החיפוש הניב 19 תוצאות

על ידי תריג מצוות
21 אפריל 2019, 22:01
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 279
צפיות: 17061

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

דרוש לי בדחיפות שלמי חגיגה דיני יו"ט שני של גלויות סימן א
על ידי תריג מצוות
19 אפריל 2019, 14:05
פורום: פסח
נושא: המצוות הכלולות באפיית מצות אחר חצות
תגובות: 3
צפיות: 107

Re: המצוות הכלולות באפיית מצות אחר חצות

מצורף סיכום מקורות וטעמי מצות אפית המצות אחר חצות (אשמח לקבל הערות והארות).
מנהג אפיה אחר חצות.pdf
על ידי תריג מצוות
19 אפריל 2019, 13:57
פורום: פסח
נושא: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר
תגובות: 8
צפיות: 198

Re: חובת סיפור יציאת מצרים כשהתעורר

בחק יעקב תפא א מבואר שלאחר שישן וניעור לא חלה עליו מצות סיפור יציאת מצרים, (וע"ש שאף כבר אין את איסור שתיה שלאחר האפיקומן). אמנם ראיתי שמביאים בשם ספר 'התעוררות התשובה' (סי' רעא) שלאחר שניעור חזר החיוב.
על ידי תריג מצוות
19 אפריל 2019, 13:42
פורום: פסח
נושא: מדוע שורפים כף עץ בשריפת חמץ
תגובות: 4
צפיות: 117

Re: מדוע שורפים כף עץ בשריפת חמץ

מקור שריפת הכף: ''ומהרי"ל (הל' בדיקת חמץ עמ' מ ותשובות החדשות סי' מח) כתב דאם לא נמצא כלום שורפים הכלי שלקח לבער בו כדי שיזכור מצות ביעור' (דרכי משה תלב).
על ידי תריג מצוות
18 אפריל 2019, 15:35
פורום: כשרות
נושא: 2 שאלות בהגעלת כלים
תגובות: 6
צפיות: 243

Re: 2 שאלות בהגעלת כלים

בטבילת כלים חדשים אין צורך לסיר את הידיות. שהטעם שצריך להסיר את הידיות בהגעלה הוא מחמת שיש חריצים בין הידית לסיר ומצטבר שם לכלוך המונע מהפליטה מלצאת. ולכן סיר חדש אין צריך להסיר את הידיות בין בטבילה ובין בהגעלה.
על ידי תריג מצוות
18 אפריל 2019, 12:25
פורום: פסח
נושא: למה צריך להשכיר את המקום לגוי
תגובות: 2
צפיות: 100

Re: למה צריך להשכיר את המקום לגוי

מקור הענין מדברי תרומת הדשן (ח"א קיט וקכ) וב"י (סי' תמח). ויש לזה כמה סיבות: א. אם החמץ באחריות הישראל, הרי זה בבל יראה (עי' סי' תמ - תמא). ב. שלא יראה כמקבל חמצו של עכו"ם בפקדון (מג"א תמח ע"פ המבואר בסי' תמ). ג. אם הקנין נעשה במשיכה אין הקנין חל ברשותו של ישראל (וכיום אין מקנים במשיכה). ד. מחזי כחמ...
על ידי תריג מצוות
18 אפריל 2019, 11:37
פורום: כשרות
נושא: הגעלת כלים בזמנינו
תגובות: 77
צפיות: 1505

Re: הגעלת כלים בזמנינו

מצורף מאמר שראיתי בספר 'סיכום הלכות פסח' (הרב שמואל ברוכיאן) שהביא את דברי האחרונים בענין כלים של זמנינו.
כלים של זמנינו.pdf
על ידי תריג מצוות
18 אפריל 2019, 11:21
פורום: כשרות
נושא: 2 שאלות בהגעלת כלים
תגובות: 6
צפיות: 243

Re: 2 שאלות בהגעלת כלים

שחור שעל גבי סיר שאינו יורד כלשון הפוסקים 'שחרות ואדמימות שבכלים', הוא בעצם מין של חלודה דקה, דנו בזה הפוסקים בסי' תנא סעיף ה, ודעת המשנ"ב (כב) שיכול להגעיל. אכן הט"ז (שם) כתב שלכתחילה ילבן את אותו המקום אך המשנ"ב לא הביאו. אכן, אם זה על הצד החיצוני של הסיר, ע"ש במשנ"ב שא"צ להסיר אפילו אם היה חלודה ...
על ידי תריג מצוות
18 אפריל 2019, 11:03
פורום: פסח
נושא: פלא נשגב על כל המכירה של החמץ ע"י המפעלים והחנויות
תגובות: 6
צפיות: 198

Re: פלא נשגב על כל המכירה של החמץ ע"י המפעלים והחנויות

אדרבה, יש ענין שהמכירה תהיה לאחר שביטל את החמץ, שדעת התבואות שור (בכור שור פסחים כא.) שאין מכירת חמץ אלא בחמץ דרבנן כגון שביטלו, ובאמת החת"ס הקשה (או"ח סי' סב) שמאחר שמבטל את חמצו היאך יכול למכרו, אכן כבר כתבו כמה פוסקים (שו"ת בית שלמה או"ח סי' עב ושדי חמד מערכת חמץ ומצה סי' ט ס"ק טו) להשיב, שכוונת ...
על ידי תריג מצוות
18 אפריל 2019, 00:28
פורום: פסח
נושא: חקירה - מינה שליח לבדוק את החמץ מי האסור באכילה קודם הבדיקה?
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: חקירה - מינה שליח לבדוק את החמץ מי האסור באכילה קודם הבדיקה?

יתכן לומר שהשליח יועיל למשלח מדין 'שומר', שיעוי' במשנ"ב שמותר ללמוד בחצי שעה שקודם הבדיקה אם הוא העמיד שומר שיזכיר לו כשיגיע הזמן, וא"כ צ"ע שיתכן שהמשנ"ב כתב כן לענין חצי שעה שקודם הבדיקה כיון שבעה"ב בודק בעצמו, אך באופן דידן הוא הדין בזמן הבדיקה יכול המשלח ללמוד או לאכול וכדו', ויחשב השליח ל'שומר'.
על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 12:47
פורום: פסח
נושא: חקירה - מינה שליח לבדוק את החמץ מי האסור באכילה קודם הבדיקה?
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: חקירה - מינה שליח לבדוק את החמץ מי האסור באכילה קודם הבדיקה?

טעם איסור האכילה הוא שמא ישכח לבדוק, וכיון שמינה שליח חזקה שעושה את שליחותו. ועי' שם בסי' תלא במשנ"ב, שאם הגיע זמן בדיקה ועדיין לא התפלל יכול למנות שליח ואז להתפלל, ונראה הוא הדין לענין אכילה ושתיה ומלאכות.
על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 12:39
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 131
צפיות: 10775

Re: פפושדו

על זה אני בדיוק מעיר, מה זה 'הם אומרים שזה לא מתפיח', מי הם? ממתי המדענים יודעים מה זה התפחה של חמץ ומה זה לא?
על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 12:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מצות מכונה בכשרות העדה החרדית, האמנם הן ממים שלנו?
תגובות: 0
צפיות: 112

מצות מכונה בכשרות העדה החרדית, האמנם הן ממים שלנו?

לאחרונה התבררה לי בעיה רצינית בכשרות מצות המכונה של העדה החרדית (ויתכן גם הכשרים נוספים). ראשית כל אציין את המציאות הקיימת במפעלים ולאחר מכן את הנידון ההלכתי: 1. במפעלי המצות מכונה משתמשים במי ברז, ובכדי לעשותם למים שלנו מלינים אותם לילה. לעומת כן אם עושים שם אפיה במתכונת 'חבורה' המים בדרך כלל מקורם...
על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 11:00
פורום: פסח
נושא: קטניות לתינוקות
תגובות: 1
צפיות: 96

Re: קטניות לתינוקות

לתינוקות שזה האוכל שלהם כגון מטרנה וכדו' אין להחמיר, כמבואר במשנה ברורה תנג, שיש להתיר לזקן או לחולה שאין להם מה לאכול חוץ מקטניות.
על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 01:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בליעות חמץ או חשש משהו?
תגובות: 8
צפיות: 241

Re: בליעות חמץ או חשש משהו?

יש לציין שיש כלים מסויימים שצריכים ליבון כמבואר בסימן תנא אף שתשמישם שלא ממש ע"ג האש כגון מחבת וכדו', ואף לסוברים כדעת השולחן ערוך שדי להם בהגעלה, מחבתות טפלון וכדו' שלא משתמשים בהם בשמן כלל, אף לשו"ע צריך ליבון (עי' תנא סעיף יא, שו"ע וב"י).
על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 01:16
פורום: פסח
נושא: שאלה יסודית בבדיקת חמץ
תגובות: 5
צפיות: 167

Re: שאלה יסודית בבדיקת חמץ

איפה כתוב שמטלטלין פטורים מברכה?
על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 01:01
פורום: פסח
נושא: חילוקים בין חמץ לשאר איסורים- עזרו לי להמשיך
תגובות: 6
צפיות: 230

Re: חילוקים בין חמץ לשאר איסורים- עזרו לי להמשיך

סיכום נפלא.
השלמה קטנה: לענין אימתי מצרפים את דעת השאילתות. הדיוק מדברי המשנה ברורה נכון, וכן משמע בכמה מקומות. אך בדרכי משה ריש סימן תמז כתב שסומכין על דעת השאילתות אפילו אם יש רק צד אחד להקל. יעו"ש.
על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 00:57
פורום: פסח
נושא: פפושדו
תגובות: 131
צפיות: 10775

Re: פפושדו

יש להוסיף את דברי הביאור הלכה בריש סימן תסב שכתב ששמרי יין או כל דבר הגורם להחמצה מחמיצים אפילו ללא תערובת מים כלל, ואם כן הוא הדין אמוניום בי קרבונט. אכן הרבה אחרונים חלקו על ביאורו של המשנה ברורה בזה, וכתבו שדוקא אם מעורב מים או השמרי יין. אך ודאי שלהלכה ראוי לחוש לדברי הביאור הלכה. ומה שהחוקרים ב...
על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 00:47
פורום: פסח
נושא: שאלה יסודית בבדיקת חמץ
תגובות: 5
צפיות: 167

Re: שאלה יסודית בבדיקת חמץ

שאלה זו נשאלה כבר בדברי האחרונים. ואכן יש שער הציון שכתב בשם אחד מהאחרונים שמחמת כן יש יסוד מן הדין לעשרת הפתיתים שנהגו בהם עם ישראל.