החיפוש הניב 43 תוצאות

על ידי אנונימי
09 מרץ 2020, 12:54
פורום: בית המדרש
נושא: מה חשוב יותר כוונת-הלב או דקדוק-הלכתי?
תגובות: 12
צפיות: 158

Re: מה חשוב יותר כוונת-הלב או דקדוק-הלכתי?

בס״ד רציני שנברר יחדיו שלושה דברים: 1. מה התשובה לשאלה על פי האמת לאמיתה(מה יותר קרוב לרצון ה׳)? 2. מה ההדרכה המתאימה לדור הנוכחי? 3. האם צריך להיות הבדל בהדרכה בין המגזרים או בין המדרגות הרוחניות? לדוגמא: מה חשוב יותר, שהאדם יקרא את האותיות בסידור על פי הניקוד והדקדוק המדויק, ויפסיד חלק נכבד מכוונ...
על ידי אנונימי
26 פברואר 2020, 14:10
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אינני מתכוון להגיב כאן הלוך ושוב אני את מטרתי השגתי שאנשים כאן ידעו על מה מדברים ואני חושב שעשיתי זאת בצורה מושלמת אני חשוף לגמרי וכל אחד יכול לבדוק את הדברים - הרב אאבבגגדד התבקש על ידי לבאר היכן לדעתו בוצעה הטיה ולא עשה זאת  בכל אופן אני מסכים לטענת כמה מחשובי הכותבים שעצם ההתנגדות מגבירה את הביק...
על ידי אנונימי
26 פברואר 2020, 13:45
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מ.ה. כתב:
26 פברואר 2020, 01:25
שמעתי שבפורום שחסום בנטפרי העלו איזה שיעור כתוב על עניין הגלות.
אולי יש למישהו את השיעור הזה (אולי הוא נמצא באתר ? לא מצאתי).
ויואיל בטובו להעלות לנו כאן, בכדי שנוכל לראות משהו כתוב נורמלי, ולא רק תמלולים שעשויים בצורה מגחיכה.
תודה מראש למי שיעלה.
שיעור הגלות-הרב אוריה ענבל.doc
 
על ידי אנונימי
25 פברואר 2020, 14:04
פורום: בית המדרש
נושא: מת אחר יום או יומים? פטור קימ"ל
תגובות: 22
צפיות: 266

Re: מת אחר יום או יומים? פטור קימ"ל

לא מצאתי שכתבו, התכוונתי שהם כתבו שזה פטור ממיתה יותר משאר פטורים, ולכן גם אם ננקוט שהרודף אחר מי שלא יהי' מחויב מיתה בב"ד על רציחתו (כגון עובר)מצילים אותו בנפשו, כאן גדר הפטור הוא שאין בזה איסור רציחה כלל, לפי סברת המצוטטים לעיל, ולכן לא ניתן יהי' להרוג את הרודף. אין שום סברא לומר שאין שום סברא שא...
על ידי אנונימי
24 פברואר 2020, 21:01
פורום: בית המדרש
נושא: מת אחר יום או יומים? פטור קימ"ל
תגובות: 22
צפיות: 266

Re: מת אחר יום או יומים? פטור קימ"ל

אך מה שכתב שיהי' פטור מדין רודף, נראה שהדבר כלל אינו פשוט שיש נידון באחרונים אם רודף אחר מי שאינו מחויב מיתה על ידו ניתן להצילו בנפשו, וגם אם ננקוט שניתן יתכן דהכא שאני דהתם איסור רציחה ישנו משא"כ בזה כמו שכתבו כאן @יואל נהרי @@כלפי ליא לא מצאתי שכתבו, הם דיברו על חיוב מיתה והעונש של רוצח ולא על די...
על ידי אנונימי
24 פברואר 2020, 08:23
פורום: בית המדרש
נושא: מת אחר יום או יומים? פטור קימ"ל
תגובות: 22
צפיות: 266

Re: מת אחר יום או יומים? פטור קימ"ל

אין לו דמים משמע שאם יהרוג אותו בעה"ב שהוא פטור ממיתה, ולא שהוא גברא קטילא בעצם. אלא משום שהוא התיר עצמו למיתה, פטור מתשלומי נזק. והכי נמי, המכה עבדו התיר עצמו למיתה, שמא ימות העבד בתוך היום או יומיים עכ"פ כאן הי' מעשה מחייב גמור וכאן הי' מעשה שהוא ספק מחייב. וכן איני מבין מה הענין של התיר עצמו למי...
על ידי אנונימי
21 פברואר 2020, 11:02
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

בין כך ובין כך כל קורא שם לב לחיוך שעולה על פניו כשהוא קורא את הדברים האלה, וכך הוא הסגנון הקבוע של הרב אוריה שתוקעים בשופר בר"ה כמו שאנשים צופרים בראשון לראשון, ושלא מזכירים עשרת הדברות בכל יום כק"ש כמו שאבא אומר לבן שלו "את הכביש הזה אתה לא עובר נקודה" ולא מדברים על זה יותר, ושעשרת הדברות נאמרו ב...
על ידי אנונימי
21 פברואר 2020, 10:58
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

כל הדיון אם אמר או לא אמר בעיני הוא קצת ילדותי כי בשורה התחתונה מצד אחד זה מה שניתן להבין מהדברים שלו ומצד שני תלמידיו טוענים שלא אלו כוונת דבריו ומכיון שנצטווינו לדון לכף זכות (ובת"ח אף כשנוטה לחובה) אני מקבל שכוונת דבריו לא כמו שכתבתי. רק השאלה הגדולה היא כזאת אפשר להתווכח הרבה ביחס בין הדרש לסבר...
על ידי אנונימי
20 פברואר 2020, 08:32
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

דבריו אודות הפסוק 'ובנבלתם לא תגעו' הרעיון שמובא שם הוא כך התורה אומרת 'ובנבלתם לא תגעו' וחז''ל חשבו ואמרו וכי שייך לאסור ליגוע בנבלה הרי יש לאדם בחצר ברחוב בבית נבלות ולא שייך לאסור כזה דבר לכן מוכרח לומר שהפסוק לא כפשוטו ומה נעשה הרי יש פסוק מפורש שאוסר ומתרץ הרב שבשביל זה יש את רובד ההלכה ויש ק'...
על ידי אנונימי
19 פברואר 2020, 13:34
פורום: משפטים
נושא: פרשת משפטים - יציאת שש
תגובות: 8
צפיות: 89

Re: פרשת משפטים - יציאת שש

אך עצם היסוד קשה מיציאה של גרעון כסף. וצ"ע. לא  קשה כי גם אם יש יובל בתוך השש בודאי שמתקזז בגירעון כסף, וכמו שכתבה התורה מפורש לגבי שדה אחוזה בפרשת בהר לא כ"כ הבנתי מה ענית, אולי תרחיב קצת. אני יחזור על השאלה אי נימא שהקנין הוא לעולם ובאה השנה השישית ומפקיעה, א"כ איך ביציאה של גרעון כסף מחלקים את כ...
על ידי אנונימי
19 פברואר 2020, 08:49
פורום: משפטים
נושא: פרשת משפטים - יציאת שש
תגובות: 8
צפיות: 89

Re: פרשת משפטים - יציאת שש

הכהן כתב:
19 פברואר 2020, 08:47
אנונימי כתב:
19 פברואר 2020, 08:39
לא  קשה כי גם אם יש יובל בתוך השש בודאי שמתקזז בגירעון כסף, וכמו שכתבה התורה מפורש לגבי שדה אחוזה בפרשת בהר
מתקזז כי למעשה שלמו עליו פחות (גם אם היובל הוא אפקעתא דמלכא, הוא לא בא בהפתעה...)

 ולכן גם לא קשה בשש
על ידי אנונימי
19 פברואר 2020, 08:39
פורום: משפטים
נושא: פרשת משפטים - יציאת שש
תגובות: 8
צפיות: 89

Re: פרשת משפטים - יציאת שש

יפה מראה כתב:
17 פברואר 2020, 22:33
אך עצם היסוד קשה מיציאה של גרעון כסף. וצ"ע.

לא  קשה כי גם אם יש יובל בתוך השש בודאי שמתקזז בגירעון כסף, וכמו שכתבה התורה מפורש לגבי שדה אחוזה בפרשת בהר
על ידי אנונימי
17 פברואר 2020, 07:35
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אני מנוי על הסינון המהודר של נטפרי ולא פתוח לפורום אוצר החכמה, אלא  ששמעתי שההודעה שכתבתי כאן  הועתקה לפורום הנ"ל ונערך בה דיון בן כמה דפים ולכן ביקשתי מחבר שיעביר לי העתק מהדיון הנ"ל במייל, והנה רק אתמול זכיתי לקבל אותו. אכן התקיים שם דיון על הודעתי אבל התרכזו בנושא הראשון שהוא: '  מרכז היהדות הוא ...
על ידי אנונימי
14 פברואר 2020, 13:47
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: מכון מנדל
תגובות: 70
צפיות: 1949

Re: מכון מנדל

הרב אוריה מדבר רבות כנגד "תרבות המערב" ואף הוציא על כך את החוברת "מלחמת הרוח" (נראה שיש בה גם שיתוף פעולה עם אחיו הרב יהושע), ולכאורה הדבר מצדיק להתרחק ממנה ככל האפשר. אולם הרב אוריה השתתף בתכניות ב"מכון מנדל למנהיגות", ב"מכון ון ליר", ב"קרן תקווה" ובקבוצת לימוד עם פרופסורים שונים באוניברסיטת תל אב...
על ידי אנונימי
14 פברואר 2020, 13:24
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: מכון מנדל
תגובות: 70
צפיות: 1949

Re: מכון מנדל

כן, תמיד חשבתי שזה סוג של אקדמיה, אבל במכתב נאמר לא לשמוע מהם שיעורים
על ידי אנונימי
14 פברואר 2020, 11:19
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: מכון מנדל
תגובות: 70
צפיות: 1949

מכון מנדל

מישהו יכול להסביר לי מה הסיפור?
ולמה ת"ח הולכים ללמוד במקום כזה?
מה זה?
על ידי אנונימי
09 פברואר 2020, 14:22
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת תורה שבעל פה בימות המשיח וכן גדרי ציפייה לביאת המשיח
תגובות: 11
צפיות: 151

Re: כתיבת תורה שבעל פה בימות המשיח וכן גדרי ציפייה לביאת המשיח

לא ידעתי מקור לדברי פותח האשכול שההיתר לכתוב יחזור לאיסורו. אבל אם כנים דבריו נוטה אני כי זהו מחמת טעמו שמלאה הארץ דעה את ה'. הכל כתוב על לוח הלב. היתר שהוא בגדר הפרו תורתך יש צד לומר שלא יתבטל? חשוקי חמד נדרים דף לו עמוד ב שאלה שמעתי שפעם שהה הגאון רבי ברוך בער בורשה והתאכסן אצל הגאון רבי משה סולו...
על ידי אנונימי
06 פברואר 2020, 16:58
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת תורה שבעל פה בימות המשיח וכן גדרי ציפייה לביאת המשיח
תגובות: 11
צפיות: 151

Re: כתיבת תורה שבעל פה בימות המשיח וכן גדרי ציפייה לביאת המשיח

אם ההיתר יתבטל, יהיה זה מחמת שהתורה שבעל פה תחזור לממדיה הטבעיים, כאשר בכל מחלוקת תהא הכרעה, ורוב תורתנו הקדושה העוסקת יותר בפלפולים וסתירות לא תהיה רלוונטית ברובד הפשט. והיא הסיבה לכך שאין אנו יכולים לשנן את התורה שבכל פה כביטוי לציפייתנו לגאולה. כי אין אנו יודעים איזו שיטה עלינו לזכור מעצם שהותנו...
על ידי אנונימי
06 פברואר 2020, 16:51
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת תורה שבעל פה בימות המשיח וכן גדרי ציפייה לביאת המשיח
תגובות: 11
צפיות: 151

כתיבת תורה שבעל פה בימות המשיח וכן גדרי ציפייה לביאת המשיח

כבר עמדו על כך שבדורנו שישנם מאגרי מידע ותוכנות חיפוש אין מעלה כ"כ לבקיאות מופרזת בתורה, אלא בעיקר להשתלמות מסברא, כי בלחיצת מקש אפשר להגיע לכל הבקיאות הזאת, ואין הכל צריכין למרי חיטא.  אמנם יש לדון שהרי ההיתר לכתוב תורה שבעל פה הוא משום עת לעשות כיון שרבתה השכחה, ואילו כשיבוא המשיח ויחזור כבוד ישרא...
על ידי אנונימי
06 פברואר 2020, 15:01
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3736

Re: הדור הבא - לאן?

תגובה ל @אנונימי - אתה צודק, לא דיברתי על אנשי 'אתחלתא דגאולתא'. אין לי מושג על מי אתה כן מדבר עכ"פ בזמן שהרב שך דיבר חב"ד לא חלמו בכלל שהתחילה הגאולה, רק שהמשיח נבחר והגאולה מתקרבת מיד ממש ברור שכוונת הרב שך היתה בדרך הגזמה, והרעיון הוא שכל קביעה בענינים כאלו נוגעת ביג עיקרים ואי אפשר סתם לסבור בה...
על ידי אנונימי
06 פברואר 2020, 14:48
פורום: אקטואליה
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 138
צפיות: 3736

Re: הדור הבא - לאן?

נראה לי שהסברתי בטוב טעם, למה להאמין שהוא כבר בא - והיינו 'לקרוא לגלות - גאולה', זה בעצם כפירה בו. מה לא מובן? זה לא [רק] שטות, אלא מעיד על תפיסה אחרת בגאולה ובמשיח, ועל חוסר אמון במשיח והגאולה האמתית שאליה מכוונת התורה, אם זה לא כפירה אז מה זה כפירה? אם מישהו סובר שהגאולה הסתיימה וזהו זה, ואין לצפ...
על ידי אנונימי
04 פברואר 2020, 23:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'
תגובות: 55
צפיות: 719

Re: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'

מענטשאלע כתב:
04 פברואר 2020, 18:51

מה הקשר?.

כבר אז התחילו לקרוא ליהודה בכינוי ליאון או לייב וכיו"ב
עד שחזרו וקראו יהודה לייב
 
על ידי אנונימי
03 פברואר 2020, 13:53
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הרב בר נש, ראה מה שכתבתי לקדמא ואזלא, לפני מספר הודעות (ועל הודעת עד מתי אינני רואה מקום להגיב כלל) בענין היידיש ייתכן והיה מקום למחות גם אז, אינני יודע לא התכוונתי שבית מדרש הגר"א עוסקים ב'מה למעלה' אלא עצם העיסוק בעניינים עמוקים שלא נותנים להם מקום בישיבות הוא גופא שינוי בצורת מסירת התורה צורת המ...
על ידי אנונימי
03 פברואר 2020, 13:28
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אין ספק שר' דוד כהן עשה טעות אסטרטגית בכך שהוביל את ההתנגדות לבית המדרש לשטח של אפיקורסות, כי אז כל מי שחושב שאי אפשר להאשים אותם בכאלו השמצות איומות כבר אוטומטית תומך בהם, וכנראה לכן הם זוכים לגיבוי של גדולים מסוימים, אם הדיון היה כשאלה חינוכית האם הם עוזרים או הורסים, האם הם מחברים או מנתקים, האם ...
על ידי אנונימי
03 פברואר 2020, 08:29
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

נכד של הג"ר דב לנדו למד אצל הרב שריבר ואצל הרב ענבל ....... בן של הרב לורנץ מסר שם שיעור באתר..... לא יודע אם זה לענין שמעלים כאן שמות של אנשים ידועים שאינם (לעת עתה) גדולי ישראל ודנים בהם אבל זה מתחיל להזכיר לי תקופה שלפני מאתים שנה שאם אברך צעיר היה אז מגיב באיזה פורום הוא היה אומר למה החתן של הב...
על ידי אנונימי
02 פברואר 2020, 15:07
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אני חוזר על השאלה העקרית שלי, הבחורים אברכים משיבים רמי"ם ששומעים שיעורים בתנ"ך ובכללי תושבע"פ. על מה הם חולמים בלילה, האם בלימוד או על שיעורים בנביא ? ! האם אפשר לבחון אותם אח"כ בלימוד או שהם נהיים מומחים לכללי תושבע"פ, ואנציקלופדיה לתנ"ך ומשנה ? ! ברור שישנם בעיות ל2 הצדדים השאלה מי מחליט מה בדיו...
על ידי אנונימי
02 פברואר 2020, 15:02
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

ובאמת מה השייכות בין הרב שריבר לרבנים של בימ"ד הגר"א ? מדוע זה הולך יד ביד ? האם הרב שריבר מעודד לימוד תנ"ך ? או שהרושם שלי צודק. שזה בחורים שרוצים להרגיש חכמים ועמקנים, וכל מה שנראה להם לפי דעתם עמקנות, הם ילכו דווקא בגלל שזה לא נמצא בישיבות הרגילות. להיפך הרב שרייבר זו מגמה הפוכה לגמרי, ושמעתי מח...
על ידי אנונימי
02 פברואר 2020, 15:00
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 892
צפיות: 31131

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יש ויכוח עם הישיבות האם צריך ללמוד תנ"ך וכוזרי בישיבה ? איפה מופיע הויכוח הזה ? בקוב"א חזו"א ? או שזה ויכוח של הר עציון ! כמדומה שהם טוענים שדווקא בגלל שהויכוח הזה מוכרע כל כך, עד כדי שכל צד אחר מקוטלג כהר עציון, זה גופא  גורם להרס מוחלט של הקומה הרוחנית והאמונה של הבחורים, ואי אפשר שלא לטעון שיש ב...

עבור לחיפוש מתקדם