החיפוש הניב 255 תוצאות

על ידי yosf
23 דצמבר 2019, 21:39
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1133

Re: התורה עוברת בירושה?

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה/א אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם שנאמר ואני זאת בריתי וגו' לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם מאי אמר ה' אמר הקדוש ברוך הוא אני ערב לך בדבר זה מאי מעתה ועד עולם אמר ...
על ידי yosf
23 ספטמבר 2019, 09:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיסוי ראש לנשים רווקות
תגובות: 32
צפיות: 448

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

נפק"מ לחומרא ולקולא: לחומרא שגם רווקות צריכות למעט בחשיפת השיער לפי הנורמות של המקום שבו הן גרות [וא"כ יהיה זה מדאורייתא להזהר שלא יבלוט מכל סיבה שהיא!]  והנפק"מ לקולא היא שגם נשואות במקום שבו רגילים לגלות/לגלות קצת/ללבוש פאה/מה שלא יהיה - יוכלו לגלות כמנהג המקום כי סו"ס אינו גורם הרהור אצל אנשי מק...
על ידי yosf
15 ספטמבר 2019, 15:48
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו
תגובות: 25
צפיות: 357

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

יש מקור לדברי הגר"מ שטרנבוך באליה רבה סי' תרנ"ח בסוף הסימן בשם הקיצור של"ה, שי ש ליזהר עד מאד , שלא ליטול מחבירו ביום ראשון, אפילו אם הוא במתנה על מנת להחזיר, ומשמע שם שזהו חיסרון ב"לכם" [ומיהו הא"ר שם דחאו]. כמו"כ אמרו לי בשם שו"ת רב פעלים שלא יברך על חיברו אפילו אם מהודר יותר, כי יש חשיבות על פי ...
על ידי yosf
12 ספטמבר 2019, 15:26
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו
תגובות: 25
צפיות: 357

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שניאור כתב:
12 ספטמבר 2019, 08:29
אני לא מזלזל ח"ו במרן הגרמ"ש, אבל צריך לראות את כל התשובה אם הוא אומר מסברא או שיש לו מקור, כי אני ראיתי מעשה רב מת"ח גדול
נשמע קצת מוזר...
מאי אולמיה האי גברא???
ומנ"ל דאיהו לא מסברא עשה כן?
אולי חסר קצת בסיפור הדברים?
על ידי yosf
29 אוגוסט 2019, 07:47
פורום: סידור התפילה
נושא: שאלות בעניין תפילה, קרבת ה', וגישה נכונה בתפילה ובעבודת ה'
תגובות: 3
צפיות: 171

Re: שאלות בעניין תפילה, קרבת ה', וגישה נכונה בתפילה ובעבודת ה'

1) בברכת "תקע בשופר גדול" וגם "ראה נא בעינינו" בתפילת שמונה עשרה - מפרשים ש "מקבץ נדחי ישראל", זה בבחינת קיבוץ הנשמות והניצוצות האבודות. - פגם הברית האם זה נכון? והאם ראוי לכוון על זה? כך מובא בשעה"כ ועוד, אומנם ודאי דגם יש לכווין הפשט 6) מה עדיף הרבה תפילות בלי כוונה או תפילה ארוכה אחת עם כוונה? (...
על ידי yosf
28 אוגוסט 2019, 09:27
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 2130

Re: להראות סרטים לילדים?

באשכול אחר כתבתי שזה נובע מכך שמחנכים שהכל שחור לבן (וזה בסדר לחנך כך)  אבל כשגדלים מבינים שיש הרבה הרבה אפור יש שטחים שבהם אין לעולם אפור. נכון הוא שמי שהוא איש ציבורי וכ"ש תורני הוא יודע הייטב שצריך הרבה מרחב, אבל יש דברים שברור לנו שאין שם אפור בכלל אלא מאי??? הכל מתחיל ונגמר בהסתכלות שלנו על הד...
על ידי yosf
27 אוגוסט 2019, 22:21
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 2130

Re: להראות סרטים לילדים?

הסיפור שסופר פה שהגרמ"ה הירש נתן לאשה היתר לקבלת תואר במכללה כי לה זה לא יזיק, מלבד שלא יתכן, כי הרי ממנה ילמדו וכן יעשו, וע"ז נאמר פתי יאמין... להאמין עליו שהוא כידוע בין היחידים אצל הליטאים הבניברקים שכותב וחותם ודואג ומדבר נגד כל האקדמיה וכו'- דווקא הוא יסכים???? זה כמו לומר שר' שמואל נתן היתר ל...
על ידי yosf
27 אוגוסט 2019, 10:03
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 2130

Re: להראות סרטים לילדים?

הסיפור שסופר פה שהגרמ"ה הירש נתן לאשה היתר לקבלת תואר במכללה כי לה זה לא יזיק, מלבד שלא יתכן, כי הרי ממנה ילמדו וכן יעשו, וע"ז נאמר פתי יאמין... להאמין עליו שהוא כידוע בין היחידים אצל הליטאים הבניברקים שכותב וחותם ודואג ומדבר נגד כל האקדמיה וכו'- דווקא הוא יסכים???? זה כמו לומר שר' שמואל נתן היתר ל...
על ידי yosf
23 אוגוסט 2019, 14:40
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 2130

Re: להראות סרטים לילדים?

ראו כאן: https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=8&t=6638#p85974 זה דוגמא יפה לשני דברים א. ליהודי שכואב לו כבוד שמיים וחשוב לו חינוך ילדיו גם לדבר שמבחינה הלכתית גרידא יש מקום לומר שמותר בשופי ב. לדבר שבהתאם למציאות הנוכחית ולפתיחות הנדרשת כיום, ובהתאם למצב שאין כמעט מקומות נורמלים ללכת עם ילדים, ...
על ידי yosf
23 אוגוסט 2019, 09:57
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 2130

Re: להראות סרטים לילדים?

לא דברו אל דבר אחד לדעתי מרכזי ילד שמנעו אותו ממשהו כשהוא קצת יצא מהסינר של אמא הוא יסתחרר ספרו שבאו לרב שטיינמן שרוצים לפתוח ישיבה רק לבני אברכים ככה טהר'ס ההשקופה ענה להם הרב יש כבר כזאת.. מה היא וכאן לפי המספרים הזכיר הרב שם של ישיבה של נושרים ידועה.. איני יודע אם הסיפור נכון אבל המסר מזעזע ילד ...
על ידי yosf
22 אוגוסט 2019, 17:10
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 2130

Re: להראות סרטים לילדים?

כמחנך לתלמידים כמעט בכל רמות הגילאים כיועץ ומדריך נוער נושר כיועץ ומדריך שלום בית כאחד כזה פלוס... מרשה אני לעצמי לקבוע מנקודת מבטי כי אין בית אשר אין שם מת!!!!!! לא הכרתי מעולם בית שהיה בו מחשב - ואני מדגיש- מחשב שראו בו סרטים- ולא עבודה נטו- שלא נפלךו בו חללים יש בית של נפגע/ת בודד/ה יש בית של ער"...
על ידי yosf
18 אוגוסט 2019, 10:10
פורום: בית המדרש
נושא: ד' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה
תגובות: 9
צפיות: 232

Re: ד' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה

ולפי האמת היינו דבבריאה [והיינו העליונה] וכו' דהרי ודאי הוא דה' אחד וכו' אשר יראה ממאמר זה וכו' לפי העולמות המקבלים [עולמות הפירוד- דהיינו בריאה יצירה ועולמנו העשייה] או וכו' ואכמ"ל, וכבר עמדו בזה המפז"ל. ולפי"ז ג"כ הכא וכו' בזוהר וכו' אבא, ובפתח אליהו נקרא מוחא דהוא מוחא ימינא וכו']. ואת השמיים כו...
על ידי yosf
16 אוגוסט 2019, 17:00
פורום: בית המדרש
נושא: ד' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה
תגובות: 9
צפיות: 232

Re: ד' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה

לפי פשוטו ודאי הכוונה לסבר את האוזן וכדברי הרמב"ם הידועים לגבי יד ה' ועיני ה' וכדו' ע"ש. ולפי האמת היינו דבבריאה [והיינו העליונה] יסד ארץ ע"י חוכמה ושמיים כונן ע"י בינה, והיינו דהרי ודאי הוא דה' אחד ושמו אחד באחדות גמור- ובכ"ז הרי אמרו ז"ל עליו מה הוא רחום מה הוא חנון וכו' אשר יראה ממאמר זה שיניו בה...
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 15:39
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: פלאפון כשר מחיר היושר
תגובות: 32
צפיות: 1119

Re: פלאפון כשר מחיר היושר

ח"ו לא לזאת הייתה כוונתי ואומר רק זאת: מנסיוני בדבר הנז' שכבר התבקשתי לסייע בו הרבה, ברור לי וכבר הביאו כמה פתרונות נכונים, אבל צריך שהציבור [של אותם עסקנים שהמהלך יתייחס כנגדם] ופרנסיו [של ציבורים גדולים שיש להם אינטרסים גדולים להשתיק ולהמשיך את המצב הקיים] יראו להנהגה כי חובה לשנות, ולא ח"ו שאנו נ...
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 15:35
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: כרטיס מיקרו
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: כרטיס מיקרו

המחיר הנ"ל הוא ל64 ג"ב
אבל באמת תלוי בכמה דברים
ועד כמה הכרטיס נפגם וכו'
בדר"כ הרבה לוקחים לפי שעות
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 15:33
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 254
צפיות: 4823

Re: הקץ לדברי רוח!

המתעוללים בקיצוניות הם אלו שאומרים מה לך לחרוג מהסביבה  תלך בתלם ותזרום עם הזרם של החברה והסביבה כבר הערתי דהמעיין יראה כי היינו הך הך היינו ושורשם אחד. והיינו כי אנחנו בני התורה "האברך הפשוט" בלי תחכומים ופנטזיות בלי לנסות דברים שלא שמענו מרבותינו בלי לחפש בגנזך איזה ציטוט ממי שלא יהא ואז..... בלי...
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 10:45
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: כרטיס מיקרו
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: כרטיס מיקרו

לא מובן מאיליו כתב:
05 אוגוסט 2019, 17:35
(אין לי מושג איך)
וע"ז נאמר: @לא מובן מאליו....
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 10:43
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: פלאפון כשר מחיר היושר
תגובות: 32
צפיות: 1119

Re: פלאפון כשר מחיר היושר

שאר לעמו כתב:
04 אוגוסט 2019, 01:56
באמת לא מובן...........
באמת לא מובן????????
מובן מאוד... וד"ל.
מה שלא מובן זה השתיקה של הציבור ופרנסיו לנוכח גזלת הרש ושליטת הציבור ע"י אנשי דלא מעלי המשתמשים בנו ועושים קופה ע"ח אברכים ת"ח ועניים.
 
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 10:39
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 254
צפיות: 4823

Re: הקץ לדברי רוח!

לטעת בוז וגועל למתעוללים בקצוניות...[לשון מרנא החזו"א על המזרחי]
וה"ה הכא בנ"ד!!!!!!!!!!
והמעיין יראה דשורשם אחד!
ותול"מ.
על ידי yosf
05 אוגוסט 2019, 17:01
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: כרטיס מיקרו
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: כרטיס מיקרו

זו בעיה ידועה
לא מומלץ בכלל להשתמש במיקרו בגלל זה
אם החומר חשוב מאוד אפשר לשחזר [100 עד 250 ש"ח]
בדר"כ מכשיר נייד קולט מיקרו ברמה יותר גבוהה ממחשב וכדו' נסה זאת
על ידי yosf
05 אוגוסט 2019, 16:59
פורום: אקטואליה
נושא: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.
תגובות: 80
צפיות: 2067

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

אפשר בקשה קטנה? דפדפו אחורה וקראו מהתחלה את כל הנידון אחת לאחת במתינות ואז.... אז כבר לא תגיבו יותר אז פשוט תתביישו תקשיבו לשני- תקשיבו למה שרצה לומר השני -אולי הוא לא מצליח להסביר כ"כ אבל תרצו תבינו גם מה שלא כתוב!! ועוד משהו האמת כמעט תמיד נמצאת באמצע להביא סיפור על גרביים ולקחת את זה למקום....? ל...
על ידי yosf
04 אוגוסט 2019, 14:55
פורום: סידור התפילה
נושא: אומרים בשחרית לפני שמו"ע "שירה חדשה שבחו ...." מהו חדשה?
תגובות: 8
צפיות: 342

Re: אומרים בשחרית לפני שמו"ע "שירה חדשה שבחו ...." מהו חדשה?

בדרך צחות אמרו עה"פ שירו לה' שיר חדש תהילתו בקהל חסידים
דהטעם שצריך לשיר שיר חדש לה' ולא סגי בהישן- הוא לפי שתהילתו הישנה - בקהל חסידים שמשוררים ומשבחים ומפארים לרבס'....
על ידי yosf
04 אוגוסט 2019, 14:53
פורום: בית המדרש
נושא: בירושלים נהגו לכנות את הכאת התלמיד ע"י המלמד בשם "משכנתא"
תגובות: 13
צפיות: 789

Re: בירושלים נהגו לכנות את הכאת התלמיד ע"י המלמד בשם "משכנתא"

ללא ספק שהיום א"א לחנך בדרך שחינכו בעבר ללא ספק שהמלמדים בעבר ודרך החינוך אז היה מצויין - לשעתו- וח"ו להטיל דופי ללא ספק שהיו מי שהגזימו מעט בנתינת מכות... אבל לא לשכוח כי ללא ספק היו תלמידים שהגזימו ו "ביקשו" מכות... וללא ספק שכולם היום מגזימים במה ששוללים לחלוטים שימוש של אבא או רב בכוח פיזי יודגש...
על ידי yosf
02 אוגוסט 2019, 14:36
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: אי אמירת שלום בתשעה באב
תגובות: 5
צפיות: 182

Re: אי אמירת שלום בתשעה באב

ומה יעשה מי שגר ביער ואין לו למי להגיד שלום?........... מה יעשה? כלום! מי אמר שצריך בכוח לחפש?... קודם לא אמרת לו שלום, זו ההודעה הראשונה שלו, אתה כבר ותיק, צריך להכניס אורחים. אמת וצדק!!!!!!!!!!!! לא ראיתי מי השולח [משתדל לא להביט כדי לדון בגופן של דברים ולא בגופו של כותב...] ברוך הבא ניק יקר לצל ...
על ידי yosf
01 אוגוסט 2019, 18:15
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: אי אמירת שלום בתשעה באב
תגובות: 5
צפיות: 182

Re: אי אמירת שלום בתשעה באב

ומה יעשה מי שגר ביער ואין לו למי להגיד שלום?...........
מה יעשה? כלום!
מי אמר שצריך בכוח לחפש?...
על ידי yosf
30 יולי 2019, 15:29
פורום: דעת דורות
נושא: מצבות מעניינות
תגובות: 16
צפיות: 590

Re: מצבות מעניינות

אורה מחפוד-קורייש ע"ה בת 16 וחצי, נפטרה לפני כחודש בבית החולים שערי צדק לאחר שסבלה ממחלה קשה. על המצבה, כתבו הוריה טקסט חריג ביותר, ופרסום התמונה ברשתות החברתיות עורר הדים רבים. ביום שישי האחרון הייתה הקמת המצבה בכפר זיתים שבגליל התחתון, שם מתגוררים ההורים. "נירצחה על ידי הרופאים בבית החולים שערי צד...
על ידי yosf
29 יולי 2019, 15:32
פורום: סידור התפילה
נושא: תרגום המילה "להתפאר" הינו "לאשתבחא" וא"כ מדוע אומרים בקדיש "ישתבח ויתפאר" ?
תגובות: 10
צפיות: 346

Re: תרגום המילה "להתפאר" הינו "לאשתבחא" וא"כ מדוע אומרים בקדיש "ישתבח ויתפאר" ?

בחייכון וביומיכון, כפל לשון בשתי לשונות לחזק הענין. וכאלה רבים בכתובים: הנה בשמים עדי, וסהדי במרומים. ושלומך, יגדל נצח. [תשובת הרשב"א ח"ה ס' נד].וצרף לכאן.
ובאמת דע"פ הסוד יש בזה טעם גדול
וע' גם במגיד מישרים [ה תולדות ה ד"ה אבל רזא דמילתא] דמסדר הי"ס כסדר, ע"ש ותרו"צ.
על ידי yosf
28 יולי 2019, 16:13
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: נקמה
תגובות: 9
צפיות: 210

Re: נקמה

מה פתאום שמותר?
נקמה אסורה לעולם
ורק לנקום כנחש שאין לו הנאה כלל
רק למען השי"ת ולכבוד התורה הק' זה מצווה
לנקום נקמת המדיינים זה רק בגלל שהחטיאו את ישראל
לכבות את האור לשכן זה רק בגלל מידות רעות
על ידי yosf
28 יולי 2019, 16:10
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: סיפור על הרב מבריסק והרב זוין בהקשר לפרשת פנחס
תגובות: 24
צפיות: 826

Re: סיפור על הרב מבריסק והרב זוין בהקשר לפרשת פנחס

3. ככל שהאדם פחות אוהב את עם ישראל - יותר קל לו לדבוק בקנאות. וככל שהוא פחות אוהב את ה' - יותר קל לו לסלוד מכל קנאות הפוגעת בנעימות החיים ובפרט אם מפותחת אצלו אהבת ישראל או אפילו אהבת עוה"ז. ח"ו מי שאוהב את הפרט אוהב את הכלל ולהיפך מה שנכון לומר מי שאוהב את עצמו ומחמת כן אוהב את משפחתו וכו' אין מצי...

עבור לחיפוש מתקדם