החיפוש הניב 99 תוצאות

על ידי נושא למחשבה
17 אפריל 2020, 17:32
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: חולי קורונה - שמות לתפילה
תגובות: 135
צפיות: 2335

Re: חולי קורונה - שמות לתפילה

רשימה מלאה ומסודרת ממה שאספתי עד כה: אביגדור בן לאה אביגדור בן רבקה אביגדור ששון מאיר בן רחל לאה אביחי יששכר בן רחל אברהם בן יהודית אברהם בן מלכה אברהם אבא בן גיטל אברהם אהרן בן ראשא רויזא אברהם אליעזר בן טובה אברהם אליעזר בן טויבא אברהם אריה בן ציפורה אברהם ברוך בן עשקא אברהם יוסף בן רחל לאה אברהם ...
על ידי נושא למחשבה
01 יולי 2019, 23:31
פורום: אקטואליה
נושא: תחביבים ביהדות
תגובות: 132
צפיות: 2533

Re: תחביבים ביהדות

אבל חוץ מזה שיש כמה הבדלים בין אדם מהישוב הרגיל לבין הרב אלישיב (שמעתי שמועה שאני לא יודע כמה היא מבוססת שהוא לא כתב בשום פורום...) בדיוק בגלל זה הבאתי בפתיחה דוגמא מהסטייפלער ור יעקב אדלשטיין פעם שאלו אדם גדול אחד, מה פשר הדבר שמספרים כל הזמן סיפורים על צדיקי עולם שהגיעו לרום המעלה אשר הגיעו הרי א...
על ידי נושא למחשבה
01 יולי 2019, 22:02
פורום: אקטואליה
נושא: תחביבים ביהדות
תגובות: 132
צפיות: 2533

Re: תחביבים ביהדות

זכורני על מעשה ידוע שמספרים על הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאמר שהזכות שעמדה לו להגיע להיכן שהגיעה הוא בין היתר מחמת המעשה שהיה בבחרותו, שהגיע לעיירה שבה למד איזה 'חזן' מפורסם ובעל שם גדול, וכידוע הגרי"ש היה מחובר בנימי נשמתו לעניני המוסיקה והניגונים, וכה טבעי היה שירצה להשתתף במחזה של החזנות הלז. ואכן הגרי"...
על ידי נושא למחשבה
30 יוני 2019, 16:14
פורום: בית המדרש
נושא: עישון - נשים
תגובות: 16
צפיות: 654

Re: עישון - נשים

שאלתך מתבססת על הצד שיש בזה משום לא תלבש מה יהיה אם כוונתו לחנך? ומה ספק בזה. אם אישה או גבר ילבשו לבוש של המין השני בשביל חינוך גם נסתפק? אכן נסתפקתי אף בזאת. ראה בפמ"ג (או"ח סי' תרצ"ו משב"ז סק"ה), "ויראה כשכל המלבושים של איש, רק מלבוש אחד של אשה, וניכרים הם, גם להרבה דיעות (ביורה דעה סימן קפ"ב) א...
על ידי נושא למחשבה
28 יוני 2019, 11:54
פורום: בית המדרש
נושא: עישון - נשים
תגובות: 16
צפיות: 654

Re: עישון - נשים

זה עתה ראיתי בעלון נר לשולחן שבת (קורח תשע"ט עמ' ב') שמספר כדלהלן: מעשה באברך צעיר שהיה מעשן סיגריות. אשתו התחננה אליו שיפסיק. ביקשה רחמים על הבריאות שלו ושלה. והוא בכל פעם היה מבטיח שהוא מפסיק. שתחכה בסבלנות, הוא כל יום מפחית קצת. אך היא הריחה על בגדיו שהוא לא עומד בדיבורו... כיון שהיא ראתה שזה לא ...
על ידי נושא למחשבה
23 יוני 2019, 15:03
פורום: בית המדרש
נושא: מה נחשב יסורין
תגובות: 3
צפיות: 183

Re: מה נחשב יסורין

ערכין (טז:) "אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים". גם זה מדרכו של עולם, ועכ"ז יש בזה גדר של יסורין.
על ידי נושא למחשבה
22 יוני 2019, 23:35
פורום: בית המדרש
נושא: אפשר לגמור את התורה?
תגובות: 2
צפיות: 195

Re: אפשר לגמור את התורה?

בנוגע להשגות של הגר"א בלימוד התורה, כמובן שרק מי שהגיע לדרגת הגר"א יוכל לבאר את דברי קודשו במה שמסר לתלמידו, ומי יודע מה הם בדיוק הב' דברים שעוד לא השיג, כמה זמן היה עליו להמשיך בכדי להשיגם. עכ"פ בגמ' מנחות (צט:) אמרו: "שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה , מ...
על ידי נושא למחשבה
16 יוני 2019, 23:34
פורום: בית המדרש
נושא: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו
תגובות: 18
צפיות: 774

Re: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו

לגופם של דברים אינני יודע מקור, אך גם לא ידוע לי שעושים חילוקים בין צדיקים לשאר האנשים בענין הזה, שכמדומני אנשים נזהרים מלומר את תיבות 'מת', ומעדיפים להשתמש בלשון 'נפטר' גם על פשוטי העם. אציין שנתקלתי לפני זמן מה בדברי הגמ' גיטין (יד:) שם שמתי לב שהגמרא מאד נשמרת מלהעלות על הכתב את התיבה 'מת', ובמקו...
על ידי נושא למחשבה
16 יוני 2019, 23:08
פורום: בית המדרש
נושא: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו
תגובות: 18
צפיות: 774

Re: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו

בן אנוש שכל חייו התעסק בדברים גשמיים, אחרי ששובק חיים הוא התנתק כעת מעולמו -עולם הגשם שבו התעסק וראה תכלית הכל, אם כן עתה ששבק חיים והתנתק מ'הגשם', מהביזנע'ס, מהכסף, 'קריירה', אוכל, וכל עניני החומר, גופו הנרקב כבר לא משמש לתכליתו, אז הוא פשוט מת.. לעומתו, אדם צדיק שכל חייו היה עסוק בלטפח את 'הרוח' ...
על ידי נושא למחשבה
16 יוני 2019, 22:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נישואין עם גיורת
תגובות: 19
צפיות: 908

Re: נישואין עם גיורת

ספר חסידים (סי' שע"ז): כל שיש לו לב טוב ולוקח גיורת שיש לה לב טוב וצנועים וגומלי חסדים ונעימים במשא ומתן מוטב להתחתן בזרעם מלהתחתן בזרע ישראל שאין בהם אלה המדות לפי שהזרע של גר יהיו צדיקים וטובים.
על ידי נושא למחשבה
16 יוני 2019, 08:56
פורום: בית המדרש
נושא: איכות חיים ולא אריכות חיים
תגובות: 13
צפיות: 386

Re: איכות חיים ולא אריכות חיים

ראה סוטה (מו:) "תניא, היא לוז שצובעין בה תכלת, היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה, אלא זקנים שבה בזמן שדעתן קצה עליהן, יוצאין חוץ לחומה והן מתים " עוד ראה במדרש קהלת רבה (ז, ד), "נולד אדם הכל שמחין, מת הכל בוכין, ואינו כן, אלא נולד אדם ואין שמחין לו...
על ידי נושא למחשבה
16 יוני 2019, 08:37
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות תלמוד תורה בלימוד דברי חז"ל בענייני רפואה וכדו'.
תגובות: 10
צפיות: 388

Re: מצוות תלמוד תורה בלימוד דברי חז"ל בענייני רפואה וכדו'.

יש"כ ל עט ברזל ששלח את המרגניתא היקרה שחפשתי והוא המקור מהצל"ח - וזה כנראה מה שהיה זכור לי (ויחסתי זאת בטעות לגר"א) והוא ממש מתייחס לדברי שאלתך, ומשיב כנ"ל דיש תועלת גם כאשר לא מבינים אלא את המעטה החיצוני בלי הבנה הפנימית הצפונה בדברי האגדה. ואצטט חלק מדבריו היקרים מפנינים וז"ל: "והוא בעצמו הנמשל בע...
על ידי נושא למחשבה
15 יוני 2019, 22:30
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות תלמוד תורה בלימוד דברי חז"ל בענייני רפואה וכדו'.
תגובות: 10
צפיות: 388

Re: מצוות תלמוד תורה בלימוד דברי חז"ל בענייני רפואה וכדו'.

אני חושב שמי שמתבונן בדברי הרב ברסלבר (ליטאי לשעבר) לא יוכל להכחיש את אמיתת צדקתו, הוא כותב כ"כ פשוט וברור שהשאלה איננה מתחילה ואינה נגמרת באגדות חז"ל, שהרי בכל התורה כולה מי מאתנו זוכה להבין באמת את כל העמקות הנוראה שאליה כיוונו חז"ל בדברי קודשם, הרי גם לאחר כל העמל והיגיעה א"א להגיע למדרגתם ופשוט....
על ידי נושא למחשבה
14 יוני 2019, 18:05
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות תלמוד תורה בלימוד דברי חז"ל בענייני רפואה וכדו'.
תגובות: 10
צפיות: 388

Re: מצוות תלמוד תורה בלימוד דברי חז"ל בענייני רפואה וכדו'.

מהרש"א (גיטין סח:) כותב: "יש לשאול בכל הני רפואות הנזכרים בהאי פרקא גם בפרק אין מעמידין אמאי כתבוהו רבינא ורב אשי בתלמוד הא אמרינן בפ"ק דברכות והטוב בעיניך עשיתי שגנז חזקיהו ספר הרפואות כדי שיבקשו רחמים ושבחוהו חכמים על זאת. ויש ליישב דודאי ניתן רשות לרפאות ולידע רפואות כל חלאים, אלא שאין ראוי לגלות...
על ידי נושא למחשבה
13 יוני 2019, 22:17
פורום: בית המדרש
נושא: לא תקום ולא תטור
תגובות: 1
צפיות: 157

Re: לא תקום ולא תטור

יש"כ גדול על שאלתך הנפלאה, רחוק אני מלהשיב עליה, וכפי שבטח תבין מתוך מתן תשובתי... לכאו' ההעצה שהצעת לבסוף הוא אמת, ובכחו ליתן מענה לשאלה. אלא שמדוע בכל זאת הלב מהסס? זאת משום תופעת ה'נגיעות' אשר נתונה בלב האדם במדה גדושה. מן הראוי לכסות על פשע וחטאה, ושעל כן לא אדבר על עצמי אישית.. אך מתוך התבוננות...
על ידי נושא למחשבה
13 יוני 2019, 15:08
פורום: אקטואליה
נושא: חרדי מיהו?
תגובות: 46
צפיות: 1648

Re: חרדי מיהו?

הרב שך זצ"ל התבטא פעם על הירידת הדורות שקיים בנושא הזה של דרך הלימוד, בדורות שעברו, רק מי שהצליח לפענח ולבין את עומק דברי הראשונים וליישבם על נכון, הוא היה נקרא ה'למדן'. ואם היו נתקלים בתוס' אשר נשאר בצ"ע על מה שלדבריהם מתיישב, היו יושבים עוד שבעה נקיים בכדי להבין מדוע בכל זאת היה קשה לתוס'. אך כהיו...
על ידי נושא למחשבה
13 יוני 2019, 14:28
פורום: אקטואליה
נושא: חרדי מיהו?
תגובות: 46
צפיות: 1648

Re: חרדי מיהו?

ועל כן נציע הגדרה שתהלום אותו ורבים שכמותו. לא חרדי אלא 'אורתודוכסי'. לא גילנו את אמריקה.. חשבתי להציע הצעה שנתגלתה עוד לפני שגילו את אמריקה... הייתי קורא להם 'קראים'. לכל אותם שיותר "חכמים" (בעיניהם) מגדולי הדור. הרי למעשה כולם מגיעים מאותו שורש פורע ראש ולענה, לייחס וללכת שולל אחר דעתנותם העקומה ...
על ידי נושא למחשבה
13 יוני 2019, 13:51
פורום: בית המדרש
נושא: בחירה במקום טוב
תגובות: 9
צפיות: 359

Re: בחירה במקום טוב

תודה רבה! הצדק עמך, המהר"ם שהזכרתי בא רק לפרש את דברי התוס', ומוכרחני לחזור בי ממה שכתבתי שהוא דוחק בלשון הגמ'. ואם כי שערי תירוצים לא ננעלו מדוע בחרו האמרואים ב'אגרא' וכנז"ל מדברי האחרונים. אבל אם תוס' כתבו כך בביאור הגמ', פירושו שכל התירוצים הללו לא ישרו בעיניהם, ואין לך דבר יותר ישר מראייתם של רא...
על ידי נושא למחשבה
13 יוני 2019, 09:49
פורום: בית המדרש
נושא: בחירה במקום טוב
תגובות: 9
צפיות: 359

Re: בחירה במקום טוב

ועוד אולי מה שהעדיפו את כפיית היצר הוא לא מחמת שכר גדול אלא מחמת הרגל טוב לשון הגמ' (ע"ז יז:) "ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרין, ו נקבל אגרא ". כמובן שצריכים להבין פירוש הדברים, הרי קיום המצות אמור להיות בשלא ע"מ לקבל פרס, ואכן המהר"ם (ע"ז שם) נוקט כדבריך, שלא היתה כוונתם אלא לאפוקי מלילך לבית...
על ידי נושא למחשבה
13 יוני 2019, 00:06
פורום: בית המדרש
נושא: בחירה במקום טוב
תגובות: 9
צפיות: 359

Re: בחירה במקום טוב

הוא באמת עשה את המעשים הטובים ונמנע מהרעים כתוצאה מהבחירה הראשונה. אבל שכר על כפיית היצר שלא התעורר - זה לא,
[/quote]
מאן דהו כתב:
12 יוני 2019, 23:58
להעמיד את עצמו כבחירה טובה נחות דרגה מלהעמוד מול בחירה רעה
יפה, חושבני שבאמת לזה התכוון, דיש לו בחינה של "כאילו" כפה את יצרו, אך בלמעשה לא כפה. [כדוגמת כאלו הקריב קרבן]
על ידי נושא למחשבה
12 יוני 2019, 22:56
פורום: בית המדרש
נושא: בחירה במקום טוב
תגובות: 9
צפיות: 359

Re: בחירה במקום טוב

לפי מה שזכורני בשם ר' ישראל, הוא נקט שגם מי שרק מעמיד את עצמו במקום טוב, זה גופא כבחירה בטוב. ולאור זאת איני מבין מה הענין לעמוד במקום של נסיון, (גם אם מובטח שלא יכשל), הרי הבחירה לעמוד במקום בלי מכשול גם הוא כבחירה בטוב. אלא בהכרח שצריך לומר, שאין זה אלא 'בדיעבד'. אך מעודף להתגבר על היצר עם היה בכח...
על ידי נושא למחשבה
12 יוני 2019, 22:33
פורום: בית המדרש
נושא: בחירה במקום טוב
תגובות: 9
צפיות: 359

בחירה במקום טוב

כידוע מחז"ל שאין לו לאדם להביא את עצמו לידי נסיון, למרות שהגדולה של האדם נבחנת באמצעות אותו כור היתוך הנקרא נסיון, אך מפאת לגודל הסכנה האורבת מתוך הנסיונות הקשים, הרי שמוטב לברוח ממנה כבריחה מהאש. משתמע איפה שהמצב הזה הוא רק 'בדיעבד', כלומר מאחר והאדם מכיר בחלישות מזגו וטבעו [ויותר חמור כשאינו מכיר....
על ידי נושא למחשבה
12 יוני 2019, 14:31
פורום: בית המדרש
נושא: הרגשים, מחשבות, הרהורים [מוזמנים לכתוב].
תגובות: 21
צפיות: 835

Re: הרגשים, מחשבות, הרהורים [מוזמנים לכתוב].

"אבינו מלכנו זכור כי עפר אנחנו" האם אנחנו זוכרים?... אמרה חריפה ומכאיבה כאחד... זה מזכיר את ה"ויכוח" העתיק שבין כנסת ישראל לבין קוב"ה, דאנו מתחננים לפניו שיזכור אותנו כבניו או עבדיו, ועל זה באה התשובה (מלאכי א, ו) "ואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי?" וראה בהמשך המו"מ שהובא במדרש שמות רב...
על ידי נושא למחשבה
11 יוני 2019, 15:13
פורום: בית המדרש
נושא: העובר עבירה שיש בה הכרעת היתר ולא היה מודע לקיומה של ההכרעה
תגובות: 43
צפיות: 973

Re: העובר עבירה שיש בה הכרעת היתר ולא היה מודע לקיומה של ההכרעה

האחד בא לגור כתב:
11 יוני 2019, 14:43
הנידון הוא לגבי חיוב עונש (מלקות או מיתה ).
לכאו' נראה לחייב, שכאמור יש כאן מעשה גלאט של עבירה.
אא"כ מדובר שהעדים שהתרו בו היו מסופקים בדין בשעת ההתראה, ואולי בזה יש את הנידון של התראת ספק.
אני לו מונח בסוגיא הזו של התראת ספק, אולי כדאי לעיין שם.
על ידי נושא למחשבה
11 יוני 2019, 15:07
פורום: בית המדרש
נושא: העובר עבירה שיש בה הכרעת היתר ולא היה מודע לקיומה של ההכרעה
תגובות: 43
צפיות: 973

Re: העובר עבירה שיש בה הכרעת היתר ולא היה מודע לקיומה של ההכרעה

העולם מיישב את האוה"ח שבענייני ב"א לחבירו אין את העניין של נתכווין לחזיר. וברוך היודע. היסוד הנ"ל משיב על שאלה אחרת, מדוע האוה"ח פוטר את האחים מכפרה בעוד שהגמ' בקידושין (פא.) מחייבת. ובזה מיישב הכלי חמדה ועוד כפי שציינת, דמצד באל"ח אין כל עוון אלא רק על 'מעשה' הרעה, אך על 'מחשבה' בלי מעשה, הרי שהיא...
על ידי נושא למחשבה
11 יוני 2019, 14:34
פורום: בית המדרש
נושא: העובר עבירה שיש בה הכרעת היתר ולא היה מודע לקיומה של ההכרעה
תגובות: 43
צפיות: 973

Re: העובר עבירה שיש בה הכרעת היתר ולא היה מודע לקיומה של ההכרעה

ראשית כל יודגש: גם מי שחשב לאכול בשיר ועלה בידו בשר טלה - הרי שחייב סליחה וכפרה [עי' קידושין פא:, נזיר כג.] כך שלכאו' הנידון הוא רק בהקשר לחיוב קרבן, האם יתחייב באופן כזה שגם בלמעשה נתברר שעשה איסור. ונראה די ברור שמתחייב גם בקרבן, שהרי כל הסיבה להקל בדינו (של החושב לאכול בשר חזיר וכו') הוא משום שאז...
על ידי נושא למחשבה
09 יוני 2019, 22:10
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון המידות ע"י לימוד התורה
תגובות: 15
צפיות: 653

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

עכשיו השאלה היא לא האם צריך ללמוד מוסר או לא, אלא לפי השיטה שלא צריך לעסוק בעבודת המידות באופן פרטני אלא לעסוק רק בלימוד התורה וזה יתקן המידות,  האם זה משפיע רק באופן סגולי או גם במציאות (וכמו שכתבתי לעיל לדוגמא מידת ההכנעה שהרבה פעמים סברת התורה מכריח להכנע).?? שניהם אמת בלי כל ספק, החזו"א באמונה ...
על ידי נושא למחשבה
07 יוני 2019, 13:15
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון המידות ע"י לימוד התורה
תגובות: 15
צפיות: 653

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

הדרך הישרה לעבוד על המידות ולשבור את התאוות ע"פ דרך רביה"ק היא לא בנסיונות אינסופיים ולא מצליחים להתגבר לבד על המידות והתאוות הטבעיות, אלא ע"י התבודדות, שזה התפילה האישית שאדם מדבר עם בוראו כדבר איש אל רעהו, ומבקש ומרצה אותו שיעזור לו לשנות לטובה מדה מסוימת או לשבר תאוה. ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול...
על ידי נושא למחשבה
07 יוני 2019, 12:39
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון המידות ע"י לימוד התורה
תגובות: 15
צפיות: 653

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

יש מרבותינו שאחזו (ב.)שצריך לעסוק רק בתורה ולא על המידות (בתור פרויקט) וזה עצמו לבד מתקן האדם. ראיתי בשיחותיו של הגר"מ שטרנבוך שליט"א שסיפר על דברים כיו"ב על הגר"ח סלוביצ'יק זצ"ל ואת"ד: בשעה שבאו להגר"ח מבריסק זצ"ל בעלי מוסר וביקשו ממנו לקבוע סדרי מוסר ושיחות מוסר בישיבה, והשיב להם הגר"ח זצ"ל שהוא ...
על ידי נושא למחשבה
06 יוני 2019, 23:16
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: שבועות - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 6
צפיות: 356

Re: זכר ליציאת מצרים

יש"כ על הדברים, אתה מזכיר לי ממה שהראו לי פעם יסוד מהגר"א (על רות), שכתב שהענין של קיום המצות שלא ע"מ לקבל פרס, הוא רק אצל עם ישראל ולא כלפי שאר אוה"ע. וזאת משום שמאז יצי"מ נהיינו עבדים להשי"ת, בצורה יותר חדה מאשר המחוייבות הכללית שקיימת לשאר אוה"ע כלפי בוראם ויוצרם. ושעל כן האיך בכלל נעיז פנינו לבק...

עבור לחיפוש מתקדם