החיפוש הניב 411 תוצאות

על ידי בר נש
13 יולי 2020, 15:15
פורום: פנחס
נושא: האם קנאי יכול להיות מנהיג?
תגובות: 16
צפיות: 290

Re: האם קנאי יכול להיות מנהיג?

צד הסניגור כמו צד המוכיח אמת הם.
ולכן אדם צריך לחשוב ולדעת אותם. לרשע לא נציג את צד הסנגוריא כשזה ירחיק אותו (אם כי לעיתים זה יציל אותו), אבל שבר דעה ידע את גווני האמת, הנה מה טוב!
על ידי בר נש
12 יולי 2020, 14:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עישון בצום סיגריה אלקטרונית
תגובות: 5
צפיות: 91

Re: עישון בצום סיגריה אלקטרונית

יש לעיין למתירים לעשן בצום האם ה"ה לסיגריה אלקטרונית או שמא כיון שיש לה טעם יש לאסור וכמו שמצינו שיש המצריכים הכשר לתמציות(אני שואל מעיקר הדין ולא מבחינה רגשית) גם לטבק יש טעם. אם אוכלים אותו, לא אם מעשנים אותו. לעישון יש טעם של עשן, שזה אינו חשוב טעם כמובן, והוי ממש כמו למצוץ אבן שמותר לכו"ע ואפיל...
על ידי בר נש
12 יולי 2020, 14:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עישון בצום סיגריה אלקטרונית
תגובות: 5
צפיות: 91

Re: עישון בצום סיגריה אלקטרונית

הלל הצעיר כתב:
10 יולי 2020, 00:01
יש לעיין למתירים לעשן בצום האם ה"ה לסיגריה אלקטרונית או שמא כיון שיש לה טעם יש לאסור וכמו שמצינו שיש המצריכים הכשר לתמציות(אני שואל מעיקר הדין ולא מבחינה רגשית)
גם לטבק יש טעם.
 
על ידי בר נש
12 יולי 2020, 14:17
פורום: פנחס
נושא: האם קנאי יכול להיות מנהיג?
תגובות: 16
צפיות: 290

Re: האם קנאי יכול להיות מנהיג?

וזה גם מאוס ואינו אלא חנופה לרשעים, ותומך בידם ומעודדם להרשיע, ואומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים [משלי כד, כד]. איך אפשר להיות סנגור עבור מישהו שלפי האמת אי אפשר לפטור אותו? וכי מותר למכור לה' שקרים? ומה יועילו? ואם יש בהם מן האמת, מותר לומר אותם דברי סנגוריה ככל אמת שניתנת להאמר. כמוב...
על ידי בר נש
11 יולי 2020, 22:55
פורום: פנחס
נושא: במדבר כז טז המנהיג וההנהגה
תגובות: 3
צפיות: 32

במדבר כז טז המנהיג וההנהגה

 במדבר כז טז:   יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה   " אלהי הרוחות " - למה נאמר אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו משה ביקש מה' מנהיג שיהיה סובל כל א' וא' לפי דעתו והדבר צריך עיון, מה הוא צריך יותר מלדעת להנהי...
על ידי בר נש
10 יולי 2020, 10:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הכרת הטוב, חובה או הנהגה טובה?
תגובות: 10
צפיות: 122

Re: הכרת הטוב, חובה או הנהגה טובה?

רציתי לברר מה דעתכם בנושא הכרת הטוב. האם יש חובה לבן אדם להכיר טובה לאחרים, או שאין חובה אבל זה מידה מאוד יפה להכיר טובה? למשל: בן אדם עשה לי טובה גדולה, ועכשיו יש לי הזדמנות גדולה, להכיר לו טובה, ואני מתעצל לעשות לו את זה, האם אני חייב בכל זאת להכיר לו טובה, או שאני פשוט נקרא בו אדם לא ישר וכדו'. ...
על ידי בר נש
06 יולי 2020, 00:13
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שו"ת בני בנים - הרב הנקין
תגובות: 136
צפיות: 2197

Re: שו"ת בני בנים - הרב הנקין

@מלך שבא 
שלום23 כתב:
05 יולי 2020, 23:32
ומזה התבאר טעות האומרים שאם ירצה שלא ללבוש טלית בעל ארבע כנפים אינו חייב במצות ציצית.
וזה כמו שנוהגים היום ללבוש טלית בת ד כנפות כדי לקיים מצוות ציצית ודלא כמצוות שחיטה שאין צורך לחזר אחר בהמות כדי לקיים מצווה או מצוות מעקה שאנו מצווים לבנות רק אם יש צורך.
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 23:34
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שו"ת בני בנים - הרב הנקין
תגובות: 136
צפיות: 2197

Re: שו"ת בני בנים - הרב הנקין

מלך שבא כתב:
05 יולי 2020, 22:52
אלא שדבריו אסור לאומרם ואין בהם קדושת ד"ת.
תוכל לנמק פסיקותיך (תשובה מנומקת כמו שלימדונו רבותינו) ?

מאיפה אתה יודע איזה פירוש הותר לגדולי המפרשים לפרש ואיזה פירוש לא? מאיפה שאבת את הידיעות הללו?
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 21:12
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

Re: דינים דרבנן

הגרש"ש אומר שאיסורים דרבנן שאסורים מלא תסור אינם מציאות בעייתית כמו איסורי תורה שהם כרעל, ולכן רק בדאו' יש להחמיר ולא בדרבנן, עי' שער א' פרקים ט' - י"א, וע"ע קונטרס דברי סופרים סי' א' מה תאמר במצוות? יש חילוק דומה והוא שדינים דרבנן ע''פ רוב מהווים סייג לדינים דאורייתא. אבל מה מחלק בין מצוות זכירת ע...
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 20:27
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

Re: דינים דרבנן

יחצאל כתב:
05 יולי 2020, 15:36
עי' שער א' פרקים ט' - י"א, וע"ע קונטרס דברי סופרים סי' א'
האם א' מחכמי הפורום יוכול להעלות את דבריהם לפה?
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 15:32
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

Re: דינים דרבנן

יחצאל כתב:
05 יולי 2020, 15:17
ליחה, טעיתי, ראיתי עכשיו שוב את דברי הגרא"ו, והוא כותב שהחיוב לשמוע לחכמים לא מלא תסור, אלא סברא שכך רצון ה' שמסכים לדברי חכמים, והביא מה שמצאנו תקנות דרבנן עוד קודם מת"ת, עיי"ש סי' א'.
וא''כ מה ההבדל?
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 15:30
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

Re: דינים דרבנן

דרומאי כתב:
05 יולי 2020, 15:25
אם הוא עשה את זה- הוא עשה את זה [יש אומרים שפעמים לא חילקה התורה משום לא פלוג].
אתה אומר שאין הבדל כמו שרבנן לא מחלקים תמיד בין מקרה לקרה גם התורה לא מחלקת ולכן קושיא מעיקרא ליתא
דרומאי כתב:
05 יולי 2020, 15:25
אך אם התורה עצמה חילקה- לא שייך לאסור משום לא פלוג.
בהחלט, כמו בדרבנן כשהם חילקו לא נקבע אחריהם שאין לחלק.
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 15:23
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

Re: דינים דרבנן

דרומאי כתב:
05 יולי 2020, 15:17
מה פתאום שנאמר כן? מסברת הכרס?
אם ה' בקש מחכמינו לחדש הלכות ומסכים שלא יחלקו, למה הוא לא יעשה את זה?

(מאוד אתכבד אם כרסי אשאל כזאת שאלה)
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 15:14
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

Re: דינים דרבנן

דרומאי כתב:
05 יולי 2020, 15:07
אבל בדאורייתא על מי נאמר 'לא פלוג'?
קב''ה לא חילק.
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 15:13
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

Re: דינים דרבנן

כידוע נח' בזה הרמב"ם והרמב"ן בשורש הראשון בספר המצוות. דעת הרמב"ם שכל דינים דרבנן מתחייבים מלא תסור, והרמב"ן הק' עליו שא"כ זה היה דאו' ולא היה הפרש בין דאו' לדרבנן. עליהם נשאלת שאלתי הרמב"ן חולק וסובר שאין מקור מהתורה לשמוע בקול חכמים, והגרש"ש בשער"י ש"א כת' שלדעתו החיוב לשמוע לרבנן הוא מסברא, והגר...
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 15:01
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

Re: דינים דרבנן

בר בי רב דחד יומא כתב:
05 יולי 2020, 14:53
ומסתבר שהשאלה היא איך יכול להיות ספק דרבנן לקולא הרי זה ספק דאורייתא


כן אבל היא חלה לכאורה על כל הבדל שבין דארייתא לדרבנן.
למשל בדרבנן אומרים לא פלוג רבנן, אבל בדאורייתא רגילים לחפש הגדרות שמחייבות את כל הדינים. והרי אם בדרבנן שייך לומר פלוג רבנן למה בדאורייתא לא, הרי מצווה אחד מחייב אותם?
 
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 14:52
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

Re: דינים דרבנן

דרומאי כתב:
05 יולי 2020, 14:48
ידוע חידוש הנתיבות דאיסור דרבנן אינו איסור חפצא ובשוגג לא עבר איסורא בכלל, והרב מבריסק תמה ביותר על דבר זה.

וידוע קושיית ר' שמעון שקופ להשיטות דקטן עצמו חייב במצוות מדרבנן הא אינו מצווה בלא תסור ואיך חייבוהו רבנן במצוות.
מענין לענין באותו עניין?
 
על ידי בר נש
05 יולי 2020, 14:45
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן
תגובות: 30
צפיות: 197

דינים דרבנן

מה התוקף של דינים דרבנן?
אם התורה מחייבת באומרה ''לא תסור וכו' '' לקיים דברים דרבנן, א''כ במה חלוקים הם מדינים דאורייתא. ואם אינם מצווים מפי התורה ממי נצטווינו?
(אני מעדיף תשובות מנומקות על פני סגנון עיין שם).
על ידי בר נש
30 יוני 2020, 00:32
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: עשור למערכה על טהרת החינוך בעמנואל
תגובות: 70
צפיות: 1273

Re: עשור למערכה על טהרת החינוך בעמנואל

נחפשה דרכינו כתב:
29 יוני 2020, 19:24
גם אם היה ציבור אשכנזי גדול שירצה להתקבל למוסדות ספרדיים, היו עוברים שבעה מדורי גיהנום.
אדם האומר לחברו אל תפגע כשאני מרביץ לך, אילו היית במקומי ואני במקומך היית מרביץ לי
 
על ידי בר נש
29 יוני 2020, 15:16
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: עשור למערכה על טהרת החינוך בעמנואל
תגובות: 70
צפיות: 1273

Re: עשור למערכה על טהרת החינוך בעמנואל

זה נכון כל הצעקות נגד הגזענות, ומה יקרו דברי מרנא הגרא"מ שך זצוק"ל בזה, וידוע שאצל הבני תורה המבינים בעם יש הרבה פחות וכולם אהובים ברורים ונחמדים וכך היה אצל רבותינו מרנא הגרש"א זצ"ל ומרן הגרד"צ זצ"ל, וזכורים הימים ש"חכם אריה" היה ר"מ בחדרה!! כי אצל בני תורה העיקר זה האיכות הפנימית ולא מאיזה עיירה ...
על ידי בר נש
28 יוני 2020, 21:52
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: עשור למערכה על טהרת החינוך בעמנואל
תגובות: 70
צפיות: 1273

Re: עשור למערכה על טהרת החינוך בעמנואל

מלך שבא כתב:
28 יוני 2020, 21:42
ההודעה שלי קשורה לנושא יותר מהדיון שאתה פתחת כאן,
 

viewtopic.php?f=68&t=5105#p59303
על ידי בר נש
28 יוני 2020, 15:53
פורום: בית המוסר
נושא: למה אדם מקנא?
תגובות: 21
צפיות: 170

Re: למה אדם מקנא?

אברהם משה כתב:
28 יוני 2020, 15:42
ברבי מתתיה היצהרי
אתה יכול להעלות לפה את דבריו?
על ידי בר נש
28 יוני 2020, 15:16
פורום: בית המוסר
נושא: למה אדם מקנא?
תגובות: 21
צפיות: 170

Re: למה אדם מקנא?

הבוא ית' יסד את נטבע על רגש הקנאה, כדכתיב "וראיתי אני את כל העמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו". מהי הסברתיות שבקנאה? חד משמעית היא לא סברתית, כמו שהגאווה היא .לא סברתית, היא באה מחוסר ההכרה בכך שהכל מן השי"ת. אני רוצה לשאול גם מהי קנאה, מה קורא בקרב האדם כשבליבו בוערת קנאה?  ברור שיש אי...
על ידי בר נש
28 יוני 2020, 14:57
פורום: בית המוסר
נושא: למה אדם מקנא?
תגובות: 21
צפיות: 170

למה אדם מקנא?

למה אנחנו מקנאים בזולת? 
מובן שנרצה אותו הדבר שיש לו אבל מה טיב הרגש הזה שמופנה כלפיו?
 
על ידי בר נש
26 יוני 2020, 14:01
פורום: אקטואליה
נושא: תחביבים ביהדות
תגובות: 136
צפיות: 2654

Re: תחביבים ביהדות

   איך היחס מבחינה מוסרית / השקפתית / הלכתית לתחביבים  התעוררתי לזה מכך ששמעתי מאחד מגדולי המשגיחים בועד שאמר בנימת זלזול "אמר לי אברך שיש לו טעם באפיה".... והציבור צחק כמדומני ש"טעם באפייה" אינו דבר חדש כלל.  ביאור הגר"א יורה דעה סימן שכו  "וכן נהגו אבותינו ואבות אבותינו להפריש בשבת וי"ט אלא ע"כ הה...
על ידי בר נש
25 יוני 2020, 19:59
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 1014
צפיות: 41014

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מבקש אמת כתב:
25 יוני 2020, 19:24
מי שלא מבין את זה, לא דרך במפתן אהלה של תורה
לא מסתבר שדברים מאוד עמוקים מובנים לכל מי שדרך וכו'. יותר נכון לומר שמקובל אצל רוב  הדורכים וכו' לקחת את המושגים העמוקים האלה כהנחת יסוד למרות נשגבותם.
 
על ידי בר נש
23 יוני 2020, 22:57
פורום: אקטואליה
נושא: תחביבים ביהדות
תגובות: 136
צפיות: 2654

Re: תחביבים ביהדות

רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא תלתא אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא

שרב יוסף ביום טוב של שבועות אמר לאנשי ביתו, הכינו לי "עגלא תילתא" עגל שלישי לבטן, שנולד השלישי, דמובחר הוא ביותר.

מכאן שרב יוסף הבין בבשר.

 
על ידי בר נש
23 יוני 2020, 22:39
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1690

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

בינים כתב:
23 יוני 2020, 20:26
אנחנו העניים יודעים שאם יש לנו תירוץ על קושיא של רעק"א, סימן שלא הבנו את הסוגיא.
ק"ו כשמדובר בדברי הראשונים.


אילו ידע שכמוך עתידים לחשוב הוא לא היה כותב את הקושיא.
על ידי בר נש
23 יוני 2020, 20:10
פורום: אקטואליה
נושא: תחביבים ביהדות
תגובות: 136
צפיות: 2654

Re: תחביבים ביהדות

''אמר רב יהודה אמר שמואל דשתה רביעית יין אל יורה אמר רב נחמן לא מעליא הא שמעתא דהא אנא כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי....''


מכאן שרב נחמן חיבב יין.
על ידי בר נש
23 יוני 2020, 14:32
פורום: בית המדרש
נושא: הקו המבדיל בין קמצנות לחסכנות
תגובות: 22
צפיות: 200

Re: הקו המבדיל בין קמצנות לחסכנות

מדובר שיש לו כסף, לא צריך לחתן כבר, ובכל זאת כשהוא רוצה וופלים לא רוצה לשלם, א''כ הוא קמצן טיפוסי.

עבור לחיפוש מתקדם