החיפוש הניב 267 תוצאות

על ידי יראתי בפצותי
אתמול, 23:03
פורום: אקטואליה - פנימי [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שו"ת בני בנים - הרב הנקין
תגובות: 101
צפיות: 1216

Re: שו"ת בני בנים - הרב הנקין

וגם אני לא אמרתי שהוא שבר שיאי רשעות וטפשות [וכבר כתבתי לך שאיני אומר זאת] ויתכן שהיה צדיק גדול, אלא שדבריו אסור לאומרם ואין בהם קדושת ד"ת. ודברי ר' צדוק אינם כהשגת כח חכמי ישראל זה מזה אלא שלילת הלגיטמיות של דברי אברבנאל. אבל לא אתווכח על משמעות דברי ר"צ, כי גם אם היה עומד וצווח שהאמת עם האברבנאל ...
על ידי יראתי בפצותי
אתמול, 23:00
פורום: אקטואליה - פנימי [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שו"ת בני בנים - הרב הנקין
תגובות: 101
צפיות: 1216

Re: שו"ת בני בנים - הרב הנקין

אברך כתב:
אתמול, 22:51
לא זכיתי להבין על מי כאן בפורום יצא קצפו של מר. @הדרך סלולה ציטט ברנש כלשהו מפורום אוצה"ח, והוא זה שכתב את המילים הנלוזות, זה לא מישהו מכאן (ב"ה).
ציטוט, בלא הסתייגות, זה הסכמה. הרי לא היה מצטט, את שוטה הכפר.
על ידי יראתי בפצותי
אתמול, 22:36
פורום: אקטואליה - פנימי [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שו"ת בני בנים - הרב הנקין
תגובות: 101
צפיות: 1216

Re: שו"ת בני בנים - הרב הנקין

(מעניין שבספרי התשובות מן שנים קדמוניות מצוא תמצא סיפורי אלף לילה ולילה, מבן קטן שבא על אמו בשו"ת הערוך לנר, סיפורי מקובלים שרימו נשים, היה אחד שהתחזה לאליהו הנביא, והיו גם שדים, ולאו דוקא בתחום הניאוף בכל התחומים כנראה שהחיים היו יותר צבעונים, העולם לא השתנה, מה שנשתנה זה הצנזורה). סיפורי אלף לילה...
על ידי יראתי בפצותי
אתמול, 22:03
פורום: אקטואליה - פנימי [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: שו"ת בני בנים - הרב הנקין
תגובות: 101
צפיות: 1216

Re: שו"ת בני בנים - הרב הנקין

ממילא הצגה של כל הענין כ"רפורמה" מדיפה ריח רע של לשון הרע. לא ראיתי גם התנגדות בציונות הדתית, אלא אדרבה ראיתי תמיכה של הרב יעקב אריאל והרב יעקב ורהפטיג, ואף תמיכה של הגאון רבי אביגדור נבנצל, רבה של ירושלים העתיקה, שגם הסכים על ספר שיצא ע"י המכון, ולאחר מכן חזר בו (מהסכמה על הספר) וכתב "שלמרות שכוונ...
על ידי יראתי בפצותי
01 יולי 2020, 00:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשות פרטיות במנחה בערב שבת, מותר?
תגובות: 20
צפיות: 175

Re: בקשות פרטיות במנחה בערב שבת, מותר?

לא שייך בזה מנהג. אף אחד לא יודע, מה אחר אומר בלחש, ומה שייך מנהג בזה. ומנהג של יחידים לאו שמיה מנהג? ואומנם, בלשון חז"ל, מנהג הוא הלכה רווחת ומקויימת ברבים. אבל בלשוננו, מנהג הוא כל תוספת מעשה, או הימנעות מדבר, שאינו מחוייב בהם מעיקר הדין. מפורש בפוסקים, שמנהג יחידים, ומנהג בדבר שאינו שכיח, אינו מ...
על ידי יראתי בפצותי
30 יוני 2020, 22:44
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשות פרטיות במנחה בערב שבת, מותר?
תגובות: 20
צפיות: 175

Re: בקשות פרטיות במנחה בערב שבת, מותר?

לא שייך בזה מנהג. אף אחד לא יודע, מה אחר אומר בלחש, ומה שייך מנהג בזה.
על ידי יראתי בפצותי
29 יוני 2020, 10:42
פורום: בית המדרש
נושא: לוחות שנה
תגובות: 33
צפיות: 460

Re: לוחות שנה

חשוב להדגיש, חוץ מחישוב "הנראה" בו לא מנכים הרים רחוקים, והאסטרונומי, שכמעט אין מי שחשש לו, יש חישוב נוסף, שבפשטות הוא עיקרי, נראה, בניכוי הרים, כלומר לפי הגובה בו נמצאים, ולא כאילו נמצאים בגובה הים. לחישוב זה השקיעה בהרים מאחרת מעא, כי רואים מעט מתחת לאופק הנראה בגובה פני הים, והוא המסתבר.
על ידי יראתי בפצותי
29 יוני 2020, 10:38
פורום: בית המדרש
נושא: לוחות שנה
תגובות: 33
צפיות: 460

Re: לוחות שנה

לא יודע למה 15 דקות הוא גבול הסיבולת שלך. מקומות שבהם השמש נסתרת זמן רב קודם השקיעה המישורית, כמו עין גדי, או טבריה תחתית או כפר חסידים בחלק מן השנה, ע"ז אמר ר' יוסי יהי חלקי עמהם, אף שזו חומרא. כבר כתבתי ששם אינו שקיעה מן הדין, ואף לא חומרא, אלא שלא ידעו מתי שקיעה, וכמבואר ברש"י שם, ואשמח שיודיעונ...
על ידי יראתי בפצותי
28 יוני 2020, 22:05
פורום: בית המדרש
נושא: לוחות שנה
תגובות: 33
צפיות: 460

Re: לוחות שנה

לגבי ערים שיש הר סמוך להם במערב כמדומה שיש ירושלמי מפורש שאין מתחשבים בהר ראיתיו פעם מובא בספר שלוש ארצות לשביעית ואיני זוכר מקומו. ובדעת ר'יוסי הרי פשוט שבעשתרות קרניים גם ר' יוסי מודה וא"כ צריך לדעת הגבול, וכל זה רק אם פי' דברי ר"י שבטבריה קבלו שבת מיד שנסתתרה השמש מעיניהם משום שהחשיבו את זה לשקי...
על ידי יראתי בפצותי
28 יוני 2020, 15:34
פורום: בית המדרש
נושא: לוחות שנה
תגובות: 33
צפיות: 460

Re: לוחות שנה

גם במקום שיש הפרש של זמן רב [לעיתים לבינה יש לוחות לכל הארץ ויש ערים על יד ים המלח שיושבות סמוך להר גבוה מצד מערב כך שהשקיעה הנראת מקדימה הרבה מאוד] פשוט וברור, שכשההפרש מעל 15 דק', פשיטא ופשיטא, שמנכים את ההרים, דאל"כ, בעשתרות קרניים, זריחה בשעה חמישית, ושקיעה בשביעית. עד כמה מנכים, זה מחלוקת הפוס...
על ידי יראתי בפצותי
28 יוני 2020, 02:24
פורום: שבת
נושא: שאלה על הגדרת תוס' לביאור המילה "פילוסוף"
תגובות: 26
צפיות: 299

Re: שאלה על הגדרת תוס' לביאור המילה "פילוסוף"

השימוש במושג דוד, הוא אהבה, במושגי שיר - השירים. ומושאל לכל דבר, שדעת האדם עליו, עד כלות. וזה ביאור פילוסוף, וזה הפשט בתוספות. וזה בניגוד לשימוש במילה אהבה, שכוללת גם משמעויות שונות. לגבי מה שהביאו רש"י, שחביבי זה דודי. מסתבר שכמו שבעברית, דוד משמש כאהוב, אך גם כדוד - אחי אביו או אחי אמו, גם בארמית ...
על ידי יראתי בפצותי
28 יוני 2020, 02:19
פורום: בית המדרש
נושא: לוחות שנה
תגובות: 33
צפיות: 460

Re: לוחות שנה

קודם כל לוח ביכורי יוסף (יש להם אתר) הוא המדוייק ביותר, זה שהוכח בבדיקות רבות שלי. שנית, חשוב מאוד להביא את הזמנים של מרן הש"ע והרמ"א, שהם זמן צאת הכוכבים דרבינו תם בכל יום. שלישית, זמן פלג המנחה לדעת המג"א, שכידוע הוא זמן שונה משל הגר"א, וכל הלוחות מחשבים לפי הגר"א, חסרון אדיר לדורשי ההלכה האמיתית...
על ידי יראתי בפצותי
26 יוני 2020, 17:07
פורום: דעת דורות
נושא: סירוב בעל הקהילות יעקב זי"ע לקבלת מענק מעירית ב"ב
תגובות: 8
צפיות: 139

Re: סירוב בעל הקהילות יעקב זי"ע לקבלת מענק מעירית ב"ב

לא הבנתי, איפה מצאנו, שת"ח פטור ממיסי עירייה? כל הפטור הוא ממיסי שמירה, דת"ח לא בעי נטירותא, אבל מיסי עירייה, כמעט הכל זה שירותים לתושב, כמים, כבישים וכו', ובזה ת"ח מחוייבים.
על ידי יראתי בפצותי
24 יוני 2020, 19:19
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש
תגובות: 17
צפיות: 177

Re: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש

אולי כוונתו, שזה כרגע לא מציאות של איסור, אלא מציאות של מצוה, שהדבר עצמו השתנה לחפצא דמצוה, כיוון שהוא עצמו הרפואה וכנ"ל.
אמנם, אני מתנגד מאוד, לדחוק ולתרץבדברי אחרונים, אם לא בגדולי וקדמוני האחרונים. כך שנראה לי כנ"ל, אך לא בדברי הגר"ח.
על ידי יראתי בפצותי
24 יוני 2020, 11:44
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש
תגובות: 17
צפיות: 177

Re: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש

אני חושב שבכל הדוגמאות שהבאת, שאכילת האיסור מקרית, כי אין היתר, יטמטם. כשהאיסור הוא הרפואה, כמו חצר כבד, לכלב שוטה, לסובר שהוא רפואה, אז לא יטמטם, שאת זה התירה תורה. ויש חילוק בין היתר מקרי, כי אין משהו אחר, להיתר בעצם, שזה רפואתו.
על ידי יראתי בפצותי
24 יוני 2020, 11:16
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש
תגובות: 17
צפיות: 177

Re: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש

ואבאר מעט יותר לעניין תשובת הגר"ח. התורה לא התירה את המצב הזה, שהרי ללא דין הקל הקל, נאמר שישחוט, ורק מסיבה טכנית, שכרגע אין שחוטה, אוכל נבלה. משא"כ להתרפאות באיסורי אכילה וכד', שאז זה המאכל שע"פ התורה צריך לאכול בחיוב, אין זה מטמטם, כי זה התירה תורה, להתרפאות באיסורים. ואע"פ שבשני המקרים התירה התור...
על ידי יראתי בפצותי
24 יוני 2020, 11:12
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש
תגובות: 17
צפיות: 177

Re: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש

כשהתורה אומרת אכול, אין כלל מה להיזהר התורה אינה אומרת אכול, התורה אומרת מותר לאכול. וגם כשאין סיבה לחשוש חייב חטאת, (וכמו שהוכיח הרב " בחור צעיר ", אז סברתך היא אולי נכונה לחשוב ככה, אבל ההלכה אינו כן. כשיש ספק והתורה מכריעה אותו, א"כ התורה התירה את המצב הזה, ולא שייך כפרה. במקומות שמצאנו שצריך כפ...
על ידי יראתי בפצותי
24 יוני 2020, 10:24
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש
תגובות: 17
צפיות: 177

Re: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש

לא מסתבר כלל, כיוון שכשאין סיבה להסתפק, אם באמת זה אונס, בפשטות, אין צריך כפרה, (אני יודע שיש מקורות אחרים, אך ודאי הפשטות כדברי), וכשצריך כפרה, זה על כך, שלא נזהר מספיק. כשהתורה אומרת אכול, אין כלל מה להיזהר, שהרי התורה הכריעה שיוכל, ומה שייך כפרה?
על ידי יראתי בפצותי
24 יוני 2020, 09:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ברכת כהנים
תגובות: 4
צפיות: 113

Re: ברכת כהנים

אני עצמי שמעתי עדות, מאדם ששמע זאת מר' אלה זצ"ל, הוא הוסיף לי עוד פרטים, שאינם מפורסמים בנושא, ואמר לי שזה כל השנה. אמנם יש שהעידו בשמו, שרק בראש השנה. רציתי לחזור ולשאול עוד, אך לצערי אותו אדם, כבר בישיבה של מעלה.
על ידי יראתי בפצותי
24 יוני 2020, 09:39
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש
תגובות: 17
צפיות: 177

Re: קושיא בהבנת דברי הגרח"ק בנבילה ושחוטה לחולה ובענין טמטום הלב באוכל מאכלות אסורות משום פיקוח נפש

דבר פלא לומר, שהתורה התירה את הספק, מדין רוב, ויצטרך כפרה. אם כי מצאנו כעין זה, בכמה מקומות, וצריך ביאור.
על ידי יראתי בפצותי
21 יוני 2020, 14:18
פורום: אקטואליה
נושא: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים
תגובות: 90
צפיות: 1611

Re: 3 גרם שהכניעו את הארכיאולוגים

על ראיותיו יש להשיב בקלות, אין לי זמן כרגע, אשתדל בהמשך. ויש הרבה יותר ראיות להוכיח הפוך, ובעיקר, כי הקמת המקדש, בלא שיוזכר בפירוש בחז"ל, כמעט מופרך לחלוטין.
על ידי יראתי בפצותי
18 יוני 2020, 14:29
פורום: דעת דורות
נושא: יונתן בן עוזיאל - סגולה לזיווג
תגובות: 17
צפיות: 2298

Re: יונתן בן עוזיאל - סגולה לזיווג

שזה חדש מהקופה, אפשר לספר, לצעירים, שתמיד הקופה הייתה חלק מחייהם. אני זוכר את הסגולה, הרבה לפני שהייתה הקופה, אגב, אינני מאמין בה, ולא ברוב הסגולות. אמנם בסגולה אחת בענייני שידוכים, ראיתי בעיני נפלאות, ועוד חזון למועד.
על ידי יראתי בפצותי
17 יוני 2020, 20:47
פורום: דעת דורות
נושא: תחילת יהדות אשכנז
תגובות: 14
צפיות: 197

Re: תחילת יהדות אשכנז

האם ידוע היום מתי ואיך יהודים התיישבו בצפון אירופה? בסדר הדורות מובא מסורת שהיתה קהילה יהודית בוורמייזא בזמן עזרא הסופר, וכששלח להם לעלות לא"י השיבו לו שהם רוצים להשאר ב"ירושלים הקטנה". ככל הידוע לי, זהו המקור הקדום ביותר להתיישבות יהודית באירופה, וישנם ממצאים ארכיאולוגים המוכיחים על קיום קהילה יהו...
על ידי יראתי בפצותי
17 יוני 2020, 20:36
פורום: דעת דורות
נושא: יהודים במערב
תגובות: 7
צפיות: 196

Re: יהודים במערב

האם ידוע היום מתי ואיך יהודים התיישבו בצפון אירופה? בסדר הדורות מובא מסורת שהיתה קהילה יהודית בוורמייזא בזמן עזרא הסופר, וכששלח להם לעלות לא"י השיבו לו שהם רוצים להשאר ב"ירושלים הקטנה". ככל הידוע לי, זהו המקור הקדום ביותר להתיישבות יהודית באירופה, וישנם ממצאים ארכיאולוגים המוכיחים על קיום קהילה יהו...
על ידי יראתי בפצותי
17 יוני 2020, 19:14
פורום: דעת דורות
נושא: תחילת יהדות אשכנז
תגובות: 14
צפיות: 197

תחילת יהדות אשכנז

מישהו יודע, מה התקופה הקדומה ביותר, בה ידוע לנו, על קהילה יהודית / ת"ח, באשכנז. מרגמ"ה והלאה יש רצף ברור, מה היה קודם? והאם יש רצף ברור ביהדות רומא, ולא רק כמה שמות מפורסמים, על פני כאלף שנה.
על ידי יראתי בפצותי
17 יוני 2020, 19:08
פורום: ואת עמלנו - אלו הבנים
נושא: מה אומרים לאבא ששיכל זה עתה את בנו?
תגובות: 30
צפיות: 397

Re: מה אומרים לאבא ששיכל זה עתה את בנו?

אגרא דבי טמיא שתיקותא, וזה מה שיש לעשות ב99% מהמקרים. כשמדובר באדם מאוד מאוד קרוב, לפעמים יש לדבר.
על ידי יראתי בפצותי
17 יוני 2020, 19:02
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: דעת תורה בנוגע לבדיקות קורונה
תגובות: 20
צפיות: 443

Re: דעת תורה בנוגע לבדיקות קורונה

"ובי"ד זה, עוסק בענייני רפואה", אין ספק, שמה שחסר לציבור החרדי, זה בי"ד לענייני רפואה.
אותי מאוד מעניין, מה המקור לשם בי"ד, לעוסק בענייני רפואה, ע"פ מינוי עצמו, ובמה עדיף מהאחרים שהזכרתי, האם רק שהוא סומך על 2 רופאים, והם על אחד?
על ידי יראתי בפצותי
17 יוני 2020, 15:10
פורום: אקטואליה
נושא: תפקיד עיתונאי - מצוה או עבירה
תגובות: 18
צפיות: 265

Re: תפקיד עיתונאי - מצוה או עבירה

התועלת בעיתונות, לא תסולה בפז, זה ההבדל, בין מדינות, בהם חיים בזכויות, ברווחה, בביטחון אישי, לבין מדינות, בהם שולט הפחד והטרור. אין לי דוגמא, גדולה יותר של תועלת, שיהיה היתר ללה"ר, כמו עיתונות, וזה, למרות רעותיה החולות. השאלה האמיתית היא, הרי כל סיפור, בפני עצמו, אינו מוכרח לתועלת, רק כלל התופעה, יו...
על ידי יראתי בפצותי
17 יוני 2020, 13:38
פורום: בית המדרש
נושא: בית קברות לאשכולות נפיצים
תגובות: 11
צפיות: 339

Re: בית קברות לאשכולות נפיצים

הבית קברות, נוצר כדי לקבור. שחלילה לא יתנהל דיון, שאין עליו קונצנזוס. ורק אני הקטן, לא מבין, אם יש קונצנזוס, מה העניין שיהיה דיון. אפשר במקום זה, שימונה מישהו, שבכל שאלה יכתוב, את הדעה, שאנו אמורים לחשוב.

עבור לחיפוש מתקדם