החיפוש הניב 2642 תוצאות

על ידי איש ווילנא
היום, 13:24
פורום: אקטואליה
נושא: קונטרס מרבני המזרחי שארץ ישראל היא באוגנדה
תגובות: 51
צפיות: 850

Re: קונטרס מרבני המזרחי שארץ ישראל היא באוגנדה

היה נשיא כבוד בלבד משום גדלותו. לא היה לו שום כוח ושייכות בניהול המזרחי בפועל  לו יהי כן, עדיין מי שכתב שהיה מראשי המזרחי לא טעה, ומי שכתב להיפך טעה. אפשר לתקן את הטעות והכל בסדר. אני חושב שלא הובנתי  לא היה נשיא המזרחי  אלא נשיא הועידה  דרך היה בזמנו שמתכנסים לועידה כמה אנשים  ממנים משהו לתפקיד נש...
על ידי איש ווילנא
היום, 13:18
פורום: אקטואליה
נושא: קונטרס מרבני המזרחי שארץ ישראל היא באוגנדה
תגובות: 51
צפיות: 850

Re: קונטרס מרבני המזרחי שארץ ישראל היא באוגנדה

אגב האם יש לאחד החברים הסבר לכך שהגאון רבי שלמה כהן מרבני וילנא בעל החשק שלמה  יצא לקראת הרצל עם ספר תורה ??? בהנחה שזה נכון. נבע מתמימות וחוסר הכירות שהיה דבר נפוץ ומדובר בתחילת דרכו של הרצל וביחד עם זה שסבר שיש לפעול למען א"י וחשבו שהוא יפעל לשם כך ולא היו מודעים לכך שהציונים יפעלו כנגד הדת [וכיד...
על ידי איש ווילנא
היום, 13:14
פורום: אקטואליה
נושא: קונטרס מרבני המזרחי שארץ ישראל היא באוגנדה
תגובות: 51
צפיות: 850

Re: קונטרס מרבני המזרחי שארץ ישראל היא באוגנדה

המרחשת היה סגן יושב ראש ועידת המזרחי בתרפ"ג, ויו"ר הועידה  בתרפ"ז, נכון או לא נכון? היה נשיא כבוד בלבד משום גדלותו. לא היה לו שום כוח ושייכות בניהול המזרחי בפועל  שהתנהל על ידי הרב ריינס וזאב יעבץ. ובפועל סביב המזרחי בחו"ל התקבצו הדתיים למחצה לשליש ורביע  ישנם רבנים שונים שהיה נאמנים בחו"ל לתנועת ה...
על ידי איש ווילנא
25 פברואר 2021, 13:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תענית לחולה קורונה שהבריא
תגובות: 14
צפיות: 342

Re: תענית לחולה קורונה שהבריא

שאר לעמו כתב:
25 פברואר 2021, 13:10
מי זה הגר"ש גריינימן
רבי שמואל בן הגר"ח. [נחשב מאוד בקהילתו. אלא שבשנים האחרונות הוא חלה. ואין בכוחו לצאת ולבוא] 
על ידי איש ווילנא
25 פברואר 2021, 12:40
פורום: תרומה
נושא: פירוש מחודש בחתם סופר - וכן תעשו לדורות
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: פירוש מחודש בחתם סופר - וכן תעשו לדורות

אמנם יש להעיר  שביחזקאל מצינו שבבנין שלעתיד לבוא נעשה שינוי בכלי אחד שבתוך אהל מועד [ונחלקו אם הוא המזבח או השולחן]. שמעתי לבאר ששולחן/מזבח זה הוא כעין שולחן שיהיה בקודש הקדשים על אבן השתיה ועליו יעמוד הארון [ועליו ממזרח לארון תונח המחתה ותוקטר הקטורת ביום הכיפורים ולכן הוא נקרא מזבח], (ואפשר שגם ב...
על ידי איש ווילנא
25 פברואר 2021, 11:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מתי בפעם האחרונה גזרו צום בעת צרה?
תגובות: 10
צפיות: 131

Re: מתי בפעם האחרונה גזרו צום בעת צרה?

כמדומה שהיה זה דבר מצוי בכל הדורות והנה לדוגמא חלק ממכתבם של גדולי ישראל כפי שהובא בקובץ אגרות אחיעזר רלה. בזמן רדיפת הדת ברוסיה אחרי מלחמת העולם הראשונה על היבסקים [אבל שם מדובר על תענית ציבור עולמי. וזה היה דבר נדיר. מה שאין כן תע"צ פרטי בתוך העירה]  והנה רבים ושלמים מגדולי ישראל העירו אותנו שמחוי...
על ידי איש ווילנא
24 פברואר 2021, 22:11
פורום: פורים
נושא: האם קבלו ישראל מהתחלה לתת מתנות לאביונים
תגובות: 11
צפיות: 161

Re: האם קבלו ישראל מהתחלה לתת מתנות לאביונים

הרמב"ן מפרש שמה שכתוב בתחילה שהיהודים הפרזים עשו ימי משתה ושמחה וכו' הכוונה שעשו זאת בשנה הראשונה מעצמם וללא תקנת מרדכי ומחמת שמחתם בהצלתם. ומן הסתם יש עוד פרשנים שמפרשים כך וממיילא מובן שסעודה ומשלוח מנות הוא ענין טבעי של שמחה ועשו זאת מעצמם אבל לא מתנות לאביונים ואחר כן הגיע מרדכי ועשה זאת לתקנה ק...
על ידי איש ווילנא
24 פברואר 2021, 22:04
פורום: דעת דורות
נושא: להסיר מסוה
תגובות: 29
צפיות: 436

Re: להסיר מסוה

אגב הרי"מ לווין כותב שם שהרב דושינסקי הורה לו לא לצאת מהקאוליציה. דבר מענין לכשעצמו לכאורה הרב דושינסקי סבר תמיד שיש להכנס לממשלה כמבואר ע"פ דבריו כאן (הקרובים אליו טוענים שרק הסתפק לאיזה מפלגה להורות להצביע אבל נפטר טרם הספיק להכריע). שכחתי לציין שהוא מביא שגם הרב בענגיס הורה לו שלא לצאת מהקאוליצי...
על ידי איש ווילנא
24 פברואר 2021, 22:00
פורום: תרומה
נושא: פירוש מחודש בחתם סופר - וכן תעשו לדורות
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: פירוש מחודש בחתם סופר - וכן תעשו לדורות

ציטוט אולי הכוונה רק על הצורה הכללית של הכלים, אך בפרטים יצא אפילו אם שינה, ואם כן הנביא אינו מחדש. והא ראיה שהמנורה שעשו בית חשמונאי לא היתה מזהב ובלי כפתורים ופרחים. יסוד הדברים הציע האור החיים כאן. אם כי במסקנתו לא נשאר בזה אמנם מה שהבאת הראיה ממה שהמנורה כשרה מכל מיני מתכות וללא כפתורים ופרחים ...
על ידי איש ווילנא
24 פברואר 2021, 21:54
פורום: תרומה
נושא: פירוש מחודש בחתם סופר - וכן תעשו לדורות
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: פירוש מחודש בחתם סופר - וכן תעשו לדורות

אכן לכאורה רש"י אצלנו לא פירש כן, שהרי כתב: וכן תעשו - לדורות אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם וכו' עכ"ל. ולדבריו יש להקשות עדיין קו' החת"ס, איך מצאנו בכל זאת שינויים, והרי אין נביא רשאי לחדש דבר, ובפרט, שלהדיא אמ...
על ידי איש ווילנא
24 פברואר 2021, 13:59
פורום: דעת דורות
נושא: להסיר מסוה
תגובות: 29
צפיות: 436

Re: להסיר מסוה

חשבתי שרק היום יש חוצפא יסגא למתוח ביקורת על גדולי ישראל כנראה שהיה מאז ומעולם איטשה מאייר לוין מותח ביקורת חריפה בגאון רבי אהרון קוטלר אזוב הקיר מותח בייקורת על הארז בלבנון לקרוא ולא להאמין, אגב לימים כשהיו צריכים את עזרתו של רבי אהרון קוטלר פנו אליו בלי גבול כשהיו צריכים כסף ידעו את הכתובת זה מוכ...
על ידי איש ווילנא
23 פברואר 2021, 14:59
פורום: פורים
נושא: פורים דמוקפין ברחבי הארץ
תגובות: 122
צפיות: 1594

Re: פורים דמוקפין ברחבי הארץ

כשר' אריאל בוקוולד כתב את ספרו קרית אריאל - לא היה ריבוע עיר בין יפו לבני ברק. יתכן שדברים השתנו בבניה המאסיבית של תל אביב רבתי בשנים הבודדות האחרונות. לא בדקתי את המיפוי כיום. אכן טעיתי.  בדקתי פעם נוספת  ואין שם כי אם טענה של שני ריבועים שמתחברים וזה כבר שאלה  ולא ריבוע אחד אמנם המגיה שם מעיר שלפ...
על ידי איש ווילנא
23 פברואר 2021, 14:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פוסקי זמננו אשכנזי / ליטאי שפסקו דלא כהמשנה ברורה
תגובות: 32
צפיות: 390

Re: פוסקי זמננו אשכנזי / ליטאי שפסקו דלא כהמשנה ברורה

תלמיד נאמן כתב:
23 פברואר 2021, 14:03
בדין זה כמדומני שגם הגרשז"א חולק. אבל אולי זאת לא דוגמא, כי על דין זה תמהים מאוד מה הטעם לאסור.

התמיהה אינה מובנת
כי בפשוטו זהו ממש דין נר בשבת
שקים לן שהוי מוקצה גם לאחר שכבה הגם שאמור לכבות
אלא שיש מקום לחלק בזה עפ"י תוס' בשבת ואינו מוכרע
ומכל מקום וודאי אין כאן תמיהה
על ידי איש ווילנא
23 פברואר 2021, 12:55
פורום: שבת
נושא: שבת כח ב
תגובות: 4
צפיות: 117

Re: שבת כח ב

בבלי כתב:
23 פברואר 2021, 11:01
ציטוט בגמרא שם מובא שבביהמ"ק היו משתמשים רק בדבר הטהור.
וא"כ איך השתמשו בשמיר שהיא תולעת/שרץ (תלוי מי המפרש)?

אינו מובן השאלה
השמיר שימש רק ככלי בעלמא
אבל לא בנו בו את המשכן

אמנם יש לשאול על השימוש במשכן 
בתכלת. ארגמן. תולעת שני
וכבר עמדו על זה האחרונים
על ידי איש ווילנא
23 פברואר 2021, 10:08
פורום: פורים
נושא: פורים דמוקפין ברחבי הארץ
תגובות: 122
צפיות: 1594

Re: פורים דמוקפין ברחבי הארץ

שאר לעמו כתב:
23 פברואר 2021, 09:32
ולהיכנס בדחוקים של קשת עיר לא ברור שלזה התכוון החזו"א כשנהג להחמיר גם בציבור.

אין צורך להגיע לקשת אלא ריבוע עיר
ונדפסו בזה עכשיו דברים בשם הגר"י ברטלר בקובץ החדש של מוריה מכון י"ם
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 22:21
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות מחודשות במדרשים
תגובות: 2
צפיות: 83

Re: הלכות מחודשות במדרשים

מדרש תנחומא זה אם מסברתי הייתי אומר שוודאי אין הכוונה אלא דברי אגדה ועל דרך דרש אבל כיון שראיתי מי שציטט אותו כדברי הלכה  אציגנו לפני הציבור פרק ז וְנֶפֶשׁ כִּי תֶּחֱטָא וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה . זֶה שֶׁאָמַר הַכָּתוּב, אֶל תְּבַהֵל עַל פִּיךָ וְלִבְּךָ אֶל יְמַהֵר לְהוֹצִיא דָבָר לִפְנֵי הָאֱלֹהִים ...
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 22:18
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות מחודשות במדרשים
תגובות: 2
צפיות: 83

Re: הלכות מחודשות במדרשים

במדרש רבה בראשית נד

רבי אבהו בשם ריש לקיש אמר לפני תשעה גנב ולפני עשרה גזלן רבי תנחומא בשם ר' הונא לעולם אינו גזלן עד שיגזלה מידו שנאמר (שמואל ב כג) ויגזול את החנית מיד המצרי ו

האמנם גזלן אינו נחשב לגזלן עד שיגזול בפני עשרה
ואולי אנן קם לן שבעינן דווקא ויגזול את החנית מיד המצרי
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 22:03
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות מחודשות במדרשים
תגובות: 2
צפיות: 83

הלכות מחודשות במדרשים

במדרשים נתקלתי בכמה דוגמאות של עניני הלכה מחודשים  שלא מצינו להם מקור אחר ושעומדים בניגוד לבבלי והירושלמי כאחד  [ופעמים מחודשים עד מאוד וצריכים פתרון] והנה דוגמא אחת ידועה [רבי עקיבא איגר מציין לה]  בפירוש המשנה הראשונה של מגילה שבני הכפרים מקדימים ליום הכניסה  הסיכום של המדרש הוא שבני הכפרים מקדימי...
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 21:39
פורום: בית המדרש
נושא: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי
תגובות: 24
צפיות: 302

Re: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי

לכא' כוונתם לא ליתן טעם אלא להוכיח, שמזה ששייך דין לכתחילה לא יעלו גם לר' יהודה (שכפה"נ לא ניחא להעמיד כל מתני' דהמזבח מקדש דלא כר"י), בהכרח שרצפה אינה מקדשת פסולין, שאל"כ כבר הוו להו כל הפסולין עלו שלא יר אכן. כוונתי הייתה למש"כ תוס' קודם לכן ששלמה קידש את הרצפה לכשרים ולא לפסולים שזהו נתינת טעם.
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 16:26
פורום: בית המדרש
נושא: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי
תגובות: 24
צפיות: 302

Re: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי

יש לי זכרון מעומעם שתוס' באיזשהו מקום כ' שלר"י כל העזרה מקדשת פסולים. לא בטוח. מחיפוש קצר. אכן תוס' בשאלתם בזבחים דף פז א ד"ה כבש סברו שגם רצפה מקדשת אבל לכאורה בתירוצם מבואר שחזרו מזה ובתוס' מנחות דף נז א מפורש שסוברים שאין דין מקדש פסולים ברצפה אם כי הסברא שם צריכה ביאור וז"ל כבש מנין לר"י דאמר כ...
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 15:58
פורום: בית המדרש
נושא: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי
תגובות: 24
צפיות: 302

Re: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי

יושב בשבת תחכמוני כתב:
22 פברואר 2021, 15:52
עדיין לא אהנית לן לקרן כבש יסוד וריבוע, (למה הנושא של מקום מוגבה יותר בסיסי לדעתך

קרן יסוד וריבוע מוכרח שאינו מעכב לענין זה
אבל לכל הפחות בעינן משהו ולא רצפה בעלמא
וודאי אף המקריב בבמה בעי לכל הפחות אייזה הגבהה
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 15:38
פורום: בית המדרש
נושא: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי
תגובות: 24
צפיות: 302

Re: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי

א. הגמ' הרי שו"ט אם מודה ר' יהודה בדמים, ואף בסוף הסוגי' אין מסקנא. ב. ממש פלא, הרי הגמ' נט. דנה שכשם שמזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו כך גם יקטירו אימורים במקומו (ורק דמים לא יזרקו לפי הצד שר"י מודה בדמים, ולצד שחולק אף בדמים א"כ אף יזרקו, עי"ש), וזה הרי כל הסוגי' שם שע"י פגימת המזבח לא הוי דחוי ל...
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 15:27
פורום: בית המדרש
נושא: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי
תגובות: 24
צפיות: 302

Re: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי

ישראלמאיר כתב:
22 פברואר 2021, 15:19
אילו זה היה כך היה גם חייב מצד מעלה בחוץ.

אכן הערה יפה
אמנם עדיין ניתן לטעון שאיסור מעלה בחוץ לא נאסר אלא חוץ למקום העזרה לגמרי
במקום שנאסר גם שחיטתו
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 15:10
פורום: בית המדרש
נושא: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי
תגובות: 24
צפיות: 302

Re: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי

הגע עצמך - בגמ' זבחים ס. מבואר שלר' יהודה רצפת עזרה כולה מיקדשא וכשרה להקטרה, ונסתפקו אם אף לזריקה או שמודה ר' יהודה בדמים, ולכאורה - למה זה לא סתירה לכל ד' הגרי"ז? מה עם מקום המזבח שנבחר? ליישב שאלתך יש שני מהלכים [שאמנם נאמרו בהקשר אחר אבל נוגעים גם לשאלתך] א. תשובת התוס' שכל דיני מזבח שבעינן הוא...
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 12:02
פורום: בית המדרש
נושא: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי
תגובות: 24
צפיות: 302

Re: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי

ישראלמאיר כתב:
22 פברואר 2021, 11:39
גם בדרך חכמה (בית הבחירה סוף פרק ב') מצדד בדעת הרמבם שמקום המזבח לא מעכב להקרבה


כתב כן על מידות המזבח שאינם מעכבות
אבל מקום המזבח לכאורה מעכב
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 11:58
פורום: בית המדרש
נושא: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי
תגובות: 24
צפיות: 302

Re: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי

ולפ"ז אם באנו לדון לענין החזרת הקרבנות אזי אי"צ לדקדק במדת ומקום המזבח (אלא שתהיה זו הקרבה כהקרבה ללא בית שאף היא כשרה) גם אם נקבל את הדברים לגבי מידות המזבח. לומר כן לגבי מקום המזבח זה חידוש ופלא לומר כן בשם הגרי"ז שהרי זה סותר דברי הגרי"ז במכתבו שדין מקום המזבח הוא מעיקר בחירת מקום המקדש והרי בחי...
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 11:48
פורום: תצוה
נושא: חינוך כלי המקדש
תגובות: 4
צפיות: 66

Re: חינוך כלי המקדש

משה נפתלי כתב:
22 פברואר 2021, 11:44
איש ווילנא כתב:
22 פברואר 2021, 11:23
בחזו"א מנחות נסתפק אי האי דינא דמנחות הוא מדין קידוש כלי או מדין חינוך. 
ומסקנתו?


הוא לא מכריע הוא מאריך בביאור כל צד והנפק"מ בין שני הצדדים 
על ידי איש ווילנא
22 פברואר 2021, 11:23
פורום: תצוה
נושא: חינוך כלי המקדש
תגובות: 4
צפיות: 66

Re: חינוך כלי המקדש

בחזו"א מנחות סימן ל ס"ק ג ד ה האריך בזה
ונסתפק אי האי דינא דמנחות הוא מדין קידוש כלי או מדין חינוך כדברי הרב @משה נפתלי
על ידי איש ווילנא
21 פברואר 2021, 22:25
פורום: פורים
נושא: שחיטת היצה"ר דעבודה זרה היה בפורים. מקור?
תגובות: 14
צפיות: 212

Re: שחיטת היצה"ר דעבודה זרה היה בפורים. מקור?

עי' במדרש רבה שיר השירים ז יג אימתי נעקר יצר עבודת כוכבים רבי בנייה אמר אלו מרדכי ואסתר ורבנן אמרי אלו חנניה מישאל ועזריה מיתיבין רבנן לרבי בנייה וכי ע"י יחידי היה נעקר מותיב רבי בנייה לרבנן וכי מרדכי ואסתר יחידים היו הדא מסייעא לרבי בנייה א"ר תנחומא ור' מיאשא ור' ירמיה בשם ר' שמואל בר כהנא כתיב (אס...
על ידי איש ווילנא
21 פברואר 2021, 22:04
פורום: בית המדרש
נושא: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי
תגובות: 24
צפיות: 302

Re: מקומו של המזבח בבית המקדש השלישי

בעקבות הנ"ל התעוררתי בהערה חדשה וז"ל הרמב"ם בית הבחירה פ"ב הא"ב המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו לעולם שנאמר זה מזבח לעולה לישראל ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי' בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד ...

עבור לחיפוש מתקדם