החיפוש הניב 10 תוצאות

על ידי בלא כחל ושרק
28 אפריל 2019, 10:23
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6021

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

דווקא אותי אישית לא מפחידים מקרים פרטיים אלא השיטה בכללותה, אם יש הרכבים שעושים עפ"י דין וטעו פעם אחת אי"ז כ"כ נורא (בבתי הדין החרדיים מצויים טעויות לא קצת ג"כ), השאלה אם יש הרכבים בעייתיים בעצם, וזה באמת מדאיג. השיטה בכללותה היא שיש הרכבים בעייתיים בעצם, ויש הרכבים שלא כ"כ, ולכן ההרכבים מהזן הראשו...
על ידי בלא כחל ושרק
28 אפריל 2019, 07:40
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6021

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

הספר "משפטי ישראל" והקונטרסים "גטי הכזב" ו"דיינים הכזב" מכילים מאות רבות של עמודים בה מפורט האיסור לידון בבית הדין רבני, תוך דוגמאות על פסיקות המנוגדות למסורת ההלכה. לכן לא ניתן לקבל טענתך שהביקורת כלפי בית הדין הרבני הינה "פשקווילים וזעקות" בלבד. נהפוך הוא, העלת הטענות יעל הכתב שנעשתה בספר "משפטי ...
על ידי בלא כחל ושרק
28 אפריל 2019, 07:13
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6021

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

"איך שיהיה חזינא מיהא דעת האג"מ כי זכותה של האשה להעדיף התדיינות בפני בי"ד רבני על פני התדיינות בפני
בד"ץ פרטי דוקא מפני סמכויות האכיפה שבידיהם וכאמור." (מתוך מה שציטטת מדברי ה"השיבה שופטינו")

שקר !!!

האגרות משה כותב שזו זכותה של האשה כנתבעת, ולא שזו זכותה כתובעת !!!
על ידי בלא כחל ושרק
28 אפריל 2019, 06:46
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6021

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

אך בית דין רבני חמור מכל בית דין פרטי, באשר הוא *כופה* להתדיין דווקא בפניו תוך פסיקה בניגוד להלכה. עיין בחוברת "השיבה שופטינו" שצורפה כאן, שטענה זו היא פשוט "הבל" ותו לא. אף שמאידך אינו שולל טעויות וכדומה, ע"ש. לא פירטת מהן אותם ה"השמצות", אך מעיון בחוברת עולה ביקורת ענייניית על פסיקת בית הדין הרבנ...
על ידי בלא כחל ושרק
25 אפריל 2019, 16:50
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6021

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

עלינו לזכור תמיד כי מוסד הרבנות הוא היסוד לחיי תורה ומצווה לחיי קהילות ישראל, על כן הוא צריך להיבנות על ידי אלה שהם חרדים באמת לכל הקדוש בישראל. כל התערבות של ידיים חילוניות בבניין מקודש זה יכולה לפגום את מהותו ולעוות את תוכנו ועלינו לשלול התערבות זו.
(ליקוטי הראי"ה ח"א עמוד 142)
על ידי בלא כחל ושרק
25 אפריל 2019, 16:32
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6021

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

ועוד גזרנו ונדינו והחרמנו בשמתא ובשם מיתה שלא יהא אדם רשאי ליטול שררה על חבירו לא ע"י מלך ולא ע"י שר ושופט כדי לענוש ולקנוס ולכוף חבירו לא בדברי הבאי ולא בדברי שמים כי יש עושים עצמם (פירושים) [פרושים] ואפי' צנועים אינם אם לא שימנו אותם רוב הקהל מפני חשיבותם. והעובר על גזירתינו יהא באלה ובנידוי ובשמת...
על ידי בלא כחל ושרק
25 אפריל 2019, 13:25
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6021

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

מכון קול יוסף כתב:
25 אפריל 2019, 11:14
זו תפיסה מעוותת לומר שכל מערך הרבנות הוא מערך של המדינה, המערך הזה מונהג ברמה ע"י הראשונים לציון לדורותיהם שממש לא נבחרו בגלל הממשלה, היינו כאן 300 שנה לפני שהם חשבו לצוץ...
אינך מתבייש ?!
על ידי בלא כחל ושרק
25 אפריל 2019, 09:24
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6021

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

יהודי כתב:
25 אפריל 2019, 01:06
סתם כך, אם הכותב הוא סרבן גט לכה"פ פעם אחת, הרי"ז מראה הרבה על מידותיו הנאצלות (בדר"כ זה 'תמות נפשי עם פלשתים'), אמנם אינני מכירו.
טוב שסייגת שאינך מכיר.

אני כן מכירו, ולא מיניה ולא מקצתיה. ת"ח מובהק, יר"ש גדול, ומזכה הרבה בכל מאודו בכל מיני תחומים !
על ידי בלא כחל ושרק
24 אפריל 2019, 18:09
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"
תגובות: 165
צפיות: 6021

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

אני לא בא להצדיק את כל מה שנעשה ברבנות. אך חשוב לזכור שהרבנים הראשיים בשנים האחרונות היו רק אלו שנתמכו ע"י גדולי הדור. לא היה אחד שהתנגדו לבחירתו הוא נבחר. אצל הדיינים זה עניין שונה מאוד. בקונטרס שם הוא מתנגח גם בכאלו שנבחרו ע"י גדולי הדור. וכאלו שדעת חכמים במפורש נוחה מהם. בכלל אני לא חסיד שאדם יע...