החיפוש הניב 374 תוצאות

על ידי אמת מארץ תצמח
08 יולי 2020, 14:20
פורום: אקטואליה - פנימי [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)
תגובות: 74
צפיות: 1015

Re: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)

אם משום מורא מקדש אז צריך לאסור להיכנס לבתי כנסת ובתי מדרש. בדיוק מהאי טעמא שהרי כתבו היראים הסמ"ג והסמ"ק שמדאורייתא יש דין מורא מקדש בבית כנסת ובית מדרש והוכיחו זאת מהתורת כהנים.
על ידי אמת מארץ תצמח
03 יולי 2020, 18:17
פורום: אקטואליה - פנימי [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)
תגובות: 74
צפיות: 1015

Re: מה זה אמור להיות!? (עליה להר הבית)

כתב בספר טעם ודעת(חיבור כעין משנ"ב על ספר טהרה לרמב"ם כתבו ת"ח גדול מיושבי ביהמ"ד כולל פונביז' מומלץ מאוד בקרוב ממש)(בפ"א מהלכות טומאת מת)בשם חיבור קדמון של א' מגדולי ירושלים שהמנהג בזמנו של רב הציבור היה ללכת דרך המסילה העוברת בהר הבית אולם הת"ח היו מקיפין והביאור במנהגם שכיון שגזרו חז"ל על עמי אר...
על ידי אמת מארץ תצמח
01 יולי 2020, 12:45
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש דחוף
תגובות: 19
צפיות: 120

Re: חיפוש דחוף

מהקטע ששנשלח משמע שהוא מדבר על זה שהחומריות מונעת את ההשפעה הרוחנית וצריך להקדים את זיכוך את החומר  אז זה קצת דומה בעל שם טוב דברים פרשת דברים אות ג ואשר יוקשה לכם להאמין שלא נשמע הכרוז לבני אדם, המניעה הוא מכם, שעל ידי גסות ועכירות החומר שלכם הם מסך מבדיל מלשמוע , כמו שכתוב בזוהר (ח"א רכ"ד א) החרשי...
על ידי אמת מארץ תצמח
01 יולי 2020, 12:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לעבור ברחוב שתלוי שם שלט מטעם הדיירים שאסור לעבור שם?
תגובות: 22
צפיות: 230

Re: האם מותר לעבור ברחוב שתלוי שם שלט מטעם הדיירים שאסור לעבור שם?

אני עובר הרבה ברחוב שיש בו שני מעברים משני צידי הרחוב. לאחרונה תלו שם שלט ברחוב, שהמעבר מצד ימין, הוא רק לגברים, והמעבר בצד שמאל הוא לנשים. הרבה מהעוברים ושבים ברחוב לא מקפידים לציית השלט, שלא כל כך ברור בכלל מי תלה את השלט. השאלה היא האם מותר לי לעבור בצד של הנשים, או שאסור לי כיון שאני משתמש אם ש...
על ידי אמת מארץ תצמח
30 יוני 2020, 10:15
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש דחוף
תגובות: 19
צפיות: 120

Re: חיפוש דחוף

לגבי צדקה קודם התפילה (בבא בתרא דף י עמוד א) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב אני בצדק אחזה פניך.  לגבי לימוד תורה קודם התפילה (טור אורח חיים הלכות תפלה סימן צג ) ולכך נהגו לומר אשרי ופסוקי דזמרה קודם תפלה כדי לעמוד לתפלה מתוך דברי שמחה של מצוה שעוסק בדברי תורה ותניא אין עומדין להתפלל א...
על ידי אמת מארץ תצמח
29 יוני 2020, 16:28
פורום: דעת דורות
נושא: תגובת כותב הכתבה '3 גרם שהכניעו את הארכאולוגים' לטענות כלפיו.
תגובות: 30
צפיות: 539

Re: תגובת כותב הכתבה '3 גרם שהכניעו את הארכאולוגים' לטענות כלפיו.

ודאי שזה מובן, אבל זה חסר הגיון, אם הם כבשו את ירושלים וכל ישראל עלו לרגל, הם לא חידשו את עבודת הקרבנות? הם לא החלו בבניית הבית? למה?  יתכן שמסרו את מקום המקדש לבית העבודה זרה של הגוים, מכמה סיבות מפורסמות : א. שמא יהיה יהודי שיעלה שלא כדין ובלי שמירת גבולי המחנות. ב. שבבית המקדש הגויים הקימו את בי...
על ידי אמת מארץ תצמח
28 יוני 2020, 22:23
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

אז שיהיה ברור, זו היתה מחלוקת בין החכמים, ואף שר"ע סבר שמותר לו, וכך פסק הרמב"ם, הרי הלכה לא כמותו, ולא נוקטים כהרמב"ם, יעויין תומים סימן א' סס"ק ב. דברי הרמב"ם בעניין זה שמשיח יכול לבוא גם אם אליהו לא בא קודם, מוכחים מסנהדרין צ"ח ע"א מעובדא דריב"ל שהמשיח אמר שיבוא היום והכוונה היום אם בקולו תשמעו....
על ידי אמת מארץ תצמח
28 יוני 2020, 21:31
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

שאר לעמו כתב:
28 יוני 2020, 21:06
ולכן להלכה אכן זו היתה התגרות באומות.
לכן לא הקריבו קרבנות ובחרו להשאיר בבית מקדשינו את בית הע"ז יופיטר.
 
על ידי אמת מארץ תצמח
28 יוני 2020, 16:54
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

מנם נכון שהיותר מסתבר שבימי בן כוזיבא שכבש ירושלים מהרומאים למשך קרוב לג' שנים, הקריבו קרבנות אף שאין בית, וכמו שהיה י"ח שנה מאז עליית זרובבל עד שנבנה הבית. ולא ברשות הרומיים אלא ככובש, וע"פ סנהדרין. ואפילו ייפלא אם נאמר שלא הקריבו. ומדוע לא? מי מנעם. שלטון בן כוזיבה מנע את בניית בית המקדש ואת הקרב...
על ידי אמת מארץ תצמח
26 יוני 2020, 03:19
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

וברש"י פירש שקרוי חוני המעגל על שם שחג עיגול, ואם כן יקשה למה סבו קרוי נקרא כך, אולם יותר מובן שהנכד נקרא על שם סבו.  אמנם מדברי רש"י מוכח שלא פירש כן, כי רש"י במנחות (צד:) כתב רש"י, שהוא נקרא חוני המעגל על שם מעשה העוגה המסופר בתענית שם, ושם במשנה מסופר שמעשה זה היה בימי שמעון בן שטח. אם כן, השם ח...
על ידי אמת מארץ תצמח
23 יוני 2020, 23:53
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

לגבי חידוש העבודה בתקופה זו יש מהאחרונים ביניהם הנצי"ב שטענים שחודשה ההקרבה ומביאים ראייה, שבסנהדרין דף יא, מובא בברייתא שרבן גמליאל חברו של רבי יהושע ובנו רשב"ג נימקו את עיבור השנה, משום שהכבשים דקים לקרבן פסח והגוזלים רכים לקיני היולדות, (אותם נהוג היה להביא לפני הפסח). ואם לא היה קרבנות למה זה ט...
על ידי אמת מארץ תצמח
23 יוני 2020, 21:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הורדת האשפה בדרך לתפילת שחרית
תגובות: 23
צפיות: 245

Re: הורדת האשפה בדרך לתפילת שחרית

אם הוא עם עטור בתפילין    לשו"ע או"ח (סימן מ"ג סעיף ט) מותר לרופא ליקח עביט של מי רגלים בידו ותפילין בראשו, ובעל נפש יחמיר לעצמו. ומקורו בשו"ת הרשב"א החדשות סימן ו  שאלת רופא ישראל שתפילין מונחין בזרועו, מהו ליטול בידו הימנית עששית של זכוכית שיש בה שתן כדרך שהרופאים עושין, מי הוי כאותה שאמרו במוציא ...
על ידי אמת מארץ תצמח
23 יוני 2020, 01:24
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

בפני משה שם מפרש: הדין חוני המעגל וכו'  זה שמדבר בו לקמיה.
על ידי אמת מארץ תצמח
23 יוני 2020, 00:39
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

בירושלמי (תענית טז:) " הדין חונה המעגל בר בריה דחוני המעגל  הוה סמיך לחרבן בית מוקדשא נפק לטורא"
יתכן שהכוונה שאותו חונה המעגל נכדו של חוני המעגל מהמשנה היה סמוך לחורבן וכו'.
וברש"י פירש שקרוי חוני המעגל על שם שחג עיגול, ואם כן יקשה למה סבו קרוי נקרא כך, אולם יותר מובן שהנכד נקרא על שם סבו. 
על ידי אמת מארץ תצמח
23 יוני 2020, 00:35
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

זה ודאי לא רק התקרה 
על ידי אמת מארץ תצמח
23 יוני 2020, 00:29
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

רש"י שניכרים צורתו - יסודות החומות.
מבואר שהכתלים עצמם חרבו.
כתלים קיימים זה קצת יותר ממנכרא צורתו
על ידי אמת מארץ תצמח
23 יוני 2020, 00:00
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1653

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

ד"ר יהושע פלג עשה דוקטורט על זה. (לטענתו בזמן רבי יהושע אדרינוס בנה את ביהמ"ק בצורה מצומצמת בתור התנגדות לנצרות, וכאמור במדרש גם בזה הוא דרש שינויים אלא שלטענת יהושע פלג  היהודים הסכימו לשינויים והעדיפו זאת מכלום, ולטענתו מרד בן כוזיבה פרץ כשאדריינוס החליט שהגיעה העת להחריב זאת) לגבי חידוש העבודה בת...
על ידי אמת מארץ תצמח
22 יוני 2020, 00:38
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 256
צפיות: 5192

Re: בית המקדש בזמן הזה!

הגר"ח קנייבסקי עושה מינוי לקרבן פסח מזה שנים, וקבע את מקום אכילת הקרבן הפסח בבית הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א רב העיר העתיקה, (שפרסם לפני שבועיים שלא בונים את בית המקדש רק בגלל שהבג"ץ מונע). היכן זה פורסם (סליחה על ההקפצה). לגבי הרב נבנצל הכוונה היתה לזה  https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=...
על ידי אמת מארץ תצמח
14 יוני 2020, 13:48
פורום: ספרים
נושא: סקר: אם היה ספר ביאור טוב על הלכות בית הבחירה, הייתי לומד הלכות אלו?
תגובות: 29
צפיות: 596

Re: סקר: אם היה ספר ביאור טוב על הלכות בית הבחירה, הייתי לומד הלכות אלו?

דרך חכמה על הלכות בית הבחירה הוא ספר מעולה וברור, מה שצריך להוסיף זו התאמה לדברי יוספוס ולטופוגרפית הסלע של ירושלים והר הבית.
על ידי אמת מארץ תצמח
26 מאי 2020, 19:04
פורום: בית המדרש
נושא: האם שיך מקרה שמשקין יהיו 'שני לטומאה' או'שלישי לטומאה'?
תגובות: 22
צפיות: 177

Re: האם שיך מקרה שמשקין יהיו 'שני לטומאה' או'שלישי לטומאה'?

1. משקה טבול יום וכבר העירו שאינו פוסל. 2. לדעת הראב"ד בהשגות (טומאת אוכלין פ"א הל' ד')  מי פירות שסחטן למשקין. ע"ש אוכלין טמאים פחות מכביצה שנעשו משקין לדעת הר"ש ועוד ראשונים, טמאים כמו האוכל ממנו באו כגון: 3 זיתים וענבים טמאים שסחטן ואין בהם יותר מכביצה, משקין היוצאין מהם טמאים כמו האוכל. (ר"ש טהר...
על ידי אמת מארץ תצמח
20 מאי 2020, 21:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

לא חייבים, אבל ראית מי שאומר שם תהלים לכיוון מערב?!
על ידי אמת מארץ תצמח
20 מאי 2020, 19:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

מי שבא להתפלל סמוך למקום המקדש ליד הכותל מתפלל לכיוון המקדש*, ולא פונה למערב או לדרום או לכיוונים אחרים שהרי בשביל זה הוא שם. ומובן שעדיף לדייק יותר

* צויין לעיל שלפנות לכיוון הכותל עצמו לא מצד מקום המקדש שמעבר יתכן שיש בזה משום איסור מצבה.
 
על ידי אמת מארץ תצמח
20 מאי 2020, 15:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

אף אחד מהמתפללים כולל 'הרבנים' כולל 'גדולי ישראל', כולל המומחים בדבר... לא יודעים לכוון את מקומם אל קה"ק (אולי מיעוטא דמיעוטא כן). אז מתפללים בערך. כלומר מכוונים למזרח ששם הר הבית. רק בשים לב שאת הודעתי המקורית בענין - שצטטת, מחקתי. משום שהבקשה היתה מי מגדולי ישראל וכו', וזה אין בידי (אינני בקי בתמ...
על ידי אמת מארץ תצמח
20 מאי 2020, 15:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

אף אחד מהמתפללים כולל 'הרבנים' כולל 'גדולי ישראל', כולל המומחים בדבר... לא יודעים לכוון את מקומם אל קה"ק (אולי מיעוטא דמיעוטא כן). אז מתפללים בערך. כלומר מכוונים למזרח ששם הר הבית. רק בשים לב שאת הודעתי המקורית בענין - שצטטת, מחקתי. משום שהבקשה היתה מי מגדולי ישראל וכו', וזה אין בידי (אינני בקי בתמ...
על ידי אמת מארץ תצמח
19 מאי 2020, 11:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

שהוא מדבר על הקשת שנראית לכיוון מזרח מערב, ושהיא הקשת של פנים השער. האם לקשת זו בתמונה הראשונה בקישור https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=8&t=10806&p=150048#p1ך50024 קטן מרוחב שער במקדש ומדובר בחלק משאר הסדרות של קשתות החרכים העליונים והתחתונים.  בנוסף למה שצויין קודם שאפילו המקום לא קשור כלל ...
על ידי אמת מארץ תצמח
19 מאי 2020, 03:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

הזוית שראוי להטות שמאלה בתפילה בכותל המערבי סביבות 45 מעלות   שמאלה  כדי לכוין גופו אל מול פני הכפורת*, כך לעומד צמוד לכותל במרכז עזרת גברים הפתוחה ובקשת וילסון הפתוח הזווית יורדת עד לכ-30 מעלות. ובעזרת נשים הזווית עולה. וככל שמתרחקים מהכותל כך הזווית יורדת  ובכך עומד בהידור לפני ה'*  ואינו כמתפלל ל...
על ידי אמת מארץ תצמח
19 מאי 2020, 01:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

כנראה הוא מתכווין לקשת שמתחת למדרגות לטיילת החומות, הרוחב שלו פחות מ-3 מטרים, ורוחב שערי המקדש הם 10 אמה  רוחב הקשת.png הקשת העליונה היא קשת חרך כמו שאר סדרת הקשתות בחומה שבגובה זה , ובמרחק דומה ביניהם (עובי המשקוף הוא רצפת מפתן הטיילת) כמו כן ניתן לראות תחת סדרת קשתות החרך סדרה נוספת של קשתות גם הם...
על ידי אמת מארץ תצמח
18 מאי 2020, 00:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

ועד היום הוא קיים וסתום ויש לי תמונה ממנו. תוכל לשתף אותנו? ר' יוסף שלח לי את התמונה של שער שושן בפרטי, וכן בנוגע למה ששאלתי איך התייחסו הרב הלברשטם והרב פישר לראיותיו של שגיב, הגיב "הם קבלו את זה כמו שהוא מבלי לחקור יותר מדאי". שער שושן.JPG *[כל אחד מוזמן לבדוק ולבצע דרך האתר הבא של עיריית ירושלים...
על ידי אמת מארץ תצמח
15 מאי 2020, 16:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

האבן הידוע של האדמור מבלז זי"ע בכותל המערבי שהוא העיד עליה שהוא מול קדש הקדשים הוא בדיוק כמו שגיב איך הסיפור צמח תשובות והנהגות כרך ג סימן לט לפני כמה עשרות שנים סיפרו על יהודי מארץ ישראל שנכנס לכ"ק האדמו"ר מבעלזא רבי ישכר דוב זצ"ל במקומו בבעלזא, ושאל אותו על אבן מסוימת הבולטת באמצע הכותל, ולדבריו ...
על ידי אמת מארץ תצמח
15 מאי 2020, 12:22
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כיוון התפילה בכותל המערבי
תגובות: 231
צפיות: 2367

Re: כיוון התפילה בכותל המערבי

שאלתי את מר קורן מה הוא אומר עכשיו? והוא ענה לי שלבסוף התברר לו שמלכתחילה זה היה טעות מכיון שהגובה לא מתאים שהרי לפי המשנה הבדל הגובה בין אבן שתיה לשער שושן אינו אלא 22 אמות וכאן הוא הרבה יותר. מה זה אומר שאם קדש הקדשים היה בכפת הסלע לא נשאר מכל המקדש והרבה מטר מתחתיו נהיה כיום אויר. ואם כן כל הרעי...

עבור לחיפוש מתקדם