החיפוש הניב 285 תוצאות

על ידי אמת מארץ תצמח
אתמול, 12:45
פורום: סידור התפילה
נושא: האם מותר לשתות באמצע התפילה
תגובות: 18
צפיות: 237

Re: האם מותר לשתות באמצע התפילה

מנהגו של המקובל הגאון רבי יעקב עדס לשתות באמצע תפילתו. הרי הוא לוגם בתדירות גבוהה פי כמה וכמה מהנורמה, יתכן והוא חש צמא ויובש בפה וחושב שבאמת יש אצלו צורך רפואי לשתות כל הזמן, ואם כך מסתבר שגם לדעתו לאדם בריא אסור לשתות באמצע התפילה יש לציין שתייה מרובה מעבר לכושר הפינוי של הכליות( 0.8-1.0 ליטר לשע...
על ידי אמת מארץ תצמח
10 פברואר 2020, 20:04
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בהבנה
תגובות: 98
צפיות: 967

Re: טעות בהבנה

שאלתי היא האם מי שאומר חלק אלוק ממעל ממש חולק על דברי רמח"ל דרך ה' פרק א כל מה שהוא שלימות. ונמצא שיש בו כל השלימיות, לא כדבר נוסף על מהותו ואמתת ענינו, אלא מצד אמתת ענינו בעצמה שכוללת באמתה כל השלימיות, שא״א לענין ההוא מבלתי כל השלימיות מצד עצמו. והנה באמת הדרך הזה רחוק מאד מהשגתנו וציורנו, וכמעט ...
על ידי אמת מארץ תצמח
10 פברואר 2020, 20:01
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בהבנה
תגובות: 98
צפיות: 967

Re: טעות בהבנה

ראשון לציון כתב:
10 פברואר 2020, 19:37
מובטחני שהרב 'אמת מארץ תצמח' לא עבר אפילו פעם אחת על כל ספר התניא, למשל
למדתי בקביעות בספר זה, והשלמתי אותו מספר פעמים.
ודעתו של אדם קצרה ורוב הדעות לא יכולין להשיג דבר זה על בוריו.
והשטות של 'ממוצע המחבר' נגנב מהנצרות והוא הסתה והדחה לע"ז.
על ידי אמת מארץ תצמח
10 פברואר 2020, 19:34
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בהבנה
תגובות: 98
צפיות: 967

Re: טעות בהבנה

נושא זה הוא בכלל "ולא במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו"
וכשעסקו בזה בצורה עממית הגיעו לע"ז,
(עי' ערך ממוצע המחבר, שהוא ע"ז גמורה)
על ידי אמת מארץ תצמח
10 פברואר 2020, 18:27
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בהבנה
תגובות: 98
צפיות: 967

Re: טעות בהבנה

העיקר החמישי בי"ג עיקרים שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו והמתפלל לאדם גם אם הוא באמת הכי צדיק הרי הוא עובד ע"ז רח"ל. ואף נפרעים מהצדיק הנעבד וכדברי המדרש רבה "מפני מה בקש יעקב אבינו שלא יקבר במצרים שלא יעשו אותו עבודת כוכבים שכשם שנפרעין מן העובד כך נפרעין מן הנעבד דכתיב...
על ידי אמת מארץ תצמח
10 פברואר 2020, 00:58
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?
תגובות: 22
צפיות: 162

Re: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?

המקדש יושב הדגיש המ"ב שכולם צריכים (לכתחילה) לישב משום הקביעות ה"ה כאשר המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולא לשבת) דבלא"ה אין כאן קביעות (וע"ז כנראה אתה חולק). אכן על זה אני חולק שהטעם שצריכים לישב היא כלל לא כדי שהמברך והשומעין יהיו דומים שלפי זה יש הגיון שאם המברך עומד כולם צריכים לעמוד. אלא כל טעם ...
על ידי אמת מארץ תצמח
09 פברואר 2020, 23:53
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?
תגובות: 22
צפיות: 162

Re: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?

כבדתי אותך, לא עלה על דעתי לזלזל, לגבי הפרט שהשומעים יעמדו ולא יישבו, לא מצאתי שהבאת אלא רק מקור אחד ואליו התייחסתי  ולענין הקביעות סגי כשמזמנין הכל ועומדין ומכוונין כדי לצאת וס"ל דמתוך שקובעין עצמן כדי לצאת ידי ברכת הבדלה מהני נמי קביעות זו לצאת בברכת היין נראה שכוונת המ"ב שעומדים ולא הולכים אחד הנ...
על ידי אמת מארץ תצמח
09 פברואר 2020, 22:59
פורום: סידור התפילה
נושא: האם מותר לשתות באמצע התפילה
תגובות: 18
צפיות: 237

Re: האם מותר לשתות באמצע התפילה

מכל מלמדי השכלתי כתב:
09 פברואר 2020, 22:23
מנהגו של המקובל הגאון רבי יעקב עדס לשתות באמצע תפילתו.
הרי הוא לוגם בתדירות גבוהה פי כמה וכמה מהנורמה, ויתכן שהוא חושב שיש לו צורך רפואי לשתות כל הזמן*, ואם כך מבר שגם לדעתו לאדם בריא אסור לשתות באמצע התפילה
על ידי אמת מארץ תצמח
09 פברואר 2020, 22:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?
תגובות: 22
צפיות: 162

Re: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?

אכן מדבריך יש תנא דמסייע לפרט זה באתר דין.
שאתר דין מתניתא דלא תניא בי ר"ח ובי ר' אושעיא, ולאו מר בר רב אשי חתים עליה.
על ידי אמת מארץ תצמח
09 פברואר 2020, 21:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?
תגובות: 22
צפיות: 162

Re: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?

ולענין הקביעות סגי כשמזמנין הכל ועומדין ומכוונין כדי לצאת וס"ל דמתוך שקובעין עצמן כדי לצאת ידי ברכת הבדלה מהני נמי קביעות זו לצאת בברכת היין נראה שכוונת המ"ב שעומדים ולא הולכים אחד הנה ואחד הנה וכדבריו משנה ברורה סימן רעא ס"ק מו ויש לומר דגם דעתו הוא רק לכתחלה ועכ"פ צריך ליזהר שיקבעו השומעים עצמן י...
על ידי אמת מארץ תצמח
09 פברואר 2020, 21:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?
תגובות: 22
צפיות: 162

Re: אם המקדש עומד כולם צריכים לעמוד (ולהפך)?

וע"כ כוונת המ"ב ממה שציטטת היא דגם באופן שאין הם שותים מהכוס צריכים לכוון לצאת ידי בפה"ג דכוס של ברכה אומרים על היין. אכן קצת משמע כך במ"ב וכן בתוס' שהוא מקור המ"ב, (וכן בפמ"ג) אמנם האג"מ וכן הגרש"ז (נדמה לי מובא ב"ב דרשו על המקום) נקטו שהשומעים לא צריכים לשמוע את ברכת הגפן, ויש להוסיף שמצינו בפרק ...
על ידי אמת מארץ תצמח
02 פברואר 2020, 23:15
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 804
צפיות: 25666

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

או שתתמלל הנה תמללתי: אנשי בית ראשון שהיו נעדרים מן הסייגין והמשמרת, שכחו מהר התורה והמצוה בע' שנה אלו שהיו בבבל, ואף משפט המועדים נעלמה מהם כמ"ש בעזרא, אבל חכמי בית שני נשארו נאמנים בתורה ע"י מה ששמעו לצוואת הכנסיה הגדולה לעשות סייג לתורה ... כל זמן שהיו ישראל בבית ראשון לא הרבו תלמידים ופלפולה של...
על ידי אמת מארץ תצמח
02 פברואר 2020, 11:31
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 804
צפיות: 25666

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יש הבדל מהותי בין התפיסה של התפתחות ההלכה בכללותה אליבא דהרב ענבל, כפי שהובא לעיל. לבין דברי הכוזרי על נקודה אחת (מלבד שהיא נאמרה לתשובת המינים).
על ידי אמת מארץ תצמח
02 פברואר 2020, 10:22
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 804
צפיות: 25666

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אאבבגג כתב:
02 פברואר 2020, 09:46
ברור לכל שיש כאן מחלוקת בין ר' דוד כהן לר' יהושע אייכנשטיין
אין שום ראייה מתמיכה שהיתה לפני שנודעו הבעיות
על ידי אמת מארץ תצמח
02 פברואר 2020, 08:45
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 804
צפיות: 25666

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הודעה שנמחקה כנראה בטעות   אדם צריך להיות מסוגל לקבל שיש דברים שהוא עוד לא הבין. במקום להמציא הבנות שגויות ולהיגרר עם זה שורש הדברים הם בדברי הרמב״ם בהלכות ע"ז פרק ב הלכה ג הדברים כוונו לגבי הטענה על התפתחות ההלכה מאז גניזת הארון*, ועוד רעיונות מסוג זה... *למשל כאן https://did.li/sBlCN סביב דקה 17
על ידי אמת מארץ תצמח
30 ינואר 2020, 23:27
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 804
צפיות: 25666

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הרי אם יגידו לר' דוד כהן שיש אתר אינטרנט שמישהו שם כתב שצריך ללכת עם תכלת ויש אברכים שגולשים שם, הוא הרי יגיד שזה פריצת גדר נוראה. שטויות מזכיר את הקדמת החפץ חיים וְאִם רוֹאֶה הַיֵּצֶּר הָרָע, שֶׁבְּאֵלּוּ עִנְיָנִים לֹא יְנַצַּח לָאָדָם, הוּא מְרַמֶּה אוֹתוֹ בְּהֶפֶךְ, שֶׁמַּחְמִיר עָלָיו כָּל כָּ...
על ידי אמת מארץ תצמח
30 ינואר 2020, 22:39
פורום: ענינו של יום
נושא: הדלקת נר לעילוי נשמה, האם גם בימינו?
תגובות: 19
צפיות: 310

Re: הדלקת נר לעילוי נשמה, האם גם בימינו?

אמר לי ת"ח היום (לרגל הילולת ר' ישראל אבוחצירא) שהמנהג להדליק נר לע"נ היה בעבר כשהיו לומדים או מתפללים לאורו, אבל היום שיש חשמל אין בזה שום תועלת לנפטר. ולענין הרמזים "נר ה' נשמת אדם" וכו' הם כתוספת לעיקר המצוה, אבל כשהנר מונח סתם בפינה אין בזה שום משמעות. האמנם? בגמ' ברכות (נג ע"א) משמע שיש נר שנע...
על ידי אמת מארץ תצמח
30 ינואר 2020, 21:32
פורום: תמיד
נושא: האם סיום על מסכת תמיד נחשב למסכת
תגובות: 13
צפיות: 97

Re: האם סיום על מסכת תמיד נחשב למסכת

כמדומני שמסופר על הסטייפלר (אולי מופיע בארחות רבינו) שהיה נוהג לעשות סיום על מסכת תמיד.
על ידי אמת מארץ תצמח
30 ינואר 2020, 21:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: המעגל קרן בבגד כדי שלא יתחייב בציצית כשלובשו - האם נקרא שמפקיע עצמו מן המצוה
תגובות: 33
צפיות: 211

Re: המעגל קרן בבגד כדי שלא יתחייב בציצית כשלובשו - האם נקרא שמפקיע עצמו מן המצוה

לגבי פראק שמעתי (בקול הלשון) מהגאון ר' לייב מינצברג זצ"ל שר"ל שאם אדם כבר הולך עם ציצית בבגד אחד אין את הענשיתו אעשה אם מעגל בגד אחר. ובשערי תשובה (שער ג סי' כב) ועל מצות ציצית אמרו רבותינו זכרונם לברכה בספרי שהציצית מוספת קדושה שנאמר (במדבר טו) למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לאלהיכם. ו...
על ידי אמת מארץ תצמח
24 ינואר 2020, 00:20
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 804
צפיות: 25666

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מעודי לא ראיתי "הוצאת דברים מהקשרם" בצורה הכי ברורה של המילה כמו ההודעה שמעלי אני לא מבין למה צריך את כל התפתלויות האלו שיבהירו הם בעצמם: שגם לפני גניזת הארון הסנהדרין דרשו את התורה בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. ושהתושבע"פ הינה מחולקת להלכות ופירוש התורה שנמסרו ממשה ולדרשות בכללי הדרשות י"ג מידות שנ...
על ידי אמת מארץ תצמח
23 ינואר 2020, 23:36
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 804
צפיות: 25666

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מה אתה אומר לדוגמא על ציטוט כזה - אע"פ שדרשו חז"ל לא יומתו אבות בעדות בנים "פשטיה דקרא שלא נהרוג אבות בעון בנים ובנים בעון אבות וכמו שמפורש בקבלה (דה"ב כה) רק את בניהם לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים". יש פשט ויש דרש, לא קשור להבלים המטופשים שאחרי גניזת הארון השתנתה הפרשנות. לא כתוב ש...
על ידי אמת מארץ תצמח
21 ינואר 2020, 20:18
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 804
צפיות: 25666

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

שהתורה משתנה, בבית ראשון התורה כפשוטה, ואח"כ מגניזת הארון התורה משתנה.
שתושבע"פ אינה אלא סברת חכמים איך ניתן להגשים את התורה שבכתב, (בהתאם לתפיסת עולמם).
על ידי אמת מארץ תצמח
21 ינואר 2020, 20:01
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 804
צפיות: 25666

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

ראה כאן סביב דקה 17
https://did.li/sBlCN

כאן בדקה 38
https://did.li/JMNfT
ועוד... ואכמ"ל
ושומר נפשו ישמע לדברי הגר"ד כהן.
על ידי אמת מארץ תצמח
26 נובמבר 2019, 05:29
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 254
צפיות: 4824

Re: הקץ לדברי רוח!

לעצם הענין נראה שנחמיה היה רק פקיד של המלך ותו לא.  היו גם איתו ויכוחים קשים נגד המשיחיות המטורפת שלו לבנות החומה ולסכן בכך את כולם מהגויים שמסביב שיקומו עליהם למלחמה. וכלשונו: "ויהי העם מבהלים אותי... יקומו עלינו גויי הארצות וכו' "... ... בנחמיה היתה לו תמיכה מהמלך, ומשמע שזה היה סיכון מחושב מצב ה...
על ידי אמת מארץ תצמח
26 נובמבר 2019, 04:59
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 254
צפיות: 4824

Re: הקץ לדברי רוח!

בנין המשכן והמקדש הוא מצוה המוטלת על הציבור כמבואר ברמב"ם, והוא ענין של השראת השכינה בכלל ישראל. ממילא מובן שגם אם הגלות אינה מעכבת את הקרבת הקרבנות, כמו שאינה מעכבת הרבה מצוות אחרות בתורה, היא בהחלט מעכבת את המצוות המוטלות על הציבור 1. בשביל קרבנות (כדברי הר"י מפאריז הרע"א והחת"ס החזו"א וכו' ) צרי...
על ידי אמת מארץ תצמח
21 נובמבר 2019, 23:43
פורום: אקטואליה
נושא: ביקורות על גליון משנת התלמוד
תגובות: 71
צפיות: 1786

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

עכשיו בדקתי מה שהוא כותב, והוא במפורש חולק על כל הראשונים והאחרונים, וכותב שאין כאן שום מחלוקת בראשונים, אלא הראשונים טעו בדברי רש"י (רח"ל) ולכן חלקו עליו וכו'. לדעתי אפילו לפלפולא בעלמא אין ללמוד כן וק"ו לפסוק כך למעשה כמו שנראה מניסוח הדברים שם. טעות בידך. הוא במפורש מבאר את דברי כל הראשונים, ואף...
על ידי אמת מארץ תצמח
21 נובמבר 2019, 21:17
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 254
צפיות: 4824

Re: הקץ לדברי רוח!

כל מי שעינים לו בקודקדו יראה שמכמה סיבות מדובר בדבר לא ריאלי בעליל, ולכן כל הפלפול בזה אינו אלא בבחינת "הלכתא למשיחא" מה שהיום הלכתא למשיחא לא ריאלי ומסוכן, יתכן שיהפוך בעתיד לריאלי ובטוח, לפני מאה שנה מי האמין שיהיו יותר יהודים בא"י מאשר באירופה. הקב"ה מנהל את עולמו ואנו לא נדע איך יהיו עד שיהיו. ...
על ידי אמת מארץ תצמח
21 נובמבר 2019, 19:30
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 254
צפיות: 4824

Re: בניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד

דבר ראשון נעשה סדר. לגבי הנסתר כפי שכתבתי קודם פשטות ההבנה שם היא ההיפך המוחלט אמנם בלא"ה איני מתיימר להכריע בקבלה ולגבי הלכה כתבו כל הפוסקים שאין לנו עסק בנסתרות וגדולה מזו כתב בשו"ת חתם סופר אורח חיים סימן נא אני אומר כל המערב דברי קבלה עם ההלכות הפסוקות חייב משום זורע כלאים פן תוקדש המלאה הזרע אש...
על ידי אמת מארץ תצמח
21 נובמבר 2019, 15:08
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 254
צפיות: 4824

בניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד

ראיתי שהגיב לדברי באשכול אחר ספר וסופר https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?p=97277#p97277 ושגה ובבואי להגיב ראית שהאשכול נעול אז אכתוב כאן שזה אותו עניין בירושלמי מע"ש הוכיח מהמשנה שאפשר שבנין בית המקדש קודם לביאת המשיח, וכן בתוספתא כתב ניתן להם לישראל לבנות בית הבחירה. ובזמן רבי יהושע בן חנניא ר...
על ידי אמת מארץ תצמח
19 נובמבר 2019, 03:34
פורום: אקטואליה
נושא: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות
תגובות: 60
צפיות: 763

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

יהודי נאמן כתב:
15 נובמבר 2019, 10:08

עירובין כב. רבא אמר במי [מתקיים דברי תורה] שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב.
כוונת הגמ' שחשקת התורה שבו תגבר על חששותיו ודרגת התמסרותו לבניו ובני ביתו.
ולא שיכול להזיק לאחרים או לציבור או להיפטר מלפרוע חובות.

עבור לחיפוש מתקדם