החיפוש הניב 400 תוצאות

על ידי בבא קמא
23 אפריל 2020, 12:25
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

מצורף גליון רוממות לפר' תזריע מצורע
גליון רוממות פרשת תזריע מצורע תשפ.pdf
 
על ידי בבא קמא
02 אפריל 2020, 13:37
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

גיליון רוממות פרשת צו שבת הגדול ופסח.
שתי חלקים.
חלק 1 גליון רוממות מוגדל פרשת צו הגדול-חג הפסח תשפ.pdf
 
על ידי בבא קמא
26 מרץ 2020, 10:59
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

מצורף גליון רוממות פרשת ויקרא.
גליון רוממות פרשת ויקרא תשפ.pdf
על ידי בבא קמא
19 מרץ 2020, 13:22
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

מצורף גליון רוממות פרשת ויקהל פקודי - החודש
גליון רוממות פרשת ויקהל פקודי-החודש תשפ.pdf
על ידי בבא קמא
27 פברואר 2020, 09:47
פורום: בית המדרש
נושא: מלוה על מנת שלא ישלם הלווה ריבית
תגובות: 48
צפיות: 390

Re: מלוה על מנת שלא ישלם הלווה ריבית

מסכים עם @עוד אחד ברצוני להוסיף עוד נקודה. לדעתי נראה שאפילו אם המלוה ממש מרוויח מההלואה אבל הרווח הוא לגיטימי, אין בזה איסור ריבית. למשל, אדם נמצא בכניסה ליער עבות שיש בו סכנה של שודדים והוא מחפש מישהו שילווה ממנו את הכסף שלו, כך המלוה יהיה בטוח בכספו, מותר לו להלוות ולהתנות עם הלווה שלא יוכל להחז...
על ידי בבא קמא
27 פברואר 2020, 09:40
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

מצורף גליון רוממות מוגדל לרגל יום הזכרון למרן זיע"א
גליון רוממות פרשת תרומה תשפ - גליון מוגדל לרגל היאצ דרבינו.pdf
על ידי בבא קמא
20 פברואר 2020, 13:50
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

מצורף גליון 'רוממות' פרשת משפטים.
גליון רוממות פרשת משפטים תשפ.pdf
 
על ידי בבא קמא
13 פברואר 2020, 23:18
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

גליון רוממות פרשת יתרו תשפ.pdf
מצורף גליון רוממות פרשת יתרו.
על ידי בבא קמא
06 פברואר 2020, 21:28
פורום: בבא מציעא
נושא: אבידתו ואבידת חבירו אבידתו קודמת
תגובות: 21
צפיות: 218

Re: אבידתו ואבידת חבירו אבידתו קודמת

  מה שיש פטור כלפי אבידת חבירו בפחות משוו"פ, אינו סיבה לחייבו לחזר אחר אבידת חבירו ולא אחר אבדתו, דסו"ס גם בפחות משוו"פ יש דין ממון אלא שלגבי אבידת חבירו נדרשו ג' מקראות לפטור כלפי חובת ההשבה [ועיין בתוס' ב"מ כז. ד"ה פרט מבואר בדבריהם שבלא הקראי לפטור אבידת חבירו בפחות משוו"פ היה מחוייב מקרא כל אבי...
על ידי בבא קמא
06 פברואר 2020, 20:44
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

פרשת בשלח
גליון רוממות פרשת בשלח תשפ.pdf
על ידי בבא קמא
05 פברואר 2020, 09:14
פורום: בבא מציעא
נושא: אבידתו ואבידת חבירו אבידתו קודמת
תגובות: 21
צפיות: 218

Re: אבידתו ואבידת חבירו אבידתו קודמת

אבידתו ואבידת חבירו אבידתו קודמת משום דין שלך קודם. יש להסתפק באופן שאבידת חבירו שווה פרוטה ויותר [בפחות משו"פ אין מצוות השבת אבידה] אבל אבידתו אינה שווה פרוטה, האם גם אז יכול לעסוק באבידתו, או שבזה לא נאמר שלך קודם? מה שיש פטור כלפי אבידת חבירו בפחות משוו"פ, אינו סיבה לחייבו לחזר אחר אבידת חבירו ו...
על ידי בבא קמא
01 פברואר 2020, 22:59
פורום: שמות
נושא: ידעתי כי טרם תיראון - מכת ברד ארבה
תגובות: 4
צפיות: 60

Re: ידעתי כי טרם תיראון - מכת ברד ארבה

ספר שמות פרק ט (כג) ויט משה את מטהו על השמים וידוד נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר ידוד ברד על ארץ מצרים: (כד) ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי: (כה) ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר: (כ...
על ידי בבא קמא
31 ינואר 2020, 09:55
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

פרשת בא תש"פ
גליון רוממות פרשת בא תשפ.pdf
על ידי בבא קמא
26 ינואר 2020, 08:57
פורום: ברכות
נושא: 'זמן שכיבה' בזמן הזה
תגובות: 21
צפיות: 414

Re: 'זמן שכיבה' בזמן הזה

כבר שנים רבות שאני מתקשה בעניין ה"זמן קימה" שהרי בזמנינו הבני מלכים (חלק נכבד מאנ"ש) נוהגים לקום לא לפני 4 או 5 שעות דהיינו תשע או עשר בבוקר, ופוק חזי באיזה שעה השטיבלאך בתפוסה מלאה ואם כן, למה לא קמים גדולי ישראל ומכריזים שבזמנינו סוף זמן קריאת שמע הוא "עשר וחצי" לפני הצהרים? ובאמת לעצם העניין לא ...
על ידי בבא קמא
23 ינואר 2020, 08:44
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: גליון רוממות (מתעדכן)
תגובות: 12
צפיות: 549

Re: גליון רוממות (מתעדכן)

מצורף גיליון רוממות פרשת וארא
גליון רוממות פרשת וארא תשפ.pdf
על ידי בבא קמא
21 ינואר 2020, 20:22
פורום: כתובות
נושא: מוכרת למזונות (כתובות צז)
תגובות: 2
צפיות: 72

Re: מוכרת למזונות (כתובות צז)

כתובות דף צ"ז ע"א: "בעו מיניה מרב ששת: מוכרת למזונות מהו שתחזור ותטרוף לכתובה קמיבעיא להו בדרב יוסף דאמר רב יוסף ארמלתא דזבין אחריות איתמי ובי דינא דזבין אחריות איתמי מאי כיון דאחריות איתמי טרפא או דלמא מצי אמרי לה נהי דאחריות דעלמא לא קבילת עילוך אחריות דנפשך מי לא קבולי קבילת ". ע"כ.         לא ה...
על ידי בבא קמא
21 ינואר 2020, 20:19
פורום: בבא מציעא
נושא: השבת אבידה במקום שמציאות האבידה נעשית על ידי הבעלים
תגובות: 2
צפיות: 52

Re: השבת אבידה במקום שמציאות האבידה נעשית על ידי הבעלים

בענין וודאי הינוח במקום המשתמר קצת. עי' בנ"י שכתב דחיישי' דילמא שכחו שם, ןוע"כ חשיב אבידה. ובהחילוק בין משתמר קצת למשתמר לגמרי, י"ל בב' אופנים, הא' דבמשתמר קצת חיישי' טפי דילמא יוזק לבעלים, -אף בלא שכחו- שיקחנו אדם שאינו הגון. או דאיכא טפי למיחש דילמא שכחוהו. דבריך סותרים זה את זה, אם מצד החשש שמא ...
על ידי בבא קמא
21 ינואר 2020, 20:13
פורום: מכות
נושא: זוממין וזוממי זוממים
תגובות: 35
צפיות: 305

Re: זוממין וזוממי זוממים

מצטער מאוד, ניסיתי להבין את דבריך אבל איני מתחיל להבינם. הכת הראשונה כשהוזמה היתה חייבת לראובן מדין כאשר זמם על ידי הכת השניה? כן. כעת הוזמה הכת השניה, למה שלא יתחייבו להם? וכי אם היו באים לחייבם מלקות דלא תענה האם לא היו מתחייבים מדין כאשר זמם? מה הפירוש ' בטלה כל סיבת חיוב כת הראשונה'  היא בטלה ב...
על ידי בבא קמא
21 ינואר 2020, 14:07
פורום: נדה
נושא: נדה ס. - טמא וטהור שהלכו בשני שבילין
תגובות: 1
צפיות: 38

Re: נדה ס. - טמא וטהור שהלכו בשני שבילין

ושוב ראיתי שכבר הקשה כן בחידוד הלכות.
על ידי בבא קמא
21 ינואר 2020, 09:24
פורום: מכות
נושא: זוממין וזוממי זוממים
תגובות: 35
צפיות: 305

Re: זוממין וזוממי זוממים

אמת שנתחייבה לשלם לשמעון תשלומי כאשר זמם על כך שזממו להפסידו את מה שראובן היה צריך לשלם לו אשוב ואשאל: האם מצאנו דוגמה שמחייבים את העדים שזממו להשאיר הממון ביד המוחזק? מסברא ברור שכן וכן נקטו בפשיטות כל האחרונים. כעת אני חושב, שיש ראיה מקושיית הראשונים ריש מכות שנחייב את עידי בן גרושה ובן חלוצה על ...
על ידי בבא קמא
21 ינואר 2020, 09:13
פורום: מכות
נושא: זוממין וזוממי זוממים
תגובות: 35
צפיות: 305

Re: זוממין וזוממי זוממים

הרי שהעידה כת ראשונה בראובן שחייב לשמעון כסף, ובאה כת שניה והזימה הראשונה, ובאה כת שלישית והזימה את כת השניה, ובאה כת רביעית והזימה את השלשית . האם כת שלישית משלמת לראובן פעמיים, אחד משום שזממו ע"פ עדותם לחייבו לשלם לשמעון ע"י שסילקו את הכת המזמת את הכת שחייבה אותו לשלם, והשנית משום שזממו להפסידו א...
על ידי בבא קמא
20 ינואר 2020, 13:16
פורום: דעת דורות
נושא: ברוך דיין האמת: הגאון רבי פסח אליהו פאלק זצ"ל
תגובות: 4
צפיות: 284

Re: ברוך דיין האמת: הגאון רבי פסח אליהו פאלק זצ"ל

הספר שו"ת מחזה אליהו ספר חשוב ביותר, הוא מברר סוגיות לאורך ולרוחב, כמדומה שזכה להסכמות נלהבות של מרנן הגריש"א והגרש"ז.
על ידי בבא קמא
19 ינואר 2020, 13:28
פורום: בבא מציעא
נושא: השבת אבידה במקום שמציאות האבידה נעשית על ידי הבעלים
תגובות: 2
צפיות: 52

השבת אבידה במקום שמציאות האבידה נעשית על ידי הבעלים

מצינו כמה אופנים שהאבידה נעשית מדעתו ואעפ"כ יש בזה דין השבת אבידה. א. מצינו כן בדף כה: לענין ודאי הינוח בדבר שיש בו סימן, שלדעת רוב הראשונים אם הוא מקום המשתמר קצת נוטל ומכריז. וצריך עיון כיון שהבעלים עצמם הניחוה שם למה יהא בזה מצוות השבת אבידה. [ואין זה נחשב לאבידה מדעת משום שהניחו במקום המשתמר קצ...
על ידי בבא קמא
19 ינואר 2020, 09:44
פורום: נדה
נושא: נדה ס. - טמא וטהור שהלכו בשני שבילין
תגובות: 1
צפיות: 38

נדה ס. - טמא וטהור שהלכו בשני שבילין

טמא וטהור שהלכו בשני שבילין לדעת רב חסדא תלוי במחלוקת רבי ורשב"ג, אם תולין הטומאה בטמא, ולדעת רבי אין תולין. נחלקו הראשונים במאי איירי, לדעת התוס' איירי בטמא מת שהוא באמצע ז' ימים, אבל ביום הראשון ודאי דתולין בו אף לרבי. אבל דעת רשי מבוארת בראשונים ובמהרש"א דאיירי ביום הראשון, והא דלרבי אין תולין לד...
על ידי בבא קמא
19 ינואר 2020, 09:09
פורום: מכות
נושא: זוממין וזוממי זוממים
תגובות: 35
צפיות: 305

Re: זוממין וזוממי זוממים

את זה יש לשאול גם בכת שניה כלפי שמעון זה פשוט שהם משלמים לשמעון את מה שהפסידו לו על ידי ביטול הכת הראשונה, וכעין זה בסנהדרין דף ט: שעידי האב שהזימו את עידי הבעל במוציא שם רע, אם הוזמו חייבים לשלם לבעל מאה כסף מדין עדים זוממים על מה שרצו לחייבו על ידי הזמת עדיו. האם מצאנו דוגמה שמחייבים את העדים שזמ...
על ידי בבא קמא
18 ינואר 2020, 19:17
פורום: מכות
נושא: זוממין וזוממי זוממים
תגובות: 35
צפיות: 305

Re: זוממין וזוממי זוממים

הרי שהעידה כת ראשונה בראובן שחייב לשמעון כסף, ובאה כת שניה והזימה הראשונה, ובאה כת שלישית והזימה את כת השניה, ובאה כת רביעית והזימה את השלשית . האם כת שלישית משלמת לראובן פעמיים, אחד משום שזממו ע"פ עדותם לחייבו לשלם לשמעון ע"י שסילקו את הכת המזמת את הכת שחייבה אותו לשלם, והשנית משום שזממו להפסידו א...
על ידי בבא קמא
17 ינואר 2020, 10:17
פורום: בית המדרש
נושא: שייכות קריאת התורה לשבוע
תגובות: 5
צפיות: 86

Re: שייכות קריאת התורה לשבוע

הנופל כתב:
14 ינואר 2020, 23:56
האם יש מקורות לכך שיש קשר בין פרשת השבוע לעבודה של אותו שבוע?
וכן החלוקה של ראשון שני שלישי וכו' זה קשור לעבודה של אותו יום.
 
על ידי בבא קמא
17 ינואר 2020, 09:52
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: לשון חכמים - מהו המקור לאימרה "ישן שנת ישרים"
תגובות: 5
צפיות: 447

Re: לשון חכמים - מהו המקור לאימרה "ישן שנת ישרים"

חילך לאורייתא כתב:
15 ינואר 2020, 21:11
נתעוררתי (תרתי משמע) לעיי' במקור האימרה הידועה "ישן שנת ישרים" מהיכן מקורה שאוב? האם יש לה מקורות ביהדות?
ומה פשר ביאורה" מי הם ה'ישרים' שכיוון הלה לישן כמותם? ולמה לשון זו מתבארת כמי שישן בלא דאגות?
החלטת בכותרת שזה לשון חכמים..
 
על ידי בבא קמא
17 ינואר 2020, 09:33
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לפתח 'הכרת הטוב' למלוה או שמא זה ריבית
תגובות: 16
צפיות: 277

Re: האם מותר לפתח 'הכרת הטוב' למלוה או שמא זה ריבית

לכאורה נראה שגדר הדברים הוא כזה. מקור איסור ריבית דברים במשנה הוא לענין אמירת שלום. נראה לומר בזה, שאיסור ריבית יש רק באופן שהריבית הוא דבר בפני עצמו ללא שייכות להלוואה, כגון אמירת שלום היא חשובה בפני עצמה, וכיון שמחמת ההלוואה נותן לו שלום הרי זה אסור. אבל באופן כזה שהדבר אין בו שום חשיבות לולא ההלו...

עבור לחיפוש מתקדם