החיפוש הניב 7 תוצאות

על ידי י.ק
14 יולי 2019, 12:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה
תגובות: 22
צפיות: 490

Re: האם נשים לא יכולות לשתות מכוס של הבדלה

אין הדבר מוסכם שהן אינן חייבות. רוב הראשונים סוברים שחייבות וכ"פ הש"ע (רצו ה) בסתם. והרבנים הספרדים פסקו כן להלכה החיד"א בברכ"י שם ערך השלחן זבחי צדק בא"ח (ויצא כב) יביע אומר (ח"ד ס' כג-כד) אור לציון (ח"ב עמ' קצו) שכן המנהג ולא אומרים סב"ל במקום מנהג. לגבי מנהג האשכנזים אינני יודע כעת. ולגבי השאלה ש...
על ידי י.ק
14 יולי 2019, 11:35
פורום: סידור התפילה
נושא: מהירות התפלה
תגובות: 10
צפיות: 517

Re: מהירות התפלה

ים סוף כתב:
14 יולי 2019, 08:42
ראיתי במקרה הבוקר בספר 'מפי האיש' שאמר הרב אלישיב ש'כמונה מעות' אין הכוונה דווקא לאט, שהרי אפשר לספור כסף במהירות. אלא הכוונה היא עם שימת לב ובכוונה.
יש לך אפשרות להראות צילום (או לפחות איזה עמוד זה כתוב)? תודה רבה
 
על ידי י.ק
13 יולי 2019, 23:10
פורום: סידור התפילה
נושא: מהירות התפלה
תגובות: 10
צפיות: 517

מהירות התפלה

אשמח מאוד לקבל מידע על גדולי ישראל בכל הדורות מכל החוגים שכתוב עליהם מה היתה צורת התפלה שלהם וכד'. תודה רבה ויישר כח
על ידי י.ק
08 יולי 2019, 16:27
פורום: סידור התפילה
נושא: בקשות אחר יהיו לרצון
תגובות: 6
צפיות: 336

Re: בקשות אחר יהיו לרצון

שוב חשבתי להוסיף, שהרי בכמה מקומות מוכח שאחר יהיו לרצון השני נגמרה תפלתו, כמו שמותר לעבור מלפניו, ומותר לו לענות הכל, ושאם שכח אחד מהדברים שצריכים לחזור עליהם כיעלה ויבא וכד' צריך לחזור לראש התפלה. א"כ מוכח שאין הוא נחשב לעומד לפני מלך שיכול להוסיף בקשות. וממה הוא שונה מכל אחד שלא מתפלל כעת ומבקש מה...
על ידי י.ק
28 יוני 2019, 10:06
פורום: סידור התפילה
נושא: בקשות אחר יהיו לרצון
תגובות: 6
צפיות: 336

Re: בקשות אחר יהיו לרצון

אליהו52 כתב:
27 יוני 2019, 21:47
ינון כתב:
27 יוני 2019, 13:55
מהיכי תיתי דחשיב סיים תפילתו. וחוצמזה דמדלא הוזכר כן בפוסקים שמתחייב לשמוע את הש''ץ כה''ג, לא מסתבר לחדש כן
זכור לי שהגר"א כתב שאין לומר שני יהיו לרצון אלא רק השני כי אם יאמר הראשון הרי שסיים תפילתו ומה יש לו להוסיף.


נכון שכך שיטת הגר"א אך הש"ע לא ס"ל הכי
 
על ידי י.ק
27 יוני 2019, 15:46
פורום: סידור התפילה
נושא: בקשות אחר יהיו לרצון
תגובות: 6
צפיות: 336

Re: בקשות אחר יהיו לרצון

ראה במשנ"ב וכה"ח ס' קכד על דברי הש"ע שחייב להקשיב לחזרה. וכן בב"י שם בשם האבודרהם וכן הווי העמודים (שהוא מקור לכל הפוסקים שאמרו שאסור ללמוד בחזרה) ואליה רבה שם ס"ק יב וגר"ז ס' ו שכתבו שאין לומר תחנונים בחזרה ולא חילקו. ועכשיו ראיתי בלקט הקמח החדש סימן קכב, ח שהסיק שרק תפילות שאדם אומרם באופן קבוע וה...
על ידי י.ק
27 יוני 2019, 09:27
פורום: סידור התפילה
נושא: בקשות אחר יהיו לרצון
תגובות: 6
צפיות: 336

בקשות אחר יהיו לרצון

האם אדם העומד בתפלת עמידה והש"ץ התחיל החזרה, והוא רוצה להוסיף בקשות וגם להקשיב לחזרה לכן הוא אומר יהיו לרצון השני וממשיך לבקש בקשות אישיות ועונה ברוך הוא וב"ש ואמן. האם הוא עושה נכון או שמא כיון שכבר אמר יהיו לרצון השני כבר נסתיימה התפלה והוא מחויב להקשיב לחזרה?