החיפוש הניב 60 תוצאות

על ידי זכרונות
05 אוגוסט 2019, 13:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 50
צפיות: 883

Re: קו התאריך ובין השמשות

ב"ה שיש לך מה לענות, גם כשאתה סותר את עצמך מתגובה לתגובה, אבל בסוף אתה ענית וכאילו זה מראה שאתה צודק ולמעשה אתה משדר שגם בחשבון אתה די חלש, כי אתה טוען שתחילת היום הוא מהשקיעה, ומשמע מדבריך שהשקיעה היא לא ממוצעת אלא השקיעה של כל יום בנפרד, ועדיין לא קלטת שגם השקיעה בחשבון לא יכול לזוז, כי אחרת יצא ש...
על ידי זכרונות
04 אוגוסט 2019, 11:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 50
צפיות: 883

Re: קו התאריך ובין השמשות

חצות זה חצות, והגמרא  לא היתה כותבת חצות ומתכונת לשלש רבעים אחרי תחילת הלילה, בספירה מלילה ללילה שזה ספירה שלא קיימת בשום מקום, ובעל המאור כשכתב את סדר מהלך החמה   תולה במפורש את חצות בחצות האמיתי ואין שום הגיון שאחר כך הוא יתכוין לחצות אחר בלי להסביר כלום. וכל ההסבר המשונה הזה, נסתר מתוך דברי הבעל...
על ידי זכרונות
02 אוגוסט 2019, 13:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 50
צפיות: 883

Re: קו התאריך ובין השמשות

חצות בנידון המולד הוא שם מושאל, והחישוב הוא האם נולד לפני שעה יח או משעה יח ולמטה, ותחילת היום בשעון זה הוא בתחילת הלילה חצות זה חצות, והגמרא  לא היתה כותבת חצות ומתכונת לשלש רבעים אחרי תחילת הלילה, בספירה מלילה ללילה שזה ספירה שלא קיימת בשום מקום, ובעל המאור כשכתב את סדר מהלך החמה   תולה במפורש את...
על ידי זכרונות
02 אוגוסט 2019, 05:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 50
צפיות: 883

Re: קו התאריך ובין השמשות

חצות בנידון המולד הוא שם מושאל, והחישוב הוא האם נולד לפני שעה יח או משעה יח ולמטה, ותחילת היום בשעון זה הוא בתחילת הלילה
על ידי זכרונות
01 אוגוסט 2019, 21:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

בס"ד הדיונים באשכול זה מאד חשובים וגם אם פה ושם נאמרו דברים בצורה חריפה עדיין הדבר נסבל הגם שפשוט שכדאי מאד להשתדל לכתוב בצורה מכובדת בענין דעת הגאונים האם הם אמרו אחרת מדעתו של ר"ת? לכאורה מקובל שיש שיטת הגאונים והיא שביהש"מ מתחיל מהשקיעה הראשונה וזמן ביהש"מ לפי הגמ' הוא ג' רבעי מיל למעשה יש פה הרב...
על ידי זכרונות
09 יולי 2019, 11:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2409

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

אולי תסביר מי מסלף הרי לפניך את כל הקטע בתוספת תחילת דבריו שמדבר על תוספת יום הכיפורים "ספר יראים סימן תכ [דפוס ישן - קיח] וצריך להוסיף מחול על הקדש בין בכניסתו בין ביציאתו ותניא [פ"א ב'] ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש יכול יתענה בתשעה ת"ל בערב אי בערב יכול משתחשך ת"ל בתשעה הא כיצד מתחיל ומתענה מבע"י...
על ידי זכרונות
09 יולי 2019, 01:49
פורום: בית המדרש
נושא: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי
תגובות: 39
צפיות: 1204

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

בתשע"ו יצא קונטרס בשם "חז"ל באסטרונומיה המודרנית" המבאר את דברי הגמ' בפסחים צד: מחלוקת חכמי ישראל וחכמי אומות העולם בסוגיה גלגל קבוע ומזלות חוזרים, ולדבריו לדעת חכמי ישראל הגלגל קבוע ואינו זז כלל וכדור הארץ עושה את ההילוך היומי ע"י שמסתובב סביב עצמו סיבוב שלם בכמעט 24 שעות, ומבאר שם גם לפי תירוץ אחד...
על ידי זכרונות
08 יולי 2019, 13:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2409

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

  א. אין אף ראשון החולק על ר"ת ואפי' היראים בהלכות יו"כ מתיר לאכול בעיו"כ עד השקיעה השניה כבר ראיתי הרבה שיש להם את העזות לומר שאין דבר כזה שיטת הגאונים, אבל זה פעם ראשונה שאני רואה מישהו שכותב שאין אחד שחולק על ר"ת, והרי רבי אברהם בן הרמב"ם בוודאי חולק במפורש על ר"ת. מלבד זאת כל האחרונים הביאו את ...
על ידי זכרונות
08 יולי 2019, 03:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם
תגובות: 15
צפיות: 503

Re: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם

תבדוק את הכתב של רבי נתנאל ותראה שהוא הקדים את ר' מנחם ופשוט שהם בנו זאת בגלל פסקו של המשנה ברורה
על ידי זכרונות
08 יולי 2019, 01:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2409

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

צריך לדעת בהלכה כמה דברים: א. כשיש מנהג ברור כשיטה אחת יתכן מאוד שכן תהיה ההלכה אף כנגד רוב פוסקים ואף בדאורייתא (וזה יכל להיות תשובה גם לטענה שרוב ראשונים כרבינו תם אך לא צריך לזה, לכל מי שלמד טוש"ע סי' רצ"ג יעו"ש) ברצינות?? אפילו בדאורייתא?????!!! שטויות במיץ עגבניות. כשלומדים את כללי הפסק והמנהג...
על ידי זכרונות
07 יולי 2019, 22:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם
תגובות: 15
צפיות: 503

Re: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם

בס"ד אות פ אות פ לפי הקבלה, הלובן שבפנים צריך להיות אות ב' וכדי לקבל את האות ב עם עקב ניתן לעשות זאת בשני אופנים א. כשכותבים את הגב אפשר לרדת מהגג בצורת ז וממילא הגב יהיה עקום קצת ובולט טיפה לפני המושב וכך יקבל הב' עקב ב. ואפשר גם לרדת מהגג כעובי קולמוס ואז לשבור ימינה ואח"כ לרדת ולעשות את המושב הכת...
על ידי זכרונות
07 יולי 2019, 19:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 47
צפיות: 825

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

דברי המהר"ם אלשקר על ארבעים רגעים וארבעים רגע, הוא הסביר שהכוונה לשני שלישי המדרגה שפירוש מדרגה = מעלה. לפי השעון זה שתי דקות וארבעים שניות מתחילת שקיעת גלגל השמש, פי' הנקודה הראשונה של השמש שמתחילה לשקוע עד גמר שקיעתה דהיינו ששוקעת הנקודה האחרונה של השמש, וזו השקיעה המובאת בלוחות 
על ידי זכרונות
26 מאי 2019, 14:51
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2409

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

תגובתי היא לא דיון על שיטת ר"ת אלא על קלות הדעת בקביעת מנהגים ובהוראה שניתן להתיר גם איסורי דאורייתא וכן לשבש את דבריו הברורים של המ"ב שכתב ומ"מ אין בנו כח למחות ביד המקילין וכו' אבל כל י"ש יש להחמיר לעצמו דבזמנינו יש ג"כ ר"ה מן התורה וממילא אין לסמוך על עירוב של צוה"פ
על ידי זכרונות
26 מאי 2019, 13:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2409

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

החיזוק הגדול ביותר זה ללמוד הלכות שבת ולעיין היטב להבין הלכה למעשה. כבר שנים שאני מתבונן מסביבי על מנהגי האנשים בשבת (ובודק היטב את מעשי שלי...) ואנשים מחללים שבת על ימין ועל שמאל (בדגש על בורר, מוקצה ושטרי הדיוטות אך גם מלאכות רבות אחרות) מחוסר ידע, ויעויין בהקדמת המשנ"ב מה שהביא מהיערות דבש. ולגב...
על ידי זכרונות
17 מאי 2019, 00:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2409

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

לדעת רוב הראשונים והאחרונים הוצאת שבת בסופה לפני ד' מיל הוה חילול שבת דאורייתא רח"ל
על ידי זכרונות
09 מאי 2019, 15:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

עיין בחידושי הרשב"א הלשונות וההגדרות בתהליך ההחשכה וז"ל בריש ברכות "וממאי דלא אכלי בתרומה עד צאת הכוכבים וקא דרשת ובא השמש ביאת אורו שנסתלק אורו לגמרי מחללו של עולם דהיינו סוף השקיעה ומאי וטהר טהר יומא שנטהר היום לגמרי מן השמש דילמא ביאת שמשו הוא כלומר תחלת השקיעה שבא השמש בעוביו של רקיע בלבד ואף על...
על ידי זכרונות
29 אפריל 2019, 18:33
פורום: פסח
נושא: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???
תגובות: 51
צפיות: 1097

Re: למחמירים במצות מכונה, אם בליל פסח לא יהא להם מצת יד, גם אז לא יאכלו מצת מכונה???

השאלה שנשאלה דומה לשאלה האם כשאין למישהוא תפילין רגילות ויש לו רק תפילין שהפרשיות נכתבו במכונת כתיבה עתיקה שלכמה מהפוסקים זה נקרא כתיבה האם יניח אותם או לא השאלה מתעצמת כשגם הפרשיות נכתבו במכונת כתיבה מודרנית שבלחיצה אחת נכתבו כל הפרשיות מצב מצות מכונה היום הוא ללא הכר למצב הראשוני שעליה דנו הפוסקים...
על ידי זכרונות
18 אפריל 2019, 17:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

כמה שאלות לרב האחד בא לגור א. האם לדעתך תוס' רי"ד סבר, שכדור הארץ מסוגל לכסות את השמש? ואם כן, איך השמש מאירה את הירח? בדיוק כמו לדעה היום שהשמש מסובבת את כדור הארץ, וזה לא סתירה לאור של הירח בגלל הזוית של השמש מול הירח ביחס לכדור. לא ענית לענין, ואין זה משנה מי מסתובב ומי עומד, המציאות שכל הזמן הש...
על ידי זכרונות
14 אפריל 2019, 22:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

כמה שאלות לרב האחד בא לגור א. האם לדעתך תוס' רי"ד סבר, שכדור הארץ מסוגל לכסות את השמש? ואם כן, איך השמש מאירה את הירח? ב. בתוס' רי"ד "וכ"ז שאורה שולט אין פני המערב מאדימין אבל כששוקעת לגמרי והולכת תחת הארץ מסתלק אורה מן העולם ואז מתחילין פני המערב להאדים מכח זהרוריתה שכל זמן שאורה בעולם האור מכסה הא...
על ידי זכרונות
14 אפריל 2019, 00:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מצות מכונה
תגובות: 17
צפיות: 589

Re: מצות מכונה

פשוט
על ידי זכרונות
14 אפריל 2019, 00:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מצות מכונה
תגובות: 17
צפיות: 589

Re: מצות מכונה

שמעתי מפי קדשו של הגה"ק מורינו רבי חיים קנייבסקי שליט"א " דער חזו"א האט מיר געזאגט אז די אלע טענות וואס איז גיווען אוף די מאשין מצות, איז דא אויף די היינטגע מאשין מצות"
בתרגום חופשי החזו"א אמר לי שכל הטענות שהיו על מצות המכונה, קיימות גם במצות מכונה של זמנינו"
על ידי זכרונות
08 אפריל 2019, 01:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

נסביר בקצרה את מהלך ההחשכה לקראת ערב כמו כל כדור גם כדור הארץ הוא 360 מעלות מכל כיון, ובכל מקום שאדם עומד הוא מסוגל לראות 90 מעלות לכל כיון, במרחב השמימי, כי עד שם הכדור מתרחב, (וכשנמדוד שם את ההיקף של כדור הארץ, תמיד יצא ההיקף, כארבעים אלף ושבעים ושש ק"מ,) ואחרי 90 מעלות ממקום הצופה, הכדור מתקצר ול...
על ידי זכרונות
07 אפריל 2019, 23:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

לא הבנת אז אני אסביר -התורי"ד מדבר על כניסה של גלגל החמה עצמו מתחת לארץ, זאת מכיון שהוא סבר שגובה הכדור הוא במשך מרחק הליכה של השמש של 4 מיל, ואחרי שהיא הולכת את האורך הזה היא נכנסת מתחת לארץ (מה שקורה לדעת חכמי ישראל לאורך עובי הרקיע) הוא לא מדבר על שום אור שמסתלק מאטמוספרה הוא מדבר על הגלגל בעצמו...
על ידי זכרונות
05 אפריל 2019, 17:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

זה לא רלוונטי בכלל אם המשטח מהצד השני של הכדור הוא ישר או עגול . הנושא הוא שלתורי"ד השיפוע של גובה הכדור הרבה הרבה יותר קצר מאורכו כמו ביצה,(זה הכוונה שאינו שווה) ולכן לוקח רק ד מיל עד שהוא מגיע לצד השני . וזה כלל אינו מתאים לדעה של המדע היום ,שלדעתם הכדור הוא כמעט שוה בכל צדדיו ולוקח כ-12שעות עד ש...
על ידי זכרונות
05 אפריל 2019, 17:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

וז"ל העיטור פי' הר"ר שמעון בשם הר"ר יעקב משתשקע החמה לאו בין השמשות הוא שאינו נראה ברקיע דהא משתשקע החמה עד צאת הכוכבים ד' מילין ובין השמשות לא הוה אלא ג' חלקי מיל אלא משתשקע החמה דהיינו ביאת אורו סמוך ללילה שאעפ"י ששקעה החמה יש שהות מעט עד הלילה ובהאי שיעורא דאמרי' כוכב א' יום ב' ביהש"מ שלשה לילה ...
על ידי זכרונות
05 אפריל 2019, 16:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

לר"ת לא מדובר על שתי שקיעות,אלא, שיש שקיעת גוף השמש, ויש שקיעת אור השמש, והראשונים שכתבו שקיעה שניה, כוונתם לזמן שני בשקיעה, או יותר נכון, דרגה שניה בשקיעה. אולי גם תסביר, במה חולקים רבה ורב יוסף? אין באף אחד מרבותינו הראשונים שכתב שהשקיעה השניה היא בכך שהאור נעלם . הנוסח בראשונים מתחלק לשנים. ר"ת ...
על ידי זכרונות
05 אפריל 2019, 15:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

זה לא רלוונטי בכלל אם המשטח מהצד השני של הכדור הוא ישר או עגול . הנושא הוא שלתורי"ד השיפוע של גובה הכדור הרבה הרבה יותר קצר מאורכו כמו ביצה,(זה הכוונה שאינו שווה) ולכן לוקח רק ד מיל עד שהוא מגיע לצד השני . וזה כלל אינו מתאים לדעה של המדע היום ,שלדעתם הכדור הוא כמעט שוה בכל צדדיו ולוקח כ-12שעות עד ש...
על ידי זכרונות
05 אפריל 2019, 15:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

אחזור שוב - השקיעה היא החמה עצמה שנכנסת מתחת חצי כדור הארץ ולא האור כלל כמפורש בדבריו , מציאות האור זה הסיבה שהשקיעה הראשונה היא לא מסיימת את היום. טעות מוחלטת לומר שזה מתאים למה שעולם המדע סבור כיום , מכיון שלדעת התורי"ד, העולם עשוי בצורת חצי עיגול רחב ולדבריו אחרי שזה מסיים את החצי העגול זה נכנס ...
על ידי זכרונות
05 אפריל 2019, 14:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

בדברי התוס' רי"ד מפורש שהשקיעה השניה היא שקיעת האור. זה לשון התוס' רי"ד: שאף על פי ששקעה החמה ונעלמה מן העין עדיין אורה שולט בעולם שעדיין לא נעלמה מכל העולם כולו וכו' שכל זמן שאורה שולט אין פני המערב מאדימין אבל כששוקעת לגמרי והולכת תחת הארץ מסתלק אורה מן העולם ואז מתחילין פני המערב להאדים מכח זהרי...
על ידי זכרונות
05 אפריל 2019, 14:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 362
צפיות: 9431

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

השקיעה של שבת היא בדיוק השקיעה של פסחים לדעת הגאונים אליבא דרב יוסף כמו שבכל מקום ,שקיעה כוללת עוד דקה וחצי של מקום גלגל החמה בעצמו, כך בפסחים זה מתפרשכך, ובשבת צריך רבי יהודה לפרש שזה עדיין יום כל זמן שפני מזרח מאדימים שום קשר לשיטת ר"ת, לר"ת המדובר על שני שקיעות אחרות, ןכיון שהכריח שהכוונה בשבת ה...