החיפוש הניב 49 תוצאות

על ידי סופר המלך
אתמול, 15:36
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה במראות הדמים דרך תמונה או וואצ'פ
תגובות: 48
צפיות: 478

Re: שאלה במראות הדמים דרך תמונה או וואצ'פ

שאר לעמו כתב:
18 אוגוסט 2019, 13:19
מתירי כריתות
כבר הורגלנו בכאלו גם בראיית העד עצמו, וההי"ב

לפחות דרך המחשב לא יוכלו לשפשף ולהסיר שכבות אדומות מהעד שלא נספגו בו בטענה שאינם דם, כמו ששמענו על מוצי"ם חשובים שמנהגם כן

כמו"כ מתקיימת בזה הוראת גדול"י שלא לשאול למורה הוראה שמשאיר העד אצלו...


 
על ידי סופר המלך
30 יולי 2019, 22:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תחנון של מנחה אחרי שקיעה
תגובות: 9
צפיות: 252

Re: תחנון של מנחה אחרי שקיעה

אצלנו בעדות המזרח נהוג שבבין השמשות אומרים תחנון, היום עליתי ש"צ בשטיבלאך ליטאי ובאתי לומר תחנון וכולם אמרו לי שלא אומרים, אלא שמאידך שניה אחרי התפילה התחילו עוד מניין... מה פשר העניין? שאלת תם, יען כי לא למדתי את הנושא. לדעת המקובלים, וכן פסק הבן איש חי, אין לומר נפילת אפים אחר השקיעה, ופשט מנהג ז...
על ידי סופר המלך
25 יולי 2019, 20:48
פורום: בית המדרש
נושא: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט
תגובות: 103
צפיות: 1987

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

גמ' ב"ב כה ע"ב אמר ליה רבי חנינא לרב אשי: כגון אתון דיתביתו בצפונה דא"י - אדרימו אדרומי. ומנא לן דבבל לצפונה דארץ ישראל קיימא? דכתיב: מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ. תוס' רי"ד וממאי דבבל לצפונה של א"י קיימא. קשיא לי טובא דהא אמרי' בכל דוכתא במערבא אמרי' אלמא בבל למזרחה דא"י קיימא תשובה בבל עומדת ב...
על ידי סופר המלך
15 יולי 2019, 21:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור שמועה
תגובות: 30
צפיות: 684

Re: בירור שמועה

יהודי כתב:
13 יולי 2019, 21:34
יש איזה שמועה שאיני יודע כלל אם היא נכונה ומאומתת או לא, שהחזו"א אמר על תוקפי ילדים שיש להם דין מורידין. האם יש למישהו ידיעה בענין?
זה לא משנה מפורשת שיש להם דין רודף?
ובכל אופן כיום מסתמא יש דין יכול להצילו בא' מאיבריו ע"י מסירתו
 
על ידי סופר המלך
15 יולי 2019, 00:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אם הפסיד "ברכו" האם צריך לילך ולהשלים
תגובות: 7
צפיות: 305

Re: אם הפסיד "ברכו" האם צריך לילך ולהשלים

עי' שו"ע ומשנ"ב סי' סט
על ידי סופר המלך
08 יולי 2019, 11:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תמונות סת"ם מגדולי ישראל
תגובות: 19
צפיות: 600

Re: תמונות סת"ם מגדולי ישראל

לגבי ס"ת של הר"ן, כבר הופרך זיהוי זה בצורה ברורה. מלבד מה שאין שום מסורת התומכת בזיהוי זה.
על ידי סופר המלך
08 יולי 2019, 11:48
פורום: דעת דורות
נושא: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי
תגובות: 25
צפיות: 1066

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

ואעפ"כ איננו משנים דברים שהשתבשו בס"ת שלנו כי לבנו צר פחות מחוד מחט, ואף הראשונים כבר התבטאו כגון זה. ולכן לא משנים את מגילת אסתר שפסק הרמ"א, אף שבכתר זה לא כך. אבל נביאים וכתובים נוהגים כיום כבן אשר ע"פ הוראת גדולי ירושלים בראשות מרן רי"ז מסלנט ודעימיה, ששלחו להעתיק את ספר בן אשר (כתר ארם צובה), ו...
על ידי סופר המלך
06 יולי 2019, 23:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2498

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

שאלה טובה. הבנתי שעדיין לא הוחלט סופי על הדרך בה ינהגו. בעיקרון הדרך להתיר רה"ר זה דלתות נעולות בלילה, וזה כמובן לא מעשי. אם יהיה מקובל על הרבנים שמספיק לסגור דקה אחת בלילה, אז יש פתרון פשוט בדמות שערים חשמליים בכל הכניסות לעיר שייסגרו דקה אחת בכל לילה. אם היה אפשרות שהגדרות שמניחים בכל הכניסות לעיר...
על ידי סופר המלך
06 יולי 2019, 23:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2498

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

הגרע"י היה מעורר על כך בדרשותיו בעבר, שלספרדים א"א לסמוך על העירוב. אח"כ מצא כמה צירופים להקל, ולא עורר על כך כבעבר. בהרבה ערים אין כלל בעיה של רה"ר לכל השיטות, כך במודיעין עילית, אלעד, ואאל"ט גם ברכסים ובביתר עילית. הבעיה היא בעיקר בערים הגדולות, כמו ב"ב וירושלים. לפני כשבוע התקיימה אסיפת רבנים בבי...
על ידי סופר המלך
04 יולי 2019, 12:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילה בציבור או יחיד
תגובות: 5
צפיות: 194

Re: תפילה בציבור או יחיד

יעויין משנ"ב.
על ידי סופר המלך
25 יוני 2019, 21:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

חברים, את התכלת אני ממש לא לובש ולא מתכוון ללבוש, ולא חושב ללבוש, ולא מסתדר לי כלל התכלת שמצאו, והדבר נראה לי זר ולא רוצה לקבל את התכלת הזו, למרות הטענות שלהם. מסיבות שעמדי. ואף על פי כן ולמרות שאני לא מחבב את התכלת שמצאו אני רוצה להגיב בכמה שורות על דברי מתנגדי התכלת. ראשית, תפסיקו לחיות בראש סגור...
על ידי סופר המלך
25 יוני 2019, 12:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גנרטור בשבת
תגובות: 40
צפיות: 1250

Re: גנרטור בשבת

בגמ' בב"ק מדובר לפי רש"י שהאחרון פטור כיון שבלעדיו היה נשבר (והחמשה הם אלו שחייבים). וכמדומה יש חולקים גם על זה ע"ש בתוס'. לגבי פעולות החסכון, לא מכבים לפני שמדליקים, ואם העובד לא ידליק, לא יכבו את הקודם. מה שייך זוז"ג, לא התייחסתי כלל לנושא ההנאה מכך, אני מדבר כאן על עצם הפעלת המכשירים בעש"ק מתוך י...
על ידי סופר המלך
24 יוני 2019, 21:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גנרטור בשבת
תגובות: 40
צפיות: 1250

Re: גנרטור בשבת

חמשה שישבו על ספסל ושברוהו כולם חייבים. כל מי שמשתמש בחשמל בשבת הוא מאותם האחראים במישרין על חילולי השבת הרבים הנעשים בחברת החשמל. מאידך בזכות עשרות אלפי המשפחות שנמנעות מצריכת חשמל בשבת, נמנעים חילולי שבת רבים.  כולם חייבים דווקא באופן שבלעדי כל אחד מהם לא היה הספסל נשבר, משא"כ כאן בלי אדם אחד לא ...
על ידי סופר המלך
23 יוני 2019, 13:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: גנרטור בשבת
תגובות: 40
צפיות: 1250

Re: גנרטור בשבת

נתבקשתי ע"י פותח האשכול להעלות סקירה של הצדדים השונים בענין זה. אבהיר כי אין בכוונתי להתייחס לשמועות ומכתבים בשם גדולי ישראל, מאחר ואיני רואה בהם מקור מוסמך, אלא רק לתשובות הלכתיות שכתבו בספריהם. יש להקדים כי כו"ע מודו שלכתחילה ראוי לא ליהנות מחשמל המיוצר בחילול שבת, ולמיטב ידיעתי אין אף אחד שחולק ...
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 22:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אתייחס לטענות כאילו הנושא הוכרע, ושאין מקום להחמיר בזה אחר שיש מגדו"י שלא ס"ל הכי: א. ת"ח רבים הידועים בגדלותם בתורה ובהוראה יותר מכל הכותבים כאן גם יחד, מהם תלמידיהם או נכדיהם של אותם גדו"י שלא לבשו התכלת, נוהגים ללבוש התכלת. ודבר זה אומר דרשני! ב. המנפנפים בדברי הגריש"א בקובץ תשובות, בל ישכחו כי ב...
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 14:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אולי תפנה אותי מי מגדו"י כתב את מה שהוא כתב
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 14:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

להבדיל הוא כתב נימוקים הגיוונים אתה משכתב את המציאות בדחייה חסרת טעם לדעתי.. הכתבה העיתונאית.. נכתבה בשנים האחרונות... אשמח לשמוע במה מסתכמות ידיעותיך על התכלת, והראיות שהובאו לה.  דעתי מסתכמת בזה שאין לי אג'נדה ואני כפוף לדעת גדולי הדורות רבי חיים קניבסקי רבי יוסף שלום אלישיב הרב אהרון לייב שטינמן...
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 14:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

למה מתנגדים למטילי התכלת. מתוך קונטרס תכלת בציצית – החילזון הנעלם ... אלו דברי רש"ב גנוט, דברים שמתאימים לכתבה עיתונאית כפי שאכן היו במקורם. אין שום קשר בינם לבין המציאות הידועה כיום. לא מדובר בצירופי חלקי סימנים והשערות.  בכל אופן אין מקומו באשכול כאן.  להבדיל הוא כתב נימוקים הגיוונים אתה משכתב את...
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 14:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

למה מתנגדים למטילי התכלת. מתוך קונטרס תכלת בציצית – החילזון הנעלם בענין התכלת יש שלוש תשובות יסודיות מאד, חשובות וברורות, וטובות הן להבהרת ההשקפה התורנית שלנו בעניינים רבים: אי אפשר לקבוע את ההלכה לפי דמיון מציאותי, כזה האומר שאם חז”ל נתנו 10 סימנים לתכלת ולחילזון, אזי אם מצאנו 10 סימנים דומים בחיל...
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 14:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

לעצם הנושא - יש בקו התכלת (0799-1000-65) שלוחה 5 ואח"כ שלוחה 2 ציטוטים מגדולי ישראל בענין
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 13:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

בן של רב כתב:
18 יוני 2019, 13:43
הגר"נ קופשיץ מתייחס בביטול לכל הטענות ההלכתיות נגד.
ומ"מ הוא אומר "מי אמר שהחוקרים לא משקרים".
על איזה חוקרים הוא מדבר, הדברים כבר נבדקו מהשורש ע"י ת"ח מומחים ויר"ש.
 
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 13:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

קראתי על האדמו"ר מערלוי זצ"ל שלבש תכלת. וראיתי תמונה של הגרח"פ שיינברג זצ"ל שבין מאות הטליתות שלבש בצבצו פתילי תכלת. האדמו"ר מערלוי לבש בט"ק. בנו הג"ר עקיבא מנחם סופר רב ביהמ"ד ערלוי בב"ב לובש גם בט"ג. הגרח"פ שיינברג לבש בטלית אחת. הגר"ש דבליצקי לבש בט"ק. הגרז"נ גולדברג לובש (איני יודע אם גם בט"ג)....
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 11:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.
תגובות: 211
צפיות: 4308

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

חכמי ישראל שהכריעו שלא צריך להטיל התכלת "ארגמון קהה קוצים": הגרי"ש אלישיב. הגראי"ל שטינמן. הגר"ש אויערבאך. הגר"נ קרליץ. הגר"מ שטרנבוך. הגר"ד לנדו. הגרי"ש אלישיב סבר שמי שרוצה יכול להטיל, אבל רק בצנעא כדי שלא לשנות מהמנהג. הגר"נ קרליץ סבר שלא ראוי להטיל, כדי שלא להנהיג דברים חדשים, וכמליצת החת"ס חדש...
על ידי סופר המלך
16 יוני 2019, 12:52
פורום: כשרות
נושא: דיו לנצח
תגובות: 15
צפיות: 498

Re: דיו לנצח

רימ שטרן.JPG
על ידי סופר המלך
16 יוני 2019, 12:02
פורום: כשרות
נושא: דיו לנצח
תגובות: 15
צפיות: 498

Re: דיו לנצח

הרב וואזנר אינו הרב היחיד. בועז העברי עדיין לא הצליח לשכנע אפילו את מורו ורבו הרב יעקב מאיר שטרן ב"איסור" הדיו. (וכנראה שאף לא הצליח לשכנע שום אדם נורמלי שמונח מעט בסוגיא). אף משמרת סת"ם והעומד בראשה רד"ל גרינפעלד בעמדה שהדיו הנ"ל הוא דיו מהודר. (הבעיה כאן היתה שהיצרן בטיפשותו ניסה להטיל ספיקות כביכ...
על ידי סופר המלך
16 יוני 2019, 03:04
פורום: כשרות
נושא: דיו לנצח
תגובות: 15
צפיות: 498

Re: דיו לנצח

עיקר ההלכה שכל דיו מתערובת צמחית כשר וכמבואר סי' לח בביה"ל עד כמה שאני יודע זה דיו גרוע שנמחק בקלות ונמרח ביותר קלות דיו לנצח אחרי שמתייבש אינו יורד אפילו בשטיפה במים, לא נהרס בחום, לא נסדק בקיפולים, שחור מאד גם בעוקצין הדקין, ואלו מעלותיו העיקריות. פשוט שהוא עדיף על הדיו הרגיל. רק צריך למצוא סופר ...
על ידי סופר המלך
13 יוני 2019, 12:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת
תגובות: 94
צפיות: 3533

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

לומר שזו ליצנות, זו ליצנות יותר גדולה. גם אם יש מישהו חכם שגילה את הסוד במה כולם טעו עד היום, (כולל החוות יאיר והיעב"ץ ורש"ר הירש ועוד), זה עדיין לא הופך את הענין לליצנות.
על ידי סופר המלך
12 יוני 2019, 23:04
פורום: בית המדרש
נושא: ציצית עם תכלת
תגובות: 12
צפיות: 430

Re: ציצית עם תכלת

נכון. ככלל צמר אינו שורד הרבה ואין הרבה ממנו מתקופת חז"ל.
יש מעט בגדים ששרדו מסיבות שונות שהם צבועים בתכלת.