החיפוש הניב 321 תוצאות

על ידי מחשבות
18 יולי 2019, 01:08
פורום: אקטואליה
נושא: אימתא דציבורא
תגובות: 25
צפיות: 974

Re: אימתא דציבורא

בוא נעשה סדר. הקבלה היא מהגרי"ח זוננפלד שאמר לאשתו להחזיר שק קמח שהוסיפה לעצמה בתוך כל השקים שקנתה בזול עבור בית היתומים דיסקין. וכששאלה מה הבעיה הרי אני משלמת עליו בנפרד?! השיב הוא "מהיום כל העיסוק שלך בבית היתומים יהיה עבור הריוח הצדדי". והוא טבע אז את המושג שבעניני ציבור "מתוך לשמה בא שלא לשמה"....
על ידי מחשבות
18 יולי 2019, 00:59
פורום: ענינו של יום
נושא: מהי הדרך הראויה לקיים מצוות הדלקת נר לכבוד יו"ט שבמוצאי שבת?
תגובות: 3
צפיות: 437

Re: מהי הדרך הראויה לקיים מצוות הדלקת נר לכבוד יו"ט שבמוצאי שבת?

גם תאורה חזקה אינה כתאורת יום
שעליה העיד התרומת הדשן
ותו לא מידי.
על ידי מחשבות
05 יולי 2019, 03:43
פורום: אקטואליה
נושא: אימתא דציבורא
תגובות: 25
צפיות: 974

Re: אימתא דציבורא

קבלה בידי מגדולי עולם
שאף שבתורה מתוך לא לשמה באים לשמה אף בלימוד בפרסום
בחסד אם בפרסום מתוך לשמה באים שלא לשמה..
ואין עסקנים לש"ש אפי' כאצבעות כף יד.
על ידי מחשבות
05 יולי 2019, 03:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?
תגובות: 69
צפיות: 4171

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

זה שהחזו"א אמר לחלוצים שהם יהיו גזלנים
זה ראיה שסבר שמותר לו לגרום להם לא לצלמו
אך ממש לא ראיה שסבר שזה גזל...
כנ"ל בדברי הסטייפלר.
לכאורה אין כל מקור בפוסקים לאיסור
ואם אמנם כתב כן הרגוטשובר יש לדון בכוונתו
ובכל המקורות שהביא אפשר לדון בכוונתו.
אמנם יש איסור גמור מדין כבוד התורה
אם מדובר בת"ח.
על ידי מחשבות
05 יולי 2019, 03:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם
תגובות: 15
צפיות: 678

Re: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם

שאלה גדולה עד לפני כמאה חמישים שנה היו שני כתבי פ' אשכנזים פ בכתיבה שבורה ממש שיש עקב באמצע גובה האות ופ שגב האות דומה לרגל הז' שלנו. הכתיבה תמה חידש את הפ' שלנו אחר שחלק בתוקף על פ' שבורה הנפוצה וכן כתב המ"ב וזה צורת האות במשנת סופרים אמנם הכתיבה כאין רגל ז' לכאורה אין בה פקפוק ומתאימה למסורת המקוב...
על ידי מחשבות
05 יולי 2019, 03:03
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1269
צפיות: 48148

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

פיניפיני כתב:
02 יולי 2019, 08:49
באיזה נושא הלכתי בדיני ממונות ראינו מעלה בבת על בן?
בדין בר מצרא
אמנם אינו דין במוכר אלא בקונה
ולכן אין זה כ"כ מדוייק.
 
על ידי מחשבות
05 יולי 2019, 03:01
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1269
צפיות: 48148

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

יראתי בפצותי כתב:
30 יוני 2019, 00:36
מי נהג אבלות 22 שנה ומי 21 שנה??
21 שנה נהג דניאל על החורבן כשראה שלא נבנה לסוף שבעים לחשבונו
כך שיטת רש"י בדניאל בביאור אבלות דניאל שלוש שבועים
אמנם מפרשים אחרים סוברים שהיה שלושה שבועות.

 
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 14:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פסקי הגר"א
תגובות: 37
צפיות: 958

Re: פסקי הגר"א

ובשלב כלשהו בחייו התחיל לנהוג הכל כהגר"א
כי הכריע שהגר"א מכריע את כולם
והנה עוד ראיה לדברי.
ולפני שתבקש ראיה פשוט תברר
הוא חי עד לפני שנים ספורות ויש רבים שיודעים
והוא ותלמידיו לא נהגו כן מבית אביהם.
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 14:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פסקי הגר"א
תגובות: 37
צפיות: 958

Re: פסקי הגר"א

כל קהילת הפרושים תלמידיהם שלא נהגו כן הם הראיה
זה שאין ולו אחד שכל מנהגיו כגר"א וכן נהגו אבותיו ראיה
זה שמעולם לא שמענו על מקום בו נוהגים כגר"א בהכל ראיה
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 14:18
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פסקי הגר"א
תגובות: 37
צפיות: 958

Re: פסקי הגר"א

האומנם הגר"ח הסכים "למור" שינהוג כמוהו כשלא התכוון לכך באמת?! הדבר הוא יותר פשוט ויותר מובן הגר"ח באמת חשב באותה שנייה לנהוג ע"פ הגר"א אלא שהוא לא זכר שיש עוד דברים שיש להם משקל בהלכה כמו סב"ל וכדו', ולכן הגר"א הראה לו שגם אתה בעצמך שאתה תלמיד שלי מ"מ לא אהיה המכריע שלך נגד כל הדברים האחרים. ואגב י...
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 14:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פסקי הגר"א
תגובות: 37
צפיות: 958

Re: פסקי הגר"א

מה חדש בזה, רוב תלמידי הגר"א לא נהגו ככל חידושיו כך גם בשני מצות בליל הסדר ועוד רבים החידוש לנהוג ה-כ-ל כגר"א מה שאפילו תלמידיו לא נהגו זה יותר מטעמי פוליטיקה - תחושת שייכות מאשר הלכה צרופה. מאיפה אתה לוקח את זה שרוב תלמידי הגר"א לא נהגו ככל חידושיו. דווקא אני יודע להיפך, שרוב תלמידיו נהגו אחריו לג...
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 14:08
פורום: בית המדרש
נושא: מהו הדבר שהוביל וגרם למחלוקת ראשונים בסדר פרשיות התפילין (רש"י ור"ת)? כי היכן המסורת??
תגובות: 42
צפיות: 1185

Re: מהו הדבר שהוביל וגרם למחלוקת ראשונים בסדר פרשיות התפילין (רש"י ור"ת)? כי היכן המסורת??

לרוב הפוסקים זה בל תוסיף וכן הפשטות החידוש שאין איסור בעוד תפילין אינו פשוט וזה שמביאים זאת כדי לקבל את הנסתר שע"פ נגלה הוא אסור, זה מוזר אמנם בב"י בהלכות קריאת התורה מבואר שאפשר להכריע מחלוקת הפוסקים ע"פ זוהר והרמ"א חלק על זה מכל מקום (ואצ"ל מהרש"ל) אך גם לב"יזה דווקא זוהר, ואולי רק כשאין איסור בפו...
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 01:42
פורום: אקטואליה
נושא: ספר קול התור - אמינותו
תגובות: 56
צפיות: 1466

Re: ספר קול התור - אמינותו

הרמב"ם ברח מארצו ולא עלה לא"י
אלא ביקר בה בלבד (ועלה להר הבית- נושא נפרד)
הרמב"ן כמדומני גם מפני הגזרה.
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 01:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דברי תורה עם תפילין
תגובות: 102
צפיות: 2371

Re: דברי תורה עם תפילין

כשהשו"ע כותב שלא מניחים כל היום וכן נהגו כל העם אתה מגיב בבוז וכותב שזה מצוות שנשתכחו. קצת ענווה מול הקדמונים אפשר להביא שיטות חולקות לטעון שכו ראוי לנהוג למעשה אך לבוז למנהג שמהראשונים ועד ימינו והובא בשו"ע??? מדהימה העזות. ול@איש ווילנא בדעת השו"ע ודאי א"א לטעון אחרת ונהגו כמעט כל העולם כדעתו ואין...
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 01:25
פורום: אקטואליה
נושא: ספר קול התור - אמינותו
תגובות: 56
צפיות: 1466

Re: ספר קול התור - אמינותו

בזמן ר"י מפאריש עלו רק כי א"א היה ללמוד בצרפת מחמת הגזרה
והפלא העצום שכל ימות הראשונים לא מצאנו כמעט עליה לא"י
ואם כל התירוצים בנושא הדבר קשה מאוד.
לא תמיד זה היה פיקו"נ ולעיתים המצב היה טוב מארצות אחרות.
התוס' תרצו שאין מצוה כי איננו בקיאים במצוות התלויות בארץ
אך נראה שרוב ראשונים לא סברו כך.
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 01:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דברי תורה עם תפילין
תגובות: 102
צפיות: 2371

Re: דברי תורה עם תפילין

אני רואה שעלי נגזר לקבל מכות מכל הכיוונים  אני מסכים שיש מקורות גדולים להנחת תפילין.  ובאמת זה פליאה גדולה על גדולי התורה שנמנעו [הרב מחשבות טען למעלה שיש הלכה פסוקה לפטור אבל למעלה כתבתי לו תשובה על כך]  אבל סוף סוף אחרי שיש רצף כל כך ברור שגדולי התורה נמנעו מזה  וכנראה גם הגר"ח מוולאזין לא לבש כל...
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 01:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: דברי תורה עם תפילין
תגובות: 102
צפיות: 2371

Re: דברי תורה עם תפילין

חילול התורה שאין כמותו זה כשהטור והשו"ע כותבים דבריהם
עם ישראל כולו נוהג על פיהם וכיוון שמנהגם לא נראה לך
והשו"ע ואלף שנות הלכה כעפר לכפות רגליך
אז הדור מטומטם ואתה מכריז בוז.
אני ממש יוצא מדעתי מהגאווה שמוחקת כ"כ הרבה שנות תורה
ושמה את כל גדולי הדורות מימות הראשונים לבוז.
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 01:10
פורום: אקטואליה
נושא: ספר קול התור - אמינותו
תגובות: 56
צפיות: 1466

Re: ספר קול התור - אמינותו

אני מצרף משהו שנשמע לא הכי. בספר קול התור. כינור מספר קול התור.png בספר מדרש שלמה, שיצא לאור ע"י אותה משפחה והו"ל, מופיע הרחבת הסיפור כינור מספר מדרש שלמה.png עכשיו תקראו פעם, ופעמיים, ותזכרו: לא על אחד מאדמור"י קרעשטינוף, המנגנים בכינור במוצ"ש, אלא על הגר"א. קטנות המוחין!  מקטינים את הגר"א וממילא ...
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 01:09
פורום: אקטואליה
נושא: ספר קול התור - אמינותו
תגובות: 56
צפיות: 1466

Re: ספר קול התור - אמינותו

לא היו מסכנים עצמם כ"כ אפי' עבור מצוה
שהרי אין חיוב למסור נפש על זה
אבל לתקן עולם במלכות ה' מוסרים נפש.
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 00:58
פורום: בית המדרש
נושא: מהו הדבר שהוביל וגרם למחלוקת ראשונים בסדר פרשיות התפילין (רש"י ור"ת)? כי היכן המסורת??
תגובות: 42
צפיות: 1185

Re: מהו הדבר שהוביל וגרם למחלוקת ראשונים בסדר פרשיות התפילין (רש"י ור"ת)? כי היכן המסורת??

הדברים מוזרים לומר שזה דרבנן
ולפי זה דברי הבא"ח לא מתקבלים
כי למה שיניחו פעמיים תפילין שונות.
כוונת הבא"ח היא שהניחו שני תפילין
אחד לחובה ואחד מצד העניין שבזה
ונשתכח מה לחובה ומה לעניין.
אמנם הפשטות שזה בל תוסיף גמור.
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 00:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פסקי הגר"א
תגובות: 37
צפיות: 958

Re: פסקי הגר"א

רצה מאוד שיוציא את ספרו
והסכים לומר שינהג על פיו
אף שלא היה נוהג על פיו בהכל
כעין לא יבוזו לגנב וכו' בד"ת
לחשיבות שראה בספר הלכה מהגר"א,
ואולי אף סבר שיגרום שיתקבל על הפוסקים
ובעתיד יוכרע על פיו, או לפחות תופץ תורתו.
אך לא במחיר חשש ברכה לבטלה.
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 00:51
פורום: אקטואליה
נושא: ספר קול התור - אמינותו
תגובות: 56
צפיות: 1466

Re: ספר קול התור - אמינותו

לכאורה העובדה שסיכנו חייהם לעלייה
ועוד יותר להקמת שכונות
אומר שראה בעליה לא"י דבר חיוני
להבאת הגאולה.
לזה יש מקורות נוספים רבים
מתורת הגר"א ומחוץ תורת הגר"א.
אבל הקישור למב"י, ולצורך בשלטון וכו'
אין לזה כל ראיה.
על ידי מחשבות
04 יולי 2019, 00:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פסקי הגר"א
תגובות: 37
צפיות: 958

Re: פסקי הגר"א

מה חדש בזה, רוב תלמידי הגר"א לא נהגו ככל חידושיו
כך גם בשני מצות בליל הסדר ועוד רבים
החידוש לנהוג ה-כ-ל כגר"א
מה שאפילו תלמידיו לא נהגו
זה יותר מטעמי פוליטיקה - תחושת שייכות
מאשר הלכה צרופה.
על ידי מחשבות
03 יולי 2019, 20:00
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1269
צפיות: 48148

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

איך עושים עריכה מאוחרת??
על ידי מחשבות
03 יולי 2019, 02:29
פורום: בית המדרש
נושא: היכן גנוז הארון?
תגובות: 5
צפיות: 244

Re: היכן גנוז הארון?

זה שיטה אחת במשנה שגנוז בדיר העצים
שיטה אחרת במחילות תחת קודש הקדשים
ושלישית של רשב"י שארון גלה לבבל
מה שהבאת זה צרוף של שני שיטות.
על ידי מחשבות
03 יולי 2019, 02:26
פורום: דעת דורות
נושא: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל
תגובות: 189
צפיות: 3912

Re: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל

אתה מאוד עדין "בעיות חמורות"
תחתית של תחתית התועבה וד"ל.
הנידון פשוט האם הוא אמור להיות איזה סמל
האם הוא דוגמה לרצח פוליטי של חרדי
האם זה היה מאבק כנגד היהדות הנאמנה
והתשובה להכל היא לא!!!
על ידי מחשבות
03 יולי 2019, 01:49
פורום: דעת דורות
נושא: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל
תגובות: 189
צפיות: 3912

Re: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל

שמעתי מזקנים לפני שנים שבירושלים ריננו שהרצח
היה על רקע אחר, כמו שיש שרננו על רצח ארלוזורוב
והטענה הייתה קשר בעייתי ... עם אויבנו.
אינני יודע מה אמת אך כך ריננו אז.
על ידי מחשבות
03 יולי 2019, 01:38
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1269
צפיות: 48148

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

תודה.
אבל הרבה פעמים מזכירים נביא שקר בשם נביא
החידה שלי זה מישהי שכלל אינה נביאה ונקראת נביאה.
על ידי מחשבות
03 יולי 2019, 01:32
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1269
צפיות: 48148

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

ומנין שהיא אשה????
נ.ב. התגובההקודמת הייתה ה1000 בשרשור.
על ידי מחשבות
03 יולי 2019, 01:24
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1269
צפיות: 48148

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מי סובר שאינה נביאה?????

עבור לחיפוש מתקדם