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה
תגובות: 4
צפיות: 334

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

א. בודאי שמרוויח- בפעם הראשונה אכל המצה שלא כדין ובפעם השניה אכל המצה כדין שהרי פטור מהסיבה.
ב. לא שמענו
ג. לכא' כן
על ידי שעת השקט
26 מרץ 2019, 15:04
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי
תגובות: 5
צפיות: 290

Re: לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי

במבי כתב:
26 מרץ 2019, 14:23
ידועה השאלה מה השבח הגדול בזאת?
(במילים אחרות נסו לומר זאת בבית..)

א"ל ע"פ רש"י בריד דברי הימים שכותב שהחמור שהוא קטן הוא חמוד וכשגדל נעשה מכוער, והסוס להיפך.

וא"כ אולי השבח, שאף שגדלים בגיל משתבחים, וזהו השבח.
לפני שמפרשים על דרך רשי כדאי לעיין בב' הפירושים של רש"י עצמו בשיר השירים...
על ידי שעת השקט
07 פברואר 2019, 00:32
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם המנהג לחבר בין דיני המשכן לעניני שלום בית זה מוסר או עומק הפשט
תגובות: 20
צפיות: 730

Re: האם המנהג לחבר בין דיני המשכן לעניני שלום בית זה מוסר או עומק הפשט

"בשעה שהיו ישראל עולים לרגל - מגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להם: ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה" (יומא נד א)
על ידי שעת השקט
03 פברואר 2019, 00:56
פורום: שבת קודש
נושא: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!
תגובות: 12
צפיות: 539

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

ראיתי באחד הספרים על החזו"א( כמדומני "מעשה איש") שנשאל ע"י אדם אחד האם נוהג נכון במה שמפסיק ללכת עם עניבה בשבת בצהרים וענה לו החזו"א : במקום שאין כבוד שבת אין עונג שבת ( לא שמתי גרשיים כיוון שאיני יודע רמת הדיוק של הסיפור...) אולי הכוונה להיפך, שבמקום שאין עונג שבת אין כבוד שבת [כך מסתבר יותר]? ודר...
על ידי שעת השקט
03 פברואר 2019, 00:41
פורום: שבת קודש
נושא: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!
תגובות: 12
צפיות: 539

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

ראיתי באחד הספרים על החזו"א( כמדומני "מעשה איש") שנשאל ע"י אדם אחד האם נוהג נכון במה שמפסיק ללכת עם עניבה בשבת בצהרים וענה לו החזו"א : במקום שאין כבוד שבת אין עונג שבת ( לא שמתי גרשיים כיוון שאיני יודע רמת הדיוק של הסיפור...)
על ידי שעת השקט
28 ינואר 2019, 14:34
פורום: נדה
נושא: מפני מה אמרה תורה מילה ביום השמיני?
תגובות: 2
צפיות: 218

Re: מפני מה אמרה תורה מילה ביום השמיני?

נפלא מאוד.
אבל, אם נבוא ליישב את כל פרטי המצוות לפי טעמי הרמב"ם לא נמצא ידינו ורגלינו וכבר העירו הראשונים על כך. וכמדומני שאף המורה עצמו כותב שאין טעמיו מסבירים את פרטי המצוות. אי"ה ארחיב בהמשך
על ידי שעת השקט
27 ינואר 2019, 23:53
פורום: יתרו
נושא: צפורה אשת משה
תגובות: 6
צפיות: 234

Re: צפורה אשת משה

ברמב"ן מבואר שהמצרים לא כ"כ דקדקו בגזירת "כי גר יהיה זרעך" ועינו אותם בשאר מיני עינויים שלא היו בכלל הגזירה. מדוע א"א לומר שהיו משעבדים גם את ציפורה? ( ובכלל, הפשטות היא ש"זרעך" כולל גם את הנלויים לעם ישראל ולא רק צאצאיו הישירים של אברהם אבינו ) השאלה היא לא על המצרים אלא על זה שהיתה משתעבדת, וודאי...
על ידי שעת השקט
27 ינואר 2019, 15:01
פורום: יתרו
נושא: צפורה אשת משה
תגובות: 6
צפיות: 234

Re: צפורה אשת משה

ברמב"ן מבואר שהמצרים לא כ"כ דקדקו בגזירת "כי גר יהיה זרעך" ועינו אותם בשאר מיני עינויים שלא היו בכלל הגזירה.
מדוע א"א לומר שהיו משעבדים גם את ציפורה?
( ובכלל, הפשטות היא ש"זרעך" כולל גם את הנלויים לעם ישראל ולא רק צאצאיו הישירים של אברהם אבינו )
על ידי שעת השקט
26 ינואר 2019, 21:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לתקן בובה שנשברה?
תגובות: 0
צפיות: 99

האם מותר לתקן בובה שנשברה?

כידוע, בענין השהיית צלם אדם, רבים מן היראים סומכים בזה על דברי החכמת אדם(הל' ע"ז) דהאידנא שאין עובדים לדמות אדם אין איסור להשהות אצלו דמות אדם, דכל האיסור הוא משום חשד ובמציאות של היום אין חשד, ורבים מן היראים חוששים ופוגמים מעט את בובות ילדיהם ( כפי המוזכר בגמ' וכן בחכמת אדם שם שבזה ודאי מותר) נסתפ...
על ידי שעת השקט
24 ינואר 2019, 21:24
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות
תגובות: 55
צפיות: 2041

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

עוד מדבריו בענין זה. גם מהמאמר ב"המעין" וגם במאמר המצורף נראה שהוא לא אמר זאת כביקורת אלא כהגדרה- כלומר הסכים שפירוש לא חייב לכוון לדעת האומר ( ואדרבה, יש ענין בחידוש ויצירה) אבל הדגיש שהדבר חייב להיות מודע.( כמדומה יש מאמרים ממנו שבהם הוא מיצר על שעזבו לגמרי את דרכו של הגר"א בזה, שהיא (להגדרתו) חתי...
על ידי שעת השקט
28 דצמבר 2018, 00:22
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי בעל התפארת ישראל
תגובות: 29
צפיות: 1026

Re: ספרי בעל התפארת ישראל

יבוא הכתוב השלישי ויכחיש את שניהם. ובכל מקרה לגופו של ענין שנינו צודקים.
על ידי שעת השקט
27 דצמבר 2018, 23:34
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי בעל התפארת ישראל
תגובות: 29
צפיות: 1026

Re: ספרי בעל התפארת ישראל

ושמעתי מגדול אחד שליט"א (שנבצר ממני לכתוב שמו מחמת שלא קיבלתי רשותו) שמקובל והתפארת ישראל חיבר את חיבורו האדיר על המשנה לעת שהיה זקן מאד התפארת ישראל נולד בשנת תקמ"ב, והדפיס פירושו בשנת תר"ג, כשהיה בן 61. אכן מבוגר, אבל לא זקן מאד. [ונפטר בשנת תרכ"א, בגיל 79]. סדר הוצאת ספריו הוא כדלהלן: סדר זרעים,...
על ידי שעת השקט
27 דצמבר 2018, 14:50
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי בעל התפארת ישראל
תגובות: 29
צפיות: 1026

Re: ספרי בעל התפארת ישראל

יצחק פון ישיבה כתב:
שעת השקט כתב:היה על כך אשכול פעיל ותוסס שלא עלה לרצון בעיני המנהלים שליט"א.
אפשר שמישהו יעורר אולי לפתוח עכ"פ אשכול בענין פירושו של אברבנאל בניגוד לדברי חז"ל, שהוא נושא בפ"ע, חשוב גם לגבי ענייני האמונה בדברי חז"ל, יש בזה חשיבות רבה לליבון עניינים דקים ועדינים באמונה.
קריינא דאיגרתא וכו'
על ידי שעת השקט
26 דצמבר 2018, 14:27
פורום: דעת דורות
נושא: ספרי בעל התפארת ישראל
תגובות: 29
צפיות: 1026

Re: ספרי בעל התפארת ישראל

היה על כך אשכול פעיל ותוסס שלא עלה לרצון בעיני המנהלים שליט"א.
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 02:04
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: קדושת הר סיני בזמן הזה
תגובות: 21
צפיות: 680

Re: קדושת הר סיני בזמן הזה

מן הראוי להביא דברי המש"ך עה"פ במשך היובל ( מצטרפים לדבריו הידועים בענין שבירת הלוחות) במשוך היובל המה יעלו בהר, מה שאמר ההיתר תיכף (והיתר דלכו לאהליכם אמר בסוף) משום שלמדה תורה ד"א שלא יסיים בדבר רע שכתוב לא יחיה וזה שכוונו חז"ל דבאמת כל עיקר הדת היה כדי לעקור מלבות בנ"י עניני ע"ז ולהראות להם כי לא...
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 01:43
פורום: בית המדרש
נושא: מהיכן לקוח הביטוי המוזר "בעל מחבר ספר"?? [בעמח"ס]
תגובות: 17
צפיות: 1219

Re: מהיכן לקוח הביטוי המוזר "בעל מחבר ספר"?? [בעמח"ס]

אברך כתב:וכן הביטוי שמצינו כמ"פ "מלא טעותים" לכאורה הוא טעות, או שאני טועה...
הרב אברך

היינו משתכנעים בקיומו של הביטוי "מלא טעותים" גם עם קצת פחות "טעותים"...
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 01:23
פורום: שמות
נושא: פרשת שמות - וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ, אם לא היה איש מהיכן נודע הדבר?
תגובות: 5
צפיות: 426

Re: פרשת שמות - וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ, אם לא היה איש מהיכן נודע הדבר?

היו שם יהודים רבים שראו את הדבר אלא שמשה לא העלה בדעתו שיש מהם דלטורין, וסוף דבר היה שמהם יצאה ההלשנה( ולאו דוקא מהמוכה) מצי' במדרש "וישמע פרעה, שעמדו דתן ואבירם והלשינו עליו". אכן הדברים מסתברים שהיו שם יהודים אחרים והדבר התפרסם עד שהגיע לאוזניהם של דתן ואבירם, ובזה יתו' דברי הפרד"א שלא כהאלשי"ך. ...
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 01:06
פורום: שמות
נושא: פרשת שמות - וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ, אם לא היה איש מהיכן נודע הדבר?
תגובות: 5
צפיות: 426

Re: פרשת שמות - וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ, אם לא היה איש מהיכן נודע הדבר?

לפי המדרש המובא ברש"י: "ויירא משה - כפשוטו, ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל"
הדברים מתבארים בפשוטם שמשה בדק שאין מצרי אחר בסביבה אך היו שם יהודים רבים שראו את הדבר אלא שמשה לא העלה בדעתו שיש מהם דלטורין, וסוף דבר היה שמהם יצאה ההלשנה( ולאו דוקא מהמוכה)
על ידי שעת השקט
24 דצמבר 2018, 22:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד
תגובות: 37
צפיות: 979

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

pkd כתב:
במבי כתב:פעם התפללתי בבית כנסת ולידי עמד אדם שהתפלל עם תינוק בידו ומידי דקה בערך נתן לו נשיקה, אחר התפילה ניגשתי אליו ואמרתי לו, אולי כבודו יודע, מובא בהלכה שאין לנשק בבית כנסת, ענה לי הלה,
אני יודע, אבל מה לעשות לא הייתי מסוגל...
ועל דא קאמרינן "אונס פטריה רחמנא"
ברצינות?
על ידי שעת השקט
24 דצמבר 2018, 22:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה
תגובות: 62
צפיות: 1576

Re: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה

לא הבנתי איך זה יכול להיות גרוע יותר מפאה נכרית. ואדרבה, מה שפשוט לך שהנידון הוא רק למתירי פאה נכרית אינו פשוט לי. יתכן שגם אוסרי פאה נכרית לא אסרו אלא שערות ממש, ולא חלקו בין שערות מחוברות לגופה ובין שערות תלושות. אבל בצבע שער בעלמא מנ"ל שאסרו. בפאה נכרית לא נראה כלל השיער , השער מכוסה בדיוק כמו ב...
על ידי שעת השקט
24 דצמבר 2018, 22:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה
תגובות: 62
צפיות: 1576

Re: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה

לא הבנתי איך זה יכול להיות גרוע יותר מפאה נכרית. ואדרבה, מה שפשוט לך שהנידון הוא רק למתירי פאה נכרית אינו פשוט לי. יתכן שגם אוסרי פאה נכרית לא אסרו אלא שערות ממש, ולא חלקו בין שערות מחוברות לגופה ובין שערות תלושות. אבל בצבע שער בעלמא מנ"ל שאסרו. בפאה נכרית לא נראה כלל השיער , השער מכוסה בדיוק כמו ב...
על ידי שעת השקט
24 דצמבר 2018, 22:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה
תגובות: 62
צפיות: 1576

Re: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה

לא הבנתי איך זה יכול להיות גרוע יותר מפאה נכרית. ואדרבה, מה שפשוט לך שהנידון הוא רק למתירי פאה נכרית אינו פשוט לי. יתכן שגם אוסרי פאה נכרית לא אסרו אלא שערות ממש, ולא חלקו בין שערות מחוברות לגופה ובין שערות תלושות. אבל בצבע שער בעלמא מנ"ל שאסרו. בפאה נכרית לא נראה כלל השיער , השער מכוסה בדיוק כמו ב...
על ידי שעת השקט
24 דצמבר 2018, 21:13
פורום: בית המדרש
נושא: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא
תגובות: 8
צפיות: 376

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

מאותה סיבה שהסטייפלר נקרא בפי כל הסטייפלר על שם מקומו, וכן הרוגצ'ובר ועוד רבים. אמת כמובן. אבל עדיין יש לשאול על הכינויים "אשרי" ו"מיימוני" והתשובה לכא' היא שאין איסור לקרוא לת"ח בכינויי, וכמו שמותר לקרוא לת"ח ע"ש מקומו כך מותר לקרוא לו על שם אביו או בכינוי המזכיר את שמו( ועוד שבעיקר לגבי הרא"ש המכ...
על ידי שעת השקט
23 דצמבר 2018, 20:56
פורום: חנוכה
נושא: חנוכיה
תגובות: 80
צפיות: 2290

Re: חנוכיה

ב''י היה מגיע לר' יוסף חיים זוננפלד ולא לרב קוק. שמעתי מהגאון ר' מאיר סאלאווייציק ז"ל שהוא היה מגיע לר' יוסף חיים זוננפלד. באחד הפעמים הוא התלונן לריח"ז על 'השטותים' שעושים הקנאים [או משהו כזה], וריח"ז אמר לו: "איך אומרים 'שטותים' או שטויות'?" אכן, מקורי גם משם. מוזר, בספר ה"איש על החומה"(271) מביא...

עבור לחיפוש מתקדם