החיפוש הניב 20 תוצאות

על ידי תורתך
16 אוגוסט 2019, 16:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה פשטות לשון הרמב"ם מורה לא כן, שוב מצאתי עוד ב' דברים. א. הרמבן בספר המצוות מצוה קע חולק על הרמב"ם וסובר שלא מצינו כלל הלכה זו. ב. החזו"א או"ח סוף סי' קמ כת...
על ידי תורתך
14 אוגוסט 2019, 00:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה "ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה" מדברי הרמב"ם אלו משמע שעצם הדבר שאפשר לקדש על פי חשבונות בלי ראייה הוא הלמ"מ ותו לא מידי דברי הרמב"ם ברורים שההלכה למשה מסי...
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 09:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה "ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה" זה רק לגבי עצם החשבון הממוצע ואין לזה שום קשר לדחיות כמפורש שם בדברי הרמב"ם שתיקנו הדחיות בשביל להקריב כפי האפשר למולד האמי...
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 02:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

לרוב ראשונים הלכה כרבה אליבא דרבי יהודה ורבי יוסי הוא רק לחומרא. ודרך אגב בפשטות  אליבא דרב יוסף מחשבים מזריחה לזמן שפני מזרח מאדימים(למי שמונה מזריחה לשקיעה ) וא"כ אין כאן אלא תוספת של שלש עשרה וחצי חלקים אחרי חצות, ואף בלאו הכי פשוט שנקבע ההלכה בקירוב כשמדובר על צמצום כזה, וכמו שכתב החזו"א על מרח...
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 02:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה
"ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה"
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 01:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

לרוב ראשונים הלכה כרבה אליבא דרבי יהודה ורבי יוסי הוא רק לחומרא. ודרך אגב בפשטות  אליבא דרב יוסף מחשבים מזריחה לזמן שפני מזרח מאדימים(למי שמונה מזריחה לשקיעה ) וא"כ אין כאן אלא תוספת של שלש עשרה וחצי חלקים אחרי חצות, ואף בלאו הכי פשוט שנקבע ההלכה בקירוב כשמדובר על צמצום כזה, וכמו שכתב החזו"א על מרח...
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 00:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

אם שקיעת החמה הוא תחילת התאריך, וחצות הוא בדיוק שש שעות לפני כן, א"כ לפי רב יוסף, שאחרי השקיעה פלגי דדנקא עדיין יום ברור, וכן לפי רבי יוסי, שג' רבעי מיל אחרי השקיעה יום גמור, א"כ גם על בעל המאור קשה, למה בחצות הוא מולד זקן, הרי לרב יוסף יש עדיין דקה וחצי,ולפי זה היה צריך לעשות מולד זקן בשעה יח ו עשר...
על ידי תורתך
07 אוגוסט 2019, 18:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

לאחד בא לגור... האם מהקטע הבא לא עולים לך כמה קושיות וסתירות? ומה מיוחד בקושיות שהעלית על פני הקושיות הנראות מהקטע הבא לכאורה? ז"ל בעל המאור: ...ולבאר הענין הזה אני נותן לך משל ודמיון באחד מן הימים שאנו קובעין בהם ר"ה שהוא ר"ח תשרי כשאנו קובעין אותו ביום שבת אין אנו קובעין אותו עד שיהא המולד בירושל...
על ידי תורתך
07 אוגוסט 2019, 09:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

ועוד שאלות, 1, האם השקיעה עליה הוא מדבר היינו על שקיעה ראשונה. 2, וחישוב שעת חצות היא ביחס ועד לשקיעה הזו?
על ידי תורתך
07 אוגוסט 2019, 08:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1203

Re: קו התאריך ובין השמשות

לאחד בא לגור... האם מהקטע הבא לא עולים לך כמה קושיות וסתירות? ומה מיוחד בקושיות שהעלית על פני הקושיות הנראות מהקטע הבא לכאורה? ז"ל בעל המאור: ...ולבאר הענין הזה אני נותן לך משל ודמיון באחד מן הימים שאנו קובעין בהם ר"ה שהוא ר"ח תשרי כשאנו קובעין אותו ביום שבת אין אנו קובעין אותו עד שיהא המולד בירושלי...
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 22:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תחנון של מנחה אחרי שקיעה
תגובות: 9
צפיות: 279

Re: תחנון של מנחה אחרי שקיעה

איש ווילנא כתב:
30 יולי 2019, 22:30
תורתך כתב:
30 יולי 2019, 22:10
ולא רק אז אלא גם לפני השקיעה בכמו כשלוש שעות לפני

מאייזה בית מדרש הרעיון המשונה הזה
לא הבאתי מקורות בכוונה שלא ייקחו את זה כטרמפ
 
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 22:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תחנון של מנחה אחרי שקיעה
תגובות: 9
צפיות: 279

Re: תחנון של מנחה אחרי שקיעה

גם אצל אלה שהיום ממשיך כרגיל לאחר השקיעה לכל מילי לא אומרים תחנון, ולא רק אז אלא גם לפני השקיעה בכמו כשלוש שעות לפני . זה נובע מטעמים שונים. אבל ככל שמתקרב הלילה פחות אומרים תחנון,
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 00:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10185

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...) בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראי...
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 00:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10185

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...) בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראי...
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 00:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10185

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

למה צריך לומר כן בשם הרי"ף והרמב"ם אם זהו חידושו של ר"ת, ומי שלא אומר כן פשוט שלא סובר כן. נראה לי שמיצינו את הנושא. ככה זה, כשענו לך כאן תשובות ענייניות לאורך כל האשכול כולו פתאום אתה יודע לכתוב "נראה לי שמיצינו את הנושא" "אין לי מה לדבר איתך" "שיבושם לך" "לא נ"ל שהמהרלב"ח בכלל מחוייב להתייחס אליך...
על ידי תורתך
28 יולי 2019, 20:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10185

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

סלח לי, לא הבנתי מה רצית, (אתה אולי כותב לעצמך?), תוך כדי רפרוף באשכולות השונים צדה עיני בין היתר על דברי הרב בע"ג שכאב לו שיש אחד שבלבל אנשים תמימים ועל זה ס"ה הגבתי לו שאני סבור אחרת . כי אני באופן אישי צחקתי והתגלגלתי מצחוק.. שהשתעשעתי מאוד מאוד.. ולמה לחשוב כן?
מדברים דחוקים לא בונים ,,
על ידי תורתך
28 יולי 2019, 19:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10185

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

ה. בזמן האחרון איזה אחד הוציא סדרת מאמרים ובה הצליח לבלבל הרבה מהלומדים כאילו שיש הרבה ראשונים וגאונים החולקים על ר"ת. אבל באמת שכל הבקיאים היטב בסוגיא זו יודעים נאמנה ואומרים בפה מלא, שהלה, לצערנו ולצער כולם, כיזב בציבור שלם. ובאם רוצים לבדוק אמיתות העניין, פשוט פותחים את הספרים אותם הוא ציין ורוא...
על ידי תורתך
28 מרץ 2019, 01:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10185

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

מגוחך לומר שכל כך הרבה האחרונים שציינתי לעיל לא שמעו על דבר כזה גדול שהוא איסור דאורייתא וחמור שבחמורות סקילה וכרת וזאת לא שמעו במשך כמה מאות שנים!!!! ועוד מאה סימני קריאה.

תמוה תמוה.
על ידי תורתך
28 מרץ 2019, 00:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10185

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הב"י חי מקביל לתקןפת מהר"ם אלשקר ולא אמור להכיר את כל תשובותיו , כנ"ל הרדב"ז, כנ"ל מהרי"ט , והרי מיניה וביה ע"כ שלא הכירו את התשובה הזאת שהרי א"כ היו אמורים להתחייס אליה ולומר שהוא צודק או שלא . בנוגע לאחרונים שבאשכנז דבר פשוט ומסתבר שלא היו אמורים להכיר את תשובות מהר"ם אלשקר, וכנ"ל שאם היו מכירים ...
על ידי תורתך
27 מרץ 2019, 23:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 361
צפיות: 10185

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

תשובה על דברי 'אחד בא לגור' איך יתכן שהרבה מאוד מן האחרונים שהיו אחר המהר"ם אלשאקר לא ידעו ולא שמעו מתשובת הגאונים שמובא במהר"ם אלשאקר וכמ הבית יוסף הרדב"ז, המבי"ט, המהרי"ט, הרמע מפאנו, הב"ח הלבוש, תוספות יום טוב, הפרישה, הט"ז, המגן אברהם, אליהו רבה, תוספת שבת, שאגת אריה, הגאון מווילנא, החיי אדם, הי...