החיפוש הניב 76 תוצאות

על ידי דרופתקי דאורייתא
11 דצמבר 2019, 13:07
פורום: הפורום שלנו
נושא: עריכת הודעות
תגובות: 2
צפיות: 53

Re: עריכת הודעות

במיוחד הדבר חשוב למי שמשתמש בפורום האישי, שרוצה להוסיף ולתקן בהודעותיו, ואינו יכול. בגדול המטרה היא שלא יהיה מי שיערוך את הודעתו וישנה אותה, ואז אלו שבאו אחריו וציטטו אותו או דנו בדבריו יאבדו את ההקשר הנכון. בפורום האישי ההגדרה היא לכל בעל פורום שהוא כמנהל אותו פורום, כך שאמור להיות לך היכולת לערוך...
על ידי דרופתקי דאורייתא
11 דצמבר 2019, 12:02
פורום: הפורום שלנו
נושא: עריכת הודעות
תגובות: 2
צפיות: 53

עריכת הודעות

מדוע אין אפשרות לערוך את ההודעות קצת זמן אחר כתיבתם?

במיוחד הדבר חשוב למי שמשתמש בפורום האישי, שרוצה להוסיף ולתקן בהודעותיו, ואינו יכול.
על ידי דרופתקי דאורייתא
30 נובמבר 2019, 19:58
פורום: אקטואליה
נושא: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר
תגובות: 73
צפיות: 1117

Re: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר

אברהם העברי כתב:
30 נובמבר 2019, 19:50
דרופתקי דאורייתא כתב:
30 נובמבר 2019, 19:46
ראי"ה, ראשי תיבות, רבי אברהם יהושע הלוי.
יפה
אני רק מקווה ומאמין שלא באת לזלזל בקדוש ישראל הראי"ה קוק זצוק"ל

ח"ו
וכי בגלל ששניהם מכונים "ראי"ה" תיסק אדעתין להשוותן? אתמהא

 
על ידי דרופתקי דאורייתא
30 נובמבר 2019, 19:46
פורום: אקטואליה
נושא: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר
תגובות: 73
צפיות: 1117

Re: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר

אם בראי"ה שליט"א עסקינן, הרי שעל מרן שר התורה שליט"א התבטא והמליץ, "דבר המטלטל וגופו ממון". וידוע מה שאמר על ה'דרך אמונה' וכו' וזה כנראה מסורת חדשה של 'בריסק' של זלזול בת"ח וכו' ואכמ"ל מה זה ראי"ה??? אני התכוונתי לר' אברהם יהושע סולובייצ'יק וידוע לי שאמר כל מיני דברים שאין דעתי ודעת רבותי נוחה מהם ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
30 נובמבר 2019, 19:27
פורום: אקטואליה
נושא: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר
תגובות: 73
צפיות: 1117

Re: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר

[אם בראי"ה שליט"א עסקינן, הרי שעל מרן שר התורה שליט"א התבטא והמליץ, "דבר המטלטל וגופו ממון".
וידוע מה שאמר על ה'דרך אמונה' וכו'

וזה כנראה מסורת חדשה של 'בריסק' של זלזול בת"ח וכו' ואכמ"ל
על ידי דרופתקי דאורייתא
21 ספטמבר 2019, 23:21
פורום: בית המדרש
נושא: משנת הגר"א בלימוד התורה ביגיעה
תגובות: 4
צפיות: 66

Re: משנת הגר"א בלימוד התורה ביגיעה

גילוי המגיד לרמח"ל לראשונה היה בשנת ה'תפ"ז (ראה שם אגרת ט"ו), עלייתו לא"י היתה בשנת ה'תק"ג. לא ידוע על שום חיבור ממנו משעלה לא"י. כל זה מורחב ומפורט באגרותיו. תראה במבוא לאגרות רמח"ל מהד' מכון רמח"ל (ישנו באוצר). לגבי הטענה שלא יתכן לקבל גילויים ממגיד בחו"ל, ראה שם באגרת י"ח, שהרמח"ל משיב על טענה ז...
על ידי דרופתקי דאורייתא
21 ספטמבר 2019, 23:20
פורום: בית המדרש
נושא: משנת הגר"א בלימוד התורה ביגיעה
תגובות: 4
צפיות: 66

Re: משנת הגר"א בלימוד התורה ביגיעה

שהרי הרמח"ל קיבל ממגידים וכו', והגיע לעכו, ולפי זה יש לברר שיטת הגר"א לגבי עכו אי חשיבא כא"י, ולומר דשאני עכו דחשיבא כא"י. אבל יש לבדוק אם דברי הרמח"ל מהגילויים וכו' זה היה בעכו, או עוד לפני כן בחו"ל. כתבתי מקופיא, ויש להתבונן ולדון ולהרחיב הדברים, ותורה ותפלה וכו' וכו', ותן לחכם וגו'. העירוני באיש...
על ידי דרופתקי דאורייתא
21 ספטמבר 2019, 23:19
פורום: בית המדרש
נושא: משנת הגר"א בלימוד התורה ביגיעה
תגובות: 4
צפיות: 66

משנת הגר"א בלימוד התורה ביגיעה

כתב הגר"א בביאורו למשלי (י כב) עה"פ ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, וז"ל, ברכת ה' וגומר, שעצבון הוא ב' משמעות, א' לשון טרחה והב' לשון דאגה, והכל אחד, מי שיש לו טרחה וצריך ליגע הרבה הוא בדאגה, כענין מרבה נכסים מרבה דאגה, וזהו ברכת ה' כאשר הקב"ה מפרנס ומברך את האדם, אותה ברכה היא מעשרת אותו, ולא ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
21 ספטמבר 2019, 23:18
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: עצתו של תרומת הדשן לזכות להיות נידון בבית דין של מידת הרחמים
תגובות: 1
צפיות: 51

Re: עצתו של תרומת הדשן לזכות להיות נידון בבית דין של מידת הרחמים

על מעלת וכח הצדקה לזכות בדין, [וקצת שייך לאמור לעיל וכדלהלן] אחז"ל במדרש איוב (סי' מה, בתי מדרשות ח"ב עמוד קפב), על הפסוק "אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, להגיד לאדם יושרו" (איוב לג כג), הנותן צדקה, אפילו נתחתם גזר דינו ליאבד, וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך וליפרע ממנו, אין המלאך הממונה...
על ידי דרופתקי דאורייתא
21 ספטמבר 2019, 23:17
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: עצתו של תרומת הדשן לזכות להיות נידון בבית דין של מידת הרחמים
תגובות: 1
צפיות: 51

עצתו של תרומת הדשן לזכות להיות נידון בבית דין של מידת הרחמים

בספר לקט יושר עמוד קכב  מצאתי בלקוטי הח"ר משה לוי מינץ זצ"ל שכתב בשם הגאון מוהר"ר איסרליין זצ"ל וז"ל: שדרש בשבת תשובה לאחר קריאת ס"ת, כשנחזור למקומה ענייני תשובה וצדקה, ודרש כמה טובות בצדקה. ודרש זה הקרא מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו, היינו מי שנתן צדקה לעני כאלו [הלוה] להקב"ה, ומאחר שאנו מלוים להק...
על ידי דרופתקי דאורייתא
11 ספטמבר 2019, 12:30
פורום: דעת דורות
נושא: מרן רבי יחזקאל סרנא זצוק"ל ראש ישיבת חברון
תגובות: 31
צפיות: 601

Re: מרן רבי יחזקאל סרנא זצוק"ל ראש ישיבת חברון

לראשונה, במלאות יובל שנים לפטירתו של רה"י זצ"ל,
הופיע כעת ויצא לאור
'פרקי זכרון'
במשוך היובל

אלומות אור מהיכלו וממשנתו של ראש הישיבה זצ"ל

מהדורה פנימית - ישיבת חברון החדשה, המו"ל ישמח לקבל כל הערה
(אפשר לכתוב כאן ואעביר לו בל"נ)
במשוך היובל.pdf
על ידי דרופתקי דאורייתא
10 ספטמבר 2019, 13:30
פורום: בית המדרש
נושא: להרוג יתושים המצערים
תגובות: 11
צפיות: 144

Re: להרוג יתושים המצערים

רבי אוריאל   ע"ע כה"ח סי' שטז ס"ק ק: ואותן אנשים שהורגין השממית שקורין שפי"ן בלשון אשכנז (ובלשון ערבי ענכבו"ד) נראה לי דאיסור גמור הוא דהא אינה מזקת, ואף דיש לחוש שיפול לתוך מאכל מכל מקום מלתא דלא שכיחא הוא ויכול לכסות המאכלים וגם אחד מאלף שהיא מסוכנת במאכל, ולכן יש למחות בידם. מגן אברהם שם, אליה רב...
על ידי דרופתקי דאורייתא
25 אוגוסט 2019, 05:11
פורום: בית המדרש
נושא: עיקר העבודה לבטל את ה"בחירה"
תגובות: 2
צפיות: 73

עיקר העבודה לבטל את ה"בחירה"

בספר 'דרכי שמואל' שיחות ליל שב"ק פרשת ואתחנן, שיחה א' דף רכד ע"ב כתוב בתורה "ובחרת בחיים", שהשי"ת נתן לאדם בחירה לבחור בטוב או ח"ו להיפך, ומתחילת הבריאה הרע היה מחוץ לאדם ויכל להבחין שזהו רע, אבל אחר חטאו של אדה"ר נתרחבה הבחירה, שהרע כבר נמצא בתוך האדם וקשה להבחין בו, וזהו שנאמר והייתם כאלהים יודעי...
על ידי דרופתקי דאורייתא
23 אוגוסט 2019, 15:24
פורום: דעת דורות
נושא: למישהו יש את הסיפור על הרב שלא הסתכל בפני הבע"ד הגם שהיו גבירים?
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: למישהו יש את הסיפור על הרב שלא הסתכל בפני הבע"ד הגם שהיו גבירים?

אוה"ח הק', מעיד על רבי משה בירדוגו זצ"ל, ומדייק מלשוה"כ "שמוע בין אחיכם", ולא שיראה כלל. (דברים א טז)
על ידי דרופתקי דאורייתא
06 יולי 2019, 22:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אני מחפש ספר על מנהגי חופה וקידושין, אצל הספרדים, לפני 200 שנה
תגובות: 0
צפיות: 146

אני מחפש ספר על מנהגי חופה וקידושין, אצל הספרדים, לפני 200 שנה

כל מי שיש בידו מידע, 
בפרט על ארצות טורקיה וכיו"ב, 

שמעתי מחכ"א שיש ספר של החוקר "יערי" על זה, ולא ידעתי מה שם הספר כדי לחפשו, 

בתודה מראש
על ידי דרופתקי דאורייתא
02 יולי 2019, 11:05
פורום: בית המדרש
נושא: מכתב החזון איש על הלימוד עד כדי התשת הכח וביטול תורה הנגרם על ידי זה
תגובות: 5
צפיות: 271

Re: מכתב החזון איש על הלימוד עד כדי התשת הכח וביטול תורה הנגרם על ידי זה

ודאי שמחויב האדם ללמוד עד כלות הכוחות והחזו"א עצמו היה עושה כן כידוע ומפורסם דברי הגרש"ז וכו' אינם סותרים לזה כלל אלא הם נכללים במ"ש החזו"א לא לזלזל בטבע [וזה בכלל מיעוט שיחה ושינה ושחוק וכו' לפירוש הגר"א כידוע] כוונת החזו"א פשוטה שלא ניתן לומר דאדרבה דבר רע הוא להתעייף וזה דבר חטא ואשמה שצריך להתנ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
02 יולי 2019, 03:11
פורום: בית המדרש
נושא: מכתב החזון איש על הלימוד עד כדי התשת הכח וביטול תורה הנגרם על ידי זה
תגובות: 5
צפיות: 271

מכתב החזון איש על הלימוד עד כדי התשת הכח וביטול תורה הנגרם על ידי זה

בקובץ איגרות חזון איש (ח"א איגרת לה) כתוב בזו הלשון (כולל הנקודות שבאמצע, שזה השמטה שכך נדפסה בספר כידוע) שלו' רב מכתבך הגיעני, דע לך יקירי שאין כאן לא חטא ולא אשמה, רק מחוקי הטבע להתעייף, ואין ראוי לזלזל בחוקי הטבע, כי מה שאנו קורין טבע, המכוון בזה רצון היותר מתמיד של המהוה כל הויות ית', ולכן חובתך...
על ידי דרופתקי דאורייתא
16 יוני 2019, 15:42
פורום: בית המדרש
נושא: רשע בוטח בה'??
תגובות: 6
צפיות: 236

Re: רשע בוטח בה'??

הגרי"ח סופר שליט"א העיר על זה באחד מחיבוריו - מי שיש לו אוצר החכמה יוכל למצוא בודאי בקלות ולהביא כאן לתועלת הציבור.
על ידי דרופתקי דאורייתא
03 מאי 2019, 02:08
פורום: ספרים
נושא: ענין פרשיות סתומות/פתוחות בתורה, ועוד פרטים
תגובות: 12
צפיות: 464

Re: ענין פרשיות סתומות/פתוחות בתורה, ועוד פרטים

[ג]. חלוקת העליות. חלוקה לנושאים, אך מתחשבת מאד בצורך של התחלה וסיום בדבר טוב [כהתחשבות בעולים לתורה...], ובאורך העליות. ממוצא דבר אתה למד שקצת מתמיה המנהג לקרוא במנחת שבת ובשני ובחמישי עד עליית 'שני', שכן בצורה זאת מפסיקים באמצע עניין. [ג]. חלוקת העליות. בימי הראשונים היו סדרים רבים מאוד של חלוקת ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
03 מאי 2019, 02:07
פורום: ספרים
נושא: ענין פרשיות סתומות/פתוחות בתורה, ועוד פרטים
תגובות: 12
צפיות: 464

Re: ענין פרשיות סתומות/פתוחות בתורה, ועוד פרטים

[ב]. חלוקת הפרשות. חלוקה לנושאים, מחשבת בצורך שלא תהיינה פרשות ארוכות מידי, מתחשבת בצורך להתחיל בדבר טוב, ומתחשבת קצת בצורך לסיים בדבר טוב. [שומע ומשמיע ביקש מקור, לא זכור לי כעת מקור]. [ב]. חלוקת הפרשות. יתכן שהיא מימי עזרא, ויתכן שזה מנהג קדום יותר ועזרא תיקן בא"י חלוקה לשלוש שנים כיוון שרצה להחד...
על ידי דרופתקי דאורייתא
03 מאי 2019, 02:07
פורום: ספרים
נושא: ענין פרשיות סתומות/פתוחות בתורה, ועוד פרטים
תגובות: 12
צפיות: 464

Re: ענין פרשיות סתומות/פתוחות בתורה, ועוד פרטים

ובכן, הבה ונסקור את כל סוגי החלוקה שיש לפנינו בתורה: [א]. חלוקת החומשים. חלוקה עניינית ומובנת, שהגר"ל הוסיף להעמיק בה באר היטב במאמרו שנדפס כאחד מפרקי המבוא בספר בן מלך בראשית א. ניתן לחלק את התורה באופנים שונים, אולם חלוקת חמשת החומשים נהירה ומובנת. הרב יהודה ראק כתב לי שלדעתו אף חלוקת החומשים אינ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
03 מאי 2019, 02:06
פורום: ספרים
נושא: ענין פרשיות סתומות/פתוחות בתורה, ועוד פרטים
תגובות: 12
צפיות: 464

Re: מישהו מכיר ספר על ענין פרשיות סתומות/פתוחות?!

תודה רבה לכולם

ברשותכם אני יעלה לכאן כמה העתקות מפורום אוצר החכמה בעניינים אלו, ואשמח לעזרת החכמים שליט"א
על ידי דרופתקי דאורייתא
02 מאי 2019, 19:55
פורום: ספרים
נושא: ענין פרשיות סתומות/פתוחות בתורה, ועוד פרטים
תגובות: 12
צפיות: 464

ענין פרשיות סתומות/פתוחות בתורה, ועוד פרטים

מישהו מכיר ספר על ענין פרשיות סתומות/פתוחות?!
הן מהצד ההלכתי, והמסורות שיש על כך, וגדרי ההלכה בזה,
והן מהצד הפרשני, ביאור למה פרשה זו סתומה והשניה פתוחה וכו'.

בתודה מראש
על ידי דרופתקי דאורייתא
24 אפריל 2019, 22:48
פורום: בית המדרש
נושא: יש שנזהרים ב"מחזי כיוהרא" יותר ממה שנזהרים ב"יוהרא" עצמה
תגובות: 0
צפיות: 115

יש שנזהרים ב"מחזי כיוהרא" יותר ממה שנזהרים ב"יוהרא" עצמה

מיוחס לאדמו"ר מקאצק זי"ע
ומי ימציא לידינו מקור כתוב לזה?
על ידי דרופתקי דאורייתא
24 אפריל 2019, 21:12
פורום: בית המדרש
נושא: להזהיר גדולים על קטנים - מלשון זוהר
תגובות: 3
צפיות: 189

להזהיר גדולים על קטנים - מלשון זוהר

אחז"ל יבמות קיד הובא ברש"י ר"פ אמור, עה"פ אמור אל הכהנים וכו', אמור ואמרת להזהיר גדלים על קטנים,
וביאורו ע"ד הדרש (ומי ימצא לנו המקור לזה? עדיפות למקור לא חסידי..) להזהיר מלשון זוהר, שהגדולים יזהירו באורם ועי"ז ישפיעו על הקטנים.
ועד"ז "גם עבדך נזהר בהם" כלו' מאיר ושמח בקיום המצות
על ידי דרופתקי דאורייתא
24 אפריל 2019, 21:09
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ענין לקביעת מקום ללימוד התורה
תגובות: 7
צפיות: 311

Re: האם יש ענין לקביעת מקום ללימוד התורה

מה יש בתומר דבורה בענין זה?


אחז"ל ע"ז יח. אין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ - בשם הגר"א כפשטו "מקום".
על ידי דרופתקי דאורייתא
02 אפריל 2019, 06:13
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בכמה מקורות
תגובות: 5
צפיות: 291

Re: עזרה בכמה מקורות

האחד בא לגור תודה רבה!! עוד כמה מקורות כל היודע בה דבר אנא אל ימנע בר! מה המקור להתפלל ולברך בהמ"ז מתוך הסידור - בשם הגר"א "אמר עם הספר" וכו'? בשם ר"ח ואלזין, המברך ברכות התורה בקו"ר ובכוונה יהיה לו ס"ד בתורה באותו היום? היכן מובא שיש לברך ברכות השחר בישיבה ובכוונה? טעם ברכת שלא עשאני גוי - כיון שי...
על ידי דרופתקי דאורייתא
02 אפריל 2019, 03:51
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בכמה מקורות
תגובות: 5
צפיות: 291

עזרה בכמה מקורות

היכן הרמב"ם כותב שלכל מצוה יש שורש ויש ענף. [ופעמים בענף פחות מרגישים שעוברים עליו]. המקור שבאיבר שאדם חוטא, צריך לתקן אותו איבר. [יש להוכיח כן מתוס' מו"ק יז רע"א]. וכידוע שכך מורה ובא מרן הגרח"ק שליט"א, האם נכתב בזה מקורו וטעמו? כלומר מצינו כן כבר בדור שלפנינו? היכן? היכן מצינו בדברי חז"ל עה"פ לא י...
על ידי דרופתקי דאורייתא
28 מרץ 2019, 02:06
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מקור: שנאת עמלק מכח אהבת השי"ת לכלל ישראל
תגובות: 0
צפיות: 123

חיפוש מקור: שנאת עמלק מכח אהבת השי"ת לכלל ישראל

ראיתי בעבר ביאור (אולי כאן בפורום? אולי במקו"א? נדמה לי באיזה עלון או משהו כיו"ב, אבל זה התבסס עם מקורות מדברי מהר"ל/גר"א/רמח"ל), ולע"ע איני מוצאו, והוא, שענין שורש השנאה לעמלק, מגיע מכח מה שהשנאה לעמלק באה מכח אהבה של הקב"ה לכלל ישראל, ומשל למהד"ד, לאב ולו שני בנים, והאחד ניסה להרוג את אחיו, שמכח ה...
על ידי דרופתקי דאורייתא
23 מרץ 2019, 23:10
פורום: פורים
נושא: ותהי לו לבת
תגובות: 5
צפיות: 322

Re: ותהי לו לבת

@אוריאל , ראשית לשון הפסוק: "ובמות אביה ואמה לקחה לו מרדכי לו לבת". (אסתר ב, ז).

בגוף השאלה, עיין עץ יוסף שכתב שהמגילה נכתבה בחיי אחשורוש לכל האומות, וא:כ חרפה לו שידעו שהיא הייתה נשואה למרדכי, ויכול להתהפך מאוהב לשונא.

עבור לחיפוש מתקדם