לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 56 תוצאות

על ידי ניסוך המים
02 ינואר 2020, 15:07
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: עיתון יומי בשם להתוודע על הדף היומי
תגובות: 2
צפיות: 348

עיתון יומי בשם להתוודע על הדף היומי

למי יש מידע על עיתון יומי בשם להתוודע על הדף היומי
על ידי ניסוך המים
29 דצמבר 2019, 21:44
פורום: כשרות
נושא: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל
תגובות: 13
צפיות: 307

Re: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל

והרי שיטת הש"ך שדרך עראי מותר להשתמש בהן ע"י הדחה אפי' חמין (שם מדובר בכלי עכו"ם)
על ידי ניסוך המים
29 דצמבר 2019, 21:17
פורום: דעת דורות
נושא: יוסיפון
תגובות: 17
צפיות: 283

Re: יוסיפון

"ככל הנראה מדובר בשיבוש שמו של בן-מתתיהו בעקבות חלק מהתרגומים הלטיניים." (מכלול ערך יוסף בן-גוריון)
על ידי ניסוך המים
29 דצמבר 2019, 21:12
פורום: דעת דורות
נושא: יוסיפון
תגובות: 17
צפיות: 283

Re: יוסיפון

פראנק כתב:
29 דצמבר 2019, 21:08
Josephus flaviou
Ιώσηπος
על ידי ניסוך המים
29 דצמבר 2019, 21:10
פורום: שבת
נושא: האם יש בל תשחית בשימוש בנורה רגילה ולא לדים -שבת סז:
תגובות: 8
צפיות: 151

Re: האם יש בל תשחית בשימוש בנורה רגילה ולא לדים -שבת סז:

ודאי שאיסור תורה אין כאן (דווקא לדעת הרמב"ם)
על ידי ניסוך המים
29 דצמבר 2019, 20:53
פורום: שבת קודש
נושא: שפיתת סיר הדגים בשבת - דעת הגרע"י
תגובות: 5
צפיות: 100

Re: שפיתת סיר הדגים בשבת - דעת הגרע"י

אם זכרוני אינו מטעה אותי ההיתר שם הוא צרוף אחר צרוף אחר צירוף דהיינו א. שמא קרוש כיבש דמי כנזכר בשו"ע (סימן שיח סעיף טז) בעניין אינפאנדא ב. צירוף דעת המנחת כהן משום מיעוט (ואין הכוונה ביטל ברוב) ג. אינו מתכוון וכו' וכו' ....
על ידי ניסוך המים
17 דצמבר 2019, 21:35
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות נדה לעתיד לבא
תגובות: 2
צפיות: 91

Re: הלכות נדה לעתיד לבא

גם חלה ונר עיין ירושלמי שבת [לא זוכר את הדף]
על ידי ניסוך המים
13 דצמבר 2019, 08:46
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד באיסורים כשהוא נגד שני עדים
תגובות: 4
צפיות: 120

Re: עד אחד באיסורים כשהוא נגד שני עדים

אני חושב שזה נפק"מ אי אמרינן דנאמנות עד אחד מסברא היא או מהתורה [כידוע מחלוקת רש"י ותוס'] ועיין ברכת אברהם.
על ידי ניסוך המים
13 דצמבר 2019, 00:48
פורום: דעת דורות
נושא: מה זה יי לימוד ניציווען יי ?
תגובות: 2
צפיות: 172

Re: מה זה יי לימוד ניציווען יי ?

עיין בספר חזון למועד לר' מרדכי דב איידלברג שכותב שניציווען הוא ביטוי למחדש דהיינו "לימוד ניציווען" הוא פייק חידוש
על ידי ניסוך המים
07 דצמבר 2019, 22:21
פורום: דעת דורות
נושא: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים
תגובות: 1149
צפיות: 26522

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

שמתם לב לעזות הפנים של הזקן אשמדאי שלא טורח לכבד את השפע חיים בחבישת כיפה וזו לא הפעם ראשונה של אותו רשע[... מי שהבחין בכך היה הרב מנחם פרוש, שגם הוא הגיע להלוויה. פרוש, מראשי המפלגה החרדית אגודת ישראל, החליט לעשות מעשה וניגש אל דוד בן גוריון. הוא שיער שגילוי הראש של בן גוריון היה בסך הכול בהיסח הד...
על ידי ניסוך המים
07 דצמבר 2019, 22:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: המנהג לקפוץ לאחר החזרה מעושה שלום
תגובות: 8
צפיות: 172

Re: המנהג לקפוץ לאחר החזרה מעושה שלום

זכור לי שראיתי בספר דעת נוטה שנשאל היכן מובא המקור למה שהציבור נוהגים להגביה עצמם כשמסיימים אמירת עושה שלום והשיב לא ראינו מנהג זה.
על ידי ניסוך המים
07 דצמבר 2019, 20:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אין אדם 'מתפלל' אלא במקום שלבו חפץ
תגובות: 6
צפיות: 145

Re: אין אדם 'מתפלל' אלא במקום שלבו חפץ

שו"ע הרב סימן קא' סעי' ג' "אם אינו יכול לכוין בלחש ילך ויתפלל בביתו בקול"
על ידי ניסוך המים
07 דצמבר 2019, 20:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם יש חשש ע"ז?
תגובות: 14
צפיות: 170

Re: האם יש חשש ע"ז?

וגם אם נניח לא כן הרי כל הראשונים שפירשו את דברי הגמ' בסנהדרין כפשוטו ודנו על הנצרות כדין ע"ז ואין הלכה כדברי יחידאה במקום רבים [עיין בספרו של ברוך מבורך- 'נפוליאון ותקופתו רשומות ועדויות עבריות של בני הדור' שמביא שם תשובה של הרב ישמעאל הכהן ממודינא] "ודאי בין הצרפתים בין שאר אומות שעובדים לאל אחד ...
על ידי ניסוך המים
07 דצמבר 2019, 20:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם יש חשש ע"ז?
תגובות: 14
צפיות: 170

Re: האם יש חשש ע"ז?

עיין תוס' סנהדרין דף סג. ד"ה אסור שמשמע משם שאין שיתוף אצל גויים ועיין עוד תוס' בכורת דף ב: ד"ה שמא יתחייב לו עובד כוכבים שבועה [ובכלל בהרבה סוגים של כנסיות כדוגמת הכנסיה האורתודוכסית והפרוטסטאנטים לא מקבלים את הנחות הנצרות הללו כפשוטן  בעקבות הרפורמציה שדחו את תורת השילוש  ואלוהותו של 'אותו האיש' (...
על ידי ניסוך המים
07 דצמבר 2019, 18:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'
תגובות: 55
צפיות: 717

Re: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'

בר מצוה כתב:
06 דצמבר 2019, 15:07
גם זאב זה שם של רשע, וצ"ע.
עיין פה https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/3185391
על ידי ניסוך המים
06 דצמבר 2019, 13:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'
תגובות: 55
צפיות: 717

Re: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'

אבר כיונה כתב:
06 דצמבר 2019, 10:56
אם הכוונה לאותו אחד אז זה שם משפחה ולא שם פרטי
אני חושב שמדובר בשם פרטי, "הקדום שבדיוקנים מסוג זה הידועים לנו ( חוץ מן המידאליון המסתורי , אפשר משנת , 1503 שבו כתובת עברית ארוכה ומוזרה , והתמונה שבו היא אולי של בנימין , בנו של הרופא באר" מתוך הספר היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה עמוד: 193
על ידי ניסוך המים
06 דצמבר 2019, 10:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'
תגובות: 55
צפיות: 717

Re: מי הראשון שנקרא בשם 'דוב'

פעם קראתי ספר בשם "היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה" וזכור לי שהיה חכם בשם ר' בנימין בער בשנת ה'רנ"ח [1497]
על ידי ניסוך המים
03 דצמבר 2019, 22:40
פורום: ענינו של יום
נושא: תבעל להגמון תחילה - גזירת היוונים
תגובות: 19
צפיות: 517

Re: תבעל להגמון תחילה - גזירת היוונים

אולי הם הושפעו מדתות קדומות [כגון דת הזרתוסטרה כידוע שכורש ודריווש פרסמו דת זו] הידועות כדוגלות בשיתוף נשים ורכוש 'שוויון'.
על ידי ניסוך המים
03 דצמבר 2019, 21:18
פורום: דעת דורות
נושא: פירוק ועד ארבע ארצות
תגובות: 10
צפיות: 278

Re: פירוק ועד ארבע ארצות

איש ווילנא כתב:
03 דצמבר 2019, 08:03
האם פחתו משמעותית? אני לא הרגשתי בזה
אשמח אם תבסס זאת
עיין ספר גוי של שבת של יעקב כ"ץ עמ' 182 [הוא לא מביא מקורות] ועיין ספר תערוך לפני שלחן של הר' איתם הנקין הי"ד עמ' 19
על ידי ניסוך המים
03 דצמבר 2019, 00:02
פורום: דעת דורות
נושא: פירוק ועד ארבע ארצות
תגובות: 10
צפיות: 278

Re: פירוק ועד ארבע ארצות

איש ווילנא כתב:
02 דצמבר 2019, 23:11
שינוי סוגי השאלות מיוחסות לשינויי דרך הלימוד
והסגנון העיסוק באורח חיים
מה שאיני מבין זה למה הופחתו משמעותית שאלות סביב חלק חושן משפט, דהיינו אם כמו שאתה אומר היה חלק חושן משפט נשאר בכמותו זהה בין במאה ה-17 בין במאה ה-19.
על ידי ניסוך המים
02 דצמבר 2019, 23:46
פורום: דעת דורות
נושא: פירוק ועד ארבע ארצות
תגובות: 10
צפיות: 278

Re: פירוק ועד ארבע ארצות

איש ווילנא כתב:
02 דצמבר 2019, 23:11
[אם כי כל מש"כ נכון בעיקר לליטא ולא לפולין]
נכון אתה צודק בהחלט צריך לאומר ליטא [וכן רוסיה הלבנה ששם הורגשה ההנהגה הרבנית המסורתית ] (על פולין צריך דיון נפרד)
על ידי ניסוך המים
02 דצמבר 2019, 22:40
פורום: דעת דורות
נושא: פירוק ועד ארבע ארצות
תגובות: 10
צפיות: 278

פירוק ועד ארבע ארצות

האם יש בסיס לזה שמפירוק ועד ארבע ארצות קרנה של רבנות פולין (הוא הדין רוסיה וכו') ירד (ומה שהתרבו השו"תים היה בשביל לנסות להחזיר עטרה ליושנה [ולכן סוגי השאלות השתנו כל מעיין יכול לראות זאת כגון עיסוק מרובה בשאלות הקשורות יותר לאו"ח] ).
על ידי ניסוך המים
28 נובמבר 2019, 23:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לא מסרה הכתוב אלא לחכמים
תגובות: 6
צפיות: 121

Re: לא מסרה הכתוב אלא לחכמים

עיין רמב"ם מורה נבוכים ג, מא
על ידי ניסוך המים
28 נובמבר 2019, 22:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיפה
תגובות: 16
צפיות: 323

Re: כיפה

שבת דף ה: "אגוז בכלי, וכלי צף על גבי מים, בתר אגוז אזלינן והא נייח, או דילמא בתר כלי אזלינן והא לא נייח? תיקו" תוס' ד"ה אגוז מבארים דאם דרך בנ"א להצניע חפצים בכך הוי כנייח ... ולכן הוא הדין באדם דדרכו לשבת ולנסוע ברכב הוי כנייח.
על ידי ניסוך המים
20 אוקטובר 2019, 16:56
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: נשיכת הפיטם בהושענא רבא
תגובות: 2
צפיות: 69

Re: נשיכת הפיטם בהושענא רבא

זכור לי שקונטרס אלף המגן מדבר בזה
על ידי ניסוך המים
20 אוקטובר 2019, 14:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הקפות בשמחת תורה
תגובות: 2
צפיות: 110

הקפות בשמחת תורה

מי תיקן או חידש מנהג ההקפות השניות בא"י? ולמה לא הקפות שלישיות? 
על ידי ניסוך המים
14 יולי 2019, 22:53
פורום: דעת דורות
נושא: קהילת סקולה אשר באוקראינה
תגובות: 2
צפיות: 152

קהילת סקולה אשר באוקראינה

מחפש מידע על חיי הקהילה (לפני השואה)
על ידי ניסוך המים
11 מאי 2019, 22:19
פורום: דעת דורות
נושא: הרב יוסף ענגיל
תגובות: 7
צפיות: 414

Re: הרב יוסף ענגיל

מתחזק כתב:
11 מאי 2019, 22:08
חלק א׳ ממעל כתב:
11 מאי 2019, 21:57
דרך אגב, על איזה קושיא נכתב ספרו ׳גבורות שמונים׳?
או על קושיית הבית יוסף, או על הקושיה למ"ד בעלים מפגלים איך מהני בדיקת המים של הסוטה הרי היא תפגל במחשבתה את קרבנה.
אינני זוכר על איזה מהם.
בעניין סוטה
על ידי ניסוך המים
09 מאי 2019, 23:29
פורום: דעת דורות
נושא: הרב יוסף ענגיל
תגובות: 7
צפיות: 414

הרב יוסף ענגיל

האם מישהו יכול לתת סקירה קצרה על דרך לימודו של הרב יוסף ענגיל

עבור לחיפוש מתקדם