הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 423 תוצאות

על ידי נחפשה דרכינו
23 אוגוסט 2020, 15:32
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל
תגובות: 188
צפיות: 4340

Re: בד"ה: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

אברך כתב:
23 אוגוסט 2020, 15:12
כבוד הרב @מבולבל שליט"א. אם אין חפץ מר שיתייחסו אל דבריו כאל דברי מבולבל... אולי יבחר נקודה אחרת באופיו כשם הניק? או סתם שם ניק אחר?
(אפשר לבקש מההנהלה)


אולי הוא רוצה את עזרת הציבור לצאת מהבלבול
על ידי נחפשה דרכינו
23 אוגוסט 2020, 15:30
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל
תגובות: 188
צפיות: 4340

Re: בד"ה: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

כמובן שההצמדה וההתניה של נאומו שכאילו הכל רק מכח דברי הרבי - זה מעשי ידי העורכים שערכו את דבריו כפי שהתאים לאג'נדה. הוא ממש לא היה 'חוסיד', ומגוחך לחשוב על כזה ת"ח ענק שכביכול אין לו דעת ובינה להכריע איזו הלכה רק מכח דברי ת"ח אחר בארה"ב (שגם אם נפגשואי פעם ספק רב אם מצאו נושא שיחה משותף בעניני אבה"...
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

משה אמת כתב:
14 אוגוסט 2020, 03:21
זך הרעיון כתב:
13 אוגוסט 2020, 21:28
שלום23 כתב:
13 אוגוסט 2020, 21:03

הגרי"ז בעצמו??

ח"ו, הס מלהזכיר.
הכוונה לאחד שכמובן שכבוד גדולתו במקומו מונח שבפטירת מרן הרב זללה"ה היה כבן שמונה.
בגיל 12
 

זה אומר 8 וזה 12, ואני עושה פשרה [שזו האמת] - 10. [הוא נולד בשנת תש"ט]
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

פשיטא לי שטעם החזו"א בגידול זקן, כי זה הרחקה, לקישוט והתנאות, וממילא מרחיק מחטא, וד"ל. ועדיין לא ראיתי, איזה ראיה ל"קדושה" כלשהי בזקן, ודאי לא בנגלה, ולגבי נסתר גם מחלוקת. בחז"ל יש ראיה שגילחו, ממה שנכתב באהרן, שכשהיה מספר, עולות ויושבות בעיקרי זקנו, וזה שני פירושים ברש"י, והפירוש שגילח, מכוון יותר...
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

כפי הנראה אינך מכיר את בית בריסק,  מו''ר הגרמ''ד התבטא כמה פעמים ברבים שאי אפשר לסמוך על מה שהנ''ל מביא, ויש לברר כל מעשה בפרטות, כמו''כ הגר''מ הלוי בסוף ימיו מתנער ממנו בתוקף והבהיר שאי אפשר לסמוך עליו, וכן ידוע דעתו של הגרנ''פ מאירזאהן, איני יודע היכן אתה גדלת אבל אני הסותבבתי רבות בבית בריסק והמ...
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

בד"כ מי שמדבר נגד ספריו, הוא קשור במישרין או בעקיפין לבריסק רחו' פרס, וד"ל. כפי הנראה אינך מכיר את בית בריסק,  מו''ר הגרמ''ד התבטא כמה פעמים ברבים שאי אפשר לסמוך על מה שהנ''ל מביא, ויש לברר כל מעשה בפרטות, כמו''כ הגר''מ הלוי בסוף ימיו מתנער ממנו בתוקף והבהיר שאי אפשר לסמוך עליו, וכן ידוע דעתו של הג...
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

(יש הרבה בבית בריסק שטוענים שאת הדברים המובאים בספריו של הנ''ל יש לקחת בעירבון מוגבל) בד"כ מי שמדבר נגד ספריו, הוא קשור במישרין או בעקיפין לבריסק רחו' פרס, וד"ל. כפי הנראה אינך מכיר את בית בריסק,  מו''ר הגרמ''ד התבטא כמה פעמים ברבים שאי אפשר לסמוך על מה שהנ''ל מביא, ויש לברר כל מעשה בפרטות, כמו''כ ...
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

זך הרעיון כתב:
13 אוגוסט 2020, 21:28
שלום23 כתב:
13 אוגוסט 2020, 21:03
זך הרעיון כתב:
13 אוגוסט 2020, 20:59
לבריסק רחו' פרס
הגרי"ז בעצמו??

ח"ו, הס מלהזכיר.
הכוונה לאחד שכמובן שכבוד גדולתו במקומו מונח שבפטירת מרן הרב זללה"ה היה כבן שמונה.

היה בן 10
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

שלום23 כתב:
13 אוגוסט 2020, 21:03
זך הרעיון כתב:
13 אוגוסט 2020, 20:59
לבריסק רחו' פרס
הגרי"ז בעצמו??

נכדו הרב אברהם יהושע שישיבתו ברחוב פרס
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

זך הרעיון כתב:
13 אוגוסט 2020, 20:59
מתלבט כתב:
13 אוגוסט 2020, 00:56
(יש הרבה בבית בריסק שטוענים שאת הדברים המובאים בספריו של הנ''ל יש לקחת בעירבון מוגבל)
בד"כ מי שמדבר נגד ספריו, הוא קשור במישרין או בעקיפין לבריסק רחו' פרס, וד"ל.

לאו דוקא, בבריסק באופן כללי לא אוהבים את הצורה זו, אני שמעתי פעם דרשה שלמה נגדו מאחד מבני הגר"מ הלוי זצ"ל
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

פשיטא לי שטעם החזו"א בגידול זקן, כי זה הרחקה, לקישוט והתנאות, וממילא מרחיק מחטא, וד"ל. ועדיין לא ראיתי, איזה ראיה ל"קדושה" כלשהי בזקן, ודאי לא בנגלה, ולגבי נסתר גם מחלוקת. בחז"ל יש ראיה שגילחו, ממה שנכתב באהרן, שכשהיה מספר, עולות ויושבות בעיקרי זקנו, וזה שני פירושים ברש"י, והפירוש שגילח, מכוון יותר...
על ידי נחפשה דרכינו
14 אוגוסט 2020, 17:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

זה רק על השחתה ולא על קיצוץ, והא ראיה שמותר במלקט ורהיטני. לא כתבתי שזה איסור, וממילא אתה לא חייב להוכיח לי שזה אסור רק בהשחתה. כולי עלמא לא פליגי שלא עוברים על "בל תקיף" אלא בגילוח של השחתה, ואמנם מכיון שהרמב"ם כתב כאן הטעם, שהגוים נהגו לגלח, אפשר ללמוד מזה שעכ"פ אינו ראוי לעבור על טעם הדין. אי נמ...
על ידי נחפשה דרכינו
12 אוגוסט 2020, 11:41
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בד"ה - כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זצוק"ל
תגובות: 230
צפיות: 7146

Re: בד"ה - כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זצוק"ל

לא הכרתי אותו, אבל שאלתי אנשים שהכירוהו מלונדון [ולאו דוקא אלו שהתייחסו אליו בחיוב...] ואמרו שכן הוא היה ת"ח. והאם פירטו במה זה התבטא שהיה ת"ח? ומאיזו סיבה יש אנשים שהתייחסו אליו בשלילה? אני מכיר מישהו שמחסידיו, שא"ל בחייו שכיון שכל ימיו היה חי בחו"ל, אז הוא התקשה להבין מציאות של אדם שיושב ולומד בכ...
על ידי נחפשה דרכינו
12 אוגוסט 2020, 11:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

כאן דיברו על זה https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?style=8&f=24&t=5667 חשבתי שאתה רוצה לדון בסוגיא על כל צדדיה אני מבין שאתה רוצה ספרים שיציגו רק צד אחד איני מחפש לדון במקורות קדומים בנושא, כי לדעתי פשוט כשיטת החזו"א. אך כיון שיש כאלו שחושבים שהחזו"א הוא יחידאה בזה, אני מחפש דברים מעוד גדולי יש...
על ידי נחפשה דרכינו
12 אוגוסט 2020, 11:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

יעקב שלם כתב:
12 אוגוסט 2020, 11:06
כאן דיברו על זה

viewtopic.php?style=8&f=24&t=5667

אין שם אף מקור אחד למה שאני מחפש
על ידי נחפשה דרכינו
12 אוגוסט 2020, 11:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

Re: גידול זקן

רימון כתב:
12 אוגוסט 2020, 11:04
יש ספר שלם על נושא הזה בשם "הדרת פנים זקן".
https://hebrewbooks.org/21303
https://hebrewbooks.org/21348
https://hebrewbooks.org/61844

הספר הנ"ל מוכר לי אך מדבר בעיקר על הפן ההלכתי ולא נראה לי שיש שם מקור אחד מדברי גדולי ישראל בדורותינו למה שאני מחפש
על ידי נחפשה דרכינו
12 אוגוסט 2020, 11:02
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בד"ה - כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זצוק"ל
תגובות: 230
צפיות: 7146

Re: בד"ה - כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זצוק"ל

אשמח אם מישהו ידע להשיב על שאלה קצת רגישה, שהסתפקתי עוד בחייו: האם היה תלמיד חכם? [לא האם ידע ללמוד, אלא אם היה ת"ח יותר מאברך ממוצע] לא הכרתי אותו, אבל שאלתי אנשים שהכירוהו מלונדון [ולאו דוקא אלו שהתייחסו אליו בחיוב...] ואמרו שכן הוא היה ת"ח. והאם פירטו במה זה התבטא שהיה ת"ח? ומאיזו סיבה יש אנשים ...
על ידי נחפשה דרכינו
12 אוגוסט 2020, 10:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גידול זקן
תגובות: 48
צפיות: 528

גידול זקן

אודה למי שיוכל להביא מקורות מדברי גדולי ישראל שדיברו על מעלת גידול הזקן לבחורים ואברכים, גם באופנים שמותר לגלח עפ"י הלכה. ידועה בנושא דעתו של מרן החזו"א, וכן של הגר"ח קניבסקי שליט"א [ואת זה אין צורך להביא] אך אשמח למקורות על דעת גדולי ישראל נוספים [מגדולי ליטא] שכפי ששמעתי סברו שראוי או יש מעלה גדול...
על ידי נחפשה דרכינו
12 אוגוסט 2020, 10:31
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בד"ה - כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זצוק"ל
תגובות: 230
צפיות: 7146

Re: בד"ה - כ"ק האדמו"ר מסדיגורא זצוק"ל

אשמח אם מישהו ידע להשיב על שאלה קצת רגישה, שהסתפקתי עוד בחייו: האם היה תלמיד חכם? [לא האם ידע ללמוד, אלא אם היה ת"ח יותר מאברך ממוצע]
על ידי נחפשה דרכינו
28 יולי 2020, 10:41
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?
תגובות: 171
צפיות: 1672

Re: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?

משה אמת כתב:
27 יולי 2020, 14:13
יש שאילה אחרת,
כסף ישר ניחא,
האם זה סוג ההשתדלות שנצטווינו ע"ז?

לפעמים מדובר על הוצאת כסף, ואין סיבה להוציא כסף אם לא צריך
על ידי נחפשה דרכינו
28 יולי 2020, 10:38
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?
תגובות: 171
צפיות: 1672

Re: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?

מעניין לעניין הייתה לי הרגשה בכל העניין של "שבחינוך שקיבלתי - היושר והאמת הם הבסיס וכו'" מה הדין שנופל למישהו כסף ברחוב ואתה רואה את זה מרחוק והולך לקחת את השטר, הלכה מפורשת שהואיל ואדם מתיאש מיד הרי זה הפקר ומותר לקחת רק ממדת חסידות יחזיר. והנה היושר של ההרגש אומר הרי זו אבידה ואתה יודע בוודאות של...
על ידי נחפשה דרכינו
28 יולי 2020, 10:33
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?
תגובות: 171
צפיות: 1672

Re: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?

אבי חי כתב:
27 יולי 2020, 15:33
נחפשה דרכינו כתב:
27 יולי 2020, 15:30
אבי חי כתב:
27 יולי 2020, 15:24


האם מישהו חולק על דבריי?
בודאי, שיש הרבה אופנים שאין בהם חילול השם
כוונתי היא שעצם הצידוד להתיר, בפורום נכבד וציבורי, אינו חיובי.
 

עמדת התורה בכל נושא טעונה בירור, גם אם היא לעתים לא נעימה
על ידי נחפשה דרכינו
27 יולי 2020, 15:30
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?
תגובות: 171
צפיות: 1672

Re: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?

דרך אגב, בעניין שנוגע לחילול השם, גם אם יש מתירים בכל מיני אופנים, הכל נדחה בפני חילול השם. והסבר טעמם של המתירים, והבאת מקורות לזה, בפורום נכבד כ"כ, נזקו מרובה על תועלתו. רק צריך לזכור שיש מצווה בתורה לדון לכף זכות, ואם אתה רואה אדם שעושה מעשה, עליך לדונו לכ"ז שלדידו ולד' רבניו מותר לעשות את אותו ...
על ידי נחפשה דרכינו
27 יולי 2020, 15:29
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?
תגובות: 171
צפיות: 1672

Re: האם החזו"א התיר 'לגנוב' מהמדינה?

יעקב1 כתב:
27 יולי 2020, 10:58


ומעניין לעניין נוסף ידוע שהגדרד"ל שליט"א שאל לחזו"א מהו היום שאין ממשמשים בכיס תדיר וראה כסף נופל מחבירו והשיב שאע"פ כן שרי שחז"ל קבעו בזה הפקר ב"ד.

הגרד"ל אמר לי שלא דיבר על כך עם החזו"א
על ידי נחפשה דרכינו
23 יולי 2020, 19:17
פורום: דעת דורות
נושא: שנתיים להסתלקותו של הגר"ש דבליצקי זצוקללה"ה
תגובות: 7
צפיות: 264

Re: שנתיים להסתלקותו של הגר"ש דבליצקי זצוקללה"ה

יש קונטרס מתורתו שקיבלתי וכמדומני שכבר העליתי כאן בפורום
קונטרס בשולי השולחן.pdf
על ידי נחפשה דרכינו
23 יולי 2020, 19:12
פורום: אקטואליה
נושא: שיחה מהגרי''ש זילברמן בענין ציון וירושלם
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: שיחה מהגרי''ש זילברמן בענין ציון וירושלם

קיבלתי תמליל נוסף של שיחה מהגה"צ רבי יצחק שלמה זילברמן בניחום אבלים על פטירת הרב בנימין זאב כהנאתמליל 2.rtf אם יש לך או לי שהביא לך...  עוד שיחות מעין אלו  לאו דווקא בענייני א"י אשמח מאוד אם תעלה בגדול בקהילתו לא אוהבים לפרסם את שיחותיו החוצה, אבל יש אצלי עוד מקבץ של שיחות עם תלמידיו, דוקא כן בענינ...
על ידי נחפשה דרכינו
23 יולי 2020, 19:08
פורום: אקטואליה
נושא: שיחה מהגרי''ש זילברמן בענין ציון וירושלם
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: שיחה מהגרי''ש זילברמן בענין ציון וירושלם

יעקב שלם כתב:
23 יולי 2020, 19:04
נחפשה דרכינו כתב:
23 יולי 2020, 18:46
ולהשלמת התמונה אני מצרף שוב תמליל נוסף שנשלח לי משיחה של אותו צדיק באותם עניניםתמליל 1.rtf

כבר היה בפורום והאריכו בזה אשכול ארוך פולמוסי

עכשיו ניסיתי לחפש את זה ולא מצאתי, והחיפוש לא עובד. אולי מחקו את זה?
על ידי נחפשה דרכינו
23 יולי 2020, 18:46
פורום: אקטואליה
נושא: שיחה מהגרי''ש זילברמן בענין ציון וירושלם
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: שיחה מהגרי''ש זילברמן בענין ציון וירושלם

ולהשלמת התמונה אני מצרף שוב תמליל נוסף שנשלח לי משיחה של אותו צדיק באותם ענינים
תמליל 1.rtf
על ידי נחפשה דרכינו
23 יולי 2020, 18:43
פורום: אקטואליה
נושא: שיחה מהגרי''ש זילברמן בענין ציון וירושלם
תגובות: 5
צפיות: 180

שיחה מהגרי''ש זילברמן בענין ציון וירושלם

קיבלתי תמליל נוסף של שיחה מהגה"צ רבי יצחק שלמה זילברמן בניחום אבלים על פטירת הרב בנימין זאב כהנא
תמליל 2.rtf

עבור לחיפוש מתקדם