החיפוש הניב 106 תוצאות

על ידי בר נש
אתמול, 13:57
פורום: אקטואליה
נושא: פנייה לרווחה
תגובות: 2
צפיות: 49

Re: פנייה לרווחה

דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
אתמול, 12:56
להתלונן על מישהו אחר ?
או לקבל כסף ועזרה ?
למישהו אחר 
על ידי בר נש
17 נובמבר 2019, 23:15
פורום: דעת דורות
נושא: מאמר של הגרי''י ויינברג הפלפול התלמודי
תגובות: 0
צפיות: 46

מאמר של הגרי''י ויינברג הפלפול התלמודי

בי הרב וויינבדג קז הפלפול התלמודי מתנגדי הפלפול התלמודי אוהבים להתגדר בבקשת האמת, הרחוקה לפי דעתם מבעלי־הפלפול האוהבים להתחדד רק משום פלפול בעלמא, משום ״דרוש וקבל שכר״. הפלפול, טוענים המבקרים, מעקם את המוח, מסבך את השכל ומערבב את המושגים לבלי מצוא את המםלה הנכוחה בדרכי-הלמוד. בקורת זו יש בה הרבה מן ...
על ידי בר נש
17 נובמבר 2019, 22:19
פורום: דעת דורות
נושא: מהגרי''י ווינברג על דבר יסוד אוניברסיטת בר אילן
תגובות: 1
צפיות: 59

מהגרי''י ווינברג על דבר יסוד אוניברסיטת בר אילן

במכתבו לרב שמחה עלברג(הפרדס, אייר תשכ״ו, עמ׳ 38 ) כתב איני יכול להשתתף בוכוח על האוניברסיתה (בר-אילן). מלבד טעמים אישיים (עושה רושם של צביעות-חסודה אם אנשים בעלי תואר אקידמאי לוחמים נגד יסוד אוניברסיתה) הנה כשאני לעצמי עדיין מתחבט אני בשאלה ולא נקטתי עמדה ברורה לכך. מצד אחד אני ג״כ חושש להחלשת לימוד...
על ידי בר נש
17 נובמבר 2019, 21:06
פורום: אקטואליה
נושא: פנייה לרווחה
תגובות: 2
צפיות: 49

פנייה לרווחה

האם יש פוסקים שכתבו על פניה לשירותי רווחה ועל הבעיות שצריך להתחשב בהן?
על ידי בר נש
17 נובמבר 2019, 15:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה
תגובות: 4
צפיות: 52

Re: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

מלבד הרשב"א שספיה בדאורייתא ולא בדרבנן וגם לשיטות דאיסור ספיה אף בדרבנן י"ל דווקא באיסור בחפצא וכמו שהביא הבית יוסף בשם הגהות מיימוניות "דהא דאמרינן דבידים לא ספינן לקטן איסורא, היינו נבלות וטריפות וכהאי גוונא, דנפקא לן מלא תאכלום, אבל קידוש היום מצות עשה הוא, ולא נפקא לן מהתם". וכך כתב הגר"ז סי' ר...
על ידי בר נש
17 נובמבר 2019, 14:49
פורום: אקטואליה
נושא: תרבות חילונית
תגובות: 78
צפיות: 698

Re: תרבות חילונית

אם אין דברי עגבים בשיר של חילוני אין בשיר עצמו איסור לכאורה ואין תמיד הבדל בין זמר חילוני וכוכב חרדי
על ידי בר נש
17 נובמבר 2019, 14:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה
תגובות: 4
צפיות: 52

לבקש מקטן שיעשה מלאכה קודם הבדלה

צריך להיות אסור (איסור ספיה)
אבל נמצא לפעמים כשהוא לא יודע להבדיל שיש איסור כזה עד יום שלישי. מה הדין בכזה קטן?
על ידי בר נש
14 נובמבר 2019, 23:25
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 58
צפיות: 613

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

יהודי נאמן כתב:
14 נובמבר 2019, 20:37
אע”פ שיתכן מאד שהבדיקה תביא תועלת, בכל זאת כל עוד לא נודע בעולם שקיים מום בעובר, התפילות להשי”ת מועילות יותר
איך יתכן? והא כתוב במשנה: היתה אשתו מעברת, ואמר, יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שוא עכ''ל למרות שעוד לא נודע בעולם מין העובר
על ידי בר נש
14 נובמבר 2019, 20:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: וירא: מאיזו כמות יש להפריש חלה, ודינה של עיסה על מנת לחלק
תגובות: 7
צפיות: 103

Re: וירא: מאיזו כמות יש להפריש חלה, ודינה של עיסה על מנת לחלק

הראיה מרבי עקיבא אינה ראיה. כי שם המחלוקת היא על מי שצריך ללוש עיסה בשיעור כזה שחייבת בחלה, מאיזה טעם שיהיה. והחידוש כאן הוא דווקא בדעת התנא קמא, שגם אם אדם צריך ללוש עיסה בשיעור חלה, אנחנו מחייבים אותו לחלק אותה לקבין. ורבי עקיבא אומר שזה היתר גמור ללוש עיסה בשיעור חלה גם שהעיסה תיטמא, בגלל שהתורה...
על ידי בר נש
14 נובמבר 2019, 20:09
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 58
צפיות: 613

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

יהודי נאמן כתב:
14 נובמבר 2019, 19:58
לפי מה שאני זוכר אז הגרח"ק מתנגד חריף לבדיקות אולטרא סאונד וכו', האם גם לבדיקות דור ישרים?
למה התנגד? 
האם התנגד לכל בדיקת אולטרא סאונד (שזה מאד תמוה אחרי שזה עוזר בהרבה מקרים) או רק לבדיקה שתועלתה לדעת אם יש מום לעובר  כדי לשקול הפלה?
 
על ידי בר נש
14 נובמבר 2019, 14:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: וירא: מאיזו כמות יש להפריש חלה, ודינה של עיסה על מנת לחלק
תגובות: 7
צפיות: 103

Re: וירא: מאיזו כמות יש להפריש חלה, ודינה של עיסה על מנת לחלק

HaimL כתב:
13 נובמבר 2019, 17:51
מדוע בזמן הזה יש אנשים (כמו אשתי) שמכניסים את עצמם לחיוב חלה? איזו הנאה יש למישהו מלטמא עיסה בידיים, ואז לשרוף אותה? ואיזו מצווה יש בהשחתת העיסה, שלא נאכלת לכהן?

 הרמב''ן בהשגותיו על סה''מ שורש יב מוכיח מהשאלה הזאת שיש שתי מצוות, להפריש ולתת לכהן.
על ידי בר נש
14 נובמבר 2019, 14:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: וירא: מאיזו כמות יש להפריש חלה, ודינה של עיסה על מנת לחלק
תגובות: 7
צפיות: 103

Re: וירא: מאיזו כמות יש להפריש חלה, ודינה של עיסה על מנת לחלק

מדוע בזמן הזה יש אנשים (כמו אשתי) שמכניסים את עצמם לחיוב חלה? איזו הנאה יש למישהו מלטמא עיסה בידיים, ואז לשרוף אותה? ואיזו מצווה יש בהשחתת העיסה, שלא נאכלת לכהן? האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה, מפני שהיא יכולה לכסות עצמה, אבל לא האיש. מי שאינו יכול לעשות עיסתו בטהרה, יעשנה קבין, ואל יעשנה בטומאה. ורבי...
על ידי בר נש
14 נובמבר 2019, 14:16
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: האם שיטת הלימוד של חז''ל מנוגדת לשלנו
תגובות: 3
צפיות: 218

Re: האם שיטת הלימוד של חז''ל מנוגדת לשלנו

נה שאלה מאוד יסודית בכל סוגיא בש''ס שראוי לשאול תמיד הרי חלק גדול מאותם החידושים שחידשו בכל הדורות גם אנחנו הקטנים מבינים היטב ומבינים שזה מחייב וזה לא אגדה ודרוש וכו' כי הסבירו לנו איך מדין אחד נולד שני ואיך מפסוק יוצא לקח והופך להלכה וכו' א''כ הקושיא היא עצומה - למה אנחנו לא אמרנו זאת לבד (ולפחות...
על ידי בר נש
13 נובמבר 2019, 15:19
פורום: ספרים
נושא: ספר שעדיין לא יצא לאור מחדש
תגובות: 51
צפיות: 1791

Re: ספר שעדיין לא יצא לאור מחדש

דורות ראשונים של הרב אייזיק הלוי
על ידי בר נש
12 נובמבר 2019, 23:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.
תגובות: 16
צפיות: 491

Re: דרכי הצניעות המקובלים לגבי אופניים, קורקינט, הוברבורד וכדומה.

אלף זעירא כתב:
27 אוקטובר 2019, 22:19
למה כשאתה עומד על גג בנין בן מאה קומות ללא גדר אתה לא מתקרב עד קצה הגג למרות שאתה מספיק בוגר בשביל להיזהר מליפול?
יש כאלה שגם כשיש גדר מתרחקים ממנו, ונ''ל שזה בגלל שכשרואים את הגובה הם מדמיינים נפילה מהגג.
על ידי בר נש
10 נובמבר 2019, 23:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אמירת שיר השירים ע"י נשים כסגולה
תגובות: 25
צפיות: 229

Re: אמירת שיר השירים ע"י נשים כסגולה

אברהם העברי כתב:
10 נובמבר 2019, 23:24
אמונת אומן כתב:
09 נובמבר 2019, 23:58
ללמוד תנ"ך לשם מצוות לימוד תורה, אסור.
מה הכוונה קוראים בתור סגולה? סגולת לימוד תורה או משהו אחר?
תפילה מותרת, לימוד אסור. אני טועה?
לימוד תורה לשם סגולה הוא איסור הרבה יותר חמור והוא גם לגברים


מהוא?
 
על ידי בר נש
10 נובמבר 2019, 23:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אמירת שיר השירים ע"י נשים כסגולה
תגובות: 25
צפיות: 229

Re: אמירת שיר השירים ע"י נשים כסגולה

אמונת אומן כתב:
10 נובמבר 2019, 01:22
כשמלמדים תנ"ך הוא לא לשם מצוות לימוד תורה.
אבל זה בודאי ע''מ שידעו תורה ואיזה איסור יהיה מותנה בכוונה לקיים מצוות ת''ת?
על ידי בר נש
10 נובמבר 2019, 23:06
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: לך לך - האם דיבור בין ב' אנשים שמופיע בתורה מובא בדיוק כמו שדיברו
תגובות: 9
צפיות: 151

Re: לך לך - האם דיבור בין ב' אנשים שמופיע בתורה מובא בדיוק כמו שדיברו

  לענ"ד הקב"ה הכתיב למשה את הכוונה הנכונה בזמן שנאמרה, שהרי לא מסתבר שפרעה וכל הרשעים דייקו כל כך בלשונם ברמה שניתן להכניס את דבריהם לתורה. מסברא בעלמא נראה לאמר שאפילו אצל צדיקים היו מילים מיותרות (בלי לפגוע בכבודם). למשל כשאברהם דיבר עם שרה כשירדו מצרימה לא מתקבל על הדעת שהוא אמר לה: הִנֵּה־נָ֣א י...
על ידי בר נש
10 נובמבר 2019, 00:22
פורום: כשרות
נושא: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח
תגובות: 253
צפיות: 4224

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

יהודי נאמן כתב:
09 נובמבר 2019, 20:17
ובדיוק כפי שאינך מכניס כל הכשר לבית. וכמו עוד הרבה קודים שאתה מתנהג לפיהם.
אין קוד שמחייב בכשרות ואם נוהגים כאילו יש לא צריך ללחום עליהם.
על ידי בר נש
10 נובמבר 2019, 00:19
פורום: כשרות
נושא: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח
תגובות: 253
צפיות: 4224

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

כבר כתבתי כי אכן זו אינה דרישה הלכתית, בדיוק כפי שלא תאכל הכשר של אדם עם כיפה סרוגה. דברים אלו יכולים להיות מוגדרים 'כהחלק החמישי של השו"ע' אין סימן בשו''ע החמישי שאוסר לאכול מהכשר של אדם עם כיפה סרוגה. רק שאחרי שלהרבה מקרב האנשים עם כיפה כזאת יש נטיה להקל בהלכה איש חרדי ימנע את עצמו מלאכול מאותה כ...
על ידי בר נש
09 נובמבר 2019, 20:15
פורום: כשרות
נושא: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח
תגובות: 253
צפיות: 4224

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

יהודי נאמן כתב:
09 נובמבר 2019, 19:56
שהשקפותיו הם בריאות ונאמנות


הביטוי מתאים לכתבה עיתונאית יותר מלפסק הלכה. איך לדעתך השו''ע לדוגמא היה מנסח דרישה כזאת? 
על ידי בר נש
06 נובמבר 2019, 21:08
פורום: בית המדרש
נושא: תורה בגויים אל תאמין - מה ה''א שתהיה תורה בגויים
תגובות: 7
צפיות: 75

Re: תורה בגויים אל תאמין - מה ה''א שתהיה תורה בגויים

לא התכוונתי לתורה מן השמים אלא אני מצדד שאפילו תורה אנושית אין להם
על ידי בר נש
06 נובמבר 2019, 00:30
פורום: בית המדרש
נושא: איך ניתן ללמוד שום דבר מהתורה
תגובות: 28
צפיות: 917

Re: איך ניתן ללמוד שום דבר מהתורה

שאלתי שאלה דומה על הרמב"ן שכותב בוויכוח שאת המדרשים שהוא לא מבין הוא לא חייב לקבל או משהוא דומה, דהיינו שהוא יכול להמשיך עם דעה אחרת מזאת הכתובה במדרש או במילים אחרות שהוא לא ישנה את דעתו אחרי שלמד את המדרש ומה הוא ילמד ממנו?  והבנתי שהשאלה לא נכונה כי אין לאדם דעות מגובשות על כל דבר הרבה פעמים יש ל...
על ידי בר נש
06 נובמבר 2019, 00:09
פורום: בית המדרש
נושא: איך ניתן ללמוד שום דבר מהתורה
תגובות: 28
צפיות: 917

Re: איך ניתן ללמוד שום דבר מהתורה

ומכיון ששערי התרוצים לעולם לא ננעלים -בלי ציניות- ותמיד נוכל להעמיד דברי חז''ל אפ' באוקימתא דחיקתא במקום קושי גדול נמצא שלא השתנתה תפיסתנו ע''י חז''ל כי מה שמסברא אין לקבל לא קבלנו והתירוץ שאמרנו מקובל עלינו ולמה לי קרא. אמנם רואים שהרבה פעמים מיישבים בדוחק אבל אין זה אלא חצי תירוץ כי נשאר עדיין לה...
על ידי בר נש
04 נובמבר 2019, 21:13
פורום: בית המדרש
נושא: תורה בגויים אל תאמין - מה ה''א שתהיה תורה בגויים
תגובות: 7
צפיות: 75

Re: תורה בגויים אל תאמין - מה ה''א שתהיה תורה בגויים

יש להם סוג של תורה דהיינו טקסט שמנחה להם את הדרך שצריכים לקחת כדי להגיע להצלחה, לדוגמא הקוראן. ומסתבר שהרבה הוראות ישמעו כשלעצמם כנכונות.
על ידי בר נש
28 אוקטובר 2019, 20:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם יש להיזהר שלא לברך עם הילדים ברכת המזון בסוף הסעודה בנוסח המקוצר שלהם, שהרי עי"ז נפטרים מלברך?
תגובות: 12
צפיות: 341

Re: האם יש להיזהר שלא לברך עם הילדים ברכת המזון בסוף הסעודה בנוסח המקוצר שלהם, שהרי עי"ז נפטרים מלברך?

זוזו כתב:
28 אוקטובר 2019, 19:53
רוצה לדעת כתב:
02 פברואר 2019, 23:43
וודאי שאינו מתכןין לצאת בזה יד"ח
ודומה למש"כ המ"ב וביאוה"ל שלא יוצאים יד"ח קידוש בתפילה כי כל אדם רוצה לצאת על הכוס

אבל זה לא מוחלט שם שהרי המג"א סובר שיוצא וגם הביה"ל לא החליט שאינו יוצא
שם הוא מקדש רק לא כדי לצאת ידי חובת היום  אבל מי שאומר את הנוסח כדי שהילד יחזור עליו אינו מברך כלל.
על ידי בר נש
28 אוקטובר 2019, 18:04
פורום: אקטואליה
נושא: בתי המדרשות ה'חדשים'
תגובות: 26
צפיות: 532

Re: בתי המדרשות ה'חדשים'

תרופה למכה זו נמצאת בספרי רבותינו למאות ואלפים.... לדעתי זה לעיתים מה שגורם את הרפיון. ברוב הסוגיות הנלמדות בבתי מדרושות הקונבנציונליים כל השאלות כבר נשאלו וברגע שמתחיל המעיין לשאול שאלה הוא מגלה שכבר הקדימו אותו גדולי המחברים וכן כשמתגבש אצלו רעיון של תירוץ עולה לו המחשבה שלזה התכוון מפרש פלוני וא...
על ידי בר נש
27 אוקטובר 2019, 18:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בשר בחלב לתינוקות
תגובות: 27
צפיות: 205

Re: בשר בחלב לתינוקות

האם אפשר לתת לתינוק [בן שנה וחצי] בשר בחלב ממש, או שכדאי לחכות בין הבשר לחלב, ואם כן, כמה זמן לחכות ולענין לשהות בין הבשר לחלב, באמת אין צורך לחכות כלל ואפשר לתת מיד לכתחילה? בזה יש מקום להתיר לכתחילה כיון שיש שיטה שדי בקינוח והדחה או לחכות כמה זמן, מצרפים שיטת הרשב"א [כי כל השיעור לחכות הוא רק דרב...