החיפוש הניב 201 תוצאות

על ידי זאת נחמתי
05 אוגוסט 2020, 14:52
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בחצי שיעור
תגובות: 2
צפיות: 55

Re: קלב"מ בחצי שיעור

עיין בית יצחק או"ח לו ד
ובדובב מישרים ב מב
על ידי זאת נחמתי
23 יולי 2020, 00:31
פורום: דעת דורות
נושא: מודה על האמת, מוזמנים להוסיף סיפורים על הודאה על האמת.
תגובות: 15
צפיות: 178

Re: מודה על האמת, מוזמנים להוסיף סיפורים על הודאה על האמת.

 עירובין דף יא : תנא: צורת הפתח שאמרו - קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן. צריכין ליגע או אין צריכין ליגע? רב נחמן אמר: אין צריכין ליגע. ורב ששת אמר: צריכין ליגע. אזל רב נחמן ועבד עובדא בי ריש גלותא כשמעתיה, אמר ליה רב ששת לשמעיה רב גדא: זיל, שלוף שדינהו. אזל שלף שדינהו. אשכחוהו דבי ריש גלותא חבשוהו....
על ידי זאת נחמתי
13 יולי 2020, 04:17
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 104
צפיות: 1724

Re: עדי קידושין עם מסכה

אינני יודע בבירור  אם זה מה שהתכוונת לעיל, אבל עכ"פ כיון שכך הם הדברים אין כאן שום שייכות למושג עשאאי"ל שהוא מצד העשיה בפועל ע"פ העדים, משא"כ כאן שזה חלות קיום המעשה בעצמו (והרי זה כמו שנאמר שדין עדים לקיומא בעצמו {כלומר הדין שצריך עדים לקידושין }הוא מדין עשאאי"ל ... שהרי יש דין שצריך שיהיה קשר בין...
על ידי זאת נחמתי
13 יולי 2020, 03:12
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 104
צפיות: 1724

Re: עדי קידושין עם מסכה

ההבדל הגדול טמון במילה מבחינתינו,  וזה מה שכבר כתבתי בכמה הודעות, שהרי בעדות רגילה המודד הוא לא עצם היות עדים שם בשעת המעשה (שהרי אם היה המעשה אין צורך בעדים נוספים...) אלא אדרבה צריך שיהיו עדים לומר לנו שהיותם עדים, קיים או שלא דהיינו כשאנו באים לדון על עדותם העדים  הם אם לאו     , אבל בעדות לקיומ...
על ידי זאת נחמתי
13 יולי 2020, 03:00
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 104
צפיות: 1724

Re: עדי קידושין עם מסכה

איזה חסרון יש בקשר של העדים למעשה בכך שהעדים הם טריפה למשל הרי העדות צריכה להתבטל   לחלוטין וכל הבעיה היא שאי אפשר לקיים כאשר זמם   ? ובכלל המילים "קשר עם העדות" הם מילים מעורפלות וחסרות מיקוד, מה הכוונה קשר ? עצם זה שהם מעידים על המעשה זה הקשר שלהם אליו . ולמה אם העדות שלהם יכולה להתבטל הם נהיים ק...
על ידי זאת נחמתי
13 יולי 2020, 02:35
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 104
צפיות: 1724

Re: עדי קידושין עם מסכה

אינך שם לב שוב לסתירה הלוגית בדברים  אם הנושא הוא עצם הנושא של הקידושין  העומד לדיון (ולא אפשרות הנידון בפועל לאחר זמן לשקר את העדות ), א"כ מה אכפת לנו אם יש כאן עדים בפועל שהרי הנושא האם עצם הקידושין היו או לא - נתלים בעצם המציאות של הקידושין כלומר שהרי כיון שקרה המעשה - יש כאן דיון עצמי אם הוא קר...
על ידי זאת נחמתי
13 יולי 2020, 02:07
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 104
צפיות: 1724

Re: עדי קידושין עם מסכה

אתה אינך שם לב להתבונן במה שאתה אומר . המושג עדות שאתה יכול להזימה פירושו היחיד  הוא : עדות שאתה יכול לשקר אותה , כלומר לעשות את העדות לשקר  ממילא המשפט : אז היכא שמצב העדות במעשה הקידושין לא ניתן להזמה , הוא משפט חסר תוכן, כיון שהפרוש של ניתן להזמה היינו שאפשר לעשותו שקר , ממילא אין שום משמעות ביח...
על ידי זאת נחמתי
13 יולי 2020, 01:36
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 104
צפיות: 1724

Re: עדי קידושין עם מסכה

אכן מלכתחילה חשבתי להוסיף את שלילת צד זה שחשבתי שמא אתה מתכוין אליו . אבל כיון ששלילת צד זה נסתרת מיניה וביה הנחתי שאתה לא מתכוין אליה . והסיבה היא פשוטה, שאם אנו דנים שהמיקום בו הם נמצאים אינו בכלל עדותם - א"כ אין שייך כלל להזים עדות כזאת בשום אופן, ולא יעזור שיהיו שם גם אלף עדים שמכירים אותם , שה...
על ידי זאת נחמתי
13 יולי 2020, 01:19
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 104
צפיות: 1724

Re: עדי קידושין עם מסכה

אכן זה מן הסתם כוונתו , אבל הדברים נסתרים מיניה וביה , שהרי גם  אם אנו דנים אותם בשעת חלות הקידושין שהם מעידים(לכל העולם ) שהם כרגע רואים קידושין,  אזי ע"כ   שאנו מכניסים את המיקום שהם נמצאים כרגע - בתוך גוף עדותם (דהיינו שהם מעידים שאנו נמצאים במקום פלוני בשעה פלונית  ורואים את הקידושין ). א"כ הרי...
על ידי זאת נחמתי
13 יולי 2020, 00:51
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קידושין עם מסכה
תגובות: 104
צפיות: 1724

Re: עדי קידושין עם מסכה

אני לא בעניין, אבל כל דבריו כנראה בנויים על עדות קיום שהיא יוצרת את המעשה קידושין מחילה וקובעת אותו לקידושין עוד מבלי זה שאח"כ הם עומדים לבירור, א"כ מעשה העדות שלהם כשהם נוכחים בשעת הקידושין, ועל עדות זו שנעשית בשעת הקידושין היא עדות שאינה עומדת להזמה היינו מצב העדות לא כשיר לשם עדות להחיל את הקיום...
על ידי זאת נחמתי
28 יוני 2020, 02:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: זמן קריאת שמע ר"ת
תגובות: 19
צפיות: 250

Re: זמן קריאת שמע ר"ת

א . זה לא מדויק , כיון שהמג"א עצמו כתב שלענין שעות דק"ש לכו"ע מונים מעלות (אמנם הפמ"ג מנסה להידחק בדבריו לענין אחר ) ב לא יתכן ,כי בגמרא בברכות מפורש שאפשר להתפלל מנחה לרבנן  עד סוף שעה אחרונה של היום , ולא יתכן בעולם שיהיה אפשר להתפלל מנחה באמצע הלילה . א, לא הבנתי מה כוונתך - אשמח אם תבאר יותר ב,...
על ידי זאת נחמתי
25 יוני 2020, 21:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: זמן קריאת שמע ר"ת
תגובות: 19
צפיות: 250

Re: זמן קריאת שמע ר"ת

א .שיטת המג"א מחויבת לר"ת (זה לא הודגש בפוסקים כיון שבלא"ה עד לפני מאה שנה היה רווח מאוד פסק ר"ת הרבה יותר מהגאונים) שיטת ר"ת לא מחויבת למג"א ב .אמנם יש שדחקו גם למג"א את שיטת הגאונים (שאל"כ אין מקום כלל להחמיר את המג"א למי שלא מחמיר את ר"ת) שאמנם צאה"כ הוא ג' רבעי מיל אחר השקיעה אך החישובים של שעו...
על ידי זאת נחמתי
25 יוני 2020, 20:52
פורום: חוקת
נושא: פליאה בדברי הרמב"ן בדין חרב הרי הוא כחלל
תגובות: 5
צפיות: 68

Re: פליאה בדברי הרמב"ן בדין חרב הרי הוא כחלל

כוונת הרמב"ן היא נידון בדבר עקרוני, האם החלל הוא כמו המת בעצם דהיינו הדבר המטמא בעצמו תחילת הטומאה, או שהוא רק כשאר אבות הטומאות שהם דברים הנטמאים ומטמאים - רק שיש בו דין חמור שהוא עושה אדם הנוגע בו לטמא טומאת שבעה . ובזה כתב הרמב"ן שני שלבים א . שהוא אינו מטמא באוהל והיינו שכל טומאת אוהל שייכת רק ב...
על ידי זאת נחמתי
07 יוני 2020, 20:23
פורום: דעת דורות
נושא: מתי הוא יום פטירת דוד המלך ע"ה
תגובות: 7
צפיות: 164

Re: מתי הוא יום פטירת דוד המלך ע"ה

זה מחלוקת רש"י ותוספות . לדעת תוספות בפסחים נח: נהג הכלל לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח גם בזמן שקידשו ע"י הראיה .
על ידי זאת נחמתי
03 יוני 2020, 02:17
פורום: בהעלותך
נושא: וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל־כָּל־בְּשָׂרָם וגו'.
תגובות: 20
צפיות: 220

Re: וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָהֶם לְטַהֲרָם הַזֵּה עֲלֵיהֶם מֵי חַטָּאת וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל־כָּל־בְּשָׂרָם וגו'.

בפרשת נשא פירש רש"י: בְּיוֹם כַּלּוֹת משֶׁה. רֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן הָיָה, בַּשֵּׁנִי נִשְׂרְפָה הַפָּרָה, בִּשְׁלִישִׁי הִזּוּ הַזָּיָה רִאשׁוֹנָה, וּבַשְּׁבִיעִי גִּלְּחוּ. וַיְהִי הַמַּקְרִיב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן. אוֹתוֹ הַיּוֹם נָטַל עֶשֶׂר עֲטָרוֹת: רִאשׁוֹן לְמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית, רִאשׁוֹן לַנְּשִ...
על ידי זאת נחמתי
25 מאי 2020, 17:43
פורום: בית המדרש
נושא: מהי שכינה
תגובות: 11
צפיות: 98

Re: מהי שכינה

אחד הבנים כתב:
25 מאי 2020, 17:41
יוצא א"כ שיש מח' רמב"ם ורמב"ן האם זה ההשגחה או הקל בעצמו, אם הבנתי נכון?

אמת
על ידי זאת נחמתי
25 מאי 2020, 17:38
פורום: בית המדרש
נושא: מהי שכינה
תגובות: 11
צפיות: 98

Re: מהי שכינה

מהי שכינה? רמב"ן פרשת ויגש מא  ומה שאמר הרב (שם) כי אונקלוס ישים ענין התנועה גלוי השכינה והראות כבוד נברא, הנה אונקלוס מן הכבוד יברח מלתת בו כלשונות האלה, ויתרגם וירא כבוד ה' אל כל העדה (במדבר טז יט) ואתגלי יקרא דה', כמו שיאמר ואתגלי ה' (שמות יט כ), ולא יתרגם ואיתחזי יקרא דה', וכן יתרגם במלאכים (שם...
על ידי זאת נחמתי
22 מאי 2020, 14:47
פורום: דעת דורות
נושא: לקטן יש דעת?
תגובות: 38
צפיות: 525

Re: לקטן יש דעת?

ד.מ. כתב:
22 מאי 2020, 11:22
ד' הרמב"ן לא מצאתי כעת, אשמח אם מי מהקוראים יזכירני
קידושין נט : ד"ה לרב מספקא ליה ( לשונו קצת סתום שם אבל מן הסתם זה כוונתו )
על ידי זאת נחמתי
26 אפריל 2020, 00:18
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: לא נגע בה עד יום מותו - מדוע לא כתב לה כתובה?
תגובות: 24
צפיות: 470

Re: פלא עצום! "לא נגע בה עד יום מותו" למה באמת הוא לא כתב לה כתובה???

האם פשיטא לך שכתובה בכתב ידו לא מהני? אתה דן מצד שא"א לגבות ממשועבדים, או בגלל שהוא יכול לטעון פרעתי ? לכאורה בלאו הכי גובה ממשועבדים משום תנאי בית דין  ולענין טענת פרעתי עי' ב"מ יז ב  לא מהני תנאי ב"ד בכתב ידו, כיון שיכול לכתוב איזה זמן שרוצה עיין גיטין ג : ולענין טענת פרעתי קיי"ל להלכה שבמקום שכו...
על ידי זאת נחמתי
24 אפריל 2020, 02:24
פורום: בבא מציעא
נושא: עיקר איסור רבית ומה שיאטיה לגזל [ב"מ סא.]
תגובות: 27
צפיות: 240

Re: עיקר איסור רבית ומה שיאטיה לגזל [ב"מ סא.]

מהגרח"י שרייבר שליט"א שמעתי שאין הכוונה ללמוד את עיקר האיסור אלא כלשון הגמ' למה לי לאו בגזל לאו בריבית דהיינו אחר שלמדנו שזה ממון שאינו ראוי היה לנו ללמוד את הלאו שבזה מגזל.  זה תמוה שהרי הצריכתות שם בגמרא הם על עצם קביעת הענין שהוא ממון לא ראוי (מדעתיה, ידע ומחיל וכו' ) ודחוק לומר שהיינו רק לגבי ח...
על ידי זאת נחמתי
24 אפריל 2020, 02:17
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: לא נגע בה עד יום מותו - מדוע לא כתב לה כתובה?
תגובות: 24
צפיות: 470

Re: פלא עצום! "לא נגע בה עד יום מותו" למה באמת הוא לא כתב לה כתובה???

איש ווילנא כתב:
24 אפריל 2020, 01:02
מחשבות כתב:
24 אפריל 2020, 00:55
לא היה עדים וכמובן לא שייך התפסת צררי כשאין לו כסף

האם פשיטא לך שכתובה בכתב ידו לא מהני?
אתה דן מצד שא"א לגבות ממשועבדים, או בגלל שהוא יכול לטעון פרעתי ?
 
על ידי זאת נחמתי
09 מרץ 2020, 00:32
פורום: בית המדרש
נושא: היכן המקור? דחוף!
תגובות: 280
צפיות: 12495

Re: היכן המקור? דחוף!

יש גמ' שאני לא מצליח לזכור היכן, שהקב''ה אומר לעם ישראל שהוא יזכור להם חסדם [שקבלו את התורה?], שואלת הגמ' א''כ הוא יזכור להם גם חטא העגל? עונה הגמ' [ומביאה מפסוק] שאת החטאים הוא לא יזכור. אולי אחד מחכמי ורבני הפורום ידע למצוא לי את המקור?  ברכות דף לב עמוד ב ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני. היינו עזו...
על ידי זאת נחמתי
04 מרץ 2020, 13:56
פורום: בבא מציעא
נושא: מוצא אבידה שרוּמה והשיב – חייב או לא?
תגובות: 9
צפיות: 127

Re: מוצא אבידה שרוּמה והשיב – חייב או לא?

א. שואל שהזיק את השאלה אשר שאל (ללא כוונת שליחות יד) – אינו חייב משום מזיק, דכדידיה דמיא, אלא מחמת החיוב באונסין שעליו. הלכך יורשים הללו, שמחד גיסא שואלים הם ומאידך גיסא פטורים באונסין, אין הם חייבים משום צד, הואיל ולא נתכוונו לגוזלה. והיינו דקאמר רמב"ן 'דברשות קא נחית'. הדברים שאמרנו בשואל אמורים ...
על ידי זאת נחמתי
04 מרץ 2020, 08:22
פורום: בבא מציעא
נושא: מוצא אבידה שרוּמה והשיב – חייב או לא?
תגובות: 9
צפיות: 127

Re: מוצא אבידה שרוּמה והשיב – חייב או לא?

א. דינא ד'כסבורין של אביהם' נאמר בדבר שאול בלבד (דכדידיה דשואל הוא ולאו שמיה מזיק), ולא בהניח להם אביהם פקדון. הגע עצמך, הכיצד מזיק באונס פטור? הלוא אדם מועד לעולם! ב. טעמא דשומר שהחזיר פקדון ע"פ בית דין ואח"כ נודע שטעו – פטור, הוא משום דבית דין מה שעשו עשו. תדע, דאף פלוני שהפקדון בא לידו בטעות פטו...
על ידי זאת נחמתי
04 מרץ 2020, 02:23
פורום: בבא מציעא
נושא: מוצא אבידה שרוּמה והשיב – חייב או לא?
תגובות: 9
צפיות: 127

Re: מוצא אבידה שרוּמה והשיב – חייב או לא?

איש אל רעהו כתב: מוצא אבידה שהשיב ולבסוף התברר שהשיב לאדם שאינו הבעלים, וכעת תובע ממנו הבעלים את האבידה, האם חייב להשיב לו ? שאלה נשגבה! שהרי לאו משום פשיעת שומרין קא אתינן עליה עד דנימא מאי הוה ליה למעבד, אלא משום מוסר ממון חבירו קא אתינן עליה, שפרטי דיניו אחוזים בסבך, ואין אתנו יודע עד מה. אם השי...
על ידי זאת נחמתי
03 מרץ 2020, 23:57
פורום: בבא מציעא
נושא: ברי ושמא באבידה ובגזילה
תגובות: 36
צפיות: 390

Re: ברי ושמא באבידה ובגזילה

מוכח כן בכל פרק אלו מציאות וכל הפטור מהשבה נעשית האבידה שלו. מה ענין שינוי לכאן? בגזילה ילפינן מקרא דחיוב השבה הוי דווקא כעין שגזל, מה שאין כן בהשבת אבידה וממילא אף בשינוי החפץ לא נשתנה חיובו. 1 . אתה מערבב  מין בשאינו מינו , הדין שדבר שאין בו חיוב השבה אפשר לזכות בו, נובע מכך שהחפץ יצא מרשותו ע"י ...
על ידי זאת נחמתי
03 מרץ 2020, 13:49
פורום: בבא מציעא
נושא: ברי ושמא באבידה ובגזילה
תגובות: 36
צפיות: 390

Re: ברי ושמא באבידה ובגזילה

דברים אלו אין בהם ממש. כל טוען ברי הרי הוא טוען ברי לי שלי אתה חייב. טענת 'חייב אתה לי' - עיקר כח הטענה מול הנתבע הוא 'חייב אתה ! ', ומאחר ואין איש זולת התובע, ממילא החיוב הוא לתובע; טענת 'לי אתה חייב' – טענת התובע אינה אלא 'לי' (שהרי עצם החיוב אינו נתון לויכוח), ובלי ראיה אין בטענת 'לי' ממש. כל מש...

עבור לחיפוש מתקדם