החיפוש הניב 1227 תוצאות

על ידי בן של רב
18 יולי 2019, 15:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פליאה עצומה בכל הענין של ווסתות בזמנינו.
תגובות: 13
צפיות: 145

פליאה עצומה בכל הענין של ווסתות בזמנינו.

הנה ווסת היא ככל חזקה שענינה הסתמכות על מה שהראתה לנו המציאות. וא"כ למה לא נימא שיש ווסת קבוע לרוב נשים דידן - לא לראות בימי הווסת אלא סתם כך באחד מימי המבוכה. כלומר: אם אשה רגילה לא רואה בעונה בינונית ולא בחודש ולא בהפלגה ולא כיו"ב - אלא סתם כך באחד מהימים באיזור, לפני או אחרי יום זה. דהיינו באחד ה...
על ידי בן של רב
18 יולי 2019, 14:49
פורום: אקטואליה
נושא: שוואנצונעס?!
תגובות: 96
צפיות: 2109

Re: שוואנצונעס?!

מה המצב עם חב"ד, אלו שלא נחשבים משיחיסטים?
על ידי בן של רב
18 יולי 2019, 14:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

נזכרתי במשפט הקיצוני שרק להגר"א היה מותר לאומרו שרצונו לעלות לארץ ישראל לו רק בשביל להתפטר ממנהגי פולין היה כדאי נעלם לי כרגע המקור. משהו יודע איפוא זה  זה מופיע בשם תלמידו בעל הגאו"י השאלה אם נוכל ללמוד מכאן כמה יש להוכיח מגדולי עולם שנהגו כמנהג מקומם? כלומר: אם מנהג המקום כובל ידים ורגלים עד כדי ...
על ידי בן של רב
18 יולי 2019, 14:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם באמת קנאה היא דבר רע? ובמידה שכן - מהו בדיוק הרע שבה?
תגובות: 6
צפיות: 89

Re: האם באמת קנאה היא דבר רע? ובמידה שכן - מהו בדיוק הרע שבה?

ואם פירוש מעשה הקנאה הוא התעוררת להרגש פגם בשלמות נרצית ע"י מבט באחר או במעשיו, אפשר להסביר את כל סוגי הקנאה: קנאת ה' נגד החוטאים - כביכול הרגש פגם בשלמות מלכות ה' קנאת בעל לאשתו - שמרגיש חוסר שלמות בליבה או במעשיה עמו. קנאת סופרים - פגם בשלמות שמעורר לרצות ללמוד עוד קנאה כמידה מגונה - הרגש פגם בשל...
על ידי בן של רב
18 יולי 2019, 13:46
פורום: סידור התפילה
נושא: וקונה הכל. באיזה קנין הוא קונה? והאם כל בעלות שבעולם היא רק שעבוד שני?
תגובות: 8
צפיות: 184

Re: וקונה הכל. באיזה קנין הוא קונה? והאם כל בעלות שבעולם היא רק שעבוד שני?

בכל מקרה נראה שמבואר בסידור שכל בעלות של אדם היא כמו מה שקוראים היום "שעבוד שני"... שהבעלים העיקרי הוא ה'. ו​​​​​​כל בעלות שאנו מכירים אצל האדם היא רק במה שהוא ית' כעת משחרר לו סמכויות - בתנאי שה' לא יחזור בו... השמים שמים לה' והארץ נתן לבנ"א, [קטו טז] וידוע הגמ' כאן קודם ברכה כאן אחר ברכה [כיצד מב...
על ידי בן של רב
18 יולי 2019, 02:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם באמת קנאה היא דבר רע? ובמידה שכן - מהו בדיוק הרע שבה?
תגובות: 6
צפיות: 89

Re: האם באמת קנאה היא דבר רע? ובמידה שכן - מהו בדיוק הרע שבה?

מהו באמת ההבדל בין קנאת סופרים לקנאת איש מרעהו?
האם רק זה שמדובר בקנאה על דבר טוב?

וכן: למה רקב עצמות קנאה?
על ידי בן של רב
18 יולי 2019, 01:38
פורום: אקטואליה
נושא: אימתא דציבורא
תגובות: 24
צפיות: 635

Re: אימתא דציבורא

בוא נעשה סדר. הקבלה היא מהגרי"ח זוננפלד שאמר לאשתו להחזיר שק קמח שהוסיפה לעצמה בתוך כל השקים שקנתה בזול עבור בית היתומים דיסקין. וכששאלה מה הבעיה הרי אני משלמת עליו בנפרד?! השיב הוא "מהיום כל העיסוק שלך בבית היתומים יהיה עבור הריוח הצדדי". והוא טבע אז את המושג שבעניני ציבור "מתוך לשמה בא שלא לשמה"....
על ידי בן של רב
18 יולי 2019, 01:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

כמדו׳ שעל ברכת כהנים מסופר שרצה להנהיג כן ואז נאסר וראה בזה אות שלא ישנה וכן הגר"ח רצה לשנות ונשרף הביה"כ והפסיק אני מכיר עוד גירסה ששמעתי מבן משפחת יעקבזון: הרב ב. ז. יעקבזון זצ"ל רבה של באר יעקב היה שבור ורצוץ מטרגדיה של טביעת כמה בנות בסמינר שלו שם בטיול, וכמובן הזעם של ההורים וכו'. והחליט שמן ה...
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 21:56
פורום: אקטואליה
נושא: 3 מערכות יחסים.
תגובות: 1
צפיות: 64

Re: 3 מערכות יחסים.

אמנם גם בכל אחת מהמערכות יש מקום לפעמים לשילוב של האחרת. והדוגמא הכי כללית לזה היא קיום המצוות בגלות עד תקופת מרדכי ואסתר ובניית בית שני. שהרי כשאמרו ישראל ליחזקאל הנביא: "רבינו יחזקאל, עבד שגירשו רבו ואשה שגירשה בעלה כלום יש להם זה על זה כלום?" השיבם הוא: "חי ה' כי ביד חזקה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם"...
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 14:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה לא מטילים ציצית בשמיכות שמשמשות לשנת יום
תגובות: 15
צפיות: 167

Re: למה לא מטילים ציצית בשמיכות שמשמשות לשנת יום

למעשה זה מסקנת המרדכי לחייב אפילו דרך העלאה  ועי' משנה ברורה סימן יח סק"ח שכותב להחמיר לעגל קרן אחת  אבל לא מחמיר רק בבגד צמר [והטעם כתב הפרי מגדים כי בשאר בגדים יש ס"ס לפטור מדאורייתא ששאר מינים אפשר שאינו דאורייתא וגם שהוא כסות המיוחד ללילה והמכריעים כהגר"א בכל דבר הרי לדברייהם אין כאן ס"ס שהרי ה...
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 14:29
פורום: אקטואליה
נושא: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט
תגובות: 48
צפיות: 546

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

חלק א׳ ממעל כתב:
17 יולי 2019, 13:07
ב"ה אנו לא גרים ולא בע"ת ויש לנו הוראות ברורות מגדולי ישראל כיצד להתנהג ושום סיפור כזה או אחר לא ישכנע את כלל ישראל לרוץ אחר האמת החדשה שמתגלה כל יומיים במקום אחר
אמת ויציב.
לא אמרנו אלא על האמת הישנה בלבד.
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 02:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה לא מטילים ציצית בשמיכות שמשמשות לשנת יום
תגובות: 15
צפיות: 167

למה לא מטילים ציצית בשמיכות שמשמשות לשנת יום

אני לא בסוגיא, אבל ידיד שלי ת"ח נאמן שגר כיום בבית שמש אמר לי ששאל את רבי אלימלך קורנפלד למה לא מטילים ציצית בשמיכות שהרי כיום זה גם כסות יום. (והיינו שפעם לא ישנו רק בלילה כמבואר בגמ' ברכות ושו"ע סוף חלק ב'). והשיבו הרב שאכן הבעיה ידועה וכדאי לעגל את הפינות. מה באמת התשובה על המנהג שאין מקפידים על ...
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 02:32
פורום: אקטואליה
נושא: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט
תגובות: 48
צפיות: 546

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

בבית הכנסת היה שיעור, לא במסגרת סדרי הישיבה. גם אצל הרב מברסיק היה שיעור כזה, ולכן ? אולי הרשימה ארוכה כהגלות, אבל אנחנו לא גרי צדק. עם ישראל לא אלמן ב-150 שנה האחרונות, גם לפני רבי ירוחם. ומניתי לך את דור מעתיקי השמועה עד לימינו איך נראית צורת הבית מדרש היום - כלומר ת"ת וישיבה. לגבי ישיבה אני אכן ...
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 02:18
פורום: אקטואליה
נושא: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט
תגובות: 48
צפיות: 546

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

יפה מאוד. קודם מעמידים את הרב שך כמי שמזלזל בידיעת התורה, או סתם כך מתייאש. ואח"כ תובעים מאיתנו להיות עמי הארצות כמו בסיפורים הללו. וכמו תמיד הכל מתחיל מההבנה שאחרים סוטים. אולי הם דוקא עם ראש קצת יותר גדול? ובקשר לתשב"ר אולי באמת גם הסטייפלר לא הצליח לפתוח למקבלי ההחלטות/למלמדים/להורים הקפדנים והשמ...
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 02:05
פורום: אקטואליה
נושא: 3 מערכות יחסים.
תגובות: 1
צפיות: 64

3 מערכות יחסים.

תורף הדברים על פי ההארה של ידידי ורבי הגר"מ שלנגר שליט"א (מנהל רוחני חמד ומגדולי תלמידי הגר"מ שפירא) שבנה ספר שלם על כל עניני החינוך "אהל יעקב ולאה" - כשכל הספר המדהים והמופלא הזה מבוסס על עקרון אחד. העקרון הוא: שכל עניני הקשר בין אב לבנו מקבילים לסוג הקשר בין אבא שבשמים לבניו, וממילא גם הפרטים יכול...
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 01:45
פורום: אקטואליה
נושא: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט
תגובות: 48
צפיות: 546

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

דברי רבי ירוחם הם פלא פלאות אף שאנו עפר תחת כפות רגליו. וכי מה תענה על גאון הדור שלפניו הרש"ש, ואומר שאף גדולי הדור לא בקיאים בתנ"ך, מסתמא כי נתמעטו הלבבות, ובעלי גמרא חשובים מהם. (ללא קשר לכך שהרש"ש היה גאון עולם והיה בקי בתורה שבכתב ובע"פ המצויה בידינו, כנראה מהגהותיו בש"ס ובמדרש רבה). וכך גדלו ל...
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 01:31
פורום: אקטואליה
נושא: למי מגיע מז"ט, לתושבי נוף הגליל או למדינת ישראל, או לכל יהודי העולם? והאם מהיום יש ברכה מיוחדת כשמגיעים לשם?
תגובות: 8
צפיות: 301

Re: למי מגיע מז"ט, לתושבי נוף הגליל או למדינת ישראל, או לכל יהודי העולם? והאם מהיום יש ברכה מיוחדת כשמגיעים לשם?

השמות הכוללים "שמש", כמו "בית שמש", "גבעת שמש" ואחרים, המופיעים במפה המקומית, אינם קשורים לשמשון, אלא ל פולחן   אלת השמש  ה כנענית  שהיה נהוג באזור (כפי ש יריחו  ו בית ירח  משמרים את פולחן  אל הירח  שהיה נפוץ לאורך  בקעת הירדן ). ממכלול שיגידו, שיקשקשו. אם התורה קוראת לזה כך - סימן שלא הוצרכו לקיים...
על ידי בן של רב
17 יולי 2019, 01:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

שימו לב שעד עכשיו ההתמקדות כאן היתה בעיקר בענייני מנהגים. ואילו לגר"א ולחזו"א היתה דרך מיוחדת גם בעיקרי ההלכות היאך לפסוק, ובהלכות החמורות ביו"ד וחו"מ. ולכאו' כל דיון בנושא צריך לקחת בחשבון ולהכיר גם את שיטתם בשאר המקומות, ואל רק בעניני מנהגים, ולראות האם יש קו מוביל בכל השיטה, או שבאמת בענייני מנה...
על ידי בן של רב
16 יולי 2019, 14:20
פורום: אקטואליה
נושא: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט
תגובות: 48
צפיות: 546

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

הרבה פעמים פוגשים אברכים רציניים ות"ח שאין להם הכרות בסיסית עם הנ"ך ואפילו את הבסיס הפשוט  לי אישית זה מאוד מפריע ואני לא מסוגל להשלים עם זה  אבל הרבה לא מרגישים את החסרון בזה  הם יודעים ללמוד סוגיות הלכתיות הייטב  ובשביל מה חשוב להם להכיר את ההתפלגויות והמלחמות שהיו בזמן המלכים ואייזה מלכים היו רש...
על ידי בן של רב
16 יולי 2019, 01:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

כמדו׳ שעל ברכת כהנים מסופר שרצה להנהיג כן ואז נאסר וראה בזה אות שלא ישנה וכן הגר"ח רצה לשנות ונשרף הביה"כ והפסיק אני מכיר עוד גירסה ששמעתי מבן משפחת יעקבזון: הרב ב. ז. יעקבזון זצ"ל רבה של באר יעקב היה שבור ורצוץ מטרגדיה של טביעת כמה בנות בסמינר שלו שם בטיול, וכמובן הזעם של ההורים וכו'. והחליט שמן ה...
על ידי בן של רב
15 יולי 2019, 20:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

לגבי ברכה אחת על התפילין - כך גם דעת הב"י. כשהגעתי לגיל 13 אמר לי אאמו"ר שאצלנו במשפחה נהגו לברך רק ברכה אחת. וכשהבעתי פליאה וספקנות - איך יתכן שהוא אומר לי לעשות נגד מה שלמדנו יחד במשנה ברורה? אז הוא אמר לי שגם החפץ חיים עצמו כך נהג בניגוד למה שכתב. מענין שגם החפץ חיים שמצטייר אצלנו כמי שיחסית מאוד...
על ידי בן של רב
15 יולי 2019, 14:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

איזה הנהגות? הספקתי לשכוח... אבל לבינתיים את זה אני זוכר: שהחיינו בברית של התינוק השני והשלישי. נזכרתי עוד: הלל בליל פסח אחרי ערבית. מוריד הטל בקיץ. כמדומה: ברכת כהנים כל יום. (הוא אמר לי בשם הרב אורנטליך מביתר שיש 7 דברים שהאשכנזים תלמידי הגר"א שינו לנהוג כדעתו - רק כשהגיעו לכאן. ובאופן שזה התאים ...
על ידי בן של רב
15 יולי 2019, 13:57
פורום: סידור התפילה
נושא: מטרות הברכות טעם חדש! לפחות בשבילי
תגובות: 2
צפיות: 180

Re: מטרות הברכות טעם חדש! לפחות בשבילי

כבר הכריעו האר"י והגר"א כדעת הראב"ד שעוה"ב זה כאן. וא"כ היום הברכה היא מלמול של תודה - ולאחר התחיה היא תהיה פי מליון כחלק ממעגל אינסופי של השפעת ברכות מלמעלה למטה ולהיפך. וכמו שביאר הגר"א שיאכלו כאן מהלויתן ושור הבר וישתו יין המשומר כפשוטו ממש. וישיגו עי"ז השגות בתורה עד אין קץ (וביאר שזהו ימלא שחוק...
על ידי בן של רב
15 יולי 2019, 13:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

(מהזכרון - נא לא לסמוך על זה למעשה) הגר"א מתעלם מהמנהג ללבוש בגד של חול ועוד כמה מנהגי אבלות בשבת חזון. וכן מתיר ללמוד ומתיר תשמיש וכו' בת"ב שחל בשבת כמו השנה. וכדרכו לילך על פי פשטות הגמ' ששבת היא שבת = יום מנוחה ונחמה גמורה. (למעוניינים: הנה מקור לסיסמה החביבה - ללא שום פשרות...) וכן הנהיג החזו"א ...
על ידי בן של רב
15 יולי 2019, 04:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

החזו"א והגרשז"א שניהם כאחד כתבו שכל הסוגיות שקשורות לשאלת קדושת שביעית בפירות נכרים מוכיחות שיש קדושה. ואילו כשזה מגיע למעשה - הגרשז"א כותב ואין בנו כח לשנות המנהג, ולעומתו החזו"א כותב "וביישוב החדש נוהגין שיש קדו"ש". וכשנשאל מי זה היישוב החדש? ענה: אני ור' זליג שפירא ו... (לא זוכר מי). בקיצור: מנהג...
על ידי בן של רב
14 יולי 2019, 19:47
פורום: אקטואליה
נושא: אשכול מיוחד לפענוח מילים בלשון הקודש.
תגובות: 9
צפיות: 228

Re: אשכול מיוחד לפענוח מילים בלשון הקודש.

עכשיו נפל לי האסימון מה זה "נואם בחסד עליון" - שתוך כדי שבאים לשבח אדם על מעלתו נזהרים לא להפוך אותו ל"כוחי ועוצם ידי", ולכן אומרים שהסיבה שהוא מוכשר לזה היא "כי ה' אלוקיך הוא הנותן לך כוח". יש עוד כהנה הרבה שיגרא דלישנא - שמעידים על עושר הרוח ועומק האמונה שהוטמעו כהרגלים פשוטים במסורת המפוארת של עמ...
על ידי בן של רב
14 יולי 2019, 19:37
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע בענינים הבוערים שהובאו בחוברת "יערימו סוד"
תגובות: 28
צפיות: 751

Re: בקשת מידע בענינים הבוערים שהובאו בחוברת "יערימו סוד"

גדו"י שקדו תמיד על תקנתן של עניים והיום כולם בגדר הזה... תמיד בלית ברירה מצאו היתר כזה או אחר לבעיות שונות וחמורות אבל!!!!!! מי שיודע מה זה אקדמיה ומכללות [למינהם וסוגיהם] וקצת חקר לשורש מה לומדים וממי לומדים ולמה לומדים.. כבר לא ישאל ויחפש היתרים, וכן, עדיף מלמדה תפלות ואף גרוע. כל לימודי התואר וכ...
על ידי בן של רב
14 יולי 2019, 19:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

חלק א׳ ממעל כתב:
14 יולי 2019, 18:47
איזה הנהגות?
הספקתי לשכוח...
אבל לבינתיים את זה אני זוכר: שהחיינו בברית של התינוק השני והשלישי.
על ידי בן של רב
14 יולי 2019, 15:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

כעת דיברתי עם אאמו"ר על זה. והעיר שבחלק מההנהגות שהתקבלו על פי הגר"א - גם הגר"א עצמו לא נהג, וכנראה מחמת דיני פרק "מקום שנהגו" - לא לשנות. ורק תלמידיו של הגר"א שעלו לארץ נהגו לראשונה כדעתו בהרבה ענינים. ועוד הוסיף שגם בארץ יל"ד עד כמה זה חידוש חדש שיש בכוחם להנהיג כקהילה נפרדת מהספרדים שהיו לפניהם כ...
על ידי בן של רב
14 יולי 2019, 13:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 48
צפיות: 489

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

גם המאמצים שלו לעלות בעצמו לארץ וגם מה ששלח את תלמידיו לייסד יישוב יהודי בירושלים היה זה נגד המנהג המובא בחלק מהפוסקים שכתבו שלא עולים במצבי סכנה ולא כשיש חשש גדול לפרנסה. [בסוגריים: כנראה הגר"א חלק עליהם בגדרי החיוב של מסי"נ למצוה זו. ויליף לה מהפשטות של מצות יישוב א"י ומכל המלחמות שמוזכרות בתנ"ך -...