הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 71 תוצאות

על ידי חקר משפט
12 אוגוסט 2016, 09:25
פורום: דיני ממונות
נושא: פיצויי פיטורין בחלוקת הקהילות
תגובות: 19
צפיות: 4011

Re: פיצויי פיטורין בחלוקת הקהילות

זה נושא שקשור רק למחלוקת על שליטה בציבור, ללא שום דבר רוחני.

ולכן לדעתי זה לא מתאים דבר שהוא שליטנ גשמית כסף וכסף וכסף, להפוך זאת לנושא תורני והלכתי. שהוא דבר של כסף כסף כסף כסף.
על ידי חקר משפט
28 יולי 2016, 00:27
פורום: דיני ממונות
נושא: זכויות חברה על חומר של לקוח
תגובות: 2
צפיות: 1460

Re: זכויות חברה על חומר של לקוח

יש לראות את ההסכם לפני שדנים בזה.
על ידי חקר משפט
26 יולי 2016, 13:42
פורום: דיני ממונות
נושא: למנוע קריאה בעיתונים
תגובות: 27
צפיות: 5536

Re: למנוע קריאה בעיתונים

כמדומיני ואני כותב מזיכרוני חו"מ רנט
על ידי חקר משפט
24 יולי 2016, 10:18
פורום: דיני ממונות
נושא: למנוע קריאה בעיתונים
תגובות: 27
צפיות: 5536

Re: למנוע קריאה בעיתונים

ע"ז נאמר תשו' המהרשד"ם הידועה שלא יהיה חוקותינו יותר מחוקות הגוים, וכל דבר שהגויים מבינים שזה אסור, אז גם אם מבחינת התורה אפשר למצא לזה היתר.
אבל עדיין זה אסור, וזה יסוד גדול לכל דיני התורה.
על ידי חקר משפט
21 יולי 2016, 12:49
פורום: דיני ממונות
נושא: למנוע קריאה בעיתונים
תגובות: 27
צפיות: 5536

Re: למנוע קריאה בעיתונים

לו יצוייר שאחד ישעה ציור בביתו שלהסתכל זה עולה כסף.
ואחד שיציץ במזיד להסתכל מבלי רשות וכי יעלה על הדעת שהוא לא גזלן מדאוריתא.
על ידי חקר משפט
19 יולי 2016, 01:45
פורום: דיני ממונות
נושא: לתבוע טו"ר שהזיק בגרמי
תגובות: 4
צפיות: 1661

Re: לתבוע טו"ר שהזיק בגרמי

במה שנכתב שבית הדין אינו יכול לדון בוררות. זה טעות כיון שבית הדין הרבני דן ככל העולה על רוחו כמנהג השופטים.
על ידי חקר משפט
19 יולי 2016, 01:09
פורום: דיני ממונות
נושא: הטלת חרם
תגובות: 13
צפיות: 2835

Re: הטלת חרם

היום לא נוהגים לעשות חרם.
על ידי חקר משפט
18 יולי 2016, 15:11
פורום: דיני ממונות
נושא: לתבוע טו"ר שהזיק בגרמי
תגובות: 4
צפיות: 1661

Re: לתבוע טו"ר שהזיק בגרמי

פשוט כל טו"ר בר דעת יש סעיף בהסכם שאי אפשר לתבע.
על ידי חקר משפט
18 יולי 2016, 08:31
פורום: דיני ממונות
נושא: למנוע קריאה בעיתונים
תגובות: 27
צפיות: 5536

Re: למנוע קריאה בעיתונים

בענין זכויות יוצרים עיין בספר עמק המשפט להגאון הרב יעקב אברהם כהן שליט"א מרא דאתרא דשכונת רמת הצפון.
שיש לו ספר שלם בענין של זה ובירר הדבר הטב הידק הידק.
על ידי חקר משפט
18 יולי 2016, 01:39
פורום: דיני ממונות
נושא: חתימה על היתר בניה
תגובות: 8
צפיות: 2316

Re: חתימה על היתר בניה

עיין בפסקי דין ירושלים שהביא כן בשם הרב אלישיב.
על ידי חקר משפט
18 יולי 2016, 01:38
פורום: דיני ממונות
נושא: הטלת חרם
תגובות: 13
צפיות: 2835

Re: הטלת חרם

יש הוכחות ברורות מסוגית בש"ס ששבועה זה זכות תביעה. ואם זה יענין מאן דהוא אכתוב זאת.
על ידי חקר משפט
18 יולי 2016, 01:36
פורום: דיני ממונות
נושא: דמי ועד בית ליחידות חיצוניות
תגובות: 3
צפיות: 1408

Re: דמי ועד בית ליחידות חיצוניות

המנהג בבני ברק ובירושלים שמשלמים בין 50% ל75% ולכאורה זה תלוי בגודל היחידות.
על ידי חקר משפט
18 יולי 2016, 01:35
פורום: דיני ממונות
נושא: נכסי החסידות
תגובות: 28
צפיות: 5549

Re: נכסי החסידות

אשאל שאלה אחרת אדמו"ר והרבנית שיש להם בבעלותם ביהמ"ד בטאבו. ןבמשך הזמן הם החליטו להתגדש, האם לרבנית שיש לה 50% בבעלות יכולה לסגור את הבית כנסת?
על ידי חקר משפט
18 יולי 2016, 01:32
פורום: דיני ממונות
נושא: למנוע קריאה בעיתונים
תגובות: 27
צפיות: 5536

Re: למנוע קריאה בעיתונים

יש לו זכות בחנות שלו לא לעשות פעולה מסוימת וזה פעולת ההצצה בעיתון
על ידי חקר משפט
17 יולי 2016, 18:09
פורום: דיני ממונות
נושא: ועד בית שטעה ובזבז
תגובות: 4
צפיות: 1636

Re: ועד בית שטעה ובזבז

טענה נכונה, ולכן יש דיינים שטוענים שאם לגבאי צדקה תחייב לשלם באונס וכדומה לא ירצה לעשות זאת ולמה שיקח אחריות.

לכן אם שמר את הכסף בצורה שאדם נורמלי שמר, אין לחייבו.
על ידי חקר משפט
11 יולי 2016, 19:59
פורום: דיני ממונות
נושא: לזייף חתימת סילוק ירושה
תגובות: 21
צפיות: 4150

Re: לזייף חתימת סילוק ירושה

אני חוזר שוב דיון שדנו בזה והכריעו גדולי עולם בענין אין טעם לדון בדבריהם.
וכך ניהגים גדולי הדינים
על ידי חקר משפט
11 יולי 2016, 17:10
פורום: דיני ממונות
נושא: לזייף חתימת סילוק ירושה
תגובות: 21
צפיות: 4150

Re: לזייף חתימת סילוק ירושה

פשוט אין חולקים ע"ז, ולא שייך שכל אחד שחושב שיודע ללמוד והיה לו סבראי יכול לחלוק עליהם.
על ידי חקר משפט
10 יולי 2016, 13:20
פורום: דיני ממונות
נושא: קנין חצר באויר
תגובות: 5
צפיות: 1843

Re: קנין חצר באויר

תעיין בחוזים של כל הפרויקטים. שם יש התיחסות מפורשת לענין. שאם בונים אז הגג שייך לשכן.
על ידי חקר משפט
10 יולי 2016, 01:18
פורום: דיני ממונות
נושא: חופשת מחלה
תגובות: 13
צפיות: 2959

Re: חופשת מחלה

ברור כשמש שאסור לתבע סתם. וכל התובע הרי הוא נחשב כגזלן.
על ידי חקר משפט
10 יולי 2016, 00:11
פורום: דיני ממונות
נושא: חתימה על היתר בניה
תגובות: 8
צפיות: 2316

Re: חתימה על היתר בניה

פשוט מאוד כוונתו שיוכל לבנות, אבל תשלם עבור זה.
על ידי חקר משפט
08 יולי 2016, 12:20
פורום: דיני ממונות
נושא: חתימה על היתר בניה
תגובות: 8
צפיות: 2316

Re: חתימה על היתר בניה

מה זה קשור הענין של סיטומתא, זה לגבי אם זה קנין או לא לגבי שלא יחזור בו.

השאלה בקנין זה זה רק היתר על בניה, או גם הקנאה על השטח או לא.
על ידי חקר משפט
08 יולי 2016, 09:27
פורום: דיני ממונות
נושא: חזרה מהסכם בין בעל מגרש ליזם
תגובות: 4
צפיות: 1595

Re: חזרה מהסכם בין בעל מגרש ליזם

זו שאלתי, דהיכא נידינא להאי דינא.
על ידי חקר משפט
08 יולי 2016, 09:23
פורום: דיני ממונות
נושא: לזייף חתימת סילוק ירושה
תגובות: 21
צפיות: 4150

Re: לזייף חתימת סילוק ירושה

דברי שטות והבל לומר כך.
על ידי חקר משפט
08 יולי 2016, 01:44
פורום: דיני ממונות
נושא: חזרה מהסכם בין בעל מגרש ליזם
תגובות: 4
צפיות: 1595

Re: חזרה מהסכם בין בעל מגרש ליזם

במה חל כל הסכם שותפות בע"פ ללא חוזה.
על ידי חקר משפט
08 יולי 2016, 01:17
פורום: דיני ממונות
נושא: חתימה על היתר בניה
תגובות: 8
צפיות: 2316

חתימה על היתר בניה

האם ששכנים חותמים על היתר בניה, האם זה רק מהוה הסכמה לבניה, ואין בזה שום ויתור על חלקם ברכוש זה. או שזה ג"כ שמקנים לו את הבעלות שיש להם והם מוותרים על החלק שלהם, בקיצור האם זה רק נתינת רשות לבניה או ג"כ הקנאת בעלות..
על ידי חקר משפט
08 יולי 2016, 01:15
פורום: דיני ממונות
נושא: סיטומתא
תגובות: 8
צפיות: 1898

Re: סיטומתא

לדעתי יש להעמיד השאלה אחרת ואעמיד זאת בשאלה נפרדת
על ידי חקר משפט
08 יולי 2016, 01:14
פורום: דיני ממונות
נושא: זבל"א בבי"ד קבוע
תגובות: 6
צפיות: 1645

Re: זבל"א בבי"ד קבוע

הבעיא המרגזית שחלק מהדיינים נגד לדרוש זבל"א זה העלות הכספית וכן הזמן עד שקובעים דיון. וממילא אם זה דרך מזכירות בי"ד אז פחות יש בעיות אלו.
על ידי חקר משפט
08 יולי 2016, 01:12
פורום: דיני ממונות
נושא: ילד שלכלך סחורה בחנות
תגובות: 12
צפיות: 3108

Re: ילד שלכלך סחורה בחנות

שמעתי זאת בשעור
על ידי חקר משפט
08 יולי 2016, 01:11
פורום: דיני ממונות
נושא: לזייף חתימת סילוק ירושה
תגובות: 21
צפיות: 4150

Re: לזייף חתימת סילוק ירושה

לאחר שתקנו הפוסקים שמגיע 10% אז המזייף חתימתם גנב.
על ידי חקר משפט
07 יולי 2016, 18:34
פורום: דיני ממונות
נושא: ילד שלכלך סחורה בחנות
תגובות: 12
צפיות: 3108

Re: ילד שלכלך סחורה בחנות

עיין בספרי הרב זעפראני

עבור לחיפוש מתקדם