החיפוש הניב 167 תוצאות

על ידי סתם יעקב
30 ינואר 2020, 15:25
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה
תגובות: 10
צפיות: 135

Re: ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה

כמדומני שבשינו"ס עוז והדר הביאו שבכת"י ובראשונים ל"ג בגמרא "והלכתא כוותיה" לא בכת"י אלא שהרא"ש והרי"ף לא גרסו 'והלכתא כוותיה' אין לפניי עוז והדר, כתבתי מהזיכרון (לכן כתבתי 'כמדומני') לגופו של ענין, בכת"י מינכן, פריס 671, ו-CUL: T-S F 9.132 אין את המילים 'והלכתא כוותיה' אם כן טענה 18 עבור כתבי היד ש...
על ידי סתם יעקב
30 ינואר 2020, 13:18
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה
תגובות: 10
צפיות: 135

Re: ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה

1. לא מובן לי מדוע כבודו סבור שאני בא לסתור את הנחתך... ההערה היא שלא כתוב במשנה במפורש על תחילת זמן תפילת ערבית, כפי שלא כתוב על תחילת זמנן של כל התפילות; למרות זאת, ניתן ללמוד מדברי שעל תחילת זמן ערבית ישנה מחלוקת... על פי הציטוט היה נראה. 2. זמני שחרית ומנחה מכוונים כנגד זמני התמידים, כך שהטענה ...
על ידי סתם יעקב
30 ינואר 2020, 12:51
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה
תגובות: 10
צפיות: 135

Re: ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה

תא שמע דאמר רב נחמן אמר שמואל, מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס והלכתא כוותיה ב. מדוע רב חסדא לא מביא את רב נחמן ואת שמואל כראייה נוספת שההלכה כרבי יהודה? והרי כאן ישנה ראייה יותר חזקה מהראייה שהביא, שהרי כאן נאמר במפורש 'והלכתא כוותיה' כלומר ההלכה כרבי יהודה שזמן ערבית מפלג המנחה, לכן...
על ידי סתם יעקב
29 ינואר 2020, 13:27
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה
תגובות: 10
צפיות: 135

Re: ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה

ד. לא מוזכרת בהדיא שום מחלוקת לגבי זמן תפילת ערבית. נושא המשנה הוא עד מתי מתפללים כל תפילה ולא מאימתי מתפללים אותן. לא מובן לי כיצד דיוק זה סותר את דברי שלא מוזכרת בהדיא שום מחלוקת לגבי זמן תפילת ערבית. ואולם קל ללמוד מדבריה את המחלוקת לגבי תחילת זמן ערבית. כי אם זמן תפילת המנחה עד הערב, נמצא שעד ה...
על ידי סתם יעקב
28 ינואר 2020, 13:43
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה
תגובות: 10
צפיות: 135

ברכות דף כ"ו ודף כ"ז - תפילת ערבית מפלג המנחה

בס"ד אליבא דרבי יהודה אפשר להתפלל ערבית מבעוד יום דהיינו מפלג המנחה – האומנם? 1. בברכות כ"ו ע"א במשנה תפלת מנחה עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה –תפלת הערב אין לה קבע . א. לדעת חכמים אפשר להתפלל מנחה עד הערב, ועד עד בכלל, דהיינו עד הלילה. ב. לדעת רבי יהודה ניתן להתפלל מנחה עד פלג המנחה. ג. תפילת...
על ידי סתם יעקב
26 ינואר 2020, 16:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת
תגובות: 13
צפיות: 295

Re: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת

לכבוד סתם יעקב הפרי מגדים בספר ראש יוסף (אינך צריך להביא ספר אחר שמביא את דברי הראש יוסף, בימינו הספרים מצויים לכל אחד ב"היבריו בוקס". ( Hebrewbooks_org ) והוא בא לבאר מפני מה ההבדל בין היום והלילה בערב נקרא בין השמשות ולעומת זאת בבוקר אינו נקרא בין השמשות, והוא מבאר שהזמן שבין שליטת השמש שהוא מופק...
על ידי סתם יעקב
20 ינואר 2020, 13:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת
תגובות: 13
צפיות: 295

Re: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת

אלא הסימן של רבי הוא תאורטי, עיוני בלבד, חס וחלילה – כיצד כב' בוחר להגיד שרבי אומר דברים תאורטיים, בעוד שאפשר לפרשם במציאות, האם הסיבה הינה מחמת שדבריו לא מסתדרים עם פסיקת ההלכה של כב'? כאשר לו יצויר שבשעת שקיעת גלגל החמה היתה זריחת גלגל הלבנה כבר הסברנו שאי אפשר שתהיה זריחת הלבנה, מה שכן אפשר זה ל...
על ידי סתם יעקב
20 ינואר 2020, 13:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת
תגובות: 13
צפיות: 295

Re: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת

לכבוד סתם יעקב שאלת: מה ראיית כב' כי אי אפשר לתלות את זמן בין השמשות בזמן זריחת הלבנה אחרי שקיעת החמה, הרי כב' בהמשך מפרש בדעת רבי חנינא עצמו כי בין השמשות מתחיל מהלך ירידה וטבילה לאחר השקיעה הנראית, ומדוע שם ניתן לתלות את זמן בין השמשות בדבר שהוא אחרי שקיעת החמה ואילו כאן בזריחת הלבנה – אי אפשר? ת...
על ידי סתם יעקב
15 ינואר 2020, 12:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת
תגובות: 13
צפיות: 295

Re: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת

אכתוב לך את הפירוש שלי לירושלמי, פירוש שנראה לי הרבה יותר נכון ופשוט - לא מסכים רבי אומר הלבנה בתקופתה התחיל גלגל חמה לשקע ותחילת גלגל לבנה לעלות זהו בין השמשות. אמר רבי חנינא סוף גלגל חמה לשקע ותחילת גלגל לבנה לעלות. ותני שמואל כן אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת. רבי שמ...
על ידי סתם יעקב
12 ינואר 2020, 13:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת
תגובות: 13
צפיות: 295

Re: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת

עיינתי בדבריך, וכנראה אתה מפרש את דברי רבי כך: הלבנה בתקופתה - היינו בחודש המיוחד הזה שצריך לברך עליו עושה מעשה בראשית בראש חודש שלו, מפני שאז חל ראש חודש בדיוק בזמן של תחילת תקופת ניסן (שאז הלבנה ממוקמת בתחילת מזל טלה (לונגיטוד אפס)) וגם באותו יום הלבנה היתה בדיוק על מישור המילקה , וכאשר שלש עשרה ...
על ידי סתם יעקב
08 ינואר 2020, 11:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת
תגובות: 13
צפיות: 295

Re: מהו אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת, ולא שוקעת בשעה שהחמה זורחת

אם הבנתי נכון את דבריך, כוונת רבי לומר שבזמן שקיעת החמה המישורית בזמן שהלבנה היא בניגוד גמור של 180 מעלות ללבנה בדיוק בזמן השקיעה, אז החמה שוקעת בדיוק בזמן שהלבנה זורחת, ועל הזמן הזה תני שמואל אין הלבנה זורחת בשעה שהחמה שוקעת כיון שאז יש ליקוי לבנה מחמת אותו ניגוד גמור. לא חייב שיהיה ניגוד גמור על ...
על ידי סתם יעקב
06 ינואר 2020, 13:43
פורום: ברכות
נושא: ברכות ב ע"ב
תגובות: 3
צפיות: 77

Re: ברכות ב ע"ב

יהי חסדך עלינו כתב:
05 ינואר 2020, 12:42
בגמ' מקשה מברריתא שכתוב משעה שעני נכנס וכו'.
ולכאורה מאי קשיא והא יש עוד ה' שיטות והמשנה נקיט חד. וצ"ע
ראה viewtopic.php?f=78&t=8022

 
על ידי סתם יעקב
06 ינואר 2020, 13:40
פורום: ברכות
נושא: ברכות ב ע"ב עני וכהן לאו חד שיעורא
תגובות: 0
צפיות: 37

ברכות ב ע"ב עני וכהן לאו חד שיעורא

בס"ד אמר מר: משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן נאמר במשנה 'מאימתי קורין את שמע בערבין? משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן' ובטענה 15 בפוסט https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=78&t=7997 הוכחנו כי הכהנים נכנסין לאכול בתרומתן בזמן שנטהר היום. על זאת מקשה הגמרא עם ברייתא ושלאחריה אוקימתא סותרת ורמי...
על ידי סתם יעקב
05 ינואר 2020, 12:34
פורום: ברכות
נושא: ברכות ב ע"א מהו מילתא אגב אורחיה קמשמע לן
תגובות: 5
צפיות: 95

ברכות ב ע"א מהו מילתא אגב אורחיה קמשמע לן

בס"ד אמר מר משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן מכדי כהנים אימת קא אכלי תרומה – משעת צאת הכוכבים, לתני משעת צאת הכוכבים? נאמר במשנה 'מאימתי קורין את שמע בערבין? משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן'. מקשה הגמרא, מאחר שהכהנים אימתי אוכלים תרומה? משעת צאת הכוכבים. אם כן היה לו לתנא לשנות 'מאימתי קורין את ...
על ידי סתם יעקב
01 ינואר 2020, 21:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צאת הכוכבים בתלמוד הירושלמי
תגובות: 2
צפיות: 56

Re: צאת הכוכבים בתלמוד הירושלמי

HaimL כתב:
01 ינואר 2020, 18:29
חבר. אין תירוצים לשאלה. לקושיה יש תירוצים. אם כבר אתה טורח וכותב פוסט ארוך ושופע אינפורמציה, מוטב שתכתוב אותו לישנא מעליא. 
תודה על הערת כב'. אכן צודק.
תיקנתי זאת בפוסט.
 
על ידי סתם יעקב
01 ינואר 2020, 15:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צאת הכוכבים בתלמוד הירושלמי
תגובות: 2
צפיות: 56

צאת הכוכבים בתלמוד הירושלמי

סוגיית צאת הכוכבים בתלמוד ירושלמי ברכות פרק א' פתיחת הסוגיה הינה: סימן לדבר - משיצאו הכוכבים , ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר נמצא בפסוקים שבספר נחמיה ואנחנו עושים במלאכה וחציים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים וכתיב והיה לנו הלילה למשמר והיום למלאכה את העניין נסביר כאשר נסביר את ברכות ...
על ידי סתם יעקב
18 דצמבר 2019, 19:24
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו צאת הכוכבים של רבי יוסי בר אבין
תגובות: 0
צפיות: 42

מהו צאת הכוכבים של רבי יוסי בר אבין

נפרש את סוגיית צאת הכוכבים בתלמוד בבלי שבת ל"ה ע"ב אמר רב יהודה אמר שמואל : (א) כוכב אחד יום, (ב) שנים בין השמשות, (ג) שלושה לילה. תניא נמי הכי כוכב אחד יום שנים בין השמשות שלושה לילה. אמר רבי יוסי בר אבין: א. לא כוכבים גדולים הנראין ביום ב. ולא כוכבים קטנים שאין נראין אלא בלילה. ג. אלא בינונים. מט...
על ידי סתם יעקב
08 דצמבר 2019, 17:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה
תגובות: 11
צפיות: 153

Re: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה

הפלפול נאה, אך לפום חורפא שבשבתא. 1. לפי הגדרתי הנ"ל, הטיעון שרעיון מסויים הינו דמיוני אין משמעו שהרעיון אינו נכון, אלא שאין ביסוס לנכונותו - תן דוגמא לרעיון שבסופו של דבר נכון אולם אין ביסוס לנכונותו. ובכלל אדם החושב שרעיון דמיוני אין משמעותו שהרעיון אינו נכון - אינו פותח במילים "במחילת הכותב" 2. ...
על ידי סתם יעקב
07 דצמבר 2019, 23:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה
תגובות: 11
צפיות: 153

Re: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה

ודאי וודאי שידעו. הרי גם זה נכלל במאמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא. אבל אתה לשיטתך שרעיון דמיוני הוא רעיון שא"א להתאימו למציאות ולכן אתה סובר שאם חז"ל ידעו לחשב ממילא ניתן להתאים את הרעיון למציאות, והוא יצא מכלל דמיוני. ואילו אני סבירא לי שאף אם אין לרעיון פירכא מהמציאות די בכך שאין לו שום בסיס מצי...
על ידי סתם יעקב
05 דצמבר 2019, 21:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה
תגובות: 11
צפיות: 153

Re: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה

כוונתי ב'רעיון דמיוני' = רעיון ללא ביסוס במציאות. אין שום ביסוס לרעיון שאנשי כנה"ג כיוונו לאיזה כוכב או שנעשתה בבית הגדול איזו הסכמה מהם הכוכבים שצאתם מסמלת לילה וכו' וכו' עוד מדורי דורות האנושות תלתה יציאה של כוכבים לעיתות השנה. לקריאה נוספת ראה : https://en.wikipedia.org/wiki/MUL.APIN וכן https:/...
על ידי סתם יעקב
05 דצמבר 2019, 18:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צאת הכוכבים על פי הגמרא
תגובות: 68
צפיות: 1698

Re: צאת הכוכבים על פי הגמרא

לא כוכבים גדולים הנראים ביום ולא קטנים הנראים בלילה אלא בינוניים כשנגמר ההחשכה הכל נראה ובבינוניים כבר לילה ותו לא מידי. ראשית - יישר כח על הקושיא. כב' הקשה קושיא שמאוד קשה לי לענות עליה בשלב כה מוקדם, והתירוץ דורש הבנות והוכחות מקדימות שעדין לא הצגתי. האמת אומר, שיכול אני לדחות (בקש) את כב' לטעון ...
על ידי סתם יעקב
05 דצמבר 2019, 16:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה
תגובות: 11
צפיות: 153

Re: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה

במחילת הרב הכותב זהו רעיון דמיוני ההגדרה של "רעיון דמיוני" הינו רעיון שלא ניתן להתאימו למציאות, אם כן דבריך בניגוד לטענה 21 המוכיחה מהמציאות האסטרונומית את ה"רעיון הדמיוני". האם תוכל לציין את מספר הטענה הדמיונית שבדברי שעליה נסמכת לומר כי הרעיון דמיוני? וכן תצרף את המציאות עליה אתה נשען שסותרת את ה...
על ידי סתם יעקב
04 דצמבר 2019, 18:49
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה
תגובות: 11
צפיות: 153

Re: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה

  בס"ד ניתן פירוש עבור המושג צאת הכוכבים המופיע בגמרא בכמה מקומות. 1. א. רבי יהודה אומר וכו' משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת מילין (פסחים צ"ד ע"א)     ב. הכסיף העליון והשווה לתחתון זהו לילה דברי רבי יהודה.     ג. תניא נמי הכי כוכב אחד יום שניים בין השמשות שלושה לילה 2. 'צאת' של גרם שמיימי הינו זר...
על ידי סתם יעקב
04 דצמבר 2019, 17:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה
תגובות: 11
צפיות: 153

מהו צאת הכוכבים של רבי יהודה

  בס"ד ניתן פירוש עבור המושג צאת הכוכבים המופיע בגמרא בכמה מקומות. 1. א. רבי יהודה אומר וכו' משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת מילין (פסחים צ"ד ע"א)     ב. הכסיף העליון והשווה לתחתון זהו לילה דברי רבי יהודה.     ג. תניא נמי הכי כוכב אחד יום שניים בין השמשות שלושה לילה 2. 'צאת' של גרם שמיימי הינו זר...
על ידי סתם יעקב
20 נובמבר 2019, 13:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו בין השמשות לרבי יוסי
תגובות: 0
צפיות: 44

מהו בין השמשות לרבי יוסי

בס"ד מחלוקת בין השמשות מובאת בבבלי שבת דף ל"ד ע"ב, ונתמקד בדעת רבי יוסי בעניין בין השמשות: א. רבי יוסי אומר בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו. ב. אמר רב יהודה אמר שמואל בין השמשות דרבי יהודה כהנים טובלין בו, למאן? אילימא לרבי יהודה - ספקא הוא! אלא בין השמשות דרבי יהודה לרבי י...
על ידי סתם יעקב
13 נובמבר 2019, 18:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו בין השמשות לרבי נחמיה
תגובות: 0
צפיות: 40

מהו בין השמשות לרבי נחמיה

בס"ד מחלוקת בין השמשות מובאת בבבלי שבת דף ל"ד ע"ב, ונתמקד בדעת רבי נחמיה בעניין בין השמשות: א. רבי נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל. ב. אמר רבי חנינא הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה, יניח חמה בראש הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה וזהו שיעורו של רבי נחמיה בניגוד לרבי יהודה שמגדיר את בין השמשות...
על ידי סתם יעקב
07 נובמבר 2019, 17:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו בין השמשות לרבי יהודה
תגובות: 0
צפיות: 52

מהו בין השמשות לרבי יהודה

בס"ד מחלוקת בין השמשות מובאת בבבלי שבת דף ל"ד ע"ב, ונתמקד בדעת רבי יהודה בעניין בין השמשות: א. איזהו בין השמשות? משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון בין השמשות, הכסיף העליון והשווה לתחתון זהו לילה – דברי רבי יהודה. ב. הא גופה קשיא, אמרת איזהו בין השמשות? משתשקע החמה ...
על ידי סתם יעקב
28 אוקטובר 2019, 13:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו בין השמשות
תגובות: 2
צפיות: 74

Re: מהו בין השמשות

בס"ד מהו בין השמשות?   ד. רבי שמואל בר חייא בשם רבי חנינא – התחיל גלגל חמה לשקע, אדם עומד בראש הר הכרמל, ויורד וטובל בים הגדול, ועולה ואוכל בתרומתו חזקה ביום טבל. הדא דתימר בההוא דאזיל ליה בקפונדרא, ברם – ההוא דאזל באיסרטא לא בדה. (זה נאמר באותו אדם שהלך בדרך הקצרה, אבל – אדם שהלך בדרך הארוכה לא בו...
על ידי סתם יעקב
27 אוקטובר 2019, 18:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו בין השמשות
תגובות: 2
צפיות: 74

מהו בין השמשות

בס"ד מהו בין השמשות? ההגדרה הבסיסית של בין השמשות הינה מעמד בין שמש שוקעת ללבנה זורחת. ראה  https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=8&t=6129 . רבי ורבי חנינא ושמואל בירושלמי ברכות סוברים: א. רבי אומר הלבנה בתקופתה התחיל גלגל חמה לשקע ותחילת גלגל לבנה לעלות זהו בין השמשות. ב. אמר רבי חנינא סוף גלגל ...

עבור לחיפוש מתקדם