החיפוש הניב 146 תוצאות

על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:51
פורום: אקטואליה
נושא: פרה היסטוריה בעיתונות החרדית
תגובות: 83
צפיות: 706

Re: פרה היסטוריה בעיתונות החרדית

שאר לעמו כתב:
17 יולי 2019, 12:04
לא נכון. שהרי כתי' אין כל חדש תחת השמש. בני 5780 שנה (פחות שניים וחצי חדשים).
גם זה לא נכון כי המחלוקת הראשונה של קין והבל לא התחילה מיד בביראת העולם אלא קצת אח"כ...
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:33
פורום: אקטואליה
נושא: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית
תגובות: 18
צפיות: 235

Re: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית

מאן דהו כתב:
17 יולי 2019, 18:22
כתבת פלפול לא נכון
וכאן בלי קשר לטבילת עזרא הם כופים. וכי על צד הספק יכולים לכפות מי שאינו נוהג כדברי רבם
מצטער אני לא מבין למה זה לא נכון.
אתה רוצה שבמקום לכפות על כולם יגשו למי שרוצה להיות ש"ץ וישאלו אותו את מה שאמרו בגמ' הכל יודעין כלה וכו' אלא כל המנבל את פיו וכו'?
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:18
פורום: אקטואליה
נושא: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית
תגובות: 18
צפיות: 235

Re: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית

מאן דהו כתב:
17 יולי 2019, 02:15
לחסידות סקויירא בירושלים יש מנהג משונה. שלא לעלות שליח ציבור או לתורה אדם שלא טבל
מסתמא לא מדוייק, התפללתי שם הרבה ולא זכור לי שעליה לתורה נתנו שם רק למי שטבל במקווה, מה שכן נתנו שם גארטל לעולה לתורה שילבש לפני העלייה.
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:15
פורום: אקטואליה
נושא: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית
תגובות: 18
צפיות: 235

Re: האם לכך התכוון הבעל שם טוב? - טבילת שחרית

לחסידות סקויירא בירושלים יש מנהג משונה. שלא לעלות שליח ציבור או לתורה אדם שלא טבל שו"ת מן השמים סימן ה' בענין טבילת עזרא: ואחר זה השיבו: שמענו מאחורי הפרגוד לטהר כל ישראל יחד אי אפשר, אך אם יטהרו שליחי צבור בכל מקום ימהרו ביאת הגואל. ובכל מקום מוגש לשמי ומנחה טהורה אבוא אליך וברכתיך. אם נתייחס לתשו...
על ידי שניאור
17 יולי 2019, 18:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 319
צפיות: 7085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

כל זה לא סותר למה שכתבתי, כי כל זה מדובר כשהוא לא מקבל שבת אבל אם מקבל שבת מיד בתחילת פלג המנחה אפשר להדליק גם סמוך לפלג המנחה  הביאור הלכה מביא דעות שאפשר להדליק שעתיים לפני הלילה. אי אפשר להדליק קודם פלג המנחה בשום פנים כי הקבלת שבת לא חלה אז, ואדרבה הדין שאפשר להדליק מזמן פלג המנחה הוא רק אם מקב...
על ידי שניאור
16 יולי 2019, 10:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: משקל הפמ"ג בהלכה למעשה
תגובות: 5
צפיות: 145

משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

מצאתי דבר מעניין במשנ"ב סוף סי' רנ"ז: י"א דצריך ליזהר שלא יטמין הקדרה בתנור בתוך הגחלים מכל צד דקרוי הטמנה בדבר המוסיף הבל מחמת הגחלים גופא [מו] ויש מקילין גם בזה דהא טוח בטיט ולא אתי לחיתויי וכן משמע באור זרוע [מז] וטוב להחמיר לכתחלה ובשעה"צ כתב על המחמירין: רש"ל ט"ז תוספות שבת ומאמר מרדכי. ועל המק...
על ידי שניאור
16 יולי 2019, 10:30
פורום: דעת דורות
נושא: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל
תגובות: 64
צפיות: 2288

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שמעתי פעם מאחד הרבנים כשבאו לספר לו מעשה לא טוב על אחד האברכים בקהילתו ואמר אני מכיר את האברך טוב וזה לא יתכן, אמרו לו שהרב ההוא מספר את זה, הגיב הרב בסיפור: מישהו פגש איכר ושאל אותו ממה יש לך פרנסה ענה האיכר יש לי פרה חולבת שנותנת כל יום 100 ליטר חלב, שאל אותו האיש מה היא אוכלת שנותנת כ"כ הרבה חלב,...
על ידי שניאור
16 יולי 2019, 10:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?
תגובות: 49
צפיות: 511

Re: מהי שיטת הפסיקה הייחודית של הגר"א? והאם זו גם שיטת החזו"א?

ואני שמעתי מאחד הרבנים בדור הקודם שסיפר שהגר"א רצה להנהיג ברכת כהנים בכל יום ונאסר בכלא, וראה בזה סימן שלא לעשות כן, אך הרב ההוא הוסיף ששמע שאח"כ כמה תלמידים גדולים של הגר"א תמהו עליו למה לא הנהיג למעשה כן.
על ידי שניאור
15 יולי 2019, 08:05
פורום: אקטואליה
נושא: המוזיקה בחתונות בימינו
תגובות: 49
צפיות: 907

Re: המוזיקה בחתונות בימינו

ברסלבר (ליטאי לשעבר) כתב:
24 יוני 2019, 19:46
ממה שאני יודע אורגניסט חסידי שלא עושה את הדברים האלה אין לו עבודה בחתונות
אני לא יודע מי מבינינו לא חי בעולם הזה, אבל אני כמעט לא פגשתי בתופעה שאתה מדבר עליה ב"ה, ואני הולך לחתונות.
על ידי שניאור
15 יולי 2019, 07:43
פורום: כשרות
נושא: זריקות החיסונים בעופות
תגובות: 144
צפיות: 7654

Re: זריקות החיסונים בעופות

שמעתי ביום חמישי שעבר מאחד החנויות שמוכר עופות מגלאט עוף שבשבועיים הבאים לפחות דהיינו פר' פינחס ומטות לא תהיה שחיטה של עופות ללא זריקות, כי המלאי עכשיו נגמר וצריכים לחכות ללולים הבאים עד שיהיו מוכנים לשחיטה.
על ידי שניאור
14 יולי 2019, 13:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?
תגובות: 319
צפיות: 7085

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

יהושע כתב:
29 מרץ 2019, 09:34
וראיתי בכמה קונטרסים שמביאים בשם הגרח קנייבסקי שאמר שבסוף ימיו אמר החזו״א שצריך עוד פעם לעבור על הסוגיא ולא הספיק עד שנפטר.
ואני שמעתי בשם אחד מתלמידי החזו"א שהוא אמר בדיוק להיפך, שהוא רוצה לעבור על הסוגיא עוד פעם כדי לכתוב קונטרס ברור להכריע כהגאונים ודלא כר"ת.
על ידי שניאור
14 יולי 2019, 13:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה
תגובות: 20
צפיות: 271

Re: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה

זאת תורת כתב:
14 יולי 2019, 00:59
וכיון שאינן חייבות, ברכת הבדלה מהווה הפסק בין ברכת פרי הגפן לשתיית הכוס.
לא רק בגלל זה אלא שהתקנה להבדיל על היין חלק ממנה הוא לשתות את היין, ואם אינן חייבות אינן יכולות לשתות.
על ידי שניאור
14 יולי 2019, 13:17
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורים שלא היו
תגובות: 15
צפיות: 418

Re: סיפורים שלא היו

בעיני כל הסיפורים שמתפרסמים בספרים של הרב גולבסקי מניו יורק על הגר"א וכן מאמרים על גדולי החסידות [בעיקר רוזין ונתפרסם בקבצים שלהם] מפוקפקים מאוד ולא ניתן לסמוך עלייהם כלל וממיילא גם אי אפשר לסמוך על שאר הסיפורים המתפרסמים שם והכל צריך מקור נוסף בר סמכא  בספר הרב מבריסק פרסם הרבה סיפורים בשמו על ברי...
על ידי שניאור
14 יולי 2019, 12:51
פורום: אקטואליה
נושא: בקשת מידע בענינים הבוערים שהובאו בחוברת "יערימו סוד"
תגובות: 28
צפיות: 752

Re: בקשת מידע בענינים הבוערים שהובאו בחוברת "יערימו סוד"

יש כאן נקודה כואבת מאוד, כי מצד אחד מה נגיד שלא יתפרנסו? ומצד שני יש כאן אש בוערת של קלקול וכפירה וכו', אבל לפחות זה שיידע כל בעל/הורה ששולח את אשתו/בתו למוד או לעבוד במקומות מסוכנים שלא יסמוך על שום דבר ויברר היטב מה המצב שם, וגם אח"כ מה עם בתו/אשתו, כי אם לא הוא עלול לגלות באמצע יום בהיר שהם כבר א...
על ידי שניאור
11 יולי 2019, 17:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם
תגובות: 13
צפיות: 301

Re: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם

download/file.php?id=6840
תגדיל את זה ותראה שזה פ' שבור
על ידי שניאור
09 יולי 2019, 07:37
פורום: בית המדרש
נושא: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?
תגובות: 11
צפיות: 254

Re: האם להקפיד בצדק הוא פגם במידות?

לשון מהרש"א שם: "ומעלי היינו שהיה נוח לבריות", אבל לא כתוב במהרש"א ש"מעלי" הוא ממידות טובות רק על צנוע הוא כתב כן.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 11:46
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!
תגובות: 17
צפיות: 290

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

לא הבנת אותי אני אומר שאין שום בעיה בזה שאמורא נולד עם מידה כזו או אחרת, אא"כ אתה מאלו שטוענים בכל תוקף שהסיפור שמובא בכמה ספרים על משה רבינו (עם מלך שהיה בקי בחכמת הפרצוף ושלח מישהו למדבר לצייר את פניו של משה רבינו וכשהציור הגיע הוא ראה שזה פנים של אדם עם מידות רעות והוא רצה להרוג את הצייר כי בטח ש...
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 11:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?
תגובות: 33
צפיות: 587

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

לדין של גגין ועליות לא נתקדשו יש כמה נפקא מינות גם בימינו  שכידוע לא ניתן לחלל בירושלים מעשר שני שלא נטמא. ובגגים ועליות אפשר. מיהו אם היה קליטת מחיצות הרי לא פתרנו את הבעיה  למי שחושש לדעת הרמב"ם שנטילת לולב בירושלים הוא דאורייתא כל שבעה צריך לעשותו בקרקע ולא בגגין ועליות  לגוף הדין אם יש דין גגין...
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 11:39
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!
תגובות: 17
צפיות: 290

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

איפה הבעיה בזה שהוא רתחן? בסה"כ הוא צריך לעבוד על המידות שלו ולא לכעוס איפה שאסור.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 11:27
פורום: אקטואליה
נושא: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?
תגובות: 53
צפיות: 761

Re: איך השביע הגר"א לא לגלות את הקץ, הרי כבר הגמרא גילתה?

נכון שאפשר לומר שזהו קץ מגולה, נו ולכן כולנו כבר יודעים מתי תהיה הגאולה?
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 10:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?
תגובות: 33
צפיות: 587

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

עניין כתב:
08 יולי 2019, 08:28
הנקודה של @בן של רב היתה שיש חילוק ככל שיותר קרובים או רחוקים לאדמה.
אבל אם גגין ועליות לא נתקדשו אז אין שום הבדל אם זה חצי קומה או מאה עשרים קומות.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 10:49
פורום: דעת דורות
נושא: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי
תגובות: 25
צפיות: 889

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

ואעפ"כ איננו משנים דברים שהשתבשו בס"ת שלנו כי לבנו צר פחות מחוד מחט, ואף הראשונים כבר התבטאו כגון זה. ולכן לא משנים את מגילת אסתר שפסק הרמ"א, אף שבכתר זה לא כך. אבל נביאים וכתובים נוהגים כיום כבן אשר ע"פ הוראת גדולי ירושלים בראשות מרן רי"ז מסלנט ודעימיה, ששלחו להעתיק את ספר בן אשר (כתר ארם צובה), ו...
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 10:21
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין
תגובות: 11
צפיות: 207

Re: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין

זקן ויושב בישיבה כתב:
08 יולי 2019, 10:16
לאפוקי תמרים ותפוחים שאין בהם תרומה מדאורייתא גם כן טעות עיין היטב ברש"י שלא זה הנידון, אנו מתייחסים לדרבנן כאילו הוא מדאורייתא.
מלבד זאת הרי בכמה ראשונים כתבו שהנידון שייך גם בדגן שהוא ודאי תרומה מדאורייתא, והאריכו באחרונים למה רש"י לא למד כן.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 10:19
פורום: בית המדרש
נושא: אפרושי מאיסורא
תגובות: 4
צפיות: 154

Re: אפרושי מאיסורא

עי' נתיבות המשפט סי' ג' סק"א ובמשובב נתיבות שם שהאריכו בזה טובא, מיהו לענין לגזול ממונו לכאורה לכו"ע אסור, זולת בג' החמורות דלא עדיף מלהרגו, כתבתי מסברא בלא מקור.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 10:08
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין
תגובות: 11
צפיות: 207

Re: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין

מה ההבדל הרי בכל מקום לומדים את עיקר הדין ממקום אחד ואח"כ נותנים לו את הכללים שלו מכאן, וה"ה הכא כיון שמצינו שלא שייך לחול שם תרומה על משקין אלא בתירוש ויצהר ה"ה במשקין היוצאין, אא"כ טענתך היא מדין ק"ו ומה ביכורים שא"א להפרישן במשקין הרי משקין היוצאין כמותן כ"ש תרומה וכו'.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 09:50
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין
תגובות: 11
צפיות: 207

Re: מסכת חולין דף קכ: בסוגיית משקין היוצאין

אתמצת את קושיתך ותגיד לי אם הבנתי נכון, אתה לא מבין איך אפשר להגיד "דון מינה ואוקי באתרא"?
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 09:46
פורום: בית המדרש
נושא: נאמנות לתמונות, הסרטות וכיו"ב
תגובות: 8
צפיות: 189

Re: נאמנות לתמונות, הסרטות וכיו"ב

יהודה1 כתב:
08 יולי 2019, 09:37
מניין, אולי זה משום ששם החשש הוא שמא יחליף וכאן אין לחוש שהרי יודע שמצלמים אותו. אבל אם אכן נראה שלא החליף ויהיה לנו סיבה לחשוש שהחליף אולי נחוש.
כמו"כ השאלה היתה אם יועיל יותר מקול. ועל זה וודאי אין הוכחה.
כל זה נכון, אבל עדיין רואים מכאן שהרבנים התייחסו להסרטה כדבר שיש לו נאמנות ע"פ התורה.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 09:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם
תגובות: 13
צפיות: 301

Re: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם

לא כ"כ נראה לי, של ר' נחמן פפירנא זה לכאורה אות שבורה, ואצל ר' נתנאל סופר זה לא ממש ז' והפ' החדשה בעצם מבוססת על הפ' של ר' נתנאל.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 09:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם
תגובות: 13
צפיות: 301

Re: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם

אאא כתב:
08 יולי 2019, 09:05
לפי מה שכתבו כאן לעיל אין סיבה שלא לכתוב אות פ' הישן שדומה לרגל הז', גם לפי המשנה ברורה .
אולי זה נכון לדעת המשנ"ב אבל ע"פ סוד צריך שבפנים יהיה צורה של ב' ומש"כ המשנ"ב שגם בלי בליטה זה נחשב ב' אמת שכן הוא ע"פ הלכה אבל ע"פ סוד יש בזה הרבה ענינים ולכן נזהרים שיהיה עם בליטה בפנים הפ'.
על ידי שניאור
08 יולי 2019, 09:33
פורום: בית המדרש
נושא: נאמנות לתמונות, הסרטות וכיו"ב
תגובות: 8
צפיות: 189

Re: נאמנות לתמונות, הסרטות וכיו"ב

על הקלטה אני לא יודע, אבל הסרטה הרי כל השאלה של מצלמות במשקי החלב בנוייה ע"ז, ואלו שהחמירו על זה(העדה"ח הרב לנדא ועוד) זה רק משום שאפשר למחוק את זה, והרב לנדא טען גם שאין לזה דין של ישראל רואהו, אבל לעצם הדבר כולם הסכימו שיש לזה נאמנות.