החיפוש הניב 44 תוצאות

על ידי אמת וצדק
11 יוני 2019, 17:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט
תגובות: 37
צפיות: 1022

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

ב'דרכי שמואל' על שבת ראיתי חידוש נפלא שהאריך לחדש בשיטת הרמב"ם , שביום טוב אין מצווה של הדלקת הנר, שרק בשבת שאסור להדליק נר בשבת יש מצווה מיוחדת של הדלקת הנר, מה שאין כן ביום טוב. ובסוף דבריו כתב שלאחר מכאן נודע לו שאכן כך הוא מנהג התימנים שלא לברך ביו"ט על הדלקת הנר. האם עד היום התימנים אינם מברכי...
על ידי אמת וצדק
24 אוקטובר 2018, 10:26
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מישהו מבין את המלבי"ם - האברבנאל - הזה?
תגובות: 2
צפיות: 156

Re: מישהו מבין את המלבי"ם - האברבנאל - הזה?

לשון האברבנאל: "וענינו אצלי שהיו ממלאים אותו רוח בנפיחה כדי שיראה שמן, והוא היה רזה ודל".
יתכן ע"י סוג אוכל הגורם לגזים אצל הבהמה, כמצוי.
על ידי אמת וצדק
24 אוקטובר 2018, 08:14
פורום: בית המדרש
נושא: ספר "ברכת חיים" למרנא הבן איש חי זיע"א - היכן נמצא?
תגובות: 2
צפיות: 174

Re: ספר "מתנת חיים" למרנא הבן איש חי זיע"א - היכן נמצא?

כמדומני שכוונתך לברכת חיים. אינו במאגרים.
על ידי אמת וצדק
05 דצמבר 2017, 12:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קריאה לכהנים ע"י גדול בהכ"נ
תגובות: 7
צפיות: 1333

Re: קריאה לכהנים ע"י גדול בהכ"נ

האמירה כהנים צריכה להיות בשם הקהל, ולא אמירה פרטית. ולכן שייכת בעיקר לש"ץ או לגבאי (חזן) או לגדול הצבור (רב) שעניני התפלה נעשים על פיו.
אמנם אי"ז לעכובא, וגם כשאומר זאת אחד מהציבור יודעים הכל שזה בשליחות ובהסכמת כולם, אך מ"מ עיקרה שייך לנזכרים לעיל.
על ידי אמת וצדק
02 מרץ 2017, 13:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שאלה תיאורטית - מוות קליני
תגובות: 12
צפיות: 3269

Re: שאלה תיאורטית - מוות קליני

יעויין ברכי יוסף אהע"ז ר"ס יז לענין אשת ר' זירא.
על ידי אמת וצדק
02 מרץ 2017, 13:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם האתיופים ובני מנשה חייבים במצוות פורים?
תגובות: 19
צפיות: 4582

Re: האם האתיופים ובני מנשה חייבים במצוות פורים?

על עיקר הענין כבר עמד החיד"א.
על ידי אמת וצדק
09 פברואר 2016, 07:04
פורום: סידור התפילה
נושא: וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 46
צפיות: 9716

Re: וקרא זה אל זה ואמר

גאון הדור כתב:ומה מקור מנהג ההצבעה לכיון הס"ת כשאומרים וזאת התורה?
הובאו מקורות למנהג הזה באשכול למעלה משנים מחכמי ספרד המזכירים זאת כמנהג פשוט. ראה בהודעתי לעיל.
על ידי אמת וצדק
31 ינואר 2016, 23:33
פורום: דעת דורות
נושא: יונתן בן עוזיאל - סגולה לזיווג
תגובות: 8
צפיות: 2086

Re: יונתן בן עוזיאל - סגולה לזיווג

יש מקורות מוסמכים, עוד מלפני למעלה משבע מאות שנה וכך הלאה בהמשך הדורות, שיב"ע קבור בעמוקה.
ראה בספר מצבות קודש בא"י עמוד רצו ועוד.
על ידי אמת וצדק
31 ינואר 2016, 23:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכת המפיל
תגובות: 12
צפיות: 2480

Re: ברכת המפיל

יש שנמנעו מלברך מחשש שמא לא יירדמו או שמא יפסיקו בינה לשינה. ויש שנמנעו ע"פ הסוד מלברך על שינה לאחר חצות לילה.
ראה באריכות בחזו"ע ברכות וביחו"ד ח"ד שהביא דבריהם וחלק עליהם.
על ידי אמת וצדק
31 ינואר 2016, 13:58
פורום: בית המדרש
נושא: "כל" - לרבויי?
תגובות: 12
צפיות: 2251

Re: "כל" - לרבויי?

בספר דברי שלום של הרב יודייקין מסביר הרבה מאמרים שנאמר בה כל מה נתרבה בזה.
על ידי אמת וצדק
31 ינואר 2016, 13:56
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שמות כ - פסוק ב מתחלק לשניים או לא?
תגובות: 4
צפיות: 1472

Re: שמות כ - פסוק ב מתחלק לשניים או לא?

ההערה שלו היא על הפסוק לא יהיה לך אלהים אחרים, אם הוא מחובר לפסוק אנוכי ה"א. זה לא שייך לטעם העליון, ואדרבה לפיו ברור שזה מחולק. על פי טעם העליון המצוי - זה לא מחולק! יש שחלקוהו בטעם העליון ויש שחברוהו בטעם התחתון! אתה צודק שבאמת בחלק מהמנהגים זה מחובר בטעם העליון, אך אי"ז בכל המנהגים. ראה בחזקוני ...
על ידי אמת וצדק
31 ינואר 2016, 13:43
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדרגות בביהמ"ק
תגובות: 18
צפיות: 3736

Re: מדרגות בביהמ"ק

אגב, הקביעה שהמזבח והקרבנות יותר עיקר מהמנורה והנרות, אינה מובנת על סמך מה נקבעה. ראשית, מהציווי "ואם מזבח אבנים" שכתוב לפני המשכן עצמו. שנית, מהרמב"ם "מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות" משמע שהקרבנות עיקר יותר ממנורה ושולחן. ויש להאריך בזה. לראשית - זה לא ראיה כלל, וכבר כתבו המפ...
על ידי אמת וצדק
30 ינואר 2016, 21:43
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדרגות בביהמ"ק
תגובות: 18
צפיות: 3736

Re: מדרגות בביהמ"ק

אייני יודע מה זה בזיון "בעצמותו", כל מושג בזיון הוא רק דברים שיש להם ערך וחשיבות.
מרש"י מוכח שהבעיה היא עצם הביזוי ולא ש"יש יותר יראת המקום". וכן עולה גם מהק"ו לחבירו.

אגב, הקביעה שהמזבח והקרבנות יותר עיקר מהמנורה והנרות, אינה מובנת על סמך מה נקבעה.
על ידי אמת וצדק
30 ינואר 2016, 21:34
פורום: בית המדרש
נושא: מציאת מקור לסיפור עם ר' שמחה זיסל ברוידא זצ"ל
תגובות: 1
צפיות: 1097

Re: מציאת מקור לסיפור עם ר' שמחה זיסל ברוידא זצ"ל

נסיך ממלכת התורה עמוד 246.
[עד כמה ששייך מקור לסיפורים].
על ידי אמת וצדק
30 ינואר 2016, 21:29
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: שמות כ - פסוק ב מתחלק לשניים או לא?
תגובות: 4
צפיות: 1472

Re: שמות כ - פסוק ב מתחלק לשניים או לא?

ההערה שלו היא על הפסוק לא יהיה לך אלהים אחרים, אם הוא מחובר לפסוק אנוכי ה"א.
זה לא שייך לטעם העליון, ואדרבה לפיו ברור שזה מחולק.
ראה בחזקוני כאן סוף פסוק יד שהוא משום שאנוכי ולא יהיה נאמרו בדבור אחד.
ועיין היטב גיטין נז: תוד"ה אתיוהו, ואפשר שזה טעם ההבדל בין המדרש לגמרא.
על ידי אמת וצדק
30 ינואר 2016, 21:11
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדרגות בביהמ"ק
תגובות: 18
צפיות: 3736

Re: מדרגות בביהמ"ק

צב''י כתב:עיקר ענין ביהמ"ק הוא המזבח שעליו מקריבים קרבנות, א'כ זהו הדבר המקודש ביותר, ולכן נצטוונו ביראת המקום ביותר, משא"כ בשאר כלי ביהמ"ק אף שהוא קדוש מ"מ אינו עיקר מטרת המקדש, וכשעולה במעלות הוא אינו ביזוי המקדש אלא יש יותר יראת המקום שעולה בלי מדרגות.
ברש"י כתוב שזה מנהג בזיון, וק"ו לחבירו וכו'.
על ידי אמת וצדק
30 ינואר 2016, 20:23
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדרגות בביהמ"ק
תגובות: 18
צפיות: 3736

Re: מדרגות בביהמ"ק

וכי נאסר על הכהנים או על ישראלים לעלות לביתם במדרגות כשאין להם מכנסיים, וכ"ש כשיש להם ורק 'קרוב הוא לגלוי'?

ובמכילתא דרשב"י כאן דרשו במפורש למזבח אי אתה עושה מעלות אבל אתה עושה להיכל ולעזרות.
על ידי אמת וצדק
30 ינואר 2016, 20:20
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדרגות בביהמ"ק
תגובות: 18
צפיות: 3736

Re: מדרגות בביהמ"ק

ההקפדה שלא תגלה ערותך היא רק כשהולך על כלים מקודשים, שלא תגלה כלפיהם, ואין לדמות את כבש המזבח שדינו כמזבח [כדמוכח מדם ושאור ודבש] למדרגות המנורה. ופשוט מאד.
על ידי אמת וצדק
30 ינואר 2016, 19:59
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדרגות בביהמ"ק
תגובות: 18
צפיות: 3736

Re: מדרגות בביהמ"ק

לכבש היה גדר מזבח לכמה דינים, כגון לענין זריקת דם והקטרת שאור ודבש, משא"כ במנורה.
על ידי אמת וצדק
27 ינואר 2016, 18:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הרהור בד"ת בבית הכסא
תגובות: 19
צפיות: 3509

Re: הרהור בד"ת בבית הכסא

ישראל123 כתב:במוסר ויראת ה' מותר או אסור, כי יש שמועה שאיני זוכר ממי, שמותר לחשוב על שפלות האדם, ולא על רוממות הקל, מה הצדדים בזה?
אי"צ לשמועות, ראה במקור הדין בסימן שצינתי במ"ב.
על רוממות ה' פשוט שאסור.
על ידי אמת וצדק
27 ינואר 2016, 11:51
פורום: בית המדרש
נושא: שלג זה רע?
תגובות: 6
צפיות: 1863

Re: שלג זה רע?

באיוב פרק לח, כב-כג הֲבָאתָ אֶל אֹצְרוֹת שָׁלֶג וְאֹצְרוֹת בָּרָד תִּרְאֶה. אֲשֶׁר חָשַׂכְתִּי לְעֶת צָר לְיוֹם קְרָב וּמִלְחָמָה:
ובחגיגה יב: מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים וכו'. וע"ש ברש"י שהכל פורענות. ומסתימת הלשון משמע כל שלג. וי"ל שדוקא בשלג רב.
על ידי אמת וצדק
27 ינואר 2016, 09:52
פורום: דעת דורות
נושא: צורת הדיור בחורף בזמן חז"ל
תגובות: 21
צפיות: 4119

Re: צורת הדיור בחורף בזמן חז"ל

ראה ישעיהו מד יד-טז.
על ידי אמת וצדק
26 ינואר 2016, 20:21
פורום: סידור התפילה
נושא: רופא כל בשר
תגובות: 4
צפיות: 1571

Re: רופא כל בשר

מצ"ב העתק מנידון בעניין
• צפה בנושא - למה ברפאינו או' רופא _עמו ישראל_ ואילו באשר יצר רופא_כל בשר_.pdf
על ידי אמת וצדק
26 ינואר 2016, 18:59
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת נח - מגדל בבל
תגובות: 1
צפיות: 1092

Re: פרשת נח - מגדל בבל

בראשית רבה לח,י
ונבלה שם שפתם, א"ר אבא בר כהנא משפתם אעשה נבלה, הוה חד מנהון אמר לחבריה אייתי לי קולב והוא הוה יהיב ליה מגרופי הוה מחי ליה ופצע מוחיה, הה"ד משפתם אעשה נבלה.
על ידי אמת וצדק
26 ינואר 2016, 15:54
פורום: הפורום שלנו
נושא: 10 הודעות בכל עמוד
תגובות: 13
צפיות: 3000

Re: 10 הודעות בכל עמוד

אגב, כאן הוצעה דרך לאלו שמעדיפים את כל ההודעות בעמוד אחד.
http://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=21&t=47
על ידי אמת וצדק
26 ינואר 2016, 15:11
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: צללו כעופרת במים
תגובות: 8
צפיות: 2151

Re: צללו כעופרת במים

א. בגלל משקל השיר.
ב. בגלל החרוז. במצולה נאמר על אבן.
על ידי אמת וצדק
25 ינואר 2016, 13:42
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ריבוי באמירת קדיש
תגובות: 7
צפיות: 1844

Re: ריבוי באמירת קדיש

תשובה לשאלותיך במקור הדין בשו"ת דבר שמואל סימן קפג.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=144
על ידי אמת וצדק
21 ינואר 2016, 16:04
פורום: דעת דורות
נושא: "כשר שבגויים"
תגובות: 9
צפיות: 2447

Re: "כשר שבגויים"

אם כונתך לשאול שמצאנו רק שחס על ממונו, ומה זו ראיה לשאר הנהגתו, אם כן כ"ש שגם לדידך לא ניחא. בפשטות הירא את דבר ה' גם מקיים את מה שציוה. [בין טוב לכשר איני רואה הבדל, והכוונה שם אחת. איך אתה מפרש טוב שבנחשים?]. מ"מ אין נ"מ לענין האשכול החשוב שפתחת ששייך בעיקר ל'דעת דורות', ורק באתי לומר שמימרא זו אי...
על ידי אמת וצדק
21 ינואר 2016, 15:47
פורום: דעת דורות
נושא: "כשר שבגויים"
תגובות: 9
צפיות: 2447

Re: "כשר שבגויים"

ע"ז עניתי שאין הכוונה שם לדון אם הוא ירא שמים או איש טוב, אלא אך ורק לענין קיום מצוות ב"נ, וה'כשר שבגויים' הזה יכול בהחלט לקיים את ההלכה שעשיו שונא ליעקב ועם כל זה להקרא כשר שבגויים. וע"כ מימרא זו אינה שייכת לענין כלל. [אלא מימרות אחרות].
על ידי אמת וצדק
21 ינואר 2016, 15:00
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא-בשלח: מדוע רק ללכת שלושה ימים?
תגובות: 10
צפיות: 2627

Re: פרשת בא-בשלח: מדוע רק ללכת שלושה ימים?

הבן איש חי בדרשות בן איש חיל ביאר שהיה זה מדה כנגד מדה למה שעשה פרעה, שהטעה את ישראל מתחילה עד שבאו מרצונם לעבוד, וסברו מסתמא שיקבלו שכר כפועלים, ושוב נהפך עליהן הדבר לעול ולעבודת פרך. וכך גם בא עליו ה' ברמאות כביכול, ולאחר שחשב שמשלח את ישראל לזמן מועט התברר לו שברח העם. [אמנם במדרשים נאמר שבזמן מכ...