פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 477 תוצאות

על ידי בר נש
22 פברואר 2021, 21:55
פורום: פורים
נושא: כללים מועילים ועצות מועילות לשתיית יין בצורה נכונה כדי לקיים מצוות "לבסומי" כראוי - מאת 'דרשו'
תגובות: 32
צפיות: 428

Re: כללים מועילים ועצות מועילות לשתיית יין בצורה נכונה כדי לקיים מצוות "לבסומי" כראוי - מאת 'דרשו'

יושב אוהלים כתב:
22 פברואר 2021, 21:49
בר נש כתב:
22 פברואר 2021, 21:45
אלא יתבשם בתענוג עד דלא ידע...
ויתבשם בתענוג לא רק ממציאות השיכרות, אלא גם מהתועלת שבו בקיום המצוה כדבעי בס"ד.

ברור!
המטרה כבר סומנה בכותרת האשכול ורומזה במילותי אלו:
בר נש כתב:
22 פברואר 2021, 21:45
עד דלא ידע...

 
על ידי בר נש
22 פברואר 2021, 21:45
פורום: פורים
נושא: כללים מועילים ועצות מועילות לשתיית יין בצורה נכונה כדי לקיים מצוות "לבסומי" כראוי - מאת 'דרשו'
תגובות: 32
צפיות: 428

Re: כללים מועילים ועצות מועילות לשתיית יין בצורה נכונה כדי לקיים מצוות "לבסומי" כראוי - מאת 'דרשו'

בקיצור:
לאכול ארוחה מפנקת ולשבח אותה ביין שאוהבים. כך ניתן לשתות את היין בקצב טבעי בלי לחץ, העיקר לא לספור אבל גם לא להתאמץ. ומי שילך בדרך הישרה הזאת מובטח לו שלא יסבול מבחילות הקאות וסחרחורת אלא יתבשם בתענוג עד דלא ידע...
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 17:45
פורום: בית המדרש
נושא: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד
תגובות: 13
צפיות: 97

Re: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד

תלמיד נאמן כתב:
09 פברואר 2021, 17:13
בר נש כתב:
09 פברואר 2021, 16:27
ז"א שנראה מה היחס בין קמח החיטים וסך הקמחים
ולפי זה נדע אם יש בתוך פרס מצה שלפנינו כזית "מצת חיטים" אם לא?

כן לכ'
זה יותר קוהרנטי, אבל זה אומר שדנים את המצה הזאת כתערובת לחמים והרי יש רק לחם אחד?
 
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 16:38
פורום: דעת דורות
נושא: החזון איש משרטט צורת ניתוח -היה או לא
תגובות: 126
צפיות: 1983

Re: החזון איש משרטט צורת ניתוח -היה או לא

השלב הראשון אמור להיות בירור המציאות, ורק אח''כ אם אכן מתברר שהסיפור מוסמך, יש מקום לדון בפרטים ומניעים. זה לא תמיד נכון אם מישהו יפרסם שהגיע על הארץ בזמן מן הזמנים קהילה שלמה ישר מכוכבי לכת, אף אחד לא יטרח לברר אם אמת הדבר או לא. דהיינו שיש דברים מופקעים ומי שרוצה לסתור את ההנחות הפשוטות האלו עליו...
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 16:27
פורום: בית המדרש
נושא: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד
תגובות: 13
צפיות: 97

Re: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד

תלמיד נאמן כתב:
09 פברואר 2021, 10:19
בר נש כתב:
09 פברואר 2021, 00:15
למה כשמדובר במצה העשויה מחיטים ואורז מודדים את נפח קמח החיטים

טענתך צודקת, ולכן צריך לפרש כוונת הראב"ד שלא מודדים בקמח עצמו
ז"א שנראה מה היחס בין קמח החיטים וסך הקמחים
ולפי זה נדע אם יש בתוך פרס מצה שלפנינו כזית "מצת חיטים" אם לא?
 
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 16:22
פורום: בית המדרש
נושא: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד
תגובות: 13
צפיות: 97

Re: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד

פינחס רוזנצוויג כתב:
09 פברואר 2021, 08:36
טוט א. לדעת הראב"ד יוצאים ידי חובה רק בחיטים שבמצה ולא באורז שבו
היא גופא קשיא וכי נצטווינו לאכול חיטים?
פינחס רוזנצוויג כתב:
09 פברואר 2021, 08:36
צריך כזית בכדי אכילת פרס מהמצה שאוכל, היכן רמוז שאם השתנו הנפחים ונפח האורז גדל, גם יוצא ידי חובה?
לא הבנתי דבריך אלו
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 16:05
פורום: דעת דורות
נושא: גדולי ישראל שהיו רופאים
תגובות: 27
צפיות: 381

Re: גדולי ישראל שהיו רופאים

בבלי כתב:
09 פברואר 2021, 15:18
בר נש כתב:
09 פברואר 2021, 15:17
נדמה לי שהרמ''א מפאנו
הרמ"ע מפאנו?
ואשמח למקור


טעיתי
 
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 15:55
פורום: דעת דורות
נושא: גדולי ישראל שהיו רופאים
תגובות: 27
צפיות: 381

Re: גדולי ישראל שהיו רופאים

על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 15:55
פורום: דעת דורות
נושא: גדולי ישראל שהיו רופאים
תגובות: 27
צפיות: 381

Re: גדולי ישראל שהיו רופאים

..
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 15:17
פורום: דעת דורות
נושא: גדולי ישראל שהיו רופאים
תגובות: 27
צפיות: 381

Re: גדולי ישראל שהיו רופאים

נדמה לי שהרמ''ע מפאנו
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 00:26
פורום: בית המדרש
נושא: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד
תגובות: 13
צפיות: 97

Re: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד

הערשל כתב:
09 פברואר 2021, 00:24
בר נש כתב:
09 פברואר 2021, 00:22
הערשל כתב:
09 פברואר 2021, 00:19
יש כאן קמח חיטים וקמח אורז וכן בצק חיטים ובצק אורז מעורבים.
אתה אומר שיש לחם חיטה מעורב בלחם אורז?

למה לא?
כי יש רק לחם אחד.
 
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 00:22
פורום: בית המדרש
נושא: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד
תגובות: 13
צפיות: 97

Re: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד

הערשל כתב:
09 פברואר 2021, 00:19
יש כאן קמח חיטים וקמח אורז וכן בצק חיטים ובצק אורז מעורבים.
אתה אומר שיש לחם חיטה מעורב בלחם אורז?
 
על ידי בר נש
09 פברואר 2021, 00:15
פורום: בית המדרש
נושא: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד
תגובות: 13
צפיות: 97

מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד

הרמב''ם בהלכות חמץ ומצה פרק ו' מעתיק את הדין הכתוב במשנה ש העושה עיסה מן החטים ומן האורז אם יש בה טעם דגן יוצא בה ידי חובתו. הראב''ד מוסיף " והוא שיש בה כזית דגן בכדי א"פ ויאכלנו". וקשה לי: נצטווינו לאכול מצה דהיינו לחם שלא החמיץ ולא את החיטים שבתוכו וא''כ הדין נותן שאם הלחם דנן מוגדר כמצה יוצאים י...
על ידי בר נש
02 פברואר 2021, 16:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: למה מתעטפים בטלית רק בתפילת שחרית?
תגובות: 45
צפיות: 434

Re: למה מתעטפים בטלית רק בתפילת שחרית?

למה אתה לא שואל מה המקור בכלל לטלית גדול ר"מ פ"ה מהלכות תפילה ה"ה דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהן עטופים. דברי הרמב''ם אלו לא ברורים לי: האם כוונתו שדרכם לקיים מצוות ציצית בעת תפילתם (וא"כ לדידן שלא צריכים עיטוף זה לא מצדיק טלית גדול) או דילמא כוונתו שדרכם להתעטף כמו שדרכם לכסות את ראשם...
על ידי בר נש
24 ינואר 2021, 20:17
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דלא מיקבע פיגול אלא בזריקה
תגובות: 32
צפיות: 282

Re: דלא מיקבע פיגול אלא בזריקה

תלמיד נאמן כתב:
24 ינואר 2021, 15:55
בר נש כתב:
24 ינואר 2021, 14:17
למה הגמ' רואה את חומרת הזריקה בהרצאת פסול ולא בהרצאת כשר

אבקש אם אפשר להסביר
כמו שהזריקה "חותמת" את הפסול פיגול, כך היא "חותמת" את הריצוי.
 
על ידי בר נש
24 ינואר 2021, 14:55
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דלא מיקבע פיגול אלא בזריקה
תגובות: 32
צפיות: 282

Re: דלא מיקבע פיגול אלא בזריקה

בנוסף למה ש @תלמיד נאמן הסביר ניתן לומר שהעבודות הראשונות הן הדרך להגיע לזריקה והיא המטרה כי היא מרצה, ובזה הזריקה תהיה יותר חמורה אבל עדיין קשה למה הגמ' רואה את חומרת הזריקה בהרצאת פסול ולא בהרצאת כשר דבר זה שנתחדש אופן של רצוי על קרבן פסול הוא דין מסוים במחשבת פסול, וזהו החומר שיש בזריקה שזריקה ה...
על ידי בר נש
24 ינואר 2021, 14:17
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: דלא מיקבע פיגול אלא בזריקה
תגובות: 32
צפיות: 282

Re: דלא מיקבע פיגול אלא בזריקה

בנוסף למה ש @תלמיד נאמן הסביר ניתן לומר שהעבודות הראשונות הן הדרך להגיע לזריקה והיא המטרה כי היא מרצה, ובזה הזריקה תהיה יותר חמורה אבל עדיין קשה למה הגמ' רואה את חומרת הזריקה בהרצאת פסול ולא בהרצאת כשר
על ידי בר נש
21 ינואר 2021, 16:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מסכה - האם טעונה ציצית
תגובות: 21
צפיות: 318

Re: מסכה - האם טעונה ציצית

שו''ע אוה"ח סימן י סעיף י[עריכה] מצנפת פטורה אפילו של ארצות המערב שב' ראשיה מושלכים על כתפיהם וגופם ואף על פי שמתכסה בה ראשו ורובו פטור כיון שעיקרה לכסות הראש דכסותך אמר רחמנא ולא כסות הראש: סעיף יא[עריכה] סודר שנותנין על הצואר במלכות ארץ ישראל שנקרא בערבי שי"ד וכן בוק"א שהיו נותנין בספרד על כתפיהם ...
על ידי בר נש
18 ינואר 2021, 14:27
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: תיקון מיקסר קנווד
תגובות: 0
צפיות: 50

תיקון מיקסר קנווד

שלום יש לי מכשיר כזה שנתקל וברצוני לתקן אותו. אשמח לשמוע המלצות על אנשי מקצוע. אני גר בירושלים.
על ידי בר נש
10 ינואר 2021, 20:38
פורום: ספרים
נושא: ספר הכריתות לר''ש מקינון
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: ספר הכריתות לר''ש מקינון

אני אשמח גם.
על ידי בר נש
09 ינואר 2021, 22:37
פורום: בית המדרש
נושא: המטיל תכלת בזמן הזה- ספק עובר על עשה
תגובות: 183
צפיות: 1727

Re: המטיל תכלת בזמן הזה- ספק עובר על עשה

איש עני כתב:
05 ינואר 2021, 14:57
והיוצא מהסוגי' דאף א"נ דלא בעי' צבע חוטי הציצית כצבע הכנף מ"מ כ"ז בשאר צבעונין אך צבע התכלת אין להטיל כלל
במסכת מנחות דף מ. כתוב שיוצאים ידי חובת לבן ע''י קלא אילן.
על ידי בר נש
09 ינואר 2021, 22:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מדוע מגבת לא חייבת בציצית
תגובות: 40
צפיות: 470

Re: מדוע מגבת לא חייבת בציצית

אם לובשים מגבת אה''נ, אבל נ''ל שבמקרים שהזכרת לא לובשים אותה (לא נהנים ממנה שום הנאת מלבוש) אלא מטלטלים אותה בדרך נוחה, וגם אם היא משמשת ככיפה לא נהייתה מלבוש בגלל זה מכיוון שכיסוי הראש איננו מלבוש. מי שיצא מהים ברחוב עם מגבת במקום בגדים יהיה אכן חייב להטיל בה ציצית. לכאו' תליא בפלוגתא האם סדינים ש...
על ידי בר נש
04 ינואר 2021, 23:56
פורום: שמות
נושא: שמות ג יא-יב
תגובות: 5
צפיות: 199

Re: שמות ג יא-יב

huo yuc יום טוב כתב:
04 ינואר 2021, 23:53
בר נש כתב:
31 מרץ 2020, 17:35
מהו האות שה' נותן למשה?
מה האות הזה מאמת לו?
מה פירוש המילה תעבדון
יש תשובה?
לא
 
על ידי בר נש
04 ינואר 2021, 23:46
פורום: ואת עמלנו - אלו הבנים
נושא: התערבות ההורים לבחורים בגילאי ההתבגרות
תגובות: 18
צפיות: 486

Re: התערבות ההורים לבחורים בגילאי ההתבגרות

אבל ברור שהוא לא מנסה להחדיר בקרב ליבו של הבן אהבה לאותו מכשיר אלא רק רוצה שיפחד מלהשתמש בו בלי זהירות . תשמע אזניך מה שפיך מדבר, כשהאב בא להכניס אהבה לבנו, אז יש חשש שהבן ישתמד מזה, כשהוא מנסה להפחיד אותו בפחד אז אין חשש. ה לא מה שאמרתי אמרתי שבנוגע למצוות צריך לדאוג שהתגובה תקרב את הילד לתורה, שת...
על ידי בר נש
04 ינואר 2021, 23:32
פורום: ואת עמלנו - אלו הבנים
נושא: התערבות ההורים לבחורים בגילאי ההתבגרות
תגובות: 18
צפיות: 486

Re: התערבות ההורים לבחורים בגילאי ההתבגרות

למה כשיהילד שובר איזה מכשיר יקר בבית מחמת התרשלותו לא חייבים ל"העיר לו רק בדרך אגב" ושיבין שזה לא רציני אלא סתם "הערה-לע" בדרך אגב, אלא מותר לתת לו מנה של תוכחה כדבעי, ורק בעניני שמים אז פתאום יש זהירות יתר ח"ו שאם אני אזכיר לילד שמה שהוא עושה אסור בשבת, יותר מסתם "הערה אגבית" הוא ישתמד ר"ל - אתמהה...
על ידי בר נש
04 ינואר 2021, 23:10
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה קוף - לא הוי "מעשה גברא" או לא הוי "מעשה" כלל?
תגובות: 33
צפיות: 278

Re: מעשה קוף - לא הוי "מעשה גברא" או לא הוי "מעשה" כלל?

לישועתך קויתי השם כתב:
04 ינואר 2021, 23:02
דאולי סגי במה שבפועל הסיכוך היה לשם צל
למה אתה אומר שהוא לשם צל?
למה הקוף עושה אותו?

נקרא לזה דעת או לא אבל ברור שיש לבהמות כוונות. עוף שבונה לעצמו קן מתכוון להשיג קן.
על ידי בר נש
04 ינואר 2021, 22:57
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה קוף - לא הוי "מעשה גברא" או לא הוי "מעשה" כלל?
תגובות: 33
צפיות: 278

Re: מעשה קוף - לא הוי "מעשה גברא" או לא הוי "מעשה" כלל?

לישועתך קויתי השם כתב:
04 ינואר 2021, 22:51
אבל צריך שתהא עשוי לשם צל לכו"ע
והקוף דואג שיהיה לעצמו צל.
על ידי בר נש
04 ינואר 2021, 22:37
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה קוף - לא הוי "מעשה גברא" או לא הוי "מעשה" כלל?
תגובות: 33
צפיות: 278

Re: מעשה קוף - לא הוי "מעשה גברא" או לא הוי "מעשה" כלל?

יושב אוהלים כתב:
04 ינואר 2021, 22:18
בר נש כתב:
04 ינואר 2021, 22:10
קוף שבנה לעצמו סוכה (ככל הנראה ע''מ שיוכל לישון שנת צהריים בצל) מהו לשבת בה בסוכות?
סכך צריך לשמה
לפי בית הלל לא צריך, לכן מכשירים סוכה ישנה.
 

עבור לחיפוש מתקדם