החיפוש הניב 22 תוצאות

על ידי מאיר גוטמן
22 מאי 2020, 11:48
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פתרון לטבילת כלים בעידן הקורונה
תגובות: 24
צפיות: 273

Re: פתרון לטבילת כלים בעידן הקורונה

מש"כ למעלה כאן שהגרח גרינימן סבר שזה דאורייתא האיסור להשתמש והביא ראיה אלימה מגמ' לזה,
כבר הפמ"ג בהלכות פסח סבר כן שהוא איסור דאורייתא
על ידי מאיר גוטמן
15 מאי 2020, 07:00
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"ר איצ'ה רוטנברג זללה"ה
תגובות: 25
צפיות: 484

Re: הגר"ר איצ'ה רוטנברג זללה"ה

אני לא חושב שכשהחזו"א סבר שלא יצא כן מפי הגר"א הוא התכוון להיכנס לנושא אם הגר"א אמר את זה או לא. הוא בעיקר התכוון לחלוק על זה, וגם אם כך דעת הגר"א הוא גם יכול לחלוק, אלא שזה כל כך תמוה בעיניו עד שודאי לו שאין זה דעת הגר"א. ועל דרך זה בעשרות הפעמים שהחזו"א כותב טעות סופר בדברי הרמב"ם נראה שכך הכוונה...
על ידי מאיר גוטמן
03 מאי 2020, 01:11
פורום: כשרות
נושא: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים
תגובות: 15
צפיות: 384

Re: פירות וירקות בחנות שנגעו בהם ללא נטילת ידים

כתב המשנ"ב שאפשר לרחוץ את הפירות ג"פ ואי"צ לסירוגין כי לא שייך, וחוזרים לטהרתם. כמובן שזה דיעבד אבל לכתחילה מתקנים שהפועלים נטלים ידים בבוקר אם הם פועלים יהודים. ושמעתי מנאמן שהגאון רבי משה סולאוציק הי' קונה את פתו ממאפי' של גוים בשונה מכל הציבור שהי' קונה במאפי' של ישראל, הוא העדיף משום שאין לגוים ...
על ידי מאיר גוטמן
03 מאי 2020, 01:07
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת כלים לקולר מים קרים
תגובות: 6
צפיות: 139

Re: טבילת כלים לקולר מים קרים

נכןון כ"כ הרב וואזנר אני כן ראיתי בפנים שכתב על זה שזה הבל. אלא שיש מהם שיוצרו ע"י ישראל או לפחות הורכבו ע"י ישראל בצורה הפוטרת מטבילה, ואני מכיר הרבה בתי כנסת שאמנם דאגו לזה ועשו נקב במיכל הפנימי וחזרו וסתמו כדי לפטור מטבילה. הנושא מאוד בעייתי מכיון שלא שייך כ"כ לטבול, ויש הנמנעים משום כך להשתמש בק...
על ידי מאיר גוטמן
20 אפריל 2020, 07:19
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם טבילת כל הגוף מועילה לַצריך נטילת ידים?
תגובות: 28
צפיות: 957

Re: האם טבילת כל הגוף מועילה לַצריך נטילת ידים?

אין יותר מטהרת מקוה ולמה יהי' צריך כלי לנטילה זו אם טובל ודאי טיהר עצמו
ויתירה מזו יש אמרו עצה למי שיש לו חציצה ברוב ידו ואינו יכול או אינו רוצה להססירה שיטבול כל גופו וביחס לכל גופו הוי מיעוט ותעלה לו טבילה במקום נטילה דודאי ידיו טהורות אגב הטבילה.
על ידי מאיר גוטמן
20 אפריל 2020, 07:15
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"ר איצ'ה רוטנברג זללה"ה
תגובות: 25
צפיות: 484

Re: הגר"ר איצ'ה רוטנברג זללה"ה

אכתוב דבר הלכה משמו של הר' איצ'ה רוטנברג זצ"ל על מה שידוע דעת הגר"א במעש"ר שמצות אכילת מצה נוהגת כל שבעה, החזו"א לא סבר כן והי' דעתו שהגר"א לא אמר דבר זה, וכמו שמצאנו כמה דברים אחרים שכתבוים במעש"ר ותלמידי החזו"א העידו שלא סבכר כן ובפרט שזה נגד גמרא כמו הפססק במזוזה שמרן הגרח"ק כותב משם החזו"א שלא ס...
על ידי מאיר גוטמן
20 אפריל 2020, 06:58
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"ר איצ'ה רוטנברג זללה"ה
תגובות: 25
צפיות: 484

Re: הגר"ר איצ'ה רוטנברג זללה"ה

לודאי כתב:
16 אפריל 2020, 13:24
אמונת אומן כתב:
13 אפריל 2020, 12:35
אחיו הוא הר' רוטנברג מרח' נועם אלימלך, אכן?
אכן
יחי כתב:
16 אפריל 2020, 13:17
לא כתב, אבל מובא בחידושים וביאורים פעמים רבות בשם 'הרי''מ' שליט''א.
אמנם הוא לא כתב, אבל כעת תלמידיו הרבים מקבצים את שמועתיו נקוה שנזכה לאורם בקרוב, יש לו הרבה שמועות מהחזו"א ששמע בעצמו ודייק בהם טובא.
על ידי מאיר גוטמן
05 אפריל 2020, 09:34
פורום: עדכונים נחוצים בלבד - אודות הקורונה
נושא: טבילת כלים, האם מועיל "להפקיר" בפני ג' אוהביו?
תגובות: 4
צפיות: 98

Re: טבילת כלים, האם מועיל "להפקיר" בפני ג' אוהביו?

יעוי' מהרי"ל דיסקין קונטרס אחרון אות קלג שלא מועיל להפקיר והיבא ראי' מהרמ"א שלא מועיל.
וכמו שכתבו לעמעלה שרק כשקונה מהגוי ולא זוכה זה מעויל
וגם המקילים לא הקילו אלא לפי שעה ואח"כ צריך לחזור ולטבול, בלי ברכה
על ידי מאיר גוטמן
05 אפריל 2020, 09:19
פורום: דעת דורות
נושא: הגר"ד לנדוי
תגובות: 50
צפיות: 1656

Re: הגר"ד לנדו

בשנים האחרונות יוצא לאור בחוברות חידושי מרן הגר"ד לנדו על מסכתות הש"ס החידושים כוללים שיעורים כללים ושיעורים נוספים, ובעיקר גליונות שכתב על הגמרות במספר מהדורות ו כן של ספרי הראשונים שוע מ"ב וחזו"א, הכל בקיצור נמרץ וברמזים כדרכו. הקבצים פנימיים לתלמידים ולא מופצים בחנויות. האם אין אפשרות להשיגם. הם...
על ידי מאיר גוטמן
05 אפריל 2020, 09:18
פורום: דעת דורות
נושא: הגר"ד לנדוי
תגובות: 50
צפיות: 1656

Re: הגר"ד לנדוי

יצאו לאור גם לאחרונה הערות שלו על המנחת חינוך. הספר מנחת דבר על המנחת חינוך עד מצוה ס', יצא כבר לפני כמה שנים. ממש לאחרונה יצא לאור ח"ב השיעורים כללים שלו בישיבה יוצאים מעת לעת בהוצאה פנימית של הישיבה יחד עם שיעוריהם של שאר ראשי הישיבה. אגב, שמו הוא הגר"ד לנדו, ולא הגר"ד לנדוי לאחרונה יצא חלק ג' של...
על ידי מאיר גוטמן
05 אפריל 2020, 02:33
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הלכות הערות הארות והנהגות למתפלל ביחידות- לכאן
תגובות: 30
צפיות: 537

Re: הלכות הערות הארות והנהגות למתפלל ביחידות- לכאן

זה לא התחיל אצל הגרז"א אלא החזו"א אמר כן שמנחה עם תפילין עדיף מתפלה בציבור, כלך מקובל מתלמידו הגאוןרבי שאול קוסבסקי ונדפס כנרא הבספר תפארת שאול
על ידי מאיר גוטמן
30 מרץ 2020, 09:34
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו
תגובות: 32
צפיות: 484

Re: סיכום כל הסיבות שנאמרו ע"י רבנים על מה בא לנו הצרה הזו

חזק וברוך כתב:
25 מרץ 2020, 22:57
דברים נפלאים מאת הרב ראובן לויכטר שליט"א
‎⁨הרהורי דברים 1.docx⁩.docx
יש לפקפק במש"כ במאמר הזה, עיקר הדברים נכונים, אבל מה שכתב לדחוק את האומרים חבלי משיח למה לא להאמין ולצפות ולהתכונן יותר למשיח, אם לא עכשיו אימתי.
 
על ידי מאיר גוטמן
30 מרץ 2020, 09:25
פורום: שבת
נושא: דף היומי שבת כ"ד ב'
תגובות: 1
צפיות: 325

דף היומי שבת כ"ד ב'

יום הוא שנתחייב בד' תפילות, ז"א שחיוב תפילת נעילה תלוי ביום, והטועה בתפילת עילה והתחיל אתה חונן, שמענו שדינו כטועה בשחרית של שבת שגומר אותה הברכה ולא כמוסף שאינו ממשיך הברכה, כיון דנעילה איתא גם בתעניות בחול ושם הויא תפילת חול ומישך שייך בה ברכת אתה חונן כמו בשחרית ודלא כמוסף.
על ידי מאיר גוטמן
11 מרץ 2020, 15:26
פורום: בית המדרש
נושא: עגלת קניות של סופר חיבים להחזיר מדין השבת אבידה?
תגובות: 23
צפיות: 287

Re: עגלת קניות של סופר חיבים להחזיר מדין השבת אבידה?

סופר שלא משגיח על העגלות פטורים מלהשיב לו, כיון שיש אינשי דלא מעלי שלוקחים ולא מחזירים היו בעלי החנות צריכים להקפיד. ויש את האפשרות באופן טוב מאו כמו שעשו כעת שחרור עגלה ע"י מספר זהות
על ידי מאיר גוטמן
10 ספטמבר 2019, 19:46
פורום: כשרות
נושא: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?
תגובות: 55
צפיות: 1665

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

ראה בפירוש הר"ש על משניות דמאי פרק ז' אמוראים שעישרו אצל ע"ה שהתארחו אצלו ועישרו בחכמה בל ישישים לב ראה שם את כל הסיפור. אבל כבר היה לעולמים. וידוע הסיפור על הגאון רבי אברהם גנחובסקי שעשה כן אצל גדולי ישראל. סיפר הגאון רבי יעקב פוזן שליט"א, כי הזדמן לו להיות פעם יחד עם להבחל"ח הגאון רבי אברהם גניחוב...
על ידי מאיר גוטמן
18 אוגוסט 2019, 11:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צוואות של רבנים וגדולים
תגובות: 10
צפיות: 394

Re: צוואות של רבנים וגדולים

תודה למביא הצוואה של מרן הגראי"ל כאן, כזה ראה וקדש, מי שיש לו עוד צוואות של גדו"י אשמח אם יעלה אותם.
על ידי מאיר גוטמן
14 אוגוסט 2019, 00:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צוואות של רבנים וגדולים
תגובות: 10
צפיות: 394

Re: צוואות של רבנים וגדולים

מי טועה בך מה כוונתך, אולי הפעם אתה טעית?
על ידי מאיר גוטמן
13 אוגוסט 2019, 15:22
פורום: דעת דורות
נושא: רבנים שמשיבים למכתבים
תגובות: 14
צפיות: 770

Re: רבנים שמשיבים למכתבים

אבל ישנם רבנים צעירים יותר וקל יותר לשואלם וחבל על מי שלא מנצל מה שאפשר, ואכתוב לדוגמא הגר"ח פיינשטיין, הגר"ז גרוסברד חתן של רבי ניסים קרליץ, ומי שיש לו עוד שמות יוכל לכתוב כאן לתועלת הציבור להגדיל תורה ולהאדירה.
על ידי מאיר גוטמן
13 אוגוסט 2019, 15:19
פורום: דעת דורות
נושא: רבנים שמשיבים למכתבים
תגובות: 14
צפיות: 770

Re: רבנים שמשיבים למכתבים

מאוד תלוי איזה נושא שואלים אותו, בהלכה הכרי הוא לא עונה, ובשאלות בתוך הסוגיא הוא גם לא עונה זה צריך ללמוד ולא סתם לדבר.
על ידי מאיר גוטמן
13 אוגוסט 2019, 15:17
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צוואות של רבנים וגדולים
תגובות: 10
צפיות: 394

Re: צוואות של רבנים וגדולים

תודה, מעניין אבדוק שם, ובכל זאת יש ענין מיוחד ברבני זמנינו שמאחר והיכרנו קצת וקרובים אלינו זה מדבר אלינו יותר
על ידי מאיר גוטמן
13 אוגוסט 2019, 13:20
פורום: הלכה ומנהג
נושא: צוואות של רבנים וגדולים
תגובות: 10
צפיות: 394

צוואות של רבנים וגדולים

איפה מובאים צוואות של גדולים ורבנים שנתפרסמו, יש הרבה חיזוק בזה, ובשעתו לאחר פטירתם מתפרסמיים צוואותיהם ואני מעוניין בזה.
על ידי מאיר גוטמן
12 אוגוסט 2019, 13:01
פורום: דעת דורות
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 83
צפיות: 4009

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

יהודי כתב:
28 פברואר 2019, 00:58
מעניין, לא ידעתי שגם הוא ניצל ע"י ר'א לנדא.
ר' לנדא חזר על הסיפור לאחרונה בהספדו על הרב ברטלר, כמצוטט בספר ההספדים על הרב ברטלר שיצא לאור לאחרונה ממש.
 

עבור לחיפוש מתקדם