החיפוש הניב 343 תוצאות

על ידי אסף
03 מרץ 2021, 10:48
פורום: בית המוסר
נושא: מצוות שבין אדם לחברו - עשיה טבעית או מתוך ציווי?
תגובות: 21
צפיות: 154

Re: מצוות שבין אדם לחברו - עשיה טבעית או מתוך ציווי?

יעוין בהקדמת שערי יושר בשלמותה ואצטט חלקית: "והנה אם בהשקפה ראשונה רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו, הם כצרות זו לזו, אבל עלינו להשתדל להעמיק בזה למצוא הסגולה המאחדת אותם אחרי כי שניהם דורש ה' מאתנו, וסגולה זו היא שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של ה"אני" שלו, כי בזה יומדד מעלת כל האדם לפי מדרגתו, האיש...
על ידי אסף
07 פברואר 2021, 13:52
פורום: ספרים
נושא: חיפוש מאמר על ר' משה שפירא זצ"ל
תגובות: 11
צפיות: 293

Re: חיפוש מאמר על ר' משה שפירא זצ"ל

בחיפוש קצר נמצא -
220_12_78.pdf
על ידי אסף
06 פברואר 2021, 20:53
פורום: בית המדרש
נושא: דברים בטלים ע"פ משנת הגר"מ שפירא
תגובות: 2
צפיות: 97

Re: דברים בטלים במשנת הגר"מ שפירא

האם תוכל להעלות את הקלטת השיעור?
על ידי אסף
04 פברואר 2021, 12:48
פורום: בית המוסר
נושא: האם יש נוסחה למצליחנים ?
תגובות: 77
צפיות: 1656

Re: האם יש נוסחה למצליחנים ?

מישהו מוכן כבר להסביר מהיכן מגיע השאיפה להיות 'מוצלח' ולאיזה דת זה שייך? עיין ביאור הגר"א ריש משלי "לקחת וכו' התכלית הוא לקחת מוסר השכל - היינו שיצליח כמו״ש ויהי דוד לכל דרכיו משכיל.  ובכל מקום התרגום של "משכיל" הוא מצליח, כמו שפירש"י עה"פ הנ"ל, וכן תרגם אונקלוס עה"פ "למען תשכילו את כל אשר תעשון" -...
על ידי אסף
04 פברואר 2021, 12:17
פורום: בית המוסר
נושא: האם יש נוסחה למצליחנים ?
תגובות: 77
צפיות: 1656

Re: האם יש נוסחה למצליחנים ?

מישהו מוכן כבר להסביר מהיכן מגיע השאיפה להיות 'מוצלח' ולאיזה דת זה שייך? עיין ביאור הגר"א ריש משלי "לקחת וכו' התכלית הוא לקחת מוסר השכל - היינו שיצליח כמו״ש ויהי דוד לכל דרכיו משכיל.  ובכל מקום התרגום של "משכיל" הוא מצליח, כמו שפירש"י עה"פ הנ"ל, וכן תרגם אונקלוס עה"פ "למען תשכילו את כל אשר תעשון" -...
על ידי אסף
28 ינואר 2021, 09:04
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: דעת רבנים בעניין חיסון לאישה הרה
תגובות: 98
צפיות: 2020

Re: דעת רבנים בעניין חיסון לאישה הרה

ישראלמאיר כתב:
27 ינואר 2021, 17:49
אסף כתב:
25 ינואר 2021, 00:58
אך המציאות המבורכת היא שאנשים רבים רואים ברבנים אנשים ברי סמכא, שהוראותיהם באות מתוך שיקול הדעת ובירור המציאות יותר מכל אחד אחר.
רב אחד מאלף מצאתי

אתה יכול להיות השני
על ידי אסף
26 ינואר 2021, 16:03
פורום: בית המוסר
נושא: בקשת עזרה להכרת האני
תגובות: 79
צפיות: 882

Re: בקשת עזרה להכרת האני

מומלץ הספר "ישרים דרכי השם" שיחות הגר"י אבר שליט"א
בקונטרס "האדם יחידי" שבו יתכן שיהיה מענה לשאלתך.
על ידי אסף
25 ינואר 2021, 00:58
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעה בפורום זה תפורסם רק לאחר אישורה ע"י מנהל]
נושא: דעת רבנים בעניין חיסון לאישה הרה
תגובות: 98
צפיות: 2020

Re: דעת רבנים בעניין חיסון לאישה הרה

פרטי נושא החיסונים אינו עניין לרבנים - מספיקה הוראה כללית שחיסונים זה לא רק רשות ועניין מוסרי אלא חובה של פיקוח נפש כפי שכתבו הדבר מראה את התמעטות הדעת (אולי הרבנים יודעים שזה יועיל ולכן משפים פעולה) צריך לפעול לפי הנחיית הרופאים הגדולים, האם רבנים מבינים איך החיסון עובד ? זה חוכא ואיטלולא מרבנים א...
על ידי אסף
17 ינואר 2021, 15:14
פורום: בית המוסר
נושא: בין אדם לחבירו זה אש! ?
תגובות: 13
צפיות: 471

Re: בין אדם לחבירו זה אש! ?

הח"ח בשמיה"ל (ח"ב פכ"ז) מביא מהגר"א שיש הבדל בין מצוות שבין אדם לחבירו למצוות שבין אדם למקום - דעל ביאל"ח השכר והעונש [גם] כאן בעוה"ז, ועל בין אדם למקום בעוה"ב, וז"ל - "ונקדים לזה מה שאמרו בשם הגר"א על הפסוק, "אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו". בצרוף הקדמה ל...
על ידי אסף
09 ינואר 2021, 21:59
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת הייסורים באהבה - פחות מייסר - אולי פחות מכפר?
תגובות: 18
צפיות: 225

Re: קבלת הייסורים באהבה - פחות מייסר - אולי פחות מכפר?

התורה מפרשת בפסוק אחד בתמצות את תכליתם ואופן הגעתם של היסורים: "וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מיסרך" (פר' עקב) וכתב ברמב"ן "שיתן עליו לטובתו עול מוסר". (וכעין זה בעוד מפרשים בהרחבה) שנו חכמים במס' סנהדרין גבי חייבי מיתות בי"ד - "אמר רבי מאיר בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני...
על ידי אסף
05 ינואר 2021, 17:55
פורום: בית המדרש
נושא: מה הסיבה שלומדים תורה?
תגובות: 171
צפיות: 2115

Re: מה הסיבה שלומדים תורה?

אולי כוונתך לפעולה חיצונית שמעוררת את הפנימית כמו שכתב במסילת ישרים (פ"ז): ואמנם כבר ידעת, שהנרצה יותר בעבודת הבורא, יתברך שמו, הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה. והוא מה שדוד המלך מתהלל בחלקו הטוב ואומר כאיל תערג על - אפיקי - מים כן נפשי תערוג אליך אלקים, צמאה נפשי לאלקים וגו'. נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'...
על ידי אסף
05 ינואר 2021, 12:57
פורום: ואת עמלנו - אלו הבנים
נושא: למה הבן שלי הפסיק לדבר איתי? הרב יחיאל פליסקין
תגובות: 133
צפיות: 1728

Re: למה הבן שלי הפסיק לדבר איתי? הרב יחיאל פליסקין

החינוך מכוון לכך שהמתחנך יתרגל לעשות את הדברים הנכונים מעצמו, וזה פשוט. לכן אם לא נעיר לו ללא הרף וללא ניתן לו לממש את הרצון שלו, לא הועלנו כלום. עיקר ההצלחה נמדדת בכך שהמתחנך רוצה להתדמות לדרך שהמחנך מייצג, ועושה את אותם פעולות מתוך שייכות. (לכן גם אם זה מתחיל בחקיינות, יש לראות את השורש החיובי שבת...
על ידי אסף
28 דצמבר 2020, 13:37
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת תושב"ע עם סיום הנבואה
תגובות: 13
צפיות: 219

Re: כתיבת תושב"ע עם סיום הנבואה

צורת הלימוד של תורה שבע"פ החלה מימי אנשי כנה"ג ("הוא היה אומר") והכתיבה של המשניות אינה קשורה לעצם ההתחדשות של לימוד תורה שבע"פ בסגנון המצוי בידינו.
על ידי אסף
28 דצמבר 2020, 08:25
פורום: בית המוסר
נושא: בין אדם לחבירו זה אש! ?
תגובות: 13
צפיות: 471

Re: בין אדם לחבירו זה אש! ?

הח"ח בשמיה"ל (ח"ב פכ"ז) מביא מהגר"א שיש הבדל בין מצוות שבין אדם לחבירו למצוות שבין אדם למקום - דעל ביאל"ח השכר והעונש [גם] כאן בעוה"ז, ועל בין אדם למקום בעוה"ב, וז"ל - "ונקדים לזה מה שאמרו בשם הגר"א על הפסוק, "אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו". בצרוף הקדמה לז...
על ידי אסף
27 נובמבר 2020, 11:09
פורום: ויצא
נושא: הסימנים בין רחל ליעקב שגולו ללאה
תגובות: 9
צפיות: 136

Re: הסימנים בין רחל ליעקב שגולו ללאה

בפי' ריב"א עה"ת בפרשתן כתב שהסימנים הם נדה חלה והדלקת הנר. (מן הסתם ידיעת הדינים)
על ידי אסף
25 נובמבר 2020, 22:03
פורום: בית המוסר
נושא: מהי "אבן הנגף" שעומדת לאדם בדרכו לדעת את ערך עצמו?
תגובות: 20
צפיות: 341

Re: מהי "אבן הנגף" שעומדת לאדם בדרכו לדעת את ערך עצמו?

אולי כונתו שהבחינה של אדם את עצמו מאד קשה, מאחר ומחד הוא מכיר היטב את עצמו ואת בחירותיו ואת תחושותיו יותר מכל, אבל מאידך כיון שהאדם עצמו אינו "כל הסיפור" אלא הוא חלק מתוך בריאה שלמה, ויש בתוכו מערכת יחס שמתחברת אל מה שמחוץ לו, (האדם מוכרח חברה מעצם בריאתו וקיומו - לא טוב היות האדם לבדו) ולפיכך כדי ל...
על ידי אסף
23 נובמבר 2020, 10:36
פורום: אקטואליה
נושא: למה לא נזכר עולם הבא בתורה שבכתב?
תגובות: 3
צפיות: 130

Re: למה לא נזכר עולם הבא בתורה שבכתב?

בשיעור המצורף תמצא מענה לשאלתך (הגר"נ רוטמן שליט"א)
פרשת ברכות וקללות והכנה למתן תורה.pdf
על ידי אסף
27 יולי 2020, 22:04
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: בעצתך תנחני
תגובות: 109
צפיות: 3756

Re: בעצתך תנחני

עיון אלא לחץ חברתי. ולכן מה? מה האופציה הטובה יותר, שילכו לאונברסיטה? ???? האם חשבת על המשמעות של שורה אחת שכתבת??? האם שמת לב שהינך מוציא שם רע ברבים על מי שזהותו ידועה (ואינו כשאר ניקים)? כתבת שהוא מטיף לצאת לאוניברסיטה בלי שקראת את ספרו, ואינך מכיר את האיש ואת שיטתו, ומעולם לא הלך בכיוון זה, אלא...
על ידי אסף
23 יולי 2020, 01:47
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: סיבת חורבן בית שני - קנאות
תגובות: 39
צפיות: 831

Re: סיבת חורבן בית שני - קנאות

רק להעמיד דברים על דיוקם לא מדובר פה על קנאות מותרת [בועל ארמית וכדו'] שאז מחויבים {הקנאים} לקנאות לה' אלא על קנאות לא אמתית על זה נאמרו דברי השו"ע בסי' רמ: "ומן ההיתר יסיתנו אל האיסור". לא  חלילה מי שנמצא בדרגת קנאות לש"ש נאמר עליו ונתן לך רחמים ורחמך ואין מכח זה הסתה אל האיסור כנראה באותו דור הו ...
על ידי אסף
23 יולי 2020, 01:39
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: סיבת חורבן בית שני - קנאות
תגובות: 39
צפיות: 831

Re: סיבת חורבן בית שני - קנאות

על זה נאמרו דברי השו"ע בסי' רמ: "ומן ההיתר יסיתנו אל האיסור". לא  חלילה מי שנמצא בדרגת קנאות לש"ש נאמר עליו ונתן לך רחמים ורחמך ואין מכח זה הסתה אל האיסור כנראה באותו דור הו כאלו שלא הו בהיתר קנאות אמיתית כלל אפילו על פנחס ואליהו כתב הרמב"ם שלא היה מתאים להיות מנהיג מחמת נטייתו אל מידת הכעס. כך שכנ...
על ידי אסף
20 יולי 2020, 20:53
פורום: יד2 - ויד שניה בלבד
נושא: דרוש - מגילת איכה
תגובות: 1
צפיות: 438

דרוש - מגילת איכה

דרוש לקניה או להשאלה מגילת איכה כתב ב"י 
נא לפנות בהודעה פרטית
על ידי אסף
17 יולי 2020, 09:31
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: ולערב אל תנח ידך
תגובות: 226
צפיות: 4565

Re: ולערב אל תנח ידך

אני מסכים עקרונית לדברי מבקש אמת באשר למציאות הרווחת בה יש ציבורים שמתהדרים בדרגת יראת שמים גבוהה על אף שהנהגותיהם הפכו לנורמה ולתפיסת עולם ולא ליראת שמים. אך ברצוני להוסיף הסתייגות. ברור שלקיום מצוה יש כח והשפעה על נפשו של האדם וכל מעשה מצוה מגדל ומרומם את האדם (וכ"ש למ"ד מצוות אין צריכות כוונה), ו...
על ידי אסף
09 יולי 2020, 10:14
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 104
צפיות: 2107

Re: עדי קידושין עם מסכה

מוזר. רק אני היחיד שטוען שעדים עם מסיכה בהחלט אפשר לזהות אותם?! בסוף המאמר במוסף שבת של יתד, הביאו בשם הגרמ"ב זילברברג, שהביא סיפור שהיה עם ר' אברהם יהושע לאחרונה, שסידר קידושין עם מסיכה, וכשהעדים שאלו אותו עם עליהם (או על החתן והכלה) להוריד את המסיכה, הוא ענה בחריפות אופיינית: ומי אמר לכם שאני ראש...
על ידי אסף
30 יוני 2020, 12:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נערווים???
תגובות: 27
צפיות: 400

Re: נערווים???

כדאי לדעת את הפירוש הכללי של הפסוק "שמע ישראל" כמו שפירש רש"י מלבד כוונת השמות, שהיא כוונה מחויבת לא פחות.
לענ"ד הרבה מהספיקות באים כי אין הבנה ברורה בתוכן מה שאומרים והתכלית שלשמה נאמרת קריאת שמע, אלא מתרכזים רק בהרצת המחשבה של פירוש המילות וכוונת השמות, בבלי דעת למה שהם מבטאים.
על ידי אסף
30 יוני 2020, 09:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמלה אדומה
תגובות: 49
צפיות: 3773

Re: שמלה אדומה

א. דיינו בפירוש הערוך שם שהוא פירוש יחידאה בזה, ושאר הראשונים לא מצינו כזה פירוש, (ויעויין ברמב"ם בהלכות כלאים, שנראה מדבריו שזה בגד שעטנז). ב. בדרך שהולכים בכל הגוונים, מוזר לומר שהצבע האדום מושך יותר מכתום וכו', אם כל הצבעים כשרים ואינם מושכים את העין - רק הצבע האדום הפסיד? אין זה מוזר שהצבע האדו...
על ידי אסף
23 יוני 2020, 17:26
פורום: בית המדרש
נושא: הקו המבדיל בין קמצנות לחסכנות
תגובות: 22
צפיות: 253

Re: הקו המבדיל בין קמצנות לחסכנות

(לא קראתי הכל ויתכן שכבר נכתב) יסודו הידוע של הרמב"ם שבמידות כל הקצוות רעות ויש לילך בדרך האמצעית הודגם בלשונו של הרמב"ם (פ"א מהל' דעות) על מידת הקמצנות וז"ל "ויש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ואינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול, ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו". ובשמונה פרקים כתב "והנדיבות, ממ...
על ידי אסף
23 יוני 2020, 17:03
פורום: אקטואליה
נושא: תחביבים ביהדות
תגובות: 136
צפיות: 2995

Re: תחביבים ביהדות

כתבו התוס' ברכות לז.
"בורא נפשות רבות וחסרונם - כמו לחם ומים שאי אפשר בלא הם ועל כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי כלומר על כל מה שבעולם שגם אם לא בראם יכולין העולם לחיות בלא הם שלא בראם כי אם לתענוג בעלמא כמו תפוחים וכיוצא בהן ומסיים ברוך חי העולמים ובירושלמי ברוך אתה ה' חי העולמים".
על ידי אסף
23 יוני 2020, 17:01
פורום: בית המוסר
נושא: חילוק בין ניצול לחסד
תגובות: 38
צפיות: 509

Re: חילוק בין ניצול לחסד

בפשטות נראה שגם מישהו מנסה לנצל אותך, יתכן ובאמת חסר לו, ואם אתה נותן לו סו"ס אתה עושה חסד אע"פ שהוא היה יכול להסתדר לבד, ומה אכפת לך שהוא מושחת? את המצוה שלך חטפת.. מצד שני יסוד ידוע מהמהר"ל שאין לעשות טובה לכפוי טובה ואיך מתיישבים הדברים? ובפרט שמעלת הצדקה הגדולה היא כשאין המקבל יודע ממי קיבל? וי"...

עבור לחיפוש מתקדם