החיפוש הניב 100 תוצאות

על ידי זכרונות
29 דצמבר 2019, 13:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה אין הלכות חילול השם בשו'' ע
תגובות: 6
צפיות: 266

Re: למה אין הלכות חילול השם בשו'' ע

ביו"ד הלכות ע"ז, השו"ע כתב את כל ההלכות, ובפרט בסי' קנז שם ההלכות של יהרג ואל יעבור
על ידי זכרונות
29 דצמבר 2019, 03:00
פורום: ענינו של יום
נושא: איזה משמעות יש לקריאה?
תגובות: 21
צפיות: 263

Re: איזה משמעות יש לקריאה?

בימים אלו ובהרבה מועדים וזמנים טובים קוראים הלל. הברכה היא שמברכים "אשר קדשנו במצוותיו וציונו לקרא את ההלל" ותמיד מפריע לי, איזה משמעות יש לקריאה? ונראה היה לברך "וציונו להלל" וכדו'. יש מושג להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לנצח וכו' וכו',  וכל אלו הם דברים טובים שניתן לעשות זאת כל הזמן, אבל תקנת ח...
על ידי זכרונות
25 דצמבר 2019, 23:56
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

תדע הכוונה היא שאפשר להוכיח את זה, ובאמת מי שיודע מהו אדם בינוני ידע להוכיח גם כמה הוא עביו של רקיע, ואין לזה קשר לכך שר"י עצמו לא ידע מי הוא אדם בינוני ולכן לא ידע למדוד , וכוונת תוספות פשוטה שאף שלנו נראה שצאת הכוכבים הוא רק אחרי שיעור זמן מ"מ יתכן שהכוכבים הנצרכים הם כוכבים שרואים קודם . אם רבי ...
על ידי זכרונות
25 דצמבר 2019, 19:16
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

את ההודעה הקודמת כתבתי במהירות וחבל שלא עניתי על הקטע שלך שר"י הסתפק, וזה לדעתי לא נכון כי רבי יהודה אומר שם, תדע, שפירושו לא רק שהוא יודע אלא כל אחד שיודע לחשב יראה ש ד' מיל זה מדויק, כך שוודאי שרבי יהודה לא הסתפק, ולדבריך שרבי יהודה הסתפק איך תוס' כותב "ששני חלקי מיל שהוא לפי הנראה שעה גדולה לפני ...
על ידי זכרונות
25 דצמבר 2019, 17:07
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

כל הקושיות שהקשית עדיין לא הבנתי למה זה לא גם עליך ובעצם הקושיות הם ישירות על תוס' בפסחים ב. שכותב "לפי הנראה שעה גדולה לפני צאה"כ" אבל את כל הקושיות אפשר לתרץ בניקל דמוטב להכנס בכל הספיקות שהעלית כי אחרת יכנסו לחילול שבת רח"ל והספיקות של חטאת או אשם תלוי כשיבנה המקדש בי"ד יחקרו ויבררו אם חייב חטאת ...
על ידי זכרונות
25 דצמבר 2019, 13:02
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

א. מה שייך כאן דברי תר"י ? הוא מדבר לחומרא לחכות לכוכבים קטנים שהם אחרי ד מיל . אף שהלילה מגיע כבר בכוכבים בינונים, אבל דברי התוספות הם על עיקר הדין שהוא בכוכבים בינונים ולא גדולים  ועל זה הספק בתרי תלת מיל האחרונים  ב. לא הבנתי כלום, שאלת עלי למה ציבור שלם לא יכול לחשבן פעם אחת כמה זה ד מיל , ועל ...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 21:01
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

א . מאי שיאטא דכוכבים קטנים לכאן ? לתוספות הספק הוא האם הכוכבים הנראים מתלת רבעי מיל קודם סוף ד מיל - האם הם גדולים או בינונים  ב. לא מבין מה אתה רוצה . אם צריך תמיד ד מיל שווה לא מספיק למדוד פעם אחת ???? א. כוונתי לתר"י שכתבו במוצ"ש שצריך קטנים כי הם בשיטת תוס' ושאר הראשונים לא הצריכו קטנים גם במו...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 20:36
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

מה הראיה ? תוספות מדבר על יום השווה שעל זה הגמרא מדברת בפסחים וכמו שכתב רש"י שם, וע"ז תוס אומר שנמדוד באותו יום כמה מעלות השמש אוחזת אחרי ד מיל ולפי זה נדע כל יום (וכמו שמחשבנים באמת את צאה"כ במעלות ). א. הרבה מהראשונים לא נוקטים שאין אנו בקיאין בכוכבים והם כותבים צאת הכוכבים בינונים, ורק תוס' וסעי...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 20:10
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

איפה כתבו תוספות שלדעת ר"ת תמיד זה 72 דקות שוות ? בתוס' שבת לה. ד"ה תרי "וע"ק דניחזי אנן באדם בינוני שילך מתחילת שקיעת החמה ד' מילין כדאמר בפסחים י"ל דמספקא להו מהו אדם בינוני" והרי אם נאמר שהדבר משתנה מיום ליום מה יתן לנו שנדע את השיעור של ד' מיל? זה הרי משתנה  ובהכרח שאם נדע מהו אדם בינוני נוכל ל...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 15:39
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

לא נכון! מנהג הקהילות של אלו שנהגו כר"ת היה כשיטת המנחת כהן שר"ת מודה שמיד שרואים ג' כוכבים בינונים הוה לילה גם לר"ת וא"צ להמתין ד' מילין. יש לזה הרבה מקורות, וכמדומה שתוכל לראות זאת בכל ספר שעוסק בענין בין השמשות, ואם תצטרך מקורות אוכל לשלוח לך בעז"ה. ואגב, בד"כ אלו שחיברו חיבורים לחזק שיטת ר"ת, כ...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 15:19
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

זה לא נכון, כי יש הרבה צדדים לזה, וגם זה דעת תוס' בדעת ר"ת, איפה כתבו תוספות שלדעת ר"ת תמיד זה 72 דקות שוות ? בתוס' שבת לה. ד"ה תרי "וע"ק דניחזי אנן באדם בינוני שילך מתחילת שקיעת החמה ד' מילין כדאמר בפסחים י"ל דמספקא להו מהו אדם בינוני" והרי אם נאמר שהדבר משתנה מיום ליום מה יתן לנו שנדע את השיעור ש...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 14:55
פורום: בית המדרש
נושא: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ
תגובות: 44
צפיות: 3193

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

לא דברתי על הרבה ענינים סה"כ כתבתי 2 נקודות מצידי תעשה מה שיותר קל לך
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 14:46
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

נכון שמנהג הקהילות הוא 72 דקות שוות ולא משנה אם זה בקיץ או ביומי ניסן ותשרי, ומה שכתבת "ואין צד בעולם שלפי ר"ת 72 דק' הוא בכל העולם," זה לא נכון, כי יש הרבה צדדים לזה, וגם זה דעת תוס' בדעת ר"ת, וההוכחה לזה, שביומי ניסן ותשרי ב 58 דקות אחרי השקיעה שעקרונית עד אז יכלו להדליק בע"ש וכן להפסיק בטהרה, הר...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 13:57
פורום: בית המדרש
נושא: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ
תגובות: 44
צפיות: 3193

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

אני לא מבין מה אתה רוצה ממני, אתה כתבת מגילה די ארוכה, להראות לי שאני עדיין כאפרוח שלא נפקחו עיניו, עניתי לך 2 נקודות, האחת שדברי מהר"ם אלשקר שבנה את היסוד שהגאונים חולקים על דעת ר"ת לא מוכרחת כלל, האם אתה חושב שאפשר להוכיח זאת בכמה מילים בודדות? ומה אכפת לך שהארכתי? מצידי יש לך חודש שלם ללמוד את הנ...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 12:00
פורום: בית המדרש
נושא: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ
תגובות: 44
צפיות: 3193

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

על דברי מהר"ם אלשקר כבר כתבתי בפורום זה ואעתיק דברי, על דברי הסידור של הגרי"ז אוכל לכתוב בנפרד אבל בקיצור תבדוק את דבריו ותראה שמי שלא הסביר את הסוגיה כר"ת אלא כתב סתם משתשקע החמה הופך אוטומטית לדעת הנקרא גאונים ומה שכתבת על המ"ב לא הבנתי כי הוא תולה את כל הראשונים בדברי מהר"ם אלשקר בס"ד    העתק מאש...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 04:00
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 1894

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

נכון שמנהג הקהילות הוא 72 דקות שוות ולא משנה אם זה בקיץ או ביומי ניסן ותשרי, ומה שכתבת "ואין צד בעולם שלפי ר"ת 72 דק' הוא בכל העולם," זה לא נכון, כי יש הרבה צדדים לזה, וגם זה דעת תוס' בדעת ר"ת, וההוכחה לזה, שביומי ניסן ותשרי ב 58 דקות אחרי השקיעה שעקרונית עד אז יכלו להדליק בע"ש וכן להפסיק בטהרה, הרב...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 03:41
פורום: בית המדרש
נושא: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ
תגובות: 44
צפיות: 3193

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

בס"ד באשכול זה וגם באשכולות קודמים, שדנו בדיני ביהש"מ, נראה, שהאחד לא מבין את שפת רעהו, ונשאלת השאלה למה זה קורה, והשאלה היותר חשובה, האם יש דרך, שבה כן יבין האחד את הדעה המנוגדת לזה שהוא תופס, התשובה לזאת היא מאוד ארוכה וגם קצת מורכבת, ואנסה בקצרה להסביר כמה נקודות שיוכל להבהיר קודם כל מה הבעיה ואח...
על ידי זכרונות
22 דצמבר 2019, 12:42
פורום: חנוכה
נושא: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!
תגובות: 87
צפיות: 1211

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

לדעתי עצם העלאת הנושא שיש אפשרות לחלל שבת רח"ל הוא חילול ה' ותמה אני על הפורום שנותן במה לכאלה אנשים, ובפרט שכתב " על כל פנים, כל זמן שלא מצאנו מ"ד להדיא שתקנת ההדלקה דשבת היא ביום שישי - שזהו חידוש גדול - הסברא נותנת כצד א' שרק התירו לו להקדים את מעשה ההדלקה, אולם מצות הדלקת נרות חנוכה בליל שבת במק...
על ידי זכרונות
03 נובמבר 2019, 14:13
פורום: נח
נושא: מהיכן למד רש"י שהיונה היתה/היה זכר
תגובות: 19
צפיות: 216

Re: מהיכן למד רש"י שהיונה היתה/היה זכר

בפשטות ניתן לומר שלכאורה המילה טרף מיותר לגמרי, כי פשוט שהעלה היה קרוע מהעץ, ואם נאמר שהיונה מצאה עלה השט על המים, א"כ מהיכן ידע נח שקלו המים, ולכן הבין רש"י שמשמעות הכתוב, שהיונה טרף את העלה מהעץ,
על ידי זכרונות
27 ספטמבר 2019, 14:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

הרב זכרונות, לא מעניין אותי מה דעת בעל הזמנים כהלכתם, התכוונתי לראיות החזקות שהוא מביא ולא דעתו האישית לדחות ראיות מפורשות מדקדוק של מילה אחת. לא אמרתי ששעות התרומות הדשן היא שעות זמניות, ברור שכוונתו על שעות שוות, רק השעה השווה אצלו היה חלק אחת מ12 מהעלות עד הצאת בימים בינונים. לפי דבריך תסביר בבק...
על ידי זכרונות
27 ספטמבר 2019, 00:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

שוב ראיתי דבריו המפורשים תרומת הדשן סימן קכא שאלה: הא דקי"ל כר' יודא /פסחים יב ע"ב/ אוכלים כל ארבע ולא יותר. בשנת העיבור שהיום מאריך בגבולינו, שבסוף ארבע עדיין כמו ג' שעות עד חצות, עד אימת שרי לאכול חמץ? עד ב' שעות קודם חצות לעולם, או נימא דכי שלימא להו ד' שעות מתחילת היום לעולם אסור באכילת חמץ?  תש...
על ידי זכרונות
26 ספטמבר 2019, 16:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

סליחה רבי יהושע ני"ו כנראה שמה שכתבת בשם זמנים כהלכתם, שכאילו התרומת הדשן מדבר על שעות זמניות, כל זה כתבת מהזכרון, ולא טרחת לבדוק מה הוא כותב, ולכן בבקשה תפתח את הספר בפרק ה סעיף ה אות ו, שפשוט לו, שהתרומת הדשן מדבר על שעה של 60 דקות שעון, ומתחת הקו באות ב, הוא מביא הוכחה חותכת מדברי תרומת הדשן שכתב...
על ידי זכרונות
19 ספטמבר 2019, 03:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

א. הקושיא היא לא על כולם, כי לדידי, דברי רבי יהודה בקו המשוה, והמיל הוא 18 דקות, והנשף בדיוק 72 דקות מהשקיעה, ובאם יש לך הסבר אחר ומתאים עם המציאות, בבקשה תכתוב, ואם אתה תצליח, לפי החישובים שלך שהמיל הוא 22.5 לתרץ את דברי רבי יהודה במציאות מדוייקת וגם בא"י, אז בטוח גם אני אצליח לתרץ את רבי חנינא רבא...
על ידי זכרונות
09 ספטמבר 2019, 21:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

סליחה,אבל אתה מבלבל, ואתה לא קולט שיש זמן שהוא ביהש"מ, ולא הבחנת שהטור ברס"א מדבר על תחילת בין השמשות שהוא בשקיעה שניה, ואתה מניח אותו כאילו הוא מדבר על צאת הכוכבים שהוא סוף שקיעה, ובכלל מחקת את כל ביהש"מ שזמנו הוא 13.5 דקות, ובין תחילת בין השמשות לסוף בהש"מ שהוא תחילת זמן צאת הכוכבים יש 1500 אמה כפ...
על ידי זכרונות
08 ספטמבר 2019, 20:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

מכל מקום הב"י מציין וכתבו רש"י והתוס' (שם:) והרא"ש וממילא נמי למוצאי שבת נקטינן כר' יוסי משמע שגם הוא נוקט כרבי יוסי במוצאי שבת,   לא מבין מה אתה חוזר וחוזר ומדגיש שמרן פוסק כרבי יוסי במוצ"ש, האם יש מישהו שלא פוסק כרבי יוסי במוצ"ש? כב' רצה לפרש בדעת מרן כי לא סובר כרבי יוסי במוצ"ש. שהרי אני כתבתי ל...
על ידי זכרונות
06 ספטמבר 2019, 00:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

מכל מקום הב"י מציין וכתבו רש"י והתוס' (שם:) והרא"ש וממילא נמי למוצאי שבת נקטינן כר' יוסי משמע שגם הוא נוקט כרבי יוסי במוצאי שבת,   לא מבין מה אתה חוזר וחוזר ומדגיש שמרן פוסק כרבי יוסי במוצ"ש, האם יש מישהו שלא פוסק כרבי יוסי במוצ"ש? כך שאני לא מבין מה קשור לכאן אופקים שונים או ימים שונים בשנה אני לא...
על ידי זכרונות
04 ספטמבר 2019, 17:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

להרב @ סתם יעקב לדבריך, שהב"י במוצאי שבת, מוסיף בס"ה מ"ט אמה בגלל דעת רבי יוסי, למה לא מספיק לכתוב שבמוצ"ש יש לחכות ד' מיל ועוד מ"ט אמה מאחר שלדעת הב"י הד' מיל ומ"ט אמה הוא בזמן בו יוצאים כוכבים קטנים ורצופין. ולכן כתב כוכבים. א. קשה לי להאמין שאתה באמת מצמיד את זמן צאה"כ עם השעון, כשאתה מדבר כל הז...
על ידי זכרונות
03 ספטמבר 2019, 18:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

להרב @ סתם יעקב לדבריך, שהב"י במוצאי שבת, מוסיף בס"ה מ"ט אמה בגלל דעת רבי יוסי, למה לא מספיק לכתוב שבמוצ"ש יש לחכות ד' מיל ועוד מ"ט אמה הב"י בסי' רצ"ג מסכים עם דברי הטור בשם אביו, שלרבי יוסי יש להוסיף 49 אמה, ז"א שאחרי גמר ביהש"מ דרבי יהודה ובתוספת פחות מחצי דקה הוה לילה גם לרבי יוסי, אלא שמתקן הגיר...
על ידי זכרונות
27 אוגוסט 2019, 12:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

הלילה לדעת רבי יהודה מרן הינו מהלך 4 מיל לאחר השקיעה ביום השוויון (21.3). מכיוון וגם הגמרא בפסחים דיברה על יום השוויון. מסכים, ומדובר על קו המשוה והמיל הוא 18 דקות לאחר שיודעים אנו כי מהלך 4 מיל היום השוויון הינו 90 דקות,לא מסכים, כי 4 מיל זה 72 דקות, ו72 דקות בקו המשוה שוה ערך ל כ87 דקות בא"י יודע...
על ידי זכרונות
22 אוגוסט 2019, 20:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 86
צפיות: 1629

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

כבר שאלתי ממך קודם, לדבריך, למה בערב שבת, מרן כן יכול לתת לנו זמן שעון, הרי לדעתך הוא לא מדויק, ומה שכתבת שבערב שבת מצוה להוסיף, זה לא תשובה, כי מרן לא מדבר על בערך, ולא על כאילו, הלילה לדעת רבי יהודה  מרן הינו מהלך 4 מיל לאחר השקיעה ביום השוויון (21.3). מכיוון וגם הגמרא בפסחים דיברה על יום השוויון...

עבור לחיפוש מתקדם