החיפוש הניב 8 תוצאות

על ידי קו_התאריך
04 אוגוסט 2020, 17:53
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מותר לשוט בספינה בחופי ישראל
תגובות: 3
צפיות: 130

Re: כיצד מותר לשוט בספינה בחופי ישראל

בספר מעשה איש (ח"ב עמ' ריח) מובא, שהגר"ח קנייבסקי שאל את החזו"א, לפי מה שמבואר ברמב"ם (תרומות פ"א ה"ז) דהלכה כרבנן (גיטין ח.), דס"ל שהים הוא הגבול המערבי של ארץ ישראל, איך מותר ללכת להתרחץ בים הרי על ידי זה הוא יוצא לחו"ל. והשיבו החזו"א, שמקומות שאפשר לאדם  לרחוץ  בהם נחשב דיין ליבשה. (ובספר אבני ח...
על ידי קו_התאריך
12 יולי 2019, 10:29
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים
תגובות: 33
צפיות: 1207

Re: חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים

אם נשים לב, כדי לחשב את החשבון צריכים לחלוף 385 שנה ועוד... כמובן, שהחישוב שבין שני ליקויי חמה סמוכים, עלול להיות מטעה. חישוב בין ליקויי חמה בהפרש של 30 שנה יתנו גם כן תוצאה אולי יותר מדוייקת, אך עדיין לא מדוייקת דיה. חישוב בהפרש של 100 שנה גם יתנו תוצאה שונה, אך עדין לא מדוייקת דיה. מניין ידע ר"ג ש...
על ידי קו_התאריך
11 יולי 2019, 14:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים
תגובות: 33
צפיות: 1207

Re: חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים

הנני להעתיק דברי החזו"א בחלק או"ח סימן קלח ס"ק ה באמצע ד"ה ודע בסוגרים מרובעות: ומש"כ בספר עתים לבינה דשמואל לקח שיטה ישנה של התוכנים וכן י"ב תשצ"ג לא נולד בב"א הם מהכזבים שהיצר מחבבן וכעין יצרא דע"ז ואם כי המחבר היה יר"א אבל שגה וחשב שמותר לומר כן ו עבד את המינות בשוגג . מהו בב"א? בב"א = בבת אחת. ...
על ידי קו_התאריך
10 יולי 2019, 20:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים
תגובות: 33
צפיות: 1207

Re: חישוב כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים

הנני להעתיק דברי החזו"א בחלק או"ח סימן קלח ס"ק ה באמצע ד"ה ודע בסוגרים מרובעות:
ומש"כ בספר עתים לבינה דשמואל לקח שיטה ישנה של התוכנים וכן י"ב תשצ"ג לא נולד בב"א הם מהכזבים שהיצר מחבבן וכעין יצרא דע"ז ואם כי המחבר היה יר"א אבל שגה וחשב שמותר לומר כן ועבד את המינות בשוגג.
על ידי קו_התאריך
21 יוני 2019, 10:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך בהלכה
תגובות: 126
צפיות: 2777

Re: קו התאריך בהלכה

ברמב"ם מוכח שאינו סובר י"ב וי"ב, שהרי בכל חשבונותיו אין ארץ ישראל אמצע, והיסוד לעשות את ארץ ישראל למרכז שממנו ומזרחה 12 שעות וממנו מערבה 12 שעות, אין לו מקום אחיזה ברמב"ם. ויש לו אחיזה רק בבעל המאור והכוזרי, שהם האומרים שא"י היא אמצע. ונמצא ארכבה אתרי ריכשי, ארץ ישראל אמצע כבעה"מ והכוזרי, ותחילת זמנ...
על ידי קו_התאריך
21 יוני 2019, 08:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך בהלכה
תגובות: 126
צפיות: 2777

Re: קו התאריך בהלכה

קבלתי באישי: למרות שבצבור מקובל שהרימ"ט הוא מהישוב הישן, בדרך הישנה, והחזון איש הוא חדשן, האמת היא כי בענין קו התאריך ההיפך הוא נכון. החזו"א מייצג את הקו הסופר=שמרני, לראות את דברי הראשונים כקודש קדשים שאין לשנות מהם זיז כלשהו, וכל דבריהם כתורה מסיני. לעומת זאת הרימ"ט הולך בדרכו של חז"ס (המשכיל), שא...
על ידי קו_התאריך
20 יוני 2019, 21:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך בהלכה
תגובות: 126
צפיות: 2777

Re: קו התאריך בהלכה

אני מרשה לעצמי לכתוב דברים שאולי יקוממו אנשים אחרים, אולי לא יפה לכותבם, אבל אנסה לכתוב: הרימ"ט עושה רושם של פוסק קונבנציונלי, שהולך בדרך הישנה המקובלת. החזו"א עושה רושם של פוסק עצמאי וחדשן, שהולך בדרך שהוא סולל לעצמו. והרבנים מהאסכולה הקונבנציונלית, בלי שידעו להכריע בדין, נטו ללכת אחרי הפסיקה הקונב...
על ידי קו_התאריך
20 יוני 2019, 06:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קו התאריך בהלכה
תגובות: 126
צפיות: 2777

Re: קו התאריך בהלכה

בפורום של אוצר החכמה, היה לפני שנים עותק דיגיטלי של קונטרס התוקף את ספרו של הגרימ"ט, ומנסה להוכיח באותות ובמופתים כי הציטוטים שבו מהספר יסוד עולם אינם משקפים נאמנה את מה שכתוב ביסוד עולם, וכי הבנת הנקרא בדברי היסוד עולם לוקה בחסר. אני חסום לאוצר החכמה, אולי מי שאינו חסום יבדוק במה דברים אמורים, אולי...

עבור לחיפוש מתקדם