החיפוש הניב 20 תוצאות

על ידי תנא היכא קאי
19 אוגוסט 2019, 23:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לוח העיבור בטור סי' תכ"ח - שירת דבורה
תגובות: 4
צפיות: 173

Re: לוח העיבור בטור סי' תכ"ח - שירת דבורה

אני זוכר שהיינו מסמנים עם האות השלישית עוד הרבה לפני שיצא טור שירת דבורה לאור
אני לא יודע מה המקור של זה, אבל זה מאוד מיקל, מכיון שיש את סימן הא"ת ב"ש הידוע, והוא סימן מפסח, כך שאם אתה יודע את האות השלישית, אתה יודע מתי כל חגי השנה יחולו, (וכמובן גם מתי ראש השנה הבא)
ולא צריך לחשב את זה לפי השנה הבאה
על ידי תנא היכא קאי
12 אוגוסט 2019, 23:53
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: סוכה ו
תגובות: 1
צפיות: 183

Re: סוכה ו

קצת קשה כיון ששלישית אפילו טפח זה דווקא בדאיכא לבוד, ומשום דסגי רוב מחיצה שלישית, ולפי טעמך גם בלא לבוד הוי רוב ד'.
על ידי תנא היכא קאי
12 אוגוסט 2019, 23:38
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: פלא עצום! "לא נגע בה עד יום מותו" למה באמת הוא לא כתב לה כתובה???
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: פלא עצום! "לא נגע בה עד יום מותו" למה באמת הוא לא כתב לה כתובה???

יתכן שכשהם היו בשבי לא נתנו להם שום מקום אחרמלבד אותו חדר עם מיטה אחת ואם כן הם היו כלואים בה, וכתובה על פפירוס מזדמן, זה לא משהו כל כך קל כמו היום שיש לנו דף ועט
על ידי תנא היכא קאי
23 יולי 2019, 23:20
פורום: דעת דורות
נושא: מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל
תגובות: 27
צפיות: 932

Re: מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל

תוכיח,
אל,תכתוב,"מי שיקרא מאמרים שלו.."
שכן אני קראתי (כמו שטרחת להדגיש) ולא התרשמתי כך
חוץ מהדבר הזה שכמובן הרבה מקהל היעד שלו חוזרים בתשובה, והוא צריך להוכיח להם מתוך המדע, כמקובל אצל מחזירים בתשובה
והוי דן את כל האדם לכף זכות
על ידי תנא היכא קאי
23 יולי 2019, 23:08
פורום: בית המדרש
נושא: מצות עשה שיש בו חיוב כרת
תגובות: 11
צפיות: 395

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

וטעותי נבעה מרש"י שם בכריתות וז"ל
"והאוכל ביוה"כ בלאו מפרש ביומא (דף פא.) כל הנפש אשר לא תעונה "
ולא שתי את ליבי להמשך
"וגמר עינוי עינוי מהתם על דבר אשר עינה את אשת רעהו (דברים כב)"
אבל על כל פנים לאו הוא
וישר כחך על הגמ' ביומא
על ידי תנא היכא קאי
23 יולי 2019, 23:04
פורום: בית המדרש
נושא: מצות עשה שיש בו חיוב כרת
תגובות: 11
צפיות: 395

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

אכן טעיתי.
וז"ל הרמב"ם
וכל האוכל ושותה בו בטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה. מאחר שענש הכתוב כרת למי שלא נתענה למדנו שמוזהרין אנו בו על אכילה ושתייה. וכל האוכל או השותה בו בשוגג חייב קרבן חטאת קבועה.
על ידי תנא היכא קאי
23 יולי 2019, 21:43
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: מעשה קונדס
תגובות: 3
צפיות: 189

Re: מעשה קונדס

ואם יש קשר כנראה שהקשר הוא, שהקונדס שהזכרת, מקורו ממוט עץ ששימש למשחק, וא"כ פי'מעשה קונדס מעשה משחק
"מוט, קורה ארוכה: נתָנו (את העֵירוּב) בראש הקנה או בראש הקונדס (עירובין ג, ג)"
"ארמית מיוונית: קונטוס, ושם פירושו: מוט עץ ששימש למשחק"
מתוך מילון ספיר
על ידי תנא היכא קאי
23 יולי 2019, 21:42
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: מעשה קונדס
תגובות: 3
צפיות: 189

Re: מעשה קונדס

"מילה שמקורה אינו מוסכם בין הלשונאים. יש הקושרים את המילה למילה הרוסית קודסניק = קוסם, תעלולן, אחרים למילה היידישאית קונץ = להטוט, אחרים למילה הגרמנית קונצסטוק = דבר שטות ועוד"
מתוך, מילון ספיר
על ידי תנא היכא קאי
23 יולי 2019, 21:34
פורום: בית המדרש
נושא: מצות עשה שיש בו חיוב כרת
תגובות: 11
צפיות: 395

Re: מצות עשה שיש בו חיוב כרת

mdshwekey כתב:
23 יולי 2019, 21:25
לא מדויק, שהרי יש עוד מצוות עשה שיש בהם כרת, כגון העינוי ביו"כ. אלא ר"ל שהם הכריתות היחידים שמתחייבים בהם בשב ואל תעשה.

מכל מקום הכרת אינו על העשה של עינוי, אלא על הלאו של "וכל הנפש אשר לא תעונה ביום ההוא ונכרתה מעמיה " (ויקרא כ"ג ל"ב) וכמבואר ברש"י כריתות ב.
וא"כ זה אכן מדויק.
על ידי תנא היכא קאי
22 יולי 2019, 00:25
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ערכין כה
תגובות: 3
צפיות: 191

Re: ערכין כה

א. אולי שלא נחשוב שיש חילוק במקדיש שדהו בין שנתיים ומטה ליותר משנתיים, וכמו שהדין באמת במוכר להדיוט, קמ"ל.
על ידי תנא היכא קאי
22 יולי 2019, 00:16
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: ערכין כה
תגובות: 3
צפיות: 191

Re: ערכין כה

ב. אולי כדי לדעת כמה להוריד במחיר. [כיון שלא נקנה יובל שלם] ולפי"ז מסתבר שבשלישי קראו לו רטושי רטושי רטושין. רק שאולי לא שכיח שלא ימכר מאה שנה רצוף.
על ידי תנא היכא קאי
21 יולי 2019, 07:06
פורום: בית המדרש
נושא: חציו עבד וחציו בן חורין - כופין את רבו
תגובות: 1
צפיות: 94

Re: חציו עבד וחציו בן חורין - כופין את רבו

קושיתך תלויה בחקירה ידועה (זכור לי משיעורי ר' דוד איפשהו), האם
א. מצוות פריה ורביה זה שיהיו בנים.
ב. או שהמצווה מתקיימת בביאה ואין יוצאים ידי חובה אלא כשיש בנים אבל מ"מ יש מצווה בכל ביאה וביאה.
לפי צד ב' מיושבת קושיתך אך לפי צד א' יש לעיין עוד.
על ידי תנא היכא קאי
21 יולי 2019, 06:54
פורום: בית המדרש
נושא: סימני קביעת ראש השנה - טואו"ח תכח
תגובות: 4
צפיות: 199

Re: סימני קביעת ראש השנה - טואו"ח תכח

מקור אני לא יודע.
אבל לכאורא זה יוצא כך בחשבון
שכן אם מולד ראש השנה זה יוצא ב-ות"ח, דהיינו יום שישי 0 שעות ו408 חלקים, הרי שמולד ראש השנה הבא יהיה ב-גטר"ד (ות"ח + ד"ח תתע"ו).
והיות ואחד מהדחיות הוא גטר"ד בשנה פשוטה, הרי שצריך לדחות את ראש השנה הבאה, וע"כ שנה זו תהיה שלימה.
על ידי תנא היכא קאי
20 יולי 2019, 23:11
פורום: דעת דורות
נושא: מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל
תגובות: 27
צפיות: 932

Re: מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל

ולגבי הטענה שהובאה כאן, הרב ענבל התייחס למה שבר אילן כתב, ש"יתגלו קטעי 'זוהר' שרוזנברג עצמו חיבר", ולא שהרב ענבל עצמו חושב כך ח"ו.
על ידי תנא היכא קאי
20 יולי 2019, 23:03
פורום: דעת דורות
נושא: מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל
תגובות: 27
צפיות: 932

Re: מבט חדש על הגולם מפראג / הרב יהושע ענבל

ממש לא לגיטימי. באיזה בית מדרש* נורמלי תשמע שספר הזוהר הקדוש הוא המצאה של דורות אחרונים? לפי מה שקראתי על ענבל הוא תלמיד של כל מיני.. והחשיבה של בית המדרש פחות מעורכת אצלו [מי שיקרא מאמרים שלו..] מאשר דעות החוקרים למיניהם. לא טוב. *לפני שיקפוץ המעוות התורן ויטען שהיעב"ץ אחז כך. נשיב לו: דעת היעב"ץ ...
על ידי תנא היכא קאי
19 יולי 2019, 00:19
פורום: בית המדרש
נושא: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?
תגובות: 7
צפיות: 268

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

ובערוך לנר סוכה כ"ט א' ,לגבי המאמר של "בזמן שהמארות לוקים וכו",האריך בזה, עיי"ש
על ידי תנא היכא קאי
19 יולי 2019, 00:17
פורום: בית המדרש
נושא: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?
תגובות: 7
צפיות: 268

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

דברי הרמב"ן בראשית ט' י"ב בשאלה דומה לגבי הקשת "ואנחנו על כרחנו נאמין לדברי היונים שמלהט השמש באויר הלח יהיה הקשת בתולדה כי בכלי מים לפני השמש יראה כמראה הקשת וכאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב נבין כן כי אמר את קשתי "נתתי" בענן ולא אמר "אני נותן" בענן כאשר אמר זאת אות הברית אשר "אני נותן" ומלת קשתי מורה ש...
על ידי תנא היכא קאי
18 יולי 2019, 23:28
פורום: כשרות
נושא: פרויקט בירור כשרות השחיטות
תגובות: 18
צפיות: 515

Re: פרויקט בירור כשרות השחיטות

yosf כתב:
18 יולי 2019, 22:45

כל שחיטה- כל שחיטה- משתנה כל תקופה ותקופה, מה שהיה נכון לשבוע שעבר לא בהכרח נכון כעת!!!!
זה משתנה בגלל הרבה סיבות.

אודה לך אם תוכל לפרט את הסיבות
על ידי תנא היכא קאי
18 יולי 2019, 23:19
פורום: בית המדרש
נושא: החזו"א חולק על הראשונים, האומנם? הכיצד?- מבט שורשי.
תגובות: 11
צפיות: 2039

Re: החזו"א חולק על הראשונים, האומנם? הכיצד?- מבט שורשי.

סליחה אם לא היה מובן תגובתי התייחסה לפותח האשכול הזה, ואף היא לא במקומה בניסוחה הבוטה מה , עכ"פ כוונתי הייתה לזעזע את המושג הזה שכל בר ביה רב [ובכללם אני] מעלים נושאים שנדושו ע"י רבותינו בסברות כרס מגוולנות "בוטה מה"??? זה בוטה מאוד, וחוששני משום אונאת דברים. עכ"פ כוונת פותח האשכול מבוארת שזו התפיס...