החיפוש הניב 2406 תוצאות

על ידי איש ווילנא
אתמול, 14:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם יש הבטחה בזמננו על מי שנותן מעשר שמתעשר?
תגובות: 46
צפיות: 375

Re: האם יש הבטחה בזמננו על מי שנותן מעשר שמתעשר?

הכהן כתב:
אתמול, 13:24
וכשאמר ר' יוחנן אין הקב''ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם, הוא התכוון לכובש את יצרו, שמח בחלקו ולמד מכל אדם?

כך כותב הרמב"ם
על ידי איש ווילנא
03 דצמבר 2020, 23:34
פורום: חנוכה
נושא: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו
תגובות: 37
צפיות: 976

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

ואכן מצאתי עוד כמה מקומות שכתב או יותר כשאין לו משמעות. בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ז. בהלכות תפילה פרק ה הלכה ז. ועוד מקומות. אז מה ההסבר לדיוק הגרי"ז? ספר שלמי תודה אינו תח"י. הוא כותב ישוב [שאינו מניח את דעתי] שכאן הרי יש נפקא מינה אם השיעור הוא דווקא או חצי שעה או יתר האם יש קדושה לנר שמעבר לחצי ש...
על ידי איש ווילנא
03 דצמבר 2020, 23:21
פורום: חנוכה
נושא: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו
תגובות: 37
צפיות: 976

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

מה שכתבו שהגרי"ז חשש בזה מעיקר הדין, הלא כפי מה שידוע שהגרי"ז למד כך מדיוק ברמב"ם שכתב בפ"ד מהל' חנוכה ה"ה "וכמה הוא זמן זה כמו חצי שעה או יותר" שיש מקומות שבהם זמן ההדלקה הוא יותר מחצי שעה, שמעתי בעבר הערה על דיוק זה שהרמב"ם דרכו בכל מקום לכתוב או יתר גם כשאין לו כל משמעות מיוחדת והכוונה משיעור זה...
על ידי איש ווילנא
02 דצמבר 2020, 22:55
פורום: דעת דורות
נושא: משפחות כהנים מיוחסים
תגובות: 43
צפיות: 473

Re: משפחות כהנים מיוחסים

צאצאי החשק שלמה. כידוע נכדו הרב שלמה כהן היה חברותא של מרן החזו"א (וחיבר אודותיו את סט הספרים "פאר הדור"), והחזו"א אמר שיש לו סימנים מובהקים של כהן. החזו"א'ניקים משתדלים לפדות צאצאיהם אצלם. מעניין מאוד כידוע החזו"א היה לו תביעת עין שהתבטא גם בסימני אתרוג וכו' מה זה סימן לכהנים מיוחסים אולי גברי קפד...
על ידי איש ווילנא
30 נובמבר 2020, 22:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת
תגובות: 137
צפיות: 1515

Re: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת

זך הרעיון כתב:
30 נובמבר 2020, 22:04
הגרי"ש אלישיב זצ"ל אף שאין לו שורשים חסידיים נהג לומר לומר לשם יחוד וכו'.

מנא הני מילי?
על ידי איש ווילנא
30 נובמבר 2020, 21:38
פורום: משניות
נושא: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה
תגובות: 8
צפיות: 74

Re: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה

נדיב לב כתב:
30 נובמבר 2020, 16:18
@איש וילנא
הרמב"ם כותב כך לאחר שציטט פסוק ופירשו. ובירושלמי פירשו רבי נחום בר סימאי בפני עצמו. וכן, כמדומני הרמב"ם מכנה כמה פעמים את רש"י כך או בדומה לכך.

כתבתי שלדעתי מה שהביא א' מגדולי התלמוד הוא על השורה שלאחר מכן וצריך למחוק ו' אחת בדברי הרמב"ם
על ידי איש ווילנא
30 נובמבר 2020, 21:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת
תגובות: 137
צפיות: 1515

Re: האם גדולי ליטא טבלו בערב שבת

נחפשה דרכינו כתב:
30 נובמבר 2020, 17:19
הגרח"ק והגרד"ל למרות שורשיהם לא נוהגים בשום מנהגים חסידיים,

הגרח"ק משמר כמה וכמה מנהגים חסידיים. בינייהם למשל אמירת לשם יחוד [לפחות בחלק מהמצוות] ועוד
על ידי איש ווילנא
30 נובמבר 2020, 16:14
פורום: משניות
נושא: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה
תגובות: 8
צפיות: 74

Re: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה

בבלי כתב:
30 נובמבר 2020, 16:12
איש ווילנא כתב:
30 נובמבר 2020, 16:12
לכאורה נראה שכוונתו על מה שאומר אחר כן שענין הבאישו הוא שיראו גרעיניהם מבחוץ [וצריך להוריד ואו]
והוא בירושלמי שם בשם אחד האמוראים [ואחד מגדולי התלמוד הכוונה לאמוראים ולא לפרשן התלמוד]
ומי היה אמורא זה?

רבי נחום בר סימאי 
על ידי איש ווילנא
30 נובמבר 2020, 16:12
פורום: משניות
נושא: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה
תגובות: 8
צפיות: 74

Re: מעשרות פרק א משנה ב - אחד מגדולי התלמוד בפירוש הרמב"ם למשנה

לכאורה נראה שכוונתו על מה שאומר אחר כן שענין הבאישו הוא שיראו גרעיניהם מבחוץ [וצריך להוריד ואו]
והוא בירושלמי שם בשם אחד האמוראים [ואחד מגדולי התלמוד הכוונה לאמוראים ולא לפרשן התלמוד]
על ידי איש ווילנא
30 נובמבר 2020, 11:26
פורום: וישלח
נושא: המלכים באדום אשר מלכו לפני מלוך מלך בישראל
תגובות: 24
צפיות: 248

Re: המלכים באדום אשר מלכו לפני מלוך מלך בישראל

כעין דברי הרב יראתי בפצותי מבואר ברמב"ן כאן וז"ל ואלה המלכים וכו' נכתב זה להגיד כי נתקיימה בו ברכת יצחק שאמר לו ועל חרבך תחיה כי גברו על בני שעיר החורי ומלכו עלייהם בארצם וע"ע בדברים ב ד ה. אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשו ישובים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאוד אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצים עד מדרך כ...
על ידי איש ווילנא
29 נובמבר 2020, 22:37
פורום: דיני ממונות
נושא: הסמכות ההלכתית של חוקי המדינה בענייני ממונות.
תגובות: 6
צפיות: 148

Re: הסמכות ההלכתית של חוקי המדינה בענייני ממונות.

אגב, שמעתי שהביד"ץ של ר' ניסים זצוק"ל, חייבו אדם ששרף חנות בשבת, אך לא ידוע לי אם מצד מנהג, כי אולי נקטו כך בעיקר ההלכה שבזמן שאין דנים דיני נפשות אין אומרים קם ליה בדרבה מיניה. הסיבה שחייבו הוא פשוט משום שהשורף חנות הוא מקלקל ולא נחשב למלאכה ואין בו פטור קם ליה בדרבה מיניה לרוב הראשונים [מלבד שיטת...
על ידי איש ווילנא
29 נובמבר 2020, 10:49
פורום: ויצא
נושא: נישואי יעקב ב' אחיות במשנת הרמב"ן
תגובות: 12
צפיות: 106

Re: נישואי יעקב ב' אחיות במשנת הרמב"ן

ציטוט ידועים דברי הרמב"ן עה"ת בענין נישואי יעקב ב' אחיות שהוא משום שבא"י האבות לא קיימו את כל התורה. והנה הרמב"ן בחי' יבמות צח. הוכיח ממה שיעקב נשא ב' אחיות - שלא נוהג בבן נח איסורי עריות שע"י אישות משום שאין בהם אישות וכתיב 'קיחה', ויל"ע שא"כ אמאי הוצרך לטעם שבחו"ל לא קיימו את התורה תיפו"ל שאי"ז ח...
על ידי איש ווילנא
28 נובמבר 2020, 22:05
פורום: ויצא
נושא: איך היה מותר ליעקב לישא שני אחיות אם קיים את התורה כולה?
תגובות: 10
צפיות: 84

Re: איך היה מותר ליעקב לישא שני אחיות אם קיים את התורה כולה?

3- הרדב"ז {באותו מקום כלעיל} מתרץ משלו: שמכיוון שלגוים אין אחוה אז היה מותר לו ביחוד שהן הרי היו גיורות ומותר לישא שתי אחיות גיורות. וא"ת {סיום  דברי הרדב"ז} והא יש את מה שהגמרא אמרה בפסחים קיט עמוד ב לא הבנתי בדיוק למה הכוונה אבל אציין שבבעלי התוס' השלם בפרשת ויצא הובא לתרץ שהיו אחיות מן האב ולא מ...
על ידי איש ווילנא
26 נובמבר 2020, 21:40
פורום: בית המדרש
נושא: מה הסיבה שנותנים חשיבות לעליות שלישי ושישי ?
תגובות: 25
צפיות: 330

Re: מה הסיבה שנותנים חשיבות לעליות שלישי ושישי ?

ציטוט סתם הערה, הסיבה ההיסטורית הטכנית שהאדמו"רים לא עלו שלישי, היא בגלל ששלישי היתה העליה של הרב דמתא בכל דוכתא, וה'צדיקים' על פי רוב לא היו רבני העיר, מלבד מעטים, בלובלין עירו של החוזה היה הרב הר' עזריאל ראש הברזל - לדוגמא, ולכן העליה השניה בחשיבותה היא שנותרה להם, והעדיפו את שיש מעליות אחרות (כנ...
על ידי איש ווילנא
25 נובמבר 2020, 23:35
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש איפה אפשר ללמוד את נושא כדור הארץ חמה ירח -מי מסתובב סביב מי? מתי? איך? וכו'
תגובות: 60
צפיות: 1117

Re: מחפש איפה אפשר ללמוד את נושא כדור הארץ חמה ירח -מי מסתובב סביב מי? מתי? איך? וכו'

לישועתך קויתי השם כתב:
25 נובמבר 2020, 23:30
ציטוט אני לא בקיא בסוגיא ולא עיינתי בה מספיק אבל זה מה שראיתי

זה לא קשור לנושא שנמצא בכותרת האשכול
מדובר בתמונות שניתן לראות מכל מקום גבוה
ומורה שהשמש הולכת בקיץ אל הצפון ובחורף אל הדרום
בין אם התנועה היא תנועת השמש או תנועת הכדור הכל ענין אחד
על ידי איש ווילנא
24 נובמבר 2020, 01:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם יש ענין ומקור למנהג שיש נוהגים לטבול במקוה כל יום?
תגובות: 217
צפיות: 2392

Re: האם יש ענין ומקור למנהג שיש נוהגים לטבול במקוה כל יום?

(ת"ח המתקרב לגיל שישים סיפר לי שהרב ויינפלד בעל הוצאת אשכול אמר לו לפני כמה עשרות שנים שבתקופה הראשונה של הדפסת הסידורים התפוצה התחלקה בין 90% נוסח ספרד ו10% נוסח אשכנז, ואחרי כמה עשרות שנים המגמה השתנתה דרסטית לכחצי-חצי) שכחת לקחת בחשבון שבכל ליטא ה"גדולה" היה לא יותר מ300.000 יהודים ואילו בפולין ...
על ידי איש ווילנא
23 נובמבר 2020, 23:05
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1704
צפיות: 58919

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חידה לא שלי: היכ"ת שמה שמחייב בשבועת מודה במקצת פוטר מקרבן פסח? מי שיש לו קרקעות אינו מתחייב שבועה על חובתו כיון שיש כאן שיעבוד קרקעות ואין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות מאידך מי שאין לו קרקע בארץ ישראל תוס' בפסחים דף ג ב אומרים שפטור מקרבן פסח  ונמצא שמי שאין לו קרקע זה מחייבו שבועה ופוטרו מקרבן פ...
על ידי איש ווילנא
21 נובמבר 2020, 21:37
פורום: דעת דורות
נושא: תולדות חייו של מרן ה'חפץ חיים'
תגובות: 27
צפיות: 2408

Re: תולדות חייו של מרן ה'חפץ חיים'

אינני בטוח כי הגרח"ס נפטר כמה חודשים אחרי סיום המלמה העולמית, ואז היה הרב ר. הרב בוילנא.. הרב ר' התמנה לרבנות מטעם עוד קודם מלחמת העולם הראשונה בהסכמת הגרח"ע אלא שהותנה שאינו מתערב בעניני הנהגת הרבנות בפועל המחלוקת התחילה בשנת תרפח כמה שנים לאחר פטירת הגר"ח [אמנם יתכן שכבר קודם לכן היה חיכוכים איתו...
על ידי איש ווילנא
21 נובמבר 2020, 20:35
פורום: דעת דורות
נושא: תולדות חייו של מרן ה'חפץ חיים'
תגובות: 27
צפיות: 2408

Re: תולדות חייו של מרן ה'חפץ חיים'

ומענין לענין מסופר כי אחרי שהרב ר. הרב מטעם דוילנא נחלק על הרבנות של מרן הגרח"ע, אמר לו הגרח"ס כי אני לקחתי פקיד שלא יוכל לעורר על הרבנות ואילו אתה שרצית שרב מטעם גם יהיה לו צורה של רב זה מה שעלה .. (יומן עריכות) כמדומה כי זמן המחלוקת על הרבנות בוילנא היה כבר לאחר פטירת הגר"ח. כך שיש כאן אייזה טעות
על ידי איש ווילנא
18 נובמבר 2020, 21:24
פורום: גיטין
נושא: האם הבעל גופיה יוכל להיות שליח לקבלה של אשתו
תגובות: 9
צפיות: 66

Re: האם הבעל גופיה יוכל להיות שליח לקבלה של אשתו

למען לא ניגע לריק כתב:
18 נובמבר 2020, 15:24
ובהקשר לראיה מהגמ' שם קודם תעיין שם בכל העמוד.

אולי בכל זאת.
כמדומה שיש לי הכירות עם עמוד זה 
על ידי איש ווילנא
18 נובמבר 2020, 15:16
פורום: גיטין
נושא: האם הבעל גופיה יוכל להיות שליח לקבלה של אשתו
תגובות: 9
צפיות: 66

Re: האם הבעל גופיה יוכל להיות שליח לקבלה של אשתו

לא הבנתי מה כוונת להוכיח

אבל באמת נראה פשוט שכאן וודאי לא יועיל גם ללא החסרון של לא חזרה שליחות אצל בעל
שהרי הדין ידוע
שאין הבעלים יכול להעשות שליח לקונה לקנות לו חפץ
והוא הדין שהבעל שהוא בעל הגט [ובעל האישות] אינו יכול להעשות שליח לזכות בגט לאשה
על ידי איש ווילנא
17 נובמבר 2020, 23:19
פורום: אקטואליה
נושא: האם יש פסקי הלכה של הרב אלישיב שעוררו התנגדות?
תגובות: 25
צפיות: 571

Re: האם יש פסקי הלכה של הרב אלישיב שעוררו התנגדות?

מה שאסר הגריש"א שערות מהודו עורר התנגדות גורפות במקומות שונות, ויש פעילות יתר להראות שכל הפסק שלו טעות. לא מתספקים בערעור על הנתונים שלו, אלא כותבים ספרים וקונטרסים להראות שכל יסוד שלו בהלכה אין בו ממש, והעיקר כרבנים המתירים. היכן? ומי בכלל התיר? https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=185&t=14773...
על ידי איש ווילנא
17 נובמבר 2020, 22:43
פורום: חיי שרה
נושא: 45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר
תגובות: 8
צפיות: 234

Re: 45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר

בלדד השוחי כתב:
17 נובמבר 2020, 22:41
כנראה כוונתך עם שבועת ה' על א"י (פסוק ז) שזה לכאו' פחות קשור.

אכן.
על ידי איש ווילנא
17 נובמבר 2020, 21:57
פורום: חיי שרה
נושא: 45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר
תגובות: 8
צפיות: 234

Re: 45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר

בלדד השוחי כתב:
17 נובמבר 2020, 17:23
ניסיתי לחפש 'אשה לבני' בפרשה, וכן אלה או שבועה, ולע"ע מצאתי 6.

העבד 9 פעמים.

אכן העבד 9 
אלה ושבועה [בכל ההטיות שיש] מצאתי 7 
אשה לבני 6 בצירוף אשה לבן [אדוניך] 7

האם בדקת את כל השאר 
על ידי איש ווילנא
17 נובמבר 2020, 16:20
פורום: חיי שרה
נושא: 45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר
תגובות: 8
צפיות: 234

Re: 45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר

ראה כאן עמוד 15 תחת הכותרת מלים מנחות ומספריהן https://tablet.otzar.org/book/book.php?book=154887&width=-17&scroll=0&udid=0&fs=4008%2C4009%2C4010%3B4008%2C4009%2C4026%3B4008%2C4009%2C4033%3B4008%2C4023%2C4010%3B4008%2C4023%2C4026%3B4008%2C4023%2C4033%3B4008%2C4028%2C4010%3B4008%2C4028%2C4026%3B4008%...
על ידי איש ווילנא
17 נובמבר 2020, 12:21
פורום: חיי שרה
נושא: 45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר
תגובות: 8
צפיות: 234

Re: 45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר

ובדומה לזה נמצא במדרש רבה במדבר פי"ט ב

ר' חנן בן פזי פתר קרא בפ' פרה שיש בה משבעה שבעה שבע פרות שבע שריפות שבע הזיות שבע כיבוסין שבעה טמאים שבעה טהורים שבעה כהנים ואם יאמר לך אדם חמשה הן אמור לו משה ואהרן בכלל שנא' וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה:
על ידי איש ווילנא
16 נובמבר 2020, 21:41
פורום: דיני ממונות
נושא: חסכון גדול, האם האברכים היו חייבים לעשות זאת מצד השבת אבדה?
תגובות: 7
צפיות: 438

Re: חסכון גדול, האם האברכים היו חייבים לעשות זאת מצד השבת אבדה?

אני לא יודע באיזה משאבות מדובר שם אבל מהידוע לי משאבות לא מתחילות לעבוד רק בצריכה גבוהה של מים מה שלא קורה בשבת שאין מקלחות מכונות כביסה וכדו' פלא גדול מהיכן 'שאבת' ידיעה כזו, כדאי לך להתנסות ולנתק את המשאבה לשבת אחת ולספר לנו על התוצאות...     לשיטתו מה אכפת לו לנתק את המשאבות  ואכן בבנינים רבים נ...
על ידי איש ווילנא
16 נובמבר 2020, 00:29
פורום: חיי שרה
נושא: 45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר
תגובות: 8
צפיות: 234

45 מושגים כל אחד נמצא 7 פעמים בפרשה לא פחות ולא יותר

בשביל לשמח חכמי הפורום העתקתי מה שמצאתי כתוב כבדרך אגב בין כתביו של תלמיד חכם אחד בדורינו כפי שנשלחו לי פעם  והנה הם לפנייכם     אביא בזה כמה דוגמאות, מבראשית כד, מסע אליעזר להבאת רבקה, ובה תמצא 45 מושגים עיקריים כל אחד נמצא ז' פעמים בפרשיה לא פחות ולא יותר, ואלו מהן: בצווי אברהם: ז' פעמים יצחק (כול...
על ידי איש ווילנא
16 נובמבר 2020, 00:14
פורום: דעת דורות
נושא: חמש שנים לסילוקו של ר"י גרודנא מרן הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל
תגובות: 100
צפיות: 1309

Re: חמש שנים לסילוקו של ר"י גרודנא מרן הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל

בעלי אוצר כתב:
16 נובמבר 2020, 00:12
פטירת מורו ורבו הגרש"ר (תשל"ג נדמה לי)

הגרש"ר נפטר הרבה אחרי תשל"ג
לפחות תשלט ומן הסתם יותר מאוחר בשנות המ'
על ידי איש ווילנא
15 נובמבר 2020, 21:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: משנה ברורה ציין לשו״ת של האחרונים
תגובות: 26
צפיות: 431

Re: משנה ברורה ציין לשו״ת של האחרונים

סופר כתב:
23 ינואר 2020, 22:02
ציטוט ואל תשכחו שהמשנ"ב מביא עשרות (אולי מאות) פעמים את הגר"ז שהיה דור שלפניו.

הוא היה כמה דורות לפניו. הגר"ז הוא בן דורו של הגר"א וקדם לרבי עקיבא איגר.
מאותו דור אפשר למנות את הפרי מגדים החיי אדם ועוד רבים שהמשנה ברורה מביא 

עבור לחיפוש מתקדם