החיפוש הניב 42 תוצאות

על ידי מאמין
17 נובמבר 2019, 01:29
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בנות לוט
תגובות: 21
צפיות: 227

Re: בנות לוט

בחת"ס מסביר שבנות לוט ידעו שכל הצלתם היא משום 2 פרידות טובות שהן אמורות להביא לעולם, ומוכרח היא שיהיה מאביהן שהרי אם לא כן למה ניצל גם הוא ולא הספיק שהם ינצלו, אך לא רצו לבזות את האבא (שאין הוא ראוי לינצל ורק בזכות הדורות הבאים ניצל) ולכן עשו את זה בלא ידיעתו
על ידי מאמין
01 נובמבר 2019, 11:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שתיית קפה לפני התפילה
תגובות: 39
צפיות: 465

Re: שתיית קפה לפני התפילה

כמדומני אחד מאדמו"רי בעלזא אמר כי מי שלא שותה קפה לפני התפילה בטוח שמחסיר מילים בתפילתו (שמעתי בעבר מחסיד)
אתפלא מאוד לשמוע אם זה אמיתי (מה הקשר להחסיר מילים ? האם צריך להיות מכור לקפאין כדי להתפלל ?)
על ידי מאמין
01 נובמבר 2019, 01:19
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: משקלה של תיבת נח
תגובות: 13
צפיות: 351

Re: משקלה של תיבת נח

אגב נפלאתי למה היה חשוב לרש"י לחשב שהתיבה שקעה 11 אמה (שזה חשבון מעניין אך לא מעבר לכך) והוא מסביר את זה פעמיים כאילו שהיא נוגעת להבנת העניין ובהרבה דברים חשובים יותר קיצר הרבה?
על ידי מאמין
01 נובמבר 2019, 01:14
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת נח-אנדרלמוסיה אינה מבחנת בין צדיק לרשע
תגובות: 10
צפיות: 317

Re: פרשת נח-אנדרלמוסיה אינה מבחנת בין צדיק לרשע

הרי לא נחתם גז"ד אלא על הגזל ואולי יש לומר שהנגזלים (אף שלא היו צדיקים גמורים מ"מ) לא נכנסו לגדר רשעים ממש שימותו
על ידי מאמין
29 אוקטובר 2019, 23:55
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הקשבה בחזרת הש"ץ
תגובות: 28
צפיות: 316

Re: הקשבה בחזרת הש"ץ

להסתכל בסידור מה יש להסתכל בסידור ? צריך להקשיב. אני התקשיתי בקושיא יותר חזקה: מאחר ובדרך כלל אין עשרה שמקשיבים לחזרת הש"ץ א"כ לכאורה אין ענין כלל להקשיב לחזרה, ואדרבה תמוה למה עושים בכלל חזרת הש"ץ כשלדברי השו"ע קרוב להיות ברכותיו לבטלה? כמפורש בדבריך "קרוב להיות ברכה לבטלה" (וראיה לזה שהכוהנים יוצ...
על ידי מאמין
29 אוקטובר 2019, 18:41
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הקשבה בחזרת הש"ץ
תגובות: 28
צפיות: 316

Re: הקשבה בחזרת הש"ץ

מה בין פירושי התפילות ללימוד רגיל, הרי בכל מקרה הוא לא שומע מפי הש"ץ בשעה שהוא לומד הפירוש ?
על ידי מאמין
29 אוקטובר 2019, 18:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הקשבה בחזרת הש"ץ
תגובות: 28
צפיות: 316

Re: הקשבה בחזרת הש"ץ

קודם כל זה ברור שהוא צריך לענות קדיש תתקבל (ואם הוא בא באמצע חזרת הש"ץ והוא רוצה להתפלל ולא ישמע תתקבל אם יתחיל להתפלל עליו להמתין ולהתפלל אח"כ) וממילא ללכת וודאי שאי אפשר, ובקשר לשמוע את כל חזרת הש"ץ אכן זה דבר נדיר היום לשמוע את החזן בכל החזרה אם כי כך ההלכה. ראיתי פעם עצה לזה ואני לא זוכר היכן, ל...
על ידי מאמין
27 אוקטובר 2019, 23:26
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: נדה לו: - דווקא לפני פטירתו של רב, הוא חוזר בו?
תגובות: 9
צפיות: 211

Re: נדה לו: - דווקא לפני פטירתו של רב, הוא חוזר בו?

גם אני שמעתי (אני לא זוכר איפה) כדברי הרב "חזק וברוך" שכל טומאה השורה על האדם הוא מפני שהפסיד חיות, כמו מת, יולדת, פולטת ש"ז, וב"ק, שכל אלו היה אצלם חיות שנתבטל
על ידי מאמין
27 אוקטובר 2019, 01:37
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים
תגובות: 17
צפיות: 236

Re: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים

כבר הביאו באשכול אחר שמחלוקת אם זו אותה נעמה
על ידי מאמין
26 אוקטובר 2019, 21:48
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים
תגובות: 17
צפיות: 236

Re: בראשית - דווקא קין חי הכי הרבה שנים

בחת"ס מביא מזה שאין אנו יודעים ומבינים חשבונות שמיים -
שכן הבל הצדיק חי רק 52 ימים וקין שחטא, חי הכי הרבה, ומ"מ לאחר מעשה, קין נאבד זרעו במבול משא"כ הבל ירד לעולם שוב בגלגול של שת וממנו הושתת העולם.
על ידי מאמין
25 אוקטובר 2019, 01:53
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: האם קין והבל גם חטאו ואכלו מעץ הדעת?
תגובות: 31
צפיות: 274

Re: האם קין והבל גם חטאו ואכלו מעץ הדעת?

דווקא מרש"י זו נראה לי שלא האכילתם, שהרי למה לא אמר לרבות קין והבל ?
(ויש בזה סברא לומר שהסכימה להשאיר בחיים את ילדיה, אף שאת אדם לא רצתה כדי שלא ישא אחרת וכן חיות שלא ישארו בעולם מלבדה,
משא"כ אצל בניה הרי אין אדם מתקנא בבנו ?
על ידי מאמין
25 אוקטובר 2019, 01:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל
תגובות: 33
צפיות: 346

Re: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל

זוזו כתב:
24 אוקטובר 2019, 12:18
זה מההלכות שהם בגדר מת מצוה ל"ע
אגב גם צורך מצוה יל"ד מהמ"ב סי' סט ט שאסר וכ' עליה בחוט שני זצ"ל שעפי"ז אין להוציא ס"ת לקרוא אם צריכים לעבור לפני המתפלל לצורך כך.
שאלתי מורה הוראה בקשר לכוהנים שצריכים לעלות לדוכן והוא אמר לי שבמקום מצווה מותר
על ידי מאמין
23 אוקטובר 2019, 17:07
פורום: סידור התפילה
נושא: ישיבה בחזרת הש"ץ האם מנהג יכול להשתנות
תגובות: 10
צפיות: 141

Re: ישיבה בחזרת הש"ץ האם מנהג יכול להשתנות

לא שמעתי מזה, ומכיר אני הרבה חסידים שעומדים (ומטעם אחר: כי חששו על מה שנהגו לעמוד בקריאת שירת הים ובקבל"ת וכד' וכמובא בגמ' שנראה כאומר רק זה משמים ולכן נהגו לעמוד תמיד)
על ידי מאמין
23 אוקטובר 2019, 17:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל
תגובות: 33
צפיות: 346

Re: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל

זה לא צריך להיות שמי שאסור להתפלל שם אלא כ"עמוד ונעשה מלאכתנו" כן זה שעומד במקום שלא היה לו לעמוד ואף שאינו איסור אין הציבור צריך לחוש לו
על ידי מאמין
23 אוקטובר 2019, 17:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה
תגובות: 18
צפיות: 215

Re: ר"ל מי שראה קרי ביוה"כ ידאג כל השנה, והרוצה לדעת אם תעלה לו שנה ידליק נר בי' ימים שבין ר"ה ליוה"כ ואם דלקה יחיה

מאחר שגם נר שכבה יכולים להיות סיבות אחרות, וכן מי שראה.... ישנם סיבות אחרות כמובא לעיל (וכן בספרים : שכיום יש לתלות בחטא ולא בצדיק שמשביעין אותו משמים ומ"מ הקב"ה מאריך אפו) בטלו כל הראיות ופשוט
על ידי מאמין
22 אוקטובר 2019, 02:26
פורום: דיני ממונות
נושא: התחייבות לצדקה בקיזוז החזר המס
תגובות: 12
צפיות: 145

Re: התחייבות לצדקה בקיזוז החזר המס

זה נקרא גייס מחברים ? הוא נתן מעצמו, וזה שהוא עשה מזה ביזנעס, זכותו בלבד, (אולי אפשר לדמות להנותן פרוטה ע"מ וכו' הרי זה צדיק גמור וגם על זה יש לעיין)
על ידי מאמין
11 אוקטובר 2019, 01:13
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ספר יונה - כמה תמיהות
תגובות: 11
צפיות: 157

Re: ספר יונה - כמה תמיהות

אני לא רואה איפה נזכר שהשליחות שלו מיותרת, בדבריו מבואר שהוא ידע שהשם יכפר להם ואת זה לא רצה כמבואר בחז"ל ולנביא הדואג לעמ"י זה קריטי, ועל הקיקיון אולי אפשר שיונה היה יכול להציל עצמו מן ההתייבשות אם ידע שזה לא ישאר לעמוד להצילו מן השמש, ולכן כאב לו על ההפסד הזה (ולא על התייבשותו כי על זה היה יכול לד...
על ידי מאמין
11 אוקטובר 2019, 00:57
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: חיבור סכך עם אזיקונים נפק"מ למעשה כעת
תגובות: 23
צפיות: 284

Re: חיבור סכך עם אזיקונים נפק"מ למעשה כעת

מצטרף לדברי 'מכל מלמדי השכלתי', ועוד הרי אם הלייסט הוי סכך א"כ הרי הוא מעמיד בדבר המקבל טומאה שהרי הדפנות אינם כשרים לסיכוך והרי הדפנות הם המעמידים (ושמעתי הטעם שאין לחשוש לכך כי סוכה בעי כוונה לשם צל ואף אחד לא מניח את הלייסטים לשם צל)
על ידי מאמין
10 אוקטובר 2019, 02:19
פורום: ענינו של יום
נושא: כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור
תגובות: 14
צפיות: 183

Re: כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור

הוספה על התשובה (של אוריאל) בעניין החתימה ביו"כ, כיון שאנו מחזיקים עצמנו לבינונים (לעולם יחשוב אדם שחציו זכאי וחציו חייב) ועד שעדיין ניתן לחשב כן אנו מבקשים ליכתב בספרן של צדיקים כי עדיים תלויים ועומדים ורק בסופו כשכבר נחתם אנו עוברים לבקש על חתימה
על ידי מאמין
07 אוקטובר 2019, 17:58
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?
תגובות: 26
צפיות: 470

Re: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?

תמיהני איך תאמר על רוב האתרוגים בשוק שהם פסולים או שכשרים רק בשע"הד, וודאי כשר היא, והפסול הוא בירוק ככרתי (והרי אוכלים אותו כך ואיך תחשוש שזה בוסר)
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 12:46
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?
תגובות: 26
צפיות: 470

Re: כיצד לשמור אתרוג משנה לשנה?

אכן גם אני ראיתי כן, רק שהאתרוג מצהיב לגמרי ולכן אם האתרוג לא היה צהוב הרי ע"פ רוב יציצו עליה כל מיני נקודות שחורות. יש בזה מחלוקת ענפה האם זה כשר  (אתרוג משנה שעברה וודאי יבש ופסול (תשובת מהרי"ל סי' ה', ש"ע או"ח סי' תרמ"ח) ציטוט ממקום אחר ויש עוד) , אף שאיני יודע למה שהרי הם נראים יפים ולא יבשים.  ...
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 12:37
פורום: בית המדרש
נושא: חצייה ברמזור אדום, האם מותר מצד 'חושן משפט'?
תגובות: 8
צפיות: 411

Re: חצייה ברמזור אדום, האם מותר מצד 'חושן משפט'?

קצת תמוה לומר שיש בה גזל, שהרי לזה הכביש עומד מוכן - לעבור בו, וזה שיש רמזור בסמוך זה לא הופך את העובר למזיק ועוד שגם האדם הזה הוא שותף בכביש זה,
ואפשר לומר עוד..... ויל"ע
כתבתי מקופיא ולא מבדיקה מעמיקה.
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 12:19
פורום: סידור התפילה
נושא: כוונה בקריאת שמע
תגובות: 4
צפיות: 66

Re: כוונה בקריאת שמע

כשכולם אומרים כך, אני לא חולק.....
רק נלע"ד שכנראה זה במגן אבות שא"א לחזור עליה, אבל בפסוק ראשון בקרי"ש וודאי עדיף לחזור על הפסוק
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 12:11
פורום: כשרות
נושא: "כושרות". מי יודע מה טיבם ואמינותם?
תגובות: 34
צפיות: 634

Re: "כושרות". מי יודע מה טיבם ואמינותם?

בחלב הרי הוויכוח הוא (בעיקר) המצלמות, ואם זה היה בליין של וועדת מהדרין ובלי מצלמות אז ברור שה'עדה' יגידו שזה לא בסדר, ומי שמסתמך על וועדת מהדרין יכול להסתמך גם על זה
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 03:24
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: קופסת אתרוגים - בריסק
תגובות: 19
צפיות: 509

Re: קופסת אתרוגים - בריסק

כבר המליצו (על אלו שמביאים אתרוגיהם כדי "להראות העמים") אתרג ר"ת אל תבואנו רגל גאווה
כמובן שאין מדובר באלו שמדקדקים במצוות ח"ו
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 03:17
פורום: כשרות
נושא: "כושרות". מי יודע מה טיבם ואמינותם?
תגובות: 34
צפיות: 634

Re: "כושרות". מי יודע מה טיבם ואמינותם?

על הסיפור של החלב, אני יודע על הרבה סיפורים כאלה אצל כמה כשרויות, שאפשר לשאול אותם על מוצרים ספציפיים והם יתנו מידע אם זה בסדר או לא או שהם לא יודעים.., (הרבה דברים לוקחים ממפעל שבהשגחת...למפעל בהשגחת... ולכן ההשגחה השנייה בודקת את זה גם כן, וכן הרבה פעמים יש סיבה צדדית למה לא לשים על זה חותמת וההשג...
על ידי מאמין
04 אוקטובר 2019, 01:52
פורום: אקטואליה
נושא: האם יש עניין להתפלל על מצב השלטון כיום?
תגובות: 8
צפיות: 169

Re: האם יש עניין להתפלל על מצב השלטון כיום?

הקב"ה יודע מה הטוב ביותר, ואנו צריכים רק לבקש שיתגדל שמו ברבים ושיהיה לבנ"י באר"י כל מה שהם צריכים, ומי שרוצה להרע לנו שיספוג מפלה כן נראה לי
על ידי מאמין
02 אוקטובר 2019, 23:40
פורום: ענינו של יום
נושא: האם יש לברך בפה"ע על הפרי החדש שעליו בירך שהחיינו?
תגובות: 3
צפיות: 76

Re: האם יש לברך בפה"ע על הפרי החדש שעליו בירך שהחיינו?

ראיתי ברב חשוב שנהג כן לאכול קודם את הפרי שבירך שהחיינו (שהיה משבעת המינים אך אינו קודם התמר)
על ידי מאמין
23 ספטמבר 2019, 00:08
פורום: סידור התפילה
נושא: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?
תגובות: 52
צפיות: 1025

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

אני לא מבין מה כל הוויכוח כאן, הרי אין כאן הלכה שאומר שאסור, והם נהגו כך רבות בשנים, מאיפה הפטרונות לבוא ולומר להם "נראה לנו שהיום זה לא מכובד ואתם צריכים להחליף את כל דרך התפילה"
אגב באיש"ר מפורש שצריך לומר בקול וכן עמא דבר ואיך שייך לומר, קטע זה כן מכובד לצעוק וקטע זה לא.
(מתנצל על הסגנון החריף קצת)
על ידי מאמין
22 ספטמבר 2019, 23:14
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תספורת לבנים לפני גיל שלוש
תגובות: 9
צפיות: 117

Re: תספורת לבנים לפני גיל שלוש

שמעתי פעם שסמכו על הכתוב "שלוש שנים יהיה לכם ערלים ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש לה'"