החיפוש הניב 12 תוצאות

על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 14:41
פורום: אקטואליה
נושא: קונטרס בענין הבחירות להורדה
תגובות: 36
צפיות: 488

Re: קונטרס בענין הבחירות להורדה

ממש לא. הורונו רבותינו שאין בבחירות סרך איסור אלא מצוה רבה להלחם ברשעים. והטענות שהנציגים לא נלחמים מספיק נטענו תמיד והוראת רבותינו היתה כמובן שאי"ז משנה וצריך למנוע עליית שונאי הדת. לפי מה שאתה אומר כל ההכרזות לפני הבחירות הם פשוט מיותרות, הלכה נפסקה בבירור לפני 60 שנה ומאז אינה ניתנת לשינוי, וכל ...
על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 14:16
פורום: אקטואליה
נושא: קונטרס בענין הבחירות להורדה
תגובות: 36
צפיות: 488

Re: קונטרס בענין הבחירות להורדה

יהודי כתב:
17 ספטמבר 2019, 14:07

וכיון שאיני מתווכח בענינים אלו וכ"ש לא עם אינשי וכו' אפרוש בזה.

על זה נאמר לטרוק את הדלת בזמן...

עדיין לא מבין למה דיון ענייני אמור להפוך לתגובות מלאי אמוציות ופגיעות אישיות, יותר נכון אני מבין וחבל.. 
על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 13:47
פורום: אקטואליה
נושא: קונטרס בענין הבחירות להורדה
תגובות: 36
צפיות: 488

Re: קונטרס בענין הבחירות להורדה

תשובה לא עניינית בעליל
 
על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 12:43
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לבאר משנה בצורה מחודשת?
תגובות: 45
צפיות: 432

Re: האם מותר לבאר משנה בצורה מחודשת?

שאר לעמו כתב:
17 ספטמבר 2019, 12:35

ושבלי הבנתם זה כלום?

סברא יפה - לא מוכרחת
על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 12:24
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לבאר משנה בצורה מחודשת?
תגובות: 45
צפיות: 432

Re: האם מותר לבאר משנה בצורה מחודשת?

שאר לעמו כתב:
16 ספטמבר 2019, 18:34
בודאי לא מלשון חז"ל (שאינם מילים קדושות בעצם אלא מצד משמעותם, שלכן אין שכר בקורא גמרא (וזוהר..) בלא להבין, כי זה לא תורה)
אפשר מקורות בבקשה?
 
על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 11:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 140
צפיות: 1249

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

עניין אחר הוא הבקשות מהצדיק שיפעל למעלה, שגם בזה יש חשש עבודה זרה (וזה נוהג כיום כמובן גם אצל הגרח''ק והגר''ג, כי לא משנה האם מבקשים מהצדיק שיפעל למעלה בכח זכות אבות/צדקות/כח התורה). כי אין זה שונה מבקשה משמש וירח שישפיעו שפע שהם מקבלים מן המקור העליון על הברואים השפלים יותר. וגם על זה יש להסביר כנ...
על ידי ישר א-ל
17 ספטמבר 2019, 11:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 140
צפיות: 1249

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

עניין אחר הוא הבקשות מהצדיק שיפעל למעלה, שגם בזה יש חשש עבודה זרה (וזה נוהג כיום כמובן גם אצל הגרח''ק והגר''ג, כי לא משנה האם מבקשים מהצדיק שיפעל למעלה בכח זכות אבות/צדקות/כח התורה). כי אין זה שונה מבקשה משמש וירח שישפיעו שפע שהם מקבלים מן המקור העליון על הברואים השפלים יותר. וגם על זה יש להסביר כנ...
על ידי ישר א-ל
15 אוגוסט 2019, 17:00
פורום: סידור התפילה
נושא: אומרים בשחרית לפני שמו"ע "שירה חדשה שבחו ...." מהו חדשה?
תגובות: 8
צפיות: 338

Re: אומרים בשחרית לפני שמו"ע "שירה חדשה שבחו ...." מהו חדשה?

  (12) העמק דבר על שמות פרק טו פסוק יח (יח) ה' ימלוך לעולם ועד. התפללו שתהי' מלכותו לע"ו. היינו שיהי' ניכר לכל העולם שהוא ית' מנהיג במלכות שמים. וזה התפלה יתקיים לימות המשיח שיהיה ה' למלך על כל הארץ (ותניא במכילתא ריהג"א אלו אמרו ישראל על הים ה' מלך לע"ו לא הי' אומה ולשון שולטת בהם לעולם. אלא אמרו ...
על ידי ישר א-ל
12 פברואר 2019, 15:52
פורום: סידור התפילה
נושא: מי יכול למצוא מקור: מה זה ''לשמור''
תגובות: 7
צפיות: 281

Re: מי יכול למצוא מקור: מה זה ''לשמור''

פשוט וברור ש'לשמור' פירושו לא תעשה ולעשות פירושו עשה, וכמו שמצינו לגבי שבת בזכור ושמור מי שישנו בשמירה ישנו בזכירה. אך לפי"ז מה זה "לקיים" וכבר עמד בזה הנצי"ב שצויין לעיל עיי"ש. אכן יש שפירשו כדברי כבודו וביארו "לקיים" מלשון "קיום" היינו שהדברים "יתקיימו בנו", וצ"ב. (15) רמב"ן על שמות פרק כ פסוק ח ...
על ידי ישר א-ל
30 ינואר 2019, 10:56
פורום: ענינו של יום
נושא: למה שובבי"ם זה רק בשנה מעוברת
תגובות: 4
צפיות: 218

Re: למה שובבי"ם זה רק בשנה מעוברת

ראה בלבוש כמה וכמה טעמים על דרך הפשט
על ידי ישר א-ל
30 ינואר 2019, 06:23
פורום: בית המדרש
נושא: בבא קמא דף ג. עזרה בדברי הרשב"א
תגובות: 5
צפיות: 247

Re: בבא קמא דף ג. עזרה בדברי הרשב"א

בצרורות דמשונה זה תולדה דקרן, וזה בגלל השינוי, אבל צרורות לכשצמו הרי הוא תולדה דרגל
על ידי ישר א-ל
30 ינואר 2019, 06:12
פורום: סידור התפילה
נושא: מי יכול למצוא מקור: מה זה ''לשמור''
תגובות: 7
צפיות: 281

Re: מי יכול למצוא מקור: מה זה ''לשמור''

פשוט וברור ש'לשמור' פירושו לא תעשה ולעשות פירושו עשה, וכמו שמצינו לגבי שבת בזכור ושמור מי שישנו בשמירה ישנו בזכירה.