החיפוש הניב 201 תוצאות

על ידי ayedavid
19 ספטמבר 2019, 21:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

על זה אמרתי..
ayedavid כתב:
19 ספטמבר 2019, 21:28
ישנה מחלוקת איך ,כמה ולמי..
על ידי ayedavid
19 ספטמבר 2019, 21:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

הוא אמר שמחמת ריבוי החסידים אין לו ולרוב חבריו שום קשר של ממש עם הרבי - מלבד אמירת שלום חטופה וכדו'. מה כן? יש לטענתו אוירה חזקה של פחד ממשי שמי שלא יבוא 'להראות פניו בעזרה' שמא בגלל זה יקרה לו משהו ויסור מעליו אור פני 'מלך'... (כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות - שמי שלא מתפלל, מרגיש לעתים פחד שה' יעניש ...
על ידי ayedavid
17 ספטמבר 2019, 20:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

ידידי הטוב. הראשונים והאחרונים דנו בשאלה אם מותר לבקש ממלאכים להתפלל עלינו ולבקש עלינו מאת השי''ת. הרי לנו, שהם כן התייחסו ל'בקשה מיישות להתפלל אלינו' כעבודה לאמצעי. כי אחת מהעבודות האסורות לכל אל זר, וכן לממוצע - היא תפילה. עם זאת, הם לא ראו צורך להתייחס למה שפשוט שמותר, לבקש מאדם אחר או חכם שיתפל...
על ידי ayedavid
17 ספטמבר 2019, 15:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

קודם כל, אני מסכים עמך שהדעה הזו עלולה להוביל לבעיות חמורות. זה עדיין לא פוסל אותה. אתה צודק שאין צורך בראיה שמותר לאדם לבקש מחבירו שיתפלל עליו, אך מהיתר פשוט זה ניתן לגזור מסקנות בעיון מעמיק יותר. הנידון הוא סביב היתר לבקש מהצדיק שישפיע עליו שפע רוחני ו/או גשמי, שבשפה ההלכתית מוגדרת כתפילה לממוצע....
על ידי ayedavid
17 ספטמבר 2019, 14:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

אתה מציין קושיא, אם אסור לבקש מהשמש שתתפלל לה' שיאיר לנו את היום, אז איך ייתכן שמותר לבקש מהצדיק שיתפלל לה' שישפיע לנו? ואתה מחלק בכך שהשמש אינה בעלת בחירה , ומסתמא עיקר הבעיה בבקשה הזו היא לייחס לה כוחות שאינם. אין צריך לראיה שמותר לאדם לבקש מחבירו שיתפלל עליו, והעיסוק במציאת חילוק בינו לבין השמש ר...
על ידי ayedavid
17 ספטמבר 2019, 12:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

מבקש אמת כתב:
17 ספטמבר 2019, 08:20
אלא שבגלל בחינת האלוקות שמתלבשת ב"נשיא הדור" יש גם ענין לעשות לו נחת רוח ולהידבק אליו, אבל בודאי שמטרת המצוות היא לעשות נחת רוח להקב"ה, וממילא אין זה עבודה זרה

בהעלם גדול גם באבנים ובסלעים יש אלוקות. אז אפשר לעבוד כדי להשפיע נחת רוח לאבנים ולהידבק בהן? באלוקות..
על ידי ayedavid
17 ספטמבר 2019, 12:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

העניין הלזה שייך בכל מצווה ובכל תפילה, וברור שאין בזה משום סרך עבודה זרה. משל למה הדבר דומה? לאדם שאין בכוחו לנענע את הלולב, והוא מבקש מחבירו שיסייע בידו על מנת לעשות רצון אביו שבשמים. הרעיון החסידי רואה בסיוע הצדיק לחסיד בקיום המצווה עניין חשוב על מנת שהמצווה תעורר למעלה מה שיותר נחת רוח. זה נכון ...
על ידי ayedavid
17 ספטמבר 2019, 01:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

זה שונה כי הם כן מכוונים לעבודת ה' ולא מפסיקים לדבר על עבודת ה'
על ידי ayedavid
17 ספטמבר 2019, 00:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

שאלה תמימה : כשאני הולך ברחוב ומישהוא מבקש לי להיכנס רגע לבית כנסת להיות עשירי למנין, אני עונה אמן רק כי היהודי הזה ביקש לי, אז אני עושה מצווה כדי לעשות רצונו? (את החסד אני עושה למענו יתברך, אך הענייה עשיתי רק בגלל שהוא ביקש לי ואם לא, הרי לא הייתי נכנס) או דוגמא אחרת הראש כולל מבקש להאברכים ללמוד ...
על ידי ayedavid
16 ספטמבר 2019, 22:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

אם אפשר לפני הפרשנות שמישהו יסביר על מה בדיוק דנים? עוד לא הצלחתי להבין בדיוק מה המחשבה\דיבור\מעשה שהם מתירים ?
על ידי ayedavid
16 ספטמבר 2019, 13:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

אני לא מכיר אותם ולכן אני באמת מופתע

במה בדיוק הם חולקים על הדברים שכתובים בהודעתי? (שמסתמא אינם שלי אלא דברים פשוטים, לדעתי)

מה נפ"מ שיוצאת להם למעשה ממחלוקתם? (הם הרי בטח לא מניחים תפילין כדי לעשות נחת רוח לצדיק?!)
על ידי ayedavid
16 ספטמבר 2019, 13:29
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לומר על איסור עריות "אפשי ואפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי"?
תגובות: 20
צפיות: 277

Re: האם מותר לומר על איסור עריות "אפשי ואפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי"?

הלשון של המדרש שהביאו לעיל "מנין שלא יאמר אדם... אי איפשי לבוא על הערוה, אבל איפשי מה אעשה ואבי שבשמים גזר", ולכן קשה לפרש את זה רק על כוח התאווה לפני שמביא לידי התעוררות כלפי משהו. אולי כן אפשר לפרש שהאמירה הזו מותרת רק כשהיא כללית וגם כלפי ערווה, לפני שמצטיירות הצורות , אבל בשעה שיש צורה זה אסור, ...
על ידי ayedavid
16 ספטמבר 2019, 13:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?
תגובות: 118
צפיות: 882

Re: לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, האם יש דבר כזה - "לעשות רצון צדיק"?

ידועה שיטת חלק מהמקובלים שהצמצום אינו כפשוטו, והשי''ת שאינו גוף מתלבש בתוך הבריאה, כולל המקומות הנמוכים ביותר. ככל שהנברא קדוש וטהור יותר, מאיר בו הארת האלוקות שבו יותר; ככל שהמקום קדוש יותר (לדוגמה: בית קודש הקדשים) מאיר בו הארת האלוקות יותר. על פי זה, למרות שכל הנבראים הם יישות אחת עם הקב''ה, הרי...
על ידי ayedavid
14 ספטמבר 2019, 22:15
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: חולין צד: למה סבר רבא שרב ספרא ציער את מר זוטרא?
תגובות: 2
צפיות: 55

Re: חולין צד: למה סבר רבא שרב ספרא ציער את מר זוטרא?

אגב, הגמ' מביאה את הסיפור הזה כדי להוכיח שהמוכר טרפה לעכו"ם תוך הכרזה שיש לו בשר לעכו"ם, וגרם לעכו"ם לקנותה על דעת שהוא בשר שאינו טרפה, אין זה נחשב שגונב את דעתו שהרי העכו"ם הטעה את עצמו לחשוב שמדובר בבשר שאינו טרפה. ולכאורה היה מקום להקשות שהרי המוכר בשר פועל באופן ישיר את מה שגורם לעכו"ם לטעות, מש...
על ידי ayedavid
14 ספטמבר 2019, 22:06
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: חולין צד: למה סבר רבא שרב ספרא ציער את מר זוטרא?
תגובות: 2
צפיות: 55

Re: חולין צד: למה סבר רבא שרב ספרא ציער את מר זוטרא?

אולי אפשר שחזרו ללוותו, שאל"כ מה שאמרו 'טפי הוה טרחינן' התברר כעוד הטעיה. ונראה קצת מהתוס' שהאמירה טפי הוה טרחינן היא אמת ולא 'פטומי מילי', שהקשו וא"ת 'והא אין זה טעות כיון שבלאו הכי היו באים לכבודו'

או שלפחות מה שהקשה רבא מ"ט אמרת ליה הכי - כוונתו היתה שלא לומר לו וללוותו באמת
על ידי ayedavid
12 ספטמבר 2019, 21:25
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כי ינצו אנשים יחדיו - סופן לבוא לידי מכות
תגובות: 1
צפיות: 40

Re: כי ינצו אנשים יחדיו - סופן לבוא לידי מכות

זה לא רק כעס בלב אלא שנאה שעובר בלאו..
על ידי ayedavid
12 ספטמבר 2019, 21:21
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם לעת"ל יתחדשו זמנים נוספים של עליה לרגל? הרי אין נביא רשאי לחדש!
תגובות: 3
צפיות: 106

Re: האם לעת"ל יתחדשו זמנים נוספים של עליה לרגל? הרי אין נביא רשאי לחדש!

גם אם זו מצווה, הנביא לא מצווה עליה ולא מחדש אותה אלא רק מספר שכך יהיה בעתיד. בבוא העת יבוא גם הציווי..
על ידי ayedavid
12 ספטמבר 2019, 19:38
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו
תגובות: 10
צפיות: 127

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

אם אדם קונה אתרוג ולולבים כשרים ומהודרים כפי כוחו, מסדר כך גם לבניו, מתרגשים לקראת המצווה.. וכשמגלה שהשכן השקיע קצת יותר מורה לכולם לברך על שלו.. זה לא מוריד קצת את האוויר? נטו רגש, קצת מציק לי הרעיון, לא ניתנה תורה למלאכי השרת..
על ידי ayedavid
11 ספטמבר 2019, 23:38
פורום: בית המדרש
נושא: דברים שנמנעים לעשותם עקב יוהרה
תגובות: 15
צפיות: 198

Re: דברים שנמנעים לעשותם עקב יוהרה

בחור_צעיר כתב:
11 ספטמבר 2019, 23:03
מה הכוונה?

במשנה כתוב שחתן פטור מק"ש לילה ראשון כיוון שטרוד במצווה, וכיום מי שינצל את הפטור הזה כאילו מעיד על עצמו שתמיד הוא מכוון בכל ליבו ורק בלילה הזה לא
על ידי ayedavid
11 ספטמבר 2019, 00:52
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לומר על איסור עריות "אפשי ואפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי"?
תגובות: 20
צפיות: 277

Re: האם מותר לומר על איסור עריות "אפשי ואפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי"?

בכל אופן כיוון שאין היתר להתאוות לאשת איש ולא להרהר אחרי העריות, אולי כוונת דברי חז"ל המתחילים ב'מנין שלא יאמר אדם אי אפשי..' לומר שאין על האדם לשקר או לנסות לשרש רצונות שכבר יש לו כדי להגיע למצב של אי אפשי, אלא יסכים עם קיום הרצונות אצלו ויאמר 'אפשי, אבל מה אעשה..' . אבל אין הביאור שיחדיר לעצמו לרא...
על ידי ayedavid
11 ספטמבר 2019, 00:15
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לומר על איסור עריות "אפשי ואפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי"?
תגובות: 20
צפיות: 277

Re: האם מותר לומר על איסור עריות "אפשי ואפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי"?

א. כיוון שישנו איסור להרהר ולהתאוות ממילא האמירה אפשי ואפשי קרובה מאד לאיסור אם אינה איסור ממש

ב. התורה התירה אשה ע"י חופה וקידושין ואולי זה נכנס תחת ההגדרה מצווה שכלית, כדי שיהיה סדר בעולם ולא תהיה הפקרות וכדו', וממילא לא שייך לומר אפשי בעריות ואפילו לא בפנויות..
על ידי ayedavid
10 ספטמבר 2019, 21:17
פורום: בית המדרש
נושא: להרוג יתושים המצערים
תגובות: 11
צפיות: 123

Re: להרוג יתושים המצערים

מסתמא ההנהגה הזו ראויה רק למי שנזהר מאד מאד בבין אדם לחברו..
על ידי ayedavid
07 ספטמבר 2019, 22:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לעבור דרך בניין?
תגובות: 14
צפיות: 192

Re: האם מותר לעבור דרך בניין?

הדיבור הוא על לובי בנוי וסגור או אפילו על הרחבה שתחת הבניין?
על ידי ayedavid
06 ספטמבר 2019, 00:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיצד יתכן לדייק מהשו"ע בלי לראות את מה שכתב בבית יוסף?
תגובות: 26
צפיות: 290

Re: כיצד יתכן לדייק מהשו"ע בלי לראות את מה שכתב בבית יוסף?

התכוונתי לדברים שהביא קנקן מספר ערוך השולחן
על ידי ayedavid
05 ספטמבר 2019, 23:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: יש להמנע מלהזמין צ'קים בבנק ביום חמישי ושישי !
תגובות: 20
צפיות: 262

Re: יש להמנע מלהזמין צ'קים בבנק ביום חמישי ושישי !

במבי כתב:
05 ספטמבר 2019, 23:25
מדוע לא מותר "בכדי שיעשו"?
עושים כן בדרך קבע. (בכדי שיעשו זו גזרה בעכו"ם)


קשה לי להאמין שבשבת יושב פקיד ועובד, הרי כל פנייה לבנק מתעכבת לפי ימי עסקים ושבת אינה מן המנין..
על ידי ayedavid
05 ספטמבר 2019, 23:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיצד יתכן לדייק מהשו"ע בלי לראות את מה שכתב בבית יוסף?
תגובות: 26
צפיות: 290

Re: כיצד יתכן לדייק מהשו"ע בלי לראות את מה שכתב בבית יוסף?

הדוגמא הנ"ל אינה מוכיחה שניתן לדייק בשו"ע נגד הבית יוסף, שהרי ניכר מלשון ערוך השולחן שאת ההלכה פסק בכל אופן אחרת מהבית יוסף, ורק מתפעל מזכות השו"ע שמשמים זכה לכתוב כהלכה למרות שלא ידעה. ואולי מכך שהוא בטוח שהשו"ע לא התכוון לזה למרות שניתן להסביר כן בדבריו ניכר שהבין שהשו"ע אמור להיות מתואם עם הבית י...
על ידי ayedavid
04 ספטמבר 2019, 22:59
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע האדם נקרא 'מדבר'?
תגובות: 25
צפיות: 226

Re: מדוע האדם נקרא 'מדבר'?

בספרי הקבלה מובאת לפרטים מעלת נשמת האדם או מעלת המוח - המוחין. ואולי השימוש בהגדרה 'מדבר' לאדם היא דווקא כשכוללים אותו עם הדומם צומח וחי, שביחס אליהם מתבטאת מעלתו בדיבור המבטא רצונותיו ומחשבותיו לפרטים, ולא יותר. מה שיש לו כוחות שכליים ורוחניים לעיון ולהשגות גבוהות זה לא מתייחס אליהם ולא שייך להשוות...
על ידי ayedavid
04 ספטמבר 2019, 22:00
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע האדם נקרא 'מדבר'?
תגובות: 25
צפיות: 226

Re: מדוע האדם נקרא 'מדבר'?

פתיחת הרמב"ן לתורה: הודיענו תחילה ענין בריאת השמים והארץ וכל צבאם, כלומר בריאת כל נברא העליונים והתחתונים, וגם כן כל הנאמר בנבואה ממעשה מרכבה ומעשה בראשית, והמקובל בהם לחכמים, עם תולדת ארבע הכוחות שבתחתונים : כח המחצבים, וכח צמחי האדמה, ונפש התנועה, ונפש המדבר - בכולם נאמר למשה רבינו בריאתם ומהותם ו...
על ידי ayedavid
04 ספטמבר 2019, 08:23
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: כריתות ב:
תגובות: 1
צפיות: 45

Re: כריתות ב:

אולי שונה ה'אלו' בכריתות שלא בא רק לסכם ולמעט אלא בא להורות שאותם מחוסרי הכפרה שהוזכרו לעיל בפתיח - הרי אלו הן.. ועוד שבפתיח הוזכרו ארבעה אחרים ואולי המילה אלו נצרכת גם כדי להבדיל מהם.