החיפוש הניב 343 תוצאות

על ידי אבר כיונה
16 פברואר 2020, 21:34
פורום: ברכות
נושא: אשכול סימנים לזיכרון - לפי סדר הדף היומי
תגובות: 15
צפיות: 195

Re: אשכול סימנים לזיכרון - לפי סדר הדף היומי

ברכות מג ע"ב

הביאו לפניו שמן והדס -
בית שמאי אומרים: מברך על השמן ואח"כ מברך על ההדס,
ובית הלל אומרים:  מברך על ההדס ואח"כ מברך על השמן
על ידי אבר כיונה
14 פברואר 2020, 11:31
פורום: סידור התפילה
נושא: דברים שצריך לאמרם בניגון:
תגובות: 8
צפיות: 88

Re: דברים שצריך לאמרם בניגון:

החיד"א, צפורן שמיר (סימן ב, אות כד):
הפליגו בזוה"ק באמירת שירת הים וסודה אחר פסד"ז, שהוא עילוי מאד ונחת רוח לשכינת עוזנו, וע"כ צריך לאומרה בשמחה רבה ובנעימה. ויצייר בדעתו כאלו עומד ביבשה בתוך הים והמצרים נטבעים והוא ניצול. והוא סגולה לכפרת עונותיו כידוע.
על ידי אבר כיונה
14 פברואר 2020, 10:32
פורום: דעת דורות
נושא: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי
תגובות: 27
צפיות: 1234

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

נכון שס''ת תימני ואשכנזי אחד מהם משובש, אך לא ניתן לקבוע איזה מהם. לפי האשכנזים הנכון הוא כגירסתם, וכן לפי התימנים. אך לקבוע שיש מקור סמכות שהוא הקובע מהו השיבוש - זה לא נכון לא היסטורית ובודאי לא הלכתית. "לפי האשכנזים הנכון הוא כגירסתם"? תמוה, הרי בעבר הם בעצמם גרסו כמו התימנים (לפחות בענין ויהי-ו...
על ידי אבר כיונה
14 פברואר 2020, 09:21
פורום: סידור התפילה
נושא: דברים שצריך לאמרם בניגון:
תגובות: 8
צפיות: 88

Re: דברים שצריך לאמרם בניגון:

ספר חסידים (סימן קנח): לכך טוב להתפלל ולכוון בשמחה ובכבוד להקב"ה להתפלל בכוונה, שלא תדבר עם אדם קודם שתעמוד בתפלה, אלא אמור דברים המכניעים את הלב תחילה ברחמים. וכשתתפלל תוסיף על כל ברכה וברכה מענינה לצרכיך, כי ביותר הם מכינים את הלב... ואם לא תוכל להוסיף - חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל אמור אותן באו...
על ידי אבר כיונה
14 פברואר 2020, 09:18
פורום: סידור התפילה
נושא: דברים שצריך לאמרם בניגון:
תגובות: 8
צפיות: 88

Re: דברים שצריך לאמרם בניגון:

ד] פרי עץ חיים (שער עולם העשיה פ"ב): אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה... וצריך לאומרו בניגון.
ה] שם: ומורי זלה"ה בהגיעו לשום פסוק מפסוקי התורה ובתפילה, היה קוראם בניגון ובנעימה, כפי טעמי הפסוק במקומו ממש.
על ידי אבר כיונה
14 פברואר 2020, 09:07
פורום: סידור התפילה
נושא: הכוונה בפותח את ידך
תגובות: 8
צפיות: 91

Re: הכוונה בפותח את ידך

שלומי טויסיג כתב:
14 פברואר 2020, 01:34
ש להקפיד בכל הפסוקים שנמצא בהם שם הוי"ה ית"ש שלא להוציא ש"ש לבטלה
למה זה לבטלה?
על ידי אבר כיונה
14 פברואר 2020, 09:04
פורום: בית המדרש
נושא: אין חכם כבעל ניסיון
תגובות: 6
צפיות: 97

Re: אין חכם כבעל ניסיון

מופיע כבר בעקידת יצחק, שער יד (כ-100 שנה לפני המהר"ל):

"כמו שכתב אלו הענינים החכם בספר האותות, ואין חכם כבעל הנסיון, ואני כאחד מהם ראיתי אותה על כרחי פעמים רבות"
על ידי אבר כיונה
14 פברואר 2020, 09:00
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל
תגובות: 26
צפיות: 209

Re: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל

אני טוען שכי וה"א התימה תלויות זו בזו, ולכן שתיהן ביחד מורות על התימה ודאי שהן לא תלויות זב"ז. מצינו פעמים רבות ה"א התימה בלי 'כי' לפניה, כך שהה"א ודאי לא תלויה ב'כי'. לי נראה שגם ה'כי' לא תלויה בה"א. שאלתי עוד שתי שאלות על פירושך. אני מודה שאני לא יודע לענות עליהן, אבל לענ"ד א"א לומר כדבריך בגלל מ...
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 23:42
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל
תגובות: 26
צפיות: 209

Re: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל

אין רגילות כזאת, בלשון הקודש להפוך את סדר המילים. לפירושך, היה צריך לכתוב כי עץ השדה הוא האדם לבוא מפניך במצור, שהרי הוסבר כאן שכי מורה על שמא מצד עצמו, וכך מתפרש הפסוק, שמא עץ השדה הוא האדם הידוע, שאתה עושה עמו מלחמה? א) גם אין רגילות למיטב ידיעתי לכתוב 'כי' שמשמעותו 'שמא' ואחריו ה"א התימה, כמ"ש ה...
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 22:16
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל
תגובות: 26
צפיות: 209

Re: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל

HaimL כתב:
13 פברואר 2020, 20:25
לפי מה שהבנתי מדבריך, ממשיך הפסוק הבא, שמא האדם הוא עץ השדה וכו',
דבריי ברש"י הם בדיוק כמו שכתבת, בשינוי קל: שמא עץ השדה הוא [ה]אדם [שנלחם איתך] לבוא מפניך במצור? הלא הוא אינו אדם ואינו אויבך, א"כ למה תשחיתנו?
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 19:55
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ביאור: ולבקר בהיכלו
תגובות: 12
צפיות: 333

Re: ביאור: ולבקר בהיכלו

במבי כתב:
13 פברואר 2020, 15:51
תבדוק בתרגום תהילים בכל מקום אחר
זכורני שיש לך חברותא תימני, תשאל אותו איך מתורגם אצלם
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 19:53
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל
תגובות: 26
צפיות: 209

Re: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל

קדמא ואזלא כתב:
13 פברואר 2020, 19:45
אני חושב שאם זה בתמיהה יותר היה מתאים ה"א סגולה לפני א' קמוצה, בדומה ל'האנכי הריתי'
צודק בהחלט
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 19:53
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל
תגובות: 26
צפיות: 209

Re: כי האדם עץ השדה - הפשט הפוך מהמקובל

HaimL כתב:
13 פברואר 2020, 19:26
שמא עץ השדה הוא אדם לבוא מפניך במצור? הלא הוא אינו אדם ואינו אויבך, א"כ למה תשחיתנו?
זה נכון שזה הפשט ברש"י (מה שהעתקתי מתוך דבריך), אבל הה"א היא ה"א הידיעה לכל דבר, והתמיהה היא במילה "כי", ודו"ק היטב
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 16:06
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ביאור: ולבקר בהיכלו
תגובות: 12
צפיות: 333

Re: ביאור: ולבקר בהיכלו

גם כאן (דפוס ונציה, רע"ח): https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... =&pgnum=25
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 15:02
פורום: יתרו
נושא: ביטולה זהו קיומא
תגובות: 14
צפיות: 142

Re: ביטולה זהו קיומא

לוי כץ כתב:
13 פברואר 2020, 14:35
ביטולה זהו קיומה
בגמ' הלשון היא: ביטולה של תורה זהו יסודה
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 15:02
פורום: יתרו
נושא: ביטולה זהו קיומא
תגובות: 14
צפיות: 142

Re: ביטולה זהו קיומא

לא משמע כך מרש"י:

שביטולה של תורה, כגון שמבטל תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה, זהו יסודה, כלומר מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה ועוסק בה.
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 11:12
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ביאור: ולבקר בהיכלו
תגובות: 12
צפיות: 333

Re: ביאור: ולבקר בהיכלו

במבי כתב:
27 מרץ 2019, 01:20
הערוך ערך "בשקר" מביא שתרגום הפסוק לבקר בהיכלו הוא "ולבשקרא בהיכליה"

והדבר חידוש מפני שאינו מופיע בתרגומנו כלל !
כאן כן מופיע כך: https://www.mgketer.org/tanach/27/27/4
על ידי אבר כיונה
13 פברואר 2020, 11:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם אכילה בכלל שתייה
תגובות: 2
צפיות: 50

Re: האם אכילה בכלל שתייה

למה לא?
על ידי אבר כיונה
12 פברואר 2020, 12:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילין דר"ת בעולם הליטאי
תגובות: 101
צפיות: 1968

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

מאז נהוג בקהילות חב"ד להתחיל להניח תפילין דר"ת יחד עם תפילין דרש"י בזמן שקודם הבר מצוה בברסלב מספרים שר' נחמן קנלסקי ז"ל (חסיד ברסלב) שלח לנכדו (בן של ר' נתן קנלסקי, חסיד חב"ד) לפני הבר מצוה שני זוגות תפילין, כמו שנוהגים בברסלב, ור' נתן הנ"ל שלח מכתב לאדמו"ר מחב"ד שיורה לו אם בנו יניח תפילין דר"ת, ...
על ידי אבר כיונה
12 פברואר 2020, 12:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תפילין דר"ת בעולם הליטאי
תגובות: 101
צפיות: 1968

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

מתוך חב"דפדיה: חסידי חב"ד נהגו בעבר להתחיל להניח תפילין דר"ת רק על פי הוראה מיוחדת מהרבי, כאשר כל בחור (בסביבות גיל שמונה עשרה) שאל את הרבי על כך. לעיתים הורה הרבי להתייעץ עם המשפיע על כך. בפורים תשל"ו הורה הרבי שיתחילו להניחם החל מהבר מצוה, ועוד קודם לכן - מהזמן שבו מתחילים להתרגל להניח תפילין, במי...
על ידי אבר כיונה
11 פברואר 2020, 21:46
פורום: ט"ו בשבט
נושא: מי חיבר את התפילה על האתרוג בט"ו בשבט
תגובות: 14
צפיות: 117

Re: מי חיבר את התפילה על האתרוג בט"ו בשבט

נדיב לב כתב:
11 פברואר 2020, 21:43
סליחה אבל תלמד לקרוא מה שכותבים לך.
א. שני תפילות העתקתי, אחת של הבני יששכר ואחרת של הבן איש חי.
אני חוזר שוב: אני לא יודע באיזו מהדורה של הבני יששכר הכניסו את התפילה של הבא"ח. בבני יששכר לא מובאת שום תפילה, רק כתוב את מה שהעתקת לפני התפילה.

מאיזה בני יששכר העתקת את התפילה של הבא"ח?
על ידי אבר כיונה
11 פברואר 2020, 21:32
פורום: ט"ו בשבט
נושא: מי חיבר את התפילה על האתרוג בט"ו בשבט
תגובות: 14
צפיות: 117

Re: מי חיבר את התפילה על האתרוג בט"ו בשבט

כתוב בספר 'בני יששכר': ''מה שקבלנו מאבותינו להתפלל בט''ו בשבט על אתרוג כשר ויפה ומהודר שיזמין ה' יתברך בעת המצטרך למצוה, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל - הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה, שיזמין לו ה' יתברך לעת המצטרך את הפרי עץ הדר....
על ידי אבר כיונה
11 פברואר 2020, 20:51
פורום: ברכות
נושא: אשכול סימנים לזיכרון - לפי סדר הדף היומי
תגובות: 15
צפיות: 195

Re: אשכול סימנים לזיכרון - לפי סדר הדף היומי

ברכות מ ע"א אילן שאכל ממנו אדה"ר, ר"מ אומר גפן היה וכו' ר' נחמיה אומר תאנה היתה וכו' ר' יהודה אומר חטה היתה שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן וסימנך: דע"ת - ד גן (חטה) ע נבים ת אנה [ובב"ר (טו,ז) נוסף: ר' אבא דעכו אמר אתרוג היה - וסימנך: הדע"ת - ה דר (אתרוג)  ד גן (חטה) ע נבים ת אנה] ...
על ידי אבר כיונה
11 פברואר 2020, 20:42
פורום: ט"ו בשבט
נושא: מי חיבר את התפילה על האתרוג בט"ו בשבט
תגובות: 14
צפיות: 117

Re: מי חיבר את התפילה על האתרוג בט"ו בשבט

מבקש אמת כתב:
10 פברואר 2020, 17:55
מעודי תמהתי על תפילה זו, מה הענין להתפלל שיהיה אתרוג מהודר
הרב מאזוז אמר בשיעור שבוע שעבר (ונדפס בבית נאמן האחרון) שלא היה מצוי אצלם אתרוגים ועיקר התפילה זה שיהיה בכלל אתרוג
על ידי אבר כיונה
11 פברואר 2020, 16:11
פורום: בית המדרש
נושא: מילים בתורה בארמית
תגובות: 51
צפיות: 333

Re: מילים בתורה בארמית

איש קטן כתב:
11 פברואר 2020, 15:35
'פתורה אשר על הנהר'- לפירוש ברשי כשולחני
זה דרש, לא פשט
על ידי אבר כיונה
10 פברואר 2020, 16:11
פורום: סידור התפילה
נושא: האם מותר לשתות באמצע התפילה
תגובות: 16
צפיות: 216

Re: האם מותר לשתות באמצע התפילה

יעויין כאן https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D ... %96_%D7%92 שמביא מרב עמרם גאון שא"א לשתות בתוך התפילה (ומשמע מדבריו שלאו דוקא שמו"ע)
על ידי אבר כיונה
10 פברואר 2020, 15:13
פורום: סידור התפילה
נושא: בירור נוסחא: 'דמארי עלמא' או 'דמרא עלמא'?
תגובות: 14
צפיות: 117

Re: בירור נוסחא: 'דמארי עלמא' או 'דמרא עלמא'?

אעלה השערה [לולי מה שכתב רש"י] דמארי עלמא בראשיתו נוקד בחיריק ובמשך הזמן השתבש ונוקד בצירי? אפשר לפרוך? שתי תשובות בדבר: 1) למה להגיד את זה? א. מצינו בלשה"ק 'רבון העולמים' ו'רבונו של עולם' ב. מצינו בארמית 'מרי ארעא' וכו' כמו שהזכרתי למעלה אז למה לפרש מורה העולם ולא רבון העולם? 2) מארי במשמעות מורה ...
על ידי אבר כיונה
10 פברואר 2020, 15:01
פורום: סידור התפילה
נושא: בירור נוסחא: 'דמארי עלמא' או 'דמרא עלמא'?
תגובות: 14
צפיות: 117

Re: בירור נוסחא: 'דמארי עלמא' או 'דמרא עלמא'?

אבר כיונה כתב:
10 פברואר 2020, 14:58
מארי עלמא, פירושו ריבון העולם
כמו בגמ': מרי ארעא, מרי דביתא ועוד
על ידי אבר כיונה
10 פברואר 2020, 14:58
פורום: סידור התפילה
נושא: בירור נוסחא: 'דמארי עלמא' או 'דמרא עלמא'?
תגובות: 14
צפיות: 117

Re: בירור נוסחא: 'דמארי עלמא' או 'דמרא עלמא'?

נדיב לב כתב:
10 פברואר 2020, 14:52
מארי מתפרש גם כמורה
מארי שפירושו מורה - הרי"ש בחיריק
מארי עלמא, פירושו ריבון העולם, והרי"ש בצירי

עבור לחיפוש מתקדם