החיפוש הניב 1792 תוצאות

על ידי אחד התלמידים
22 פברואר 2021, 20:24
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד
תגובות: 558
צפיות: 11965

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

ומי שבנו נתפס לכת משוגעים (שבטעות מכונים בשם "ברסלב") והוא קופץ כל היום ברחובות לצלילי מוזיקה, שיגרש אותו מביתו... אני לא יודע מי הרב שלך אבל הרב של ה"משוגעים" האלה שקופצים כל היום (דרך אגב דבר שממש לא נכון) הוא רבי ישראל בער אודסר שקיבל פתק הסמכה מרבינו הקדוש בעצמו שקרה לו שם "תלמידי היקר" והוא זה...
על ידי אחד התלמידים
22 פברואר 2021, 19:58
פורום: ספרים
נושא: המחיר של אוצר החכמה המקוון
תגובות: 19
צפיות: 573

Re: המחיר של אוצר החכמה המקוון

עפר ואפר כתב:
22 פברואר 2021, 18:20
@אחד התלמידים , אולי תוודא לפני כן האם כיום יש בכלל קשר בין זכרון אהרן לאוצרות התורה, מלבד זה שאוצרות התורה מוכרים החומר שיש בידיהם. יש בידי דברים בזה, וד"ל.

מה זה קשור? מחיר חבילת זכרון אהרן באוצרות התורה נעשה ע"פ הסכם איתם, ואם הם היו רוצים מחיר גבוה יותר היו מבקשים את זה.
על ידי אחד התלמידים
21 פברואר 2021, 08:37
פורום: ספרים
נושא: המחיר של אוצר החכמה המקוון
תגובות: 19
צפיות: 573

Re: המחיר של אוצר החכמה המקוון

אני שמעתי מאחד ממערכת זכרון אהרן, שהיה בדעתם להסתפק במחיר קטן יותר ואוצה"ח דחפו אותם לבקש מחיר יותר גבוה. כנראה אוצרות התורה לא דחפו. תגובת אחד מחו"ר אוצה"ח מחיר החבילה נקבע באופן בלעדי ע"י זכרון אהרן. ואם כבר, אז בתחילה המחיר נקבע על סך גבוה יותר, ואחרי שהפצרנו ברב בלייער והסברנו לו שמחיר נמוך מוכ...
על ידי אחד התלמידים
20 פברואר 2021, 20:44
פורום: ספרים
נושא: המחיר של אוצר החכמה המקוון
תגובות: 19
צפיות: 573

Re: המחיר של אוצר החכמה המקוון

אני שמעתי מאחד ממערכת זכרון אהרן, שהיה בדעתם להסתפק במחיר קטן יותר ואוצה"ח דחפו אותם לבקש מחיר יותר גבוה. כנראה אוצרות התורה לא דחפו.
על ידי אחד התלמידים
19 פברואר 2021, 09:35
פורום: בית המדרש
נושא: שחיטה בפסח מצרים
תגובות: 10
צפיות: 178

Re: שחיטה

זה לא פשוט ששחטו לפני מתן תורה. הגם שהאבות קיימו מצות לפני מתן תורה, דעת הרמב"ן ויתכן עוד ראשונים שזה היה רק בא"י. לגבי שחיטה, בחולין (צא ע"א) מאי דכתיב וטבוח טבח והכן פרע להן בית השחיטה והכן טול גיד הנשה בפניהם כמ"ד גיד הנשה נאסר לבני נח, וכתב בתוס', וא"ת דילמא לא נאסר ואפילו הכי היו מקיימין כמו שח...
על ידי אחד התלמידים
18 פברואר 2021, 23:38
פורום: בית המדרש
נושא: יש קהילות שעושין קידוש בבהכנ"ס בליל שבת?
תגובות: 80
צפיות: 805

Re: יש קהילות שעושין קידוש בבהכנ"ס בליל שבת?

משולש כתב:
04 פברואר 2021, 15:35
ומה ההיתר לא לקדש ולבטל דינא דגמ' שנפסק להלכה כמעט בכל הפוסקים? מדוע לא לחוש לכל הפחות לדבריהם ולקדש על מזונות?

בסיני (קובץ פד) ציטוט מכת"י שמנהג ירושלים שלא לקדש, והיה מקובל מאד למהר"ם הלוי מווינה.

ח.jpg
צ.jpg
על ידי אחד התלמידים
14 פברואר 2021, 01:00
פורום: דעת דורות
נושא: חסידות- קיבעון או התחדשות?
תגובות: 121
צפיות: 1367

Re: חסידות- קיבעון או התחדשות?

כשמדובר בנכדו, בל"ס הוא מופשע מדרכו. ומתסמא הוא גם מסתכל על סבא שלו להדיא ומשתדל ללכת בדרכיו. זה נכון מה שאתה אומר אבל מהיכי תיתי שזה כך אם יש לך ידיעה בסדר אבל רק זה שהוא נכד שלו זה לא אומר וגם אם הוא כן לקח משהו מהסבא זה לא אומר שדרכו היא לא דרך החסידות עד הסוף כל גדולי החסידות בדור הראשון הגיעו ...
על ידי אחד התלמידים
13 פברואר 2021, 23:17
פורום: דעת דורות
נושא: חסידות- קיבעון או התחדשות?
תגובות: 121
צפיות: 1367

Re: חסידות- קיבעון או התחדשות?

נמשיך לגופו של עניין, ר' צבי מאיר זילברברג, הקים מבצר, יש מאין, סוג חדש של קהילה עם חיזוקים רבים שלא נשמעו לפני כן. ההיפך הגמור מקיבעון. האדמו"ר מאמשינוב, יכלה העט והזמן ולא יכלו החידושים שלו, בעיקר חומרות והקפדות בין אדם לחברו, אבל גם חומרות בכשרות, במקוואות, ובעוד אין ספור תחומים. הענין יותר מורכ...
על ידי אחד התלמידים
13 פברואר 2021, 21:36
פורום: ספרים
נושא: מענה לאגרות
תגובות: 52
צפיות: 1183

Re: מענה לאגרות

זה מארחות רבינו ח"ה. מסתמא הכוונה למחבר מענה לאגרות.

ארחות רבינו ח''ה.jpg
על ידי אחד התלמידים
13 פברואר 2021, 21:19
פורום: ספרים
נושא: מענה לאגרות
תגובות: 52
צפיות: 1183

Re: מענה לאגרות

ראיתי במכתב [בקובץ המאור שנה כ"ז ו'] מהגאון ר' אפרים גרינבלאט תלמידו של הגרמ"פ שהוא שמע שהאדמו"ר מליובאוויטש הוציא את הספר מישיבת חב"ד. האם זה ידוע ממקורות אחרות?

בדבר הספר מענה לאגרות.jpg
על ידי אחד התלמידים
12 פברואר 2021, 14:04
פורום: ספרים
נושא: מענה לאגרות
תגובות: 52
צפיות: 1183

Re: מענה לאגרות

ראיתי פעם ספר על ראש ישיבה בארה"ב - הרב גולדשטיין (איני זוכר את שמו הראשון ולא את שם הספר), ושם מסופר על הויכוח של סאטמאר עם האגר"מ בענין הזרעה מלאכותית ועל משלחת רבנים מטעם סאטמאר (בין חברי המשלחת היה האדמו"ר הברך משה) שבאו אל ר' משה 'לשכנעו' שיחזור בו. זה מתוק מדבש! אם מישהו יודע בדיוק מה זה, אשמ...
על ידי אחד התלמידים
11 פברואר 2021, 21:41
פורום: ספרים
נושא: מענה לאגרות
תגובות: 52
צפיות: 1183

Re: מענה לאגרות

בנוסף ללשון חריף שלא כדת, הוא גם העלים לפעמים את זה שהוא לא הראשון לחשוב על קושיותו על האג"מ. הראשון היה בעל האג"מ שהקשה קושיא זו בעצמו בתשובתו הראשונה. מענה לאגרות מתעלם מתשובתו, ומקשה כאילו הוא גילה אמריקה.
דוגמא מהשגתו על אג"מ אה"ע ח"א סי' קלה.
ממענה לאגרות קסט.jpg
מאג''מ אה''ע ח''א קלה.jpg
על ידי אחד התלמידים
10 פברואר 2021, 23:38
פורום: ספרים
נושא: מענה לאגרות
תגובות: 52
צפיות: 1183

Re: מענה לאגרות

בעל כנפיים כתב:
10 פברואר 2021, 22:48
גבעת לוד כתב:
10 פברואר 2021, 22:27
אשכול ע"ז בפורום אוצה"ח https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=11704
אם יוכל מאן דהו להעלות הקובץ כאן, אם אין בכך טרחה.
 

אודות הספר מענה לאגרות - פורום אוצר החכמה.pdf
על ידי אחד התלמידים
09 פברואר 2021, 22:55
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: דעת הגרא"י סולוביציק בעניין החיסון
תגובות: 82
צפיות: 3033

Re: הגרא"י סולוביציק נגד החיסון

שמעתי שהיום הגראי"ס אומר שאחר שכבר ניתן החיסון למליוני אנשים, לא צריך לחוש מלקחת את הסיכון.
גם שמעתי שלאחרונה הוא התחיל לחוש בעצמו ולהקפיד הרבה יותר מבעבר.
על ידי אחד התלמידים
09 פברואר 2021, 22:50
פורום: דעת דורות
נושא: מרן הגאון רבי דוד סאלוויציק זצוק"ל
תגובות: 93
צפיות: 2764

Re: מרן הגאון רבי דוד סאלוויציק זצוק"ל

אני מתעניין לדעת מה היה היחס של ר' דוד לבן דודו הבוסטונער. האם הכירו באופן אישי? בכתובים מצאתי שתי עדויות דומות. בספר של הרב מלר 'דחזיתי לרבי מאיר' הביא בשם ר' דוד שהתבטא באופן מופלג על גאונותו של בן דודו - למיטב זכרוני הוא הפליג וטען שכבר בצעירותו בטרם הלך לאקדמיה כל חכמי ישראל היו בפניו כקליפת הש...
על ידי אחד התלמידים
08 פברואר 2021, 23:44
פורום: ספרים
נושא: המחיר של אוצר החכמה המקוון
תגובות: 19
צפיות: 573

Re: המחיר של אוצר החכמה המקוון

יש לקחת בחשבון, שבמקוון אתה צריך לשלם כל שנה בלי חכמות. בדיסק אין חיוב לעדכן כל שנה. זה עדיין טוב בלי עדכון האחרון. ואם עושים עדכון רק אחר כמה שנים, יוצא הרבה יותר זול מלעדכן כל שנה.
על ידי אחד התלמידים
07 פברואר 2021, 08:07
פורום: דעת דורות
נושא: האם החזו"א למד בצעירותו בבריסק או בוולוז'ין?
תגובות: 20
צפיות: 477

Re: האם החזו"א למד בצעירותו בבריסק או בוולוז'ין?

מקובל בבריסק שהחז"א הגיע לבריסק ללמוד אצל ר' חיים איני מוריד מערך סיפורי בית בריסק. אבל ראשית מי מספר את זה? כמה זה מוסמך? בנוסף ברור שבבריסק ירצו לומר שהחזו"א היה תלמיד של ר' חיים או כמעט תלמיד (בפרט אחרי שיש גליונות ודו"ק) והעיקר, מאי נפק"מ האם באמת באמת ללמוד מר' חיים או לא? והאם למד ממנו או לא?...
על ידי אחד התלמידים
05 פברואר 2021, 10:04
פורום: דעת דורות
נושא: האם בבריסק יש מופתים?
תגובות: 51
צפיות: 1123

Re: האם בבריסק יש מופתים?

כידוע שהגרא"ז מלצר היה נוהג לספר בשם הגר"ח כמה מופתים על הבית הלוי (אחד מהם הוא המעשה הנ"ל, וכן המעשה עם השריפה בבריסק ושפיכת המים וכו') ולהפטיר שמי שאינו מאמין אינו אפיקורס... יש איזה סיפור שמתבדר שהגר"ח סיפר - לחסידים? - את המופתים הנ"ל על הביה"ל ואחר כל מופת ומופת הפטיר שזה לא 'תורה' והגרי"ז היה...
על ידי אחד התלמידים
03 פברואר 2021, 23:18
פורום: בית המדרש
נושא: יש קהילות שעושין קידוש בבהכנ"ס בליל שבת?
תגובות: 80
צפיות: 805

Re: יש קהילות שעושין קידוש בבהכנ"ס בליל שבת?

שמעתי מיהודי מבוגר [יותר מבן שמונים] מארה"ב, שבצעירותו נהגו לקדש בליל שבת בכל בהכנ"ס. היום [ר"ל ארבעים או אפי' שישים שנים האחרונות] מקדשים שם בעיקר בבכנ"ס של יוצאי אשכנז או מודרניים שלא מציבור החרדי. לדבריו, זה מחמת השפעת הישיבות.
על ידי אחד התלמידים
03 פברואר 2021, 08:23
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: להגיד ישרם של "חסדי עמרם"
תגובות: 49
צפיות: 1616

Re: להגיד ישרם של "חסדי עמרם"

 . . אף אחד עוד לא מת מעודף ויטמינים. שקר! יעוי' כאן .  אני דיברתי על ויטמינים במינונים שמומלץ ע"י מומחים גם הקיצונים ביותר, שם מדובר על מינונים מסוכנים שאנשים לקחו בטעות. גם לא כתוב שם שהיו מקרי מוות מויטמינים, רק כוללים כל סוגי תופעות לוואי מויטמינים ותוספי תזונה, לא בהכרח שהיו מקרי מוות מויטמיני...
על ידי אחד התלמידים
27 ינואר 2021, 23:23
פורום: אקטואליה
נושא: לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל) - מדברי הרבי מליובאוויטש
תגובות: 63
צפיות: 1900

Re: לימוד באוניברסיטה לאדם חרדי (או לימוד מקצוע בכלל) - מדברי הרבי מליובאוויטש

בינתיים, לא שמענו על התנגדות מיוחדת לר"י הוטנער (למשל), מפני לימודיו האוניברסיטאיים... [זאת מלבד השקר שבהצגת ה'עובדות' עצמן, וכמבואר]. עכ"פ, ייש"כ על 'הקול השפוי' דיפה שתיקתם מדבורם. זו גם 'התקדמות'... לא נכון. היתה הרבה התנגדות להרב הוטנר בציבור הליטאי. הוא מקובל מאד אצל מיעוט קטן של אנשים. מקובל ...
על ידי אחד התלמידים
26 ינואר 2021, 22:25
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 936
צפיות: 34744

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

גמליאל10 כתב:
26 ינואר 2021, 17:49
אשמח לקבל מבעלי מנוי חבילת מכון ירושלים באוצר החכמה, את שו"ת הרי מגאש של מכון ירושלים סימנים נט - ס - סא (יוצא כמה עמודים בודדים)

ר''י מיגאש נט-סא.PDF
על ידי אחד התלמידים
24 ינואר 2021, 21:26
פורום: הפורום שלנו
נושא: בעיה בשליחת תגובות
תגובות: 9
צפיות: 362

Re: בעיה בשליחת תגובות

כנראה לא עזר לגמרי. אחר שליחת הודעה פרטי קבלתי מסך כמו בתמונה למעלה. ההודעה נשחלה בהצלחה, אבל דומני, באופן תקין אני צריך לקבל הודעה שנשחלה ואפשרות לחזור למקום הקודם.
על ידי אחד התלמידים
24 ינואר 2021, 08:46
פורום: הפורום שלנו
נושא: בעיה בשליחת תגובות
תגובות: 9
צפיות: 362

Re: בעיה בשליחת תגובות

כנראה זה עזר. תודה רבה!
על ידי אחד התלמידים
23 ינואר 2021, 22:57
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?
תגובות: 334
צפיות: 5182

Re: הרוגצ'בר היה חסיד חב"ד?

אישים ושיטות להרש"י זוין עמ' ע"ה בפרק על הרוגוצ'ובער אישים ושיטות.png פאר הדור ח"ב עמ' קכ"ח פאר הדור.png התשובה הפשוטה מובאת בהרבה ספרים וביניהם במפענח צפונות שהוא סמך על ירושלמי מפורש שדנו בו הפוסקים: צ''פ 6.png והובא בבית יוסף ודנו בו הפוסקים ונציין לדוגמא חלק מדברי ערוך השולחן יורה דעה סימן שפד ...
על ידי אחד התלמידים
22 ינואר 2021, 08:53
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: הנהגת בית בריסק בקורונה
תגובות: 600
צפיות: 10904

Re: הנהגת בית בריסק בקורונה

אבל מסתמא שהנשמרים יותר מדבקים פחות לא צריך להיות מדען כדי לדעת שלא מיניה ולא מקצתיה. אם בבית שמש מספר החולים קשה הוא לא פי מאה מבמודיעין עילית, ובביתר עילית לא פי מאה מרכסים ובישיבת בעלזא הוא לי פי מאה מבחברון, אחרי שנה שלמה שאלו נזהרים ואלו לא נזהרים,  זהו המחקר הכי בדוק בעולם, שמראה שהמסכות וההר...
על ידי אחד התלמידים
20 ינואר 2021, 21:45
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: מי מרבני הפורום חלה בנגיף
תגובות: 31
צפיות: 905

Re: מי מרבני הפורום חלה בנגיף

אין בסקר אפשרות של מצב שלי. ע"פ בדיקה סרולגי, אני וג' מילדי נדבקו. אבל מעולם לא היה לנו שום תסמין, חולשה או הרגשה רעה.
על ידי אחד התלמידים
20 ינואר 2021, 08:34
פורום: הפורום שלנו
נושא: בעיה בשליחת תגובות
תגובות: 9
צפיות: 362

Re: בעיה בשליחת תגובות

מנהל ראשי כתב:
20 ינואר 2021, 00:18
אחד התלמידים כתב:
10 אוגוסט 2020, 15:43
בנסיון עכשיו, כשלחתצי על 'עורך מלא ותצוגה מקדימה' כל הדף נעשה כבתמונה הנ"ל. בשורת ה-url: posting.php?mode=reply&f=21&t=12841#preview.
מה שלום בעיה זו?
 

לא הסתדר. זה קורה גם כשאני שולח תגובה מהירה, וגם כשאני שולח בתגובה ובנתיים נוסף תגובות חדשות באשכול.
על ידי אחד התלמידים
19 ינואר 2021, 22:47
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 936
צפיות: 34744

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שלו' כתב:
19 ינואר 2021, 22:06
עכ"פ, איך הורידו כאן ספרים שלמים [כמו פחד יצחק]? ממקום אחר?
 

יתכן שזה בהברובוקס. או שעשו קובץ PDF. זה לא קל משום שאוצה"ח מרשה לעשות רק 20 עמודים כל פעם. ואחר כמה פעמים צריך לצאת ולהכנס עוד פעם להמשיך. ואחר כל הטרחה הזה צריך לצרף כל הקובצים יחד, עם תוכנה שאינו ביד כל אחד.
על ידי אחד התלמידים
19 ינואר 2021, 20:22
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 936
צפיות: 34744

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אבקשה נא אם יש מי שיכול להביא לכאן את הספר 'מגילת שיר השירים - השיר לשלמה' לרב שמואל הלפרין שליט"א שנמצא באוצר החכמה. דיברתי עם המחבר שליט"א, ונתן לי רשותו להוריד את כל הספר. תודה מראש. לא עוזר רשות המחבר. אוצה"ח אינו נותן להוריד ספר שלם. אבל עד גמר הסגר אתר אוצה"ח פתוח גם לאורחים: https://tablet.o...

עבור לחיפוש מתקדם