החיפוש הניב 2012 תוצאות

על ידי במבי
היום, 17:14
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.
תגובות: 94
צפיות: 3411

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

זה היה חברת "מד טכניקה" התקשרתי אליהם וסיפרתי להם בקצרה את מציאתי, הם הודו לי במקום ואמרו שמחירו של מכשיר זה הוא אלפי שקלים ובררו את כתובתי ושלחו מיידית שליח שיקח ממני את המכשיר מעניין האם מבחינה הלכתי (השבת אבידה) מותר למסור את זה לחברה במקום לבעלים? את האמת אני לא יודע אבל אם מטרת קיום המצווה היא...
על ידי במבי
היום, 16:04
פורום: דעת דורות
נושא: האם לחכמי הסנהדרין היה שער ארוך?
תגובות: 22
צפיות: 212

Re: האם לחכמי הסנהדרין היה שער ארוך?

בתימן יש עיר שנקראת חבן שאחד הדברים המייחדים את יהודי המקום הוא שכולם היו בעלי שיער ארוך, ומקובל בפיהם שהם הגיעו למקום עוד בזמן בית ראשון.
על ידי במבי
היום, 10:58
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.
תגובות: 94
צפיות: 3411

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

ברצוני לרשום סיפור שקרה עמי לפני מספר שנים: הלכתי ברחובה של עיר ולפתע ראיתי שעל גדר האבן של אחד הבנינים מונח מכשיר שמיעה קטן, חשבתי שמסתבר שמשהו מצא אותו על הרצפה והרים אותו על הגדר כדי שהמאבד יוכל למצאו, אך הוא היה די קטן וקשה להאמין שגם אם אותו אדם שהמכשיר אבד לו ימצא אותו שם, לקחתי את המכשיר והלכ...
על ידי במבי
03 אוגוסט 2020, 15:57
פורום: בית המדרש
נושא: שמחה באבלות - האם זה נכון?
תגובות: 14
צפיות: 114

Re: שמחה באבלות - האם זה נכון?

קראתי סיפור על האדמו"ר הזקן הלך עם אחד מאדמורי קרלין בתשעה באב ופגשו בדרכם את אחד מחסידי חב"ד שאמר לקרלינר משהו בבדיחות הדעת ולאחמ"כ אמר הרב מקרלין לאדמו"ר מחב"ד תדע שבגלל שכאלה נחרב הבית, ולמחרת הם הלכו שוב וראו ביער אחד יושב ומקונן על החורבן ואמר הקרלינר לרבי שבגלל שכאלה יבנה הבית, ענה לו הרבי תדע...
על ידי במבי
03 אוגוסט 2020, 15:50
פורום: בית המדרש
נושא: שמחה באבלות - האם זה נכון?
תגובות: 14
צפיות: 114

Re: שמחה באבלות - האם זה נכון?

בתשעה באב אסור כי זה לימוד תורה, ולא קאמר ההלכות קטנות אלא שיותר יבכה... אבל לא בתשעה באב מותר ללמוד דברים המצערים בתשעה באב השאלה אם מותר שה"ש וכתוב בשו"ע אורח חיים רפ״ח:ב' י"א שאדם שמזיק לו האכילה דאז עונג הוא לו שלא לאכול לא יאכל: הגה וכן מי שיש לו עונג אם יבכה כדי שילך הצער מלבו מותר לבכות בשבת...
על ידי במבי
03 אוגוסט 2020, 11:52
פורום: בית המדרש
נושא: לשים את הצונט' של השכן שהתחמם בלי גנרטור?
תגובות: 21
צפיות: 234

Re: לשים את הצונט' של השכן שהתחמם בלי גנרטור?

רציתי לשאול האם אדם שמקפיד מאד על גנרטור ושכנו שאינו מקפיד נכבה לו החשמל האם יש מקום בהלכה שלא להסכים לשים את החמין על הפלטה של בעל הגנרטור כיון שזה התחמם באיסור? [באופן שאין בעיות אחרות]. על מי שחושב כך אפשר לומר "...הוֹדִ֗י נֶהְפַּ֤ךְ עָלַי֙ לְמַשְׁחִ֔ית וגו'" (דניאל י-ח) וצריך לבדוק אחריו אם הוא...
על ידי במבי
02 אוגוסט 2020, 17:05
פורום: בית המדרש
נושא: תורת הנגינה (על רגל אחת) ע"פ ר' עמנואל חי ריקי
תגובות: 0
צפיות: 49

תורת הנגינה (על רגל אחת) ע"פ ר' עמנואל חי ריקי

ר' עמנואל חי ריקי בספרו הון עשיר כותב  פרק בשיר. פרק זה לשון פרקי אצבעותיו הוא, דהכי גרסינן בש"ס (דף לח:) תניא כשהוא נותן קולו בנעימה מכניס גודלו לתוך פיו ומניח אצבעו בין הנימין עד שהיו אחיו הכהנים נזקרים בבת ראש לאחריהם, ע"כ. או יש לפרשו לשון זמן, שהיה מוציא קול ערב כמ"ש הר"ב הכרעת קול נעימה, במה ש...
על ידי במבי
02 אוגוסט 2020, 16:51
פורום: בית המדרש
נושא: יכול אם לקטו במלקט ורהיטני יהא חייב... מהו רהיטני ?
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: יכול אם לקטו במלקט ורהיטני יהא חייב... מהו רהיטני ?

אחד הבנים כתב:
02 אוגוסט 2020, 14:48
במבי כתב:
02 אוגוסט 2020, 11:29
 
השאלה אם רהיטני של השערות הוא אותו רהיטני של כלי הנגרים של בבא קמא קיט:


זה מה שאני שואל.

כי התכונות שצריכות להיות לרהיטני הם, דבר שמשחית את השיער מעיקרו כדוגמת המלקט (פינצטה)


 
על ידי במבי
02 אוגוסט 2020, 11:29
פורום: בית המדרש
נושא: יכול אם לקטו במלקט ורהיטני יהא חייב... מהו רהיטני ?
תגובות: 3
צפיות: 79

יכול אם לקטו במלקט ורהיטני יהא חייב... מהו רהיטני ?

הגמ' במכות כותבת: ת"ר (ויקרא כא, ה) ופאת זקנם לא יגלחו יכול אפי' גלחו במספרים יהא חייב ת"ל (ויקרא יט, כז) לא תשחית אי לא תשחית יכול אם לקטו במלקט ורהיטני יהא חייב תלמוד לומר לא יגלחו הא כיצד גילוח שיש בו השחתה הוי אומר זה תער: (דף כא.) כלומר הגילוח האסור צריך שיהא בו ב' מאפיינים גם גילוח שזה תער וגם...
על ידי במבי
02 אוגוסט 2020, 10:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נפלים לתחיית המתים
תגובות: 4
צפיות: 110

Re: נפלים לתחיית המתים

הגמ' בסנהדרין קי: כותבת: שנו רבותינו קטן מאימתי בא לעולם הבא, רבי חייא ור' שמעון ברבי, חד אמר משעה שנולד, וחד אמר משעה שספר, מאן דאמר משעה שנולד דכתיב יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה, ומאן דאמר משעה שספר דכתיב זרע יעבדנו יספר לאדני לדור, רבינא אמר משעה שנזרע שנאמר זרע יעבדנו, רבי נחמן אמר משעה שגמ...
על ידי במבי
02 אוגוסט 2020, 09:55
פורום: בית המדרש
נושא: בא זכר בא ברכה
תגובות: 8
צפיות: 90

Re: בא זכר בא ברכה

לא מבין, כונתך שערמומיות זאת ברכה? את זה לא אני אמרתי, אלא הירושלמי במעשר שני אומר זאת. לא נראה, אבל נניח שכך פירוש הירושלמי, ומה כן אמרת?   אמרתי שזכר שמצווה בלימוד התורה שהיא נותנת ערמומית נאמרה עליו לשון ברכה שגם היא מרמזת על ערמימות, ואולי ברכת הזכר היא היא ערמומיות התורה (רק שאצל התורה הערמומי...
על ידי במבי
02 אוגוסט 2020, 00:36
פורום: בית המדרש
נושא: בא זכר בא ברכה
תגובות: 8
צפיות: 90

Re: בא זכר בא ברכה

ואגב הירושלמי שמגדיר "ברכה" את האפשרות להערים, מעניין לקשר את הירושלמי בשביעית "וילך יפתח לארץ טוב" מדוע נקראת חוץ לארץ "טוב" מפני שפטורה מן המעשרות ! לא מזמן הבאתי זאת, והוספתי בהמשך תוספת מעניינת. בברכות איתא: ואמר רבה בר רב חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: בא וראה שלא כדורות הראשונים...
על ידי במבי
02 אוגוסט 2020, 00:01
פורום: בית המדרש
נושא: בא זכר בא ברכה
תגובות: 8
צפיות: 90

Re: בא זכר בא ברכה

ואגב הירושלמי שמגדיר "ברכה" את האפשרות להערים,

מעניין לקשר את הירושלמי בשביעית "וילך יפתח לארץ טוב" מדוע נקראת חוץ לארץ "טוב" מפני שפטורה מן המעשרות !
על ידי במבי
01 אוגוסט 2020, 23:42
פורום: בית המדרש
נושא: בא זכר בא ברכה
תגובות: 8
צפיות: 90

Re: בא זכר בא ברכה

 לא מוסבר טוב, למה זכר זה ברכה? כי יש לו עם מי להערים להפטר מחומש? קודם אביא את לשון הרא"ש בראשית פרשת תזריע  אשה כי תזריע וילדה זכ"ר. גימ' בר"כה וז"ש רז"ל בא זכר בא ברכה כבודו עמו נק"בה גימ' נז"ק וז"ש נקבה נק בה כלומ' עד שתדע לשאול מזונותיה כדאיתא במס' נדה: אך התכוונתי לדברי חז"ל עה"פ אֲ‍ֽנִי־חָ֭כ...
על ידי במבי
01 אוגוסט 2020, 23:36
פורום: בית המדרש
נושא: בא זכר בא ברכה
תגובות: 8
צפיות: 90

Re: בא זכר בא ברכה

 לא מוסבר טוב, למה זכר זה ברכה? כי יש לו עם מי להערים להפטר מחומש? קודם אביא את לשון הרא"ש בראשית פרשת תזריע  אשה כי תזריע וילדה זכ"ר. גימ' בר"כה וז"ש רז"ל בא זכר בא ברכה כבודו עמו נק"בה גימ' נז"ק וז"ש נקבה נק בה כלומ' עד שתדע לשאול מזונותיה כדאיתא במס' נדה:   אך התכוונתי לדברי חז"ל עה"פ אֲ‍ֽנִי־חָ...
על ידי במבי
01 אוגוסט 2020, 22:03
פורום: בית המדרש
נושא: צורת הלימוד
תגובות: 50
צפיות: 816

Re: צורת הלימוד

עוד הערה בעניין צורת קריאת (לימוד) שניים מקרא ואחד תרגום. יש כאלה שקוראים זאת כקוף בעלמא מה שנקרא "יוצא זיין" אך צורת הקריאה המומלצת ביותר היא באופן של ניסיון הבנת הפסוק מתוך התרגום כך שלאחר שקראו את המקרא לנסות לקשר בין מילות המקרא למילות התרגום כך שבמשך הזמן והשנים כבר המילה הארמית תהיה מוכרת ומי ...
על ידי במבי
01 אוגוסט 2020, 21:48
פורום: בית המדרש
נושא: בא זכר בא ברכה
תגובות: 8
צפיות: 90

בא זכר בא ברכה

מובא בחז"ל בא זכר בא ברכה (שניהם בגי' 227) וי"ל ע"פ הירושלמי מערימין על מע"ש כיצד אומר אדם לחבירו לבנו ולבתו.... הילך מעות האלו ופדה לך מעשר זה (מעשר שני ד-ג) והאדם מרוויח שנפטר מלתת חומש והלימוד הוא מדכתוב "ברכה" במע"ש "כי יברכך ה' אלוקיך" מכאן רמז למה שהקילו ואמרו מותר להערים (ירושלמי שם)  ועפ"ז י...
על ידי במבי
30 יולי 2020, 21:02
פורום: בית המדרש
נושא: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי
תגובות: 187
צפיות: 5346

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

ניתוח אופי אמר ר' אחא בר אבא אין אתה יכול לעמוד על אופיא של אומה זו נתבעין לעגל ונותנין. נתבעין למשכן ונותנין. (ירושלמי שקלים / ילקוט שמעוני שסח-ג) פנה אל תפילת הערער וג' (תהלים קב:יח). א"ר ראובן אין אנו יכולין לעמוד על אפי של דוד, פעמים שהוא קורא את עצמו מלך ופעמים שהוא קורא את עצמו עני. הא כיצד, ...
על ידי במבי
29 יולי 2020, 21:29
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: חידוש עצום. שיר השירים בתשעה באב!!!
תגובות: 9
צפיות: 175

Re: חידוש עצום. שיר השירים בתשעה באב!!!

בתשעה באב אסור כי זה לימוד תורה, ולא קאמר ההלכות קטנות אלא שיותר יבכה... אבל לא בתשעה באב מותר ללמוד דברים המצערים בתשעה באב השאלה אם מותר שה"ש וכתוב בשו"ע אורח חיים רפ״ח:ב' י"א שאדם שמזיק לו האכילה דאז עונג הוא לו שלא לאכול לא יאכל: הגה וכן מי שיש לו עונג אם יבכה כדי שילך הצער מלבו מותר לבכות בשבת...
על ידי במבי
29 יולי 2020, 19:37
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: קטעים מהספר "מלחמת היהודים"
תגובות: 1
צפיות: 55

קטעים מהספר "מלחמת היהודים"

פרק ז' ד. בשעת התלאות והרעות הרבות, אשר מצאו את הרומאים הצרים על העיר, התבונן פומפיוס לדרכי היהודים והשתומם לאֹמץ־רוחם וכֹח־סבלם ועל כֹּל נפלא בעיניו, כי לא הרפו מעבודת אלהיהם בהתהלכם בין חצים מעופפים ואבני־קלע. כאלו שלטה בעיר מנוחה שלמה מעברים הֹעלו קרבנות התמיד דבר יום ביומו ונעשו כל הטבילות ויתר ...
על ידי במבי
29 יולי 2020, 14:37
פורום: הפורום שלנו
נושא: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?
תגובות: 103
צפיות: 4908

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

*עריכה* בהוראת אשתי שתחי' יש להוסיף שמנהג חב"ד לברך אנשים ביום ההולדת ובבר המצוה 'שתהיה חסיד ירא שמים ולמדן', ולפעמים כותבים בר"ת 'שתהיה חי"ל'. כתוב "יראת ה' ראשית דעת...." וא"כ צ"ל יח"ל ו"....לֹ֥א יַחֵ֖"ל דְּבָר֑וֹ כְּכָל־הַיֹּצֵ֥א מִפִּ֖יו יַעֲשֶֽׂה" אבל מסתמא הוא כמו כבש וכשב ואינו סותר, כך שגם ...
על ידי במבי
29 יולי 2020, 10:35
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידה אבל לא בטוח לאדם הנכון
תגובות: 5
צפיות: 41

Re: השבת אבידה אבל לא בטוח לאדם הנכון

א. סביר להניח שמכשיר שאבד היה שייך דווקא לילד.

ב. וכן תשאל את האם איזה סוג מכשיר אבד לבנה.

ג. תבדוק באנשי הקשר שיש מספר של השיעורים הקוליים של החיידר/ישיבה שהיה שימושי מאד בחודשים האחרונים.

ד. אל תהי צדיק הרבה.
על ידי במבי
28 יולי 2020, 22:32
פורום: בית המדרש
נושא: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי
תגובות: 187
צפיות: 5346

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

השלכות התת מודע של המחסור

וְאָמַר רַב חִסְדָּא: בַּר בֵּי רַב דְּלָא נְפִישָׁא לֵיהּ רִיפְתָּא — לָא לִיבְצַע. מַאי טַעְמָא? — דְּלָא עָבֵיד בְּעַיִן יָפָה. (שבת קמ:)------- כי גודל הפרוסה הינו דינמי ואדם שנוהג בעצמו בחסכנות,  מבלי משים גם כלפי האחר נוהג כך.
על ידי במבי
27 יולי 2020, 21:21
פורום: בית המדרש
נושא: לנשים יש רק לב אחד.
תגובות: 4
צפיות: 143

Re: לנשים יש רק לב אחד.

מעניין להוסיף את דברי האור שמח על הרמב"ם בהלכות תפילה (ה-ד) ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית. יעוין לקמן בהלכות תפלין פ"ג הי"ב ויכרך ממנה על אצבעו ג' כריכות ויקשור, לכן צריך להיות ידו השמאלית על הלב כמו שכתב ריש פ' ד' שם תהי' התפלה כנגד לבו כו' והיו הדברים האלה על לבבך לכן גם הרצועה תהי' על לבו ...
על ידי במבי
27 יולי 2020, 15:59
פורום: שבת
נושא: האם מותר לקנות לחמניה כשיכול לאכול לחם
תגובות: 8
צפיות: 149

Re: האם מותר לקנות לחמניה כשיכול לאכול לחם

עפ"ר העשירים באמת קונים לחם, והעניים הם אלה שקונים לחמניות. ??? עפ"ר טבע העשירים לחסוך והעניים לפזר הגמ' במנחות מקשה לגבי שמן אנפקינון שפעם כתוב שאם הביאו לביהמ"ק כשר ופעם כתוב שפסול, לא קשיא הא ר' חייא הא ר"ש ברבי, דר' חייא זריק לה ור"ש ברבי מטבל ביה וסימנך עשירים מקמצין (ר"ש ברבי העשיר הטביל בו ה...
על ידי במבי
27 יולי 2020, 15:58
פורום: בית המדרש
נושא: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי
תגובות: 187
צפיות: 5346

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

עפ"ר טבע העשירים לחסוך והעניים לפזר הגמ' במנחות מקשה לגבי שמן אנפקינון שפעם כתוב שאם הביאו לביהמ"ק כשר ופעם כתוב שפסול, לא קשיא הא ר' חייא הא ר"ש ברבי, דר' חייא זריק לה ור"ש ברבי מטבל ביה וסימנך עשירים מקמצין (ר"ש ברבי העשיר הטביל בו המאכל ור' חייא שלא היה עשיר זרקו) ------- ופעמים רבות רואים אבע ז...
על ידי במבי
26 יולי 2020, 13:48
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הקודש - תחביר ומילים חדשות
תגובות: 23
צפיות: 237

Re: לשון הקודש - תחביר ומילים חדשות

נרחיב את השאלה, המזרחי כותב שערבית זו לשון הקודש משובשת וא"כ אם נצליח לחלץ ממנה פועל מילה שמשום מה לא הוזכר בתורה האם יהיה לו דין של לה"ק? ציטוט המזרחי: ומנקיותיו תרגומו ומכילתי' הן סניפין כמין יתדו' וכו'. אבל בפ' שתי הלחם אמרו קערותיו אלו דפוסין כפותיו אלו בזיכין קשותיו אלו סניפין ומנקיותיו אלו קני...
על ידי במבי
26 יולי 2020, 00:16
פורום: בית המדרש
נושא: לנשים יש רק לב אחד.
תגובות: 4
צפיות: 143

Re: לנשים יש רק לב אחד.

ומצאנו עוד מקום עם הביטוי לב אחד וזה בהר סיני וַיִּֽחַן־שָׁ֥ם יִשְׂרָאֵ֖ל נֶ֥גֶד הָהָֽר וכותב רש"י כְּאִישׁ אֶחָד בְּלֵב אֶחָד.... (ואכן המשיכו עם "לב אחד" שהרי מיד אחר מתן תורה נאמר עליהם "כתינוק הבורח מבית הספר" וגם לקטן מביא המלאכת שלמה שיש לו רק לב אחד) והגמ' בשבת דורשת על "מדבר פארן" שפרו ורבו ...
על ידי במבי
25 יולי 2020, 23:06
פורום: בית המדרש
נושא: פירוק המילה קורונה לגרמים
תגובות: 57
צפיות: 816

Re: פירוק המילה קורונה לגרמים

וייתכן אף שמילת "מסורבל" עניינו מלשון סיבוב משורש קר-סר (כהחלפת C) כמו שכתוב "קטן המסורבל בבשר" (שבת קלז:) וכותב שם רבינו חננאל פי' מסורבל מסובב בבשר כדכתי' כפיתו סרבלתהון וכו'
על ידי במבי
25 יולי 2020, 21:56
פורום: בית המדרש
נושא: פירוק המילה קורונה לגרמים
תגובות: 57
צפיות: 816

Re: פירוק המילה קורונה לגרמים

   וכן הפסוק אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים־עשר נשיאם לאמתם: (בראשית פרק כה פסוק טז) והתרגום שם כותב "בְּפַצחֵיהוֹן וּבכַרכֵּיהוֹן תְּרֵי עֲסַר רַברְבִין לְאוּמֵיהוֹן" איך מכרך הגיעו לטירות? כי כר-טר  ובערך טרזינא כותב הערוך שזה מעילים בארמית (כריש טורזינא בפרק ט' דברכות) ומביא שב...

עבור לחיפוש מתקדם