הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 104 תוצאות

על ידי אנונימי
06 ספטמבר 2020, 08:29
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות
תגובות: 106
צפיות: 2325

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

ממש משונה , בישיבות ליטאיות לא מדברים בעניני קדושה ופגם הברית מאומה מטוב ועד רע, ואכן אפשר להבין שאם מדברים על משהו מעשי שנוגע לכאו"א זה עצמו יכול להוביל לבעייתיות מכמה גווני. אבל לימוד סוגיות של הגמרא שעוסקות בנושאים שבצנעה, גם אני חייתי וגדלתי בעולם הישיבות, וזה ממש לא נוגע כלל ועיקר להורדת אותו ...
על ידי אנונימי
05 ספטמבר 2020, 22:59
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות
תגובות: 106
צפיות: 2325

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

לענ"ד עיקר הבעייה בלימוד עניינים שבצנעה בישיבות שבגינה נמנעים מכך בציבור החסידי עיקר הבעייה היא שכאשר מתעסקים בדברים אלו בפרהסיא, זה מוריד את הבושה מנושאים שכאלו, ואח"כ בחורים מדברים בינם לבין עצמם דברי נבול פה והרהורים רעים ח"ו, משא"כ כאשר לא מתעסקים עם כך ברבים, יש את מחסום הבושה מלהעלות נושאים ש...
על ידי אנונימי
25 אוגוסט 2020, 20:45
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: לדעת הרב עובדיה, הרב משאש והרב בוארון - אין דבר כזה ממזרים!
תגובות: 8
צפיות: 322

Re: לדעת הרב עובדיה, הרב משאש והרב בוארון - אין היום ממזרים!

מימי התקשתי, דלפי"ז ולפי עוד המון פסקים כעין זה שהתירו דברים הנראים באופן מוחלט שהם ממזרים [וכמובן טעמם עמם ואין כוונתי להכנס לזה], מה היה הצעקה הגדולה על ההיתר של גורן, ברור לי שאם מקרה זה לא היה תופס כותרות, היו ניתרים ממזרים אלו, וזאת לאחר קריאת המון פסקי תשובות והלכות בענין זה. אין שום קשר  מי ...
על ידי אנונימי
24 אוגוסט 2020, 06:08
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הגר"א במעלת יהודי בתקופת הנביאים
תגובות: 69
צפיות: 936

Re: דברי הגר"א במעלת יהודי בתקופת הנביאים

מקונטרס כתב יושר שחוק והיתול שהיתל הרב שאול אב"ד פפד"א ברבנים שהתנגדו לדברי שלום ואמת של וייזל.
ומ"מ למדנו על התפיסה הרווחת בדורו של הגר"א שהוא מקצין אותה כדי לגחך
על ידי אנונימי
20 אוגוסט 2020, 15:29
פורום: עירובין
נושא: א"ר ששת לשמעיה רב גדא, זיל שלוף שדינהו.
תגובות: 11
צפיות: 129

Re: א"ר ששת לשמעיה רב גדא, זיל שלוף שדינהו.

יש מקרה יותר קשה של מניעה מכיסופא בברכות מג
רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה דרב איקא אייתו לקמייהו שמן והדס שקל רב פפא בריך אהדס ברישא והדר בריך אשמן אמר ליה לא סבר לה מר הלכה כדברי המכריע אמר ליה הכי אמר רבא הלכה כבית הלל ולא היא לאשתמוטי נפשיה הוא דעבד
על ידי אנונימי
20 אוגוסט 2020, 14:42
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: העמדת בן צעיר לאדמורות
תגובות: 126
צפיות: 2461

Re: העמדת בן צעיר לאדמורות

א. מסתמא התעוררת לזה בעקבות סדיגורא, אבל במקרה זה הרבי שם למרות גילו, הוא בר מעלה וכלי מפואר יותר מהרבה מאד אדמורי"ם וד"ל!! ב. אדמו"ר הוא לא מי שדורש בעודה שלישית יש הרבה שלא דורשים כמעט/ אינם עושים טישים כמעט. אלא מנהיג את הקו הכללי והחינוכי בקהילה, וקובע בפרטי על הכל, שידוכים ניתוחים ועוד. א. ייש...
על ידי אנונימי
20 אוגוסט 2020, 14:40
פורום: עירובין
נושא: א"ר ששת לשמעיה רב גדא, זיל שלוף שדינהו.
תגובות: 11
צפיות: 129

Re: א"ר ששת לשמעיה רב גדא, זיל שלוף שדינהו.

את האמת שלי היה יותר קשה ההמשך שרב ששת מבקש מרבה בר שמואל לא לספר לבי ריש גלותא על הברייתא שמוכיחה דלא כשיטתו מי שרצה להסתכן במכין ועונשין שלא מן הדין היה רשאי להראות ברייתות לדבי ריש גלותא. החכמים נשמרו מזה ובעירובין לט ב מעשה ממש דומה עם ריש גלותא ורב ששת ורבה בר שמואל, ולא נראה שהיה לו חשש לספר ...
על ידי אנונימי
20 אוגוסט 2020, 10:28
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: העמדת בן צעיר לאדמורות
תגובות: 126
צפיות: 2461

Re: העמדת בן צעיר לאדמורות

אבל אכן יש גם קצת הגיון בשיטה החסידית, כיון שמי שיודע שעתיד להתמנות לאדמו"ר אכן לוקח את התפקיד ברצינות ויש לו תמריץ הגון לעלות ולגדול בתורה ויר"ש, וכך היום זה קורה גם בנסיכויות ליטאיות כמו בריסק או מיר ואכמ"ל. דומני שהרבה פעמים זה עובד באופן הפוכה ממש. דומני שהאדמו"רים שהם הכי נערכים בציבור [חוץ מב...
על ידי אנונימי
19 אוגוסט 2020, 23:25
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: העמדת בן צעיר לאדמורות
תגובות: 126
צפיות: 2461

Re: העמדת בן צעיר לאדמורות

ואילו אצל החסידים שהעמידו את העיקר לכתחילה על היחוס אין שום רצון ושאיפה להגיע לתוצאה טובה עצם הדיון הנוכחי סותר למשפט המופרך שכתבת בלי שאצבעותיך ירעדו בער''ח א-ל-ו-ל. נפטר אדמו''ר, יש לו כמה בנים חשובים, והעולם מתהפך כי הוא ציווה את הירושה לצעיר מביניהם.  רוב המחלוקות המפורסמות בחסידויות, היום וגם ...
על ידי אנונימי
19 אוגוסט 2020, 19:45
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: העמדת בן צעיר לאדמורות
תגובות: 126
צפיות: 2461

Re: העמדת בן צעיר לאדמורות

בציבור הליטאי שררות הולכות בירושה, כדין תורה. אבל להיות גדול תלוי בגדלותו של האדם ולא בשררה רשמי. ואפשר לראות שהנחשבים לגדולים בציבור הליטאי אינם דוקא ראשי ישיבות, וכ"ש שאינם בהכרח הבנים ויורשים של גדולי דור הקודם. וגם היורש משרת ראש ישיבה אינו מקובל בהכרח לגדול, גם אם באופן רשמי הוא קיבל עוד מינוי...
על ידי אנונימי
19 אוגוסט 2020, 11:56
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: העמדת בן צעיר לאדמורות
תגובות: 126
צפיות: 2461

Re: העמדת בן צעיר לאדמורות

אנשים כאן מרשים לעצמם לדבר רק כשזה מדובר בחסידים ואדמורי"ם, אם יורשה לי לשאול, מי ממונה כ'גדול הדור' אצל הליטאים... (ולא, לא מדובר בקהילה, אלא בעשרות אלפים) מי שהוא הכי גדול בתורה? או יש לזה שיקולים אחרים? כלומר, אפשר לקחת ראש ישיבה חשוב מאוד, אבל לא ידוע כהכי גדול בתורה בעולם הליטאי, וקיימים הרבה ...
על ידי אנונימי
19 אוגוסט 2020, 08:39
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: העמדת בן צעיר לאדמורות
תגובות: 126
צפיות: 2461

Re: העמדת בן צעיר לאדמורות

אנשים כאן מרשים לעצמם לדבר רק כשזה מדובר בחסידים ואדמורי"ם, אם יורשה לי לשאול, מי ממונה כ'גדול הדור' אצל הליטאים... (ולא, לא מדובר בקהילה, אלא בעשרות אלפים) מי שהוא הכי גדול בתורה? או יש לזה שיקולים אחרים? כלומר, אפשר לקחת ראש ישיבה חשוב מאוד, אבל לא ידוע כהכי גדול בתורה בעולם הליטאי, וקיימים הרבה ...
על ידי אנונימי
19 אוגוסט 2020, 08:36
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: העמדת בן צעיר לאדמורות
תגובות: 126
צפיות: 2461

Re: העמדת בן צעיר לאדמורות

נושא של רבנות העיר הוא כבר מלוכה, ולא בהחלט ניתן למי שהוא הכי גדול, שהרי הוא צריך לעבוד בהכשר השחיטה ואחראי להשליט סדר בעיר וכדומה, ואם הוא ממלא מקום אביו אז הוא ראוי לאותו איצטלא, רק בכל אופן המושג 'גדול ומנהיג הדור' זה תמיד יהיה ניתן לגדולי הדור האמיתיים.  זו ס"ה משאלת לב. בעולם האמיתי אין כל  ספ...
על ידי אנונימי
12 אוגוסט 2020, 21:09
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד
תגובות: 489
צפיות: 9388

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

אכן אתה צודק ולא הבאתי אלא בשביל להראות שזו אינה שמועה פורחת באויר וכרגיל אלו דברים שהם בגדר תורה שבע"פ כי אף אחד לא יכתוב אותם על דף  אמנם כל המקורב לבית בריסק יודע את זה ויכול לברר את זה וכן ידוע בשם ר' הלל זקס בשם הח"ח וכן מובא בספר תשובות ישראל של הרב טויב מב"ב  מצו"באוצר החכמה_193395.jpg אמנם ...
על ידי אנונימי
09 אוגוסט 2020, 21:34
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בן פטורא
תגובות: 72
צפיות: 979

Re: בבא מציעא סב' בן פטורה העקה מאוצה''ח דחוףףף!!!

מעניין לעניין אמרתי אעלה בתמר: שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם מתים, ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב, דרש בן פטורא, מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו, עד שבא רבי עקיבא ולימד "וחי אחיך עמך" (ויקרא כה, לו) - חייך קודמים לחיי חבירך  (ב'''מ סב ע"א) מי...
על ידי אנונימי
05 אוגוסט 2020, 09:31
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

לא, הוא כתב בהדיא שר"י כתבו היכן כתבתי? להיפך, תמהתי על אברהם העברי שכתב כך, אע"פ שר' יהונתן עצמו הכחיש את בעלותו על הספר. ויש לשים לב שמי שטוען שאכן הוא כתבו, אין לי מושג למה לו להגן על מה שכתוב בה, הרי לדבריו ממנ"פ הר"י שהכחיש את בעלותו כזבן.   גם אני כבר ביארתי את עצמי לעיל שלא כתבתי בוודאות שר"...
על ידי אנונימי
04 אוגוסט 2020, 14:10
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

לא, הוא כתב בהדיא שר"י כתבו היכן כתבתי? להיפך, תמהתי על אברהם העברי שכתב כך, אע"פ שר' יהונתן עצמו הכחיש את בעלותו על הספר. ויש לשים לב שמי שטוען שאכן הוא כתבו, אין לי מושג למה לו להגן על מה שכתוב בה, הרי לדבריו ממנ"פ הר"י שהכחיש את בעלותו כזבן.   גם אני כבר ביארתי את עצמי לעיל שלא כתבתי בוודאות שר"...
על ידי אנונימי
04 אוגוסט 2020, 14:09
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

אין לי מושג אם אתה עושה ממני צחוק או מתכוון באמת ובתמים. א) ר' העשיל לא מוזכר בשום תעודה שבתאית כבעל שמועה שבתאית? לדוגמא בעלמא: 1.GIF   2.GIF ב) כמובן לא ''מוכח'' בכתה"י שר' העשיל היה שבתאי,  ''מוכח'' שרא"ז מרגליות הוא זה שהוכיח לחסידים שלא ידעו מזה קודם לכן . מה שהגדרת מקודם כ''דברים בלי מקור ובלי...
על ידי אנונימי
03 אוגוסט 2020, 21:24
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

אני רק רוצה להבין, אתה באמת חושב שר׳ יונתן אייבשיץ כתב ספר פיגולים וכו׳? חס ושלום, כוונתו להציע את העובדות המשכנעות לדעתו שהוא ספר פיגולים, וממילא שודאי לא ר"י כתבו. ועי' כאן . לא, הוא כתב בהדיא שר"י כתבו היכן כתבתי? להיפך, תמהתי על אברהם העברי שכתב כך, אע"פ שר' יהונתן עצמו הכחיש את בעלותו על הספר....
על ידי אנונימי
03 אוגוסט 2020, 09:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גר ירדני מותר לבוא בקהל? ומה עניין מעשר עני לעמון ומואב...
תגובות: 12
צפיות: 209

Re: האם גר ירדני מותר לבוא בקהל? ומה עניין מעשר עני לעמון ומואב...

לגבי עצם השאלה, אכתוב כאן חידוש גדול שעלה בדעתי, לפלפול אך לא למעשה [ - לתשומת לב חברי מכון צומת], יתכן שהוא נסתר מגמרות מפורשות. צריך להבין בסוגיא שם, מה פתאום עלה בדעתו של רבן גמליאל מכוח הנבואה של 'אשיב את שבות עמון' שהם כבר שבו, וכי כל נבואה מתקיימת בו ביום? ומה ענה לו רבי יהושע שגרם לו להבין א...
על ידי אנונימי
02 אוגוסט 2020, 21:01
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

פתאום שמתי לב לעוד משפט זו כבר ליצנות גמורה.... מאיפה הבאת את השטות הזאת שהוא המחבר (גם את הכרתי ופלתי הוא חיבר??) והאם אפ' ללמוד מזה לשאר דבריך באשכול.... התכוונתי ל2 אישים ר' חיים מלאך ובעל ואבוא היום אל העין אין לי מושג מי היה מחבר של ספר ********* זה (לא אכתוב את המילה בפורום קדוש זה) אבל מדברי...
על ידי אנונימי
02 אוגוסט 2020, 14:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פאות ארוכות מאחורי האוזנים או לפני והאם בכלל...
תגובות: 38
צפיות: 849

Re: פאות ארוכות מאחורי האוזנים או לפני והאם בכלל...

תשובת הרמב"ם:  לפי שלא נאסר אלא השחתה של תער ולא צווינו לגדל הצדעים, כמו שחושב ההמון, אלא הנזיר הוא אשר צווה לגדל השער, ולכן אם גלח, ביטל מצות עשה ועבר על מצות לא תעשה ואין הדבר בפאות כך, אלא הוא מצות לא תעשה לבד, ולפיכך אינו חייב לגדלן, אלא אסורה עליו ההשחתה לבד. וכתב משה זה מעיד על קדמות המנהג. וע...
על ידי אנונימי
30 יולי 2020, 22:53
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

פתאום שמתי לב לעוד משפט ור' חיים מלאך, בעל ואבוא היום אל העין, זו כבר ליצנות גמורה.... מאיפה הבאת את השטות הזאת שהוא המחבר (גם את הכרתי ופלתי הוא חיבר??) והאם אפ' ללמוד מזה לשאר דבריך באשכול.... התכוונתי ל2 אישים ר' חיים מלאך ובעל ואבוא היום אל העין אין לי מושג מי היה מחבר של ספר ********* זה (לא א...
על ידי אנונימי
30 יולי 2020, 22:50
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

קם לו האנונימי ושרבט דברים בלא מקור ובלא טעם שלא יאמרו מדלא מיחו ש"מ ניח"ל אבאר שאינני מסכים עם שום דבר ממה שכתבת ומ"מ לא אתקוף ואבקשך מקור אלא לדברים שיש לי מקור הפכי להם כמה בלבולים אני רואה כאן באשכול אין שום תאוריה כזו ר' העשיל צורף היה שבתאי ידוע אכן היה לו קשר עם כמה דמויות שכיום מוכרים כשבתא...
על ידי אנונימי
29 יולי 2020, 15:25
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

תורת שבתי צבי היתה אלילות גמורה אף גם כי התחלקה בין שיטת ר' שמואל פרימו תלמידו של ר' נתן בנימין בן אלישע, לבין שיטת ר' אברהם מיכאל קרדוזו, ומשם בארה: ר' נחמיה חייא חיון, ור' חיים מלאך, בעל ואבוא היום אל העין, כולם עובדי עבודה זרה גמורים  ובחדא רוקא תפו ולהשוות ביניהם לקבלת הרמ"ח לוצאטו הוא עוון פלי...
על ידי אנונימי
29 יולי 2020, 09:07
פורום: אקטואליה
נושא: חובת המחאה
תגובות: 47
צפיות: 1106

Re: חובת המחאה

לענ"ד אין בזה חובת מחאה אנחנו מוטל עלינו לדאוג רק לציבור החרדים לדבר ה' ומה אכפת לנו מאחרים שישקעו בטומאותיהם אני יודע שיכולים לחשוב שזה מוזר אבל שמעתי את זה מרבותיי (אני לא רוצה לפרט שמות, אבל מגדולי בעלי המחשבה בדור ) שעיקר חובת מחאה בדורינו הוא כלפי אלו החרדים שסוטים מהדרך רח"ל וד"ל אבל כלפי אלו...
על ידי אנונימי
29 יולי 2020, 07:38
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

למי שקרא את הספר איך הבנתם, האם המגמה היא להצדיק חלק מסוים מהשבתאות או להראות שהרמח''ל והרר''י אייבשיץ והחסידים הם בעצם שבתאים[ח''ו]? והאם הסיפור על התנצרותם של הפרושים בסוף הספר הוא אמיתי? כיון שהאמת והדמיון משמשים בעירבוביא לאורך כל הספר אי אפשר לדעת על כל מיני פרטים האם הם אכן היו או שנבראו במוח...
על ידי אנונימי
29 יולי 2020, 07:34
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ספרים תורניים מעניינים | בקשה
תגובות: 164
צפיות: 4201

Re: ספרים תורניים מעניינים | בקשה

איני מבין כלל בעומק העניינים בהם נחלקו עם הכת של ש"ץ שר"י אך התנגדות הבעש"ט הק' ותלמידיו לכת זו ידועים בהחלט וכמקובל שהבעש"ט נלחם נגד הפרנקיסטים והספר "חמדת הימים" היה פסול אצל רוב צדיקי החסידות בגלל השתייכותו לשבתאות (זה נושא בפנ"ע איני יודע אם יש על כך כבר אשכולות בפורום) והספר "יסוד האמונה" של ר...
על ידי אנונימי
16 יולי 2020, 13:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מולד ד' ט' תרמ"ב
תגובות: 35
צפיות: 403

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

ועוד קשה שאם אכן בניסן נברא העולם, אז מדוע באמת היה המולד בד"ט תרמ"ב של ניסן? בשלמא אם העולם נברא בתשרי, כי אז המולד היה ב-וי"ד שהוא זמן בריאת האדם, ואז גם היה המולד, וע"כ גם מולד ניסן היה בד"ט תרמ"ב, אבל אם זה נברא בניסן מדוע המולד החליט להיות בד"ט תרמ"ב, והיה מן הראוי שהוא יהיה גם בוי"ד של א' ניס...

עבור לחיפוש מתקדם