החיפוש הניב 252 תוצאות

על ידי חזק וברוך
אתמול, 23:23
פורום: בית המדרש
נושא: שטיקל לברית מילה
תגובות: 3
צפיות: 40

Re: שטיקל לברית מילה

מזל טוב! יה"ר שתזכה להכניסו בבריתו של א"א בעיתו ובזמנו, ולגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

viewtopic.php?f=15&t=8537#p113327
על ידי חזק וברוך
אתמול, 23:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מכונת גילוח פילפיס
תגובות: 12
צפיות: 79

Re: מכונת גילוח פילפיס

למה לא? כי הם מכריעים להיתר? יש גם פוסקים שמכריעים לאיסור. אא"כ כוונתו שהרב עובדיה הוא רבו ונוהג לפיו בכל ענין (גם בפאה נכרית), וא"כ יכול להקל כמותו בכל ענין. לכאורה לא כל מחלוקת הפוסקים נחשב ספק, אלא מתחשבים גם בחכמתם. (אינני קובע מסמרות במקרה דנן, רק אמרתי שאי אפשר לקבוע בפשיטות שיש כאן ספק דאורי...
על ידי חזק וברוך
אתמול, 22:43
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 823
צפיות: 26104

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מדובר בנושא שמתגלגל כמה חדשים, מספיק זמן לכל רב או ראש ישיבה בעולם להביע את מחאתו. בינתיים יש לפנינו שתי ראשי ישיבות שמחו, האחד בפומבי והשני במכתב אישי. שאר הרבנים וראשי הישיבות שותקים - שמע מינה? שמע מינה, שסומכים על דעתם של הגר"ד כהן. למשל. או שלא נכנסו לסוגיא. ועוד תירוצים. אבל לומר שהם תומכים מ...
על ידי חזק וברוך
אתמול, 22:25
פורום: ברכות
נושא: כריעה והשתחויה
תגובות: 4
צפיות: 18

Re: כריעה והשתחויה

יתכן שחששו לתקלה של איסור 'אבן משכית', ולכן ביטלו את המנהג הקדום.
על ידי חזק וברוך
אתמול, 22:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מכונת גילוח פילפיס
תגובות: 12
צפיות: 79

Re: מכונת גילוח פילפיס

יהודי כתב:
אתמול, 22:13
אם כבודו סומך על הרב עובדיה, אז מה שאלת בכלל?
כוונתו, שיש לפנינו שנים מגדולי הפוסקים שמתירים, ואי אפשר להחליט בזה בפשיטות שספק דאורייתא לחומרא.
 
על ידי חזק וברוך
אתמול, 20:24
פורום: אקטואליה - פנימי
נושא: אודות "בית מדרש הגר"א"
תגובות: 823
צפיות: 26104

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מדובר בנושא שמתגלגל כמה חדשים, מספיק זמן לכל רב או ראש ישיבה בעולם להביע את מחאתו.
בינתיים יש לפנינו שתי ראשי ישיבות שמחו, האחד בפומבי והשני במכתב אישי.
שאר הרבנים וראשי הישיבות שותקים - שמע מינה?
על ידי חזק וברוך
אתמול, 20:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: השכמה עם שירים
תגובות: 5
צפיות: 60

Re: השכמה עם שירים

מצד זכר לחורבן, עי' שו"ע ורמ"א או"ח סי' תקס ס"ג:

סעיף ג
וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בהם; הגה: ויש אומרים דוקא מי שרגיל בהם, כגון המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר או בבית המשתה (טור), ואסור לשומעם מפני החורבן;
על ידי חזק וברוך
21 פברואר 2020, 11:13
פורום: בית המדרש
נושא: אסטרולוגיה
תגובות: 9
צפיות: 99

Re: אסטרולוגיה

בזמננו זה 100% שקר.......
על ידי חזק וברוך
21 פברואר 2020, 11:12
פורום: דעת דורות
נושא: רבנו הרמח"ל
תגובות: 5
צפיות: 57

Re: רבנו הרמח"ל

שלומי טויסיג כתב:
21 פברואר 2020, 11:10
"דרך תבונות" על דרכי התלמוד
?
מי כתב זאת?
על ידי חזק וברוך
19 פברואר 2020, 19:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: עיצה לטבילה בלי שיכנסו מים לאזניים
תגובות: 16
צפיות: 195

Re: עיצה לטבילה בלי שיכנסו מים לאזניים

יעקב שלם כתב:
19 פברואר 2020, 19:29
הלכה למעשה

שמעתי מכמה פוסקים

לקחת צמר גפן ולהספיג אותו בשמן דגים טהור
הרבה מורים אמרו שאפשר גם בשמן זית (שמן דגים פחות סימפטי)

יש שהוסיפו שהצמר גפן יהיה מובלע באוזן ככל האפשר
מסתבר שראוי להרטיב לפני כן את האוזן, שיהיה מים מקדמים ואזי אינו חציצה.
על ידי חזק וברוך
19 פברואר 2020, 18:45
פורום: ברכות
נושא: ברכות מ"ו, אין מכבדין בדרכים
תגובות: 2
צפיות: 77

Re: ברכות מ"ו, אין מכבדין בדרכים

יואל נהרי כתב:
19 פברואר 2020, 17:00
וכגון בדרכים שאין קורת גג המחברת ומאחדת ביניהם ואיש לנפשו הוא,
לכאורה קורת גג לאו דווקא, וה"ה באוטובוס אין דין כיבוד.
על ידי חזק וברוך
18 פברואר 2020, 18:54
פורום: אקטואליה
נושא: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם
תגובות: 14
צפיות: 219

Re: ציפייה לישועה - מה הדרך בזה להמון העם

ו חידושי הגרי"ז החדשים סימן פד ברמב"ם פי"א מהלכות מלכים ה"א המלך המשיח וכו' כל שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים לבד הוא כפר אלא בתורה ובמשה רבינו וכו' עכ"ל יעו"ש, הרי שחיוב האמונה בביאת המשיח הוא לא רק שיאמין שיבא אי פעם אלא גם החיוב גם לחכות לביאתו והיינו להאמין שהנה ממש ביום ...
על ידי חזק וברוך
18 פברואר 2020, 11:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מבטא הספרדים בשם ה'
תגובות: 53
צפיות: 365

Re: מבטא הספרדים בשם ה'

ועוד מצאתי בילקוט יוסף ילקוט יוסף שובע שמחות א פרק ו' - סדר עריכת הקידושין כט. רב אשכנזי המסדר קידושין לאחד מתלמידיו שהוא ספרדי, יש לו לברך ברכות האירוסין, וכן ברכות הנישואין במבטא ספרדי, וכל שכן רב ספרדי המסדר קידושין לחתן ספרדי, שאין לו לשנות במבטא הברכות, וגם לא במבטא של שם ה', אלא יאמר כפי מנהגי...
על ידי חזק וברוך
18 פברואר 2020, 11:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מבטא הספרדים בשם ה'
תגובות: 53
צפיות: 365

Re: מבטא הספרדים בשם ה'

זכורני שגם הגרש"ז אויערבאך תמה על הסטייפלר בזה.
על ידי חזק וברוך
18 פברואר 2020, 11:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מבטא הספרדים בשם ה'
תגובות: 53
צפיות: 365

Re: מבטא הספרדים בשם ה'

ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע הערות סימן נו - דין עניית הקדיש על ידי הקהל, ועוד מדיני הקדיש שאין לספרדים לשנות את ביטוי שם ה' ומה שכתבנו לגבי מבטא שם ה', הנה בספר קריינא דאגרתא חלק א' (סימן קלח) כתב הגה"ק מסטייפלר זיע"א כתב, בדבר הזכרת השמות הקדושים שכפי הברתם נדחה כלשון רבים ח"ו נראה ודאי שאפיל...
על ידי חזק וברוך
17 פברואר 2020, 10:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק
תגובות: 91
צפיות: 639

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

יש כל כך הרבה מקומות בש"ס ובראשונים ובפוסקים של ראיית דם שספק אם בא מהאשה או מעלמא ולמה לא הזכירו לחייב בדיקה. לדעתי אין שאלה למה לא הוזכר חיוב בדיקה מאחר וזו סברא פשוטה. וכ"ש שהנידון כאן להחמיר מעיקר הדין הוא רק בנשי דידן שלא מרגישות.   ומעולם לא כתבתי שכל הפוסקים מחמירים בזה [וזה גם לא כ"כ מעניין...
על ידי חזק וברוך
17 פברואר 2020, 10:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעטפת ה'קבוקים'
תגובות: 32
צפיות: 1508

Re: מעטפת ה'קבוקים'

שאלה נוספת: האם מברכים על קבוקים באמצע סעודה?
על ידי חזק וברוך
17 פברואר 2020, 01:54
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק
תגובות: 91
צפיות: 639

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

שו"ת יביע אומר חלק ז - יורה דעה סימן יג א) הרואה כתם יותר מכגריס ועוד על בגד צבעוני או על דבר שאינו מקבל טומאה, שע"פ הדין טהורה היא, הדבר ברור שאינה צריכה לבדוק את עצמה בעד הבדוק כדי לברר שהיא טהורה, שהרי בלאו הכי בחזקת טהורה היא עומדת, וכל שכן אם היה הכתם פחות מכגריס, שיש לתלות במאכולת, ואדרבה ראוי...
על ידי חזק וברוך
17 פברואר 2020, 01:03
פורום: יתרו
נושא: איזה 3 יהודים שחיו בזמן מתן תורה לא עמדו אצל הר סיני ולא השתתפו במ"ת?
תגובות: 10
צפיות: 113

Re: איזה 3 יהודים שחיו בזמן מתן תורה לא עמדו אצל הר סיני ולא השתתפו במ"ת?

אתה מעלה פה נקודה מעניינת. האם יתכן שילדיו של משה רבינו לא השתתפו במעמד הר סיני תלוי במחלוקת הידועה אם יתרו הגיע לפני מתן תורה. בשם ר' אהרן מבעלז אומרים שהיה זה בהשגחה מה', שהלא רק דור המדבר ראה בעיניו את מעמד הר סיני, אך הדורות הבאים היו צריכים לסמוך על מה שקיבלו מאבותיהם - "והודעתם לבניך ולבני בנ...
על ידי חזק וברוך
16 פברואר 2020, 22:58
פורום: אקטואליה
נושא: כדורים פסיכאטרים
תגובות: 34
צפיות: 528

Re: כדורים פסיכאטרים

יש יותר שיכולים להעזר בריטלין ודומיו ולא נעזרים [בעיקר בשל דעות קדומות] מכאלה שנעזרים בו למען הרוגע של המחנכים האם הינך מדבר מידיעה? כי אני שמעתי מכל מיני הורים לילדים אנרגטיים  וכאילה שלא שהמערכת פשוט אטומה לצרכיהם. מתוך יידע אישי - הורים שלא נותנים ריטלין חושבים שהם חכמים ומנצחים את המערכת הסוררת...
על ידי חזק וברוך
16 פברואר 2020, 22:49
פורום: ברכות
נושא: ברכות מג: סתם אדם מותר לכתחילה לצאת מבושם לשוק
תגובות: 1
צפיות: 64

ברכות מג: סתם אדם מותר לכתחילה לצאת מבושם לשוק

ברכות מג: תנו רבנן: הביאו לפניהם שמן ויין, בית שמאי אומרים: אוחז השמן בימינו ואת היין בשמאלו, מברך על השמן וחוזר ומברך על היין; בית הלל אומרים: אוחז את היין בימינו ואת השמן בשמאלו, מברך על היין וחוזר ומברך על השמן. וטחו בראש השמש, ואם שמש תלמיד חכם הוא - טחו בכותל, מפני שגנאי לתלמיד חכם לצאת לשוק כש...
על ידי חזק וברוך
16 פברואר 2020, 22:45
פורום: ברכות
נושא: ברכות מב. מאכלו של רב הונא
תגובות: 0
צפיות: 44

ברכות מב. מאכלו של רב הונא

ברכות מב. רב הונא אכל תליסר ריפתי בני תלתא תלתא בקבא ולא בריך. אמר ליה רב נחמן: עדי כפנא! אלא: כל שאחרים קובעים עליו סעודה צריך לברך. פירוש, רב הונא אכל פת בשיעור ארבעה קבין ולא בירך ברכה אחרונה. רש"י מביא ב' פירושים האם הכוונה לפת הבאה בכיסנין, או שאכל לחם ולא שבע. במידות של זמנינו - לרבי חיים נאה ...
על ידי חזק וברוך
15 פברואר 2020, 23:13
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הריבוי של איש הוא אנשים?
תגובות: 7
צפיות: 85

Re: מדוע הריבוי של איש הוא אנשים?

משה נפתלי כתב:
15 פברואר 2020, 23:11
'אנשים' - ריבוי של 'אֱנָשׁ', שדחק כמעט לחלוטין את הריבוי של 'איש' – 'אִישִׁים'.
הזרות היא בנטית השם 'אִשָּׁה':
אֵשֶׁת, אִשְׁתּוֹ, נָשִׁים, תחת הנטיה הטבעית: אִשַּׁת, אִשָּׁתוֹ, אִשּׁוֹת.
הצורה 'אשות' יחידאית היא במקרא בצרוף 'אִשֹּׁת הַזִּמָּה'.
היכן נמצאת המילה 'אֱנָשׁ'?
על ידי חזק וברוך
15 פברואר 2020, 23:12
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הריבוי של איש הוא אנשים?
תגובות: 7
צפיות: 85

Re: מדוע הריבוי של איש הוא אנשים?

נדמה לי שאנשים זהו דווקא ריבוי של 'אנוש', שזהו שם שנזכר רבות בתנ"ך כמקביל ל'אדם/איש': אשביתה מאנוש זכרם. דברים לב,כו אוקיר אנוש מפז. ישעיה יג,יב ועוד רבים מאד, איכ"מ. ישנו גם כינוי שמופיע פ"א בכל התנ"ך: וקרקר כל בני שת זה דוחק, כי אנוש חריג בתנ"ך, הביטוי המקובל הוא 'איש', וכן 'אנשים' הוא הביטוי המק...
על ידי חזק וברוך
15 פברואר 2020, 23:09
פורום: יתרו
נושא: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל
תגובות: 3
צפיות: 77

Re: ביאורים מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל

יישר כח, יפה מאד.
מי הוא רבי שמואל ברנד?
על ידי חזק וברוך
15 פברואר 2020, 20:28
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הריבוי של איש הוא אנשים?
תגובות: 7
צפיות: 85

מדוע הריבוי של איש הוא אנשים?

הצורה הטבעית לריבוי של 'איש' ביחיד - הוא 'אישים', אך צורה זאת נמצאת רק שלש פעמים בתנ"ך, ובשאר המקומות נאמר 'אנשים'. מה הטעם? ישעיהו נג (ג) נִבְזֶה וַחֲדַל אִישִׁים אִישׁ מַכְאֹבוֹת וִידוּעַ חֹלִי וּכְמַסְתֵּר פָּנִים מִמֶּנּוּ נִבְזֶה וְלֹא חֲשַׁבְנֻהוּ: תהלים קמא (ד) אַל תַּט לִבִּי לְדָבָר רָע לְה...
על ידי חזק וברוך
13 פברואר 2020, 10:16
פורום: שבת קודש
נושא: משמר בליל שבת קודש
תגובות: 4
צפיות: 119

Re: משמר בליל שבת קודש

קושיית האברבנאל.JPG

האברבנאל תירץ שעשו זאת מצד חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ובמצרים היו ערים באותו הלילה.
על ידי חזק וברוך
12 פברואר 2020, 23:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בועות סבון בשבת
תגובות: 7
צפיות: 82

Re: בועות סבון בשבת

ראיתי המקור הזה. אך אני לא מבין כל כך מה הבעיה אפילו לגדולים. הרי זה דבר שלא מתקים, ולכאורה אין משום מוליד בדבר שלא מתקים כמו שכותב הציץ אליעזר (חלק ו סימן לד), וגם קצות השלחן (סי’ קמו הערה לב), וגם הגרע"י כתב ויביע אומר (חלק ד אורח חיים בימן כח) שיש פנים להקהל להשתמש בסבון שמיצר קצף ובועות משום של...

עבור לחיפוש מתקדם