פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 257 תוצאות

על ידי yosf
10 יוני 2020, 16:52
פורום: בית המדרש
נושא: האם למחלל שבת אסור לשתות יין משום יין נסך ?
תגובות: 15
צפיות: 240

Re: האם למחלל שבת אסור לשתות יין משום יין נסך ?

יעויין בשו"ת אור לציון למרן הגרב"צ זלה"ה שכ' להדיא שהמארח מי שאינו שומר שבת וכו' לא ימזוג לו יין כי מכשילו ביין נסך, ע"ש
איני זוכר מקומו המדוייק אבל ב"ה היום ניתן לחפש במהירות...
על ידי yosf
01 מרץ 2020, 20:25
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף
תגובות: 198
צפיות: 4256

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

מדהים בעיני קבלת עדות מי שלא יהיה במכתב(!!!!!) עד כדי אמת גמורה!!!!! לראות הודעות של: רבנות כבר יותר טובה מבד"ץ פלוני.... רבותי!!!!! יש הלכות לשה"ר יש שני צדדים למטבע ואנחנו לא בית דין את הלמיחש.... כל אחד ישמור בבטן אם את הלמיחש ישמרו בבטן, לעם ישראל יגדל ד''א בבטן. ברור שאם היה אותו דו''ח על הכשר...
על ידי yosf
01 מרץ 2020, 17:19
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף
תגובות: 198
צפיות: 4256

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

לא יודע אם העירו כבר
בס' מכתבים למרן ר' אלחנן וסרמן יש כמה מכתבים שכותב דלא כהחזו"א בזה
הספר לא לפני אבל נראה לי שלא קשה למצוא
על ידי yosf
01 מרץ 2020, 16:14
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף
תגובות: 198
צפיות: 4256

Re: דו"ח על גבינה בהכשר בד"ץ בעלזא ובד"ץ בית יוסף

מדהים בעיני קבלת עדות מי שלא יהיה במכתב(!!!!!) עד כדי אמת גמורה!!!!!
לראות הודעות של: רבנות כבר יותר טובה מבד"ץ פלוני....
רבותי!!!!!
יש הלכות לשה"ר
יש שני צדדים למטבע
ואנחנו לא בית דין
את הלמיחש.... כל אחד ישמור בבטן
על ידי yosf
24 פברואר 2020, 08:25
פורום: אקטואליה
נושא: אשכול בענייני צניעות בגדי הנשים וכל המסתעף
תגובות: 105
צפיות: 2136

Re: אשכול בענייני צניעות בגדי הנשים וכל המסתעף

רימון כתב:
23 פברואר 2020, 15:28
אה"נ, אין נפק"מ בין 40 ל10, ומעיקר הדין צריכים כיסוי גמור, לא צמוד.
והמנהג לא עוזר לשוק, כמפורש במשנ"ב בשם הרוקח. (סי' עה שער ציון אות ה').
המנהג ודאי מהני לכל דבר שאין איסורו בעצם וכגון למטה מהשוק, ונמצא א"כ דלדעת המשנ"ב שאין חשוב שוק עד סוף הרגל א"כ כל אוטתו מקוןם תלוי במנהג.
 
על ידי yosf
23 פברואר 2020, 15:31
פורום: ספרים
נושא: ספר שם עולם - זהירות
תגובות: 11
צפיות: 349

Re: ספר שם עולם - זהירות

ולא שאני מעיז להכניס ראשי ולהביע דעה במקום נורא ועליון כל כך, אבל לכאורה, עם כל חריפות דבריו של הגאון בעל 'ים החכמה' שליט"א, יש פנים אחרות לדבר, וכמו שכתב הנ"ל. [ואחרי הכל מלחמתו על כבוד 'זקנו' (כך הוא מגדיר את ר' יהונתן, ומכאן ההורמנא שלקח לעצמו במלחמה זו נגד המו"ל הרב י. ב. שליט"א) הביאה למו"ל הפ...
על ידי yosf
23 פברואר 2020, 11:59
פורום: אקטואליה
נושא: אשכול בענייני צניעות בגדי הנשים וכל המסתעף
תגובות: 105
צפיות: 2136

Re: אורך החצאית על פי ההלכה

דיון קצת רדוד... מרן הגר"ח פוסק כאן כמו החזו"א, ועם ישראל פוסקים כאן כמו המשנ"ב, סו"ס הרי זו מחלוקת אז מה הבעיה אם הנהיגו הכשרות כהפוסקים המקילים?? ודרך אגב לדעתי זה עוול וחוצפה להוציא עלונים עם תמונות חצאיות אמצע וכדו' ולכתוב על זה "טרף".... מאיפה הכוח שלכם לומר על בנות ישראל הכשרות "טרף" רק בגלל ש...
על ידי yosf
23 דצמבר 2019, 21:39
פורום: אקטואליה
נושא: התורה עוברת בירושה?
תגובות: 89
צפיות: 1230

Re: התורה עוברת בירושה?

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה/א אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם שנאמר ואני זאת בריתי וגו' לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם מאי אמר ה' אמר הקדוש ברוך הוא אני ערב לך בדבר זה מאי מעתה ועד עולם אמר ...
על ידי yosf
23 ספטמבר 2019, 09:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיסוי ראש לנשים רווקות
תגובות: 32
צפיות: 531

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

נפק"מ לחומרא ולקולא: לחומרא שגם רווקות צריכות למעט בחשיפת השיער לפי הנורמות של המקום שבו הן גרות [וא"כ יהיה זה מדאורייתא להזהר שלא יבלוט מכל סיבה שהיא!]  והנפק"מ לקולא היא שגם נשואות במקום שבו רגילים לגלות/לגלות קצת/ללבוש פאה/מה שלא יהיה - יוכלו לגלות כמנהג המקום כי סו"ס אינו גורם הרהור אצל אנשי מק...
על ידי yosf
15 ספטמבר 2019, 15:48
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו
תגובות: 26
צפיות: 560

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

יש מקור לדברי הגר"מ שטרנבוך באליה רבה סי' תרנ"ח בסוף הסימן בשם הקיצור של"ה, שי ש ליזהר עד מאד , שלא ליטול מחבירו ביום ראשון, אפילו אם הוא במתנה על מנת להחזיר, ומשמע שם שזהו חיסרון ב"לכם" [ומיהו הא"ר שם דחאו]. כמו"כ אמרו לי בשם שו"ת רב פעלים שלא יברך על חיברו אפילו אם מהודר יותר, כי יש חשיבות על פי ...
על ידי yosf
12 ספטמבר 2019, 15:26
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו
תגובות: 26
צפיות: 560

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שניאור כתב:
12 ספטמבר 2019, 08:29
אני לא מזלזל ח"ו במרן הגרמ"ש, אבל צריך לראות את כל התשובה אם הוא אומר מסברא או שיש לו מקור, כי אני ראיתי מעשה רב מת"ח גדול
נשמע קצת מוזר...
מאי אולמיה האי גברא???
ומנ"ל דאיהו לא מסברא עשה כן?
אולי חסר קצת בסיפור הדברים?
על ידי yosf
29 אוגוסט 2019, 07:47
פורום: סידור התפילה
נושא: שאלות בעניין תפילה, קרבת ה', וגישה נכונה בתפילה ובעבודת ה'
תגובות: 5
צפיות: 355

Re: שאלות בעניין תפילה, קרבת ה', וגישה נכונה בתפילה ובעבודת ה'

1) בברכת "תקע בשופר גדול" וגם "ראה נא בעינינו" בתפילת שמונה עשרה - מפרשים ש "מקבץ נדחי ישראל", זה בבחינת קיבוץ הנשמות והניצוצות האבודות. - פגם הברית האם זה נכון? והאם ראוי לכוון על זה? כך מובא בשעה"כ ועוד, אומנם ודאי דגם יש לכווין הפשט 6) מה עדיף הרבה תפילות בלי כוונה או תפילה ארוכה אחת עם כוונה? (...
על ידי yosf
28 אוגוסט 2019, 09:27
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 4793

Re: להראות סרטים לילדים?

באשכול אחר כתבתי שזה נובע מכך שמחנכים שהכל שחור לבן (וזה בסדר לחנך כך)  אבל כשגדלים מבינים שיש הרבה הרבה אפור יש שטחים שבהם אין לעולם אפור. נכון הוא שמי שהוא איש ציבורי וכ"ש תורני הוא יודע הייטב שצריך הרבה מרחב, אבל יש דברים שברור לנו שאין שם אפור בכלל אלא מאי??? הכל מתחיל ונגמר בהסתכלות שלנו על הד...
על ידי yosf
27 אוגוסט 2019, 22:21
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 4793

Re: להראות סרטים לילדים?

הסיפור שסופר פה שהגרמ"ה הירש נתן לאשה היתר לקבלת תואר במכללה כי לה זה לא יזיק, מלבד שלא יתכן, כי הרי ממנה ילמדו וכן יעשו, וע"ז נאמר פתי יאמין... להאמין עליו שהוא כידוע בין היחידים אצל הליטאים הבניברקים שכותב וחותם ודואג ומדבר נגד כל האקדמיה וכו'- דווקא הוא יסכים???? זה כמו לומר שר' שמואל נתן היתר ל...
על ידי yosf
27 אוגוסט 2019, 10:03
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 4793

Re: להראות סרטים לילדים?

הסיפור שסופר פה שהגרמ"ה הירש נתן לאשה היתר לקבלת תואר במכללה כי לה זה לא יזיק, מלבד שלא יתכן, כי הרי ממנה ילמדו וכן יעשו, וע"ז נאמר פתי יאמין... להאמין עליו שהוא כידוע בין היחידים אצל הליטאים הבניברקים שכותב וחותם ודואג ומדבר נגד כל האקדמיה וכו'- דווקא הוא יסכים???? זה כמו לומר שר' שמואל נתן היתר ל...
על ידי yosf
23 אוגוסט 2019, 14:40
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 4793

Re: להראות סרטים לילדים?

ראו כאן: https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=8&t=6638#p85974 זה דוגמא יפה לשני דברים א. ליהודי שכואב לו כבוד שמיים וחשוב לו חינוך ילדיו גם לדבר שמבחינה הלכתית גרידא יש מקום לומר שמותר בשופי ב. לדבר שבהתאם למציאות הנוכחית ולפתיחות הנדרשת כיום, ובהתאם למצב שאין כמעט מקומות נורמלים ללכת עם ילדים, ...
על ידי yosf
23 אוגוסט 2019, 09:57
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 4793

Re: להראות סרטים לילדים?

לא דברו אל דבר אחד לדעתי מרכזי ילד שמנעו אותו ממשהו כשהוא קצת יצא מהסינר של אמא הוא יסתחרר ספרו שבאו לרב שטיינמן שרוצים לפתוח ישיבה רק לבני אברכים ככה טהר'ס ההשקופה ענה להם הרב יש כבר כזאת.. מה היא וכאן לפי המספרים הזכיר הרב שם של ישיבה של נושרים ידועה.. איני יודע אם הסיפור נכון אבל המסר מזעזע ילד ...
על ידי yosf
22 אוגוסט 2019, 17:10
פורום: אקטואליה
נושא: להראות סרטים לילדים?
תגובות: 120
צפיות: 4793

Re: להראות סרטים לילדים?

כמחנך לתלמידים כמעט בכל רמות הגילאים כיועץ ומדריך נוער נושר כיועץ ומדריך שלום בית כאחד כזה פלוס... מרשה אני לעצמי לקבוע מנקודת מבטי כי אין בית אשר אין שם מת!!!!!! לא הכרתי מעולם בית שהיה בו מחשב - ואני מדגיש- מחשב שראו בו סרטים- ולא עבודה נטו- שלא נפלךו בו חללים יש בית של נפגע/ת בודד/ה יש בית של ער"...
על ידי yosf
18 אוגוסט 2019, 10:10
פורום: בית המדרש
נושא: ד' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה
תגובות: 9
צפיות: 337

Re: ד' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה

ולפי האמת היינו דבבריאה [והיינו העליונה] וכו' דהרי ודאי הוא דה' אחד וכו' אשר יראה ממאמר זה וכו' לפי העולמות המקבלים [עולמות הפירוד- דהיינו בריאה יצירה ועולמנו העשייה] או וכו' ואכמ"ל, וכבר עמדו בזה המפז"ל. ולפי"ז ג"כ הכא וכו' בזוהר וכו' אבא, ובפתח אליהו נקרא מוחא דהוא מוחא ימינא וכו']. ואת השמיים כו...
על ידי yosf
16 אוגוסט 2019, 17:00
פורום: בית המדרש
נושא: ד' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה
תגובות: 9
צפיות: 337

Re: ד' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה

לפי פשוטו ודאי הכוונה לסבר את האוזן וכדברי הרמב"ם הידועים לגבי יד ה' ועיני ה' וכדו' ע"ש. ולפי האמת היינו דבבריאה [והיינו העליונה] יסד ארץ ע"י חוכמה ושמיים כונן ע"י בינה, והיינו דהרי ודאי הוא דה' אחד ושמו אחד באחדות גמור- ובכ"ז הרי אמרו ז"ל עליו מה הוא רחום מה הוא חנון וכו' אשר יראה ממאמר זה שיניו בה...
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 15:39
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: פלאפון כשר מחיר היושר
תגובות: 32
צפיות: 1496

Re: פלאפון כשר מחיר היושר

ח"ו לא לזאת הייתה כוונתי ואומר רק זאת: מנסיוני בדבר הנז' שכבר התבקשתי לסייע בו הרבה, ברור לי וכבר הביאו כמה פתרונות נכונים, אבל צריך שהציבור [של אותם עסקנים שהמהלך יתייחס כנגדם] ופרנסיו [של ציבורים גדולים שיש להם אינטרסים גדולים להשתיק ולהמשיך את המצב הקיים] יראו להנהגה כי חובה לשנות, ולא ח"ו שאנו נ...
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 15:35
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: כרטיס מיקרו
תגובות: 6
צפיות: 264

Re: כרטיס מיקרו

המחיר הנ"ל הוא ל64 ג"ב
אבל באמת תלוי בכמה דברים
ועד כמה הכרטיס נפגם וכו'
בדר"כ הרבה לוקחים לפי שעות
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 15:33
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 256
צפיות: 6011

Re: הקץ לדברי רוח!

המתעוללים בקיצוניות הם אלו שאומרים מה לך לחרוג מהסביבה  תלך בתלם ותזרום עם הזרם של החברה והסביבה כבר הערתי דהמעיין יראה כי היינו הך הך היינו ושורשם אחד. והיינו כי אנחנו בני התורה "האברך הפשוט" בלי תחכומים ופנטזיות בלי לנסות דברים שלא שמענו מרבותינו בלי לחפש בגנזך איזה ציטוט ממי שלא יהא ואז..... בלי...
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 10:45
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: כרטיס מיקרו
תגובות: 6
צפיות: 264

Re: כרטיס מיקרו

לא מובן מאיליו כתב:
05 אוגוסט 2019, 17:35
(אין לי מושג איך)
וע"ז נאמר: @לא מובן מאליו....
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 10:43
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: פלאפון כשר מחיר היושר
תגובות: 32
צפיות: 1496

Re: פלאפון כשר מחיר היושר

שאר לעמו כתב:
04 אוגוסט 2019, 01:56
באמת לא מובן...........
באמת לא מובן????????
מובן מאוד... וד"ל.
מה שלא מובן זה השתיקה של הציבור ופרנסיו לנוכח גזלת הרש ושליטת הציבור ע"י אנשי דלא מעלי המשתמשים בנו ועושים קופה ע"ח אברכים ת"ח ועניים.
 
על ידי yosf
06 אוגוסט 2019, 10:39
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 256
צפיות: 6011

Re: הקץ לדברי רוח!

לטעת בוז וגועל למתעוללים בקצוניות...[לשון מרנא החזו"א על המזרחי]
וה"ה הכא בנ"ד!!!!!!!!!!
והמעיין יראה דשורשם אחד!
ותול"מ.
על ידי yosf
05 אוגוסט 2019, 17:01
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: כרטיס מיקרו
תגובות: 6
צפיות: 264

Re: כרטיס מיקרו

זו בעיה ידועה
לא מומלץ בכלל להשתמש במיקרו בגלל זה
אם החומר חשוב מאוד אפשר לשחזר [100 עד 250 ש"ח]
בדר"כ מכשיר נייד קולט מיקרו ברמה יותר גבוהה ממחשב וכדו' נסה זאת
על ידי yosf
05 אוגוסט 2019, 16:59
פורום: אקטואליה
נושא: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.
תגובות: 80
צפיות: 3016

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

אפשר בקשה קטנה? דפדפו אחורה וקראו מהתחלה את כל הנידון אחת לאחת במתינות ואז.... אז כבר לא תגיבו יותר אז פשוט תתביישו תקשיבו לשני- תקשיבו למה שרצה לומר השני -אולי הוא לא מצליח להסביר כ"כ אבל תרצו תבינו גם מה שלא כתוב!! ועוד משהו האמת כמעט תמיד נמצאת באמצע להביא סיפור על גרביים ולקחת את זה למקום....? ל...
על ידי yosf
04 אוגוסט 2019, 14:55
פורום: סידור התפילה
נושא: אומרים בשחרית לפני שמו"ע "שירה חדשה שבחו ...." מהו חדשה?
תגובות: 8
צפיות: 387

Re: אומרים בשחרית לפני שמו"ע "שירה חדשה שבחו ...." מהו חדשה?

בדרך צחות אמרו עה"פ שירו לה' שיר חדש תהילתו בקהל חסידים
דהטעם שצריך לשיר שיר חדש לה' ולא סגי בהישן- הוא לפי שתהילתו הישנה - בקהל חסידים שמשוררים ומשבחים ומפארים לרבס'....

עבור לחיפוש מתקדם