החיפוש הניב 70 תוצאות

על ידי פולני
28 ינואר 2020, 00:38
פורום: ברכות
נושא: ברכות כב: - הגהות הב"ח אינן מהב"ח?
תגובות: 2
צפיות: 98

ברכות כב: - הגהות הב"ח אינן מהב"ח?

האם בהגהות הב"ח שורבבו הגהות שאינן מן הב"ח? בברכות כב: - דף היומי של שבת - הב"ח מציין בדברי התוס' לספר נחלת צבי על או"ח סי' סה סק"א, שמבאר את דברי התוס'. הבעיה היא שלפי כותבי העתים הב"ח נסתלק בשנת ת"א, ואילו הספר הלז - מתלמיד הב"ח - יצא לאור עולם רק בשנת ת"ו, לפי המופיע בשער הספר מהדורת זכרון אהרן. ...
על ידי פולני
22 ינואר 2020, 01:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 60
צפיות: 725

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

אתה נכנס פה לנושא הרחב האם התורה מתעדכנת עם רוח הזמן,
והתשובה היא שלא, התורה נשארת עם אותם כללים מימי הפוסקים גם אם זה נראה לא רלוונטי כיום.
על ידי פולני
22 ינואר 2020, 01:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 60
צפיות: 725

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

שמעתי לפני כמה שנים את שיעורו הידוע של הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, ושם דן בדיוק בזה, סיפר שנפגש עם פוטין כשביקר ברוסיה, והכריע בשיעורו שאף שבידו 'להעלים' אנשים, אבל אינו עושה זאת על פי החוק, והיינו שאין לו בעצם כח חוקי להרוג, וכן יש מן הפוסקים הכותבים שכדי שיוכלו לברך על מלך צריך שילבש בגדי ...
על ידי פולני
22 ינואר 2020, 00:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?
תגובות: 60
צפיות: 725

Re: האם צריך לברך ברכת המלכים על פוטין נשיא רוסיה?

שמעתי לפני כמה שנים את שיעורו הידוע של הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, ושם דן בדיוק בזה, סיפר שנפגש עם פוטין כשביקר ברוסיה, והכריע בשיעורו שאף שבידו 'להעלים' אנשים, אבל אינו עושה זאת על פי החוק, והיינו שאין לו בעצם כח חוקי להרוג, וכן יש מן הפוסקים הכותבים שכדי שיוכלו לברך על מלך צריך שילבש בגדי מ...
על ידי פולני
09 ינואר 2020, 20:04
פורום: ויחי
נושא: רש"י: ומחוקק מבין רגליו תלמידים
תגובות: 8
צפיות: 86

Re: רש"י: ומחוקק מבין רגליו תלמידים

שלמה בו דויד 15 כתב:
09 ינואר 2020, 20:01
מסתבר שבמפרשי רש"י תמצא פשטים יפים מזה

דוקא במפרשים המוכרים (מזרחי, גור אריה, שפתי חכמים) לא מדברים על זה כלל, ולכן שאלתי כאן הפירוש.
אולי בחומשים המבוארים בני דורנו אמצא משהו, כרגע אינם בהישג ידי.
על ידי פולני
09 ינואר 2020, 19:56
פורום: ויחי
נושא: רש"י: ומחוקק מבין רגליו תלמידים
תגובות: 8
צפיות: 86

Re: רש"י: ומחוקק מבין רגליו תלמידים

שלמה בו דויד 15 כתב:
09 ינואר 2020, 19:54
ומחוקק מבין רגליו תלמידים אלו נשיאים שבא"י.
מחוקק אלו הנשיאים המרביצים תורה בעם ישראל. ובין רגליהם היינו הרבצת התורה שלהם לאנשים שנהיים לומדי תורה, וכמו עובר היוצא מאישה כך האדם נעשה לתלמיד חכם בגלל רבו
פשט יפה, רק אשמח לשמוע אם זה כתוב באחד ממפרשי רש"י או שזה חידוש עצמי של כבודו.
 
על ידי פולני
09 ינואר 2020, 19:35
פורום: ויחי
נושא: רש"י: ומחוקק מבין רגליו תלמידים
תגובות: 8
צפיות: 86

Re: רש"י: ומחוקק מבין רגליו תלמידים

את הכוונה הכללית של רש"י הבנתי, מה שלא הבנתי זה איך מתפרש שיטפיה דלישניה דרש"י, על איזו תיבה בפסוק הוא כותב את המילה 'תלמידים', וגם מה הכוונה 'רגליו' לדבריו, רגליו של מי?
על ידי פולני
09 ינואר 2020, 17:19
פורום: ויחי
נושא: רש"י: ומחוקק מבין רגליו תלמידים
תגובות: 8
צפיות: 86

רש"י: ומחוקק מבין רגליו תלמידים

ברש"י - לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות.. ומחוקק מבין רגליו תלמידים אלו נשיאים שבא"י.
לא זכיתי להבין פשט דברי רש"י, מה זה 'ומחוקק מבין רגליו תלמידים'?
על ידי פולני
09 ינואר 2020, 16:29
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף ו: בשעה שהקב''ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה
תגובות: 8
צפיות: 63

Re: ברכות דף ו: בשעה שהקב''ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה

בגליון הש"ס כתב שם הגרעק"א: עי' בזוה"ק פרשת תרומה [ד' קל"א ע"א] ועי' בתשובת רשב"א סי' נ. עכל"ק. וכוונתו לכאורה שלפי הזוה"ק לא קשה קושית הרשב"א, וזה לשון הזוה"ק שם: כדין עמא קדישא בעאן לאתחברא ולאעלא בבי כנישתא, וכל מאן דאקדים בקדמיתא אתחבר בשכינתא בחבורא חדא. תא חזי, ההוא קדמאה דאשתכח בבי כנישתא, (ו...
על ידי פולני
06 ינואר 2020, 22:00
פורום: בית המדרש
נושא: האם הקב"ה מונה דפים או שעות
תגובות: 41
צפיות: 440

Re: האם הקב"ה מונה דפים או שעות

למיטב ידיעתי המקור המדויק בסוף ספר בית אהרן (קארלין): 

 
image.png
על ידי פולני
02 ינואר 2020, 10:16
פורום: גיטין
נושא: חידה: היכן כתוב במסכת גיטין שיש לשבח את שאיבת הגז מהים לצרכי אנרגיה?
תגובות: 6
צפיות: 97

Re: חידה: היכן כתוב במסכת גיטין שיש לשבח את שאיבת הגז מהים לצרכי אנרגיה?

אגב: יתכן שמאגרי הגז שייכים רק לשבט זבולון שנתברך ב"שפע ימים יינקו" וכו'. וכמו למשל חלזון התכלת שכתוב שכל שבט אחר מלבדו שהתעסק בו לא ראה הצלחה ולא ברכה בעמלו. ואף בזה אולי יום יבוא וכולנו - שאר השבטים - נצטרך לשלם לזבולונים תשלומי חשבונות גז עצומים באופן רטרואקטיבי. תלוי מאיזה מאגר האסדות שבמחלוקת ...
על ידי פולני
02 ינואר 2020, 01:15
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

והם יודעים בכח קדושתם מה רצון השי"ת, ורק לפיו הם מנהלים את חייהם. מילא להכריע כאחת משתי דעות המובאות בפוסקים, אבל שקדושתם תכריע נגד קדושת התנאים והאמוראים? האפשרות הזו כתובה אצל תלמידי הבעש"ט? בהחלט כתובה, החוזה מלובלין כותב בכמה מקומות בספריו - כתב יד קדשו - שאצל צדיק גמור יכול להיות מציאות שהוא מ...
על ידי פולני
01 ינואר 2020, 17:35
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

שני חרשים נפגשו בדרך למקווה. 'אתה הולך למקוה'? 'לא, אני הולך למקוה'. 'אה, חבל, חשבתי שאתה הולך למקוה...'. ולעניננו, הויכוחים בנושאי הקפדה או אי הקפדה על הלכה בחוגים החסידיים הוא בעצם שיח חרשים, כיון שבחוגים החסידיים ההשקפה הכללית היא שלצדיקים יש שיקול הדעת לחרוג לעתים מהשולחן ערוך הסטנדרטי (חוץ מחב"...
על ידי פולני
01 ינואר 2020, 12:33
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

תוספות מסכת סוכה דף מו עמוד א הרואה נר של חנוכה צריך לברך - בשאר מצות כגון אלולב וסוכה לא תקינו לברך לרואה אלא גבי נר חנוכה משום חביבות הנס וגם משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצוה הציץ אליעזר ור' בנימין זילבר שציינתי לעיל לדבריהם הכירו את התוספות הזה, ועיין בדבריהם שהכוונה היא ...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 22:50
פורום: בית המדרש
נושא: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?
תגובות: 20
צפיות: 1530

Re: במי חפץ ה' יותר שיניח תפילין, רשע או צדיק?

מסתבר שאין כוונתו שאם יש זוג תפילין אחד מספר רגעים לפני השקיעה באופן שרק אחד יכול להניח, יניח הרשע. אם הסמ"ג כותב שיותר חפץ ה', אנו צריכים לעשות את חפץ ה' וא"כ בזה שניתן לאותו אדם אנו מקיימים את חפצו יתברך. לפעמים המצווה זה לא לעשות. ואדרבה אדם השואף להגיע למטרה לעיתים הוא אף במדרגה הגבוהה יותר ממי...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 22:45
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

אף אני סבור שדברי 'שאר לעמו' מיותרים ומטופשים, אבל לעצם הענין של לימוד זכות על חב"ד - ברור שחב"ד מונה אלפים ורבבות, ולא כל מה שעושה חב"דניק פלוני מלמד שאכן כך סוברת 'חב"ד'. בנידון דידן, זה שנעשה מעשה ופורסמו פרסומים לא מוכיח שאכן רב מוסמך (חב"די או לא) הנחה לעשות כך, ויתכן שנעשו דברים פזיזים ולא חש...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 22:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם היום נוהגים להחמיר בפיקוח נפש יותר מדורות הראשונים.
תגובות: 14
צפיות: 163

Re: האם היום נוהגים להחמיר בפיקוח נפש יותר מדורות הראשונים.

בכלל בדורות עברו ככל הנראה פחות 'התרגשו' - באופן יחסי כמובן - ממצב של פיקוח נפש, שכן הסיכונים היו הרבה יותר קרובים ומוחשיים, ולדוגמא: רוב השטח לא היה מרוצף ופגישה עם נחש או עקרב לא היתה דבר כה חריג, רופאים מומחים כמעט ולא היו וכל מחלה קלה היתה יכולה להוציא את האדם מכל שלוותו, וכן הלאה וצריך להודות ...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 22:27
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

עיין ספר 'נר איש וביתו' - נמצא באוצר החכמה, המחבר הוא מהרבנים המשיבים ב'קו ישיר להלכה' כבר שנים רבות - שפוסק בפירוש להדליק באולם שמחות, ואפילו כתב שהשוהה בבית חולים בליל חנוכה ויושב רוב הזמן בבית הכנסת של הבית חולים יוכל להדליק שם בברכה. גדולי ישראל שהקילו להדליק מחוץ לבית (הרש"ב מליובאויטש ועוד מצד...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 19:43
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

אני לא רואה הבדל בין אולם לשדה תעופה. ההבדל הוא לא בין אולם לשדה תעופה אלא מי וכמה מדליקים. בבית כנסת מדליק רק אחד, בשדה תעופה הנ"ל הציעו לכל אחד להדליק, ואין לזה שום שייכות למנהג ההדלקה בביהכ"נ. הפלפול שמא נקבע תורת מהדרין מן המהדרין בהדלקת בית הכנסת, ושכל אחד יכול להדליק בכל מקום ציבורי, מתאימה י...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 19:11
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

עיין שו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי' כט, שמתיר להדליק בברכה למי ששוהה בשדה הפתוח בליל חנוכה.
ועיין שו"ת אז נדברו ח"ו סי' עה, שלדעתו אין שום בסיס לקביעה שנר חנוכה קשור דוקא לבית.
image.png
אז נדברו - הדלקה ברה"ר

ברור שזו דעה מחודשת, אבל זה מראה שאין זו דעה מופרכת, יש לנו כאן שני רבנים גדולים שסברו כך.
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 19:00
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

ראיתי כעת כתבה על זיכוי הרבים של בית חב"ד בשדה התעופה בניו יורק: https://ladaat.co/archives/39051 מי שרק למד קצת הלכה, יודע שהדלקה כזו אין לה שום משמעות עפ"י הלכה, ואם מברכים זו ברכה לבטלה לגמרי. לבן אדם יש בית, רק שם הוא אמור להדליק. מי שכעת בדרך, אמורים להדליק עליו בבית. אין הדלקה באמצע שום מקום....
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 18:38
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

אני למדתי קצת הלכה, וראיתי הלכה למעשה מרבנים שאם אוכלים ארוחה במקום ההדלקה, ויגיעו הביתה מאד מאוחר או כבר לאחר עלות השחר, אפשר להדליק גם באולם חתונות בזמן ההדלקה. יתכן מאד שהמדובר שם בכאלו שאוכלים בשדה התעופה, וממילא יכולים להדליק שם. מלבד זאת, ההיתר של ההדלקה במקומות ציבוריים, בכיכרות הערים וכן בכ...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 18:35
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

נכון שלמי שאין בית יש דיון בפוסקים אם יש לו הדלקה סתם באמצע הרחוב היכן שהוא נמצא. אבל אדם שיש לו בית, לית דין ולית דיין שההדלקה היא רק בבית, ואם מדליקים עליו בבית הוא יוצא בזה, ואם לא אין לו היכן להדליק, ויברך ברכת הרואה אם יראה נ"ח של מישהו. אני לא מצליח להבין. אדם יכול לצאת יד"ח בהדלקת נר חנוכה ה...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 18:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם היום נוהגים להחמיר בפיקוח נפש יותר מדורות הראשונים.
תגובות: 14
צפיות: 163

Re: האם היום נוהגים להחמיר בפיקוח נפש יותר מדורות הראשונים.

1. כל הדוגמאות מענין מלכים - כולל מלכי יהודה וישראל, אבנר ודוד וכו' - היישוב ברור, התורה התירה למלך לצאת למלחמת הרשות, מה שאומר שהתורה במקרה מלחמה לא הצריכה להתחשב באובדן חיי אדם. למיטב זכרוני יש לכך מקורות. לא זכור לי כרגע היכן. 2. אשר ימצא איתו מעבדיך ומת - באור החיים פירש שזה מדין בן נח נהרג על פ...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 18:07
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

ראיתי כעת כתבה על זיכוי הרבים של בית חב"ד בשדה התעופה בניו יורק: https://ladaat.co/archives/39051 יהודים ובהם חרדים רבים שעלו אחה”צ (שעון ניו יורק) לטיסה לישראל, התחבטו בשאלה היכן ידליקו נרות חנוכה, שכן טיסתם הייתה בשעה חמש אחה”צ ומשכך היו צריכים להיות כבר בשעה שלוש בשדה התעופה.   כמו בכל יום מהימי...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 18:03
פורום: חנוכה
נושא: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי
תגובות: 65
צפיות: 1107

Re: מהיכן מגיעה כזו עמארצות? הדלקת נ"ח במרחב ציבורי

ראיתי כעת כתבה על זיכוי הרבים של בית חב"ד בשדה התעופה בניו יורק: https://ladaat.co/archives/39051 יהודים ובהם חרדים רבים שעלו אחה”צ (שעון ניו יורק) לטיסה לישראל, התחבטו בשאלה היכן ידליקו נרות חנוכה, שכן טיסתם הייתה בשעה חמש אחה”צ ומשכך היו צריכים להיות כבר בשעה שלוש בשדה התעופה.   כמו בכל יום מהימי...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 15:46
פורום: ענינו של יום
נושא: איחולי שנה טובה בתחילת השנה האזרחית.
תגובות: 16
צפיות: 544

Re: איחולי שנה טובה בתחילת השנה האזרחית.

תיקנתי כעת את הודעתי לעיל.
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 15:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה
תגובות: 19
צפיות: 247

Re: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה

א. אני חושב שערבבו כאן שני דברים, בגמ' הוריות כתוב להדליק נר שיבער כל עשי"ת, ולא מדובר על נר בריא של יוה"כ. ב. בענין איך חייבי כריתות חיים ובועטים כיום, עיין ליקוטי אמרים תניא (אגרת התשובה פ"ה-ו) בשם האריז"ל שזה היה בזמן הבית, כיון שהשפע אז הגיע מן הקדושה, ומי שחטא בחטאים שיש עליהם כרת נכרת ולא היה ...
על ידי פולני
31 דצמבר 2019, 15:12
פורום: ענינו של יום
נושא: איחולי שנה טובה בתחילת השנה האזרחית.
תגובות: 16
צפיות: 544

Re: איחולי שנה טובה בתחילת השנה האזרחית.

אברך כולל כתב:
31 דצמבר 2018, 15:16
לכאורה יש בזה משום ושם אלהים אחרים לא תזכירו. עי' כאומהר ם שיק.pdf
לאחל שיהיה מכאן ואילך שנה טובה זה נקרא למנות למנין העכו"ם?
אין קשר בין דברי המהר"מ שיק למנהג האוהב ישראל.
על ידי פולני
30 דצמבר 2019, 18:23
פורום: אקטואליה
נושא: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת
תגובות: 54
צפיות: 972

Re: דברי ה'שפע חיים' מצאנז על הנוהגים כשיטת הגאונים במוצאי שבת

מענין לענין באותו ענין:

שמעתי שפעם שאל אחד מהגדולים את האמרי אמת מגור, שהרי בפסח מקובל אצל חסידים לנהוג חומרות רבות מעבר להלכה, מדוע לא מקובל אצלכם גם להחמיר להמתין במוצאי פסח עד לזמן ר"ת?
ענהו האמרי אמת: כי כבר אין זה פסח, וממילא אין ענין להחמיר...

עבור לחיפוש מתקדם