החיפוש הניב 32 תוצאות

על ידי תורתך
29 דצמבר 2019, 02:03
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 2068

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שלא והתחלת בין השמשות הוא אחר הילוך ג' מילין ורביע לאחר התחלת השקיעה כמו שנתבאר בסי' רס"א והוא לערך רביעית שעה קודם צאת הכוכבים ואם נולד קודם לכן אף על פי שכבר שקעה החמה נימול ביום ו' ואם נולד כן בשבת נימול בשבת ואף שיש אומרים שמתחלת השקיעה היא לילה כמו שנתבאר שם מ"מ הר...
על ידי תורתך
26 דצמבר 2019, 05:00
פורום: אקטואליה
נושא: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת
תגובות: 54
צפיות: 1041

Re: על מי כתב מרן הדברי יציב זצוקל"ה "מעצת הסטרא אחרא", ותשובת המשקל

במהלך כתיבת ספרי בעניני זמני היום, התבוננתי בדברי מרן השפע חיים זצוקל"ה (שזכיתי בעודי ילד להכנס לפניו בקודש פנימה, והרעיף עלי מברכתו), וכמובן כוונתי רק לשאול ולהבין דבריו הקדושים, למי כוונתו אמורה בדבריו המפורסמים ב"שפע חיים" (חנוכה, מט), ומה יעשה מי שנכשל בזה ורוצה לשוב בתשובה (אשמח לקבל מקורות בע...
על ידי תורתך
26 דצמבר 2019, 04:57
פורום: אקטואליה
נושא: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת
תגובות: 54
צפיות: 1041

Re: על מי כתב מרן הדברי יציב זצוקל"ה "מעצת הסטרא אחרא", ותשובת המשקל

תיובתא כתב:
25 דצמבר 2019, 22:56
שבת קכ.
משום דרב סבר לה כרבי יהודה, כל דתני כרבי שמעון מילט לייט ליה?
צ"ל או שסבר שהחולקים מועטים וקיי"ל כר"ת. או שטועים בדבר משנה. 
כלומר בכל אופן צריך לומר שהוא לא ראה בזה כשני צדדים באמת. 
ולכן שייך מה שאמר...
על ידי תורתך
24 דצמבר 2019, 01:54
פורום: בית המדרש
נושא: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ
תגובות: 44
צפיות: 3233

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

ביום שתתחיל לכתוב נורמלי (בלי דמגוגיה ותשובות מתחת לרצפה וכו וכו) אז יתייחסו אליך כבנאדם נורמלי. אגב, מאוד שמחת אותי שכתב שהניק תורתך והניק יהושע זה אדם אחד. ממש שמחתי! ואף התפקעתי מצחוק. אז תודה לך! נ.ב. אין לי שום בעיה שעוד מעט תבוא עם הניק האחר שלך ותכתוב את הדברים שאתה חושב כעת לכתוב. שיבוסם לך....
על ידי תורתך
24 דצמבר 2019, 00:22
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 2068

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

סיפור נוסף מדהים שיצא לי לשמוע מאדם שהיה עד וראה את המקרים הבאים שחזרו על עצמם כמה פעמים: והוא על המקובל רבי יעקב עדס המוכר והמפורסם בציבור: הרבה פעמים ראו אותו מתפלל מנחה מאוחר הרבה אחרי השקיעה. ראו אותו מתפלל לפחות 30 דקות לאחר השקיעה ואף גם לאחר כמו 50 דקות מהשקיעה. הנה לנו אדם גדול בדורנו שעושה ...
על ידי תורתך
24 דצמבר 2019, 00:09
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 2068

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

ר' שלמה זלמן אוירבך מפורסם ברבים שהיה מחמיר בכל מוצ"ש מלבד חנוכה. ישנו סיפור ידוע שתלמידיו מספרים עליו: ר' שלמה זלמן אוירבך היה רגיל להזהיר את תלמידיו בפירוש : שאין לאף אחד רשות להקדים ההדלקה במוצ"ש חנוכה בגלל שהרב רבי דוד בהרון הקדים ההדלקה. מי שלא ראה אותו עושה כן - לא יכול לסמוך על השמועה הזו! מל...
על ידי תורתך
23 דצמבר 2019, 23:54
פורום: בית המדרש
נושא: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ
תגובות: 44
צפיות: 3233

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

אני מעתיק את דבריך: א. עיינתי שוב, נראה כמסתפק, מצד אחד משמע ליה מהב״י שהמנהג כר״ת, מצד שני הביא שהרב חיים אבולעפיה שהיה קרוב לזמן הב״י כתב שמנהג העולם דלא כר״ת, ומה שכתב קושטא דמילתא הוא על עצם הדבר שכתב רבו שהמנהג כר״ת. ע"כ לשונך. ואני הקטן רוצה להבין את המשפט האחרון שכתבת "ומה שכתב קושטא דמילתא ...
על ידי תורתך
17 דצמבר 2019, 22:10
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 2068

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

דרך אגב, מי שעובר אחר המקורות שהלה... הכניס למאמריו, יראה, ששם [בפנים המקורות עצמם] כתוב הפוך. או שאין הכרח למה שכתב. ברובם הגדול.
על ידי תורתך
17 דצמבר 2019, 22:02
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 2068

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

א. במקורות שהבאתי כתוב (או לפחות משמע) שכך הם גם נהגו ולא רק פסקו. שאלה: אתה מאמין לכותב המאמר שם..? ולכן, האם אתה בונה על מה שהוא כתב...? אז אני לא. ולמה? כי תפסו אותו על הרבה שקרים [לבנים] שהכניס לתוך המאמרים שלו. והנה אני יביא לך דוגמה קטנה, ותבין: בקובץ בית אהרן וישראל שציינת, בעמוד צט גליון קע...
על ידי תורתך
15 דצמבר 2019, 00:48
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 2068

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

ר' אהרן מבעלז - תשובות והנהגות ח"ב סי' קסז (עמ' קלג) ר' חיים שאול דוויק - דמות הכסא עמ' קנה ר' יוחנן מרחמסטריווקא - בית אהרן וישראל קעא עמ' צט ר' ישראל יעקב פישר - לא זוכר את המקור אבל כמדומני שזה ידוע ר' מצליח מאזוז - איש מצליח ח"ב סי' יד (עמ' נג) ר' מרדכי אליהו - מקראי קודש (הררי) יו"כ עמ' רצג ר'...
על ידי תורתך
10 דצמבר 2019, 14:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15672

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הב"י חי מקביל לתקןפת מהר"ם אלשקר ולא אמור להכיר את כל תשובותיו , כנ"ל הרדב"ז, כנ"ל מהרי"ט , והרי מיניה וביה ע"כ שלא הכירו את התשובה הזאת שהרי א"כ היו אמורים להתחייס אליה ולומר שהוא צודק או שלא . בנוגע לאחרונים שבאשכנז דבר פשוט ומסתבר שלא היו אמורים להכיר את תשובות מהר"ם אלשקר, וכנ"ל שאם היו מכירים ...
על ידי תורתך
10 דצמבר 2019, 13:39
פורום: אקטואליה
נושא: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים
תגובות: 113
צפיות: 2068

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

מי מגדולי ישראל לא החמיר כר"ת? רשימה חלקית ביותר (לפי א"ב): ר' אהרן מבעלז. ר' חיים נאה. ר' חיים שאול דוויק. ר' יוחנן מרחמסטריווקא. ר' יוסף חיים זוננפלד. ר' יוסף שלום אלישיב. ר' יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי. ר' יעקב מוצפי. ר' מצליח מאזוז. ר' מרדכי אליהו. ר' עזרא עטיה. ר' צבי פסח פראנק. ר' ישראל יעקב פישר....
על ידי תורתך
16 אוגוסט 2019, 16:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה פשטות לשון הרמב"ם מורה לא כן, שוב מצאתי עוד ב' דברים. א. הרמבן בספר המצוות מצוה קע חולק על הרמב"ם וסובר שלא מצינו כלל הלכה זו. ב. החזו"א או"ח סוף סי' קמ כת...
על ידי תורתך
14 אוגוסט 2019, 00:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה "ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה" מדברי הרמב"ם אלו משמע שעצם הדבר שאפשר לקדש על פי חשבונות בלי ראייה הוא הלמ"מ ותו לא מידי דברי הרמב"ם ברורים שההלכה למשה מסי...
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 09:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה "ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה" זה רק לגבי עצם החשבון הממוצע ואין לזה שום קשר לדחיות כמפורש שם בדברי הרמב"ם שתיקנו הדחיות בשביל להקריב כפי האפשר למולד האמי...
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 02:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

לרוב ראשונים הלכה כרבה אליבא דרבי יהודה ורבי יוסי הוא רק לחומרא. ודרך אגב בפשטות  אליבא דרב יוסף מחשבים מזריחה לזמן שפני מזרח מאדימים(למי שמונה מזריחה לשקיעה ) וא"כ אין כאן אלא תוספת של שלש עשרה וחצי חלקים אחרי חצות, ואף בלאו הכי פשוט שנקבע ההלכה בקירוב כשמדובר על צמצום כזה, וכמו שכתב החזו"א על מרח...
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 02:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה
"ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא, שבזמן שיש סנהדרין קובעין על הראייה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום ואין נזקקין לראייה"
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 01:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

לרוב ראשונים הלכה כרבה אליבא דרבי יהודה ורבי יוסי הוא רק לחומרא. ודרך אגב בפשטות  אליבא דרב יוסף מחשבים מזריחה לזמן שפני מזרח מאדימים(למי שמונה מזריחה לשקיעה ) וא"כ אין כאן אלא תוספת של שלש עשרה וחצי חלקים אחרי חצות, ואף בלאו הכי פשוט שנקבע ההלכה בקירוב כשמדובר על צמצום כזה, וכמו שכתב החזו"א על מרח...
על ידי תורתך
09 אוגוסט 2019, 00:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

אם שקיעת החמה הוא תחילת התאריך, וחצות הוא בדיוק שש שעות לפני כן, א"כ לפי רב יוסף, שאחרי השקיעה פלגי דדנקא עדיין יום ברור, וכן לפי רבי יוסי, שג' רבעי מיל אחרי השקיעה יום גמור, א"כ גם על בעל המאור קשה, למה בחצות הוא מולד זקן, הרי לרב יוסף יש עדיין דקה וחצי,ולפי זה היה צריך לעשות מולד זקן בשעה יח ו עשר...
על ידי תורתך
07 אוגוסט 2019, 18:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

לאחד בא לגור... האם מהקטע הבא לא עולים לך כמה קושיות וסתירות? ומה מיוחד בקושיות שהעלית על פני הקושיות הנראות מהקטע הבא לכאורה? ז"ל בעל המאור: ...ולבאר הענין הזה אני נותן לך משל ודמיון באחד מן הימים שאנו קובעין בהם ר"ה שהוא ר"ח תשרי כשאנו קובעין אותו ביום שבת אין אנו קובעין אותו עד שיהא המולד בירושל...
על ידי תורתך
07 אוגוסט 2019, 09:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

ועוד שאלות, 1, האם השקיעה עליה הוא מדבר היינו על שקיעה ראשונה. 2, וחישוב שעת חצות היא ביחס ועד לשקיעה הזו?
על ידי תורתך
07 אוגוסט 2019, 08:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך ובין השמשות
תגובות: 53
צפיות: 1443

Re: קו התאריך ובין השמשות

לאחד בא לגור... האם מהקטע הבא לא עולים לך כמה קושיות וסתירות? ומה מיוחד בקושיות שהעלית על פני הקושיות הנראות מהקטע הבא לכאורה? ז"ל בעל המאור: ...ולבאר הענין הזה אני נותן לך משל ודמיון באחד מן הימים שאנו קובעין בהם ר"ה שהוא ר"ח תשרי כשאנו קובעין אותו ביום שבת אין אנו קובעין אותו עד שיהא המולד בירושלי...
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 22:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תחנון של מנחה אחרי שקיעה
תגובות: 9
צפיות: 324

Re: תחנון של מנחה אחרי שקיעה

איש ווילנא כתב:
30 יולי 2019, 22:30
תורתך כתב:
30 יולי 2019, 22:10
ולא רק אז אלא גם לפני השקיעה בכמו כשלוש שעות לפני

מאייזה בית מדרש הרעיון המשונה הזה
לא הבאתי מקורות בכוונה שלא ייקחו את זה כטרמפ
 
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 22:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תחנון של מנחה אחרי שקיעה
תגובות: 9
צפיות: 324

Re: תחנון של מנחה אחרי שקיעה

גם אצל אלה שהיום ממשיך כרגיל לאחר השקיעה לכל מילי לא אומרים תחנון, ולא רק אז אלא גם לפני השקיעה בכמו כשלוש שעות לפני . זה נובע מטעמים שונים. אבל ככל שמתקרב הלילה פחות אומרים תחנון,
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 00:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15672

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...) בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראי...
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 00:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15672

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

 אדון יהושע אולי אם תכתוב עוד איזה חמישים פעמים שלהגיד שהגאונים דלא כר"ת זה דוחק , יתכן שאז שתצליח לשכנע מישהו (אולי לפחות את עצמך ...) בכל אופן הרמב"ם לא קשור לענין משום צומת . הוא סך הכל הביא את דברי שמואל שכוכב אחד יום , ובפשטות דעתו כמו שהתפרש בדברי הגאונים שהלכה כדעת רב יוסף שמאחרי שקיעה הנראי...
על ידי תורתך
30 יולי 2019, 00:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15672

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

למה צריך לומר כן בשם הרי"ף והרמב"ם אם זהו חידושו של ר"ת, ומי שלא אומר כן פשוט שלא סובר כן. נראה לי שמיצינו את הנושא. ככה זה, כשענו לך כאן תשובות ענייניות לאורך כל האשכול כולו פתאום אתה יודע לכתוב "נראה לי שמיצינו את הנושא" "אין לי מה לדבר איתך" "שיבושם לך" "לא נ"ל שהמהרלב"ח בכלל מחוייב להתייחס אליך...
על ידי תורתך
28 יולי 2019, 20:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15672

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

סלח לי, לא הבנתי מה רצית, (אתה אולי כותב לעצמך?), תוך כדי רפרוף באשכולות השונים צדה עיני בין היתר על דברי הרב בע"ג שכאב לו שיש אחד שבלבל אנשים תמימים ועל זה ס"ה הגבתי לו שאני סבור אחרת . כי אני באופן אישי צחקתי והתגלגלתי מצחוק.. שהשתעשעתי מאוד מאוד.. ולמה לחשוב כן?
מדברים דחוקים לא בונים ,,
על ידי תורתך
28 יולי 2019, 19:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15672

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

ה. בזמן האחרון איזה אחד הוציא סדרת מאמרים ובה הצליח לבלבל הרבה מהלומדים כאילו שיש הרבה ראשונים וגאונים החולקים על ר"ת. אבל באמת שכל הבקיאים היטב בסוגיא זו יודעים נאמנה ואומרים בפה מלא, שהלה, לצערנו ולצער כולם, כיזב בציבור שלם. ובאם רוצים לבדוק אמיתות העניין, פשוט פותחים את הספרים אותם הוא ציין ורוא...
על ידי תורתך
28 מרץ 2019, 01:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 377
צפיות: 15672

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

מגוחך לומר שכל כך הרבה האחרונים שציינתי לעיל לא שמעו על דבר כזה גדול שהוא איסור דאורייתא וחמור שבחמורות סקילה וכרת וזאת לא שמעו במשך כמה מאות שנים!!!! ועוד מאה סימני קריאה.

תמוה תמוה.

עבור לחיפוש מתקדם