החיפוש הניב 217 תוצאות

על ידי פולני
21 יולי 2020, 15:23
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה
תגובות: 113
צפיות: 1307

Re: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה

מי שהי׳ פעם בטיפול נמרץ יודע שלחצי מהמאושפזים יש הזיות מתוך ערפול הכרה ובגלל התרופות ולכן הסיכוי שזה דמיון גדול מאד, ומה שיודע שעשו לו כל מיני דברים הרי יכול לזכור כי לא הי׳ מחוסר הכרה לגמרי מבחינה רפואית ומדעית מוות קליני מוגדר כשהמוח לא פועל, ואי אפשר אז מבחינה מדעית לחלום, לדמיין ולהזות, ודאי של...
על ידי פולני
20 יולי 2020, 20:10
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה
תגובות: 113
צפיות: 1307

Re: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה

מי שהי׳ פעם בטיפול נמרץ יודע שלחצי מהמאושפזים יש הזיות מתוך ערפול הכרה ובגלל התרופות ולכן הסיכוי שזה דמיון גדול מאד, ומה שיודע שעשו לו כל מיני דברים הרי יכול לזכור כי לא הי׳ מחוסר הכרה לגמרי מבחינה רפואית ומדעית מוות קליני מוגדר כשהמוח לא פועל, ואי אפשר אז מבחינה מדעית לחלום, לדמיין ולהזות, ודאי של...
על ידי פולני
20 יולי 2020, 17:37
פורום: בית המדרש
נושא: מה הייחודיות של שבעת המינים מה רע באננס?
תגובות: 31
צפיות: 254

Re: מה הייחודיות של שבעת המינים מה רע באננס?

רש"י מפורש. סוכה ה: - "שיעורין דאורייתא נינהו דכתיב ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש ואמר רב חנין כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר"  וברש"י  -"לשיעורין נאמר - הפסוק מדבר בשבחה של ארץ ישראל, שאפילו בדברי תורה צריכין לשער בפירותיה איסורין שבתורה". היינו השבח הגדול הוא שבפירות הללו משערים שיעו...
על ידי פולני
19 יולי 2020, 18:09
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה
תגובות: 113
צפיות: 1307

Re: מוות קליני והדיינים בית דין של מעלה

עצם המקור שזה קיים מופיע כבר בש"ס - פסחים נ. - דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית אמר ליה עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה אמר לו בני עולם ברור ראית.. עיי"ש כל העניין. וכן בר"ה יז. רב הונא בריה דרב יהושע חלש, על רב פפא לשיולי ביה, חזייה דחליש ליה עלמ...
על ידי פולני
13 יולי 2020, 11:12
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ריבית בכרטיס אשראי ויזה כאל. האם יש תשלום ריבית על השימוש גם ללא פריסת תשלומים?
תגובות: 13
צפיות: 148

Re: ריבית בכרטיס אשראי ויזה כאל. האם יש תשלום ריבית על השימוש גם ללא פריסת תשלומים?

יש להם היתר עיסקא.
כנראה שאלותיך מכוונים למי שאינו מסתמך על כך (למרות שבימינו כמעט בלתי מציאותי לא להסתמך על היתר עיסקא).
על ידי פולני
09 יולי 2020, 18:01
פורום: משניות
נושא: מלאך המוות או מלאכי המוות?
תגובות: 7
צפיות: 48

Re: מלאך המוות או מלאכי המוות?

במשנה באבות פרק ג משנה טז: החנות פתוחה, והחנוני מקיף וכו', והגבאים מחזירים תדיר בכל יום וכו'. מבאר המחזור ויטרי (סי' תכו) ' מלאכי המות הם הגבאין שמשתלחים בחמתו של הקב"ה להפרע על עסק עבירות שהקיפוהו והמתינו לו שמא יעשה תשובה' וכו'. מה הכוונה ב' מלאכי המות', הרי ידוע שיש ' מלאך המות'? אולי זה בכלל מש...
על ידי פולני
09 יולי 2020, 17:56
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ת בר אילן פרוץ
תגובות: 51
צפיות: 626

Re: שו"ת בר אילן פרוץ

מאז ומעולם לא הבנתי את כל הדיונים בנושא של זכויות יוצרים. כולם דנים בזה מצד חו"מ ודיני ממונות, אבל מה עם ביטול מצות עשה של 'ואהבת לרעך כמוך', כי הרי אם אתה היית הבעלים לא היית מסכים בשום אופן שאנשים יעשו את זה גם אם זה מבחינת חו"מ בסדר. בבחרותי הביאו פעם לישיבה בימי בין הזמנים יהודי חשוב שהוציא כמה ...
על ידי פולני
09 יולי 2020, 13:26
פורום: כשרות
נושא: האם יש דין ערלה בעץ פטל
תגובות: 6
צפיות: 78

Re: האם יש דין ערלה בעץ פטל

האם הגדרת עץ לענין ערלה ולענין ברכת הנהנין שווה?
על ידי פולני
09 יולי 2020, 00:24
פורום: בית המדרש
נושא: מפה של ליטא פולין ווילנא יש למישהוא?
תגובות: 5
צפיות: 113

Re: מפה של ליטא פולין ווילנא יש למישהוא?

על פולין מישהו הוציא לפני כמה שנים ספר, שלדעתי היה נפוץ למדי, בשם בדרכי פולין האבלות (או משהו בסגנון). אני חושב שהתרכז בחסידויות פולין, אבל לא מן הנמנע שתמצא שם גם חומר על הישיבות בפולין. בדרכי ווארשא האבלות אברהם מרדכי אלתר (מדריך מסלולים בפולין), הוא הוציא שני ספרים - בדרכי פולין האבלות ובדרכי וו...
על ידי פולני
09 יולי 2020, 00:18
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

גם לי כחסיד, אם בדור של היום אפשר לזרות חול בעיני הציבור ולמלאות כאן עמודים בדיס אינפורמציה שקרית חלקית ומוטעית, אני מתאר לעצמי מה היה אפשרי בדור ההוא. שים לב שכל האשכול סובב הולך על זה שהמי השילוח שולל את הבחירה, מה שהוא שקר מוחלט.  אני משער שלא ראית את הספר זה מעולם, וכמוך רוב המתדיינים כאן בדברי...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 23:06
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

איכא מאן דאמר כתב:
08 יולי 2020, 14:33
פולני כתב:
08 יולי 2020, 14:30
הרבי מפרשיסחא אמר ששלמה נשא את בת פרעה כדי להעלות ניצוצות ולהביא את התיקון השלם
הדברים כתובים בחיבורו של הרמ"ד וואלי

הרמ"ד וואלי תלמיד הרמח"ל הוא כמעט בן דורו של הרבי מפרשיסחא, נפטר כחמישים שנה לפניו.
על ידי פולני
08 יולי 2020, 20:49
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

ברור שיש כאן דברי דרוש עמוקים. בן יהוידע על אתר: אַרְבַּע מֵאוֹת עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע בְּעִילוֹת בָּעַל אוֹתוֹ רָשָׁע אוֹתוֹ הַיּוֹם, וְהִמְתִּין פִּינְחָס לוֹ עַד שֶׁתָּשַׁשׁ כֹּחוֹ (משלי ל, לא) (במדבר כה, ח). הנה בודאי אין דבר זה אפשר להיות בטבע אך הקליפה שנקראת 'זַרְזִיר' בסוד מה שאמרו בבא קמא (...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 20:29
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

 ישר כוח האשכול עזר לי מאוד להבין את התנגדות לחסידות. גם לי כחסיד, אם בדור של היום אפשר לזרות חול בעיני הציבור ולמלאות כאן עמודים בדיס אינפורמציה שקרית חלקית ומוטעית, אני מתאר לעצמי מה היה אפשרי בדור ההוא. שים לב שכל האשכול סובב הולך על זה שהמי השילוח שולל את הבחירה, מה שהוא שקר מוחלט.  אני משער של...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 20:27
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

ישראלמאיר כתב:
08 יולי 2020, 20:21
ישר כוח
האשכול עזר לי מאוד להבין את התנגדות לחסידות.

גם לי כחסיד,
אם בדור של היום אפשר לזרות חול בעיני הציבור ולמלאות כאן עמודים בדיס אינפורמציה שקרית חלקית ומוטעית, אני מתאר לעצמי מה היה אפשרי בדור ההוא.
על ידי פולני
08 יולי 2020, 20:23
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

היו אנשים, שבהנהגם האישית, יכלו ודאי להיחשב גדולי עולם, ונטו אל הצדוקים, ע"ע אבלי ציון. היו ת"ח מובהקים בשיטתם, ולא לחינם שימשו בסנהדרין. אז אנו דנים על הגדרת אדם גדול, ועל הגדרת דעות לגיטמיות לבית מדרש. וכבר הבאתי את חז"ל שרצו לגנוז את ספר יחזקאל, כשפרטי דינים לא התאימו לתורה, ולא כשחלק על יסודות ...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 20:13
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

ובאופן כללי מומלץ מאד לשמוע את הרבי מאמשינוב על הנושאים האלה, יש לו משנה ברורה וסדורה בענין. ובאופן פרטי מומלץ לכל חסיד לשמוע את רבו שלו בהקשר זה. יש לו משנה ברורה וסדורה בענין. שלא תבין לא נכון, אינני מזלזל ח"ו ברבי מאמשינוב, זכיתי להיות אצלו בביתו למעלה משעה, יצאתי משם מלא התפעלות, ומי אני שאגמור...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 20:05
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

שמעתי פעם מאחד המבינים הגדולים בתורת החסידות בכלל ותורת פשיסחא וענפיה בפרט שבספרי איזביצה ור' צדוק הכהן יש יותר ברסלב ממה שיש בספרי ברסלב עצמם... ר' צדוק הכהן אכן למד ברסלב, ומקובל אצל חסידי ברסלב שהוא זה שערך את המפתחות לספר המידות של הר"נ. ר' צדוק לא למד בברסלב, ובתורתו אין כמעט מתורת מוהר"ן כלל....
על ידי פולני
08 יולי 2020, 20:01
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

שניאור כתב:
08 יולי 2020, 18:37
למה זה תשאל לשמי כתב:
08 יולי 2020, 18:30
שאלת בעל הבית המתעורר באמצע דף היומי: אם זמרי היה מנותק מכל התאוות, מה הפשט כאן:

סנהדרין פב ב.png

אם כבר אז בדיוק להיפך, האם אתה חושב שיש מישהו שיש לו תאווה כ"כ גדולה?
מנסים להבין אגדות חז"ל בפשט, מסתמא יש מהר"ל וכדו' שמסביר מה הכוונה.
 
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:52
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

דרומאי כתב:
08 יולי 2020, 16:47
פולני כתב:
08 יולי 2020, 16:46
רבי נחמן מהורדנקא.JPG
ואתה לצערי אכן טועה...

אינני טועה ח"ו, כוונתו של הר"נ מהורדונקא היתה לפי ענ"ד בדיוק כדבריי, שזה ענין עדין, ומי שלא מבין נכון יכול ח"ו לטעות.
 
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:50
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

קשקוש מוחלט. דא ודא אחת היא מתייחס למורא רבך ולמורא שמים, ולא ח"ו לצדיק עצמו, וכמו שהבאת לעיל מדברי המקור ברוך, שאדרבה משה רבינו פחד מזה והתפלל על זה. ולא מצינו בשום כתבי חסידים רעה חולה זו שרח"ל הצדיק הוא אלוהות! לא מצינו? בא נעשה סדר, הרש"ב כותב שחור על גבי לבן את זה. התניא אומר שהצדיק הוא נשמה מ...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:43
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

דהיינו שמורא רבך הוי ממש מורא שמים, אבל לא שהצדיק ח"ו ורח"ל הוא אלוהות. ובאף כתבי חסידים לא ממופיע שהצדיק הוא אלוהות, רק בכתבי שבתאים ונוצרים. הוא כותב שכשיש מורא רבך זה מונע מלהיות מורא שמים, היינו שזה לא אותו הדבר, רק שמורא רבך הוא עצמו מורא שמים. כי דא (הקב"ה) ודא (הצדיק) אחת היא. לדבריך - מדוע ...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:33
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

ההיפך הוא הנכון, הוא רק אומר שמורא רבך ומורא שמים אחת היא, אתה אומר רח"ל... " ובשעה שיש לו מורא רבו א"א להיות עליו מורא שמים הראוי לתפלה מחמת שיש עליו מורא ואימה אחרת. וזהו שהיה קשה לחז"ל וכי לפני אלהים אכלו לפני משה אכלו והיה עליהם אז מורא רבן והיאך היה באפשרי להיות עליהם מורא שמים ומה זאת לפני אל...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:28
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

למדת תניא וכמה מאמרים בליקו"ת? אם כן - אכנס איתך לדיון. ושים לב שאתה מכניס כוונות באוהב ישראל שלא מופיעות בספר, ואני פשוט אומר מה שכתוב. ההיפך הוא הנכון, הוא רק אומר שמורא רבך ומורא שמים אחת היא, אתה אומר רח"ל... " ובשעה שיש לו מורא רבו א"א להיות עליו מורא שמים הראוי לתפלה מחמת שיש עליו מורא ואימה ...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:23
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

אחרי שטעיתם, שזה דעת ברסלב, ואחרי שעירוב פרשיות שנית, והעלית בדעתך, שזה שיטת כל החסידים, כתבת דבריך אלו. האמת שאיזביצה, עוף מוזר בחסידות, ולמרות שהיו ויכוחים מרים עם החסידים, ההנחה הבסיסית שיש בחירה (אם כי יתכן שתינטל לשעה), מוסכמת על חב"ד, ברסלב, ר"צ הכהן, כלל החסידים וכל בני התורה, בכל אתר ואתר מ...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:10
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

יש דעות, שהם בתוך הויכוח, ומקום הוויכוח בבית המדרש. יש דעות, שאין מקומם כלל בבית המדרש. אנו לא דנים, על דעת הצדוקים בסוגיא, לא על הקראים, לא מה סבר האומר שהתורה נכתבה בימי דוד, ולא מה סובר הטוען שאין בחירה. לא כל דבר מקומו בבית המדרש. וגם אם היה אדם גדול, הרי אפילו תלמידו ר"צ צמצם מאוד את הדעה שאין...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:07
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

יש דעות, שהם בתוך הויכוח, ומקום הוויכוח בבית המדרש. יש דעות, שאין מקומם כלל בבית המדרש. אנו לא דנים, על דעת הצדוקים בסוגיא, לא על הקראים, לא מה סבר האומר שהתורה נכתבה בימי דוד, ולא מה סובר הטוען שאין בחירה. לא כל דבר מקומו בבית המדרש. וגם אם היה אדם גדול, הרי אפילו תלמידו ר"צ צמצם מאוד את הדעה שאין...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:06
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

ספר אוהב ישראל - פרשת יתרו בשם הרב מקוזניץ ויבא אהרן וגו' לאכל לחם וגו' משה לפני האלהים. והקשו חז"ל (ברכות סד.) וכי לפני אלהים אכלו והלא לפני משה אכלו אלא מכאן שהנהנה מסעודה שת"ח מסובין בה כאלו נהנה מזיו השכינה. ושאלתי את פי הרב הק' המנוח מ"מ דק"ק קאזיניץ מהו זה שהוקשה כ"כ לחז"ל וכי לפני אלהים אכלו...
על ידי פולני
08 יולי 2020, 16:05
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פנחס מול זמרי - שיטת מי השילוח המחודשת
תגובות: 184
צפיות: 2119

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

ספר אוהב ישראל - פרשת יתרו בשם הרב מקוזניץ ויבא אהרן וגו' לאכל לחם וגו' משה לפני האלהים. והקשו חז"ל (ברכות סד.) וכי לפני אלהים אכלו והלא לפני משה אכלו אלא מכאן שהנהנה מסעודה שת"ח מסובין בה כאלו נהנה מזיו השכינה. ושאלתי את פי הרב הק' המנוח מ"מ דק"ק קאזיניץ מהו זה שהוקשה כ"כ לחז"ל וכי לפני אלהים אכלו...

עבור לחיפוש מתקדם