החיפוש הניב 122 תוצאות

על ידי יוסף ה'
02 פברואר 2020, 09:55
פורום: בית המדרש
נושא: הצ'ק בהלכה
תגובות: 8
צפיות: 105

Re: הצ'ק בהלכה

עיין ב"ב עו ב עז א בסוגיא דאותיות נקנות במסירה. ויש לעיין בסוגיא שם אם מכירת שטר חוב, משמעותה העברת החוב, או מכירת חפץ עם שווי מסויים או שמוכרים את זכות הגביה. ומהגמ' בדף קמז ב משמע שלא מכר לו אלא את הזכות לגבות וא"כ אין האחרון נושה כלפי הראשון, עיי"ש. אמנם צ'ק זה יותר מורכב, כי צ"ע האם הוא דומה לשט...
על ידי יוסף ה'
08 ינואר 2020, 22:13
פורום: דעת דורות
נושא: יוסיפון
תגובות: 17
צפיות: 281

Re: יוסיפון

מי שרוצה לראות דוגמא יפה לעיבוד של הספר ראו בפרק שני את סיפורי צפו בן אליפז והשוו לדברים שנכתבו בספר הישר פרשת שמות (עיי"ש ותרוו נחת). באופן כללי ברור שאין זה ספר המקור. ספרי (-מלחמות היהודים, קדמוניות היהודים, נגד אפיון, חיי יוסף) יוסף הכהן (פלוויוס- ע"ש אדונו צורר ישראל, טיטוס פלוויוס),נשתמרו ע"י ...
על ידי יוסף ה'
07 ינואר 2020, 22:13
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה
תגובות: 2
צפיות: 56

Re: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה

הפי' ממש כפשוטו זה ששאלו היהודים את הנביא האם להמשיך לצום את הצום שהם היו רגילים לצום, והוא עונה שכבר לא צריך. ולכן זה נקרא צום מכיון שעד אז זה היה צום ומתחילת בית שני הוא ששון ושמחה.
על ידי יוסף ה'
06 ינואר 2020, 23:49
פורום: ברכות
נושא: 'זמן שכיבה' בזמן הזה
תגובות: 21
צפיות: 335

Re: 'זמן שכיבה' בזמן הזה

לתשומת לב, הנידון הנ"ל נוגע גם לסוף זמן קימה שק"ש של הבוקר הוא בסוף זמן קימה (דרך בני המלכים לעמוד ב3 שעות), וא"כ היום זה יכול להיות ב9 בבוקר שאז קמים המפונקים וחסרי הדאגות (ואולי יותר מאוחר).

וכמדומני שראיתי בעבר שהרב עוזיאל רצה לצאת ולומר שהיום זמן קימה הוא שונה.
על ידי יוסף ה'
01 ינואר 2020, 21:57
פורום: כשרות
נושא: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל
תגובות: 13
צפיות: 298

Re: האם מותר להשתמש בכלים של הכשר שאיני אוכל

יבמות יג ב "כל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרים ואלו מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו" ושם יד ב "אע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות ובאחיות בגט ישן ובספק אשת איש ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק בכסף ובשוה כסף בפרוטה ובשוה פרוטה לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מבית הלל ולא ב"ה מבית שמאי ללמדך שחיבה וריעות נוה...
על ידי יוסף ה'
26 דצמבר 2019, 23:44
פורום: אקטואליה
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער?
תגובות: 65
צפיות: 1808

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

אני רוצה לברר את דברי קצת יותר המציאות כיום שעם כל הביקורת, עדיין רוב מוחלט של הרדודים האלו, נשארים בעולם הישיבות, בהגדרתם, ולשם הם חשים שייכים. ברבות הזמן כשהם גדלים, אמונתם מפציעה, בצורה כזאת או אחרת, וכנ"ל גם הניתוק מהרחוב (זה קורה בעיקר אחרי הנישואין). לעומת הנסיון לפתור את המצב הזה שהם בישיבות...
על ידי יוסף ה'
26 דצמבר 2019, 23:14
פורום: אקטואליה
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער?
תגובות: 65
צפיות: 1808

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

ה יתחיל בזה וייגמר ב"מי אמר שיש אלוקים?" הכלל הוא שברגע שזה לגיטימי לשאול בקול, אז גם שאלות שלא כאבו מעולם לבחור פלוני, ברגע שחבר שלו מציף את זה, הוא עלול להסכים עם השאלה ולא תמיד עם התשובה. כיום המצב הוא שמי שיש לו שאלה, או שמשאיר אותה בבטנו, או שמברר אותה לבד מול איזה "מייבין", וע"פ רוב בא על מקו...
על ידי יוסף ה'
26 דצמבר 2019, 23:01
פורום: אקטואליה
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער?
תגובות: 65
צפיות: 1808

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

1. סמינר ערכים לבחורי ישיבות !! אני מתעסק קצת עם נוער לחלק מהם אין שום ידע למה מקיימים מצוות וכו חולק לגמרי על הטענה של @יוסף ה' אמנם ל"צ להוזיל את זה לרמה של מי אמר שיש אלוקים וכו ובזה לבדל את זה מהישיבות של המזרחי שחצי יום ! מקדישים ללימודי אמונה שבאמת זה בעיה אלא לבנות את יסודות האמונה למשל בסגנ...
על ידי יוסף ה'
26 דצמבר 2019, 21:24
פורום: אקטואליה
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער?
תגובות: 65
צפיות: 1808

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

אפשר לומר שהדברים שהעלית הם בבחינת "תפו"א לוהט", זה רותח לכל מי שיחזיק בו ואף אחד לא רוצה להחזיק בו. ולעיקר הדברים, דעתי כדלהלן: 1. בעניין שיעורי אמונה, צריך זהירות מופלגת, מכיון שאם פותחים את הנושא, סיכוי גבוה שאחוז מסויים (אפי' 10% זה יהיה נורא) לא יסכים עם המסקנות. ואם עד היום הוא נסמך בדעתו על ד...
על ידי יוסף ה'
03 דצמבר 2019, 23:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיפה
תגובות: 16
צפיות: 321

Re: כיפה

דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, כלומר שאין פוסקין הלכה מדברי חלומות.
וצ"ע הבנת דברי החזו"א.
על ידי יוסף ה'
26 נובמבר 2019, 23:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פתיחת הארון לנעילה ב2000 ש"ח
תגובות: 22
צפיות: 193

Re: פתיחת הארון לנעילה ב2000 ש"ח

נראה לי שאין מכירת המצוות נחשב כמכירה, אלא כהבטחת נדבה בתמורה לנתינת הזכות לקיים מצווה. עניין זה התרחב מאוד מהזכות במצווה לזכות בכבוד... וד"ל. ומ"מ כיון שאין זה מכירה, אלא התחייבות לנדבה, חייב המתחייב לתת 2000 ש"ח. וכבר אמרו בר"ה (ה א) ובעוד מקומות כי ישראל הנודר ע"מ ש... ה"ז צדיק גמור, וביאר רש"י, ...
על ידי יוסף ה'
08 נובמבר 2019, 01:10
פורום: דעת דורות
נושא: ההתנגדות לרמב"ם
תגובות: 56
צפיות: 863

Re: ההתנגדות לרמב"ם

לעצם הענין, אכתוב מראי מקומות לפי הידוע לי, בהקדם שכוונתי להראות שזה סוגיא עמוקה מאוד מכמה פנים, ולנסות לתרום את חלקי כדי שרמת הדיון לא תהיה קטנונית על גבול הפוליטיקה ודומיו. ההתנגדות לרמב"ם 'בגדול' הייתה על גישתו הפילוסופית הן בעניני אמונה [זה לא קשור לחקירות], והן בפרשנות מקרא ודברי חז"ל. אולם הח...
על ידי יוסף ה'
08 נובמבר 2019, 00:56
פורום: כשרות
נושא: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח
תגובות: 253
צפיות: 4415

Re: שחיטת מי שמאמין שהתגלה המשיח

אלירן לוי כתב:
23 מאי 2019, 22:46
איש ירושלים כתב:
23 מאי 2019, 22:12
שחיטת מי שמאמין שא"ס מתלבש בעצמות, ושנשיא הדור הוא אחד הכולל וכו' וכו' ודאי פסולה.
מדין מה?

הגשמת האלוקות, ודינו כדין עובדי העגל, ודו"ק.
על ידי יוסף ה'
10 אוקטובר 2019, 23:33
פורום: בית המדרש
נושא: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי
תגובות: 51
צפיות: 1578

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

גם לתורת היחסות שייך מבט אבסולוטי, כאשר אתה עומד בתוך מערכת מסוימת. זה לא אומר שהיא אמת, אבל ביחס למערכת זו, היא האמת.

ולכן אם דנים האם הארץ מקיף את השמש או השמש את הארץ, הרי לנו דיון בתוך מערכת היחסות של מערכת השמש, וא"כ פתרונו הוא לפי זה.
על ידי יוסף ה'
10 אוקטובר 2019, 01:43
פורום: בית המדרש
נושא: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי
תגובות: 51
צפיות: 1578

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

כבר כתבתי בעניין זה כאן viewtopic.php?p=90531 שאיני מבין בזה באמת, אלא רק מפי השמועה, ושם כתב הרב @אברהם העברי שכל עניין השינויים במרחב-זמן בשתי נקודות מבט (או מצבים), הוא אשלייה אופטית בלבד, וזה לכאורה דלא כהרב. המכלול ערך תורת היחסות הפרטית: "בבסיס ההסבר שנתנה תורת היחסות הפרטית לתופעות שנידונו ל...
על ידי יוסף ה'
22 אוגוסט 2019, 12:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אקורים דגים
תגובות: 9
צפיות: 201

Re: אקורים דגים

דודע כתב:
22 אוגוסט 2019, 08:34
יוסף ה' כתב:
22 אוגוסט 2019, 01:21
אמנם לכאו' ייתכן ודומה לספורט צייד
לכאורה אין לאסור משום ספורט צייד, מאחר ואין הוא צד את הדגים אלא הם כבר ניצודו וה'איסור' כבר נעשה
אני משווה את הצעב"ח שבדבר
 
על ידי יוסף ה'
22 אוגוסט 2019, 01:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אקורים דגים
תגובות: 9
צפיות: 201

Re: אקורים דגים

לכאו' כל דבר שהוא לתועלת האדם מותר.

אמנם לכאו' ייתכן ודומה לספורט צייד, שאסרוהו מרבית הפוסקים (עיין נודב"י תניינא, יורה דעה, סימן י), אך הם עיקר טעמם משום אכזריות. ויל"ע אם גם בזה יש אכזריות.
על ידי יוסף ה'
19 אוגוסט 2019, 20:44
פורום: כשרות
נושא: המימד ההלכתי של "שלשת המימדים"
תגובות: 36
צפיות: 836

Re: המימד ההלכתי של "שלשת המימדים"

איש ווילנא כתב:
19 אוגוסט 2019, 20:42
זה עדיין לא אומר שהרפואה הזו נכונה אם יש אייזה תאוריה שאפשר להסביר אותה
המחקר הסטיסטי שעשו על זה התוצאה הייתה שזה לא מרפא

המחקר הסטטיסטי על שלושת המימדים? היכן מקורו? (אני פשוט לא מאמין שחוקר יבזבז זמן להפריך דבר שאין לו בסיס)
על ידי יוסף ה'
19 אוגוסט 2019, 20:34
פורום: כשרות
נושא: המימד ההלכתי של "שלשת המימדים"
תגובות: 36
צפיות: 836

Re: המימד ההלכתי של "שלשת המימדים"

מה שהיא באה לרפא (המחלה) זה על בסיס ד"ר סארנו וכמו שכתבתי
על ידי יוסף ה'
19 אוגוסט 2019, 20:16
פורום: כשרות
נושא: המימד ההלכתי של "שלשת המימדים"
תגובות: 36
צפיות: 836

Re: המימד ההלכתי של "שלשת המימדים"

1. כל עניין הזה של שלושת המימדים, מבוסס ביסודו על תיאוריה של ד"ר סארנו מארה"ב שטען כי קשיים נפשיים (ברובם בלתי מודעים, מודחקים) גורמים לתגובה של הגוף בצורה כזו או אחרת, ודעתו הטיפול בהם הוא באמצעות המודעות לקושי הנפשי והוצאתו (כלומר להפסיק את הדחקתו). 2. על בסיס התיאוריה הזאת, שכמדומני כל אחד יכול ל...
על ידי יוסף ה'
18 אוגוסט 2019, 21:53
פורום: דעת דורות
נושא: גיס בלשון הקדמונים
תגובות: 14
צפיות: 424

Re: גיס בלשון הקדמונים

מה שאנחנו קוראים היום גיס נקרא בלשון התורה "יבם"
על ידי יוסף ה'
17 אוגוסט 2019, 23:33
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור וספירה - מה הקשר?
תגובות: 79
צפיות: 1132

Re: סיפור וספירה - מה הקשר?

הרבה פעמים זאת פשטות מבהיקה.

אולם קידוש העיקרון מוביל למקום חדש, שלא היה לעולמים, ופעמים מכריח דברים חדשים שאינם בהכרח פשטות הדברים, ואיני מסכים עם מה שאתה אומר "הכל על דרך הפשטות".
על ידי יוסף ה'
17 אוגוסט 2019, 21:54
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור וספירה - מה הקשר?
תגובות: 79
צפיות: 1132

Re: סיפור וספירה - מה הקשר?

ולגוף השאלה, על אף שלא הסכמתי עם הניסוח שלה, מן הסתם אפשר למצוא הרבה עליה בהקשר לפי' המשנה הראשונה בספר יצירה, עיי"ש ובפי' המקובלים.
על ידי יוסף ה'
17 אוגוסט 2019, 21:52
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור וספירה - מה הקשר?
תגובות: 79
צפיות: 1132

Re: סיפור וספירה - מה הקשר?

במחילה ממעלת הרבנים דפה ולמעלה בקודש הגרמ"ש ולמעלה ממנו הרש"ר הירש וכל כיוצא בהם ובשיטתם. כל שיטה זו, על אף שיש לה מקום רב, שפעמים רבות אכן זה ברור שישנם שורשים תואמים שיש להם משמעות דומה, מ"מ הם הפליגו עם זה לקדש את העיקרון, ומבחינתם עצם זה שהשורשים דומים מהווה הוכחה לקשר ומתוך זה מוציאים דרושים שא...
על ידי יוסף ה'
14 אוגוסט 2019, 01:34
פורום: אקטואליה
נושא: הצעה לתיקון גדול: אופניים.
תגובות: 52
צפיות: 1129

Re: הצעה לתיקון גדול: אופניים.

נחזור לעיקר העניין, איך משפיעים לשנות את דעת הקהל בעניין. ואומר שאני באופן אישי, מאד הייתי רוצה לרכב על אופניים, ואין לי חשש ממה יאמרו וכו', אלא חושש אני מדבר אחד, מה יהיה בחורף, אני יירטב כולי עד לשד עצמותי, וחוששני שאבוא בשעת משבר לכדי חירוף וגידוף בן של רב וע"כ לע"ע אני נמנע מזה. אם יש למשהו פיתר...
על ידי יוסף ה'
14 אוגוסט 2019, 01:27
פורום: בית המדרש
נושא: רגשי אשמה ונקיפות מצפון של רוצח
תגובות: 19
צפיות: 650

Re: רגשי אשמה ונקיפות מצפון של רוצח

איתא בזוה"ק (וישב, קפה, א) רבי יצחק אמר אי נחשין ועקרבין הוו ביה אמאי כתיב בראובן למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו וכי לא חייש ראובן להאי דהא אינון נחשין ועקרבין ינזקון ליה ואיך אמר להשיבו אל אביו וכתיב למען הציל אותו, אלא חמא ראובן דנזקא אשתכח בידייהו דאחוי בגין דידע כמה שנאין ליה ורעותא דלהון לק...
על ידי יוסף ה'
11 אוגוסט 2019, 15:00
פורום: ענינו של יום
נושא: מפני מה חרב בית שני
תגובות: 6
צפיות: 242

Re: מפני מה חרב בית שני

ועוד עיין בספר דורות הראשונים להגרי"א הלוי זצ"ל שפלפל בזה והאריך הרבה להראות שורש כל העניין ממלכי בית הורדוס והנמשכים אחריהם הצדוקים.
על ידי יוסף ה'
11 אוגוסט 2019, 14:59
פורום: ענינו של יום
נושא: מפני מה חרב בית שני
תגובות: 6
צפיות: 242

Re: מפני מה חרב בית שני

הדברים ידועים.

ועיין בארוכה בספר "מלחמות היהודים" של יוסף הכהן, שהאריך בזה טובא.

ה"י ויבנה ביתו במהרה.
על ידי יוסף ה'
11 אוגוסט 2019, 14:54
פורום: ענינו של יום
נושא: לפני כמה זמן נחרב הבית
תגובות: 6
צפיות: 262

Re: לפני כמה זמן נחרב הבית

בבית נאמן הביא מקורות, כמדומני.

ועי' ר"מ פ"י משמיטה ויובל שכתב חשבון השמיטה לפי חשבון השנים לחורבן הבית וכן לפי מנין השטרות, ומשן ניתן להוכיח מה הוא סבר במניין השנים לחורבן.
על ידי יוסף ה'
08 אוגוסט 2019, 21:43
פורום: בית המדרש
נושא: הקמיע של ר' יהונתן אייבשיץ "עם ישראל חי לעולמי עד"
תגובות: 17
צפיות: 822

Re: הקמיע של ר' יהונתן אייבשיץ "עם ישראל חי לעולמי עד"

איך ההגמון ידע לבקש בדיוק את המספר הזה, אם היה מבקש 45761 פעמים, זה לא היה יוצא כ"כ יפה.  (ואם תאמר על בסיס תושבי מץ, אני בספק אם זה היה מס' היהודים אז במץ עיין  https://dbs.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%A5/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D   כמו כן במס' כזה של תושבים, יש לידות בקצב שמקשה על הרישום, ע"ע מודיעין עיל...

עבור לחיפוש מתקדם