החיפוש הניב 621 תוצאות

על ידי איש ווילנא
אתמול, 13:03
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

הבנתי. אם כך הרי שהברכה הראשונה אינה דווקא על הגאולה השלימה רק גאולה מעונינו
עכשיו מה הפירוש תקע בשופר גדול לחרותינו. לפי דבריך אין הכוונה חרותינו מהצרות אלא שארץ ישראל תהיה בידינו שנהיה בני חורין בארצינו ונשתחרר מעול המשעבדים בנו
על ידי איש ווילנא
אתמול, 01:33
פורום: אקטואליה
נושא: רבי משה שפירא
תגובות: 185
צפיות: 3976

Re: רבי משה שפירא

החלטתי לעלות את רבי משה שפירא מחדש כי לאחרונה קבלתי עליו תובנות ברורות יותר על עומק תורתו [אגב. עברתי על כל הפורום שהתנהל עליו [והוא לא קצר] ציפיתי לדיון מעמיק מה הם חידושיו. מה הם העומק בתורתו.  על מה הוא מבוסס. כמה זה קבלה וכמה לא וכו'.  אבל לא מצאתי דיון אחד כזה [רק דיונים כמה ראוי לילך בדרך מחוד...
על ידי איש ווילנא
אתמול, 00:51
פורום: אקטואליה
נושא: רבי יצחק שלמה זילברמן?
תגובות: 243
צפיות: 5347

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

אחר בקשת המחילה מכל אלו שהרגזתי אותם בניסוחים החדים שלי.  הנני להעלות תת נושא נוסף:  שמעתי שבקהילת זילברמן החזירו גם את 6 התקיעות של ערב שבת המובאות במשנה ובגמ' בשבת והנה בחו"ל זה לא היה אפשרי להתחרות עם הכנסיה, אבל אני נבוך בזה האם שאר הפוסקים הכריעו מאיזה טעם שהיום כבר לא צריך או שפשוט התורה כה ג...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 23:49
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

דוגמא נוספת ראה במכתבי רבי עקיבא איגר
נגד מינוי הרב ב' י' לרב בעיירה בהיותו בחור
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 23:45
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

ובכן פתח ספר מכתבי רבי חיים עוזר ותעיין במכתב על אין תנאי בנישואין. ולא במכתב שכתב לרבנים אלא במכתב שכתב לציבור וכן תראה את מכתב קודמו רבי יצחק אלחנן בנושא זה כמה שנים קודם לכן האם החזון איש לא כפה את דעתו בנושא שירות לאומי לבנות על הרבנים הראשיים ופיחדו להגיד ברבים שמסכימים לכך [וראה מאמרו של מיימו...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 23:28
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

רבים וטובים ניסו כבר להוציא מכתבים נגדם מכל גדולי ישראל ונתקלו בשלילה מוחלטת. סביר להניח שהיו כאלה שמיהרו לנסות להוציא מכתבים נגדם מגדולי ישראל אבל מה שנמנעו יכול להיות לכך הרבה סיבות ולא משום שנתנו לגיטמציה לדבריהם ובפרט הסיבה הידועה כי לצאת נגד זה רק מגדיל אותם [ותמיד יש את הבעיה הידועה איך לצאת ...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 22:24
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

מכל מקום זכינו לדין שהגרי"ז לא חשב לתרץ תירוצים שאינם עולים בקנה אחת עם ההלכה המבוררת בסוגיות הש"ס שמקריבים אף על פי שאין בית וכמו שקבלנו מכל רבותינו הרע"א והחת"ס הח"ח והחזו"א שהכל צריך להתברר בקנה מידה ההלכתי הזה כן פה אחד הסכים עמם הגרי"ז זה לא סותר את ההלכה, כי מדובר על בעייה מציאותית. למשל הדין...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 21:31
פורום: אקטואליה
נושא: ערבי שירה
תגובות: 62
צפיות: 656

Re: ערבי שירה

רוב אלו השוללים כאן באשכול זה גם אם צודקים רוב הפורמים שהם עוסקים בו [ובאקטואליה בפרט] זה למצוא את המומים בחברה ממנה הם פרשו [מסיבות פוליטיות לרוב המוחלט] מובן שהמטרה לא לתקן אלא להצדיק את דרכם האם אין לכם נושאים חיובים. רק לעסוק בשלילה של החברה ממנה פרשתם תשאירו מלאכה זו של מציאת מומים לאחרים אוי ל...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 21:09
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

ראיתי עכשיו בתחילת ספר שאלת דוד להגאון הגדול בדורו, רבי דוד קרלינר. [שמעתי פעם מערערים שעורך הספר הוסיף וגרע בספר זה ולא אדע אם כנה הוא] ושם חיבר קונטרס נגד אלו שרצו לעשות מעשה להקריב קרבן פסח בזמן הזה [הוא מתאר שבימיו גאוני ירושלים רצו לעשות מעשה בפועל וזה פלא שהדבר לא היה אפשרי מצד שלטון המוסלמים....
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 20:59
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

אגב אם מדברים על מסורת בכלל ישראל הרי יש מסורת בכלל ישראל שאם יש דין שנתברר מהגמרא הרי זה מחייב את כולם ולא יועיל כל מיני תירוצים שזה לא מתאים לי הדין הזה וזה נוגד את הרוח שנושבת בכלל ישראל ושלא על זה גדלנו וכיוצא בזה אמנם שוב כל הדיבורים על זה הם להלכה ולא למעשה כי כבר כתב רע"א וכל מי שעסק בסוגיא כ...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 20:40
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

אגב שמעתי שבבריסק מסבירים את הגמרא שאומרת על הלכות שחיטת קדשים שזה "הילכתא למשיחא" שמוכח שגם לדעת הרמב"ם לא יוכלו להקריב קרבנות בפועל, עד ביאת המשיח, וגאולת ה' בעצמו. ראיתי פעם את השאלה הזאת מה הגמ' אומרת הלכתא למשיחא הרי מקריבים אף על פי שאין בית.   ראיתי מהגרי"ז דיבורים על זה אבל לא בסגנון שכתבת....
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 19:27
פורום: בית המדרש
נושא: ט''ו באב - יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה
תגובות: 11
צפיות: 116

Re: ט''ו באב - יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה

בדקתי ומצאתי שניים בן האחרונים שעמדו בזה, הגבורת ארי והקרן אורה. תירוציהם, אינם מתיישבים, לצערי, על דעתי. לא הבנתי מה הבעיה בתירוצו של הגבורת ארי שהיו"ט של ט"ו באב לשיטת רב מתנה הוא אכן רק מאחרי חורבן ביתר, אמת שזה מהלך מחודש אבל מה לא מובן כאן? במשנה מבואר ש בהן  בנות ישראל יוצאות. לבד מזאת, הדעות...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 19:26
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

איך אתה מסביר את המילים האלה "תקע בשופר גדול לחרותינו ושא נס לקבץ גלויותינו" האם אתה מפרש תקיעת שופר כפשוטו תקיעת שופר שמיימית שתעשה ביום בשורת קיבוץ הגלויות. בטח שזה אחרי קיבוץ גלויות, כי היום אנחנו כבר אחרי זה כידוע... אני חושב שהשאלה שלי חמורה בכל אופן והיא לא הובנה כראוי  השאלה שלי היא בשביל מה...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 15:21
פורום: בית המדרש
נושא: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא
תגובות: 121
צפיות: 2225

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

בסופו שך יום אני חושב שהרב פינקוס למד קבלה בהשראת ר' ישראל אליהו ווינטרוב
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 15:06
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

לפתע פתאום אנו מחליפים הילוך ומכוונים בתקע בשופר והשיבה שופטינו וכל שאר הברכות - - - שרק הוא ית' יעשה לבדו הכל... ואנו נחבק ידים במצוות העיקריות שהוא עצמו ציוה אותנו באריכות אינסופית בפרשיות שלמות שחוזרות על עצמן שוב ושוב עוררת לי שאלה איך אתה מסביר את המילים האלה "תקע בשופר גדול לחרותינו ושא נס לק...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 14:59
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

וכך הוא שואל: למה רק בראש חודש מזכירים את בניית המזבח ולא ברגלים? ומשיב: כיון שגם ברגע שנוכל לבנות מזבח נבנה רק ביום חול, כי אין כל היתר לבנות ביו"ט. ולכן רק בראש חודש יש מקום לבקשה כזו שאתה ה' תעזור לנו שנזכה כאן ועכשיו לבנות מזבח בידינו. עד כאן דברי הרב אברמסקי. להעלות צילום? אני שמעתי פעם רעיון ...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 14:55
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

כשמאסנו בבית המקדש ובירושלים וקרענו את מלכות בית דוד וביטלנו צדקה ומשפט למרות אזהרות ה' ע"י הנביאים "השכם ושלוח". אתה יכול לתת דוגמא יותר פרקטית שדומה לענין [ולא דוגמא של חטא שהמגביל לזה הוא תשובה] והוא שבספר ירמיהו מפורש שגם לאחר כל החטאים של עם ישראל כשנבכודנצר הצר מסביב לחומות ירושלים הציע ירמיה...
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 14:37
פורום: סידור התפילה
נושא: מהירות התפלה
תגובות: 10
צפיות: 367

Re: מהירות התפלה

ראיתי משפט בשם החזון איש
שמי שכל יום מתפלל באותו קצב [בין ארוך בין קצר]
הרי הוא לא יודע מה זה תפילה
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 14:12
פורום: דעת דורות
נושא: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים
תגובות: 1004
צפיות: 15376

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

נבשר כתב:
15 אוגוסט 2019, 01:56
Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים 739-783


ציטוט עוד כמה תמונות של הגרב"ב. מי עוד בתמונה.

אני חושב שמי שמדבר עם הגרב"ד בתמונה הראשונה זה רבי משה קרליץ הי"ד אחיו הצעיר של החזון איש. נהרג בשואה
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 09:58
פורום: סידור התפילה
נושא: עמך, בית, ישראל. מה זה בדיוק?
תגובות: 3
צפיות: 57

Re: עמך, בית, ישראל. מה זה בדיוק?

מתחזק כתב:
15 אוגוסט 2019, 05:05
מה הווארט של ר' לייב קובנר?

שמכאן מוכח שיראי ד' לא צריכים בית [הוא אמר את זה נגד הבתי מוסר]
על ידי איש ווילנא
15 אוגוסט 2019, 00:00
פורום: סידור התפילה
נושא: עמך, בית, ישראל. מה זה בדיוק?
תגובות: 3
צפיות: 57

Re: עמך, בית, ישראל. מה זה בדיוק?

הפירוש הפשטני בית ישראל הכוונה שכולם מיוחסים לישראל סבא כמו "לבית אבותם". וכשנשים לב בדרך כלל בתורה כתוב בני ישראל [האם יש מקומות שכתוב עם ישראל] וכן זה הפירוש בהלל יאמרו נא "בית אהרון" שהיינו צאצאי אהרון שכולם שייכים לאותו בית [ולכן לא כתוב יאמרו נא בית יראי ד' כמובן והוורט של רבי לייב קובנר על זה ...
על ידי איש ווילנא
14 אוגוסט 2019, 16:40
פורום: דעת דורות
נושא: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?
תגובות: 10
צפיות: 93

Re: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?

כרם כתב:
14 אוגוסט 2019, 16:36
ואם היו בארץ יהודים אנוסים? או אפילו ח"ו מומרים?

אנוסים אולי זה מועיל אם שמרו בסתר על המועדות 

אבל מומרים זה לא מועיל כי הרמב"ם סובר שצריך שהם יסכימו אצלם לקביעת החודשים וזה מה שמקדש את החודשים בזמן הזה 
על ידי איש ווילנא
14 אוגוסט 2019, 16:38
פורום: דעת דורות
נושא: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?
תגובות: 10
צפיות: 93

Re: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?

כתוב בספר המצוות להרמב"ם (מ"ע קנ"ג) "ואני אוסיף לך באור. אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. ומבו' בר"מ דיש הבטחה שתמיד יהיו יהודים בא"י. האם ידוע על פרטים בזה לאורך השנים? שאלה יפה שאלת [ובטח ידוע לך דעת הרמב"ן שחולק בת...
על ידי איש ווילנא
14 אוגוסט 2019, 15:23
פורום: דעת דורות
נושא: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?
תגובות: 10
צפיות: 93

Re: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?

אלי מאירי כתב:
14 אוגוסט 2019, 15:22
ידוע לי שמסורת ביד משפחת זינאתי שהם חלק מישוב רציף
אכן גם אני שמעתי על משהו כזה 
אבל זה לא כתוב במקור שציינת 
והשאלה כמה לסמוך על מסורת כזו 
על ידי איש ווילנא
14 אוגוסט 2019, 15:18
פורום: דעת דורות
נושא: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?
תגובות: 10
צפיות: 93

Re: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?

כנראה שבפקיעין היה ישוב יהודי לאורך כל השנים. בת משפחת זינאתי שבפקיעין (עד לפני מה שנים) היתה השארית האחרונה מישוב זה. הם ברחו משם עם מלחמת העצמאות ושבו לאחריה. ראה עוד בהמכלול https://www.hamichlol.org.il/%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F חפשתי במקור שהעלת ולא ראיתי ראיות שהיה ישוב רציף  רק שהי...
על ידי איש ווילנא
14 אוגוסט 2019, 15:09
פורום: דעת דורות
נושא: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?
תגובות: 10
צפיות: 93

Re: מי חי בא"י בכל שנות הגלות?

כתוב בספר המצוות להרמב"ם (מ"ע קנ"ג) "ואני אוסיף לך באור. אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. ומבו' בר"מ דיש הבטחה שתמיד יהיו יהודים בא"י. האם ידוע על פרטים בזה לאורך השנים? שאלה יפה שאלת [ובטח ידוע לך דעת הרמב"ן שחולק בת...
על ידי איש ווילנא
14 אוגוסט 2019, 14:48
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור וספירה - מה הקשר?
תגובות: 47
צפיות: 310

Re: סיפור וספירה - מה הקשר?

בקשר לנידון על המשמעות הפנימית של השורשים באופן שיטתי הנה באמת הראשונים המדקדקים לא התעסקו בזה [רק פעמים שהקשר מתבקש אבל לא באופן שיטתי] אני חושב שהראשון שהכניס את הנושא בצורה שיטתית הוא בספר יריעות שלמה לפני 250-300 שנה [והוא מרחיב בספרו איך בודקים את השורשים של המילים וכו'] אצל הגר"א גם כן רואים ה...
על ידי איש ווילנא
14 אוגוסט 2019, 00:44
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

הרב 'איש ווילנא' אם אני לא טועה ביקשתי ממך בפרטי לשלוח לי את התשובה של רעק"א וחתנו מרנא החת"ס... טרם עשית כזאת... למה? נראה לי שיש כאן שיח עוורים וחרשים שלא מבינים איש את שפת רעהו... אם אחד יכול להעלות (לאו דוקא לאשכול זה) את המכתבים בשלמותם, ואז נוכל לדון (ואם אכן יש תשובה כזאת ממרנא החת"ס האם זה ...
על ידי איש ווילנא
13 אוגוסט 2019, 23:49
פורום: אקטואליה
נושא: הקץ לדברי רוח!
תגובות: 103
צפיות: 1318

Re: הקץ לדברי רוח!

החפץ חיים מתייחס לנושא בספרו ליקוטי הלכות בזבח תודה כמדומה בפרק קדשי קדשים
כנראה לזה כיוון הרב בנציון
על ידי איש ווילנא
13 אוגוסט 2019, 22:58
פורום: דעת דורות
נושא: רבנים שמשיבים למכתבים
תגובות: 14
צפיות: 608

Re: רבנים שמשיבים למכתבים

מאיר גוטמן כתב:
13 אוגוסט 2019, 15:22
הגר"ז גרוסברד חתן של רבי ניסים קרליץ,

אולי תסביר לציבור במי מדובר
מסתבר שחתניו האחרים של הגרנ"ק מוכרים יותר בציבור הרחב
הגר"ז גרוסברד הוא בבחינת צדיק נסתר [ואני מתכוון בכל הרצינות]