החיפוש הניב 135 תוצאות

על ידי סתם יעקב
אתמול, 16:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

ב. את מי אתה מנסה להנדס, בזה שהחלטת בצורה שרירותית, שיום השויון הוא ב 16 למרס, כי זה מתאים לך, דבר שלא קיים במושג האסטרונומיה הן בחז"ל והן להבדיל בחכמה הכללית, ולפי דבריך יוצא, שהיום השויון בתשרי, הוא ב 27 לספטמבר, ויוצא שהקיץ הוא 194 יום והחורף 171 יום אחר המחילה מכב' שלא ציינתי את המקור עליו סמכת...
על ידי סתם יעקב
18 ספטמבר 2019, 18:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

אתה מנסה ללכת סחור סחור ולתרץ כאילו הד' מיל הם המצאה של השו"ע ולמעשה לא ענית שום דבר א. כי הד' מיל נגזרים מדברי רבי יהודה האומר שמהשקיעה עד צאה"כ הוא עשירית מ40 מיל ולדבריך ש 40 מיל הם 900 דקות הרי שעשירית ממנו הוא 90 דקות ואם רבי יהודה מדבר על א"י, ובא"י הנשף לדבריך 82 דקות ולכן שאלתי איפה הדיוק ש...
על ידי סתם יעקב
16 ספטמבר 2019, 14:52
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

אתה מדבר על ד' מיל של 22.5 שהם 90 והרב זכרונות מדבר על ה' מיל שהם גם כן 90 דקות לפי החישוב של הרב זכרונות אכן צודק, אליבא דשו"ע מיל הינו 22.5 דקות לכן 4 מיל הינם 90 דקות. לגבי סברת הרב זכרונות – אני מעדיף לא לדבר בשמו (למרות שנראה לי שכב' בהמשך לא דייק בסברת הרב זכרונות), לכן גם בהמשך התשובה אענה ר...
על ידי סתם יעקב
16 ספטמבר 2019, 14:33
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

ונכתב בספר כתב:
13 ספטמבר 2019, 12:45
כתבת שביום יד אדר היום 11:59
לפי השעות שהבאת. שהנץ הוא 05:44 והשקיעה 17:53 אז מדובר ב12:09 הלא כן?

אם זו טעות אז תקן את כל הטעויות ואז יהיה אפשר לעמוד על אמיתות הדברים
תקנתי זאת בהודעה הקודמת, והתכוונתי לתאריך 16/3/2019 שם היום 11:59 שעות.
 
על ידי סתם יעקב
10 ספטמבר 2019, 16:01
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

סליחה,אבל אתה מבלבל, ואתה לא קולט שיש זמן שהוא ביהש"מ, ולא הבחנת שהטור ברס"א מדבר על תחילת בין השמשות שהוא בשקיעה שניה, ואתה מניח אותו כאילו הוא מדבר על צאת הכוכבים שהוא סוף שקיעה,ובכלל מחקת את כל ביהש"מ שזמנו הוא 13.5 דקות ובין תחילת בין השמשות לסוף בהש"מ שהוא תחילת זמן צאת הכוכבים יש 1500 אמה כפי...
על ידי סתם יעקב
09 ספטמבר 2019, 17:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

מכל מקום הב"י מציין וכתבו רש"י והתוס' (שם:) והרא"ש וממילא נמי למוצאי שבת נקטינן כר' יוסי משמע שגם הוא נוקט כרבי יוסי במוצאי שבת,   לא מבין מה אתה חוזר וחוזר ומדגיש שמרן פוסק כרבי יוסי במוצ"ש, האם יש מישהו שלא פוסק כרבי יוסי במוצ"ש? כב' רצה לפרש בדעת מרן כי לא סובר כרבי יוסי במוצ"ש. שהרי אני כתבתי ו...
על ידי סתם יעקב
08 ספטמבר 2019, 15:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

מכל מקום הב"י מציין וכתבו רש"י והתוס' (שם:) והרא"ש וממילא נמי למוצאי שבת נקטינן כר' יוסי משמע שגם הוא נוקט כרבי יוסי במוצאי שבת,   לא מבין מה אתה חוזר וחוזר ומדגיש שמרן פוסק כרבי יוסי במוצ"ש, האם יש מישהו שלא פוסק כרבי יוסי במוצ"ש? כב' רצה לפרש בדעת מרן כי לא סובר כרבי יוסי במוצ"ש. שהרי אני כתבתי ל...
על ידי סתם יעקב
05 ספטמבר 2019, 13:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איזהו בין השמשות - מקצת הקושיות
תגובות: 0
צפיות: 42

איזהו בין השמשות - מקצת הקושיות

בס"ד על מנת להבין את סוגיית בין השמשות במסכת שבת יש לתרץ את הקושיות הבאות: ואיזהו בין השמשות משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון – בין השמשות, הכסיף העליון והשווה לתחתון – לילה, דברי רבי יהודה. משתשקע החמה הן לדעת ר"ת והן לדעת הגאונים קאי על תחילת בין השמשות (וכל אחד...
על ידי סתם יעקב
04 ספטמבר 2019, 18:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

להרב @ סתם יעקב לדבריך, שהב"י במוצאי שבת, מוסיף בס"ה מ"ט אמה בגלל דעת רבי יוסי, למה לא מספיק לכתוב שבמוצ"ש יש לחכות ד' מיל ועוד מ"ט אמה מאחר שלדעת הב"י הד' מיל ומ"ט אמה הוא בזמן בו יוצאים כוכבים קטנים ורצופין. ולכן כתב כוכבים. א. קשה לי להאמין שאתה באמת מצמיד את זמן צאה"כ עם השעון, כשאתה מדבר כל הז...
על ידי סתם יעקב
04 ספטמבר 2019, 13:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

יהושע כתב:
03 ספטמבר 2019, 19:44
לא הבנתי כל הפילפולים שלך, אבל שורה תחתונה הגר"א אומר שכל הכוכבים יוצאים רק בתשעים דקות בא"י.
כן - אם נאמר ש-4 מיל הינם 90 דקות, ואז מיל הינו 22.5 דקות.
אולם הוא חזר בו (כך אומרים...) וקבע שהמיל 18 דקות - אם כן 4 מיל הינו 72 דקות.
אז קצת קשה לומר מה השורה התחתונה בדברי הגר"א...
 
על ידי סתם יעקב
04 ספטמבר 2019, 12:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

להרב @ סתם יעקב לדבריך, שהב"י במוצאי שבת, מוסיף בס"ה מ"ט אמה בגלל דעת רבי יוסי, למה לא מספיק לכתוב שבמוצ"ש יש לחכות ד' מיל ועוד מ"ט אמה מאחר שלדעת הב"י הד' מיל ומ"ט אמה הוא בזמן בו יוצאים כוכבים קטנים ורצופין. ולכן כתב כוכבים. הב"י בסי' רצ"ג מסכים עם דברי הטור בשם אביו, שלרבי יוסי יש להוסיף 49 אמה,...
על ידי סתם יעקב
03 ספטמבר 2019, 18:51
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

הגר"א הוא ברס"א לשון הגר"א "ובזה מתורץ שלא תוכחש מ"ש הרמב"ם וא"ע ששיעור הנשף הוא כ' מעלות שיעור שעה ושליש ולפי דעת הגמרא הוא שעה ומחצה וגם שם דברי הגמ' מוכחש בחוש" הגר"א מדבר על שיעור הנשף שהוא 90 דקות ולא על יציאת הכוכבים. אני מסכים שאם נוסיף את דבריו אח"כ 'אבל צה"כ דפסחים היינו כל הכוכבים שאין כל...
על ידי סתם יעקב
03 ספטמבר 2019, 17:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

הגר"א הוא ברס"א לשון הגר"א "ובזה מתורץ שלא תוכחש מ"ש הרמב"ם וא"ע ששיעור הנשף הוא כ' מעלות שיעור שעה ושליש ולפי דעת הגמרא הוא שעה ומחצה וגם שם דברי הגמ' מוכחש בחוש" הגר"א מדבר על שיעור הנשף שהוא 90 דקות ולא על יציאת הכוכבים. אני מסכים שאם נוסיף את דבריו אח"כ 'אבל צה"כ דפסחים היינו כל הכוכבים שאין כל...
על ידי סתם יעקב
03 ספטמבר 2019, 14:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קבלת שבת מפלג המנחה
תגובות: 3
צפיות: 152

Re: קבלת שבת מפלג המנחה

שאלת כב' שאלה מצויינת ותלויה בהבנת הסוגיא בגמרא ברכות כ"ז ע"א ע"ב. ועל מנת להבין את הסוגיא יש לתרץ את שתי הקושיות הבאות. א. אמר רב חסדא, נחזי אנן מדרב מצלי של שבת בערב שבת מבעוד יום, שמע מינה הלכה כרבי יהודה פירוש, אמר רב חסדא ישנה ראיה מכך שרב התפלל ערבית של שבת בערב שבת מבעוד יום, שההלכה כרבי יהוד...
על ידי סתם יעקב
03 ספטמבר 2019, 13:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

הבאת מאמר ארוך באנגלית, אולי תציין איפה במאמר זה כתוב, ולמה אתה מתעלם מה שמביאים הספרים אורות חיים והזמנים בהלכה מהתוכנים דברים אחרים, וגם לדבריך יש לתרץ כמו שכתב השלטי גבורים על המרדכי בשם האור זרוע והמרדכי שהכוכבים הבינונים צריך להיות במערב ורצופים. במאמר בדקו את כמות האור ברקיע לאחר שקיעת החמה, ...
על ידי סתם יעקב
02 ספטמבר 2019, 18:51
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

שוב, אם בדקת את הדברים וזה מה שמצאת באופן ברור ולכן אתה חולק על כל אלה שבדקו ומצאו אחרת זאת זכותך, אבל אני שלא יודע אם בדקת ואיך בדקת אז סביר להניח שמה שמביאים בספרים בשם המדענים שבדקו זאת המציאות האמיתי, הראייה שהבאת מהספרים דיברה בסתם ולא הסבירה כיצד בדקה ומתי, לעומת זאת נתתי לך מבחן מציאותי איך ...
על ידי סתם יעקב
01 ספטמבר 2019, 18:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

הלילה לדעת רבי יהודה מרן הינו מהלך 4 מיל לאחר השקיעה ביום השוויון (21.3). מכיוון וגם הגמרא בפסחים דיברה על יום השוויון. מסכים, ומדובר על קו המשוה והמיל הוא 18 דקות לאחר שיודעים אנו כי מהלך 4 מיל היום השוויון הינו 90 דקות,לא מסכים, כי 4 מיל זה 72 דקות, ו72 דקות בקו המשוה שוה ערך ל כ87 דקות בא"י יודע...
על ידי סתם יעקב
26 אוגוסט 2019, 19:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו התחיל גלגל חמה לשקע וכו' - הקושיות.
תגובות: 0
צפיות: 38

מהו התחיל גלגל חמה לשקע וכו' - הקושיות.

בס"ד בהמשך לדברינו בהודעה https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=8&t=6129 נקשה על דברי הגמרא. איתא בירושלמי ברכות פרק א' רבי אומר הלבנה בתקופתה התחיל גלגל חמה לשקע ותחילת גלגל לבנה לעלות זהו בין השמשות. אמר רבי חנינא סוף גלגל חמה לשקע ותחילת גלגל לבנה לעלות. ותני שמואל כן אין הלבנה זורחת בשעה שהח...
על ידי סתם יעקב
26 אוגוסט 2019, 16:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

שוב, אם בדקת את הדברים וזה מה שמצאת באופן ברור ולכן אתה חולק על כל אלה שבדקו ומצאו אחרת זאת זכותך, אבל אני שלא יודע אם בדקת ואיך בדקת אז סביר להניח שמה שמביאים בספרים בשם המדענים שבדקו זאת המציאות האמיתי, הראייה שהבאת מהספרים דיברה בסתם ולא הסבירה כיצד בדקה ומתי, לעומת זאת נתתי לך מבחן מציאותי איך ...
על ידי סתם יעקב
26 אוגוסט 2019, 13:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

מתוך קונטרס לעשות את השבת: ו 90 דק' או 96 דק' כנ"ל יוצאים כל  הכוכבים הקטנים שלפי המידע שקיבלנו מאנשי התכונה הם בערך 4500+ במספר, והם נקראים כוכבים בגודל מס' 5, ומס' 6, שהם יוצאים לאחר 72 דק', )עיי' בספר הזמנים בהלכה )ח"ב עמ' תפ"ו( טבלא, כמה כוכבים יש מכל גודל(, וכ"כ בס' התלמוד ומדעי התבל להרי"א קא...
על ידי סתם יעקב
25 אוגוסט 2019, 17:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

הלילה לדעת רבי יהודה מרן הינו מהלך 4 מיל לאחר השקיעה ביום השוויון (21.3). מכיוון וגם הגמרא בפסחים דיברה על יום השוויון. מסכים, ומדובר על קו המשוה והמיל הוא 18 דקות לאחר שיודעים אנו כי מהלך 4 מיל היום השוויון הינו 90 דקות,לא מסכים, כי 4 מיל זה 72 דקות, ו72 דקות בקו המשוה שוה ערך ל כ87 דקות בא"י יודע...
על ידי סתם יעקב
25 אוגוסט 2019, 15:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

לא הבנתי קושייתו כי אתה כותב בשפה של פרופסורים ואיננו כזה, אבל אתה יכול להיות בטוח שאם הגר"א כתב כך וגם החזון איש החזיק בדעה זו בוודאי היה להם תירוצים על קושייתך.  המציאות היא שלפני 72 דקות נראים פחות מאלף כוכבים, ורק אח"כ עד כתשעים דקות יוצאים כמה אלפי כוכבים, כב' מוזמן לבדוק את המציאות. לאחר 72 ד...
על ידי סתם יעקב
25 אוגוסט 2019, 13:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

אולי המחבר למד כהגר״א שה40 מיל הם מהנץ עד השקיעה. המחבר לא אמר בפירוש כי ה-40 מיל הינם מהנץ לשקיעה. ועל מנת לומר ש-40 מיל מהנץ לשקיעה יש לתרץ את כל הקושיות לעיל שהצגתי בקשר לזה (שהאחרונה שבהם הינה שיוצא שרבב"ח אמר 5 מיל מדעתו מבלי לעדכן אף אחד...). ומכיוון ואי אפשר לתרץ זאת, למה לנו לתלות את דעת המ...
על ידי סתם יעקב
25 אוגוסט 2019, 11:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

זה לא כל כך קשה קצב הליכה אינו דבר אחיד ותלוי בגורמים רבים כמו בגובה במשקל ובתרבות [בספר הכל לאדון הכל המספרת מופתעת מהפער בין קצב ההליכה האיטי בפולין לעומת הקצב המהיר בארה"ב]. במקרה דידן רבי יהודה ורבי יוחנן באו מאותה תרבות. קצב ההליכה בימינו נחשב בערך בין 4.6 ק"מ לשעה לבין 5.4 ק"מ לשעה. גם אם נני...
על ידי סתם יעקב
25 אוגוסט 2019, 11:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

אולי המחבר למד כהגר״א שה40 מיל הם מהנץ עד השקיעה. המחבר לא אמר בפירוש כי ה-40 מיל הינם מהנץ לשקיעה. ועל מנת לומר ש-40 מיל מהנץ לשקיעה יש לתרץ את כל הקושיות לעיל שהצגתי בקשר לזה (שהאחרונה שבהם הינה שיוצא שרבב"ח אמר 5 מיל מדעתו מבלי לעדכן אף אחד...). ומכיוון ואי אפשר לתרץ זאת, למה לנו לתלות את דעת המ...
על ידי סתם יעקב
22 אוגוסט 2019, 19:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

כבר שאלתי ממך קודם, לדבריך, למה בערב שבת, מרן כן יכול לתת לנו זמן שעון, הרי לדעתך הוא לא מדויק, ומה שכתבת שבערב שבת מצוה להוסיף, זה לא תשובה, כי מרן לא מדבר על בערך, ולא על כאילו, הלילה לדעת מרן הינו מהלך 4 מיל לאחר השקיעה ביום השוויון (21.3). מכיוון וגם הגמרא בפסחים דיברה על יום השוויון. לאחר שיוד...
על ידי סתם יעקב
22 אוגוסט 2019, 12:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

 בהודעה הקודמת כתבת "וגם טענתי שהיא היא הסיבה בעבורה מרן לא ציין 4 מיל במוצ"ש." לא מובן, אם לדבריך המיל הוא 22.5 דקות אז באמת למה מרן לא ציין 4 מיל במוצ"ש. בסימן רצ"ג מרן כתב שמוצ"ש הינו לאחר שנראו שלושה כוכבים קטנים רצופין - ואילו ברס"א כתב שהלילה 4 מיל מהשקיעה. ועל השאלה מדוע מרן לא כתב שמוצ"ש הי...
על ידי סתם יעקב
22 אוגוסט 2019, 12:06
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

4. נמצא כי ההפרש בין שיטתם הינו 10 מיל לאותו זמן נקוב (טענה 1) , ו-10 מיל הינו מרחק ניכר שלא ניתן לטעות בו. שהרי לנטילת ידים הטריחו את האדם לילך 4 מיל (אם אין לו מים), ולא יתכן כי השוני בין השיטות גדול יותר מפי שתיים מהמרחק של 4 מיל. 5. נוכל לחוש באי סבירות להעמדה, שהרי אם רבי יהודה יצטרך להעריך כמ...
על ידי סתם יעקב
21 אוגוסט 2019, 16:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

אולי תסביר מה אתה רוצה לחדש באשכול זה, האם כוונתך שהמיל הוא תמיד 22.5 דקות וכפי דעת החק יעקב, או שאתה רוצה לחדש שגם המיל משתנה, ומתקצר בימי החורף, ומתארך בימי הקיץ, כפי שהבנתי מההודעה הראשונה שלך באשכול זה כוונתי לומר כי : מהלך מיל אליבא דשו"ע 22.5 דקות. והם אותם 18 דקות זמניות המוזכרות בדבריו. אי ...
על ידי סתם יעקב
21 אוגוסט 2019, 12:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך
תגובות: 76
צפיות: 1064

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

סליחה, אבל אם אתה אומר שאני מחשב את הקדמא וחשוכא לפי אורך היום, לא הבנת ולא קראת בכלל את מה שכתבתי, כי אני כותב מפורש שאורך הנשף הוא כשהשמש 18,833 מעלות מינוס תחת האופק, ובמציאות בפטרבורג בימים השוים, סוף הנשף הוא בערך 144 דקות אחרי השקיעה, כשהשמש 18,833 ממינוס, ואין טעם להתכתב כשמדברים בשפת חרשים ...