החיפוש הניב 28 תוצאות

על ידי אשר ברא
13 אוגוסט 2019, 16:40
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: שחזור תוכנות מייקרוסופט
תגובות: 7
צפיות: 360

Re: שחזור תוכנות מייקרוסופט

אין לי אפשרות לשלוח לך הודעה אישית
אשמח לקבל במייל m0795999529@gmail.com
על ידי אשר ברא
06 אוגוסט 2019, 17:36
פורום: אקטואליה
נושא: שכח תינוק ברכב ומת - האם נחשב לרוצח בשוגג ?
תגובות: 51
צפיות: 1005

Re: שכח תינוק ברכב ומת - האם נחשב לרוצח בשוגג ?

סליחה שאני מרגיז אותך כ"כ
אבל זה אותו טענה על אשו משום חיציו
אי חייב גם ברוח שאינה מצויה ע"כ שאין לזה קשר לאשו משום חיציו
וחייב גם למ"ד משום ממונו
על ידי אשר ברא
06 אוגוסט 2019, 16:24
פורום: אקטואליה
נושא: שכח תינוק ברכב ומת - האם נחשב לרוצח בשוגג ?
תגובות: 51
צפיות: 1005

Re: שכח תינוק ברכב ומת - האם נחשב לרוצח בשוגג ?

ניתן לבדוק זאת בקלות
אי נפל ברוח שאינה מצויה
שבדאי לא חייב משום אש
ובכ"א חייב בנזק (ב"ק כ"ז א)
ע"כ זה אדם המזיק ולא אש
על ידי אשר ברא
06 אוגוסט 2019, 15:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מזגנים בשבת
תגובות: 38
צפיות: 734

Re: מזגנים בשבת

"רגילים" התכונתי אינוורטר ללא הכשר
שהרב רובין לא אומר שהם אינם טובים
על ידי אשר ברא
06 אוגוסט 2019, 15:11
פורום: אקטואליה
נושא: בזבוז זמן - או ידיעת חדשות ?
תגובות: 3
צפיות: 228

בזבוז זמן - או ידיעת חדשות ?

אנשים צרי אופק שלדעתם מה שלא מתפרסם ע"י המודיע הוא בעיתי
ודו"ק
על ידי אשר ברא
05 אוגוסט 2019, 22:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מזגנים בשבת
תגובות: 38
צפיות: 734

Re: מזגנים בשבת

חבל מאוד שנושאים הלכתיים מעין אלו
במקום שהיו נידונים בבית המדרשות ומכתבי רבנים
נעשה ע"י חברת שיווק ומשרד פרסום
שיש להם נגיעות 
הרב רובין עצמו לפי מה ששמעתי
לא אומר שמזגנים רגילים לא טובים 
אלא שאלו הם עם הכשר שלו
כך נפסקת ההלכה היום?
על ידי אשר ברא
05 אוגוסט 2019, 22:32
פורום: כשרות
נושא: משקאות חריפים
תגובות: 25
צפיות: 484

Re: משקאות חריפים

בפרסומת הנ"ל נראה שיש הכשר מהבד"ץ על ויסקי מלפני 12 שנים
ואני תמה האם באמת יש לזה השגחה משעת היצור?
מלפני 12 שנים?????????
על ידי אשר ברא
23 יולי 2019, 22:49
פורום: אקטואליה
נושא: שכח תינוק ברכב ומת - האם נחשב לרוצח בשוגג ?
תגובות: 51
צפיות: 1005

Re: שכח תינוק ברכב ומת - האם נחשב לרוצח בשוגג ?

דווקא מהתוס' בסנהדרין משמע לא כדבריך
שהרי כתבו
ומיהו קשה דאי לתחת לאו כחו הוא מאי שנא מהא דתנן באלו הן הגולין (מכות דף ז.) היה מושך במעגילה ונפלה עליו והרגתו פטור משום דשלא כדרך ירידתו הוא והשתא תיפוק ליה דלאו כחו הוא וי"ל דשאני התם דמתוך שמושך למעלה נופל יותר למרחוק
ולדבריך לק"מ
על ידי אשר ברא
19 יוני 2019, 22:15
פורום: כשרות
נושא: נועם 1 הכצעקתה?
תגובות: 30
צפיות: 988

Re: נועם 1 הכצעקתה?

פעלעד כתב:
07 אפריל 2019, 13:50
מיהם הרבנים של משמרת השבת?
?
על ידי אשר ברא
05 מאי 2019, 17:26
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש טבע?!
תגובות: 9
צפיות: 362

Re: האם יש טבע?!

האם עיינתם בשו"ת חכם צבי סימן יח?
עינו שם ותמצאו נחת
על ידי אשר ברא
13 מרץ 2019, 16:28
פורום: פורים
נושא: למה תיקנו את פורים ביום המנוחה ולא ביום המלחמה
תגובות: 28
צפיות: 875

Re: למה תיקנו את פורים ביום המנוחה ולא ביום המלחמה

חדא כתב:
13 מרץ 2019, 01:14
ושלא כמו אלו שרואים מטרה במלחמה בעצמה...
ועל הנסים... ןעל המלחמות...
???????
על ידי אשר ברא
17 פברואר 2019, 21:39
פורום: דיני ממונות
נושא: מציאה ברחוב עם מצלמות אבטחה-יאוש?
תגובות: 10
צפיות: 370

Re: מציאה ברחוב עם מצלמות אבטחה-יאוש?

וכי לא יכול להיות שיודע היכן איבד?
בכ"א גם אי הוי יאוש יש לדון אי כבר שאל את המוכר ויש לו את תמונת המאבד
אי חייב לחפשו ולהחזיר כיון דהוי לאחר יאוש
על ידי אשר ברא
16 פברואר 2019, 22:55
פורום: דיני ממונות
נושא: מציאה ברחוב עם מצלמות אבטחה-יאוש?
תגובות: 10
צפיות: 370

מציאה ברחוב עם מצלמות אבטחה-יאוש?

לפני תקופה מצאתי סכום כסף ברחוב
ולכאורה לקחתי אתו לעצמי
אבל ראיתי שיש במקום המציאה מצלמות אבטחה של חנות סמוכה
ונסתפקתי
א. האם יש לי חיוב לגשת לבעל החנות ולברר ממי נפל?
ב. האם אין הבעלים מתייאש כיוון שיש מצלמות?
אשמח לשמוע חוות דעתכם.
על ידי אשר ברא
11 פברואר 2019, 20:27
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ללומדי בבא קמא - אש
תגובות: 37
צפיות: 840

Re: שאלה ללומדי בבא קמא - אש

מתחזק כתב: לא יודע מה רמזת, אבל מצינו סוגיא מפורשת על הזורק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו ולדעת רוב הראשונים איירי בזורק כלי של אחר.
אין קשר
בבקשה נא עין בגמ' שם בדף צ"ח זרק מטבע לים הגדול
על ידי אשר ברא
11 פברואר 2019, 16:42
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ללומדי בבא קמא - אש
תגובות: 37
צפיות: 840

Re: שאלה ללומדי בבא קמא - אש

נכתבו כאן שני סיבות לפטור א. ראיה ממעמיד בהמת חברו ב. מסברא שאין ממשות לרוח האם כל טענה מספיקה בנפרד? למעשה כפי שרמזתי בהתחלה אין כמעט מציאות לשאלה כי הגמ' בדף צ"ח אומרת שאם הגביה את החפץ לפני שזרק חייב משום גזלן ומתי אינו גזלן באדיי אדויי וזה לא מציאותי כמעט לגלגל חפץ לקצה הגג ולא יפול רק ברוח מצוי...
על ידי אשר ברא
10 פברואר 2019, 22:19
פורום: סידור התפילה
נושא: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?
תגובות: 11
צפיות: 2091

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

לשאלת הפותח
שמעתי פעם ביאור בדרך צחות
רחמיך, חסדיך, לא משנה הסדר...
נ"ב
סליחה על הכניסה לשאלה רצינית
אבל כבר אדר
על ידי אשר ברא
10 פברואר 2019, 17:28
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ללומדי בבא קמא - אש
תגובות: 37
צפיות: 840

Re: שאלה ללומדי בבא קמא - אש

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף כב עמוד א אתמר, ר' יוחנן אמר: אשו משום חציו, וריש לקיש אמר: אשו משום ממונו. וריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן? אמר לך: חציו מכחו קאזלי, האי לא מכחו קאזיל. ורבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש? אמר לך: ממונא אית ביה ממשא, הא לית ביה ממשא. ובתוס' ממונו אית ביה ממשא - אף ע...
על ידי אשר ברא
10 פברואר 2019, 15:57
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ללומדי בבא קמא - אש
תגובות: 37
צפיות: 840

Re: שאלה ללומדי בבא קמא - אש

אגב שהוזכרו דברי התוס' דמה לי מקרב הדבר אצל האש וכו' הנה בדברי התוס' שם מבואר כך, דהמביא אדם כפות במקום שהאש תבוא ברוח מצויה, הרי זה תלוי במחלוקת אם אשו משום חיציו או משום ממונו דלמ"ד דהוי חיציו הרי הוא חייב ולמ"ד משום ממונו פטור. ונסתפקתי בכוונתם, איך הדין אם מביא אדם כפות במקום ש חץ אמור לבוא [וכ...
על ידי אשר ברא
09 פברואר 2019, 20:04
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ללומדי בבא קמא - אש
תגובות: 37
צפיות: 840

Re: שאלה ללומדי ק בבא קמא - אש

גם מסברא, וגם ובעיקר, שהרי התוס' בפרק הכונס הוכיחו כן מהסוגיא שם, שכופף קמת חבירו בפני הדליקה באופן שעל ידי זה תבוא האש ברוח מצויה חייב משום מקרב הדבר אצל האש, ואטו סוגיא זה קאי רק למ"ד אשו משום חציו? והרי הגמרא שם נקטה כן בפשיטות. שוב ראית שזה טעות, דלשיטת התוס' בודאי זה גם למ"ד משום ממנו דזה לשון...
על ידי אשר ברא
08 פברואר 2019, 13:53
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ללומדי בבא קמא - אש
תגובות: 37
צפיות: 840

Re: שאלה ללומדי בבא קמא - אש

טעות
על ידי אשר ברא
07 פברואר 2019, 21:56
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: שאלה ללומדי בבא קמא - אש
תגובות: 37
צפיות: 840

שאלה ללומדי בבא קמא - אש

נראה לי שבאמת פטור כי אין זה אשו
דברי התוס' הם למ"ד משום חיציו
ואם תרצה לחייבו
תחייבו מטעם גזלן שאינו יכל להשיב
כמובן רק אם הגביה לפני
ויש עוד לעיין בזה
על ידי אשר ברא
04 פברואר 2019, 13:50
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרים במחשבת הלב
תגובות: 1
צפיות: 122

Re: הפרת נדרים במחשבת הלב

ידוע תירוצו של האחיעזר בנתכון לומר תרומה ואמר מעשר שקשה הרי תרומה אפשר במחשבה ומדוע לא מועיל המחשבה ותי' האחיעזר (חלק ב - יורה דעה סימן כד) שכיון רצה לעשות בדיבור לא מועיל המחשבה כי היא היתה רק רצון ולא שחשב הרי זה תרומה, עי"ש כי קיצרתי ומה שהבאת נראה מקור לדבריו שאמת לא מהני מה שרוצה להפר רק אם חשב...
על ידי אשר ברא
04 פברואר 2019, 13:14
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה ההיתר לכבות אש?
תגובות: 4
צפיות: 270

Re: מה ההיתר לכבות אש?

אכן ומצאתי בדף על הדף שם שהביא שכבר הקשה כן הח"ח כתב רש"י דקמ"ל דלא אמרינן "רחמנא מחי, ואיהו מסי". והקשה החפץ חיים (עה"ת, פ' משפטים) הא פסוק זה של ורפא ירפא מדובר בשני אנשים שהם רָבים ביניהם עד שמכה א' את השני, ומה שייך לומר בזה "רחמנא מחי" ואיהו מסי. ואמר החפץ חיים שמכאן רואים ברור, שאף היזק הגוף א...
על ידי אשר ברא
04 פברואר 2019, 11:30
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה ההיתר לכבות אש?
תגובות: 4
צפיות: 270

Re: מה ההיתר לכבות אש?

אני הבנתי שמדובר על דברים שהקב"ה עשה לבד ולא ע"י שליח
כגון מומים מולדים וכד'
שע"ז יש הו"א שאין לרפאות
ולא על מעשים שקרו מחמת המקרה
על ידי אשר ברא
31 ינואר 2019, 17:21
פורום: בית המדרש
נושא: בבא קמא דף ג. עזרה בדברי הרשב"א
תגובות: 5
צפיות: 246

Re: בבא קמא דף ג. עזרה בדברי הרשב"א

משה נפתלי כתב:
אשר ברא כתב:וא"כ מה כונת הרשב"א דתמיד הוא תולדה דרגל?
הרשב"א לא כתב כדבר הזה
תודה רבה!
אכן טעיתי בהבנת דברי הרשב"א
וכונתו היא לא שכך היא ההלכה למשה מסיני
אלא שכך היה מקובל אצלם
וכבר מצאנו כמה מקומות שכתבו הכי גמר לה ואין הכונה להל"מ
על ידי אשר ברא
30 ינואר 2019, 23:25
פורום: בית המדרש
נושא: מצע הנבטה-כלאיים?
תגובות: 0
צפיות: 115

מצע הנבטה-כלאיים?

לאחרונה משוקים בחנויות היצירה מצע הנבטה לכל מיני סוגי זרעים כגון עדשים וארבעס ושעועית ביחד וחשבתי לעצמי האם זה לא כלאיים? ואין לומר שזה עציץ שאינו נקוב שהרי מבואר בגמ' מנחות ע ע"א דאסור גם בשאינו נקוב. אני ממש לא יודע בזה כלום רק מה שמצאתי במאגרים יכול להיות שאין בזה ממש -- עכשיו מצאתי שכתב בחשוקי ח...
על ידי אשר ברא
30 ינואר 2019, 06:25
פורום: בית המדרש
נושא: בבא קמא דף ג. עזרה בדברי הרשב"א
תגובות: 5
צפיות: 246

Re: בבא קמא דף ג. עזרה בדברי הרשב"א

וא"כ מה כונת הרשב"א דתמיד הוא תולדה דרגל? הרשב"א לא כתב כדבר הזה תודה אני הבנתי שאם ההלכה למשה מסיני אומרת שצרורות זה תולדה דרגל אז כשזה לא רגל זה לא צרורות ומימילא כל צרורות תמיד זה תולדה דרגל ואם הבנת אותו אחרת תסביר לי א"כ מה הוא אומר? בצרורות דמשונה זה תולדה דקרן, וזה בגלל השינוי, אבל צרורות לכ...
על ידי אשר ברא
30 ינואר 2019, 06:20
פורום: בית המדרש
נושא: בבא קמא דף ג. עזרה בדברי הרשב"א
תגובות: 5
צפיות: 246

בבא קמא דף ג. עזרה בדברי הרשב"א

הרשב"א כתב: הא דאמרינן אמאי קרי ליה תולדה דרגל תולדה דקרן הוא. לאו למימרא דרב פפא בלחוד הוא דקרי ליה תולדה דרגל ועליה בלחוד הוא דקא מקשה אלא כולי עלמא הלכתא גמירי לה דתולדה דרגל הוא. ותדע לך דאמרינן ולרבא דאיבעיא ליה אמאי קרי להו תולדה דרגל ואם איתא מנלן דלרבא קרינא ליה תולדה דרגל אדרבה לכשתימצי לומ...